1 Temmuz 2024 Pazartesi

Sonsuz Ark 12. Yaşında; Yayınlar, İstatistikler ve Analiz/ 2023-2024 Raporu

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında ON İKİ YIL'ı geride bıraktı.

Sonsuz Ark
"Küresel şirketler ve kurumlar eliyle dünyaya hükmeden Satanist Hegemonya'nın insana ve nesline, dinlere ve ahlaka yönelik her türlü saldırısına karşı duracağız."  
Seçkin Deniz, 29 Haziran 2020, Sonsuz Ark

Sonsuz Ark'ın, 1 Temmuz 2024'te tamamladığı 12 uzun ve yorucu yılın sonunda yayın  ve düşünce dünyasında yeni bir dil, yeni bir bakış ve insana dair her şeyi analitik perspektiflerle ele alma çabasıyla bir fark oluşturduğuna inanıyoruz. Kuşkusuz fark oluşturma çabalarımızın karşılaştığı en büyük zorluk eski ve geleneksel düşünce ve davranış modellerini sürdüren kişi, kurum ve kuruluşların iyiliğe, gerçeğe ulaşmaya dair değişim tekliflerine gösterdikleri derin ve sert direniştir. 

Sonsuz Ark
olarak geçen 12 yılda bu direnişleri çok farklı şekillerde hissettik, okurlarımızın dikkatle okudukları Sonsuz Ark yayınlarını bulundukları ortamlarda paylaşmaktan korktuklarını fark ettik, Twitter-X, Facebook gibi sosyal medya şirketlerinin yayınlarımıza uyguladıkları gizli yaptırımları tespit ettik; görüntülenmemize yönelik engelleri, takipçi sayımıza koydukları sınırları gördük, özellikle Facebook'un yayınlarımıza yönelik paylaşımlarımızı kaldırdığına şahitlik ettik.

Yine de yılmadık ve çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ettik, Allah'ın izni ve yardımıyla da devam etmeye kararlıyız. Bu yol duracağımız veya geri döneceğimiz bir yol değildi.

Sonsuz Ark olarak 7 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Haziran 2024'te de sürmekte olan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı ve bu soykırıma destek veren ya da karşı çıkmayan her şahsı, kurumu, kuruluşu, ülkeyi ve liderleri lanetlediğimizi beyan ediyoruz.

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa-Almanya liderliğindeki Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, İsrail, BAE, Suud, İran destekli savaşlar ve yine bu devletlerin baskın güç olarak tasarladığı ve organize ettiği terör, taciz-tecavüz, kürtaj, LGBTQ, bulaşıcı hastalıklar, ırkçılık, İslam düşmanlığı, her türlü din ve ahlak düşmanlığı ve artan dinsizlikle birlikte, insanın nesline, sağlığına, doğasına ve beslenme biçimlerine yönelik sistematik saldırıların ürettiği bu kadar büyük bir kaosla ilk kez karşılaştığı bir dönemde insanlığın yaşadığı şeyi, Şeytan'ın ve ona inanan insanların yürüttüğü savaşı 'İnsanlığa Karşı Savaş'; değerlerini ve inançlarını korumaya çalışan ve Allah'a inanan insanların da onlara karşı direnişini de 'Varoluş Savaşı' olarak tanımlamak gerçeğe en yakın bir tespit olacaktır.

Sonsuz Ark,
 insanlığa karşı savaşta, politik tutumların ve kurumların sığ niteliklerinden bağımsız olarak Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi bütün insanlık için 'Varoluş Savaşı'nın lideri olarak değerlendirmekte ve bu çerçevede Türkiye'nin yükselişinin Erdoğan'ın liderliği ile mümkün olacağını düşünmekte ve onu desteklemektedir.

Sonsuz Ark'ın yayın anlayışı

Sonsuz Ark'ın dosdoğru ilerlerken  motivasyon destek gerekçeleri değişmedi, değişmeyecek; iyiliğe dair her şeyi yok etmeye çalışan şeytanî akla ve şeytanî aklın güçlü yerel, küresel uşaklarına karşı Allah rızası için çalışmaya devam edeceğiz.

Klasik medya araçlarına alışmış, ancak yıpranmış, yorulmuş algıların internetin bilgi bombardımanına cevap vermesi gittikçe zorlaşıyor. Bilgiye olan talep de geçmiş yüzyıla oranla katlanarak artıyor. Arz-talep ilişkisine bağlı olarak da hem bilgi enflasyonu oluştuğunu hem de ilginin aşırı bilgi bombardımanı altında evrilerek genel bir duyarsızlığa neden olduğunu görüyoruz. İnsanlık için bir geçiş dönemi olduğunu düşündüğümüz mevcut zamanda bilgi kaynakları güvenilirlikleri oranında diğer kaynaklardan ayrışıyor.

Sonsuz Ark bu anlamda kendi çerçevesini ve hedeflerini oluşturmuş olmanın özgüveniyle hızla yol alıyor. Allah’ın her şeye şahit olduğunu bilen ortak bir aklın ürettiği, bireyden topluma, toplumdan uluslar arası ilişkilere uzanan çizgide psikolojik, sosyolojik, dinî, politik, ekonomik, edebî ve felsefî perspektiflerle yapılan analizlerin, sanat değeri yüksek çalışmaların ve kendi alanlarında kanaat oluşturabilecek çevirilerin oluşturduğu bir arşivin, gelecek zaman için olduğu gibi, şimdiki zaman için de iddialı içeriklere sahip olması, özgüvenimizi olumlu etkiliyor. Doğal olarak bu özgüven okuyucularımıza da sirayet ederek büyük bir sinerji oluşturuyor.

Sonsuz Ark, yazarları, konuk yazarları ve çırak yazarlarıyla pek çok klasik medya aracının ulaşamayacağı bir referans aralığında, internet yayıncılığı içinde kendine özgü bir ruh taşıyor. Hiçbir şekilde gündemin baskın karakteri karşısında ezilmeyen, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayarak yorumlayan özgün çalışmalarımızın önümüzdeki yüzyılın düşünme biçimine şekil vermeye çalıştığı iddiasındayız.

İnsanlığa ait değerlerin hızla yok olduğu bir dünyada yeni yüzyıl karmaşık bir gelecek vaat ediyor. Din dışı/din karşıtı faktörlerin ürettiği cinsiyet teorisi ile insanlığı varoluşsal bir tehditle yüz yüze bırakan batılı hastalıkların karşısında duracak saygın duyarlılıklar henüz organize olmuş değil. Kendiliğinden organize olabilmesi için de yüzyılların geçmesi gerekecek.

İnsanın özgürleşme isteğini sınırsızlaştıran ve talep edilen bu özgürlüğü hayvanların özgürlüğüyle(!) eşdeğer tutan, hatta hayvanların genetik duyarlılıklarından ve cinsiyet formlarından daha sapkın/aşkın taleplerle hızla taraftar toplamaya çalışarak, baskı kurarak insanın doğal varlığını yok etmeyi hedefleyen bir akıma karşı en az o akımın direktörleri kadar bilinçli yaklaşmadığımız sürece çok daha kötü bir dünyayla karşılaşacağız.

Sonsuz Ark, kişisel kaygılardan, grup etkileşimlerinden ve ideolojik saplantılardan uzak bir duygu ve düşünce dünyası arzuluyor. Her insanın kendi inançları doğrultusunda yaşama özgürlüğü olduğuna inanıyor ve herhangi bir inancın ya da düşüncenin bir diğer insan için zorlayıcı, aşağılayıcı bir güce kavuşmasını istemiyor. Özgürlüklerin sınırlarının diğer özgürlüklerin sınırlarında durması gerektiğini düşünerek, ‘Sizin dininiz size, benim dinim banadır” diyor ve bu bağlamda batılı akımların, antik çağlara ait hastalıkların normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimi insan haklarına ve özgürlüklerin varlığına aykırı buluyor.

Sonsuz Ark, çocuklar için doğal hayat alanlarının özel ve dokunulmaz olduğunu savunuyor ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine ‘irrasyonel nedenlerle dokunulmasına’ karşı çıkıyor.

Sonsuz Ark, iyi damıtılmış bilgiyle, doğru sorgulama teknikleriyle yetişmiş nesiller için geleceğin aydınlık olacağına inanıyor ve bu geleceğin inşasında özgüveni yüksek bir bakış olmayı tercih ediyor.

Sonsuz Ark’ın 1 Temmuz 2012’de başlayan yolculuğu sürekli genişleyen yazar kadrosu ile daha etkili ve güçlü olmayı seçtiği için, herhangi bir dışarlak bir desteğe ihtiyaç duymuyor. Kendi doğal akışı, Sonsuz Ark’ı geleceğin topluluğu olmaya götürecek.

Sonsuz Ark, çırak yazarlar yetiştirerek geleceğini de kurmaya devam edecek; insanları egemenlerin fikirlerine ve yazılarına mahkûm olmaktan kurtaracak diye umuyoruz. Herkes kendi fikrini üretme özgürlüğünün tadına varacak ve bu özgürlüğü kliklerin kullanımına sunmak zorunda kalmamanın rahatlığıyla yazmaya devam edecek.

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında dokuz yılı geride bıraktı. 12. Yıllık Sonsuz Ark Raporu-2024 memnun edici istatistiklerle dolu; bunu siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan da memnunuz.

Sonsuz Ark istatistikleri


1 Temmuz 2012-30 Haziran 2024-Toplam 2.959.357 görüntülenme. Resme tıklayınız

11. Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

 "11. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2023) Sonsuz Ark Toplamda 10.247 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 10.247 yayın/4.016 gün=2.55 olmuştur. Sadece 11. yılda (1 Temmuz 2021- 30 Haziran 2023) günlük ortalama yayınımız 522 yayın/365 gün=1.43 olarak gerçekleşmiştir.

 "12. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2024) Sonsuz Ark Toplamda 10.832 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 10.247 yayın/4.382 gün=2.47 olmuştur. Sadece 12. yılda (1 Temmuz 2023- 30 Haziran 2024) günlük ortalama yayınımız 586 yayın/366 gün=1.60 olarak gerçekleşmiştir.

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2023) 11 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 2.714.282
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 328.218 +55.420 (2022-2023 Etkinlik Sayısı)= 383.638
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 214.002+ 6554 (2022-2023)= 220.556
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 2.714.282/ 383.638=7.08
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 383.638/ 220.556=1.74
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi-Dakika: 2.14

11. yıl fark 207.224/2.507.058 =% 8,27 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
11. yıl fark  6.554 /214.002=%3.06  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
11. yıl fark 55.420 /328.218 =%16.88 artış   (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2024) 12 yıllık istatistiklerimiz:

Toplam Sayfa Görüntüleme (Blogger sayacına göre) Sayısı: 2.959.357 

Google Analytics'in yeni ölçüm verilerine göre:

1 Temmuz 2023- 30 Haziran 2024, Son Bir Yıllık İstatistiklerimiz

Görüntülenme Sayısı: 47.514
Kullanıcı Sayısı: 8.263
Oturum Sayısı: 11.617
Etkileşimli Oturum Sayısı: 5.617
Oturum Başına Görüntüleme Sayısı: 4.09
Ortalama Oturum Süresi: 4 dk. 22 sn.
Etkinlik Sayısı: 85.555
Ortalama etkileşim süresi: 2 dk. 58 sn.

1 Temmuz 2023- 30 Haziran 2024 İstatistikleri

Google Analytics'in yeni ölçüm verilerine göre: 1 Nisan 2022-Haziran 2024 Arası İstatistiklerimiz

Görüntülenme Sayısı: 72.635
Kullanıcı Sayısı: 16.357
Oturum Sayısı: 24.875
Etkileşimli Oturum Sayısı: 11.477
Oturum Başına Görüntüleme Sayısı: 2.92
Ortalama Oturum Süresi: 4 dk. 12 sn.
Etkinlik Sayısı: 152.161
Ortalama etkileşim süresi: 2 dk. 32 sn.
1 Nisan 2022-Haziran 2024 Arası İstatistiklerimiz


140 Ülke, 1587 Şehir, 46 Dil


1 Nisan 2022-30 Haziran 2024- Ziyaretçi Ülkeler / 140 Ülke

İstatiksel Analiz

12 yıllık artış miktarları (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2024):

Sayfa Görüntüleme Sayısı:

1. yılda 27.361, 2. yılda 27.361’dan 81.696’a (Fark 54.335,  % 199 artış), 3. yılda 81.696'dan 185.867'ye (Fark 104.171, % 128 artış) , 4. yılda 185.867'den 408.542'ye (Fark 222.675,  % 120 artış;  5. yılda 408.542'den 772.086'ya (Fark 363.544,  % 89 artış), 6. yılda 772.086'dan 1.175.045'e (Fark 402.959,  %52 artış, 7. yılda 1.175.045'ten 1.523.036'ya (Fark 347.991, %30 artış), 8. yılda 1.523.036'dan 1.863.830'ya (Fark 340.794, %22 artış), 9. yılda 1.863.830'dan 2.157.430'a (Fark 293.600, % 16 artış), 10. yılda 2.157.430'dan 2.507.058'e (Fark 349.628, % 16,2 artış), 11. yılda 2.507.058'den 2.714.282'ye (Fark 207.224/, % 8,27 artış); 12. yılda 2.714.282'den 2.959.357'ye (Fark 245.075, % 9,02 artış) yükselmiştir.

Tekil Ziyaretçi Sayısı:

1. yılda 4.820, 2. yılda 4.820’den 16.369’a ( Fark 11.549, %240  artış) , 3. yılda 16.369'dan 32.238'e  (Fark 15.869 , %97 artış) , 4. yılda 32.238'dan 53.184'e (Fark 20.946, %65 artış), 5. yılda 53.184'ten  87.679'a (Fark 34.495, %65  artış), 6. yılda 87.679'dan 118.124'e  (Fark 30.445, %35  artış) 7. yılda 118.124'ten 145.308'e  (Fark 27.184, %23 artış) 8. yılda 145.308'den 182.271'e (Fark 36.963, %25 artış), 9. yılda 182.271'den 200.144'e (Fark 17.873, %9.8  artış), 10. yılda 200.144'ten 214.002'ye (Fark 13.858 , %6.92  artış), 11. yılda 214.002'den 220.556'ya (Fark 6.554 %3.06 artış) yükselmiştir; 12. yılda Google'un yaptığı değişiklikler dolayısıyla 1 Nisan 2022'den itibaren istatistikler yeniden başlatılmış ve 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 arasında gelen 8.263 ziyaretçimizle birlikte 1 Nisan 2022-30 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 16.357 ziyaretçi Sonsuz Ark'ı ziyaret etmiştir.

Ziyaret (Oturum) Sayısı:

1. yılda 10.225, 2. yılda 10.225’ten 29.390’a (Fark 19.165, %187 artış), 3. yılda 29.390'dan 56.876'ya (Fark 27.486, %94 artış), 4. yılda 56.876'dan  91.216'ya (Fark 34.340, %60 artış); 5. yılda 91.216'dan 143.492'a (Fark 52.276, %57 artış), 6. yılda 143.492'dan 192.065'e (Fark 48.573, %34 artış), 7. yılda 192.065'den 231.660'a (Fark 39.595, %21 artış), 8. yılda 231.660'tan 280.410'a (Fark 48.750, %21 artış), 9. yılda 280.410'dan 308.994'e (Fark 28.584, %10.2 artış), 10. yılda 308.994'ten 328.218'e (Fark 19.224%6.22 artış) 11. yılda 328.218'den 383.638'e (Fark 55.420%16.88 artış) çıkarak Sonsuz Ark’ın yayın anlayışına ve yayınlarına ulaşanların sayısındaki artışı görmemizi sağladı. 12. yılda Google'un yaptığı değişiklikler dolayısıyla 1 Nisan 2022'den itibaren istatistikler yeniden başlatılmış ve 1 Temmuz 2023-30 Haziran 2024 arasında gelen ziyaretçilerimizin 11.617 ziyaretleriyle (oturumla) birlikte 1 Nisan 2022-30 Haziran 2024 tarihleri arasında toplam 24.875 ziyaret yapılmış ve 152.161 etkinlikte bulunmuşlardır.1 Temmuz 2012-30 Haziran 2024- En Sık Görüntüleyen (Ziyaretçi) Ülkeler / İlk On Ülke (Veriler Blogger İstatistiklerinden alınmıştır, Google Analytics verileri Nisan 2022'den itibaren yeni ölçüm sistemiyle alınmaktadır)

Değerlendirme

Sonsuz Ark ziyaretçileri 1. yıl sonunda (internet arşiv siteleri, istihbarat kurumları dahil) 52 ülkenin 234 kentinden gelmişlerdi, 2. yıl sonunda 92 ülkenin 721 kentinden; 3. yıl sonunda 125 ülkenin 1728 kentinden; 4. yıl sonunda 133 ülkenin 2327 kentinden, 5. yıl sonunda  139 ülkenin 2904 kentinden, 6. yıl sonunda 144 ülkenin 3366 kentinden, 7. yıl sonunda 153 ülkenin 3733 kentinden, 8. yıl sonunda 157 ülkenin 4041 kentinden, 9. yıl sonunda 166 ülkenin 4685 kentinden, 10. yıl sonunda 167 ülkenin 4935 kentinden; (Google'un yeni veri sistemi dolayısıyla ölçümlerin tamamı alınamamıştır) sadece 11. yılda 96 ülkenin 250 kentinden ziyaretçilerimiz Sonsuz Ark'a gelerek çeşitli etkinliklerde bulundular. 12. yıl sonunda ise (Google'un yeni veri sisteminin başladığı 1 Nisan 2022- 30 Haziran 2024 arası toplam) 140 ülkenin 1587 kentinden gelen ve 46 farklı dil konuşan 16.357 ziyaretçimiz 24.875 oturumda toplam 152.161 etkinlikte bulunmuştur.

Ziyaretçi/Kullanıcı Ülkeler Haritası

Sonsuz Ark okurlarının anadilleri- 46 Dil, (1 Nisan 2022-30 Haziran 2024)

Bir yılda çekebildiğimiz 4820 ziyaretçimize karşılık 2. yılda gelen ziyaretçilerimizle Sonsuz Ark’ta iki yıl sonunda toplam 16.369, 3. yıl sonunda 32.238, 4. yıl sonunda 53.184, 5.yıl sonunda  87.679, 6. yıl sonunda 118.124, 7. yıl sonunda 145.308; 8. yıl sonunda 182.271; 9. yıl sonunda 200.144; 10. yıl sonunda 214.002 ziyaretçi ağırladık; 11. yıl sonunda 220.556 ziyaretçi ağırladık12. yılda gelen 8263 ziyaretçimizle 12 yıl sonunda toplam 228.819 ziyaretçi ağırladık umarım iyiliğe dair iyi şeyler anlatabilmişizdir.

Sosyolojik, siyasî ve ekonomik bazı eleştirilerimizin nesnel olma özelliğinin, zaman zaman sıcak  ve anlık olaylar nedeniyle anlaşılamayabilir oluşu, onların nesnel olmadığı anlamına gelmemektedir. Ziyaretçilerimiz arşivde gezinerek geçmişten bugüne doğru uzanan analitik bakışı ve bu bakışın ürettiği perspektiflerin sonuçlarını test edebilirler.

Sonsuz Ark, peygamberler hariç yaşayan, yaşamayan her insanın eleştirilebilir ve ihmal edilebilir olduğunu, düşünen insanların yazdığı bir siber alan olmaya devam edecek. Kur’an’ı önceleyen ve Kur’an'ı anlamayı amaçlayan zihinlerin Allah’tan başka çekinecekleri, kaygı duyacakları bir güç olmayacaktır. Bu durum Sonsuz Ark’ın bağımsızlığı için yeterince net bir gerekçedir.

Allah'a, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Selam ve sevgilerimizle…


Seçkin Deniz, Sonsuz Ark, 01.07.2024

Sonsuz Ark

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.Seçkin Deniz Twitter Akışı