17 Haziran 2022 Cuma

SA9712/SD2441: Finlandiya ve İsveç İçin NATO Genişlemesi: ABD Çıkarlarından Tehlikeli ve Gereksiz Bir Dikkat Dağıtma

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Federalist ve The National Interest'e katkıda bulunan, on yılı aşkın bir süredir dış işleri ile ilgili alanlarda çalışan ve The Spectator (İngiltere-ABD), The Telegraph, Washington Examiner, Quillette Magazine, National Review Online ve diğer birçok yayın organı için analizler yapan ve akademik ve hakemli makaleleri Canadian Military Journal, Center for Land Warfare Studies Journal, Political Studies Review, International Affairs ve diğer dergilerde yayınlanan gazeteci Dr. Sumantra Maitra'ya aittir ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerinin Amerikan çıkarlarına aykırı olduğuna odaklanmaktadır. Ukrayna'yı bile işgal etmekten aciz Rusya'nın Avrupa'yı istila edemeyeceğini ve doğal olarak da ABD'nin müdahale etmesine gerek duyuracak bir Avrupa güvenliği riski bulunmadığını, kendi güvenliklerini sağlayan bu iki ülkenin NATO'ya üye olması durumunda, Rus saldırısına karşı 5. madde gereğince yapılacak bir koruma girişiminin Nükleer savaşı tetikleyebileceğini, Amerikalı kadın ve erkeklerin de bu riski almalarının gerekmediğini ileri süren ve ABD'nin dikkatinin artan Çin tehdidi, enflasyon ve güney sınırından ayrılmaması gerektiğini belirten analistin, "...kendisinden önceki Britanya imparatorluğu gibi ABD'nin de çıkarları, askeri açıdan parçalanmış bir Avrupa'yı sağlamak ve açık ticaret ve deniz yollarının kullanımını sürdürmektir." şeklindeki cümlesi dikkat çekicidir. Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya açıkça destek veren Almanya, Fransa, Yunanistan, Hollanda gibi NATO üyesi ülkeler varken, yine terör örgütü PKK'ya destek veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini bu gerekçeyle veto etmesi tutarlı ve haklı bir zemine sahiptir. ABD'nin kendi gerekçeleri ile Türkiye'nin gerekçeleri arasındaki temel ortak nokta, tıpkı İsveç ve Fiinlandiya'nın olduğu gibi her ülkenin 'kendi çıkarları'dır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Haziran 2022 tarihli TMBMM Grup toplantısında terör örgütü PKK ve FETÖ'ye destek vermeye devam eden, suçluları iade etmeyen, Rusya korkusuyla NATO'ya üyelik başvurusu sürecinde bile terör örgütlerine polis korumasında gösteri yaptırtan, devlet televizyonlarında yer veren İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularında 'veto' hakkını kullanmaya devam edeceğini vurgulamıştır: "NATO meselesinde İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz” Ek olarak, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 17 Haziran 2022'de: (İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusu) Terör örgütlerine her türlü desteği verip sonra ortak savunma örgütünde bir müttefik olarak yer alma talebinin, büyük bir tutarsızlık olduğunu değerlendiriyoruz" şeklinde son durumu özetler nitelikte açıklama yapmıştırAnalistin Amerikan çıkarlarını korumak için İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini veto etmesi gerektiğini vurgulayan analizi bu çerçevede Türkiye'nin de tezlerini destekler niteliktedir.
Seçkin Deniz, 17.06.2022, Sonsuz Ark 


NATO EXPANSION FOR FINLAND AND SWEDEN: A DANGEROUS AND UNNECESSARY DISTRACTION FROM US INTERESTS

Yönetici Özeti:

  • Finlandiya ve İsveç, Avrupa'da kendi çıkarlarının peşinden gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kendi çıkarlarının peşinden gitmeli ve bunların NATO'ya katılmasını reddetmelidir. 
  • Gerçekçi bir tehdit değerlendirmesi, Rusya'nın tükenmiş kuvvet yapısını ve öngörülebilir gelecekte Avrupa'yı bir hegemon olarak herhangi bir anlamlı şekilde tehdit etme konusundaki kanıtlanabilir yetersizliğini tanıyacaktır. Avrupa ise son trendlerden de anlaşılacağı gibi dilerse Rusya'yı tek başına dengeleyebilir. 
  • ABD politikası, Avrupalıları Avrupa'daki güvenlik yükünün çoğunu omuzlamaya teşvik etmeli ve başka yerlerde, özellikle Hint-Pasifik'te ortaya çıkan stratejik rekabetleri ele almaya çalışmalıdır. 
  • Enflasyon ve ekonomik gerileme, iç karışıklık, güney sınır krizi ve düşman Çin'in yükselişi, düşük stratejik önceliğe sahip bir alanda ek güvenlik taahhütleri, ihtiyatsızca ve sorumsuzcadır.  

Giriş: 

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından, birçok Avrupa ülkesinin jeopolitik düşünceleri değişiyor. Finlandiya ve İsveç şimdi Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılmaya çalışarak tarihsel tarafsızlıklarından uzaklaşmaya geçişi hızlandırıyorlar. NATO, Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar Sovyetler Birliği'ne karşı bir siper görevi gören otuz ulustan oluşan tarihi ittifaktır ve kuruluş anlaşması, her ittifak üyesinin saldırıya uğrayan diğer herhangi bir üyenin savunmasını taahhüt ettiği 5. Maddeyi içermektedir. Sonuç olarak, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin kararda şu temel husus dikkate alınmalıdır: Bu iki ulusun yapısal bütünlüğü için nükleer bir güçle savaşa girme taahhüdüyle kendini bağlamak Amerika'nın çıkarına mıdır? Amerikan halkı böyle bir ulusal güvenlik çıkarı için askerlerini ve kadınlarını göndermeye istekli olmalı mıdır? 

“NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Bir NATO üyesi olarak Finlandiya, tüm savunma ittifakını güçlendirecektir.” Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin, Rusya'nın işgal tehdidine atıfta bulunarak ortak bir açıklamada bulundular: “Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır." (1) Aynı gün, The Times of London (Ukrayna askeri kaynaklarına göre) Rusların 50'den fazla araçla bütün bir taburu  kaybettiğini ve “73 kadar T-72 ve T-80 tankı, BMP zırhlı savaş aracı, zırhlı traktörler, bir römorkör ve diğer teçhizatı  imha edildiğini” ve Doğu Ukrayna'da, muhtemelen Rus kalelerinin yakınında bulunan bir taktik köprüyü geçerken yaklaşık 1.000 ila 1.500 askerin öldürüldüğünü söyledi.(2)

Tehdit, niyet, güç, yakınlık ve yeteneğin birleşimidir. Bu nedenle, Rusya'nın Ukrayna'daki zayıf performansı ve buna bağlı olarak Avrupa'daki artan tehdit algısı realistleri şaşırtıyor. Ne de olsa, bir duba köprüsü üzerinden geçerken katledilen taburlarına hava koruması sağlayamayan kıtadaki büyük bir gücün hegemonik tehdit potansiyeli nedir? İlgili bir sorgulama hattıdır. Kendi aptallığıyla yaralanan Rusya, Ukrayna'yı ve Doğu Avrupa'nın ya da daha geniş kıtanın en tehlikeli bölgelerini fethetmek için herhangi bir kanıtlanabilir hegemonik yetenekten yoksun durumdadır. (3) Rusya'nın bir hegemon olarak tehdit olmadan, ABD'nin NATO ittifakını Finlandiya ve İsveç'e genişleterek Avrupa'da daha fazla güvenlik taahhüdü üstlenmesi lehine argüman zayıftır. 

Bu politika özeti, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularından kaynaklanan bazı temel soruları ele almaktadır. Özet, hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in tarihsel tarafsızlığını, ayrıca güç duruşlarını ve tehdit algılarını açıklıyor ve Batı'nın neden zayıflamış, köşeye sıkışmış ve potansiyel olarak istikrarsızlaşmış Rusya'ya yol açan bir senaryoyu zorlamaktan kaçınması gerektiğini vurguluyor. Brifing daha sonra katılım yanlısı argümanları tartışırken, NATO'nun genişlemesinin neden reddedilmesi gerektiğine değiniyor. Ardından, ABD'li politika yapıcıların Avrupa'daki kalıcı çıkarları olarak görmeleri gereken şeyleri yeniden ayarlarken, Avrupa'da değişen güvenlik dinamiğini ele alıyor. 

Arka fon: 

Avusturya ve İsviçre'nin yanı sıra Finlandiya ve İsveç, yakın tarihte sözde tarafsızdı; bu tür bir tarafsızlığın nedenleri her biri için çok farklı olsa da, ülkelere oldukça iyi hizmet eden bir politika. Soğuk Savaş'tan sonra, hem İsveç hem de Finlandiya, açık bir NATO şemsiyesinden ziyade Avrupa Birliği veya özellikle ABD ile ikili ilişkiler çerçevesinde daha sık elde edilmesine rağmen, giderek artan bir şekilde batı güvenlik mimarisine kaymıştır. Finlandiya-Sovyet savaşından sonra jeopolitik olarak gerekli olan Fin tarafsızlığı, SSCB'nin dağılmasıyla birlikte yavaş yavaş aşınmaya başladı. Örneğin, Finlandiya 1992'de ABD jetleri satın aldı ve birkaç yıl içinde İsveç ve Avusturya ile birlikte AB'ye katıldı. 

Fin tarafsızlığı jeopolitik zorunluluktan kaynaklanmışken, şimdiye kadar İsveç tarafsızlığı tarihi bir kimlikti. İsveç tarihi, hem kapitalizmi hem de komünizmi eleştiren benzersiz bir İskandinav sosyal-demokrat konumunu destekleyen, hem Batı bloğundan hem de Sovyet bloğundan gerçek bir eşit uzaklıktaydı. İsveç'in Rusya ile son büyük büyük güç çatışması, İsveç'in bir emperyal güç olduğu yüzyıllar önceydi. Finlandiya ise daha 1940'larda Rus saldırganlığıyla karşı karşıya kaldı. AB'ye katıldıktan sonra Finlandiya, NATO'nun barış için ortaklık programına da katıldı, NATO misyonlarında görev yaptı ve siber savunma konusunda istihbarat paylaştı. . 2014 ve 2016'da, özellikle birlikte çalışabilirlik, hibrit savaş ve istihbarat paylaşımı konusundaki tartışmalarda, diğer NATO üyesi olmayan ortaklara kıyasla hem İsveç hem de Finlandiya'ya özel bir tercih imkanı verildi; İsveç ve Finlandiya'nın, Rus hibrit savaş tehditleri, casusluk, jetler ve savaş gemileri tarafından askeri soruşturma, psikolojik savaş ve siber saldırılar konusunda büyük deneyime sahip olduğu alanlardı. Diğer son işbirliği alanları arasında afet yardımı, deniz güvenliği, istihbarat toplama ve Kuzey Kutbu güvenliği yer aldı ve bunların tümü 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra arttı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bölgedeki güvenlik algılarını alt üst etti. Şubat 2022'ye kadar Finlandiya kamuoyunun NATO'ya katılma konusundaki görüşü durgundu; İsveç'te ise kamuoyunun NATO'ya katılma konusundaki görüşü aşağı yukarı eşit olarak dengelidir. Ancak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali statükoyu paramparça ettiğinden, NATO'ya katılma arzusu her iki ülkenin yönetici seçkinleri arasında dikkate değer bir ivme kazandı.  

Rusya'nın dahil olduğu önceki Sovyet sonrası çatışmalar, bir savaş nedeni görünümüne sahipti. Örneğin Gürcüler, Rus provokasyonundan sonra da olsa 2008'de ilk kurşunu ateşlediler; Suriye rejimi Rus hava müdahalesini davet etti; ve Kırım'ın ilhakı, Rus yanlısı nüfusun çoğunluğunun hiçbir direniş göstermeden Rus yönetimine boyun eğdiği nispeten kansız bir operasyondu. Bununla birlikte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, rejim değişikliği söyleminde ifade edilen tamamen bölgesel bir “fetih savaşı” idi, Avrupa düzenini değiştiren ve tartışılabilir bir şekilde, II. Dünya Savaşı'ndan önceki çağa geri dönen belirgin şekilde farklı bir olaydı, Finlandiya ve İsveç'i Avrupa dengesindeki konumlarını yeniden düşünmeye sevk etti. (4)

On hafta içinde, Finlandiya'nın seksen yıllık eşit mesafesi ve İsveç'in iki yüzyıllık tarafsızlığı, eşi benzeri görülmemiş düzeyde askeri blok oluşumları ve özellikle İskandinav ülkelerinden gelen yabancı askeri güç desteği taahhütleri lehine atıldı: Danimarka, İzlanda, Norveç ve Brexit sonrası Britanya. (5) Tarihsel tarafsızlıklarını reddeden Finlandiya ve İsveç, şimdi NATO üyeliği için resmi başvurularda bulundular. Bununla birlikte, yeni NATO üyeliği arzusu, Rusya'nın oluşturduğu tehlikeye karşı mevcut savunma veya uyanıklık eksikliğini ortaya çıkaracak şekilde yorumlanmamalıdır.

Finlandiya ve İsveç'in mevcut güç duruşları, Rusya'yı tek taraflı olarak caydırmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır. 280.000 kişilik Finlandiya kuvvetleri, savaş zamanı için eğitilmiş yaklaşık 900.000 yedek askerle arttırılıyor. (6) Finlandiya zorunlu askerliği hiçbir zaman kaldırmadı, bu nedenle Fin nüfusu işlevsel olarak her an savaş zamanı hizmete hazır. Fin “Kapsamlı Güvenlik”, Rus hibrit savaşını istihbarat alışverişi, birlikte çalışabilirlik ve Batılı güçlerle eğitim ile dengelemek için eğitimi vurgulamaktadır. (7) Kitlesel işgal güçlerini köreltmek için bir caydırıcılık taktiği olarak Fin isyan stratejisi, Rusya düşünülerek tasarlandı. Finlandiya savunma harcamaları GSYİH'nın kabaca %2'si kadardır ve artacağı kesindir. (8) Bu nedenle Finlandiya'nın, herhangi bir Rus işgalini tek başına köreltmek ve caydırmak için iyi bir konumdadır ve bir savaş durumunda, Ukrayna'nın olduğu gibi NATO üyeliği olmasa bile, silah ve kaynaklarda Batı'nın büyük desteğine sahip olacağı neredeyse kesindir.

İsveç, Soğuk Savaş sonrası dönemde diğer büyük güçlere benzer şekilde savunma harcamalarında ve insan gücünde büyük kesintiler yaptı, ancak Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından bazı müzakerelerin sonrası 2017'de zorunlu askerliği geri getirdi.(9)  Soğuk Savaş ve Sovyet tehdidi azaldıkça küçülen en büyük eğitimli ordulardan birine sahipti. İsveç ayrıca doğrudan bir Rus kara işgalinden Baltık devletleri ve Finlandiya  tampon devletler olduğu için şanslı. Ancak son günlerde İsveç, asker sayısını yılda 4.000 arttırdı ve Gotland, Visby'deki hareketsiz ancak stratejik bir ada üssündeki garnizonu eski haline getirdi. Genel olarak, hem İsveç hem de Finlandiya, Rusya'nın fetih yönündeki baskısını caydırabilir ve tartışmaya açık bir şekilde yeteneklidir. (10)

NATO'nun Genişletilmesine Karşı Dava: 

Avrupa-Atlantik dış politika uzmanları arasında yakın zamanda yapılan açık bir ankette, Finlandiya ve İsveç üyeliklerinin NATO için yararlı olup olmadığı hakkında bir soru yöneltildi. Cevaplar, Finlandiya ve İsveç'in katılımının "ittifağın savunmasını güçlendireceği ve Baltık bölgesindeki güvenliği büyük ölçüde artıracağı" konusunda geniş bir fikir birliğine varmadan önce, “şüphesiz”, “kesinlikle” ve “kesin olarak”, “doğrudan evet” ve “çok fazla” arasında değişiyordu.

Tek bir muhalif ses yoktu.(11) Bu, bu tür çevrelerde tipik bir seçim yanlılığının ve açık soru anketlerindeki tasarım kusurunun bir örneği olsa da, Atlantikçi dış politika topluluğu, ittifaka daha fazla taahhüt ve üye eklenmesini ezici bir şekilde destekliyor. Bu, Washington'daki dış politika düşüncesinde, son günlerde, Clinton yönetimi sırasında NATO'nun ilk genişleme turuna yönelik gördüğü ciddi bilimsel muhalefetten ezici bir desteğe doğru giden, uzun nesiller ve ideolojik değişimin belirtisidir. (12)

Fin ve İsveç üyeliğine verilen destek, üç geniş argümanda kategorize edilebilir. (13) Birincisi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali yoğun bir “güvenlik ikilemi”ni ortaya çıkardı ve şu anda kendilerini tehdit altında hisseden daha küçük devletlere derhal koruma sağlanmalı ve batı (öncelikle Amerikan) nükleer şemsiyesi genişletilmelidir. İkincisi, İsveç ve Finlandiya, ya İskandinav Savunma İşbirliği ve Müşterek Sefer Gücü gibi bölgesel işbirliği çerçeveleri ya da AB çerçevesindeki işbirlikleri ve NATO ile ortaklıklar yoluyla halihazırda Batı ittifakının fiili bir parçasıdır. Üçüncüsü, İsveç ve Finlandiya'nın zaten güçlü orduları ve demokratik temelleri olan ülkeleri var ve her ikisi de benzersiz caydırıcılık yetenekleri getiriyor ve NATO'nun daha güçlü olmasını sağlayacak olan NATO'nun kuzey kanadını güçlendiriyor. Bu argümanlar çelişkili, çoğu zaman paradoksal ve stratejik olarak kusurludur. 

Rus tehdidinin artık NATO korumasına ihtiyaç duyduğuna dair ilk argüman, İsveç ve Finlandiya'nın tehdit algılarına dayanıyor. Rusya'nın Ukrayna'daki intikamı açık olsa da, temel güvenlik dinamiği değişmedi. Bu rapor sırasında, Rusya muazzam ve potansiyel olarak aşılamaz muharebe sahası gerilemelerinden muzdariptir. Rusya'nın Kiev'e hücumu başarısız oldu ve Moskova, görünüşe göre, başka herhangi bir üst düzey askeri için düşünülemeyecek ve son zamanlardaki diğer çatışmalarda görülmeyen çok sayıda subay sınıfı yıpranması da dahil olmak üzere, savaş alanındaki yıpranmayı telafi edemiyor. Rus savaş grupları tam operasyonel güçte değil. Rusya, kayıpların oluşturduğu boşlukları dolduramıyor, birliklerin morali düşük ve Rus işgal kuvveti donanımının yaklaşık beşte biri yok edildi. 

Kısacası, Rusya, tabii ki, siyasi olarak popüler olmayan ve Vladimir Putin için potansiyel olarak istikrarsız olan, çok yüksek düzeyde yurt içi zorunlu askerlik gerektiren bir “topyekûn savaş” ilan etmeden, işgal veya yıpratma savaşı şöyle dursun, bir “fetih savaşını” sürdürecek durumda değil. Rus askeri üssünü genişletmeye istekli olduğuna dair bazı göstergeler olsa da, böyle bir gelişmeyi teşvik etmek kesinlikle Batılı politika yapıcıların çıkarına değil. Çok övülen Rus askeri reformları oldukça açık bir şekilde gerçekleşmedi. Suriye üzerindeki Rus destekli hava savaşı, top yemi olarak Suriye rejimi birliklerine bağımlıydı ve Ukrayna'daki çok spektrumlu bir devlete karşı devlet fetih savaşından maddi olarak farklı ve çok daha az maliyetli. Rusya ikincisini yapamaz.

Rusya, tarihsel özlemlerine rağmen, Ukrayna'daki kendi gücünü fazlasıyla abarttı. Buna karşılık, Rusya'nın Ukrayna'daki deneyimi, insani bir felaket olsa da, uzun vadeli donanım, personel, istihbarat ve eğitim eksikliklerinin yanı sıra yaygın yolsuzluk, eski usul planlama, otoriter karar alma eko odası ve düşük birlik morali gibi yapısal sorunlar ortaya koydu. (14) Rusya da ekonomik temelden ve maddi güçten yoksundur ve yaptırımlar altında giderek daha fazla sarsılmaktadır. (15) 

Basitçe söylemek gerekirse, Rusya yakın gelecekte Avrupa'da baş gösteren hegemonik hayalet olmayacak. Mantıksal olarak gerekli olan, Ukrayna işgalinin Avrupa'ya düşen ve Rusya'nın işgaliyle meşgul olmayı hak eden ilk domino taşı olmaması, aksine Rusya'nın Avrupa devletlerinin giderek artan şekilde kendi başlarına toplu olarak dengeleyebilecekleri yönetilebilir bir tehdit olmasıdır. Avrupalılar, daha fazla Amerikan hazinesi yatırımı veya Amerikan kanı vaadi olmadan ve Amerikan ileri mevcudiyetini gerektiren ilkel bir büyük strateji gerek duymayacak kadar mükemmel bir şekilde yeteneklidir. (16) Avrupa'nın geri planda kalmasının tek nedeni, Amerikalıların bitmeyen cömertliğine bağımlı olmalarıdır. (17) 

Buna ek olarak, çok zayıflamış bir Rusya son derece değişken olabilir, yanlış hesaplamalara ve paranoyaya eğilimli olabilir; bu durum Batılı büyük güçlerin aktivist küçük müttefikleri tarafından “zincirleme” ile daha da kötüleşebilir; özellikle çok kutupluluk koşulları altında görülen çok yaygın ve gözlemlenebilir bir dinamik, burada daha küçük koruyucular ve hectoring ve kutsal müttefikler çok daha büyük hayırseverleri büyük bir güç savaşına sürüklemeye çalışıyor. ABD'nin ne pahasına olursa olsun akıllıca kaçınması gereken bir tuzak. Aksi takdirde, sonuç daha büyük bir yanlış anlama ve NATO ile çok daha uzun bir sınır boyunca daha büyük bir kaza sonucu çatışma riski olabilir. Bu paradoksal dinamik, uluslararası ilişkilerde yeni değil, en yıkıcı örnek Birinci Dünya Savaşıdır.(18)

Ortaya çıkan bir doğal dengeyi tersine çevirebilecek tek gelişme, Ukrayna'nın Kırım'a ya da Rusya topraklarının derinlerinde bir yere karşı bir saldırı ya da Rusya'nın tarihi ve yerleşik paranoyasını haklı çıkaran bir ittifakın, NATO'nun daha fazla genişlemesi için yenilenen bir baskı gibi, büyük genişlemesidir. Ukrayna'nın bir karşı saldırısı, Rusya'nın nükleer kartını çekmesiyle sonuçlanabilir.

Ayrıca, aksi durumda popüler olmayan ve kötüye giden bu savaş için bir "bayrak etrafında toplanma" etkisi de isteyebilir. Bunların dışında, Rusya'nın Avrupa dengesinde büyük bir intikamcı büyük güç olma arzusu pratikte sona erdi ve Rusya'nın 2022'deki mevcut neredeyse tamamen uluslararası izolasyonu, 1856 veya 1921'deki izolasyonuyla karşılaştırılabilir. Ülkelerini savunmaya istekli çok sayıda adam toplar ve pratik olarak sınırsız yabancı kaynak ve silahla donatılmıştır, bölgedeki diğer devletlere bir örnektir.

Bu açıdan bakıldığında, Rusya'nın intikamcı bir büyük güç olarak statüsünün söz konusu olduğu bir zamanda, kendilerine ait önemli askeri yeteneklere sahip Finlandiya ve İsveç'in, Rus intikamcılığına karşı korunmak için bir ittifak içinde olmaları gerektiği fikri, özellikle yanlıştır. Rusya, Ukrayna'da bir bataklıkla karşı karşıyadır. Finlandiya veya İsveç'in bir Rus işgali ve fethi olasılığı neredeyse yok denecek kadar azdır. (19) 

Aynı şekilde, Finlandiya ve İsveç'in korunmaya ihtiyacı olduğunu iddia ederken aynı zamanda NATO'nun kuzey sınırını güçlendirmek için gereken caydırıcılık yeteneklerine sahip benzersiz güçlü ordular olduklarını iddia etmek de paradoksaldır. (20) İsveç ve Finlandiya'nın, üst düzey bir hava kuvveti de dahil olmak üzere sahip olduğu yetenekler, müthiş, ancak NATO için yeni değil. Yaklaşık iki yüz jetin daha eklenmesi, zaten Rusya'dan üstün olan NATO'nun birleşik hava gücünü önemli ölçüde değiştirmeyecek. İsveç ve Finlandiya, bölgedeki güç dengesini büyük ölçüde değiştirecek yeni yetenekler getirmeyecek ve istihbarat paylaşımı dışında, zaten ezici bir şekilde üstün olan NATO'ya herhangi bir maddi avantaj sağlamayacaktır. 

İsveçli ve Finlandiyalı asker ve ihtiyat kuvvetlerinin sadece bir savaş sırasında devreye girdiği ve Rusya ile savaş olasılığının önemsiz olduğu düşünüldüğünde, NATO'ya önemli bir insan gücü de eklemiyorlar. NATO'nun Polonya ve Baltık ülkelerinden gelen "gelişmiş ileri mevcudiyeti", İsveç veya Finlandiya'da yeni üslere ihtiyaç duymadan Kuzey Kutbu'ndaki gücün yanı sıra bölgedeki müttefikleri zaten kapsayabilir ve koruyabilir. NATO'nun web sitesine göre, kuvvet projeksiyonu, sırasıyla Birleşik Krallık, Kanada, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetilen, sağlam ve savaşa hazır kuvvetler olan ve daha iyi durumsal farkındalık ve daha fazla hazırlık için sekiz çok uluslu savaş grubunu, “Romanya'da Güneydoğu Çok Uluslu Tümene bağlı çok uluslu bir tugay"ı içeriyor.

Baltıklar ve Kuzey Kutbu, savunulması gereken sınırları zorluyor ve NATO'nun genişlemesine karşı bazı eski argümanlar buna değinmektedir. Rusya'nın tam kapsamlı bir savaşta toplayabileceği saf insan gücü nedeniyle bölgede tırmanan bir hakimiyete sahip olduğu düşünülüyor. Bununla birlikte, Ukrayna'daki son Rus deneyimi ve tam kapsamlı bir savaşın ihmal edilebilir şansı, akılsız Rus emperyal intikamcılığına ilişkin bazı endişeleri hafifletmelidir. Rand Corp'un bir analizine göre, gerçek bir savaş durumunda Baltıklar'ı savunmak zor olsa da, Rusya'yı caydırmak, herhangi bir zayiatın bir NATO-Rusya savaşını tetikleyeceği zımni tehdidiyle birlikte, birkaç ileri konumlanmış birlik tümeni ile nispeten kolaydır. Finlandiya ve İsveç'teki daha yeni üsler, bölgedeki herhangi bir genişletilmiş caydırıcılık için bu bakımdan gereksizdir. (22)

Diğer askeri veya istihbarat ihtiyaçları için ikili çerçeveler veya AB çerçeveleri fazlasıyla yeterlidir. (23) İsveç ve Finlandiya'nın Nokia ve Ericsson gibi telekom şirketleri şimdiden ayrıcalıklı muamele görebilir ve Amerikan savunma sözleşmeleri alabilir ve bu alandaki Çin egemenliğine karşı bir siper sağlayabilir; bunun için resmi bir ittifak şart veya gerekli değildir. İttifak'a daha fazla ülke eklemenin Amerikan birliklerini serbest bırakacağı argümanı da hatalıdır, çünkü tarihsel olarak bu, yalnızca Doğu Avrupa'nın daha fazla güvenine ve taleplerine ve Batı Avrupa'nın Amerikan ordusuna özgür bir şekilde binmesine yol açtı. Bu özel dinamiğin NATO içinde Finlandiya ve İsveç ile değişeceğini düşünmek basitçe tarih dışıdır. İsveç'in henüz NATO'da bile olmadığını ve şimdiden Baltık denizinde daha fazla ABD deniz varlığı çağrısında bulunduğunu düşünün. (24) 

Aslında, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e karşı tutumu, NATO'ya katıldıklarında, Kuzey Kutbu'nda daha fazla potansiyel Rus üsleri ile birlikte Amerikan askeri varlığı ile ilgili daha da artan taleplere göre değişebilir. (25) Maliyet-fayda analizi, NATO için tek maddi farkın, yaklaşık bin millik ek bir sınırın maliyeti olacağını ve Rus yönetici seçkinlerinin dünya görüşlerini daha fazla haklı çıkarmak için kullanacakları kuşatma konusundaki Rus paranoyasını yanlış hesaplama ve besleme şansı bulacağını öne sürüyor.

Amerikan Kısıtlama İhtiyacı:

Amerika'nın Avrupa dengesine yönelik stratejik çıkarı, tek bir ordu ve tek bir bayrak altında Avrupa kara kütlesinin tamamına hükmetmeyi amaçlayan potansiyel bir hegemonik meydan okumadan kaynaklanan önemli bir tehdit altında değildir. (26) Cumhuriyetin ilk yıllarında, Avrupa'daki Amerikan büyük stratejisi, ihtiyatlı ayrılma ve Avrupalı ​​büyük güçlerin emperyal işlerine karışmama stratejisiydi. Avrupa'nın geleneksel tarihi dengeleyicisinin, İngiliz imparatorluğunun çöküşünden ve iki dünya savaşıyla ve İmparatorluktan ve ardından Nazi Almanyasından gelen güvenliğe yönelik hegemonik tehditlerle karşı karşıya kaldıktan sonra, Amerikan stratejisi, tarihi büyük İngiliz stratejisini yansıtan bir stratejiye dönüştü. Bu, Avrupa ufkunda hegemonik bir tehdit olduğunda Amerika'nın müdahale etmesini sağladı. Bu amaçla, kendisinden önceki Britanya imparatorluğu gibi ABD'nin de çıkarları, askeri açıdan parçalanmış bir Avrupa'yı sağlamak ve açık ticaret ve deniz yollarının kullanımını sürdürmektir. 

Bu örnekteki fark şuydu: İngilizler, Avrupa ülkelerinin iç işlerine sürekli olarak karışmaktan veya hak ve değerleri yayma taahhütlerinden temkinli bir şekilde kaçınırken, dengeyi gerektiği gibi ve gerektiğinde değiştirmek için minimum müdahale ile kıta içinde hassas bir “güç dengesi” yoluyla bu hedefe ulaşmayı arzuladılar. Amerika'nın Avrupa kıtasında hiçbir hegemonik tehdidi garanti altına alma konusundaki çıkarı bozulmadan kalırken, Amerikan büyük stratejisi, özellikle Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra, daha önceki gerçekçi bir stratejiden saptı. Buna karşılık, her köşede temel insan haklarını güvence altına almaya veya John Mearsheimer ve Barry Posen'in sözleriyle, önceliği garanti altına alıp “liberal hegemonya”yı yayarken, kıta genelinde barışı kurumsallaştırmaya çalıştı.

Ne yazık ki bu, Avrupa'nın geleneksel güvenlik sağlayıcılarının – batılı güçlerin – körelmesine neden oldu ve aynı zamanda Amerikan hazinesi ve gücü üzerinde serbest sürüşü teşvik etti. Önce NATO'nun genişlemesi ve ardından AB'nin desteği yoluyla barışın kurumsallaşması, Batı Avrupalı ​​büyük güçlerin AB bayrağını sallamaktan tamamen memnun olduğu ancak aynı zamanda ABD'nin vergiyle finanse edilen güvenlik sübvansiyonlarına güvendiği bir geçişle sonuçlandı. Doğu Avrupalı ​​güçler, değerler ve insan hakları ile ilgili yüksek retoriğe sahiptir, sürekli olarak eylemcidir ve bu arada güvenlik yükünü büyük ölçüde ABD'ye bırakmaktadır. Hem Batı Avrupa devletleri hem de Doğu Avrupa devletleri, dar güvenlik çıkarlarına dayalı olarak rasyonel hareket ederler ve bu tamamen anlaşılabilir bir durumdur. 

Dwight Eisenhower'dan John Kennedy'ye ve Donald Trump'a kadar birçok Amerikan başkanı ve politika yapıcısı, Avrupa'nın serbest sürüşü ve "geçiciliği" ile boğuşmaya çalıştılar. (27) Batı Avrupalı güçleri daha fazla güvenlik yükünü omuzlamaya ve Doğu Avrupa'daki alanlara güvenlik şemsiyesi sağlamaya teşvik etmek veya zorlamak için ya örtülü uyarılar (Bob Gates'in 2011'de NATO'ya yaptığı son konuşma gibi)  ya da (Trump Yönetiminde) açık tehditler yoluyla çeşitli girişimlerde bulunuldu. (28)

Mevcut senaryoda NATO'nun daha da genişlemesi, Amerikan güvenlik taahhütlerini ikiye katlama riski taşıyor. Bu, Ukrayna'ya sınırsız mali yardım veya Doğu Avrupa'daki alanlara daha fazla kalıcı asker ilavesi ile birleştiğinde, Avrupa'nın kendi güvenlik gereksinimlerinin daha fazlasını finanse etmesini gerektiren son zamanlarda elde edilen tüm kazanımları tersine çevirmektedir. Rusya'nın yenilenen saldırganlığı karşısında, bir kerelik ABD'nin Ukrayna'ya kaynak ve silah sızdırması ve Finlandiya ve İsveç ile ikili ittifakların artması anlaşılabilir olabilirdi. Bununla birlikte, bu çabalara, zengin Avrupa devletlerinin uzun vadeli yerelleştirilmiş güvenlik mimarisini üstlenmesi ve gelecekteki maliyetin çoğuna katlanması için karşılık gelen gereklilikler eşlik etmeliydi. Bu özellikle, kıtalarının çevresinde yerel bir savaşın Avrupalılar için ABD'den çok daha stratejik bir öneme sahip olduğu düşünüldüğünde. Ekteki çizelgenin gösterdiği gibi, Avrupa'nın bir kez daha ABD tarafından sübvanse edilmesi Amerikalı vergi mükellefleri için haklı gösterilemez. 

Bunun yerine Biden yönetimi, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya eklenmesini desteklemekteki Soğuk Savaş sonrası stratejisinin başarısızlıklarını ikiye katlamaya kesinlikle kararlı. NATO sınırlarının doğuya ve kuzeye doğru kayması ve daha fazla tampon devlet eklenmesi, yalnızca zengin Batı Avrupa ülkelerini kendi arka bahçelerinde güvenlik sağlamaktan caydırır. Emsallerine yakın bir rakip olarak Çin'den gelen artan tehdit, şiddetli ekonomik gerileme ve yaklaşan stratejik takaslar ile NATO'ya daha fazla taahhütte bulunmak sorumsuzca ve tedbirsizcedir. 

Çözüm:

Halihazırda şişkin ve seyreltilmiş bir ittifakı daha da genişletmek için durumdan ve savaş histerisinden yararlanan Avrupa devletlerinin emriyle, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine alınması için hızlı bir süreç devam ediyor. Son birkaç on yılda onlar için iyi işleyen bir düzenlemeyi konsolide etmek anlaşılabilir bir arzudur, ancak bunun ABD için iyi çalıştığı anlamına gelmez. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politika yapıcılar popüler akımları görmezden gelmeli ve NATO'nun sürekli değişen sınırları ve değişken taahhütlerinin sınırları hakkında açık kamuoyu tartışmalarını teşvik etmelidir. 

Finlandiya ve İsveç herhangi bir istila tehlikesiyle karşı karşıya değiller ve tarafsızlık onlar için işe yaradı. Rusya eski benliğinin bir gölgesi, askeri çöküş yaşıyor ve seçim savaşı nedeniyle zarar görmüş bir ekonomiye sahip ve toplu olarak, Avrupa Rusya'yı büyük ölçüde geride bırakıyor. Aslında Almanya, Fransa ve İngiltere, Baltık'ta caydırıcı güçler sağlama konusunda fazlasıyla yetenekliler ve kendi nükleer şemsiyelerine sahipler. Ne Finlandiya ne de İsveç, ek maliyetleri haklı çıkarmak için ittifakın güvenliğine yeterince katkıda bulunmuyorlar. Bunları eklemek, ABD'nin nükleer bir savaşa girmek için anlaşmaya bağlı olarak koruması gereken iki devlet daha eklemek anlamına gelmektedir. 

Ne savaş histerisi, ne Rusya'yı cezalandırma arzusu, ne demokratik değerlere ve insan haklarına duyulan sempati, dar stratejik hesapları bu kadar kalıcı bir şekilde etkilememelidir. Bunun yerine, Rusya'nın Ukrayna'daki fiyaskosu, ABD'nin Avrupa'dan uzaklaşmasının ve güney sınırı, enflasyon ve Çin'in yükselişi gibi daha acil konulara odaklanma zamanının giderek arttığını gösteriyor.

Amerikalılar, George Washington'un "tutkulu bağlılıklardan" kaçınma ve Avrupa'nın herhangi bir bölgesiyle kaderleri birbirine karıştırma konusundaki uyarılarına zaten aşinadır. Ortaya çıkan küresel düzen, herkesi başka bir George'a kulak vermeye teşvik ediyor. 1822'de, Napolyon Fransa'sının çöküşünden ve bunun sonucunda Büyük Britanya'nın ezici bir üstünlüğe sahip olduğu ve Avrupa'dan hiçbir uzun vadeli hegemonik tehditle karşılaşmadığı çok kutupluluğun ardından, İngiliz muhafazakar dışişleri bakanı George Canning, “müdahale etmeme ve her ulus kendisi için… bir güç dengesi içinde; soyut teorilere değil gerçeklere saygı; antlaşma haklarına saygı gösterin, ancak bunları genişletirken dikkatli olun.” şeklindeki yol gösterici ilkeleri icat etti. Bu ilkeler, Britanya'ya bir yüzyıldan fazla bir süredir hizmet eden belirli bir muhafazakar gerçekçiliğin altını çiziyordu. Post-modern dünyada modası geçmiş olsa da, şimdi Amerika'nın işlevsel olarak bizimkine benzer bir çağın bilgeliğine geri dönmesinin zamanı geldi.

Dr. Sumantra Maitra, 23 Mayıs 2022, Center For Renewing America

(Dr. Sumantra Maitra, Federalist ve The National Interest'e katkıda bulunan, on yılı aşkın bir süredir dış işleri ile ilgili alanlarda çalışan bir gazetecidir ve The Spectator (hem Birleşik Krallık hem de ABD sürümleri), The Telegraph, Washington Examiner, Quillette Magazine, National Review Online ve diğer birçok yayın için yazmıştır. Akademik makaleleri ve hakemli makaleleri Canadian Military Journal, Center for Land Warfare Studies Journal, Political Studies Review, International Affairs ve diğer dergilerde yayınlanmıştır.)Seçkin Deniz, 17.06.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

DİPNOTLAR

1- Jari Tanner, 12 Mayıs 2022, “Finlandiya liderleri 'gecikmeksizin' NATO üyeliği çağrısında bulunuyor” Associated Press.

2- Charlie Parker, 12 Mayıs 2022, “Rus taburu ölüm nehrini geçmeye çalışırken yok oldu”, The Times.

3- Sumantra Maitra, Bahar 2022, “Büyük bir pazarlıkta kayıp bir fırsat: NATO ve Rusya arasındaki güvenlik mimarisi”, International Journal , Kanada Uluslararası Konseyi.

4- Frank Langfitt, 15 Mayıs 2022, “Finlandiya ve İsveç, NATO'ya katılmak istediklerini açıklayarak Putin'e büyük bir darbe vurdu”, NPR.

5- “Başbakan, Avrupa güvenliğini desteklemek için yeni güvenceler imzaladı: https://www.gov.uk/government/news/prime-minister-signs-new-assurances-to-bolster-european-security-11-may-2022; adresinde bulunabilir. 11-mayıs-2022 ; ve, “Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararına ilişkin Danimarka, İzlanda ve Norveç'in Açıklaması: 16 Mayıs 2022”,  https://www.government.is/diplomatic-missions/embassy-article/2022/05/16/Statement-by-Denmark-Iceland-and-Norway-on-Finland-and-Swedens-decision-to-apply-for-NATO-membership/ adresinde bulunabilir.

6- Fin ordusu yedek numaraları https://intti.fi/en/in-the-reserve adresinde mevcuttur ; “Finlandiya savaş zamanı gücünü 280.000 askere çıkaracak”, Şubat 2017, Helsinki Times.

7- Finlandiya “Kapsamlı Güvenlik Stratejisi”, Finlandiya Güvenlik Komitesi, Toplum için Güvenlik Stratejisi en son 2017'de güncellenmiştir, https://turvallisuuskomitea.fi/en/frontpage/ adresinde mevcuttur . 

8- Elisabeth Braw, 14 Nisan 2022, “Finlandiya NATO'ya Ne Sunabilir”, Dış Politika.

9- “İsveç, Baltık Gerginlikleri Arasında Askere Alımı Geri Getiriyor,” 2 Mart 2017, BBC. 

10- “İsveç'in Gotland bölgesinde, Ukrayna savaşı Rusya'nın korkularını canlandırıyor”, 5 Mart 2022, Fransa 24 ; “İsveç, Baltık Denizi Boyunca Savunma Duruşunu Güçlendiriyor”, 4 Şubat 2022, Naval News.

11- “Judy Soruyor: Finlandiya ve İsveç NATO Üyeliği Avrupa Güvenliği İçin Faydalı mı?”, 28 Nisan 2022, Carnegie Europe. 

12- NATO genişlemesine karşı çıkan tarihi araştırmalar için bkz. Michael E. Brown, 1995, “The kusurlu logic of NATO genişlemesi,” Survival: Global Politics and Strategy ; Dan Reiter, 2001, “NATO genişlemesi demokrasiyi neden yaymıyor,” International Security ; Kenneth N. Waltz, 2000, “NATO genişlemesi: Bir realistin görüşü”, Çağdaş Güvenlik Politikası ; John J. Mearsheimer, 1994, “Uluslararası kurumların sahte vaadi,” International Security ; Talbott'a Richard T. Davies'te yayınlanan 3 Mayıs tarihli mektup, “NATO büyümeli mi? Bir muhalefet,” Eylül 1995, New York Review of Books.

13- Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği lehine son argümanlar için, bkz. “NATO bölgesinin her karışını savunmak: Avrupa'da caydırıcılığı güçlendirmek için kuvvet duruşu seçenekleri”, 9 Mart 2022, Atlantik Konseyi Sayı Özeti; “Finlandiya ve İsveç NATO'ya Katılacak mı?”, 15 Nisan 2022, CSIS politika belgesi; Anna Wieslander ve Christopher Skaluba, “Finlandiya ve İsveç şimdi NATO'ya katılacak mı?”, 3 Mart 2022, Atlantik Konseyi; Ivo Daalder, 12 Mayıs 2022, “Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılırsa, bu Rusya'da”, Politico ; “Judy Soruyor: Finlandiya ve İsveç NATO Üyeliği Avrupa Güvenliği İçin Faydalı mı?”, 28 Nisan 2022, Carnegie Europe; ve Minna Ålander, 27 Nisan 2022, “Finlandiya “NATO seçeneğini” kullanmak istiyor” Stiftung Wissenschaft und Politik.

14- Rus askeri başarısızlıklarının ilk değerlendirme analizleri için bkz. Justin Bronk, 4 Mart 2022, “Rus Hava Kuvvetleri Gerçekten Karmaşık Hava Harekâtlarını Yapamaz mı?” Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü; Justin Bronk, 28 Şubat 2022, “Kayıp Rus Hava Kuvvetlerinin Gizemli Vakası” Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü; “Ukrayna'daki Rus Kayıpları İnsan Gücü Sorununu Vurguluyor”, 3 Nisan 2022, Warcast, War on the Rocks ; Sumantra Maitra, 19 Nisan 2022, “Rusya ve Batı için Moskova'nın Batan Gerçekten Tarihidir”, Ulusal Çıkar ; Jeffrey Edmonds, Nisan 2022, “Politik Konuyla Başlayın: Rusların Ukrayna'yı Beceriksiz İşgalini Açıklamak”, Savaş on the Rocks; Alexander Crowther, Nisan 2022, “Rusya Ordusu: Müthiş Ölçekte Başarısızlık”, CEPA; ve devam eden “Rus Taarruz Kampanyası Değerlendirmesi” özetleri, Savaş Araştırmaları Enstitüsü.

15- Dara Massicot, 18 Mayıs 2022, “Rus Ordusunun Halk Sorunu”, Dışişleri.

16- Avrupa'nın Rusya karşısında tam kapsamlı askeri yeteneklerini detaylandıran kapsamlı bir askeri analiz için bkz. Barry R. Posen, 2020, “Europe Can Defend Itself”, Survival.

17- Rajan Menon, 15 Şubat 2022, “Avrupa için yeni ve daha iyi bir güvenlik düzeni”, Savunma Öncelikleri politika belgesi.

18- “İstikrar-Kararsızlık Paradoksu” için bkz. Robert Jervis, 1979, “Neden Nükleer Üstünlük Önemli Değil”. Siyaset Bilimi Üç Aylık ; “Güvenlik İkilemi” için bkz. Robert Jervis, 1978, “Güvenlik İkilemi altında İşbirliği”, World Politics ; “zincir çetesi” riski hakkında bkz. Thomas J. Christensen ve Jack Snyder, 1990, “Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity”, International Organization.

19- Kimberley Marten, 4 Mayıs 2022, “Finlandiya'nın Yeni Sınırı”, Dış İlişkiler ; John Grady, 22 Şubat 2022, “Finlandiya En Kötü Duruma Hazırlandı, Ancak Savunma Bakanı, Rusya'nın Sınırına Ani Bir Tehdit Görmediğini Söyledi”, USNI.

20- Heljä Ossa ve Tommi Koivula, 9 Mayıs 2022, “Finlandiya NATO İçin Masaya Ne Getirir?”, Kayalar Üzerine Savaş ; Zachary Basu, 19 Mayıs 2022, “Finlandiya ve İsveç, NATO'ya askeri güç getiriyor”, Axios.

21- “NATO'nun İttifak'ın doğusundaki askeri varlığı”, 28 Mart 2022, NATO özeti, https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm adresinde bulunabilir .

22- David A. Shlapak ve Michael Johnson, 2016, “Reinforcing Deterrence on NATO's Eastern Flank Wargaming the Defense of the Baltık”, RANDCorp araştırma raporları.

23- Gene Germanovich, James Black, Linda Slapakova, Stephen J. Flanagan, Theodora Ogden, 2021, “ABD-Finlandiya ve bölgesel savunma işbirliğini geliştirmek”, RANDCorp araştırma raporları.

24- Sam LaGrone, 19 Mayıs 2022, “İsveçli Yetkililer Pentagon'dan Baltık Denizi'ndeki ABD Donanmasının Varlığını Artırmasını İstiyor”, USNI.

25- Christopher S. Chivvis, 14 Nisan 2022, “Finlandiya ve İsveç'in NATO Üyelik Tekliflerinin Kalbinde İkilem”, Carnegie Yorumu. 

26- Amerikan büyük stratejisi, güç dengesi ve “denizaşırı dengeleme” stratejisi hakkında bkz. John J. Mearsheimer, “The Tragedy of Great Power Politics” 2003, WW Norton & Company; ve Barry R. Posen, “Retraint: A New Foundation for US Grand Strategy”, 2015, Cornell Studies in Security Affairs.

27- Thomas J. Christensen ve Jack Snyder, 1990, “Chain Gangs and Passed Bucks: Predicting Alliance Patterns in Multipolarity”, International Organization.

28- Savunma Bakanı Robert M. Gates, Brüksel, 10 Haziran 2011 tarafından sunulan “Transatlantik ittifakın durumu ve geleceği üzerine düşünceler”; “Trump, NATO ülkelerinin GSYİH'nın yüzde 2'sini derhal ödemesi gerektiğini söylüyor”, 11 Temmuz 2018, Reuters.


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.Seçkin Deniz Twitter Akışı