18 Mayıs 2021 Salı

SA9198/SD2065: İmparatorluk Siyasetçisi Joe Biden'ın Uzun Savaşı-2; 1970'ler- Vietnam Savaşı, Savaş Güçleri Yasası, CIA'in Örtülü Faaliyetlerine İlişkin Kısıtlamalar, Biden ve Jimmy Carter'ın CIA Adayı

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz serisi, Afganistan, Irak, Somali, Yemen, Nijerya, eski Yugoslavya ve dünyanın başka yerlerinde savaş muhabirliği yapan The Intercept'in üç kurucu editöründen biri, kıdemli muhabiri ve Genel Yayın Yönetmeni olan Jeremy Scahill'e aittir ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 50 yıla yaklaşan siyasi hayatına, daha doğrusu 'Kirli ve Çelişkilerle Dolu Siyasi Hayatı'na odaklanmaktadır. İnsanlık dışı kanlı politikaları tasarlamak, planlamak ve uygulamak olarak özetlenebilecek bir süreç sonunda 'bunama' belirtileri gösterdiği bir dönemde ödül olarak ABD Başkanlığı'na aday gösterilen ve seçilen Joe Biden ABD'nin Kanlı Uzun Savaşı'nın sorumlularından biri olarak ABD İmparatorluğu'nun çöküşünü de hazırlamıştır. Analiz serisinin dikkatle okunması ve bu acımasız şahsın temsil ettiği satanist gücün dünyaya ve insanlara neler yaptığının detaylarıyla bilinmesi gerekmektedir. Obama yönetimindeki ABD'nin Başkan Yardımcısı Biden, 5 Ekim 2014'te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, 2 Ekim 2014 günü Harvard Üniversitesi’nde yaptığı, IŞİD sorunundan Türkiye’yi de sorumlu tutan açıklamaları nedeniyle özür dilemişti. Biden,“Bölgedeki müttefiklerimiz, Suriye’deki en büyük problemimizdi” demiş ve Erdoğan’ın da kendisine “Siz haklıydınız” dediğini belirtmişti. Erdoğan ise  bu sözleri söylediğini reddederek Biden’dan özür beklediğini dile getirmişti. Sonsuz Ark, (IŞİD'ın gerçek organizatörlerinden biri olduğunu düşündüğü) eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in sürekli yalan söylediğine ilişkin üç ayrı analizi içeren 'SA920/ÇY4-DB17: Joe Biden Yine Yalan Söylerken Yakalandı' başlıklı yayınıyla tarihe kayıt düşmüştü. Başkanlık seçimleri sürerken, Ağustos 2020'da ortaya çıkan konuşmasında Türkiye'yi izole etmekten ve Erdoğan'a karşı muhalefeti desteklemekten söz etmişti Joe Biden: "Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel ödemeli. Nasıl çalışacaklarını anlamak için çevresinde F-15 savaş uçağı uçurdukları hava savunma sistemi olduğuna göre ona belli silahları satmaya devam edip etmeyeceğimiz konusunda bedel ödemeli. Yani çok endişeliyim. Ama benim yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hala var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile... Partisi, İstanbul'dan dışarı atıldı. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz." Türkiye, kendisine soykırım iftirası atan bu kanlı ve soykırımcı geçmişe sahip ABD'nin Başkanı'na karşı çok dikkatli olmalı, ancak cesur adımlar atmakta tereddüt etmemelidir.
Seçkin Deniz, 18.05.2021


A Half-Century of Joe Biden’s Stances on War, Militarism, and the CIA
İmparatorluk Siyasetçisi: Yarım Asırlık Siyasetçi Joe Biden'ın Savaş, Militarizm ve CIA ile İlgili Duruşları
JOE BIDEN’S LONG WAR

 1970'ler- Vietnam Savaşı- Vietnam War

Joe Biden, ilk olarak 1972'de Vietnam Savaşı'nın son yıllarına girerken ABD Senatosuna girmek için yarıştı. Savaş karşıtı inatçı bir ses değildi, savaş karşıtı hareketi de kucaklayarak, "flak ceketler ve batik gömleklerin büyük olmadığını" söylüyordu. Biden kendisini o sırada evli, hukuk fakültesinde ve spor önlük giymiş olarak tanımlıyordu. Savaşta "ahlaki öfke eksikliği" olduğunu iddia etti. 

Bir gün hukuk fakültesi arkadaşlarıyla kampüste yürüdüğünü ve protesto için ofis binalarını işgal eden diğer öğrencileri gördüğünü anlattı. "Binayı ele geçiriyorlardı," dedi Biden. "Ve biz yukarı baktık ve "Şu pisliklere bakın" dedik. Savaş karşıtı hareketten bu kadar uzaktım." Biden’ın sözleriyle, "Savaş, hatalı bir önermeye dayalı trajik bir hataydı."


Seçilmiş Senatör Joe Biden, D-Del., 13 Aralık 1972'de Washington, D.C.'de yemin etti. Fotoğraf: Bettmann Arşivi / Getty Images

Savaş sırasında askerlik çağında olan Biden, beş öğrenci ertelemesi aldı. Bir sözcü 2008'de Biden'in "ergenliğinde geçirdiği astım nedeniyle hizmetten diskalifiye edildiğini" söyledi. Biden, kendi sözleriyle, 2 milyon Vietnamlı sivilin ve 58.000 ABD askerinin hayatını alan savaşın ahlaksızlığına, bunun "kötü bir politika" olduğuna inandığı kadar karşı çıkmadı. Biden, kendi neslinden diğer siyasi figürler "ahlaksızlık konusunda benden daha güçlü hissettiler" dedi. "Benim görüşüm, mantıklı olmadığı yönündeydi." Bu duruş, Biden’ın savaş konusundaki tutumlarının tutarlı bir teması olacaktı: Bazı önemli istisnalar dışında Biden, ABD militarizminin neden olduğu ahlak, egemenlik veya yabancı kayıplar hakkındaki sorulara karşı stratejik mülahazaları ve anayasal ve yasal argümanları vurguladı. (Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept)

1973- Savaş Güçleri Yasası- War Powers Act 25 Temmuz 1973'te Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh yakınlarında ABD uçaklarının attığı bombalardan duman yükseliyor Fotoğraf: AP

Bir ilk dönem senatörü olarak Joe Biden, ABD savaşlarını yöneten en ateşli ihtilaflı ve tartışmalı yasalardan biri haline gelebilecek olan yasama ve yürütme organlarının savaş yapma konusundaki sorumluluklarını tanımlayan Savaş Yetkileri Yasasını ortak destekçisi olarak imzaladı. Yasa, Başkan Richard Nixon’un Kamboçya’yı gizlice bombalamasına karşılık olarak kabul edildi ve savaş ilan etme yetkisi konusunda kongre yetkililerini öne çıkarmayı ve askeri harekatın başlamasından itibaren 48 saat içinde Başkan’dan Kongre’ye bilgi vermesini sağlamayı amaçlıyordu. Ayrıca, Kongre resmi olarak savaş ilan etmemiş veya güç kullanımına izin vermemişse, askeri harekatın başlamasından 60 gün sonra ABD silahlı kuvvetlerinin herhangi bir şekilde kullanılmasının sona erdirilmesini zorunlu kılıyordu. Yasa, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik yakın tehditler veya saldırılar dahil olmak üzere belirli istisnalar içeriyordu. Yasa, ayrıca Kongre'ye, Başkan'ın yasalara uymaması halinde askeri harekatı sona erdirme yetkisi verdi. Nixon tasarıyı veto etti ve Kongre vetoyu geçersiz kılarak tasarıyı yasallaştırdı. Biden, birçoğu yasaya açıkça meydan okuyan ve şartlara uymayı reddeden birbirini izleyen başkanlarla onlarca yıl geçirecekti. Senato kariyeri boyunca sayısız kez, Biden yasayı gözden geçirmeye ve yetkilerini daha net hale getirmeye çalıştı ve başarısız oldu. Bu uzun Senato kariyeri boyunca en tutarlı kampanyalarından biriydi.

Başkan Bill Clinton gibi Demokrat yönetimler, yasayı aşmak ve zayıflatmak için yollar ararken, Cumhuriyetçi yönetimler, Savaş Yetkileri Yasası'nın yürütme organının yetkilerine anayasaya aykırı bir ihlal olduğunu açık bir şekilde ilan ettiler ve şartlara asla uymayacaklarını belirttiler. Biden, savaş güçleri konusundaki kamuya açık pozisyonuna rağmen, ortak destekçisi olduğu yasayı bozan askeri harekatları periyodik olarak destekledi ve bazı durumlarda yasaya uyma gerekliliğinin askeri harekatın aciliyetine tabi olduğunu savundu.

Biden'in başkan yardımcısı olduğu süre boyunca, Obama yönetimi, 2011 yılında Libya'da güç kullanmak için kongre yetkisine ihtiyaç duymadığını resmen savundu. Bazı anayasa uzmanları, Başkan Barack Obama'yı yasayı açıkça çiğnemekle suçladı ve Yale hukuk profesörü Bruce Ackerman, “Bay . Obama, özgeçmişinde Harvard Hukuk İncelemesine sahip olma olasılığı düşük olan bir sonraki başkomutan için kesin ve tehlikeli bir emsal yaratıyor." dedi. Ackerman, Obama yönetiminin Libya'daki eylemleriyle tehlikeli bir emsal oluşturduğunu savundu. "Savaş Güçleri Yasasının önemsizleştirilmesine izin vermek, önümüzdeki on yıllarda daha da bariz Başkanlık savaş eylemlerinin yolunu açacaktır" diye yazdı. Kariyerinde ortak bir model haline gelen Biden, başlangıçta Libya'daki ABD askeri harekatına karşı olduğunu iddia etti, ancak daha sonra bunu kamuoyuna karşı savundu. (Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept)

1974-1980 - CIA'in Örtülü Faaliyetlerine İlişkin Kısıtlamalar- Restrictions On CIA Covert Action


CIA Direktörü William E. Colby, sağda, Solda DS.D'den Sen. James Abourzek ve Washington, DC'de Temsilci Michael J. Harrington ile 13 Eylül 1974'te CIA ve örtülü faaliyetler konferansı Fotoğraf: Henry Griffin / AP

Joe Biden, Nixon yönetiminin kanunsuzluğuna cevaben kabul edilen ve CIA'nın örtülü faaliyetlerini dizginlemeye çalışan 1974 tarihli Hughes-Ryan Değişikliğini DESTEKLEDİ. Önlem, CIA'nın, Kongre'ye "bu tür bir operasyonun tanımını ve kapsamını" sağlayan önceden başkanlık bildirimi olmaksızın, "yalnızca gerekli istihbaratın elde edilmesine yönelik faaliyetler dışında, yabancı ülkelerdeki operasyonlar için" herhangi bir fon kullanamayacağını yasal hale getirmiştir. Değişiklik, gizli ABD operasyonlarına kongre gözetim işlevleri empoze etmeye çalışan önemli bir yasama gücüydü. 1976'da Biden, 1979'da kalıcı Meclis ve Senato istihbarat komitelerini kurarak “bu tür faaliyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin Anayasasına ve yasalarına uygun olmasını sağlamak için Birleşik Devletler'in istihbarat faaliyetleri üzerinde ihtiyatlı bir yasama denetimi sağlayan” yasanın eş destekçisiydi.

Senato İstihbarat Komitesindeki ilk çabaları arasında, Amerika Birleşik Devletleri içinde ve Amerikan vatandaşlarına karşı gözetleme yetkisi vermek için gizli mahkemeler kuran FISA olarak bilinen 1978 tarihli Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası'nın hazırlanmasına yardımcı oldu. Biden, "İstihbarat servislerinin gerekirse hızlı hareket etmesine izin vermenin bir yolunu bulmalı ve olaydan sonra mahkeme kararı almalıydık" dedi. Yıllar sonra, sivil özgürlük grupları, sürecin ABD vatandaşlarını gözetlemek için bir lastik damga operasyonu olduğunu iddia etti.

Biden ayrıca, Kongre'nin CIA ve faaliyetleri üzerindeki yetkilerini daha da güçlendiren 1980 İstihbarat Gözetimi Yasasını destekledi. Ancak Biden, CIA konusundaki pozisyonunu şekillendirirken bile, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ni ve diğer sivil özgürlük aktivistlerini CIA’nın kirli işlerine zarar verdikleri için azarlamaya dikkat etti. "Millet umursamıyor. Ortalama bir Amerikalı şu anda bunların hiçbirini umursamazdı,” dedi Biden, 1980'deki bir duruşmada ACLU’nun CIA’nin davranışına yönelik eleştirisine atıfta bulunarak. "Halkın [CIA hakkında] endişelerinden bahsedip duruyorsunuz. Hiçbiri yok." dedi.

Biden, Senato İstihbarat Komitesinin asıl üyesiydi. Biden daha sonra, "Kapalı kapılar ardında bize söylediklerinin yaklaşık yüzde 80'i ilk etapta sınıflandırılmamalı," diye hatırladı. 1982'ye gelindiğinde Biden, "komitenin performansının ancak yeterli olduğu" sonucuna vardı. "İhtiyatlı ve tutarlı bir gözetim eksikliği var" diye ekledi.

Önümüzdeki on yıllar boyunca Biden, çeşitli ABD askeri ve CIA operasyonları hakkında sürekli olarak iki karşıt pozisyonda durmayı göze alacaktır. Bir yandan, yürütmenin aşırı erişimini tutkuyla kınıyor ve belirli askeri eylemlerin yasallığını veya bilgeliğini sorguluyordu. Başkanlar hakkında daha katı kurallar koymaya çalışacak ve daha büyük kongre gözetim yetkileri için savaşacaktı. Öte yandan, çok çeşitli açık ve gizli eylemleri destekleyecekti; muazzam askeri ve istihbarat harcamaları lehine oy kullanacak; ve felaketle sonuçlanan, zaman zaman ölümcül olan ABD operasyonları için halk desteği sunacaktı. Bunlar arasında, Biden'in hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi yönetimler döneminde dokunulmaz olarak nitelendirdiği kongre gözetim otoritelerine aykırı olarak gerçekleştirilen askeri eylemler de vardı. (Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept)

1976-1977- Biden ve Jimmy Carter'ın CIA Adayı- Biden and Jimmy Carter's CIA Nominee


Merkezden Ted Sorensen, D-NY'den Senatör Daniel Patrick Moynihan ile birlikte, 17 Ocak 1977'de Sorensen'in CIA direktörlüğüne aday gösterilmesi üzerine Senato İstihbarat Komitesi'ne geldi.Fotoğraf: Bettmann Arşivi / Getty Images

Joe Biden, Başkan Jimmy Carter için agresif bir şekilde kampanya yaptı, ancak o ünlü liberal başkanın hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadığını sık sık açıkça ifade etti. Carter, Başkan John F. Kennedy'nin eski bir konuşma yazarı olan Ted Sorensen'i CIA direktörü olarak aday gösterdiğinde, Washington'daki ulusal güvenlik kurumu apoplektikti. Kennedy ailesine yakın kalan Sorensen hiçbir dış politika tecrübesine sahip değildi ve gizli operasyonlar dünyasında yeri yoktu. Carter, ajansın gücünü ve bütçesini azaltma taahhüdünün bir parçası olarak CIA görevi için bir yabancı istediğini söylemişti.

Sorensen'in adaylığı, Carter'ın teşkilatın "aşırı gizliliğine" karşı savaş açmaya ve yasayı çiğneyen CIA görevlilerini ifşa edip cezalandırmaya söz verdiği bir kampanyanın ardından geldi. Carter, "Dış politikamızın evrimini Kongre'den ve Amerikan halkından bir daha asla saklamamalıyız," dedi. "Bir daha asla yanıltılmamalılar." Carter nihayetinde CIA ile ilgili vaatlerinin çoğunu yerine getirmekte başarısız olacaktı, ancak bu tür açıklamalarda bulunmuş olması, teşkilat içinde ve birçok Cumhuriyetçi milletvekili arasında ciddi endişelere neden oldu. Bu çatışma, Sorensen'in onay süreci sırasında ortaya çıkacaktı.

Onay oturumlarına başkanlık edecek olan Senato İstihbarat Komitesi'nin bir üyesi olan Biden, Sorensen'e süreç boyunca kendisine rehberlik edeceğine dair güvence verdi. Sorensen'in hatırladığı gibi, Biden onu senatörün "coşkulu" desteğine sahip olduğuna inandırmış ve Sorensen'e "Carter'ın yaptığı en iyi seçim" olduğunu söylemişti.

Sorensen Cumhuriyetçiler tarafından saldırıya uğradığında, Biden pozisyonunu değiştirdi ve Sorenson'un geçmişinden, onayına karşı kırmızı bayrak görevi görecek bir bölümü kazmak için yolundan çekildi. Sorensen, kendisi de dahil olmak üzere Washington'daki pek çok yetkilinin gizli belgeleri gözden geçirmek için eve götüreceğini ve yetkililerin çoğu zaman yargılanmadan çok daha hassas belgeleri basına sızdırdığını kabul ettiği Pentagon Belgeleri muhbiri Daniel Ellsberg davasında bir beyan vermişti. Biden, hiçbir zaman mahkemeye sunulmayan ifadeyi Cumhuriyetçi bir meslektaşından öğrendiğini ve komitedeki Cumhuriyetçilerin Sorensen'i itibarsızlaştırmak için kullanacaklarını değerlendirdiğini söyledi. Biden, personelinin belgeleri ve Sorensen'in kitaplarını araştırarak dosyalanmamış yeminli ifadeyi bulmasını sağladı ve sonunda Pentagon Belgeleri davasına karışan bir yardımcı buldu. Bu, Sorensen'in Kore Savaşında askerlikten kaçan bir pasifist olduğu iddiaları da dahil olmak üzere diğer endişelerle birleştiğinde adaylığını tehlikeye attı. Sorensen, “Gözü kapalı bir kamyon sürmek gibiydi,” dedi Sorensen, kendisine karşı yürütülen kampanyayı “çok sayıda küçük kirli derenin büyük bir dere olmak için birlikte aktığı” bir çaba olarak tanımladı.


Daniel Ellsberg, 13 Eylül 1974'te Washington, D.C.'de CIA ve örtülü faaliyetler konulu bir konferansta "Senato Watergate Raporu" başlıklı bir kitabın bir kopyasını elinde tutuyor.Fotoğraf: Henry Griffin / AP

Belgeyi onayladıktan sonra Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde Biden, "Başımızın belaya gireceğini düşünüyorum. Bunun zor olacağını düşünüyorum." dedi. Carter, adaylığın düştüğü anlaşıldığında, bir basın açıklamasıyla Sorensen’in gizli belgelerle ilgili yorumlarına isteksiz bir savunma sundu, bir basın haberine göre, "ortak uygulamanın açık bir şekilde kabul edilmesinin" yönetimi ve ülkeyi yeteneklerinden ve hizmetlerinden mahrum bırakması "durumunda bunun "çok talihsiz" olacağını söyledi.

Sorensen'in onay duruşmasında Biden söz aldı. "Dürüst olmak gerekirse, Bay Sorensen'ın casusluk yasaları uyarınca suçlanıp yargılanmayacağından veya mahkum edilip edilmeyeceğinden emin değilim," diyen Biden, "Bay Sorensen'in kasten hukuktaki belirsizliklerden mi yararlandığını yoksa yasayı umursamadan görmezden gelip gelmediğini mi sordu." Biden biyografi yazarı Jules Witcover daha sonra şunları yazdı: "Sorensen hakkındaki bu ve diğer şikayetler ve Carter'ın perde arkasındaki baskısının bir sonucu olarak, eski JFK konuşma yazarı, adaylığının geri çekilmesini kabul etti." Sorensen daha sonra Biden'a "siyasi ikiyüzlülükle ünlü bir kasabada siyasi ikiyüzlülük ödülü" verilmesi gerektiğini söyledi. 

Jeremy Scahill, 27 Nisan 2021, The Intercept


<<<Önceki                  Sonraki>>>


Seçkin Deniz, 18.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı