6 Mart 2021 Cumartesi

SA9107/SD1991: Joe Biden, Güney Kore Siyasetinde Yeni Bir Döneme Nasıl Yol Açabilir?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, çalışmaları Lawfare, The Diplomat, The National Interest, Global Asia, The Asan Forum ve Asian Jurist dergilerinde yayınlanan, The Center for Global Legal Challenges (Küresel Yasal Zorluklar Merkezi)de Herbert Hansell üyesi ve Yale Hukuk Fakültesi'nde JD Adayı olan Brian Kim'e aittir ve ABD-Güney Kore ilişkilerine odaklanmakta, ABD Başkanı Joe Biden'a, Güney Kore toplumsal ve siyasi iklimi özelinde Kore ile ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair önerilerde bulunmaktadır. Kuzey-Güney Kore Meselesi'nin 'Birleşik Kore' çerçevesinde çözülmesine engel olan ABD'nin yaşadığı travma, geleneksel Soğuk Savaş kaos numaralarının artık hiçbir coğrafyada işe yaramamış olmasına karşı hissettiği çaresizlikten beslenmektedir. Kuzey Kore'yi düşman olarak gören Güney Koreli muhafazakarları 'Bölünmüş Kore' ve iç siyasi karışıklıklar ile birlikte Çin'e karşı kullanmaya devam etmek isteyen ABD'ye karşı şu anda iktidarda olan Cumhurbaşkanı Moon liderliğindeki liberallerin ve onlardan daha sert söylemlere sahip olan ilericilerin, Kuzey Kore ile bütünleşmeyi destekleyerek, Çin'e karşı yaptırımlara karşı belirsizliğe oynayarak ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Korelilere uyguladığı insanlık dışı uygulamaların tazmin edilmesini sağlamaya çalışarak ABD'ye karşı bir direniş alanı kurdukları apaçık bir şekilde görülmektedir. Batı medyasında ve ne yazık ki Türkiye medyasında, enstitülerinde ve akademilerinde hiç ilgi gösterilmeyen Kore, 21. yüzyılda çok konuşulacak bir başka mücadele alanı olmaya devam edecektir. 1961-1979 yılları arası Güney Kore Cumhurbaşkanlığı yapan Park Chung-hee'nın kızı olan ve babası Cumhurbaşkanı iken, 1974 yılında Japonya doğumlu Kuzey Koreli bir katil tarafından annesi öldürülen, 2016 yılında 'yolsuzluk' nedeniyle Meclis tarafından görevden alınan Güney Kore'nin 11. cumhurbaşkanı Muhafazakar Park Geun-hye'nin görevden alınış şekli, suçlamaların yapısı ve ondan sonra seçilen eski Özel Harp Komutanlığı mensubu liberal görüşlü Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in kariyeri, ABD'nin, 2002 öncesindeki Türkiye'de olduğu gibi, kontrolü altındaki bütün ülkelerde aynı kaotik kolonyal sistemi kurduğunu ve her siyasî partinin ya da hareketin tasarımcısı olduğunu göstermektedir. Moon Jae-in Kore'nin birleştiricisi olacak mı, bu bilinmiyor, ancak şu anda arkasında parlamento desteği olan tek cumhurbaşkanı olduğu nettir. Türkiye'nin, kendisi için varoluşsal bir tehdit olmaya devam eden darbeci, terör destekçisi müttefiki(!) ABD'ye karşı 'Birleşmiş Kore' sloganını diplomatik söylemlerine entegre etmesi gerektiği bir önemli anda olduğunu fark etmesi önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uzak Doğu ile daha yakından ilgilenmesi, Güney Kore-Japonya arasında bir dostluk bağı kurması artık vazgeçilmez bir zorunluluktur.
Seçkin Deniz, 06.03.2021

How Biden Can Navigate a New Era in South Korean Politics
"ABD-ROK (Güney Kore-Republic of Korea) ilişkilerinin geleceği, ABD'nin Güney Kore’nin şu anda baskın olan liberallerinin önceliklerini anlamasına bağlıdır."

ABD’nin en önemli dış politika sorunu olarak Çin’in yükselişi, Güney Kore’nin her zamankinden daha fazla, jeopolitik konumu ve demokratik değerleri, Başkan seçilen Joe Biden’in "Amerika’yı geri getirme" vizyonunda anahtar role sahip önemli bir ABD müttefiki olduğu anlamına geliyor. Ancak son dört yılda Seul'de yaşanan önemli yerel değişiklikler, Trump öncesi döneme geri dönmenin kolay olmayacağını garanti ediyor. Şu anda ülkenin demokratik tarihindeki tek ve en güçlü iktidar partisi tarafından yönetilen Güney Kore, ABD-ROK ilişkileri için büyük politik etkileri olan yeni içgüdülere sahip. Yeni gelen Biden yönetiminin, ilişkiyi yeniden canlandıracak en uygun dış politika stratejisini uyarlayabilmesi için iktidardaki liberallerin önceliklerini acilen anlaması gerekiyor.

Amerika aradan çıkarken dünya dönmeyi bırakmadı. Donald Trump'ın Kasım 2016'da cumhurbaşkanı seçilmesi gibi, Güney Koreliler, başkanlarının da dahil olduğu bir yerel skandala uyandılar ve bu skandal, destek oranlarını anında yüzde 5'e düşürdü. Aralık 2016'da muhafazakar Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'yi devirmek için tahminen 10 milyon Güney Koreli veya bütün nüfusun beşte biri sokaklara döküldü ve Cumhurbaşkanı'nın kariyerini ve tüm partiyi harabeye çevirdi. Hem Park hem de selefi Lee Myung-bak, yolsuzluktan aldıkları on yıllarca hapis cezası ile bugün cezaevinde.


Credit: Cheong Wa Dae

Bu arada, ilerici rakipleri Moon Jae-in, Park'ın görevden alınmasının bıraktığı benzeri görülmemiş boşlukta Cumhurbaşkanlığını perçinledi. Beş yıllık tek görev süresi Mayıs 2022'de, Biden başkanlığı döneminde sona erecek. Güney Koreli ilericilerin Ulusal Mecliste “devasa” bir haydutluktan korunma üstünlüğünü güvence altına aldığı 2020 parlamento seçimleri, anlamlı muhafazakar muhalefeti neredeyse tamamen yok ederken, Moon'un topal bir ördek dönemiyle karşılaşmayan ilk seçilmiş Güney Kore cumhurbaşkanı statüsünü pekiştirdi. Bu, mevcut iktidar partisini, demokratik yönetimin 1987'de kurulmasından bu yana Güney Kore'de iktidarı elinde tutan en baskın siyasi parti yapıyor.

Güney Koreli Liberallerin Dış Politika Öncelikleri

Genel hatlarıyla, Güney Koreli liberallerin dış politikası açıktır: Kuzey Kore ile uyumu, Japonya'ya karşı adaleti ve mümkün olan her yerde, Washington'unki de dahil olmak üzere büyük güç müdahalesinden özerkliği teşvik etmek. Bu gündem, geleneksel olarak Kuzey Kore konusunda katı bir tavır, Japonya ile stratejik işbirliği ve Soğuk Savaş'ın ideolojik koşulları boyunca ABD-ROK ittifakına güvenme olasılığı daha yüksek olan Güney Koreli muhafazakârlarla keskin bir tezat oluşturuyor. ABD'li politika yapıcılar muhafazakar pozisyona daha aşinadır, ancak Seul ile bağları güçlendirmek ve Amerikan liderliğini yeniden kurmak için Biden yönetimi, mevcut hükümetin dış politika taahhütlerini başlangıç ​​noktası olarak almalıdır.

Aslında, gelen hiçbir Demokrat ABD yönetimi, ilişkinin 70 yılında hiçbir zaman görevdeki bir liberal Kore yönetimiyle karşı karşıya gelmedi. Dönemin Amerikan başkanı George W. Bush'un, mevcut iktidar partisinden çok daha az güçlü olan liberal bir Güney Kore yönetimi ile kurduğu ilişkide, Güney Kore'nin iç politikasını hesaba katmadaki başarısızlığı, sonuçta ciddi politika boşluklarına katkıda bulundu. Amerikan karşıtı duyarlılığın ortaya çıkmasına ve genç Güney Korelilerin çoğunluğunun Amerikan askerlerinin çekilmesi çağrısında bulunmasına yol açtı. Bu önceki başarısızlıklar, Amerikan stratejisinin Seul'deki değişen siyasi gerçeklerle uyumlu olacak şekilde ayarlanmasının öneminin altını çiziyor.

Kuzey Kore

Tarihsel olarak, muhafazakarlar Kuzey'i resmi bir devlet düşmanı olarak görürken, Güney Koreli liberaller Kuzey Kore ile barış içinde bir arada yaşama ve pan-Kore etnik birliğine dayalı bir ilişki politikası izlediler. Muhafazakar yönetimler döneminde, Güney Kore Savunma Bakanlığı, beyaz kağıtlarında Kuzey Kore'yi bir "düşman devlet" olarak nitelendirdi, ancak bu etiket, Cumhurbaşkanı Roh Moo-hyun'un ilerici yönetiminde 2004'te ve tekrar 2018'de Moon'un Cumhurbaşkanlığı döneminde acilen kaldırıldı. Özellikle, Güney Korelilerin ülkenin en büyük güvenlik tehdidi olarak Kuzey Kore'yi gören yüzdesi, muhafazakar Lee (2009-13) ve Park (2013-16) altında sürekli olarak yüzde 50'nin üzerine çıktı, ancak Roh (2004-08) ve Moon'un (2017'den günümüze) liberal yönetimleri sırasında yüzde 30'a düştü.

Moon, 2018 Pyongyang Adresinde Kuzey Korelilere duygusal bir sesle “70 yıl hariç 5.000 yıldır birlikteydik” dedi ve burada “kan bağları” Kore arası etnik birliği çağrıştırmak için kullanıldı. Barış içinde bir arada yaşama ruhuyla, Güney Kore ulusal televizyonu kısa süre önce, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un 26 dakikalık konuşması da dahil olmak üzere, Kuzey Kore’nin bütün yıllık askeri geçit törenini canlı olarak yayınlarken, medyada artık Devlet İşleri Komisyonu Başkanı'nın tam resmi unvanıyla Kim'den söz ediliyor.

Moon, Kore Savaşını resmi bir barış antlaşmasıyla sona erdirmeye ve "en etkili ulusal güvenlik politikası" olarak adlandırdığı Kore arası bir angajman politikasını sürdürmeye kararlı. Ayrıca, Kuzey Kore'nin Kuzey Kore ile birlikte Kumgang Dağı tatil beldesini yeniden açma ve 2032 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak için ortak bir Seul-Pyongyang teklifi (Kuzey'in kendisi bu son tekliflere çok az ilgi göstermesine rağmen) planları da var. İktidardaki liberal partinin geçtiğimiz günlerde, Kim rejimine karşı Kuzey Kore insan hakları aktivizmini kısıtlayan tartışmalı broşür karşıtı bir tasarıyı kabul etmesi, Kore arası uyumun bu genel zeminine aykırıdır.

Japonya

Seul, Tokyo ve Washington arasındaki üçlü işbirliği, özellikle iddialı bir Çin ve Kuzey Kore nükleer tehdidi ile Asya'da uyumlu bir ABD ittifak mimarisi açısından çok önemlidir. Ancak tarihsel olarak, Güney Koreli ilericiler ve Japon muhafazakarlar petrol ve su gibi karışıyor. Japonya ile işbirliğini kınamak, hem insan hakları hem de dekolonizasyon açısından Güney Kore’nin ilerici gündeminin temelini oluşturuyor. Chinilpa'nın (Japon yanlısı) etkisinin ülkesini "temizlemek", Moon'un ve ilerici müttefiklerinin kendilerinin iddia ettiği önceliktir.

Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 80'i bu duyguyu destekliyor ve "Japon emperyalizminin izlerinin gerektiği gibi ortadan kaldırılmadığını" söylüyor. Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 30'u şu anda Japonya'nın en büyük güvenlik tehdidi olduğuna inanıyor, bu 2017'deki yüzde 7'den dramatik sıçramadan ve 2008'deki son ilerici Roh yönetiminden bu yana görülmeyen bir seviye. Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Moon döneminde, başlıca Japon firmaları Mitsubishi ve Nippon Steel, Koreli savaş zamanı zorla çalıştırma kurbanlarını tazminat vermeye mahkum etti. Güney Kore, Japon sömürge etkisinin izlerini ortadan kaldırmak amacıyla Taebaek Ulusal Parkı'ndaki 500.000 Japon karaçam ağacını kesmek için 4 milyon dolarlık bir proje yürüttü. 2019 yılının büyük bir bölümünde Japon mallarına yönelik büyük bir kamu boykotu gerçekleşti ve Moon hem Trump'a hem de eski Başbakan Abe Shinzo'ya açıkça "Japonya bizim değil ABD'nin müttefikidir" dedi.

Anti-Japon ilerici duygular, Kuzey-Güney Kore arasında ortak zeminde ilerliyor: Moon, 2019 Kurtuluş Günü Konuşmasında, Kuzey Kore ile yeniden birleşmeyi "Japonya'yı sollayacak olan kraliyet yolu" olarak nitelendirdi. Kuzey Kore ile Japonya arasındaki varsayımsal bir savaşta, Güney Korelilerin neredeyse yarısı Kim Jong Un'u desteklerken, yalnızca yüzde 15,1'i Japonya'yı destekleyeceğini söylüyor. 2019'da Güney Korelilerin rekor bir oranla yüzde 77'si Japonya'ya karşı "düşmanca" hissediyor, 1991'de ilk kez yapılmaya başladığından bu yana bu anket en yüksek seviyede; Güney Korelilerin yüzde 87'si Japonya'nın II.Dünya Savaşı Korelilere karşı uyguladığı vahşetin doğru dürüst hesabını vermediğine etmediğine inanıyor.

Bu arada, 2019'da, Japonların yüzde 74'ü Korelilere karşı "güvensiz" hissediyordu. Son zamanlarda Japonya, Berlin'deki Koreli "konfor (seks kölesi) kadınları" anan bir heykeli kapatmaya çalıştı ve ABD onaylı Güney Koreli Yoo Myung-hee'nin DTÖ genel direktörlüğü adaylığına karşı çıktı. Japonya ile ilgili Güney Kore'nin ilerici pozisyonu, Moon yönetiminin, her ikisi de Chinilpa'nın (*) Kore ilerici kimliğine zıt semboller olarak görülen Japonya ile önemli bir askeri istihbarat paylaşım paktı olan Askeri Bilgi Genel Güvenliği Anlaşmasını yürürlükten kaldırma ve 2015 Konfor Kadınları anlaşmasını iptal etme kararına (tersine çevrildiğinden beri) önemli bir bağlam sağlıyor. 

Çin

Seul ve Pekin arasındaki bağlar, muhafazakar Cumhurbaşkanı Park'ın, Kuzey Kore provokasyonlarını caydırmayı amaçlayan ancak Pekin'de Çin güvenliğine bir tehdit olarak algılanan müthiş bir ABD füze sistemi olan THAAD'ı konuşlandırma kararından bu yana kötüleşti. Misilleme olarak Çin, Seul'u, tüketim mallarına yönelik yasaklar, K-pop gibi kültürel ithalatlar ve hatta Güney Kore'ye grup turizmi dahil olmak üzere 40'tan fazla ekonomik yaptırımla vurdu. Dört yıl hiçbir gelişme yaşanmadı ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Moon göreve geldiğinden beri bir kez bile Seul'u ziyaret etmedi, ancak aynı dönemde Xi, Kim Jong Un ile biri Pyongyang'da olmak üzere beş resmi zirve düzenledi. 2020 sonbaharında ünlü K-pop erkek grubu BTS, Kore Savaşı'ndaki Amerikan katkılarını takdir ettiği için Çin devlet medyasının gazabına uğradı.

Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik müttefikleri arasındaki Güney Kore, Çin yörüngesine en yakın konumda kalmaya devam ediyor. Güney Korelilerin görece düşük yüzde 29'u, Japonların yüzde 52'si ve Avustralyalıların yüzde 45'i ile karşılaştırıldığında, Çin'e “çok olumsuz” bir bakış açısına sahip. Güney Korelilerin çoğunluğu (yüzde 34) şu anda Çin'i bir numaralı güvenlik tehdidi olarak görse de, yüzde 52 hala Pekin ile “dostane işbirliğini” tercih ediyor. Tarihsel olarak, Güney Koreli liberaller, ABD-Çin rekabetinde Washington ile daha yakınlaşan muhafazakarlara doğal bir karşı ağırlık sağlıyor. THAAD krizi sırasında, aslında şu anki Cumhurbaşkanı Moon, ABD füze sisteminin Kore Yarımadası'na konuşlandırılmasını eleştirmişti. Küresel salgının ortasında bile, Güney Koreli liberaller Çin kaynaklı seyahatleri yasaklamamayı dış politikalarının merkezi haline getirdiler. Çin, 2019'da Güney Kore ihracatının dörtte birinden fazlasını karşılayarak Güney Kore'nin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor; bu Güney Kore’nin yavaşlayan ekonomik büyümesini dikkate alan herhangi bir Koreli lider için rahatsız edici bir istatistik.

Güney Kore, hem Sincan hem de Hong Kong'daki stratejik belirsizliğini korurken, "ikinci bir THAAD olayını" tetikleyeceğinden endişe ederek Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'yi yasaklaması yönündeki baskılarına özellikle direndi. Trump, Güney Kore'yi bu yıl G-7 Zirvesi'ne katılmaya davet ettiğinde, Güney Kore medyası, Washington'un Güney Kore'yi "Çin'e karşı birleşik cephe" ye dahil etme girişiminde bulunmaması için daveti hemen "külfetli" olarak nitelendirdi. 2019'da yapılan bir anket, Çin'in yükselişinin Güney Kore'ye "yardımcı olmadığına" inanan Güney Koreliler arasında bile, çoğunluğun (yüzde 49,5) hala Seul'un Washington ve Pekin arasındaki tarafsızlığı sürdürmesi gerektiğine inandığını gösteriyor.

Birleşik Devletler

Güney Koreliler arasında ABD-ROK ittifakına verilen destek yüzde 90 ile son derece yüksek. Amerika Birleşik Devletleri, 2019 istatistiklerine göre, Güney Kore ticaretinin yüzde 13,6'sını oluşturarak Seul'ün ikinci en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Ancak ilişki çatlaklardan yoksun değil, bunlardan bazıları Trump başkanlığının kendine has özelliklerine atfedilebilir. ABD'nin Güney Kore büyükelçisi Harry Harris, Güney Kore halkına kolonyal Japonya'yı hatırlattığı için bıyığını kazıtmak zorunda kaldı. Protestocular, Aralık 2019'da ABD büyükelçisinin portresini sokaklarda imha ediyorlardı. Yerel medyada "ilerici bir sivil grup" olarak nitelendirilen Güney Koreli öğrenciler, ABD büyükelçisinin konutuna girerek Güney Kore'deki Amerikan asker varlığını protesto ettiler. Seul ve Washington arasındaki ittifak maliyet paylaşımı konusunda gerginlikler alenen patlak verdi. Güney Korelilerin üçte ikisinden fazlası ittifak maliyet paylaşımının artırılmasına karşı çıkarken, yüzde 55'i Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bölgesel güvenlik konularında uyumlu olmadığına inanıyor. Elbette, bu gerilimler ittifak için genel destekte bir dip oluşturmadı, ancak yönetilmesi gereken baskı noktalarının önemini vurguluyorlar.

Cumhuriyetin kuruluşuna kadar uzanan Güney Koreli ilericiler, uzun zamandır yabancı güçlerden özerklik ve büyük güç müdahalesi olmaksızın Kore arası barış şartlarını dikte etme yeteneği elde etmek için savaştılar. İktidardaki liberal parti, ABD birliklerinin varlığına hiçbir zaman karşı çıkmasa da, Güney Kore bağımlılığının optiklerinden hoşlanmadı ve son zamanlarda 12 Amerikan askeri bölgesinin kontrolünün Seul'e geri verilmesi için müzakerelerde bulundu. Muhafazakârların aksine, ilericiler, Seul'un savunması için ABD'ye olan bağımlılığını zorunlu olarak azaltan, ABD Kore Kuvvetleri'nden (USFK), savaş zamanı operasyonel kontrolünün (OPCON) ROK ordusuna geri dönüşünü hızlandırmaya çalıştılar.

İktidar partisinin Kuzey Kore ile uyum tercihinin ABD ittifakı için de sonuçları var: İki müttefik, ittifakın teorik temeli olan Kore Savaşı'nın devam eden düşmanı olarak Kuzey Kore'nin tehdit algısına artık tam olarak ayak uyduramıyor. Moon yönetiminde Seul ve Washington, Koreler arası angajman atmosferini desteklemek için bir dizi ortak askeri tatbikatı iptal etti. Yorumları Moon yönetiminin stratejisini yansıtan Güney Koreli bir düşünür olan Moon Chung-in, Dış İlişkiler gazetesinde, Kuzey Kore ile bir barış anlaşması imzalanırsa ABD kuvvetlerinin varlığının "haklı gösterilmesinin zor" olacağını savundu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisi olarak seçilen ve ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin özel olarak büyükelçiliğine karşı çıkmasının ardından Güney Kore Cumhurbaşkanı'nın özel danışmanlığına atanan Moon Chung-in, Seul'un gelecekteki ABD ne kadar karşı çıkarsa çıksın Pyongyang ile etkileşime girmeye devam edebileceğini iddia ediyor.

ABD Politikası için Öneriler

ABD-ROK ittifakı kısa vadede hiçbir şekilde varoluşsal bir tehdit altında olmasa da, Biden yönetimi, ittifaka ideolojik olmaktan çok, Soğuk Savaş rekabeti ile değil, ancak Kuzey Kore ile barış, Japonya'ya karşı adalet ve Pekin ile Washington arasındaki optimizasyon için kendi bölgesel vizyonu çerçevesinde belirgin şekilde pragmatik bir yaklaşıma sahip iktidardaki liberal bir partiyle karşı karşıya. Aşağıdaki öneriler, Biden'ın Seul ile önemli olan ilişkisinde sıcak yaklaşımlar sağlamasının birkaç yolunu göstermektedir:

İlk olarak, Biden, ittifakın maliyet paylaşımı anlaşmazlığını çözmelidir. Savunma maliyet paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar ittifak üzerinde baskı oluşturdu ve Pekin ve Pyongyang'ın gözünde ABD'nin gücünü zayıflattı, bir noktada Başkan Trump, Seul'un mali katkısında beş kat artış talep etti ve askerleri geri çekmekle tehdit etti. Biden, müttefiklerini “gasp etmeme” sözü verdi ve yük paylaşımını yüzde 13'e kadar artıracak bir şekilde Seul'un teklifini almalı.

İkincisi, Biden yönetimi Güney Kore'nin ABD-Çin rekabetinde taraf olma konusundaki isteksizliğine saygı duymalıdır. Seul, Çin'in büyüyen güvenlik tehdidini tarafsızlık yoluyla yönetmeyi tercih ediyor. Ünlü bir Kore atasözü bu konuda Güney Kore düşüncesine rehberlik ediyor: "İki balina kavga ettiğinde ezilen karidestir." Güney Koreli liberaller iktidardayken, bir seçim yapmaya zorlamak, Güney Kore'nin, Çin sınırındaki uzak bir sınırda bulunan bir Amerikan gözetleme kulesi olan Pekin ile ABD rekabetinde sadece bir satranç parçası olduğu yönündeki güvensizliği artırma eğilimindedir. Seul, Pekin'e 951 kilometre, Washington'a 11.116 kilometre uzaklıktadır. Güney Kore'yi, ABD'yi ziyaret edenlerin altı katı kadar Çinli turist ziyaret ediyor; Güney Kore şimdi Çin'e Amerika'dan daha fazla öğrenci gönderiyor; Çin, Güney Kore ticaretinin hacminin ABD'nin iki katından fazlasını gerçekleştiriyor. Seul’un bakış açısından, diplomasinin kıpır kıpır çalışan odası ekonomik olarak ayakta kalması için vazgeçilmezdir. Örneğin Seul'u Dörtlü Güvenlik Diyaloğuna (QUAD) katılması için bir seçim yapmaya zorlamak, Güney Kore'nin hem Çin hem de Amerika misillemesinin hedefi olma, "iki balina tarafından ezilme" korkusunu hemen tetikleyecektir. Amerika ile taraf olmak, bir müttefik için bile, sadece stratejik değil, ekonomik olarak da çekici bir seçim olmalıdır.

Biden, Güney Kore'nin Kuzey Kore ile devam eden ilişkisini de desteklemeli. Güney Koreli liberaller, ABD'nin Trump-Kim zirvelerinin yalnızca foto-op olduğu yönündeki algısını paylaşmıyor. O zamanlar Güney Korelilerin yüzde 81'i zirveyi destekledi ve Güney Korelilerin yüzde 78'inden fazlası Kim Jong Un'un "güvenilir" veya "çok güvenilir" olduğunu düşünüyordu. Aralık 2020'de yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin yüzde 73'ü şu anda Biden'ın Kim ile görüşmeleri yeniden başlatması gerektiğine inanıyor. 1990'larda Başkan Bill Clinton, Cumhuriyetçiler tarafından yatıştırma gerekçesiyle eleştirilen Kuzey Kore ile Anlaşmalı Çerçeve'yi imzaladı. Trump'ın Kuzey ile diplomatik kumar oynamasını eleştiren Demokratlarda şu anda tersine dönen rol, Güney Kore'nin devam eden angajman statükosuna verdiği desteğe karşı tartılmalıdır. Büyük bir Kuzey Kore provokasyonunun yokluğunda Kuzey Kore konusunda sert bir çizgiye geri dönmek, Seul ile derhal gerginlik yaratacak ve Washington’un Asya’daki ittifak altyapısını güçlendirmeye yönelik daha geniş çabalarını karmaşıklaştırabilecek.

Son olarak, Biden ve ekibi, Güney Kore-Japonya işbirliğine potansiyel bir üçlü zirve ile arabuluculuk etmelidir. Seul ve Tokyo  (2. Dünya Savaşı sırasında) zorla çalıştırma ve kadınları seks kölesi olarak kullanma konusunda acı bir tarihsel tartışmaya girerken Trump yönetimi özellikle ortada yoktu. Amerika Birleşik Devletleri’nin yokluğunda Çin, Japonya ve Güney Kore üçlü zirveler gerçekleştirdiler. Biden'ın köprü görevi görmesi ve Seul ve Tokyo'nun en azından iki tarafın da gücenmeden masaya gelmesi için bir platform sağlaması bir öncelik olmalı.

Güney Kore’nin iktidardaki liberal partisinin benzeri görülmemiş gücü, 20 Ocak'ta Biden’in Kore siyasetinin yeni çizgilerine aşinalığını en etkili şekilde iletecek şekilde ittifakta yol alması gerektiği anlamına geliyor. Çin’in yükselişiyle dengede kalan sadece ittifakın geleceği değil, ABD’nin küresel liderliğinin yeniden kurulması olabilir.

Brian Kim, 15 Ocak 2021, The Diplomat

(Brian Kim, şu anda  the Center for Global Legal Challenges-Küresel Yasal Zorluklar Merkezi'nde Herbert Hansell Üyesi olduğu Yale Hukuk Fakültesi'nde JD Adayıdır. Çalışmaları Lawfare, The Diplomat, The National Interest, Global Asia, The Asan Forum ve Asian Jurist dergilerinde yayınlandı.)


Seçkin Deniz, 06.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


(*) Chinilpa, Kore İmparatorluğu'nun 1905'ten kalma koruma döneminde İmparatorluk Japonyası ile işbirliği yapan etnik Korelileri ve 1910'dan 1945'e kadar Kore'deki sömürge yönetimini ifade eden Kore dilini aşağılayıcı bir terimdir.

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı