22 Nisan 2014 Salı

SA646/SD119: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 23 (06-10 Eylül 2011)

“Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

 (Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz)

06-10 Eylül 2011 (469 Tweet)

10 Eylül 2011
8916. @DERINAE mecburiyetten daha çok olağan bir sonuçtur; ama geniş akıl ve derin duygular bunu aşmayı da öğretmelidir

10 Eylül 2011
8915. @IsinElicin klasik davranışları değil mi?

Mynet Haber @HaberMynet
10 Eylül 2011
8914. Hüseyin Çelik 'ten mezhep açıklaması haber.mynet.com/ak-partili-cel…

10 Eylül 2011
8913. Dostluk bir gemi gibidir; binen için yüzer binmeyen için değil.

10 Eylül 2011

8912. Beklenti dostlukları öldürür

10 Eylül 2011
8911. İnsandan en iyi dost, dostundan hiçbir beklentisi olmayandır...

10 Eylül 2011
8910. Nice dost diyenler nice dost denilenleri unuttular

10 Eylül 2011
8909. Yerini bilen, değerini koruyan birini silmem ben; ona kendimce daha iyi bir yer verir değerine katkıda bulunurum; ondan da aynısını beklerim

10 Eylül 2011
8908. Sosyal ağlara teşekkür borçluyuz... artık maskeliler toplumu kolaylıkla yönlendiremiyor.

10 Eylül 2011
8907. Ritmik tekrarlar, ritmik hatalar ritmik umursamazlıktan ileri gelirler:)

10 Eylül 2011
8906. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 68. Analiz: Sağlık Bazlı Reformlar ve Ürken Fincan... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/68-ana…

10 Eylül 2011
8905. @bilgeagac Sadakallah

10 Eylül 2011
8904. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 67. Analiz: Hukuk Bazlı Reformlar ve Ürken Fincanc... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/67-ana…

10 Eylül 2011
8903. Orhan Pamuk, jakoben siyaseti siyasetin kendisi sanıyor: "Siyasetçi ise temsil ettiği grubu anlar işi öteki grubu anlamamaktır"

10 Eylül 2011
8902. @bilgeagac karakoç'u tartışmıyorum ki..sadece kurduğu bir cümledeki sorundan bahsettim.

10 Eylül 2011
8901. @bilgeagac Ben yapısal ve kurgusal sorunu hatırlattım sadece... ne için yaptığı artık onun ve okuyanın sorunu. ama sanat olmadığı açık

10 Eylül 2011
8900. @bilgeagac İbadetin zekatını bir nevi şeklinde algılamak da mümkün değil...

10 Eylül 2011
8899. @bilgeagac takva'nın bu düzlemde kullanılmış olması tuhaf. zekat ve takva arasında kurulan ilişki sorunlu zira zekatta da takva esası vardır

10 Eylül 2011
8898. @bilgeagac Zekat mülk üzerinde yoksuln hakkıdır,ödenmesi şart olan bir hak.Bu çerçevede Takva kuşattğı bir bütünlüğün nasıl zekatı olabilir?

10 Eylül 2011
8897. @bilgeagac Bu ihlasla bütünleşikse o vakit tevhidin ikrarı esas değerini bulur..

10 Eylül 2011
8896. @bilgeagac Bu bir şeyin zekatı olmaz olsa olsa esası olur...

10 Eylül 2011
8895. @bilgeagac Allah'tan korkma.Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getirme, züht, demek takva...

10 Eylül 2011
8894. @bilgeagac problemli bir bakış... takva tüm ibadetlerin esasıdır...

10 Eylül 2011
8893. ABD ve AB'nin dişleri Kıbrıs meselesiyle bileniyor... Oyun ısınıyor.

Emre Uslu @EmreUslu
10 Eylül 2011
8892. Odatv iddianamesi Ahu Özyurt ile Odatv arasındaki bağlantıyı da gösterdi. Sizde gördünüz mü sayın Sedat Ergin Ferhat Boratav ve Taha Akyol?

10 Eylül 2011
8891. @_aysunn_ Evet herkesin bunu idrak etmesi gerek...

10 Eylül 2011
8890. @_aysunn_ Yazının altına not olarak ekledim. seckindeniz.blogspot.com/2011/09/39-ana…

10 Eylül 2011
8889. @_aysunn_ sorunu mevcut durumundan bulunabileceği daha başka bir duruma taşıyarak elde edilen önermedir..

10 Eylül 2011
8888. @_aysunn_ Tersinir önerme; alışılageldik önermelerin tersini üreterek,

10 Eylül 2011
8887. @_aysunn_ yazıda detaylarını işledim aslında... ayrılıkları susarak derinleştirmek ya da konuşarak asgari müşterek bulmak

10 Eylül 2011
8886. @_aysunn_ tersinir önerme; alışılageldik önermelerin tersini üreterek elde edilen önermedir

10 Eylül 2011
8885. İnsanların içlerinde tuttukları sorular, cevaplanmayacak olan sorulardır. Cevaplanmayan soruların da katı tutumları sağlamlaştırdığı aşikârdır

10 Eylül 2011
8884. Ayrılıklardan kaynaklanan derin sebeplerin ayrılıkları derinleştirmesini engellemeyi hedefler.

10 Eylül 2011
8883. Bu düzlemde tersinir önermeler, çatışmayı değil, anlamayı; ayrılıkları derinleştirmeyi değil,

10 Eylül 2011
8882. Eski sorulara verilecek cevaplar da nihayetinde çoğunlukla eski olacağına göre, yeni cevaplar için yeni sorular sorulmak zorundadır.

10 Eylül 2011
8881. "konuşarak anlaşmak" zeminine taşınmayı kolaylaştırır

10 Eylül 2011
8880. Tersinir önermelerin, mevcut tutum ve pozisyonların tümünü sürekli olarak sorgulanmasını sağlayan özelliği,

10 Eylül 2011
8879. Özellikle egemenlik alanlarındaki çatışmalar insanların tutum ve pozisyonlarını sürekli sorgulamaya zorlamaktadır.

10 Eylül 2011
8878. bundan sonraki dönemlerinde de başarabilecek değillerdir.

10 Eylül 2011
8877. İnsanlar tarihin hiç bir döneminde çatışan yönlerini saklayarak barışı ve işbirliğini sağlamayı başarabilmiş olmadılar;

10 Eylül 2011
8876. Olumsuz yüklerden beslenen yapıların veya yapılanmaların, tersinir önermeleri hoş karşılama olasılığı bu sebeple neredeyse sıfırdır.

10 Eylül 2011
8875. Kuşkusuz hedef ittifak oluşturmak ise,gerçekleşmesi en gerekli ve en önemli olan da budur.

10 Eylül 2011
8874. ayrılıkların derinleşmesi engellenmelidir

10 Eylül 2011
8873. ve kabuller mekanizmasının mantıklı işleyişi ile ciddi bir şekilde bozulmalı,

10 Eylül 2011
8872. Karşılıklı farklılıkların insanlara dayattığı "daimi pozisyonlar"ın sağlığı ,farklılıkların analizi

10 Eylül 2011
8871. Asgarî müştereklerin tesbiti farklılıkların tartışılmasıyla mümkün olabilir.

10 Eylül 2011
8870. ayrılıkların derinleşmesini de (engelleyemese bile) belirli bir aralıkta tutar

10 Eylül 2011
8869. Farklılıkların tartışılması karşılıklı sınırların belirlenmesini ve beklenti ya da isteklerin "makul" seviyelerde tutulmasını sağladığı gibi

10 Eylül 2011
8868. Ayrılıkların derinleşmesi, -bilinenin aksine- farklılıkların tartışılmasıyla sürmez.

10 Eylül 2011
8867. Yani önerilen tutum eski çıkarların sürmesini sağlamaya yöneliktir, denebilir.

10 Eylül 2011
8866. her an patlamaya hazır birer "bomba" olarak canlı tutacak ve bu tavrın sonrasnda taraflar arasında ayrılıklar yutkunarak derinleştiilecektir

10 Eylül 2011
8865. Oysa kolayca önerilen ve gerçekte sanıldığından çok daha fazla zarar veren "ölü ritim", sorgusu yapılmamış bir çok olguyu, olayı

10 Eylül 2011
8864. geçmişten gelen olumsuz yüklerin sürekliliğine katkıda bulunmaktan ziyade,farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları engellemektedir.

10 Eylül 2011
8863.Onlara göre; derin ayrılıkların veya çatışmaların, sessizlik ya da tepkisizlik zemininde yakaladığı "ölü ritim"

10 Eylül 2011
8862. diğer önermelerin sağladığı sosyal faydaların sürmesi adına tepki verenlerin kullanabileceği bir araç olabilir.

10 Eylül 2011
8861. Tersinir önermelere yüklenebilecek olan sorumluluk veya suç,

10 Eylül 2011
8860. insanlara ayrılıkları yutkunarak derinleştirmeyi önermektedir ve bu yaklaşımın kötü niyetli olduğu apaçıktır.

10 Eylül 2011
8859. Kanıksanmış/kabullenilmiş ve tabulaştırılmış her şey gibi, dokunana ağır bedeller ödetmeyi hedef seçmiş olan bir yaklaşım,

10 Eylül 2011
8858. bize anlatacak ve bu kalkanların sarsıcı darbelerle delinmesi gerektiğini düşünmemizi sağlayacaktır.

10 Eylül 2011
8857. ancak başlangıç koşullarında oluştuğunu bildiğimiz negatif algı ve tepkilerin, gerçekte geçmişin koruyucu kalkanlarıyla korunmakta olduğunu

10 Eylül 2011
8856. Kabullerin derinleştirdiği karanlıkların derinliklerine bu tür-tersinir önermeler-dikey burguların saplanmasıyla açığa çıkan

10 Eylül 2011
8855. Tersinir önermeler olayların farklı boyutlarının analiz edilmesi adına üretilmektedirler.

10 Eylül 2011
8854. "Tersinir önermeler mi kışkırtıcı, yoksa tersinir önermelerin alışılagelmiş kalıpları zorlaması mı?"

10 Eylül 2011
8853. Varılan noktada sorulması gereken soru ne olmalıdır?

10 Eylül 2011
8852. duygu yoğunluğu yüksek, mantıksal zemini çürük analizlerin öne alındığını ifade etmez.

10 Eylül 2011
8851. Ancak bu kabullenme, tersinir önermelerin ve bu önermeleri üretenlerin temel gerekçelerini anlamak adına,

10 Eylül 2011
8850. insanları kışkırttığını- kabullenmek gerekiyor.

10 Eylül 2011
8849. "mantıksal zemini" olmayan "heyecan yoğunluğu" yüksek sözel ve fiziksel tepkiler oluşmasına zemin hazırladığını-

10 Eylül 2011
8848. oluşan sarsıntının insanları en hızlı, en sıcakkanlı tepkilere zorlamasının,

10 Eylül 2011
8847. Tersinir önermelerin insanların mevcut algılama/değerlendirme mekanizmalarını sarstığını,

10 Eylül 2011
8846. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 39. Analiz: Tersinir Önermeler ve Ayrılıkları Yutk... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/39-ana…

10 Eylül 2011
8845. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 28. Analiz: Hintli, Iraklı ve Avrupalı Kızlar/Kadı... seckindeniz.blogspot.com/2011/08/28-ana…

Yusuf Alper @yusufalper02
8844. 10 Eylül 2011 SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi B.AKBAY ile babası H.E.Akbay'ın GABY LEVY ile gizli bir toplantı yaptığı ortaya çıktı habervaktim.com/haber/200511/s… !!!!!

10 Eylül 2011
8843. @revengeofwolf Satranç bilmeyenlere karşı bir zeki sanma modu bu...

10 Eylül 2011
8842. @ibrahim_karagul Önemli bir yazı ve önemli bir küresel an... aynen bunları söylemeli Sayın Başbakan...

10 Eylül 2011
8841. @_aysunn_ sorgulamak gerekir

9 Eylül 2011
8840. @_aysunn_ Furkan:77: “De ki: dualarınız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? Kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır”

9 Eylül 2011
8839. @_aysunn_ ve sonra kendisini tanrılaştırdığı için kendisine dua etmeyi anlamsız bulur arabi

9 Eylül 2011
8838. @_aysunn_ "duaya ne gerek var" der arabi, "nasıl olsa biliyor durumumu..."

9 Eylül 2011
8837. @omerrcelik matrislerle çözülebilecek bir cebir denklemi üstelik...

9 Eylül 2011
8836. @PinarDura Onlara tanımsız terimler deniyor; ama açıklanabilirler

9 Eylül 2011
8835. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 69. Analiz: Euro ve Chopin'in Cenaze Marşı; 2010'd... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/69-ana…

9 Eylül 2011
8834. Almanlar nihayet Euro'nun fişini çektiler... hurriyet.com.tr/ekonomi/186914…

9 Eylül 2011
8833. @_aysunn_ Dua harika bir şeydir ve tasavvuf duayı gereksiz bularak insanı bu güçten mahrum bırakır

9 Eylül 2011
8832. @SELAMICEKMEGIL aslında Dost'um diye başlamıştım cümleye ama... sanırım kusursuz olmasını görmek isteğim anlaşılmıştır @cbabdullahgul

9 Eylül 2011
8831. @cbabdullahgul Ayakkabılarınız kıyafetinize uymamış... Medvedev'inkiler uygun...

9 Eylül 2011
8830. @handefrt hayat bir cümle değil midir zaten? İmla kuralları o cümleyi cümle yapıyor

9 Eylül 2011
8829. Aksi halde hayatta başarısız tipler olmaya mahkum olurlar

9 Eylül 2011
8828. Satrançla ilgilenenlerin bu riskin farkında olarak devam etmeleri ve zihinlerini dengeli kullanmaları onları iyi bir stratejist yapabilir

9 Eylül 2011
8827. Satranca uzun süre zaman ayıran gençler matematikten kopuyor ve anlamamaya başlıyorlar… kendilerini zeki sanmaları onları daraltıyor

9 Eylül 2011
8826. @_aysunn_ ve dualar iradenin zihinsel işletim sistemini kontrol etmeye devam etmesine yardım ediyor

9 Eylül 2011
8825. Uzun süre meşgul olunan satranç zihni kısırlaştırıyor; zihnin esnek davranma alışkanlıkları tembelleşiyor ve bu tembellik kemikleşiyor

9 Eylül 2011
8824. @_aysunn_ evet...o anda dua etmeniz sizi olumsuz etkilerden ve sonuçlardan alıkoyabiliyor

9 Eylül 2011
8823. Bu da kuantal olasılıklarda hep aynı şeyin olamayacağını gösterir oralarda işte duaların etkisi görülebilir.

9 Eylül 2011
8822. Ancak deja vu ile gerçek yüzde yüz aynı olmaz hiçbir zaman diğer olasılıklar aynı anda tahmin edilemez

9 Eylül 2011
8821. Ve genellikle deja vu tembel zihinlilerde olmaz.

9 Eylül 2011
8820. İrade olayların gelişeceği şekli izliyor oluyor tamamen zihinsel simülasyon

9 Eylül 2011
8819. Kişi eğer hızlı işlem yapma alışkanlığına sahipse zihni de aynı hızla birleştirme analiz sentez yapmaya devam ettiği için

9 Eylül 2011
8818. Tabi irade ile ayrık kalan zihin işlemeye devam ediyor, puzzlı birleştiriyor;

9 Eylül 2011
8817. Anlık bir şeydir bu...uzun sürerse bilinç kaybı oluşur.

9 Eylül 2011
8816. Zihin üzerinde iradenin kaybolduğu anlarda irade ile işletim sistemi arasında bir kopukluk oluşur; irade zihinsel işletim sistemini uzaktan izler

9 Eylül 2011
8815. Dejavu, zihin hızlı işlem yapma anlarında olasılıkları en aza indirerek sonraki adımları tahmin etmesi, bileşik bir analiz yapmasıdır

9 Eylül 2011
8814. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tahtı sorgulanınca çark etti:" Bu pisliğin, bu kirliliğin arkasında asla durmayacağız."

Venn Danışmanlık @VennDanismanlik
9 Eylül 2011
8813. Piyasalarda yunanistan bu haftasonu iflas ilan edebilir fısıltıları var..

9 Eylül 2011
8812. @ertugrul_aydin teşekkür ederim

HABER BURCU @HaberBurcu
9 Eylül 2011
8811. "Başbuğ'u da çağrın" diyen, Korg. Mehmet Eröz tutuklandı aksamhaber.net//gundem/basbug…

9 Eylül 2011
8810. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 10. Yalnızlık Çığlıkları; Gerili Bir Mancınığın Uc... alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/10-yal…

9 Eylül 2011
8809. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 9. Şiir’e Yergi; Büyü, Leylâ ve Kibir alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/9-siir…

9 Eylül 2011
8808. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 8. Yaratılmış Ölümlü, Sen Yaratamazsın! alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/8-yara…

9 Eylül 2011
8807. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 7. Kitaplar ve Çerçeveler- Çerçeve Savaşları alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/7-kita…

9 Eylül 2011
8806. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 6. Hikmet ve Sanal-Mekanik Hayatlar alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/6-hikm…

9 Eylül 2011
8805. @Nevzatb demek artık Türkiye'de herkes zenginleşiyor ve bu tür işler onlara kalıyor

9 Eylül 2011
8804. @Nevzatb Türkiye'nin ayak işlerini yapanları, pazarcıları, inşaatçıları, sokak satıcıları genellikle Türk olmayanlar değil miydi?

9 Eylül 2011
8803. @AyKuT_4 Şimdi tam zamanı....

9 Eylül 2011
8802. @Nevzatb Dünya'nın Kürtleri Beyaz Derili olmayanlar değil midir?

9 Eylül 2011
8801. Teşekkürler @ibrahim_karagul İşte manifesto budur... yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=09…

9 Eylül 2011
8800. @MenderesGENCER Hayırlı Cumalar kardeşim

9 Eylül 2011
8799. Bana göre kurana itibar etmeyen herkes ötekidir; isterse kardeşim olsun

Ş.. @dearmurti
9 Eylül 2011
8798. İsrail terörist bir devlettir dedik, Dışişleri bakanları sağolsun bize hala inanmayanları inandıracak. PKK'ya destek vereceklermiş.

9 Eylül 2011
8797. @IsinElicin israilliler israillileri kandıramazlar da ondan:)

9 Eylül 2011
8796. @hakanchelik Umarım iran ile danışıklıdır

Tümhaber @Tumhaber
9 Eylül 2011
8795. ABD'de sel felaketi fb.me/1aK47WBuC

9 Eylül 2011
8794. İtikat pazarlığı da yoktur haddi zatında...

9 Eylül 2011
8793. Müşriklerle karşılıklı uzlaşıya Allah'ın rasulu meyleder gibi olduğunda pat pat uyarılmıştır. Şefkat yoktur itikat pazarlığında

9 Eylül 2011
8792. Bu din münafıkların camilerini de bilir, müşriklerin tekliflerini de...

9 Eylül 2011
8791. Kendilerine müslüman diyenlerin bazıları mottolardan ayetlere gitmemek için direniyor

9 Eylül 2011
8790. Uydurma bilgilerle kafası bulanmış embedded müslüman içindir meal sorunları yahut bu türden tezviratçıların hempalıkları...

9 Eylül 2011
8789. Herkes kendisi neyin uydurma saptırma olduğunu anlayacak kadar müslüman olmalıdır

9 Eylül 2011
8788. Herkes kendisi okumak ve kavramak zorundadır

9 Eylül 2011
8787. Herkes kendisi anlamak zorundadır

9 Eylül 2011
8786. Herkes kendisi müslümandır ya da değildir

9 Eylül 2011
8785. @ertugrul_aydin İsrail Gerçekten Çözülüyor seckindeniz.blogspot.com/2011/09/102-an…

9 Eylül 2011
8784. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 88. Analiz: İslâm, Felsefe ve Tasavvuf -06.04.2009... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/88-ana…

9 Eylül 2011
8783. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 85. Analiz: Özgürleşme; Kabala, Ruhbanlık ve Tasav... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/85-ana…

9 Eylül 2011
8782. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 84 Analiz: Kutsal Metin Uzmanları/Mühendisleri ya ... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/84-ana…

9 Eylül 2011
8781. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 75. Analiz: “Ateistler Daha mı Zeki(!)?" -22.10.20... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/75-ana…

9 Eylül 2011
8780. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 72. Analiz: Richard Dawkins'e Sorulacak Soru: "Ned... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/72-ana…

9 Eylül 2011
8779. @kbra_clk karışmasın..Kur'an'a ek yapamazlar..O yüzden de Kur'an esastır...

 9 Eylül 2011
8778. Bu askeri araçlarımız da kartondan mı? Sürekli devriliyorlar... Yoksa saldırıları devrilme olarak mı örtüyorlar?

Ş.. @dearmurti
9 Eylül 2011
8777. @Seckin_Deniz “Allah, hiçbir (canlı-cansız) nefse taşıyabileceğinden fazla yük yüklemez.” Bakara 286

9 Eylül 2011
8776. @dearmurti La yükellifullahu nefsen illa vus'aha

9 Eylül 2011
8775. @n_frattini israilin İHH'yı teröristlerle ilişkili göstermesi için bir senaryo... @mhmtaysn

9 Eylül 2011
8774. @emine212 kesinlikle:)

9 Eylül 2011
8773. @mhmtaysn ipe sapa gelmez bir senaryo... tipik soner yalçın tiyatrosu @n_frattini

8 Eylül 2011
8772. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 5. Septisizme Çarşaf Dolayan Menfaatperest Düşünce... alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/5-sept…

8 Eylül 2011
8771. @mhmtaysn nasıl iddialar?... cidden merak ettim...bu aralar İHH tamda israilin taciz ettiği şekilde taciz ediliyor @n_frattini

8 Eylül 2011
8770. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 4. Işıklar Küllîyyen Sönmeden alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/4-iskl…

8 Eylül 2011
8769. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 3. Tehlikeli Ayrışma alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/3-tehl…

8 Eylül 2011
8768. @ersinsaglamer maalesef...

8 Eylül 2011
8767. @mehmettuluce1 artık köyden kız alma devri bitti… hepsi şehirli gibi televizyonlar sayesinde

8 Eylül 2011
8766. @ece_saruhan Huzura muhtaç olmak gibi bir şey...

8 Eylül 2011
8765. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 2. Filistin Ateşi alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/2-fili…

8 Eylül 2011
8764. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 1. Söz Özüne Döner alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/1soz-o…

İlhan Çebi @DenyoVeHakikat
8 Eylül 2011
8763. Somali'ya yağmur yağmış bugün...Ey Allah'ım(cc) sana kurban olayım.

Dini Haberler @DiyanetHaberler
8 Eylül 2011
8762. Devlet memuru vatandaşa "sen" diyebilir mi? @ diyanethaberler.com/haber/devlet-m…

8 Eylül 2011
8761. Başbakan Gazze'ye yardımlar savaş gemileri ile gidecek diyor..Bu eğer böyleyse gerçekten riskli ama güzel bir yol...

8 Eylül 2011
8760. Dostunu zenginleştiren ve onu asla incitmeyendir dost...

8 Eylül 2011
8759. @abdulmecid Sufist anlamadığı, önemsemediği bir mücadele türünü anlatmaz.

8 Eylül 2011
8758. @kbra_clk Kur'an'da yok öyle bir iman maddesi Bakınız Bakara 177 @sumeyyee_

8 Eylül 2011
8757. @abdulmecid yazamaz

8 Eylül 2011
8756. Amerika Marx'in yeni proleterleri ile tanışıyor...

Boston Review @BostonReview
8 Eylül 2011
8755. "As capitalism has advanced it has returned most people to a new version of the precarious existence of Marx's proles" bbc.in/nmEC7J

8 Eylül 2011
8754. Bu güzel ülkeyi ancak bu güzel ülkenin insanlarına saygı gösterenler imar edebilir,

8 Eylül 2011
8753. Sizin ruhunuz sünepe dedim... bozuldu ve çekti gitti

8 Eylül 2011
8752. Şok oldu… Sünepe ne demek dedi... Kılıksız ve uyuşuk, sümsük. dedim...  Ama ben kıyafetime çok dikkat ederim, dedi

8 Eylül 2011
8751. Yazık dedim bu güzel ülke sizin gibi diplomatlar tarafından temsil ediliyor..Siz sünepe ruhlusunuz dedim

8 Eylül 2011
8750. Ama Türkiye'de arabanız çamura saplansa gelir çıkarırlar ve çeker giderler, dedi.

8 Eylül 2011
8749. Fransa'da çamura saplansa kimse umursamaz dedi

8 Eylül 2011
8748. Var dedi...şaşırdım.. anlatmaya başladı... Rusya'da arabanız çamura saplansa, gelip yardım edenler para ister dedi

8 Eylül 2011
8747. Peki dedim iyi bir tarafı yok mu Türk erkeklerinin?

8 Eylül 2011
8746. Ve Türk erkeğinin kadına karşı çok saygısız olduğunu falan anlatıyor

8 Eylül 2011
8745. Kendi insanımızdan utandığını, görü yetersizliği olduğunu söylüyor

8 Eylül 2011
8744. Bir gün genç bir diplomatla sohbet ediyoruz..henüz tanıştık; anlatıyor

8 Eylül 2011
8743. @Cetings medeniyet, katılmadığı düşüncesini aşağılamak değildir...Öğreteyim size

8 Eylül 2011
8742. @Cetings 300 yıllık batı kompleksinizi yenmenize yardım edeceğiz...

8 Eylül 2011
8741. @Cetings Sizi ve kendi halkınıza karşı saygısızlığınızı terbiye edeceğiz:)Size mantık hatalarınızı göstereceğiz..

8 Eylül 2011
8740. @Cetings Ancak size 1993 yazmamın sebebi Çek Cumhuriyeti'nin kuruluşu...

8 Eylül 2011
8739. @Cetings Bu adrese baktım tam tarihi söylemek için..Ve orada Kadife devrimi de var...

8 Eylül 2011
8738. @Cetings Saygısızlık etmemenizi tavsiye edeirm. tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ek_…

8 Eylül 2011
8737. @Cetings hala biatçı diyorsunuz.... İşte sorun burada... asıl biatçı olan sizsiniz diyorum ben de... örnek gösterdiğiniz Çekler

8 Eylül 2011
8736. @Cetings Ve cidden internet geniş bir bilgi kaynağı...istediğim zaman rehbersiz öğrenebiliyorum:)

8 Eylül 2011
8735. @Cetings 50 yıllık biatçılıktan önce Alman işgaline direnmeyen bir toplumu örnek veriyorsunuz

8 Eylül 2011
8734. @Cetings Çek Cumhuriyet'inden bahsediyorum:)

8 Eylül 2011
8733. @Cetings hafide almak mı? Hayır,sizin kendi insanınıza karşı bu kadar saygısız olmaya ve başkalarına karşı hayranlığa iten nedeni hafife aldım

8 Eylül 2011
8732. @Cetings Sonra kuzu kuzu 1999'da natoya katıldı...Yürüyenler yoktu pek...

8 Eylül 2011
8731. @Cetings Ciddi mi? Çek Cumhuriyeti 1993'te kuruldu:)

8 Eylül 2011
8730. @Cetings Bu dersi de size her zaman verebilirim:)

8 Eylül 2011
8729. @Cetings Hımm... yaşıma başıma bakın lütfen... ama bence sizin en büyük eksiğiniz bu ülkenin tarihini ve insanını tanımamak..

8 Eylül 2011
8728. @Cetings Neyi ve kimi kastettiğiniz kullandığınız kapalı ifadelerden açıkça anlaşılıyor

8 Eylül 2011
8727. @Cetings gerçekten ilginç istatistiklere ve hiçbir şeye dayanmayan bir tesbit.. Ama nedense bu tesbitin biat'ı tipik CHP zihniyetinin kavramı

8 Eylül 2011
8726. @Cetings Çok beğendiğiniz Çekler yaklaşık yarım yüzyıl boyunca hiç istemedikleri bir rejimle yönetildiler...

8 Eylül 2011
8725. @Cetings Bana göre ise halk çalınmış haklarını alıyor...

8 Eylül 2011
8724. @Cetings Oy kullanaıp tercihlerini sandığa yansıtan %50 lik yarıyı biatçı diyerek küçümsemeniz, ayna aksi gösteriyor...

8 Eylül 2011
8723. @Cetings nedenim de bu... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/54-ana…

8 Eylül 2011
8722. @Cetings Düşündükleirmi yazarım, eleştiririm, oy veririm, değiştiririm... Ama turfanda sebzeler gibi vatansever toplamaya kalkmam:)

8 Eylül 2011
8721. @Cetings yaşlı bir adamım ve bugüne dek kimseye biat etmedim... Ama çok biat eden gördüm:)

8 Eylül 2011
8720. @Cetings Yok diyemezsiniz:)

8 Eylül 2011
8719. @Cetings Yani söylediklerinizin reel ya da bilimsel hiçbir anlamı yok...Tipik beyazlatılmış Türk refleksi

8 Eylül 2011
8718. @Cetings İşte okumasının gerekmediğini düşünen o tipleri kastettim ben biatçı olarak:)

8 Eylül 2011
8717. @Yusuf_ATLIHAN Sabotaj kokusu...

Yusuf Atlıhan @Yusuf_ATLIHAN
8 Eylül 2011
8716. Taksim tarafında büyük bir yangın var..

8 Eylül 2011
8715. @DenizUlke Size gelin diyeceğiz o halde:) @Adanabulteni

8 Eylül 2011
8714. @Cetings O partinin aldığı her oy adım adım kazanımlarla elde edilmiştir... Biraz istatistik biraz da sosyalpiskoloji okumanız gerecek

8 Eylül 2011
8713. @Cetings emirle hepsi aynı anda aynı şeyi yapabilirler...Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenlere aynı şeyi yaptıramazsınız:)

8 Eylül 2011
8712. @Cetings Şu hususta haklı olabilirsiniz... CHP'liler, MHP'liler, BDPliler biatı severler:)

8 Eylül 2011
8711. @Cetings Olay budur.. seckindeniz.blogspot.com/2011/09/122-an…

8 Eylül 2011
8710. @Cetings Size de tavsiyem benimde içinde bulunduğum bu halka biat iması dahi yapmamanız...

8 Eylül 2011
8709. @Cetings Nedenleri çeklerin nedenlerinden farklıdır...Seçim yapar iktidar değiştirir bu ülkenin insanları..Bunu anlamalısınız

8 Eylül 2011
8708. @Cetings Bu ülkede hi çkimse Kalkan'ı da Radarı da istemez..Ancak bilir ki; kendisi merkezi bir ülke..ve başı dertten kurtulmaz

8 Eylül 2011
8707. @Cetings Çeklerin özel karakterlerinden haberdarım. İnsanî hassalarından da ben..Türkiye'lilerle ilgili çıkarımıza tepki verdim

8 Eylül 2011
8706. @asim_yildirim öyle demişti biri..."biz medeniyetten önce parayı bulduk"

8 Eylül 2011
8705. @minimaloyku Tipik faşizan yetkinlik duygusu... Öğretmenleri olan beyaz Türklerde de var bu duygu:)

8 Eylül 2011
8704. @kalemtutucu toplamda üç tane... fikir.tk uzantılı olanlarda sorun çıkıyor bazen:) Blogspotlar mecburen açıldı:)

8 Eylül 2011
8703. @asim_yildirim Bence konuyu gazetede yazı dizisi olarak işlemelisiniz...

8 Eylül 2011
8702. @kalemtutucu geçmiş olsun arada bir kopy yapın yazdıklarınızı... yedekte açık bir belgeniz olsun...çok yaşadım bende:)

8 Eylül 2011
8701. @asim_yildirim Serikli aklı başında dostların üzüntüsünü hatırlıyorum

8 Eylül 2011
8700. @asim_yildirim Ki Serik özel Halk otobüsleri yolda otostop çekenleri alan arabaların önünü ellerinde sopalarla kesen tipleri şoför yapmışlardı

8 Eylül 2011
8699. @asim_yildirim ama Serikli Özel Halk otobüslerinden çekindi, Antalya'ya Belediye otobüsü koyamadı.

8 Eylül 2011
8698. @asim_yildirim rüşvet alan da veren de melundur tabelası astırmıştı..

8 Eylül 2011
8697. @asim_yildirim MHP'li Serik Belediye Başkanı Habalı İlk seçildiğinde makam odasının kapısını söktürüp,

8 Eylül 2011
8696. @asim_yildirim Antalya ilçe belediyeleri hizmet anlayışını başka şey zannediyorlar...

8 Eylül 2011
8695. @kalemtutucu her cümlede save...şart... yahut portalda yazmamak gerek...

8 Eylül 2011
8694. @Cetings fantastik bir betimleme... @tturenc

Ibrahim Kalin @ikalin1
8 Eylül 2011
8693. Somali için toplanan yardımlar 450 milyon TL'yi geçti. Bravo Türkiye!

8 Eylül 2011
8692. @Cetings Çeklerin küresel anlamda Türkiye ile kıyaslanabilmesi zor @tturenc

8 Eylül 2011
8691. Gül 'de Hüseyin Çelik gibi Arap baharlarında halkın yanında olduğumuzu deklare etti..Açık siyaset dönemi başladı...

8 Eylül 2011
8690. Hüseyin Çelik'in Kılıçdaroğlu'na mezhep vurgusu yapması siyaseten doğru değildi...

8 Eylül 2011
8689. Bir haksızlığa karşı durmamak, ona göz yummak ve tekrarına izin vermek; toplamda o haksızlığa ortak olmak demektir.

8 Eylül 2011
8688. İnsanlar, insanları, düşünceleri beğenmeyebilir, eleştirebilir; ama bu hiç kimseye başkasına hakaret etme hakkı vermez.

8 Eylül 2011
8687. @kaplanseren Ve lütfen çirkinleşmeden...güzelce... olmaz mı?

8 Eylül 2011
8686. @kaplanseren özrünüze sebep olan yanlışı tekrar savunmaya başladığınız için hatırlattım. Özrünüzü muhafaza etmeniz için..

8 Eylül 2011
8685. @kaplanseren Erdal Bey, yanlış olmasaydı tutumunuz özür dilemezdiniz. iyi günler

8 Eylül 2011
8684. @farukmercan Evet, kesinlikle...

8 Eylül 2011
8683. @zihniacik Siz de israilli misiniz ki onlar gibi İHH düşmanlığı yapıyorsunuz?

8 Eylül 2011
8682. @zihniacik uslüp problemli bir uslüp..Zihin problemli de ondan.. İHH ile sorununuz nedir?

8 Eylül 2011
8681. @zihniacik Abartı...

Rasih Yılmaz @rasihyilmaz
8 Eylül 2011
8680. Milliyet Gazetesi Muhabiri Namık Durukan BDP Kongresi'nde PKK’nın sözde marşının okunduğu sırada ayağa kalktı. Tebrikler Durukan!!!!

8 Eylül 2011
8679. Özel isim olarak Allah yerine Tanrı diyen müslümanları yadırgıyorum

8 Eylül 2011
8678. @alpkmc Evet...seckindeniz.blogspot.com/2011/09/125-an…

8 Eylül 2011
8677. @alpkmc Libya'daki para bize tutukluk yaptırdı... O yüzden Fransa'yı engellemek adına dengeden bahsettik

8 Eylül 2011
8676. @alpkmc Arap baharlarının ABD ve AB için tek nedeni iktisattır ama:)

8 Eylül 2011
8675. @alpkmc Libya ve Suriye konusunda Almanya diğerleri ile ayrışıyor, bize yakın duruyor...100 yıl önceki gibi...

8 Eylül 2011
8674. @alpkmc Aksine çok şey biliyoruz ülke olarak ve ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa'nın muhalifler arasındaki örgütlenmelerine karşı koyuyoruz

8 Eylül 2011
8673. @alpkmc 2001'den sonra baskı yiyen Arap dolarları olmasaydı Türkiye Ekonomisi demokrasiyi getirecek güçte olamazdı.

8 Eylül 2011
8672. @alpkmc Halkın tek isteği bizimde hep istediğimiz.. Arap dolarları bize bu hususta destek verdiyse bizde destek vermeliyiz

8 Eylül 2011
8671. @alpkmc Güzel soru... Türkiye en azından parçalanmış muhalifleri bir araya getirecek taraf olduğunu belli etti

8 Eylül 2011
8670. Fakat bir sorun var... Başbuğ bunu neden yaptı? Onla da saray görüşmesi yapılmış mıydı?

8 Eylül 2011
8669. Üçüncü olarak da Başbuğ ile ilgili suç isnadını silsile hâlinde saydı...

8 Eylül 2011
8668. İkinci dikkat, israil hükümeti ile yahudiler arasında ayrım yapmasındaydı... Bu da iyiydi

8 Eylül 2011
8667. Hüseyin Çelik, dikkatimi çekti... Esad'a açık tavır koydu, Arap ayaklanmalarında halkın tarafında olduğunu açıkça söyledi. iyi bir gelişme

8 Eylül 2011
8666. @kaplanseren yanlışı doğruyu lütfen öğretmeye çalışmayın; siz düşüncelerinizi özürde ifade ettiğiniz gibi düzeltin yeterli

8 Eylül 2011
8665. @kaplanseren Ben gördüm Erdal Bey ve önüme düştü...

8 Eylül 2011
8664. @kaplanseren iyi ama twitter ile yazı arasında bir fark yok ki. Sizi takip eden herkes görüyor. Düşünceniz bu minvalde ise. Neyse.özürde bırakalım

8 Eylül 2011
8663. @kaplanseren Bu hususta kendi tezlerinizi ileri sürerek, karşı tarafı rencide etmeyen bir yol bulmak zorunda olan sizsiniz

8 Eylül 2011
8662. @abdulmecid Dikkatli okunması gerektiğini söylüyorum Cemil Meriç'in.. Müslüman münevverin bu hususlarda iman gibi zaafları var.

8 Eylül 2011
8661. @kaplanseren Peki, ancak düzelttiğiniz "yok yere öldüler" de aynı anlamda... Bu yokluk size göredir ve yine saygısızlık içerir

8 Eylül 2011
8660. Bu ülkede batı klasiklerine hayranlığı müslümanın zihnine sokan adamlardan biridir Cemil Meriç... Fark ettiğinde de iş işten geçmiştir.

8 Eylül 2011
8659. Bu ülkenin müslüman münevverinin zihnini farkında olmadan kirletenlerin başında Cemil Meriç gelir...

8 Eylül 2011
8658. @Seckin_Deniz Bana saflık yakıştırmanızdan özür beklemiyorum dikkat edin. @kaplanseren

8 Eylül 2011
8657. @kaplanseren özür iyi niyetli yaklaşımınızı yansıtır... bunu gösterme cesaretiniz de olsun...

8 Eylül 2011
8656. @kaplanseren Bu uğurda şehit olmayı umanların gittiği yola bok yolu diyemezsiniz...

8 Eylül 2011
8655. @kaplanseren Lütfen etimolojik yanılsamalara girmeyelim. Ölen o insanlara özür borcunuz var...

8 Eylül 2011
8654. @jockerred hayır konu şu... tüketiciye mecbur ABD-AB seckindeniz.blogspot.com/2011/09/125-an… @_aysunn_

8 Eylül 2011
8653. @jockerred ve elbette bunları kontrol etmek isteyen istihbarat örgütleri ve ABD-AB @_aysunn_

8 Eylül 2011
8652. @jockerred Biliyorum Gökhan Bey; ama mesele 42 yıllık düşünsel esaret, itikadi esaret.. tecrit..aşağılanma.. @_aysunn_

8 Eylül 2011
8651. @jockerred Kimse kusura bakmasın... Kur'an zulmün adam öldürmekten daha büyük bir şey olduğundan bahseder @_aysunn_

8 Eylül 2011
8650. @jockerred sanmıyorum... Bu kez güçlü bir Türkiye var @_aysunn_

8 Eylül 2011
8649. @kaplanseren ben size bunu hatırlatırken siz bana saflık vb küçültücü tutumlarla yaklaştınız..cehalet imgelediniz.. Bu mudur?

8 Eylül 2011
8648. @kaplanseren Saygısızlığınızın ulaştığı boyutları görmenizi sağladıysam, bana teşekkür etmelisiniz...

8 Eylül 2011
8647. @kaplanseren Kullandığınız o çirkin ifadeleri,cümlelerimde hiç istemyerek de olsa kullanmamın sebebi çirkinliği tekrar tekrar göstermek içindi

8 Eylül 2011
8646. @jockerred Kaddafi de Saddam da birer batı kuklası idiler... @_aysunn_

8 Eylül 2011
8645. @jockerred Kaddafi kaçacak yeri olmadığını anladığı için Saddam gibi davrandı sadece.. @_aysunn_

8 Eylül 2011
8644. @_aysunn_ iyi yönetilmek, idarenin istediği dışında bir şey düşünmemek ve buna karşılık para almak mıdır? @jockerred

8 Eylül 2011
8643. @kaplanseren Bence bu ifadenizi geri almalısınız

8 Eylül 2011
8642. @kaplanseren Hayır... Bok Yolu tabirini yönetici konumundaki bir basın çalışanına, bir insana yakıştıramadım...

8 Eylül 2011
8641. @jockerred Libya... Klasik petrol zengini ülkelerden biriydi. Ama demek ki yetmemiş @_aysunn_

8 Eylül 2011
8640. @_aysunn_ Azerbaycanda olursa kansız olur endişelenmeyin...

8 Eylül 2011
8639. @kaplanseren En son.. seckindeniz.blogspot.com/2011/09/125-an… @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8638. @kaplanseren yetmedi mi?..seckindeniz.blogspot.com/2011/09/100-an… @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8637. @kaplanseren devam edeyim.. seckindeniz.blogspot.com/2011/09/116-an… @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8636. @kaplanseren Bildiklerinizi anlatayım.. seckindeniz.blogspot.com/2011/09/102-an… @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8635. @kaplanseren asalet..insanlığın asaletidir bu... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/80-ana… @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8634. @kaplanseren Sizin körleşmiş vicdanınız milyonlarca insanın orada açıkça acı çekmesine izin verebilir..asıl bok budur @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8633. @kaplanseren saflık ölçeriniz mi var? Sizin ne kadar kirli olduğunuzu görüyorum buradan..Bokla meşgülsünüz @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8632. @kaplanseren Öğrenmek isterseniz anlattım aylar önce... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/124-an…

8 Eylül 2011
8631. @kaplanseren Siz ödevi falan bırakında şu bok'u izah edin..

8 Eylül 2011
8630. @kaplanseren Basındaki bu zihniyet... elenecek Erdal Bey; bu karaktersizlik elenecek @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8629. @kaplanseren aksi halde sizin her türlü düşünceniz de bok yolu anlamına gelir @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8628. @kaplanseren Düzgün bir karakter insanların düşüncelerine bok yolu dememeyi bilir @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8627. @kaplanseren Erdal Bey, şu bok yolunu bir izah etseniz de anlasa insanlar. @ahmetvehbi

8 Eylül 2011
8626. Kılıçdaroğlu'nun okuduğu metin eline kim tarafından verildi acaba?

8 Eylül 2011
8625. @_aysunn_ ama görülüyor ki; bu çark da yıkılacak

8 Eylül 2011
8624. @_aysunn_ hem Rus ve hem ABD_AB müşterilerinin neredeyse en iyileri

8 Eylül 2011
8623. @_aysunn_ Orada neden hâlâ durabildikleri belli değil mi? Azerî nüfus az..zaten iyi tüketiciler..

8 Eylül 2011
8622. Galiba sıra Azerbaycan'da... gecikmiş bir bahar...

8 Eylül 2011
8621. Selamlar

8 Eylül 2011
8620. @dearmurti Hayırlı geceler size ve tüm dostlara...

8 Eylül 2011
8619. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 71. Analiz: Tanrı’nın Doğum Günü; Bu Kitap Operati... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/71-ana…

8 Eylül 2011
8618. @AyKuT_4 Hızır diye biri yok Kur'an'da.Bu yahudilerin ve Hıristiyanların masallarından üretilmiştir;tasavvufun şeyhlerine malzeme edilmiştir

8 Eylül 2011
8617. @AyKuT_4 Bu kıssa çok daha geniş kapsamlı bir bileşik örnekliktir...

8 Eylül 2011
8616. @AyKuT_4 Kur'an bize kendisine ilim verilmiş kişi olarak bahseder, insan olup olmadığı bildirilmemiştir

8 Eylül 2011
8615. Allah, gece farkındalığın arttığını bildirir Kur'anda, ama oysa insanlara gündüzün şerrinin gecenin hayrından daha iyi olduğunu söylerler

8 Eylül 2011
8614. Neden tuhaf karşılıyorsunuz dostlar... kasetlerin lideri, Ergenekon-masonlar-siyonizm-israil zincirinin eseri...

8 Eylül 2011
8613. @AyKuT_4 hayır Hızır'dan bahsedildiğini uyduran tasavvuf erbabıdır

8 Eylül 2011
8612. @AyKuT_4 Korkun tabi...nasılsa başka yere kaçamazsınız...çarpar kıskacı:)

8 Eylül 2011
8611. Preskill ışıma gerçekleştiğini ispat etti, teoriyi çürüttü... ama şeklini çizemedi..:)

8 Eylül 2011
8610. a haber deki Hızır yazarı şimdi de Karadelik çizimini gösteriyor... Karadelik Hawking'in hiç ışıma yapmadığını iddia ettiği bir şey...

8 Eylül 2011
8609. @selami__ İşlerini yapıyorlar... İşleri bu bu adamların...para ve itibar kazanıyorlar

8 Eylül 2011
8608. @Zapdiye mukayeseli meallerle arapça metni birlikte değerlendirmek en sağlıklı yol

8 Eylül 2011
8607. Hızır, tasavvufun şeyhlerini gavs makamına atlatacak olan bir basamaktır..O yüzden icat edilmiştir.

8 Eylül 2011
8606. @selami__ a Haber'de bir yazar var da Hızır kitabını yazmış.. ordan... paralel evrenler falan... Şu anda istanbul fethediliyor olabilir:)

8 Eylül 2011
8605. @ertugrul_aydin Neye iman edeceğimiz belli..Öyle keyfi bizim deme hakkımız yok:)

8 Eylül 2011
8604. @ertugrul_aydin Gözleyin de... Kaynağı Kur'an olan bir akaide sahipse ona mümin diyor Kur'an... Bakara 177 temel iyilik ölçüsünü veriyor

8 Eylül 2011
8603. Yeni moda Hızır satmak....sevgi satma modası bitiyor galiba...

8 Eylül 2011
8602. @Zapdiye maalesef öyle... işte bu yüzden Kur'an okumalıyız...Kur'andan yalana destek bulamayınca muharref Tevrat'a sığınıyorlar.

8 Eylül 2011
8601. @PortobelaCadisi 11'de konan kelebeği konduğu yerde bırakıyorlar...22'de 11 yaşındaki ilk kelebek torun sahibi oluyor:)

8 Eylül 2011
8600. Şimdi de birden fazla Hızır var olabilir deniyor...Komedi filmi gibi...Zamana müdahale ediyor beyefendi

8 Eylül 2011
8599. @PortobelaCadisi Bir tek yolu var...İngiltere bunu çözmüş...22 yaşında torun sahibi olunuyor:)

8 Eylül 2011
8598. Hızır masalına inanan kişilerin şirk sorunu yaşayacakları hususunda uyarıda bulunmak zorundayız...

8 Eylül 2011
8597. @sedadaral Ben teşekkür ederim Sedad Bey

8 Eylül 2011
8596. @ahmethc İlgi eksikliği mi oluştu?

8 Eylül 2011
8595. @serif_55 teşekkür ederim... ancak aklımda kaldığı şekli irdeleyeceğim yine... @ozlemozcan_

8 Eylül 2011
8594. Yusuf nebi'ye Züleyha ve aşk icat ettiler yalancılar...

8 Eylül 2011
8593. @serif_55 Aklımda kalan Nadan pişman olmuş kişi... @ozlemozcan_

8 Eylül 2011
8592. @Zapdiye Hızır'ı izah ederken batılı paralel evrencilerin fikirlerinden bahsediyor... Hızır'ın kaderi değiştirdiğinden bahsediyor

8 Eylül 2011
8591. @Zapdiye Bu kişi Allah'ın ilim verdiği bir kişi..Ama Kur'an onun insan olup olmadığı ile ilgili bilgi vermiyor.

8 Eylül 2011
8590. @Zapdiye a Haber'de uydurmacı bir yazar var... şu anda...

8 Eylül 2011
8589. @serif_55 iyi geceler Şerif Bey

8 Eylül 2011
8588. Kur'an Allah'ın Elçisi'ne hitaben Allah'ın kimseye ölümsüzlük vermediğini bildirmektedir

8 Eylül 2011
8587. @PortobelaCadisi puruzsuzpatikalar.fikir.tk/index/blog/296…

8 Eylül 2011
8586. @PortobelaCadisi Bulabilirsem sizinle kelebekle ilgili bir yazımı paylaşayım

8 Eylül 2011
8585. Allah'ın Elçisi Musa'nın buluştuğu kişinin Hızır olduğunu kim söylüyor?

8 Eylül 2011
8584. @PortobelaCadisi teşekkür ederim; ama sanırım onlar ölmüş kelebeklerinin hâlâ yaşadığını zannediyorlar:9

8 Eylül 2011
8583. Hızır denen hayali kişiyi de kitaplaştırdılar ya...

8 Eylül 2011
8582. Bankaların kibar kızlarının telefonda, saatlerce tacizi aratmayacak derecede sizin cebinize asılmasına nasıl bakıyorsunuz?

8 Eylül 2011
8581. @ceydak Gazeteciler için zamansızlıktan izlenememiş filmleri izleme imkanı veriyor:)

8 Eylül 2011
8580. @PortobelaCadisi test edilmiş, tez defalarca kanıtlanmıştır:)

8 Eylül 2011
8579. @FaikTUNAY Bu toplantıların gündem maddelerini gerçekten merak ediyorum...

8 Eylül 2011
8578. @hasankoktas Hayırlı geceler Hasan Bey

8 Eylül 2011
8577. Didaktik bir dokunma... Necip Fazıl'ı ve Cemil Meriç'i sorgulamayı akleden bir kişi, hakikaten kişi olma yolundadır...

8 Eylül 2011
8576. @PortobelaCadisi onların makyajı 'sevgi kelebek'i ama dişlerini gösterdiklerinde ilk kelebek ölüyor:)

7 Eylül 2011
8575. @erolgoka iyi geceler Erol Bey

7 Eylül 2011
8574. Erzurum'da, vali, askerin amiri olduğunu hatırlayacak gücü bulmuşsa kendisinden, bu iyi bir şeydir...

7 Eylül 2011
8573. Banu Avar vatansever topluyor...ne duygusal bir çaba...

7 Eylül 2011
8572. @simgefstk ritmik tekrarlar, ritmik hatalar ritmik umursamazlıktan ileri gelirler:)

7 Eylül 2011
8571. @aysegulgenc Ayşegül Hanım merhaba:) @mehmetlutfi

7 Eylül 2011
8570. @bilgeagac ehl-i sünnet içine zerkedilmiş tamamen sekter tasavvuf ekollerine ne demeli?

7 Eylül 2011
8569. @bilgeagac Kur'an hangi cadde oluyor o zaman? diye sormak gerek Eygi'ye...

7 Eylül 2011
8568. @DergahDergisi bir de gönüllü kiralık adamları vardı o yabancı ideolojilerin ve farkında değillerdi.

7 Eylül 2011
8567. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 20. Analiz: Doğu, Batı ve Aşağılama Nöbetleri -05.... seckindeniz.blogspot.com/2011/08/20-ana…

7 Eylül 2011
8566. @defusertt Tapınak şövalyesi dedi durdu...Onlara baksa ya...

7 Eylül 2011
8565. @sumeyyee_ Kader'e inanmak,Kur'an'ın emretmediği bir inanış biçimidir

Natasha Mozgovaya @mozgovaya
7 Eylül 2011
8564. Wendy Sherman Senate hearing, on Palest. UN bid: "If any such resolution were put in front of the Security Council, that we would veto it".


7 Eylül 2011
8563. @ruyaslck islam etkisi azaldıkça kadın eşya gibi alınıp satılmaya başladı...

7 Eylül 2011
8562. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 116. Analiz: Yaşlı Küre’de Kaotik Dönem ve Yeni Bi... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/116-an…

7 Eylül 2011
8561. @KANAK_ATAK siz de:) @senaidemirci

7 Eylül 2011
8560. Benim anladığımdan sana düşen ancak benim anladığımı Kur'an’la sınamaktır

7 Eylül 2011
8559. @KANAK_ATAK topu taca atma, ezme gibi parametrelerle iştigal ettiği içindi:) @senaidemirci

7 Eylül 2011
8558. Cehennemde zebani yok desem ne dersiniz?

suvâri @su_vari
7 Eylül 2011
8557. az önce hınıs'tan çatışma sesleri yükseldi, uzun namlulu silahlar ve bomba sesleri. emniyet'e saldırıldı diye duyduk..

7 Eylül 2011
8556. @KANAK_ATAK Senai bey sahayı da topu da bırakıp gitti:) @senaidemirci

7 Eylül 2011
8555. @KANAK_ATAK ve fena, beka gibi bir hedefi olmayan aşk olmaz... @senaidemirci

7 Eylül 2011
8554. @KANAK_ATAK iyi ama aşk dedikleri budur ki:) @senaidemirci

7 Eylül 2011
8553. @cngzkync Kılıçdaroğlu'nun kendi kalesine attığı goller gibi bir gol:)

7 Eylül 2011
8552. "Aydın" kavramı ile kavramın kendi gerçel /özgül kimliğini oluşturmasının öyküsü bu şekilde gelişti...

7 Eylül 2011
8551. Onu, onları destekleyerek bilgelerin doğmasını engelledi.

7 Eylül 2011
8550. Her farklı düşünce bu salgından nasibini aldı, her gurup kendi "bunalımlı aydınını" ortaya çıkardı.

7 Eylül 2011
8549. "Aydınlar" kendi durağan, dar, uyuşuk, uşak alışkanlıklarının sosyolojik genlere sirayet etmelerini sağlayacak kadar güçlü oldular.

7 Eylül 2011
8548. @KANAK_ATAK Bu hayal dibine kadar küfrün ta kendisidir @senaidemirci

7 Eylül 2011
8547. @KANAK_ATAK Arabi'nin teslisi Erkeğin,Kadında tecelli eden rab ile birleşme hayalidir @senaidemirci

7 Eylül 2011
8546. @KANAK_ATAK Arabi'nin teslis ile izah ettiği aşkı tahlil etmenizi tavsiye ederim... @senaidemirci

abdulmecid @el_persona
7 Eylül 2011
8545. @senaidemirci İnsanlar Resûl'ün kelimeleriyle değil onda eksik görüp tamamlama cehdi içindeki sufilerin kelimeleriyle konuşuyor!

7 Eylül 2011
8544. @KANAK_ATAK Allah'ın Rasulu'na atfedilen her şey atfedenin günahıdır @senaidemirci

7 Eylül 2011
8543. @KANAK_ATAK İslam ve Kur'an melodramlarla ilgilenmez... gerçekçidir; gerçektir @senaidemirci

7 Eylül 2011
8542. @senaidemirci Lütfen tasnif veya itham ile sözlerinizin değerini hafifletmeden...Aşk, fena ve beka olmadan neyi amaçlar?

7 Eylül 2011
8541. Ancak bir toplumun "aydın bunalımı" yaşamaması için onun tüm unsurlarının gelişkin ve "bilge" olması gerekmiyor

7 Eylül 2011
8540. Muhakkak ki; hiç bir toplum tüm unsurlarıyla gelişkin ve "bilge" bir yapıda olmamıştır.

7 Eylül 2011
8539. @KANAK_ATAK Aşk başka bir şey...fena ve bekayı hedefleyen bir şey... tanrının birliğinde tanrılaşmayı hedefleyen bir şey @senaidemirci

7 Eylül 2011
8538. @KANAK_ATAK bu kısaca kulluktur; aşk değildir. Neden aşk etiketi? @senaidemirci

7 Eylül 2011
8537. @senaidemirci Aksine oyunun derinliklerine nüfuz ediyoruz... Evet aşktan maksat ne? ayetlerin emri mucibince akletmek mi cezbe mi?

7 Eylül 2011
8536. @senaidemirci ama bu aşk değil ki... aşk başka birşey...iradi faaliyetten meni gerektiren bir şey...Oysa Kur'an bizatihi akletmeyi emreder

7 Eylül 2011
8535. @senaidemirci İslam'da eğer kaynak Kur'an ise Kur'an sevgi ve merhametten bahseder...aşktan değil

7 Eylül 2011
8534. @senaidemirci Taç dğeil..tam ortasahaya topu dikmektir..Evet ne aşkı? kaynağı ne?

7 Eylül 2011
8533. @senaidemirci yine tuhaf olacak...kızacaksınız belki ama...ne aşkı bu?

7 Eylül 2011
8532. Türkiye ne yazık ki; doğru soru sorma "bilgeliği" ne ulaşabilmiş yeteri kadar nitelikli "insan"a sahip değil.

7 Eylül 2011
8531. @mabirand32gun Ne garip... Bir diplomatik bir savaşa bu uyarıyla eleştiri getirmek... Bu bir savaş...'ya' sı olur mu Mehmet Ali Bey?

7 Eylül 2011
8530. @farukmercan Mesela Mehmet Metiner bir aydın mıdır? Aydının cahiliyye dönemi olur mu?

7 Eylül 2011
8529. Zamanınız varsa seckindeniz.blogspot.com/2011/09/38-ana… @farukmercan

7 Eylül 2011
8528. @farukmercan aydın standardının olmadığı bir ülkede yaşıyoruz.. aydın sorununu çözmeden onların ürettiği sorunlardan kurtulamazsınız

7 Eylül 2011
8527. @farukmercan bence bu aydınların kavramlarıyla çözülebilecek bir sorun değil...zira sorunun kaynağı bizzat aydın denenler @DenizUlke

7 Eylül 2011
8526. @mustafahos Yani Mustafa Bey, haberin girişine de bakmadınız mı?

7 Eylül 2011
8525. Korkular üzerine yaşatılmak istenen her şey gerçekte bizim değil, insanı tanrılaştırmak isteyenlerin ürünüdür

7 Eylül 2011
8524. Kirli, nedamet getirmez ve kirden mütevellit savaşın mağlubunun derdi hakikati aramak değildir...

7 Eylül 2011
8523. Köle ruhlu olmayanların bizde hakkı vardır; o hakka hürmeten Hakkı anlatmalıyız

7 Eylül 2011
8522. ve karşıtı yok etme güdülerini harekete geçirici özelliği önemlidir.

7 Eylül 2011
8521. Korku'nun, davranışsal nedenlerinden daha çok, karşı kimliklerde oluşturduğu karşıtlık

7 Eylül 2011
8520. Dindar gibi görünenlerle, din düşmanı gibi görünenlerin farkında olmadan ya da farkında olarak yaşadıkları ortak şey fobidir, yani korkudur

7 Eylül 2011
8519. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 19. Analiz: Türkiye'de Din'e Bakış, Korku ve İnsan... seckindeniz.blogspot.com/2011/08/19-ana…

7 Eylül 2011
insanların zihinlerini köleleştiriyorlar; özgürleştirmeliyiz

7 Eylül 2011
8518. israil'i kıvranır gördükçe; kıvrandıranların da müslümanlar olduğunu gördükçe filistinli çocukların kanlı bedenleri daha sık geliyor aklıma

İbrahim Kiras @ibrahimkiras
7 Eylül 2011
8517. Bİr grup İsrailli bugün Telviv'deki Türk Büyükelçiliği önünde toplanıp Mavi Maramara saldırısından dolayı özür dileyeceklermiş

7 Eylül 2011
8516. Adil Medya denen yerde bir kaç akil adam dışında akil adam yok...polemikçi yuvası...

7 Eylül 2011
8515. @hemokurhemyazar Arap mahallesinde önüne geçilmek çok önemli bir mesele gibi görünüyor, ama aslında değil

7 Eylül 2011
8514. yıldızlar üşüdüklerinde sırtlarına üç boyutlu karanlığı alırlarmış...karanlık üşüdüğünde ise yıldızları itermiş kucağından...

7 Eylül 2011
8513. Tekerleyelim: Ne olduğunuzun ne önemi var... ne söylediğinizin çok önemi var.

7 Eylül 2011
8512. Ey müslümanlar haber vereyim. Ayetleri yandan, mottoları esastan önemsiyorsunuz...

7 Eylül 2011
8511. @Murat_Bztp Şükür yaşlanıyoruz. Allah her hayırlı işinizde güzellik ve kolaylık versin (Bir selam almak, çok şey almak demekmş:)

7 Eylül 2011
8510. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 70. Analiz: İslamcılık: Kara Büyü -06.09.2008- seckindeniz.blogspot.com/2011/09/70-ana…

7 Eylül 2011
8509. @Murat_Bztp Selam alanlarınız bol olsun:) Nasılsınız?

7 Eylül 2011
8508. Selamlar

7 Eylül 2011
8507. Öğrenciye Uhu satan yandı!: bit.ly/oA3npf via @addthis

7 Eylül 2011
8506. karanlık üşüdüğünde ise yıldızları itermiş kucağından...

7 Eylül 2011
8505. yıldızlar üşüdüklerinde sırtlarına üç boyutlu karanlığı alırlarmış...

7 Eylül 2011
8504. Sarışın bir gece...

7 Eylül 2011
8503. @ikalin1 alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/31-ozu…

7 Eylül 2011
8502. Alper Selçuk - Antiseptik Anafor: 17. Klasikler; Ölü Adamların Sonsuza Kadar Süren C... alperselcuk1.blogspot.com/2011/08/17-kla…

6 Eylül 2011
8501. @accumbenssami Şifre bazı programlara izin vermeniz yüzünden mi gitti? Geçmiş olsun bu arada

6 Eylül 2011
8500. @accumbenssami nasıl gidiyor şifre? @srplce

Güncel Ekonomi @guncelekonomi
6 Eylül 2011
8499. Güney Akım’a Fransız ve Almanlar da Ortak Oluyor fb.me/Z2Xqwwn1

6 Eylül 2011
8498. Okunduğunda insanın değişmeyecekse bir şeyler neden insin bu kitap?

6 Eylül 2011
8497. Kur'an'ın kendisi bile insan iradesine hitap etmek üzere, onu doğru yola çağırmak üzere kadere karşı bir kanıttır.

6 Eylül 2011
8496. Kuran okuyan biri yazılmış bir kadere inanamaz...

6 Eylül 2011
8495. Biz bu bilgisayarı nasıl kullandığımızdan sorumluyuz...içine iyi siteler de koyan kötü siteler de koyan bizleriz

6 Eylül 2011
8494. @BusraTmrcn peynirgemisi1.blogspot.com/2011/09/yasl-b…

6 Eylül 2011
8493. @BusraTmrcn Köpeklik yapacak kişiyi dost belleyen de kabahat yok mu?

Yeni Şafak @yenisafak
6 Eylül 2011
8492. Bahçeli: İsrail'deki elçimiz süresiz geri çekilsin: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail'deki büyükelçimiz ... bit.ly/mUDbPl

6 Eylül 2011
8491. @tdalbay O hıristiyan teolojisinin tasavvuf yoluyla islam içre dahil olan hastalığıdır

6 Eylül 2011
8490. @sefasr Teşekkür ederim Sefa Bey...

6 Eylül 2011
8489. @sefasr ya da gerçekleşiyor...

6 Eylül 2011
8488. @sefasr Bu analizdeki her şey gerçekleşti... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/42-ana…

6 Eylül 2011
8487. @sefasr ancak sonuçları gördükçe çıkarımlarımın da doğru olduğunu test edebiliyorum.. 2007'de Arap baharlarını yazmıştım.

6 Eylül 2011
8486. @sefasr Sohbet için teşekkürler Sefa Bey... örtülerin altından sahi olanı arıyoruz, elbette her bir örtü yanılgılara neden olabilir

6 Eylül 2011
8485. @sefasr Değer vermekle sonuçları değerlendirmek ayrı bir şey değil mi?

6 Eylül 2011
8484. @sefasr bazen Langley tiyatro yazarlarını okumak gerekir...

6 Eylül 2011
8483. @sefasr Bakalım..Allah ömür verirse öğreneceğiz...

6 Eylül 2011
8482. @sefasr Türkiye için gönderilen kriptoları görünce iranla ilgili kriptoların sağlığına güven duyabilir miyiz?

6 Eylül 2011
8481. Hey Fisher, bu geceki son sözüm sana... Korkunun ecele faydası yok..Çökertmeye çalıştığın Türkiye'ye bedel ödeyeceksin. seckindeniz.blogspot.com/2011/09/79-ana…

6 Eylül 2011
8480. @sefasr Kermit Rooswelt'in 1953 Musaddık operasyonu zordur, başardılar...1979 daha kolaydı; ama başaramadılar, iran kaybedildi...tuhaf.

6 Eylül 2011
8479. @sefasr ve bu düşünceleirmi değiştirecek bir veri elde edene dek böyle düşünmeye devam edeceğim

6 Eylül 2011
8478. @sefasr 1979'dan önceki ailevi servet mi? Sonraki ailevi servet mi?

6 Eylül 2011
8477. @sefasr ABD,israil, Fransa, Almanya ve KUM işbirliği bu kaosu doğurdu..Hamaney, Ahmedinejad'ın etkisini azaltarak denge kurmaya çalışıyor

6 Eylül 2011
8476. @sefasr KUM'un tüm adamları Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde servet biriktiriyorlar..Örn. rafsancani...

6 Eylül 2011
8475. @sefasr Türkiye'de laik beyazlar, İran'da Kum yanılmazları Türkiye-İran ilişkilerinin küresel büyüklüğe ulaşmasına engeller

6 Eylül 2011
8474. @sefasr iran'ı ürettik demesi beklenemezdi herhalde:)

6 Eylül 2011
8473. @sefasr Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kum ABD'nin karşı çıktığı Ahmedinejad'a karşı çıkıyordu

6 Eylül 2011
8472. @sefasr Sorun şu...Ahmedinejad- Tayyip işbirliği ABD etkisindeki Kum'un kuşatması altında

6 Eylül 2011
8471. @sefasr ABD'nin Şah'a teklifi "sen çekil karın kalsın"..Şah'ın askeri malzeme tedarik talebi reddedildi

6 Eylül 2011
8470. @sefasr Zengin arap ülkeleri silahlandırıldı ve trilyonlarca dolarlık satış yapıldı...

6 Eylül 2011
8469. @sefasr Ortadoğu'nun yeşili keskin çizgilerle ayrıldı

6 Eylül 2011
8468. @sefasr Türkiye'de laik Darbe Din dersini zorunlu kıldı... İran'da ise daha başka bir senaryo uygulandı...

6 Eylül 2011
8467. @sefasr 1978- 1985 arası küresel hareketleri izleyin..Guatemala'dan Güney Kore'ye, Fas'tan Mısır'a ve Afganistan Pakistan'a kadar kadar...

6 Eylül 2011
8466. @sefasr Teknik olarak, İran ordusu NATO, ABD etkisindeydi... Ama Amerika Şah'ı zayıflatarak kaçırdı:)

6 Eylül 2011
8465. @sefasr Tuhaf ama yaklaşık olarak dört yıldır iran'la ilgili analiz yapıyorum.Ve bu analizlerimi hazırlarken bu sonucun izlerine rastladım:)

6 Eylül 2011
8464. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 122. Analiz: Medeniyetler Savaşı’na Giden Yolda Na... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/122-an…

6 Eylül 2011
8463. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 106. Analiz: Büyük Oyun'da Kilometre Taşı; İran -2... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/106-an…

6 Eylül 2011
8462. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 91. Analiz: İran’da 10.Cumhurbaşkanı Seçimleri Üze... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/91-ana…

6 Eylül 2011
8461. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 42. Analiz: ABD'nin Son İran İstihbarat Raporu ve ... seckindeniz.blogspot.com/2011/09/42-ana…

6 Eylül 2011
8460. Seçkin Deniz - Sistematik Analizler: 37. Analiz: İran Ne Yapıyor, Ne Hedefliyor, Türkiy... seckindeniz.blogspot.com/2011/08/37-ana…

6 Eylül 2011
8459. Şimdi dürüst ol İran,sana yaptırım uygulayan AB'ye ilk yarıda 6 milyar Euro'luk petrol sattın.Onlar Nato değil mi? turkish.farsnews.com/newstext.aspx?…

6 Eylül 2011
8458. Irak'la savaşırken piyon gibi tükettiğin insanların müslüman değil miydi? Sistemin kökünü anlayanları tek tek temizlemedin mi?

6 Eylül 2011
8457. 1980' de Türkiye'de darbe yaptıran NATO, 1979'da sende niye darbe yaptırmadı? Niye sen solcuları temizledin? Söyle komşu, söyle iran?

6 Eylül 2011
8456. Bırak siyaset yapalım; şu güzel küreyi yaygaralarınızdan kurtaralım...

6 Eylül 2011
8455. Elbet bir gün, ey komşu, ey müslüman kardeş ey iran, senin rejimini de kuran gücün NATO olduğunu öğreneceğiz...

6 Eylül 2011
8454. Hey iran, Irak'ı kan gölüne çeviren Amerika ile uzlaşan ve şii direnişi bitiren sensin... Hamaseti, yaygaracılığı Bırak da siyaset yapalım..

6 Eylül 2011
8453. Hey iran... Haklı çıkarma beni... Burada Amerika'yla danseden sensin Türkiye değil... turkish.farsnews.com/newstext.aspx?…

6 Eylül 2011
8452. @bilgeagac Eğer İslam'ı evrensel bilginin temsilcisi olarak kabul ederse doğru...

6 Eylül 2011
8451. @senaidemirci kopukluk bağlantıdan ve araştırmamdan kaynaklandı @antiotoridan

6 Eylül 2011
8450. @senaidemirci Elestü birabbikum diyen ve eğriyle doğruyu ayırdetme hususunda sürekli alarm veren bir aygıt @antiotoridan

6 Eylül 2011
8449. @senaidemirci vicdanında zihinsel işletim sisteminin hatta nefsin bir aygıtı olduğunu düşünüyorum @antiotoridan

6 Eylül 2011
8448. @senaidemirci تَقْوَى الْقُلُوبِ kalblerin takvası Hacc 32, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ kalbleri titrer, Hacc 35, belirttiğiniz ayeti bulamadımSeçkin Deniz, 22.04.2014, Sonsuz Ark

Not: fikir.tk uzantılı adresler aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.


Seçkin Deniz Twitter Akışı