5 Haziran 2021 Cumartesi

SA9236/SD2098: Amerika İnsan Hakları Gerçekçiliğini Yeniden Keşfetmeli

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nde (The Foreign Policy Research Institute) Jeopolitik bölüm başkanı Robert D. Kaplan'a aittir ve ABD'nin Rusya ve Çin ile rekabetinde Dış Politika'da sopa olarak kullandığı 'İnsan hakları' değişkenine odaklanmaktadır. "Tamamen insan haklarının hakim olduğu bir dış politika, ABD'yi diğer nükleer güçlerle barışı korumak gibi temel ulusal çıkarlarından vazgeçmeye zorlayarak ve üst düzey politika yapıcıları birbiri ardına insani krizlere sürükleyerek sürdürülemez olurdu." diyen, İki yüzlü, neo-con, satanist yaklaşımın en bâriz önerilerinin ortaya çıktığı FP'de etkili bir isim olan analistin ahlakî yoksunluklarla dolu önerisi açıktır: "Dış politika bir ihtiyaçlar hiyerarşisini yansıtır. ABD için mesele, dış politika kararlarında insan haklarının baskın olup olmaması değil; belirli bir duruma yanıt vermede elde edilmesi gereken aşamadır." ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl hedeflerindeki ülkelerle ilgili yayınladığı İnsan Hakları raporları bu bağlamda değerlendirilmelidir. Türkiye, bu tür metinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinde değerlendirerek temel insan haklarına yönelik samimi yaklaşımını, Amerikan ikiyüzlülüğüne karşı berrak bir şekilde bayraklaştırmalıdır.
Seçkin Deniz, 05.06.2021


America Must Rediscover Human-Rights Realism

"Ağır insan hakları ihlalleri Çin ve Rusya'daki yönetişimin merkezinde yer aldığından, Amerika Birleşik Devletleri uluslararası kabul görmüş normlara bağlılığının kilit bir güç kaynağı olduğunu kabul etmelidir. Soğuk Savaş tarihinin gösterdiği gibi, bu tür ilkeleri geliştiren bir ABD dış politikasının müttefikleri çekmesi çok daha olasıdır."

Çin'in Sincan'daki Müslüman Uygurlara karşı birçok kişinin soykırım dediği şeyi yapması ve Rusya'nın muhalif Alexei Navalny'yi hapse atması ne kaza ne de tesadüf. Çinlilerin sakin bir Sincan'a ihtiyacı var çünkü burası Avrasya'yı kapsayan Kuşak ve Yol Girişimi'nin kilit noktalarından biri. Kremlin'in, bir gangster elitinin servet birikimine koruma sağlamak için hükümet kurumlarına ihtiyacı var ve bu nedenle Navalny'yi büyük bir tehdit olarak görüyor.

Her iki ülke de kimseye ikinci şans vermeyi göze alamayan sinirli otokratik sistemlerin pençesinde. Son zamanlardaki ihlallerini gerçekleştirirken, her ikisi de dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin nasıl yanıt vereceği veya vermeyeceği konusunda belirli hesaplamalar yaptılar.

Yirmi birinci yüzyıl büyük güç siyasetinde, sağlam bir insan hakları politikası hayati bir kaldıraç biçimidir, çünkü uluslararası kabul görmüş normların ağır ihlalleri, otokratik rejimler tarafından yönetişimin merkezinde yer alır. Bu nedenle ABD, uzun süredir insan haklarına olan bağlılığının sağladığı stratejik avantajı bir kenara atmamalıdır.

Dış politika bir ihtiyaçlar hiyerarşisini yansıtır. ABD için mesele, dış politika kararlarında insan haklarının baskın olup olmaması değil; belirli bir duruma yanıt vermede elde edilmesi gereken aşamadır.

Tamamen insan haklarının hakim olduğu bir dış politika, ABD'yi diğer nükleer güçlerle barışı korumak gibi temel ulusal çıkarlarından vazgeçmeye zorlayarak ve üst düzey politika yapıcıları birbiri ardına insani krizlere sürükleyerek sürdürülemez olurdu. Bununla birlikte, insan haklarını neredeyse göz ardı eden bir politika, ABD'yi Çin ve Rus davranışını karakterize eden tek boyutlu realpolitik'e indirgeyecektir. ABD'yi büyük bir güç olarak diğerlerinden ayıran şey, insan haklarına duyduğu ilgidir.

Bu fark, birçok ABD müttefikinin yakında Çin'i en büyük ticaret ortakları olarak listeleyeceği bir zamanda çok daha önemli. Çin’in ekonomik nüfuzu arttıkça, müttefiklerinin temel değerlerine itiraz edemeyen bir Amerika kısa süre sonra kendisini belirgin olarak dezavantajlı bulacaktır. Doğru, Asyalılar ve Avrupalılar acımasız bir realpolitik uygularken insan hakları konusunda iyi bir oyundan bahsediyorlar; ancak bu oyundan bahsetme ihtiyacının farkına varmaları, yalnızca nasıl izlenmek istediklerini değil, kendilerini nasıl görmek istediklerini de anlatıyor.

ABD bu ulusal kimlik kaynaklarından faydalanabilir. Küçük ve orta büyüklükteki güçlerin birlikte hareket etmeyi tercih edeceği hırslı bir büyük güç haline gelebilir. Ancak bunu insan haklarına biraz vurgu yapmadan yapamaz.

Amerika'nın insan haklarını bir dış politika aracı olarak kullanması, tamamıyla II. Dünya Savaşı'nda yaşanan katliamdan doğdu ve ardından Batı demokrasilerinin baskıcı Sovyet imparatorluğuna karşı zafer kazandığı Soğuk Savaş'ın kesin sonucundan güç aldı. Soğuk Savaş yıllarında insan hakları, gerçekçilik ve enternasyonalizmi birleştiren bir dış politikanın ayrılmaz bir parçasıydı.

Bu doğru, gerçekçilik hem enternasyonalizm hem de insan hakları kaygısıyla doluydu. ABD, Sovyet bloğundaki muhalifleri desteklemek için Helsinki sürecini savunduğu gibi, sert burunlu bir realpolitik oynadı. Bu, özellikle Dışişleri Bakanlığının, Dışişleri Bakanı George Shultz'un bilge alan uzmanları ve kilit bürolardaki birkaç yeni-muhafazakârla dolup taştığı Reagan döneminde doğruydu.

Soğuk Savaş ve Irak ve Afganistan'daki talihsiz ABD savaşlarının ardından, Amerikan gerçekçiliği enternasyonalist karakterini kaybetti ve neo-izolasyonculuğa dönüştü. İnsan haklarının desteklenmesine daha önce yapılan vurgu keskin bir şekilde azaltıldı ve insan hakları gündemi, neredeyse ulusal çıkarları dışlayarak insani meselelere uzun süredir takıntılı olan bazı dış politika ve gazetecilik seçkinleri tarafından dar bir ideolojiye dönüştürüldü.

Bu bölünme, ülkedeki daha derin partizan kutuplaşmayı yansıtıyor: Cumhuriyetçiler keskin bir şekilde gerici sağ milliyetçiliğe doğru hareket ederken, Demokratlar keskin bir şekilde ilerici, küreselci sola doğru hareket ettiler. Siyasi merkez kaybolduğu için gerçekçilik ve insan haklarından nadiren aynı anda bahsediliyor. Ancak ABD dış politikası gerçekçilik ile insan hakları kaygısını uzlaştırmazsa, Amerika Çin ve Rusya ile rekabette üstün gelebilecek zorlayıcı bir küresel liderlik vizyonundan yoksun kalacaktır.

ABD, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve 11 Eylül 2001 terör saldırılarına kadar sahip olduğu siyasi birliği geri kazanamaz. Bununla birlikte, dış politika söz konusu olduğunda, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin neo-izolasyonculuğun ve yaygın küreselleşmenin iki uç noktasındaki iki ülke arasında bir uzlaşma sağlaması gerekecektir. İnsan haklarına ve bunun farklı bağlamlarda nasıl uygulandığına dair bir endişe, belki de başarısının en iyi barometresi olacaktır.

Robert D. Kaplan, New York, 26 Mayıs 2021, Project Syndicate

(Robert D. Kaplan, Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nde (The Foreign Policy Research Institute) Jeopolitik Bölüm Başkanıdır. En son, The Good American: The Epic Life of Bob Gersony, the Greatest Humanitarian, the Greatest Humanitarian adlı 19 kitabın yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 05.06.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı