8 Aralık 2023 Cuma

SA10478/KY27-ŞT93: Şişe Kırıkları, Caddeler, Şehir ve Alkışlar...

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"İster 'şer' bakımından olsun, isterse 'hayr' ı işaret etsin her ikisi de aynı şehirde olup biten bu eylemler  ayrışmasında şehre en ayırıcı vasfını kazandıracak şey ise, yine aynı şehirde asfaltta şişe kıranlarla, yolları şişe kırıklarından temizleyenler arasındaki aritmetik ilişkiye ya da işlenen eylemle işleyen özneler bağlamında 'şer' ya da 'hayr'ın hangisine alkış tutup iltifat edeceği ile ilişkili olacaktır…"

Bir şehri sevdiğini sadece söylemekle, bu sevgiyi bağırmadan yapabileceğinin en iyisini yapmak ya da her neyi yapıyorsa onun en iyisini, hiç olmazsa mesela gelip geçen araçlara mazarat olmasın diye yola atılmış bir şişe kırığını yoldan kaldırarak bir kemliği engellemek için çaba sarf etmek arasında asfaltta şişe kırarak mazarat olmak için çabalamakla, kırık şişeleri atıldıkları yerlerden kaldırmak için çaba sarf etmek kadar bir fark vardır…

Hemen herkesin görüp anlayabileceği bir farktır bu. Ve orta yerde sadece asfalta çalınmış bir kırık şişe dursa da; eylemin o şişeyi asfalta çalarak kıran öznesiyle, atıldığı yerden kaldıran öznesi iki farklı meşrebi ortaya koymaları hasebiyle biri 'şer' olanı, diğeri de 'hayr' olanı işaret eden ve son tahlilde ikisi de aynı şehre ait, ikisi de bir şekilde insani ama davranışın asaleti bakımından biri diğerinden tamamen farklı iki duruş çıkacaktır ortaya…

İster 'şer' bakımından olsun, isterse 'hayr' ı işaret etsin her ikisi de aynı şehirde olup biten bu eylemler  ayrışmasında şehre en ayırıcı vasfını kazandıracak şey ise, yine aynı şehirde asfaltta şişe kıranlarla, yolları şişe kırıklarından temizleyenler arasındaki aritmetik ilişkiye ya da işlenen eylemle işleyen özneler bağlamında 'şer' ya da 'hayr'ın hangisine alkış tutup iltifat edeceği ile ilişkili olacaktır… Böylesi bir iltifat belirlemenin sonucunda ise ya yolları kırık şişelerle dolduranları 'tekdir' ederek yekununu bulan bir 'hayr'a dönük tercihin yada aynı adamları 'takdir' ederek kırık şişeleri toplayanları canından bezdirecek bir 'şer' in sesi yükselecektir şehirde…

İşte bu ortamda  en önemli mesele şehirde yükselen sesin neyi işaret ettiği ya da edeceği ile yakından alakalıdır. Zira böylelikle bütünüyle bir şehrin aslında hangi sesin yükselmesini istediğiyle alakalı bir büyük gerçek çıkacaktır ortaya…

Böyle olacaktır; kesinlikle böyle olacaktır ve böyle olunca da; ya ellerindeki kırık şişelerle asfalta suikast yapan adam müsveddeleri, şehrin korkutulup pıstırılmış sakinlerinin gevşek ve yavşak alkışları arasında gördükleri iltifatlarla şımararak türlü türsüz marifetin kahramanları olarak o güzelim şehirde gezip dolanacak;

Ya da; kırılan her şişenin bir tekerleği, patlayan her tekerleğin bir düzeneği, bozulan her düzeneğin bir arabayı, savrulan her arabanın bir ya da birkaç adamı, yaralanan yada ölen her bir adamın geride bırakacağı gözü yaşlı bir anayı, bir babayı, bir eşi, yada bir  yada birkaç çocuğu kederlendireceğinden korkarak, toza, çamura bulanan dizlerine ve kanayan ellerine bakmadan kırık şişeleri yollardan toplayıp  gönüllerindeki mökkem heybelere dolduran dümdüz, derin ve dopdolu adamlar hakkı ve adaleti seslendiren alkışlarla aferinlenip tahsinlenerek, nerede hangi 'şer' için sıkılmış bir bilek var ise karşısında 'hayr' için ivmelenerek berkitilmiş onlarca, yüzlerce, binlerce bilek görerek kendi gevşekliği ve yavşaklığıyla kendi kenarına çekilip yok olacaktır…

Sadece basit sevgi sloganlarıyla aranan ve nerede kaybedildiği bilinemeyen 'erdemli şehir' ancak o zaman çıkabilecektir ortaya… Başka türlü değil ancak o zaman…

Ki; böylece genci, ihtiyarı, kadını, çoluğu, çocuğu, kızı, kızanı ile her daim kaybettiği erdemleri soran bütün bir şehir ayağa kalktığı seyir yerinin önünde dönüp alkışlamak için  ellerine bakacak ve hangi 'şer' i ya da hangi 'hayr'ı alkışlamak için yanıp tutuştuğunu da belki o zaman anlayabilecektir…


Şahin Torun, 08.12.2023, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Eleştiri, Kitap Notları, Kitapların Ruhu


Not: Eski yazılarını bizimle paylaştığı için Şahin Torun'a teşekkür ederiz.

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı