31 Ekim 2020 Cumartesi

SA8925/SD1853: Covid-19, Dünyanın Potansiyel Biyolojik Silahlara Hazır Olmadığını Gösterdi

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Oxford St Antony's Koleji Onursal Üyesi Suudi asıllı filozof, sinirbilimci ve jeostratejist Dr. Nayef Al-Rodhan'a aittir ve Covid-19 salgınında ülkelerin ve küresel kurumların hazırlıksız yakalandığını tesbit etmekte ve Dünya'nın potansiyel biyolojik silahlara karşı hazır olmadığına odaklanmaktadır. Yazarın açık kimliği ilginç bir bileşime dikkat etmemizi sağlamaktadır. Covid-19 salgınından sorumlu olan Satanist Küresel Çete ve bu çetenin bir parçası olarak Suudi kraliyet ailesinin Müslüman coğrafyada üstlendiği terör, darbe ve istikrarsızlık üretme çabası dikkate alındığında, yazarın virüsün laboratuvarda üretilmediğine dair iddiası temelsiz kalmaktadır. Analiz yazarının, saf ve samimi bir korunma çabası olarak değerlendirilebilecek bir perspektifle, Küreselcilerin sıklıkla söz ettiği gibi, biyolojik silahlardan bahsederek yeni anlaşmalar, kurumlar oluşturulmasını tavsiye etmesi olağan şüphelerin kuvvetlendiğini göstermektedir. Oysa biyolojik silah üretecek kapasitede laboratuvara sahip olan ülkelerden ikisi, ABD ve Çin, zaten Covid-19 salgınında açığa çıkmışlardır; dikkatle izlememiz gereken bu tür gelişmelerde önemli olan şey Türkiye'nin kendisine has Covid'le mücadele yöntemleri ile elde ettiği başarıyı, başarısız küresel kurumlara, özellikle DSÖ'ye 'kurumların kazanımı' gibi takdim etmemesidir... Bu Türkiye'nin başarısıdır ve yetkililer bunun DSÖ şemsiyesi altında değerlendirilmesinden özellikle çekinmelidir...
Seçkin Deniz, 31.10.2020

Covid-19 has shown the world is not prepared for potential bioweapons

Son aylarda nefes kesen bazı manşetlere rağmen, bilim adamları şimdi Covid-19'un bir laboratuvarda pişirilmediğini kabul ediyor gibi görünüyorlar. Virüsün kökenleri belirsizliğini koruyor; Sydney Üniversitesi'nden Profesör Edward Holmes'un ortak yazarı olduğu Nature'da yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, virüsün yarasalardan insanlara tam olarak nasıl bulaştığına dair birkaç akademik teori öne sürüyor.

Bununla birlikte, laboratuvar teorisinin akla yatkınlığı ve koronavirüsün kendisinin muazzam etkisi, hastalıklar üzerinde yapılan çalışmaların türü, bunların biyolojik silah olarak potansiyel ikili kullanımı ve hükümetlerin bunları durdurma yetenekleri hakkında ciddi sorular ortaya çıkarıyor.

Marsilya'da bir mobil Covid algılama biriminde çalışanlar 
Fotoğraf: Christophe Simon / AFP / Getty Images

Bu salgından çıkarılacak anahtar ve ürkütücü paket, bir virüsün kökenini tam olarak takip etmenin çok zor olmasıdır. Bu, ister kaza eseri ister kasıtlı olsun, gelecekteki salgınlar için yetersiz olunduğuna dair bir işarettir.

Daha da kötüsü, virüsü izleme ve inceleme ve bilgi paylaşma konusunda devletler arasındaki belirgin işbirliği eksikliğidir. Bir pandeminin tanımı gereği küresel olması gerçeği, bazı hükümetlerin bilginin en iyi ihtimalle ulusal veya bölgesel kalması gerektiği konusunda ısrar etmesini engellememiş gibi görünüyor.

Covid'e karşı verilen yanıtların çoğunu karakterize eden düzensizlik, bu belirli virüsün yönetimi üzerinde yalnızca sınırlı bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte, gelecekte insan yapımı bir virüsle (kötü niyetle üretildiği andan sonra çok daha tehlikeli olması muhtemel) karşı karşıya kalsaydık, kökenlerini belirleme ve yayılmasını engelleme sorunu sadece bir halk sağlığı önceliği değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası güvenlik krizidir. Yeterince ölümcül bir virüs, türümüz için varoluşsal bir risk bile oluşturabilir.

Yine de yeni koronavirüs deneyimi, uluslararası topluluğun gelecekteki kaza sonucu ortaya çıkabilecek salgın hastalıkların, bir biyolojik silahın veya herhangi bir ölümcül insan yapımı hastalığın potansiyel etkisine hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Covid-19'a katlanmanın tek güzel yanı, dünyanın benzer veya potansiyel olarak daha kötü bir şey için kostümlü prova yapmış olmasıdır.

Bir dahaki sefere, yüz maskeleri ve ventilatörlerden çok daha fazla ekipmana ve bunları tedarik etmek için çok daha iyi ve daha hızlı uluslararası işbirliğine ihtiyacımız olabilir.

Bilim adamları ve siyaset teorisyenleri, geçmişte pandeminin riskleri konusunda yaptıkları tavsiyelere aldırış edilmediği ile ilgili uyarıda bulundular. Bu hatayı tekrarlayamayız. Potansiyel salgınlara veya biyolojik silahlara hazırlanmak artık en önemli küresel öncelik olmalıdır.

Hastalıkları ve biyolojik silahları incelemek için mevcut güvenlik önlemleri ne olursa olsun, tüm hükümetlerin neyin araştırıldığı ve etkilerinin ve potansiyel risklerinin en kısa sürede neler olduğu hakkında ciddi incelemeler yapması gerekir. Öğrendiğimiz gibi, tedavileri veya tedbirleri düşünmeden önce, herhangi bir yeni virüsle ilgili başlıca endişe alanları, köken, izleme, ölüm seviyelerini belirleme ve bulaşıcılıkla ilgili özellikler ile ilgilidir.

Bu alanlarda teknolojilerin geliştirilmesine yönelik acilen büyük ölçüde arttırılmış uluslararası yatırımlar ve bunlarla ilgili uluslararası anlaşmalar yapılmalı ve protokoller oluşturulmalıdır.

Laboratuvar çalışmaları için sıkı gözetim mekanizmaları elbette önemli olacaktır, ancak çoğu hükümet, bu tür hastalıkların sınırlar ötesine yayılmasını önlemenin ne kadar zor olduğunu gördükten sonra, bu alandaki gereksiz araştırmaları finanse etmekten korkacaktır.

Acıklı gerçek şu ki, ister haydut bir devlet isterse devlet dışı bir aktör olsun, bir biyolojik silah yerleştirme girişiminin bir uygarlık felaketine neden olmasıdır Bu yılın çok açık bir şekilde gösterdiği gibi, dünyanın ne kadar bağlantılı ve birbirine bağımlı hale geldiği göz önüne alındığında, bir salgını önceden belirlenmiş bir coğrafyayla sınırlamak neredeyse imkansız olacaktır.

Ve hiç şüphe yok ki biyolojik silahlar, tarihte çok sayıda kullanım vakası ile çok makul bir tehdit olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bunlar büyük ölçekte hasara yol açabilecek tek bir kitle imha silahı değiller; biyolojik silahlar, hedefli suikast girişimleri için de kullanılabilir. Bu, faillerin kendileri dahil herkesin risk altında olacağı anlamına gelir.

Biyolojik silahlar, diğer Kitle İmha Silahlarından farklıdır ve birçok yönden KİS'in en yıkıcı çeşididir. Biyolojik bir saldırının etkilerinin ortaya çıkması birkaç gün veya hafta sürebilir ve bu da hızlı bir tepkiyi engelleyebilir.

Biyolojik silahlar ayrıca yalnızca canlıları (insanları veya aslında mahsulleri ve hayvanları) hedef alabilir ve altyapı veya ekipman üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Örneğin bir nükleer programın aksine, bir biyolojik savaş programı geliştirmek, önemli teknik ve mali yatırımlar ve yetenekler gerektirmez. Biyolojik silahların üretimine ilişkin bilgiler internette yaygındır ve bu tür silahların yayılmasının önlenmesi söz konusu olduğunda bu büyük bir sorunu temsil etmektedir.

Biyolojik silahlar, bir silahı oluşturan unsurlardan birini temsil eden biyolojik ajanlardan farklıdır. Bu nedenle, tüm biyolojik ajanlar bir silaha dönüştürülmedi veya dönüştürülemez. Biyolojik bir ajanın silahlanma süreci spesifiktir ve çok yaygın değildir. Bir biyolojik silahın üç bileşeni vardır: bir biyolojik ajan, ajanın stabilitesini ve yayılmasını desteklemek için bazı katkı maddeleri ve bir dağıtım sistemi.

İlk uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar biyolojik silahların üretimini ve kullanımını düzenlemeye çalıştı. Bunlardan en önemlisi, 1972'de imzalanan Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'dir (BWC). Bugün 170 ülke tarafından imzalanan Sözleşme, savaşta biyolojik silahların kullanımını ve bu tür silahların geliştirilmesini, üretilmesini, edinilmesini, stoklanmasını veya transferini yasaklıyor.

Bununla birlikte, biyolojik silahların yayılmasını tespit etmek ve ölçmek zordur. İşleri daha da zorlaştırmak için, imzacıların Sözleşmeye uygun olduğunu kanıtlayacak hiçbir doğrulama veya teftiş prosedürü bulunmamaktadır. Ek olarak, 16 BM Üye Devleti anlaşmayı 2013 yılına kadar hala imzalamamış ve onaylamamıştır.

Tüm bunları akılda tutarak, Cenevre'de 2021 için belirlenen bir sonraki BM Biyolojik Silahlar Sözleşmesinin mevcut yasal altyapımızdaki bu eksik bileşenleri ele alması hayati önem taşımaktadır.

Bu gerçekçi tehditleri diğer koronavirüs komplolarıyla karıştırmamak da önemlidir. Biyolojik silahlar hakkında zaten bildiklerimiz göz önüne alındığında, Covid-19 veya Ebola gibi son virüslerin aslında silah haline getirilmesi olası görünmüyor. Birincisi, bunlar havadan taşınan virüsler değil; Biyolojik bir silah olarak kullanılmaları için, biyolojik bir ajanı yaymanın en etkili yolu olduğu bilinen bir aerosol yoluyla değil, insandan insana bulaşmayı tercih etmeleri gerektiği anlamına gelir.

Aynı derecede önemli bir şekilde, bu virüsün Wuhan'daki BSL4 Laboratuvarı'ndaki biyologlar tarafından yaratılma olasılığı çok düşüktür, çünkü SARS-CoV-2, bilim camiası tarafından zaten bilinen herhangi bir virüs gibi görünmüyor ve bu virüsün yaratılması için yeni bir virüs temel oluşturmuş olabilir

Ancak Covid-19 bildiğimiz kadarıyla laboratuvarda üretilmiş bir biyolojik silah olmasa da, olabileceği ve buna hazırlıklı olmadığımız gerçeği, bu konuyu ciddiye almadığımızı gösteriyor. Bu yaşayan hafızadaki en kötü salgın oldu, bunu bu şekilde akılda tutmamız kesinlikle hayati önem taşıyor.

Prof. Nayef Al-Rodhan, 2 Eylül 2020, CapX

(Dr. Nayef Al-Rodhan, Suudi asıllı bir filozof, sinirbilimci ve jeostratejisttir. O, Oxford'daki St Antony's Koleji'nin Onursal Üyesidir.)Seçkin Deniz, 31.10.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı