9 Temmuz 2024 Salı

SA10848/SD3176: Büyük Strateji: Coğrafya

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce Hunter College, City University of New York'ta siyaset bilimi alanında yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışan, London School of Economics and Political Science'tan Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Tarihi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Defense Priorities (Savunma Öncelikleri) araştırmacısı Christopher McCallion'a aittir ve Rusya ve Çin ile yürüttüğü küresel hegemonya rekabetinde ABD'nin kendi güvenliğini nasıl sağlayacağına dair GRAND STRATEGY-BÜYÜK STRATEJİ başlığı altında bir dizi yayından oluşan temel konulara odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 09.07.2024, Sonsuz Ark 

GRAND STRATEGY: GEOGRAPHY

Bu açıklama, büyük strateji ile ilgili bir serinin parçasıdır.

ANAHTAR NOKTALAR:

 1. Coğrafi uzaklık ve askeri teknolojinin mevcut durumu, fetih tehdidini azaltırken savunmayı destekleyecek şekilde etkileşim içindedir. Özellikle suyun durdurucu gücü, en güçlü devletlerin bile denizaşırı ülkelere güç yansıtma kabiliyetini engellemektedir.
 2. Yakın kara güçleri güvenlik rekabeti ve çatışmasına girme olasılığı en yüksek olanlardır, uzak veya deniz güçleri ise potansiyel düşmanlardan nispeten izole edilmişlerdir. Eğer bir devlet büyük ve çeşitlendirilmiş bir ekonomiye ve nispeten kendi kendine yetebilecek kaynaklara sahipse bu stratejik izolasyon daha da artar.
 3. Amerika Birleşik Devletleri, hem doğusunda hem de batısında binlerce millik okyanusla diğer büyük güçlerden ayrılmıştır ve dünyanın en güçlü, müreffeh ve güvenli devletidir.
 4. Ancak, ABD'yi güvenli kılan koşulların birçoğu aynı zamanda güç projeksiyonu yapmasını, çok uzaklarda savaş yürütmesini ve Avrasya'da karada askeri üstünlüğü sürdürmesini zorlaştırmaktadır.
 5. Amerika Birleşik Devletleri hem güvenlik bolluğunu kucaklamalı hem de Avrasya kara kütlesinin kanatlarında bir hegemon yerine açık deniz dengeleyicisi olarak hareket etmek için kıta büyüklüğünde bir deniz gücü olarak konumunu kullanarak saldırı gücünün sınırlarını kabul etmelidir.

KISITLAMANIN COĞRAFYASI

Mesafe, savunmaya fayda sağlamaya devam ederken, özellikle toprak fetihlerini sürdürmek isteyen devletler için saldırı maliyetlerini artırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, bol güvenliğine büyük katkı sağlayan coğrafyası sayesinde benzersiz bir avantaja sahiptir. Ancak aynı zamanda, coğrafi uzaklık ve askeri teknolojideki gelişmelerin birleşimi, ABD'nin ya da herhangi bir devletin dünyanın uzak bölgelerine güç yansıtmasını zorlaştırmaktadır. Neyse ki bu koşullar aynı zamanda rakiplerin bölgesel hegemonya ve saldırganlık arayışlarını daha az ulaşılabilir kılmakta ve ABD'nin hayati güvenlik çıkarlarına yönelik tehditleri daha da uzak hale getirmektedir. Başka bir deyişle, ABD'nin Avrasya'da büyük kara savaşları yürütmesini zorlaştıran aynı faktörler, ABD'nin böyle bir taahhüdü haklı çıkaracak tehditlerle karşılaşma olasılığını da azaltmaktadır.

Coğrafya ve teknolojinin birleşimi, ABD'yi askeri taahhütlerinde daha sağduyulu hale getirirken, düşmanların oluşturabileceği tehditler konusunda iyimserliği de teşvik etmelidir. Bu, ABD'nin büyük bir itidal stratejisi benimseyerek kucaklaması gereken iyi bir haberdir.

Aşağıdaki açıklama ilk olarak jeopolitikteki bazı kavramları gözden geçirecektir: yani, yakınlık ve kara sınırlarının nasıl güvenlik rekabeti üretme eğiliminde olduğu; coğrafya ve ulusal kaynakların devletler arasındaki güç dağılımı ile nasıl etkileşime girdiği; ve mesafenin nasıl yurtdışında güç projeksiyonu için bir engel olmaya devam ettiği - ve bazı yönlerden her zamankinden daha fazla olabileceği -. Ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel jeopolitik koşullarını ve coğrafyanın geçtiğimiz yüzyılda ABD'nin büyük stratejisine nasıl hem fayda hem de zarar sağladığını inceleyecektir. Son olarak, bu koşulların ABD'nin coğrafi avantajlarına, Avrasya kara kütlesindeki büyük güç rekabetinin gerekliliklerinden yalıtılmış bir deniz gücü olarak eşsiz konumuna ve askeri teknolojideki gelişmelerin savunmaya sağladığı avantajlara dayanan büyük bir kısıtlama stratejisine nasıl katkıda bulunduğu açıklanacaktır.

JEOPOLİTİK VE GÜVENLİK

BÖLGESEL GÜVENLİK ORTAMI

Bir devlet için stratejik öneme sahip ilk ve en önemli bölge kendi bölgesidir. Bir devlet için egemenliğini, ülke içindeki nüfusunun güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyabilmesinden daha önemli bir şey yoktur.

Devletler arasındaki yakınlık, en değerli çıkarlarını birbirlerinin askeri güçlerinin en yüksek yoğunluk ve etkinlik menziline sokarak karşılıklı kırılganlıklarını artırır. Bu durum özellikle kara sınırlarını paylaşan devletler için geçerlidir. Bazı coğrafi özellikler saldırıya diğerlerinden daha elverişlidir ve büyük silahlı kuvvetlerin kara üzerinden hareket etmesi deniz veya havadan hareket etmesinden daha kolaydır. (1) Özellikle açık düzlükler tankların ve piyadelerin hızlı hareket etmesine olanak tanır ve bu nedenle modern saldırı savaşına en uygun yerlerdir.

Buna karşın, su kütleleri, sıradağlar ve aşırı iklim bölgeleri istilaya karşı engel teşkil eder ve devletlere doğal savunma tamponları sağlar. Okyanuslar ve denizler, John Mearsheimer'ın "suyun durdurucu gücü" olarak adlandırdığı bir olgu olarak, birliklerin ve teçhizatın uzun mesafeler boyunca yabancı kıyılara kitlesel hareketine karşı özellikle zorlu engeller oluşturmaktadır. (2) Doğal engeller yüzyıllar boyunca hem gönüllü göçe hem de istilaya karşı engel teşkil ettiğinden, birçok devletin siyasi sınırları bu tür doğal sınırlar boyunca şekillenmiştir.

Her şey eşit olduğunda, yakın kara güçlerinin birbirleriyle savaşma olasılığı uzak veya deniz güçlerine göre daha yüksektir. Doğal sınırlardan yoksun geniş veya çok sayıda kara sınırına sahip devletler, aralarındaki göreceli güç dağılımına bağlı olarak, kendileri oldukça savunmasız ve/veya komşuları için oldukça tehdit edici olabilirler. Bu nedenle kara güçleri genellikle sınırları boyunca büyük ordular ve derin savunmalar bulundururlar. Kendi topraklarınızda savaşmaktansa başkasının topraklarında savaşmak daha tercih edilir olduğundan, niyetleri toprak savunmasıyla sınırlı olan devletler bile genellikle sınırlarının dışındaki toprakları ele geçirme ve savaşı düşmanlarının evlerine taşıma kapasitesini geliştirmelidir.

Yakınlık aynı zamanda devletlerin genel olarak daha sık etkileşime girmelerine ve ortak çevreleri üzerinde örtüşen endişelere sahip olmalarına neden olarak zamanla silahlı çatışma seviyesine tırmanabilecek anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Komşu devletler arasındaki yaygın bir çatışma kaynağı siyasi sınırlar ve paylaşılan sularla ilgilidir -tarih boyunca sayısız başka vakanın yanı sıra tartışmalı Keşmir bölgesi, Senkaku/Diaoyu adaları ve Güney Çin Denizi bunun örnekleridir. Yakın devletlerin karşılıklı kırılganlıkları onları genellikle birbirlerine karşı güvensizliğe, korkuya ve silahlanmaya teşvik ettiğinden, bu anlaşmazlıklar daha da içinden çıkılmaz bir hal almakta ve "ilk hamleyi yapan" tarafın kendisi vurulmadan önce diğerini vurma güdüsüne maruz kalmaktadır. (3)

Saldırıya açıklık yakınlıkla artarken, mesafe de saldırıya engel teşkil eder. Mesafe arttıkça, belirleyici bir noktada ve zamanda yoğunlaştırılabilecek kuvvetlerin kütlesi ve koordinasyonu azalır. Mesafe ve askeri etkinlik arasındaki bu negatif ilişki Kenneth Boulding tarafından "güç kaybı gradyanı" olarak adlandırılmıştır. (4) Savaş genellikle savunmadan yana olduğu için, yeterli sayıda saldırgan kuvveti (klasik kural saldırganların savunmacılara oranının 3:1 olmasıdır) uzun süreli bir harekat yürütecek kaynaklarla birlikte uzun mesafelerden güvenli bir şekilde getirebilmek devasa ve karmaşık bir girişimdir. (5) Mesafe arttıkça "oraya en hızlı ve en çok şekilde ulaşmak" için gereken maliyetler artarken, bu maliyetleri sürdürecek kaynaklar ve isteklilik azalır.

Eski bir askeri atasözü "amatörler strateji konuşur, profesyoneller lojistik konuşur" der. Bir ordunun kat etmesi gereken mesafe, onları destek üslerine bağlayan ikmal hatlarının uzunluğunu uzatır. Bunlar askeri güçleri hem mecazi hem de gerçek anlamda hayatta tutan atardamarlardır. Bu iletişim hatları uzadıkça, takviye ve ikmal daha yavaş ulaşır, kesintiler ve darboğazlar daha da artar ve ikmal hatları düşman tarafından engellenmeye daha açık hale gelir. Bu iletişim hatlarını korumak başlı başına büyük bir görev haline gelir.

Buna karşılık savunmacılar, daha kısa ve daha az hassas takviye, ikmal ve ana üslere geri çekilme yollarına ve gerektiğinde kuvvetlerin bir cephe boyunca nispeten hızlı bir şekilde yeniden konuşlandırılmasına olanak tanıyan iç iletişim hatlarından yararlanırlar. Saldırganlar en kolay açık araziden ve denizden geçebilirler, ancak bunu yaparken savunmacıların bol miktarda sahip olduğu ve takviye etmek için zaman ve kaynaklara sahip olduğu siper ve sığınaklardan yoksundurlar.

GÜCÜN KÜRESEL DAĞILIMI

BÖLGELERE GÖRE GSYİHEn fazla enerji potansiyeline sahip devletler Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da yer almaktadır.

Güç, devletler arasında son çare olarak başvurulan bir yöntemdir ve güç uygulamak için gereken askeri güç, bir devletin ekonomik gücünü, yani sanayisini, teknolojisini, doğal kaynaklarını ve nüfusunu harekete geçirme kabiliyetine bağlıdır. (6)

Bu kabiliyetlerin devletler arasındaki dağılımı dengesizdir. Devletlerin kapsamı bölgesel olduğu için, endüstriyel ve askeri güç yoğunlaşmaları da coğrafi olarak eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Dünyadaki en büyük ekonomiler ve dolayısıyla en fazla güç potansiyeline sahip devletler çoğunlukla Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Batı Avrupa'da yoğunlaşmıştır.

Saldırganlar tarihsel olarak diğer devletleri fethederek göreceli güçlerini ve güvenliklerini en üst düzeye çıkarmaya çalışmışlardır. Fetih teorik olarak fatihin hem fethettiği devletin ekonomik potansiyelinden yararlanmasına -sanayisinden, teknolojisinden, doğal kaynaklarından, işgücünden ve vergi gelirlerinden faydalanmasına- hem de rakip veya askeri direniş kaynağı olarak bu devleti siyasi olarak bertaraf etmesine olanak tanır. (7)

KÜRESEL DENİZ KİLİT NOKTALARI


Amerika Birleşik Devletleri hem Atlantik hem de Pasifik okyanuslarına engelsiz erişime sahipken, Çin'in ticaretinin çoğu kıyılarına ulaşmak için birden fazla deniz geçiş noktasından geçmek zorunda.

Tersine, devletlerin kendilerini savunabilmeleri, daha güçlü tek bir devletin ezici bir ekonomik ve askeri güç biriktirmesini, yani bir "hegemon" olmasını engellemeye bağlıdır. Güvenlik arayışındaki devletler bu nedenle bölgelerinde hegemonların ortaya çıkmasını engellemeye çalışır ve güçlü tehditlere karşı koymak ya da "dengelemek" için diğer devletlerle güçlerini birleştirme eğilimindedir. (8)

Doğal kaynak yatakları ekonomik kalkınmanın ve dolayısıyla askeri gücün önemli bir itici gücüdür ve bu da onları devletlerarası rekabetin bir kaynağı haline getirir. Örneğin, geçtiğimiz yüzyılda petrolün bir enerji kaynağı olarak merkezi konumu, Basra Körfezi'ndeki geniş petrol rezervlerini büyük güçler için jeostratejik bir öncelik haline getirmiştir. Benzer şekilde, devletler kritik hammadde girdilerine erişimlerini sürdürmeye çalışmaktadır: örneğin, pek çok kişi Batı'nın özellikle Çin tarafından tedarik edilen nadir toprak elementlerine aşırı bağımlı olmasından (belki de aşırı derecede) korkmaktadır. (9)

Devletler ayrıca savaş zamanında ticareti ve seyrüseferi kontrol etmek için dar deniz geçitleri de dâhil olmak üzere stratejik coğrafi özellikleri ele geçirerek avantaj elde edebilirler. Bunun örnekleri arasında Panama Kanalı, Malakka Boğazı ve Hürmüz Boğazı sayılabilir. Stratejik zeminin bir başka örneği de ada ülkeleri olan Büyük Britanya ve Japonya'nın tarihsel olarak düşman bir gücün sırasıyla deniz tamponlarının en dar olduğu Alçak Ülkeler ve Kore Yarımadası'nı kontrol etmesini engellemeye verdikleri önemdir.

MESAFENIN SÜREGELEN ZORBALIĞI

Mesafenin savunmanın yararına ve hücumun zararına çalıştığını daha önce belirttikten sonra, şimdi teknolojik ilerlemelerin neden sıklıkla iddia edildiği gibi mesafenin önemini ortadan kaldırmadığını ve neden bazı yönlerden sadece güçlendirdiğini daha ayrıntılı olarak incelemek önemlidir.

Coğrafyanın stratejik ilişkilerde süregelen önemi üzerine önemli çalışmasında Patrick Porter "fiziksel mesafe" ile "stratejik mesafe" arasında bir ayrım yapmaktadır. (10) Fiziksel mesafe boyunca zaman ve mekânda hareket edebilme kabiliyeti, ulaşım ve telekomünikasyon alanındaki modern teknolojik ilerlemelerle sıkıştırılmıştır. Ancak Porter'ın da belirttiği gibi, aynı teknoloji aslında devletleri direniş karşısında daha geniş bir alanda daha güçlü ve sofistike silahlarla mücadele etmeye zorlayarak askeri güçlerini yansıtmaya çalıştıkları "stratejik mesafeyi" artırmıştır. (11) İşbirliği yapan ortaklar arasında hızlı iletişim ve ulaşımı kolaylaştıran koşullar, karşıt irade ve güçlerin mücadele ettiği bir çatışma durumunda geçerli olanlarla aynı değildir.

ÇİN'İN BALİSTİK FÜZE TEHDİDİ


Doğu Asya'daki ABD üsleri (yukarıda gölgelendirilen ülkelerin ev sahipliğinde) Çin'in füze menzili içinde yer almakta ve bir çatışma durumunda ABD birliklerini riske atmaktadır.

Konvansiyonel savaşların çoğu hala kara birliklerini rakibin üzerine sürme ihtiyacına dayanıyor. Yıkıcı yükler taşıyan füzelerin birkaç dakika içinde bir kıtadan diğerine olağanüstü bir hassasiyetle fırlatılabildiği, uydu ağlarının dünya çapında her yerde gözetim sağlayabildiği ve veri işlemedeki ilerlemelerin gerçek zamanlı karar alma sürecini hızlandırabildiği yeterince doğrudur. Ancak kıtalararası füzeler aracılığıyla hayal bile edilemeyecek yıkıcı güç dünyanın dört bir yanına hızla ulaştırılabilse de, bu kabiliyet esas olarak bir düşmanı caydırma, zorlama ya da cezalandırma amacına hizmet eder; zira saldırganlar fethetmek istedikleri toprakları için için yanan çorak bir araziye dönüştürerek çok az şey kazanırlar, özellikle de karşılık verilmesi muhtemel ise. Dahası, İkinci Dünya Savaşı'ndan Birinci Körfez Savaşı'na ve günümüze kadar olan stratejik bombardıman deneyimi göstermiştir ki, hava gücü tek başına kararlı bir düşmanı teslim olmaya zorlamakta bile çoğu zaman etkisiz kalmaktadır, hele ki savaşın ilk etapta uğruna yapıldığı varsayılan "daha iyi bir barış" için. (12)

Bu nedenle, ABD birlikleri Avrupa, Asya veya Orta Doğu'da savaşmak üzere görevlendirildiklerinde, denizaşırı ülkelere binlerce mil mesafeden toplu olarak nakledilmeleri gerekmektedir. Teknik olarak deniz yolculuğundan daha hızlı olsa da, hava taşımacılığı belirli bir süre içinde taşıyabileceği personel ve kargo açısından daha sınırlıdır ve bu nedenle gemiler birliklerin ve teçhizatın büyük su kütleleri boyunca taşınmasında en etkili araç olmaya devam etmektedir. (13) Bu birliklerin üsse güvenli bir şekilde ulaşmasını ve yolda denizaltılar, gemi savar füzeleri, düşman uçakları veya deniz mayınları tarafından yok edilmemesini sağlamak başlı başına büyük bir görevdir.

Örneğin, hassas güdümlü mühimmatlardaki teknolojik gelişmeler Çin'in karada konuşlu varlıklarının kıyı şeridinden ABD yönetimindeki Guam adası kadar uzaktaki hedefleri isabetli bir şekilde vurmasına olanak tanıyarak ABD kuvvetlerinin savaş alanına ulaşmak için ateş altında geçmesi gereken "stratejik mesafeyi" dramatik bir şekilde artırmaktadır - örneğin Tayvan'a karşı bir savaşta Çin anakarasının yaklaşık 100 mil açığında, ancak Hawaii'den 5,000 mil ve San Diego'dan 7,000 mil uzakta. (14) Bu arada, Japonya'nın Okinawa adasında olduğu gibi Batı Pasifik'te konuşlu ABD kuvvetleri, Çin'in füze kuvvetleri için önleyici hedefler haline gelebilir ve ABD'nin "ileri duruşunun" (aksiyona yakın askeri üsler) sözde faydalarını tersine çevirebilir. "Anti-access/area denial" tanımlamasından da anlaşılacağı üzere, bu kabiliyetlerin tüm işlevi üçüncü bir tarafı daha büyük bir "stratejik mesafede" tutmaktır - tiyatroya ulaşmalarını ve zamanında etkili bir şekilde müdahale etmelerini önlemek.

Düşmanın kıyı şeridine amfibi çıkarma yapan kuvvetler için kitlesel hareket daha da zordur. İlk olarak, birlikleri karaya ulaştırmak için saldırgan hava ve denizin kontrolünü ele geçirmeli ve düşmanın karadaki savunmasını yıpratmalı ve savaş alanındaki koordinasyonunu ve idrakini bozmalıdır. Daha küçük su kütleleri, geri dönüp yakıt ikmali yapmaları gerekmeden önce sınırlı bir hareket yarıçapına sahip olsalar da, kara uçaklarının konuşlandırılmasına izin verir. Uçakların daha büyük su kütleleri üzerinde konuşlandırılması için uçak gemilerine ihtiyaç vardır; bu gemiler sadece mürettebat için çok sayıda insan gücü değil, aynı zamanda ek savaş gemilerinden oluşan kendi koruyucu maiyetlerini de gerektiren büyük ve pahalı platformlardır. Kıyıya ulaştıktan sonra amfibi kuvvetler askerlerini ve kargolarını ağır ateş altında karaya çıkarmalı, siperden yoksun ve genellikle mayınlar, dikenli teller ve diğer engellerle dolu sahillerde savaşarak ilerlemelidir. Kara savaşı ancak bir sahil başını güvence altına aldıktan sonra, düşmanın direnmeye en kararlı olduğu yerde, düşmanın kendi sahasında ciddi bir şekilde başlar.

Bu nedenle mesafe, maddi kabiliyetler veya toplam askeri güçteki dengesizlikleri dengeleyebilir ve nispeten zayıf savunucuların daha güçlü ancak uzaktaki saldırganları uzak tutmasına olanak tanır.

Ancak mesafe sadece güç dengesini dengelemekle kalmaz, aynı zamanda kararlılık dengesini de doğrudan etkiler. Savunmacılar genellikle kalpleri ve evleri için savaşırken, saldırganların hedefleri evden uzaklaştıkça daha az hayati olma eğilimindedir. Porter'ın deyimiyle saldırganların katlanmak zorunda olduğu "çaba asimetrisi", genellikle savunmacı lehine olan "çıkar asimetrisi" göz önüne alındığında daha da maliyetli ve sürdürülmesi zor hale gelir. (15)

JEOPOLİTİK VE ABD'NİN BÜYÜK STRATEJİSİ

ABD'NİN JEOSTRATEJİK KONUMU

Amerika Birleşik Devletleri ideal bir jeostratejik konuma sahiptir. Dünyanın en zengin ve en güçlü devletidir. Batı Yarımküre'deki tek büyük güç ve modern tarihteki tek bölgesel hegemondur. Geniş, kaynak zengini bir iç bölgeye ve hem acımasız genişlemenin hem de iki yüzyıllık büyük ölçekli göçün sonucu olan büyük bir nüfusa sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması gereken sadece iki siyasi kara sınırı vardır ve komşu devletler -belki de büyük ölçüde ezici güç konumunun bir sonucu olarak- dostane, hürmetkar ve başlıca ticaret ortaklarıdır. (16) Gerçekten de kuzey komşusu Kanada sadece bir anlaşma müttefiki olmakla kalmayıp aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin havacılık ve uzay savunma sistemi NORAD'a entegre edilmiştir.

Doğusunda ve batısında Atlantik ve Pasifik okyanusları ile çevrili olan Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın diğer büyük askeri ve ekonomik güçlerinden her iki yönde de binlerce mil ile ayrılmaktadır. Bu okyanuslar hem dünyadaki dış saldırılara karşı en büyük doğal bariyerler hem de uluslararası ticaret için süper otoyollardır. Amerika Birleşik Devletleri, ABD gemilerini her iki okyanusa bağlayan Panama Kanalı da dahil olmak üzere yarım kürenin deniz yollarına engelsiz erişime sahiptir.

ABD'NİN EKİLEBİLİR ARAZİSİ VE ENERJİ ÜRETİMİ


Amerika Birleşik Devletleri'nin bol miktarda doğal kaynağı ve bunlardan faydalanmak için gerekli araçları vardır.

Amerika Birleşik Devletleri doğal kaynaklar bakımından oldukça zengindir ve gıda, enerji ve mineral bakımından son derece güvenlidir. (17) Amerika Birleşik Devletleri hem petrol hem de doğal gaz bakımından dünyanın en büyük üreticisidir. (18) Net bir toplam enerji ihracatçısıdır ve gelişmekte olan yenilenebilir enerji sektörlerinde son derece rekabetçi olmasını sağlayan teknolojik avantajlara sahiptir. (19) Batı Yarımküre'deki iki ülke, sırasıyla Venezuela ve Kanada, dünyanın birinci ve üçüncü en büyük petrol rezervlerine sahiptir; her iki ülkeden de ABD'ye yapılan ihracat, büyük bir güç rakibi tarafından engellenmeye karşı nispeten savunmasızdır ve bu da ABD'yi daha da enerji güvenli hale getirmektedir. (20) ABD ayrıca, ihtiyaç duyması halinde nadir toprak elementlerinin kullanılmayan yatakları da dahil olmak üzere çeşitli mineral ve metal yatakları bakımından zengindir. (21)

Dünyanın en aktif ticaret ülkelerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri, yine de ticaretteki aksaklıklardan neredeyse diğer tüm ülkelerden daha iyi izole edilmiştir. Zorlandığı takdirde, dünyadaki en düşük ticaret/GSYİH oranlarından birine sahip olması, yabancı girdilere ve pazarlara çoğu gelişmiş ülkeden daha az bağımlı olması ve entegre olduğu küresel değer zincirlerinin yüksek katma değerli "komuta tepelerine" hakim olması nedeniyle diğer birçok ülkeden daha fazla ekonomik olarak kendi kendine yetme kapasitesine sahiptir. (22) Dahası, ABD'nin ticari ilişkileri Avrupa, Doğu Asya ve Batı Yarımküre'nin geri kalanı arasında neredeyse eşit olarak bölünmüştür; bu da büyük bir savaş senaryosunda ABD'nin ticaretten tamamen kopmasını ve ekonomik olarak boğulmasını çok zor hale getirmektedir. (23) Buna karşılık, dünyanın diğer en büyük ticaret ülkesi olan Çin, dış ticarete ve enerji ithalatına daha bağımlıdır ve ticareti küresel olarak bölgeler arasında daha az çeşitlilik göstermektedir. (24)

BÖLGELERE GÖRE ABD TİCARETİAmerika Birleşik Devletleri çok çeşitli bir ticaret ağına sahiptir ve ihracatının ya da ithalatının büyük bir kısmı için tek bir bölgeye bağımlı değildir.

YIRMİNCİ YÜZYILDA AÇIK DENİZ DENGELEYİCİSİ OLARAK BİRLEŞİK DEVLETLER

Amerika Birleşik Devletleri'ni jeostratejik anlamda Avrasya süper kıtası ile ilişkili bir "ada" olarak düşünmek faydalı olacaktır. Bu durum ABD'nin konumunu, Avrupa içi büyük güç rekabetinin en parlak döneminde Büyük Britanya'nın kıta Avrupası ile olan ilişkisine benzetmektedir. Dolayısıyla hem ABD'nin hem de Birleşik Krallık'ın büyük güçler olarak doğal eğilimleri, kıtasal büyük güçler karşısında "açık deniz dengeleyicileri" olarak hareket etmek olmuştur. (25)

On dokuzuncu yüzyılın sonunda Batı Yarımküre'de avantajlı bir güç konumuna ulaşmış olmasına rağmen, Avrasya'da değişen güç dengesine ilişkin endişeler (özellikle İngiltere'nin Avrupalı büyük güçler arasında bir dengeleyici olarak gerilemesi ve Almanya'nın yükselişi) ABD'yi küresel büyük güç siyasetinde giderek daha aktif ve nihayetinde merkezi bir role yöneltti.

ABD'nin yirminci yüzyıldaki büyük stratejisi iki temel önceliğe dayanıyordu. Bunlardan ilki, düşman bir devletin Batı Yarımküre'de ABD'yi tehdit edecek kadar güç biriktirmesine izin verebilecek tek bir devletin ya da bloğun Avrasya topraklarının çekirdek sanayi bölgelerine, özellikle de Batı Avrupa ve Doğu Asya'ya hakim olmasını engellemekti. (26) Başlangıçta ABD bu hedefe, ortaya çıkan tehditlere karşı denge kurmak için bölgesel güçlere "sorumluluğu devrederek" ve iki Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi sadece denge sağlanamadığında müdahale ederek ulaşmaya çalıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa ve Japonya'nın yıkımı, stratejik mantık benzer kalsa da, ABD'yi Sovyetler Birliği'ni caydırmak ve müttefiklerinin ekonomilerini yeniden inşa etmek için sürekli bir "karada" taahhüt altına soktu. (27)

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ikinci hedef ise sanayileşmiş dünyanın başlıca enerji kaynağı olan Basra Körfezi petrolünün arzının kesintiye uğramasını önlemekti. Başlangıçta bölgedeki güç dengesini yönetmek için İngiltere ve ardından İran'a güvenen ABD, 1979'daki İran Devrimi'nin ardından giderek daha doğrudan bir rol üstlendi ve daha sonra 1990-1'deki Birinci Körfez Savaşı'nın ardından kalıcı askeri üsler kurdu. (28)

KÜRESEL HEGEMONYA PEŞİNDE KOŞMANIN APTALLIĞI

Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ABD'nin büyük stratejisinin temel mantığı değişti. ABD, Avrasya'da güç dengesini korumaya çalışmak yerine, Soğuk Savaş sonrası askeri üstünlük konumunu korumaya ve küresel ölçekte hegemonyasını kurmaya çalıştı. (29) ABD, Avrupa ve Asya'daki askeri taahhütlerini genişletti ve Orta Doğu'da karada yeni bir varlık oluşturdu; bu sonuncusu, bölgeyi ABD politika yapıcılarının tasarımlarına göre yeniden şekillendirmek için bir dizi talihsiz savaşa yol açtı. (30)

ABD'nin Soğuk Savaş sonrası büyük stratejisi, ABD'nin teknolojik üstünlüğünün ("askeri ilişkilerdeki devrim"), normalde uzak askeri çabaların gerektirdiği kaynakları ayırmak zorunda kalmadan dünyanın uzak bölgelerindeki toprakları ve nüfusları işgal etmesine izin vereceği varsayımına dayanıyordu. (31) Mesafenin güç projeksiyonunu hala körelttiği ölçüde, ABD'nin küresel ileri askeri üsler takımadasına güvenmesi gerekeceği savunuluyordu. (32) Ancak benzeri görülmemiş yeteneklere sahip olsa bile, ABD askeri gücünün sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Orta Doğu'daki 11 Eylül sonrası savaşlar, gezegendeki en az varlıklı ve güçlü toplumlardan bazıları tarafından engellenerek sadece maliyetli değil aynı zamanda sonuçsuz olduğunu kanıtladı. (33) Gerçekten de, çevredeki savaşların göreceli maliyetleri son on yıllarda dikkat çekici bir şekilde artmış görünüyor. (34)

ABD'nin askeri-teknolojik üstünlüğünün coğrafyanın üstesinden gelememesinin en az iki belirgin nedeni vardır. Birincisi, askeri teknolojideki ilerleme ve yayılmanın savunmaya olduğu kadar saldırıya da fayda sağlaması ve mesafe arttıkça dengenin birinciden yana olmasıdır. İkincisi ise yerel siyasi-kültürel kimliğin dayanıklılığıdır ki buna kısaca "milliyetçilik" denebilir. Milliyetçilik, bir yanda yerel halkların çıkarları ile diğer yanda uzaktaki ABD'nin bu halkların işlerine yönelik çok daha zayıf çıkarları arasında asimetri yaratır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü yansıtması gereken "stratejik mesafe" artmıştır. Taliban ya da Iraklı isyancılardan çok daha zorlu olan Çin, Rusya ve İran gibi büyük ya da bölgesel güçler, ABD'ye kendi arka bahçelerinde daha düşük maliyetle karşı koyabilir ve ABD'nin yerel bir olaya müdahale etmesinin maliyet ve risk oranını değiştirebilir. Bu durum özellikle de ABD'nin çıkarları, ulusal kaynaklarının tüm ağırlığını bu mücadeleye vermemesini gerektirecek kadar koşullara bağlıysa geçerlidir. ABD'nin büyük stratejisi, daha titiz bir şekilde önceliklendirilmiş bir dizi çıkarı ve ABD askeri gücünün yurtdışında kullanılmasıyla elde edilebilecek siyasi sonuçlara ilişkin daha mütevazı beklentileri yansıtacak şekilde yeniden ayarlanmalıdır.

COĞRAFYA VE TEKNOLOJI KISITLAMAYI DESTEKLIYOR

Denizaşırı güç projeksiyonunun sınırları ABD için kılık değiştirmiş bir nimettir. Stratejik mesafe ve suyun durdurucu gücü ABD'nin okyanuslara müdahalesini zorlaştırırken, Avrasya'daki büyük güçlerin - hatta muhtemelen bir hegemonun - ABD'yi tehdit etmesini daha da zorlaştırmaktadır. Bu iyi bir haber, zira ikinci durum ABD'nin Avrasya kenar bölgesine güç yansıtmasının temel güvenlik gerekçesini ortadan kaldırıyor. Dahası, Doğu Asya ve Batı Pasifik'i karakterize eden bir dizi ada zinciri, ABD'nin en zorlu rakibi olan Çin'in kendi bölgesinde hegemonya peşinde koşmasını zorlaştırmakta ve Çin'in fetih yoluyla kendi sınırları dışına ezici bir güç yansıtacak kadar güç biriktirebileceği endişelerini azaltmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrasya'daki ileri askeri varlığını azaltması halinde, başkaları için daha az tehdit oluşturacak ve sonuç olarak başkaları da onun için daha az tehdit oluşturacaktır ki bu da ABD barışı ve güvenliği için bir nimettir.

AVRASYA HEGEMONU OLMA İHTİMALİ ÇOK AZ

Ne Çin ne de Rusya, bırakın bölgesel hegemonya kurmayı ve Batı Yarımküre'ye güç yansıtmayı, ortak bir toprak genişlemesi için bile iyi bir konuma sahip değil.

Yakın vadede her iki taraf da mevcut askeri-teknolojik dengenin savunmadan yana olması sorunuyla karşı karşıyadır ki bu durum saldırı-savunma teorisyenleri tarafından "savunma üstünlüğü" olarak adlandırılmaktadır. (35) Bu durum, her iki tarafın da derinlemesine savunma kurarak diğerinin saldırı girişimlerini köreltebildiği Ukrayna'daki savaşta çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Devam eden bir yıpratma savaşı sonunda Ukrayna güçlerini Rusya'nın ilerleyebileceği noktaya kadar yıpratabilecek olsa da, şu ana kadar savaş hatları savaşın başından beri neredeyse hiç değişmedi ve yoğun mayın, insansız hava araçları ve topçu kuşakları tarafından sıkı bir şekilde tutuldu. (36)

ÇİN'İN GÜVENLİK ORTAMIAsya'nın coğrafyası fetih savaşlarına elverişli değildir ve savunucular, özellikle nükleer silahlarla donanmış olanlar olmak üzere, saldırganlığın maliyetini yüksek tutabilir.

Rusya'dan daha güçlü ve bölgesel hegemonya için daha makul bir aday olan Çin, aynı zamanda mücadele etmesi gereken daha zorlu bir coğrafya ile karşı karşıyadır. Savunma üstünlüğü Çin'e Batı Pasifik'te ABD'ye karşı bir avantaj sağladığı gibi, Çin ile zayıf komşuları arasındaki dengeyi sağlamaya da yardımcı oluyor. Doğu Asya coğrafyası, yukarıda açıklanan türden zor amfibi operasyonlarla alınması gereken adalarla dolu olduğu için toprak genişlemesine elverişli değildir. (37) Bu devletler ayrıca kolaylıkla ve hızla kendi anti-erişim/alan inkar kabiliyetlerini edinebilir, böylece kendi adalarını savunabilir ve Çin'in Güney Çin Denizi'ne hakim olmasını engelleyebilirler. (38) Körfez'den petrol ithalatını güvence altına almak için Çin'in gemilerinin Hint Okyanusu'nu ve bir dizi deniz kilit noktasını geçmesi gerekmektedir ki bu da gemileri büyük bir çatışmada engellenme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır. (39) Çin'in büyüklüğü, kuzeyindeki Rusya ve güneyindeki Hindistan gibi bölgesel güçler de dahil olmak üzere, endişe duyması gereken geniş kara sınırlarına sahip olmasını da beraberinde getirmektedir.

Orta Doğu'da, ABD'nin varlığı olmaksızın kabaca bir güç dengesi mevcuttur. (40) İran sadece bölgesel rakipleri tarafından dengelenmekle kalmamakta, aynı zamanda küresel petrol kaynaklarının hem kritik bir şekilde bozulması zor hem de artan alternatif enerji kaynakları göz önüne alındığında azalan bir öneme sahiptir. (41)

Ayrıca, kümülatif güç kaynağı olarak fethin değerinin azaldığı ve nükleer devrimin bölgesel bir hegemon tehdidini önemsiz hale getirdiği makul bir şekilde savunulmaktadır. (42) ABD aşırı iyimserliğe karşı korunmak ve bu önermeleri pratikte test etmekten kaçınmak istese de, rakip bir hegemon ihtimalinin, özellikle ABD gibi nükleer silahlı uzak güçler için, önceki dönemlere göre daha uzak ve daha az tehdit edici olduğuna dair ciddi bir durum vardır.

ABD'NİN STRATEJİK İZOLASYONU

Amerika Birleşik Devletleri'nin denizaşırı ülkelere güç yansıtmaya çalışırken karşılaştığı zorlukların aynısı, Batı Yarımküre'ye saldırmaya çalışan bir Avrasya gücü tarafından da yaşanacaktır. Dünyanın en yetenekli ordusuna sahip olan ABD, böyle bir senaryoda kendi kıyılarının dışında savunmanın tüm avantajlarını elde edecek ve muhtemelen ekonomik olarak diğer büyük güçlerden daha dirençli olacaktır. Dahası, sahip olduğu geniş nükleer cephanelik, başka bir nükleer silahlı devletin bile ABD'nin egemenliğini ya da hayatta kalmasını baltalamak bir yana, ABD'yi başarılı bir şekilde baskı altına almasını bile olanaksız kılmaktadır.

AMERİKA'NIN ELVERİŞLİ COĞRAFYASI


Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'daki tehditlerden fiziksel olarak uzakta, doğu ve batıda geniş okyanuslarla, kuzey ve güneyde ise dost komşularla sınırlanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrasya'nın büyük güçlerine olan uzaklığı karşılıklı olarak güven tazelemelidir. Mesafenin ve suyun durdurucu gücünün, kıtasal kara güçlerini, ABD ve Birleşik Krallık gibi "yalıtılmış" deniz devletlerinin daha az tehdit oluşturduğu ve çıkarları doğrultusunda statükoya yöneldiği konusunda yatıştırmaya hizmet ettiğine dair tarihsel kanıtlar bulunmaktadır. (43) Bu eğilim, Soğuk Savaş sonrasında devletlerin ABD'yi dengeleme konusunda neden nispeten yavaş davrandıklarını kısmen açıklamaya yardımcı olmaktadır. (44)

Bunun ışığında, Amerika Birleşik Devletleri'nin rejim değişikliği, askeri müdahale ve son birkaç on yılda genişleyen bir ileri duruşa olan eğiliminin, coğrafyasının sağladığı doğal palyatifin üstesinden gelmek ve diğer devletleri onu dengelemeye teşvik etmek için ne kadar aşırı olduğunu düşünmek dikkat çekicidir. ABD'nin Soğuk Savaş sonrası saldırganlığının ana etkisi, hasımları birleştirmek olmuştur. Buna, uluslararası sistemdeki diğer iki büyük güç olmanın yanı sıra coğrafi yakınlıkları, ortak kara sınırları ve Orta Asya'daki nüfuz hırsları onları doğal rakipler haline getirmesi gereken Çin ve Rusya da dahildir. Bunun yerine, bir yandan İran ve Kuzey Kore gibi bölgesel güçlerle yakın işbirliği içinde faaliyet gösterirken, diğer yandan da Amerikan karşıtı bir ittifak içinde bir araya gelmişlerdir.

Coğrafyasının ve göreceli güç konumunun sağladığı benzersiz güvenlik göz önüne alındığında, ABD'nin küresel üstünlük arayışından vazgeçmesi ve bunun yerine daha titiz bir şekilde önceliklendirilmiş büyük bir itidal stratejisi benimsemesi yararına olacaktır. Avrasya'da bir hegemonun ortaya çıkma ihtimali uzak olsa da ve bunun ABD için doğuracağı sonuçlar nükleer silahlar ve suyun durdurucu gücü sayesinde azalsa da, ABD'nin Avrasya'daki güç dengesini gözetmesi ve bu dengenin korunmasına uzaktan yardımcı olması ihtiyatlı bir stratejik önlem olmaya devam etmektedir. (45)

İlk olarak ABD, istikrarlı bir yerel dengeyi yeniden tesis etmek için sorumluluğu bölgesel güçlere devrederek açık deniz dengeleyicisi rolüne geri dönmelidir. ABD ileri konuşlandırılmış kuvvetlerini Avrasya'dan düzenli olarak geri çekmeli ve bunun yerine gerektiğinde yerel güçlerin silahlandırılmasına yardımcı olarak maddi destek sağlamalıdır. Bu aynı zamanda ABD'nin daha fazla diplomatik esneklik kazanmasına ve daha dinamik bir çok kutuplu ortam haline gelen Avrasya'da hem ortakları hem de rakipleri nezdindeki kozlarını en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyacaktır.

İkinci olarak, ABD ilgili deniz, hava, uzay ve siber alanlarda üstünlüğünü koruyarak "müştereklerin hakimiyetini" elinde tutmalıdır. (46) Bu askeri strateji, ABD'nin kalıcı avantajlarını (deniz tamponları, teknolojik yenilikleri, vb.) vurgularken, ABD'nin etkili olma olasılığının en düşük olduğu kara kuvvetlerinin uzak kara taahhütlerinden kaçınmaktadır. Ulaşım ve iletişim araçlarına karşı üstün bir kabiliyete sahip olmak, ABD'nin büyük bir olasılıkta ticaretini güvence altına almasına ve müttefiklerine ikmal yapmasına -yerel dengelemeye yardımcı olarak- izin verirken, düşmanlarının da aynı şeyi yapma kabiliyetini tehdit edecektir. ABD savunma planlaması Deniz Kuvvetlerine, özellikle de denizaltı filosuna öncelik vermeli ve hayati önem taşıyan deniz geçiş noktalarını kontrol etme ya da engelleme kabiliyetini korumalıdır. (47)

Üçüncüsü, ABD, risk kabul eden bir hasmı zafere giden yolu tırmandıramayacağına ikna edecek kadar güçlü bir nükleer caydırıcılığa sahip olmalı ve koşullar elverdiğince karşılıklı silah kontrol anlaşmaları yapmaya istekli olmalıdır.

Özetle, ABD'nin diğer büyük güçlere olan mesafesi, coğrafi ve kaynak avantajları ve mevcut askeri-teknolojik konjonktürün savunmaya sağladığı avantajlar, ABD'ye nispeten iyi huylu bir güvenlik ortamı sağlamaktadır. ABD'nin gücünü evinden uzakta diğer büyük güçlerin arka bahçelerine yansıtarak küresel bir hegemonya sistemi kurması için ne zorlayıcı güvenlik gereklilikleri ne de inandırıcı araçlar vardır. ABD, Avrasya'daki askeri rolünü azaltarak ve açık deniz dengeleyicisi olarak tarihsel rolüne geri dönerek avantajlarını kullanabilir, kaldıraç gücünü en üst düzeye çıkarabilir ve uzun vadede güç konumunu en iyi şekilde sürdürebilir.

Abraham Lincoln 1838 tarihli "Lyceum Konuşması "nda Birleşik Devletler'in dış tehlikelerden yalıtılmış olmasını kutladı:

Atlantik ötesi bir askeri devin Okyanusu aşıp bizi bir hamlede ezmesini mi bekleyeceğiz? Asla! Avrupa'nın, Asya'nın ve Afrika'nın tüm orduları, askeri sandıklarında dünyanın tüm hazinesi (bizimkiler hariç) ile bir araya gelse; komutan olarak bir Buonaparte olsa, bin yıllık bir denemede, Ohio'dan zorla bir içki alamaz ya da Blue Ridge'de bir iz açamaz. (48)

Benzer bir şekilde, 1902-1924 yılları arasında Fransa'nın ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Jean Jules Jusserand da şunları söylemiştir: "Amerika tüm uluslar arasında en çok tercih edilendir. Kuzeyinde zayıf bir komşusu var. Güneyde başka bir zayıf komşusu. Doğuda balık. Batıda balık." (49) Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Fransız'ın bakış açısından, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güç politikalarından uzak durma becerisi gerçekten de kıskanılacak bir şey olmalıydı. 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri tüm uluslar arasında en çok tercih edilen ülke olmaya devam ediyor. Coğrafyası, politika yapıcılar tarafından değerlendirilmesi koşuluyla, en büyük nimetlerinden biri olabilir.

Christopher McCallion, 23 Mayıs 2024, Defense Priorities

(Christopher McCallion Savunma Öncelikleri'nde araştırmacıdır. Daha önce Hunter College, City University of New York'ta siyaset bilimi alanında yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. London School of Economics and Political Science'tan Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Tarihi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.)


Seçkin Deniz, 09.07.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Dipnotlar:
 1. John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York: W.W. Norton, 2001), 83-137.
 2.  Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 114-128. Mearsheimer yaygın olarak saldırgan realizmin önde gelen teorisyeni olarak bilinse de, bazıları "suyun durdurma gücünün" esasen savunmacı realist bir kavram olduğunu belirtmiştir. Bkz: Barry R. Posen, "The Best Defense," The National Interest, 67 (Spring, 2002), 119-126; Christopher Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present (Ithaca: Cornell University Press, 2007), 19-20.
 3. Güvenlik ikileminden kaynaklanan savaş nedenlerine ilişkin bir tartışma için bakınız Stephen Van Evera, Causes of War: Power and the Roots of Conflict (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999), özellikle 35-72.
 4. Kenneth E. Boulding, Conflict and Defense: A General Theory (New York: Harper and Row, 1962), 79, 230-2, 245-7.
 5. John J. Mearsheimer, "Assessing the Conventional Balance: The 3:1 Rule and Its Critics," International Security 13, no. 4 (Bahar, 1989): 54-89.
 6. Ekonomik ve askeri güç arasındaki ilişkiye dair klasik bir çalışma için bakınız: Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (New York, NY: Random House, 1987).
 7. Peter Liberman, Fetih Öder mi? İşgal Edilmiş Endüstriyel Toplumların Sömürüsü (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996).
 8. Stephen M. Walt, The Origins of Alliances (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1987); Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Long Grove, IL: Waveland Press, 1979), 103-128, 161-193.
 9. ABD'nin Latin Amerika'da hammaddelere erişimi sürdürmek için yaptığı müdahaleler üzerine bir çalışma için bakınız Stephen D. Krasner, Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign Policy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1978). Çin'in nadir toprak elementleri konusunda bakınız Eugene Gholz, "Rare Earth Elements and National Security," Council on Foreign Relations, Ekim 2014, https://www.cfr.org/sites/default/files/pdf/2014/10/Energy%20Report_Gholz.pdf.
 10. Patrick Porter, The Global Village Myth: Distance, War, and the Limits of Power (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2015), 18-58.
 11. Porter, The Global Village Myth, 148-193.
 12. Robert A. Pape, Bombing to Win: Air Power and Coercion in War (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996).
 13. Porter, Küresel Köy Efsanesi, 10.
 14. Stephen Biddle ve Ivan Oelrich, "Future Warfare in the Western Pacific: Chinese Antiaccess/Area Denial, U.S. AirSea Battle, and Command of the Commons in East Asia," International Security 41, no. 1 (Summer 2016): 7-48; Mark F. Cancian, Matthew Cancian ve Eric Heginbotham, The First Battle of the Next War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan (Washington, D.C.: Center for Strategic and International Studies, Ocak 2023).
 15. Porter, Küresel Köy Miti, 152.
 16. Uluslararası Ticaret İdaresi, "U.S. Goods Trade with Global Partners," erişim tarihi 17 Kasım 2023, https://www.trade.gov/data-visualization/us-goods-trade-global-partners.
 17. Dünya Bankası, "Arable Land (hectares)," erişim tarihi 17 Kasım 2023, https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.ARBL.HA?most_recent_value_desc=true; Dünya Bankası, "Agricultural Land (sp. Km)," erişim tarihi 17 Kasım 2023, https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.K2?most_recent_value_desc=true.
 18. ABD Enerji Bilgi İdaresi, "Sıkça Sorulan Sorular: En Çok Petrol Üreten ve Tüketen Ülkeler Hangileridir?", erişim tarihi 10 Mayıs 2024, https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=709&t=6; Energy Institute, Statistical Review of World Energy 2023, https://www.energyinst.org/__data/assets/pdf_file/0004/1055542/EI_Stat_Review_PDF_single_3.pdf, 30-31.
 19. U.S. Energy Information Administration, "U.S. energy facts explained," erişim tarihi 16 Nisan 2023, https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/imports-and-exports.php.
 20. CIA Factbook, "Crude Oil - Proved Reserves," 17 Kasım 2023, https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2021/field/crude-oil-proved-reserves/country-comparison.
 21. CIA Factbook, "Field Listing - Natural Resources," erişim tarihi 21 Mayıs 2024, https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/natural-resources/; Statista, "Leading Countries Worldwide Based on Natural Resource Value as of 2021," erişim tarihi 7 Mayıs 2024, https://www.statista.com/statistics/748223/leading-countries-based-on-natural-resource-value/; Jeremy Hsu, "Don't Panic About Rare Earth Elements," Scientific American, 31 Mayıs 2019, https://www.scientificamerican.com/article/dont-panic-about-rare-earth-elements/; Gholz, "Rare Earth Elements and National Security."
 22. Dünya Bankası, "Trade (% of GDP)," erişim tarihi 17 Nisan 2023, https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?most_recent_value_desc=false; Dünya Ticaret Örgütü, "United States: Trade in Value Added and Global Value Chains," erişim tarihi 25 Temmuz 2023, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/US_e.pdf; Dünya Ticaret Örgütü, "Trade in Value Added and Global Value Chains: Country Profiles Explanatory Notes," erişim tarihi 20 Şubat 2024, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/explanatory_notes_e.pdf; OECD, ICIO-TIVA Highlights: GVC Indicators for the United States," erişim tarihi 20 Şubat 2024, https://www.oecd.org/industry/ind/CN2023_USA.pdf; OECD, "Gross Output Flows in Global Value Chains," erişim tarihi 20 Şubat 2024, https://www.oecd.org/industry/ind/gross-output-linkages-in-global-value-chains.htm.
 23. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği Ofisi, "Ülkeler ve Bölgeler," erişim tarihi 17 Nisan 2023, https://ustr.gov/countries-regions.
 24. Dünya Bankası, "Trade (% of GDP),"; Dünya Ticaret Örgütü, "China: Trade in Value Added and Global Value Chains," erişim tarihi 20 Şubat 2024, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/CN_e.pdf; ECD, ICIO-TIVA Highlights: GVC Indicators for China," erişim 20 Şubat 2024, https://www.oecd.org/industry/ind/CN2023_CHN.pdf; ABD Enerji Bilgi İdaresi, "China," erişim 20 Şubat 2024, https://www.eia.gov/international/analysis/country/CHN; Observatory of Economic Complexity, "China," erişim 20 Şubat 2024, https://oec.world/en/profile/country/chn.
 25. Açık deniz dengeleyicileri olarak Büyük Britanya ve ABD'ye ilişkin bir tartışma için bkz. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 234-266.
 26. George F. Kennan, American Diplomacy, 1900-1950 (Chicago: University of Chicago Press, 1951), 4-5; Nicholas J. Spykman, America's Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power (New York: Harcourt, Brace, and Company, 1942), özellikle 411-457; Nicholas J. Spykman, The Geography of the Peace, ed. Helen R. Nicholl (New York: Harcourt, Brace, and Company, 1944); Hans J. Morgenthau, In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy (New York: Alfred A. Knopf, 1951), 5-7.
 27. John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy During the Cold War, rev. and expanded ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), 24-86; Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War (Stanford, CA: Stanford University Press, 1992), 10-14; George F. Kennan, "Contemporary Problems in Foreign Policy," National War College'da konuşma, 17 Eylül 1948, George F. Kennan Papers, Princeton University Seeley G. Mudd Manuscript Library, https://findingaids.princeton.edu/catalog/MC076_c03141; Stephen M. Walt, "The Case for Finite Containment: Analyzing U.S. Grand Strategy," International Security 14, no. 1 (Summer, 1989): 5-49; Stephen Van Evera, "Why Europe Matters, Why the Third World Doesn't: American Grand Strategy After the Cold War," Journal of Strategic Studies 13, no. 2 (1990): 1-51.
 28. Andrew Scott Cooper, Petrol Kralları: How the U.S., Iran, and Saudi Arabia Changed the Balance of Power in the Middle East (New York: Simon & Schuster, 2011); Office of the Historian, Department of State, "Address by President Carter on the State of the Union Before a Joint Session of Congress," 23 Ocak 1980, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1977-80v01/d138; Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft ve Richard Murphy, "Differentiated Containment," Foreign Affairs 76, no. 3 (Mayıs/Haziran 1997): 10-20.
 29. Soğuk Savaş sonrası erken bir Savunma Planlama Kılavuzu basına sızdırılmış ve kısa sürede geri çekilmiş olsa da, geniş ana hatları Amerikan dış politikasının sonraki on yılları boyunca görünür olmuştur. "Excerpts From Pentagon's Plan: 'Prevent the Re-Emergence of a New Rival'," The New York Times, 8 Mart 1992, https://www.nytimes.com/1992/03/08/world/excerpts-from-pentagon-s-plan-prevent-the-re-emergence-of-a-new-rival.html. Ayrıca bakınız Michael Mastanduno, "Preserving the Unipolar Moment: Realist Teoriler ve Soğuk Savaş Sonrası ABD Büyük Stratejisi," International Security 21, no. 4 (Bahar, 1997): 49-88.
 30. Bkz. örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Ulusal Güvenlik Katılım ve Genişleme Stratejisi (Beyaz Saray: Temmuz 1994), https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/nss1994.pdf; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Stratejisi (Beyaz Saray: Eylül 2002), https://2009-2017.state.gov/documents/organization/63562.pdf.
 31. Porter, The Global Village Myth, 1-17.
 32. Kieran Webb, "The Continued Importance of Geographic Distance and Boulding's Loss of Strength Gradient," Comparative Strategy 26, no. 4 (Ekim 2007): 295-310.
 33. Son dönemdeki Amerikan askeri yenilgilerinin büyük ölçüde savaşların ABD'ye olan uzaklığıyla açıklandığına dair bir argüman için bkz: M. Patrick Hulme ve Erik Gartzke, "The Tyranny of Distance: Assessing and Explaining the Apparent Decline in U.S. Military Performance," International Studies Quarterly 65, no. 2 (Haziran 2021): 542-550.
 34. Barry R. Posen, Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy (Ithaca: Cornell University Press, 2014), 25.
 35. T.X. Hammes, "Taktik Savunma Yeniden Baskın Hale Geliyor," Joint Force Quarterly 103 (4. Çeyrek, 2021): 10-17. Hücum-savunma teorisine genel bir bakış için Michael E. Brown, ve diğerleri, eds, Offense, Defense, and War (Cambridge, MA: MIT Press, 2004) içinde toplanan makalelere bakınız.
 36. Josh Holder, "Who's Gaining Ground in Ukraine? Bu Yıl Hiç Kimse," New York Times, 28 Eylül 2023, https://www.nytimes.com/interactive/2023/09/28/world/europe/russia-ukraine-war-map-front-line.html.
 37. Robert S. Ross, "The Geography of Peace: East Asia in the Twenty-First Century," International Security 23, no. 4 (Bahar, 1999): 81-118.
 38. Eugene Gholz, Benjamin Friedman ve Enea Gjoza, "Defensive Defense: A Better Way to Protect U.S. Allies in Asia," Washington Quarterly 42, no. 4 (Kış 2020): 171-189.
 39. T.X. Hammes, "Açık Deniz Kontrolü: A Proposed Strategy for an Unlikely Conflict," Strategic Forum 278, Ulusal Savunma Üniversitesi, Haziran 2012, https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-278.pdf.
 40. Christopher McCallion, "Büyük Strateji: Güç Dengesi," Savunma Öncelikleri, 16 Nisan 2024, https://www.defensepriorities.org/explainers/grand-strategy/the-balance-of-power.
 41. Eugene Gholz ve Daryl G. Press, "Protecting 'the Prize': Oil and the U.S. National Interest," Security Studies 19, no. 3 (Ağustos, 2010), 453-485; Uluslararası Enerji Ajansı, "World Energy Balances: Overview," erişim tarihi 17 Kasım 2023, https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview/world; ABD Enerji Bilgi İdaresi, "Sıkça Sorulan Sorular: Enerji Kaynağına Göre ABD Elektrik Üretimi Nedir?", erişim tarihi 17 Kasım 2023, https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3.
 42. Bazı örnekler için bakınız Carl Kaysen, "Is War Obsolete? Bir İnceleme Denemesi," Uluslararası Güvenlik 14, no. 4 (Bahar, 1990): 42-64; Robert W. Tucker, The New Isolationism: Tehdit mi Vaat mi? (New York: Universe Books, 1972); Stephen Van Evera, "A Farewell to Geopolitics," in To Lead the World: American Strategy after the Bush Doctrine, ed. by Melvyn P. Leffler and Jeffrey W. Legro (New York: Oxford University Press, 2008), 11-35.
 43. Jack S. Levy ve William R. Thompson, "Balancing on Land and at Sea: Devletler Önde Gelen Küresel Güce Karşı İttifak Yapar mı?" Uluslararası Güvenlik 35, no. 1 (Yaz 2010): 7-43. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 126-128. Kıtasal güçler ile iç bölgelerdeki güçler arasındaki ayrım Mearsheimer tarafından yapılmıştır.
 44. Stephen M. Walt, Taming American Power: The Global Response to U.S. Primacy (New York: W.W. Norton and Co., 2005), 124.
 45. Layne tarafından öne sürülen nedenlerden dolayı, The Peace of Illusions, 182.
 46. Barry R. Posen, "Command of the Commons: The Military Foundation of U.S. Hegemony," International Security 28, no. 1 (Summer, 2003): 5-46.
 47. Posen, Restraint, 135-144.
 48. Abraham Lincoln, "The Perpetuation of Our Political Institutions," Springfield Young Men's Lyceum önünde yapılan konuşma, 27 Ocak 1838, https://quod.lib.umich.edu/j/jala/2629860.0006.103/--perpetuation-of-our-political-institutions-address?rgn=main;view=fulltext.
 49. Stephen M. Walt tarafından alıntılanmıştır, "2023'te Dünyada Şükredilecek 5 Şey," Foreign Policy, 23 Kasım 2023, https://foreignpolicy.com/2023/11/23/thanksgiving-thankful-world-geopolitics-china-america-great-power-humanitarianism/Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı