25 Haziran 2024 Salı

SA10824/SD3160: Büyük Strateji: 'Cumhuriyetin Kalkanı'

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce Hunter College, City University of New York'ta siyaset bilimi alanında yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışan, London School of Economics and Political Science'tan Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Tarihi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Defense Priorities (Savunma Öncelikleri) araştırmacısı Christopher McCallion'a aittir ve Rusya ve Çin ile yürüttüğü küresel hegemonya rekabetinde ABD'nin kendi güvenliğini nasıl sağlayacağına dair GRAND STRATEGY-BÜYÜK STRATEJİ başlığı altında bir dizi yayından oluşan temel konulara odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 25.06.2024, Sonsuz Ark 

GRAND STRATEGY: ‘SHIELD OF THE REPUBLIC’

Bu açıklama, büyük strateji ile ilgili bir serinin parçasıdır.

ANAHTAR NOKTALAR

 1. Büyük strateji, bir devletin kendi güvenliğini nasıl sağlayacağına ilişkin teorisidir. Liderler kıt kaynakların siyasi hedeflere en iyi şekilde nasıl dönüştürüleceğine karar vermelidir. Sınırlı kaynaklar ve ulusal bekanın yüksek riskleri liderleri öncelik belirlemeye zorlar.
 2. Askeri güç zenginliğe, sanayiye, coğrafi donanıma, nüfus büyüklüğüne ve etkili yerel kurumlara bağlıdır. Devletlerin kendilerini içinde buldukları çeşitli koşullar, liderleri tarafından formüle edilen büyük stratejiyi motive etmeye ve kısıtlamaya yardımcı olur.
 3. Amerika Birleşik Devletleri elverişli coğrafi konumu ve birçok iç avantajı ile halen dünyanın en güçlü, güvenli ve müreffeh ülkesidir. ABD'nin büyük stratejisi tarihsel olarak güç dengesini koruyarak Avrasya'da bölgesel bir hegemonun yükselişini engellemekle ilgilenmiştir.
 4. Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki tek büyük güç haline geldi. Ne yazık ki, "tek kutuplu anı", kendisini aşırı genişlemiş bırakan, maliyetli ve verimsiz bir "liberal hegemonya" stratejisi izleyerek heba etti.
 5. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenli jeostratejik konumu ve Avrasya'da bir hegemonun ortaya çıkma ihtimalinin düşüklüğü, büyük bir itidal stratejisi benimsemesine olanak tanımaktadır. Bu değişim ABD'nin gücünü korumasına, riskleri en aza indirmesine ve yeni büyük güçlerin yükselişine uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Bu strateji, ABD'nin hayati çıkarlarının daha titiz bir tanımını benimsemesini ve kendilerini savunmanın ana yükünü müttefiklerine devretmesini gerektirmektedir.

BÜYÜK STRATEJİ NEDİR?

Siyaset bilimci Barry Posen büyük stratejiyi "bir devletin kendisi için en iyi güvenliği nasıl 'sağlayabileceğine' dair teorisi" olarak tanımlıyor. (1) Dünyadaki en büyük siyasi, askeri ve ekonomik aktörler devletlerdir. (2 )Anarşik bir uluslararası sistemde - yasaları uygulayacak veya aktörler arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik yapacak bir dünya hükümetinin olmadığı bir sistemde - devletler kendi güvenliklerini sağlamak zorunda oldukları bir "kendi kendine yardım" durumunda bulunurlar. (3) Bir dünya hükümeti olmadan, uluslararası politikadaki nihai hakem, bir devletin (veya devletler koalisyonunun) iradesini dayatmak ve çıkarlarını savunmak için uygulayabileceği şiddet gücüdür.

Ünlü köşe yazarı Walter Lippmann, ABD dış politikasını "cumhuriyetin kalkanı" olarak adlandırmıştır. (4) Bir devletin takip etmek isteyebileceği tüm çeşitli dış politika hedefleri ve bunları takip etmek için kullanabileceği çeşitli diplomatik, ekonomik ve kültürel devletçilik araçları arasında büyük strateji, askeri güç gerektiren bir dizi hayati güvenlik önceliğinin belirlenmesiyle ilgilidir. Büyük strateji bir ülkenin dış politikasının merkezinde yer alsa da, diğer alanların yanı sıra ticaret, göç ve kültürel ve eğitimsel değişimle ilgili politikaları da kapsayan dış politikanın tamamı değildir.

Hayati güvenlik çıkarları, bir devletin hayatta kalmasını ve özerkliğini belirleyen çıkarlardır. Bunlar arasında egemenliğin savunulması (iç politika yapma özerkliği), toprak bütünlüğünün korunması ve nüfusun korunması yer alır. (5) Bir devletin güvenliği sağlama kabiliyeti diğer devletlere kıyasla sahip olduğu güce bağlıdır, ancak ne kadar gücün "yeterli" olduğuna karar vermek her zaman bir tartışma kaynağı olmuştur. (6) Bir devletin gücü ekonomisi, coğrafyası, demografisi ve devletin kurumsal kapasitesi (vergi toplama, idare vb.) gibi maddi ve örgütsel faktörlere bağlıdır.

Strateji, mevcut araçlarla arzulanan amaçları eşleştirir - amaçlar potansiyel olarak sonsuzdur, ancak kaynaklar sonsuz değildir. Bu nedenle strateji, arzu edilen hedefler arasında bir öncelik sıralaması yapmayı - takip edilecek hedefler hiyerarşisi oluşturmayı - ve kaynakları buna göre tahsis etmeyi gerektirir. "Bernard Brodie'nin bir zamanlar söylediği gibi "strateji bir dolar işareti taşır." (7) Savunmaya ayrılan her türlü kaynak "silahlar ve tereyağı" arasında bir değiş tokuşa neden olur - yani, diğer yerel refah hedefleri pahasına gelir. Başkan Dwight D. Eisenhower'ın meşhur ifadesiyle:

Yapılan her silah, denize indirilen her savaş gemisi, ateşlenen her roket, nihai anlamda, aç olup da doyurulmayanlardan, üşüyüp de giydirilmeyenlerden yapılan bir hırsızlık anlamına gelmektedir. Silahlanan bu dünya sadece para harcamıyor. Emekçilerinin alın terini, bilim adamlarının dehasını, çocuklarının umutlarını harcıyor. (8)

Bu nedenle, devletlerin güvenliği sağlamak için aldıkları önlemler, yönetimin iç hedefleri ve değerleriyle dikkatli bir şekilde dengelenmelidir. Amerika Birleşik Devletleri örneğinde, güvenlik amacı, dış politikasının savunması gereken sivil özgürlükler, demokrasi ve refah gibi Amerikan yaşamının temel yönlerini aşındırırsa baltalanmış olur. Dolayısıyla bu iç öncelikleri göz ardı eden veya terk eden bir strateji oluşturmak yanlış bir yoldur.

Uluslararası politikanın potansiyel olarak cezalandırıcı karakteri, sistemin belirli davranış türlerini "seçtiği" anlamına gelir: güvenlik zorunluluklarını yerine getiremeyen devletler varlıklarını sona erdirebilirken, başarılı stratejiler güvenlik arayışındaki diğer devletler tarafından taklit edilmeyi teşvik eder. (9) Güçlü devletler daha fazla stratejik seçeneğe ve daha büyük bir hata payına sahip olma eğilimindedir; daha az güçlü devletler ise daha sıkı bir şekilde kısıtlanmıştır ve hata yapmayı göze alamazlar. Büyük güçlerin sahip olduğu geniş hata payı, düzeltici geribildirim yokluğu, prestijle ilgili aşırı şişirilmiş kaygılar veya stratejik atalet nedeniyle onları kendilerinin en kötü düşmanı haline getirme gibi paradoksal bir etkiye sahip olabilir. (10) Ülke içi kapasiteleri aşan dış taahhütler, Lippmann'ın ifadesiyle "iflas etmiş" taahhütlerdir. (11) Sürdürülemez taahhütleri sürdürme girişimleri, bir devletin gücünü destekleyen ülke içi kaynakları aşındırarak stratejik aşırı genişlemeye yol açar. (12)

Yazarlar genellikle "büyük stratejiyi" farklı şekillerde tanımlamaktadır. (13) Hatta bazıları, belirli bir devletin politika yapıcıları arasındaki düzensizliğe ve tutarsız gündemlere işaret ederek devletlerin büyük bir stratejiye sahip olduğunu veya buna ihtiyaç duyduğunu reddetmektedir. (14) Ancak Edward Luttwak'ın yazdığı gibi, "bilseler de bilmeseler de tüm devletlerin bir grand stratejisi vardır." (15) Politika yapıcılar bir dizi ortak varsayım ve algıyı paylaşma eğilimindedir ve bu da güvenlik politikası hakkında genel bir nedensel teoriyi bilgilendirir. (16) Bir grand stratejinin tartışmalı olması, ifade edilmemiş olması ya da yeterince hayata geçirilmemiş olması onun olmadığı anlamına gelmez.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, Ulusal Güvenlik Stratejisi ve Ulusal Savunma Stratejisi gibi büyük stratejisine ilişkin düzenli amaç bildirgeleri yayınlaması kanunen zorunludur. Bunlar genellikle ABD'nin son yıllarda savunma bütçesindeki artışları güvenilir bir şekilde desteklerken çıkarlar arasında öncelik belirleme konusundaki isteksizliğini ortaya koymuştur. (17)

ULUSAL GÜCÜN UNSURLARI

Bir devletin gücü büyük stratejisini şekillendirir, devletin ele alması gereken sorunları ve bunların nasıl ele alınabileceğini belirler. Güç, bir devletin iç yetenekleri ile doğa ve talihin ona dayattığı koşullar tarafından belirlenir.

Martin Scorsese'nin suç filmi Köstebek'te acımasız bir mafya babası olan Jack Nicholson'ın karakteri şöyle der: "Ben çevremden bir ürün olmak istemiyorum; çevrem benim bir ürünüm olsun istiyorum." En güçlü devletler ya da "büyük güçler" dış güvenlik ortamlarını önemli ölçüde şekillendirebilirken, daha zayıf devletler savunmasızdır ve dış güçlerin derin etkisine maruz kalırlar. Güçteki artışlar politika seçeneklerini genişletme ve daha iddialı hedefler üretme eğilimindeyken, zayıflık devletlere aralarından seçim yapabilecekleri çok daha az politika seçeneği sunar. Bu nedenle zayıf devletler hayatta kalabilmek için ya daha güçlü devletlerle uyum sağlamak, ya yakın tehditlere karşı ittifaklar kurmak ya da daha güçlü devletleri birbirleriyle karşı karşıya getirmenin kurnazca yollarını bulmak zorunda kalırlar.

ASKERİ

Savaş tehdidi uluslararası siyasette her yerde bulunur ve askeri güç devletlerin hayatta kalmasının nihai garantörüdür. Fiili güç kullanımı kör ve maliyetli bir yıkım aracıdır ve bu nedenle sadece hayati siyasi hedefler için uygundur. Askeri eylemi motive eden çıkarlar, istenen siyasi sonuca başarılı bir şekilde ulaşmak için talep edilen kaynakları garanti edecek kadar önemli olmalıdır. (18) Aksi takdirde savaş muhtemelen amaçlarına ulaşamayacaktır.

Bazen siyasi etkilerin gerçekleşmesi için askeri yeteneklerin şiddet yoluyla aktif olarak uygulanması gerekmez. Güçlü bir devletin askeri güç kullanmasının altında yatan tehdit, diğer devletlerin kararlarını kısıtlamak ve etkilemek için genellikle yeterlidir.

EN ÇOK ASKERİ HARCAMA YAPAN ÜLKELER (2022)

Amerika Birleşik Devletleri ordusuna dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla harcama yapmaktadır. İstihbarata çoğu ülkenin ordusuna harcadığından daha fazla para harcıyor.

Askeri güç, bir ülkenin zenginliği ve endüstriyel kapasitesi, diğer devletlerle olan coğrafi ilişkisi ve nüfusunun büyüklüğü ve yaşı da dahil olmak üzere birbiriyle ilişkili birçok maddi faktöre bağlıdır.

EKONOMİ

Ekonomik refah ulusal gücün temelidir. Zengin devletler savunma için gerekli silah ve teçhizatı üretme ya da satın alma ve halklarını hem barış hem de savaş zamanında ayakta tutma konusunda daha yeteneklidir. Bu devletler, füzelere savaş başlığı takma ve bunları dünyanın dört bir yanına isabetli bir şekilde ateşleme yeteneği gibi askeri avantajlara dönüşebilecek teknolojik donanıma sahip olma eğilimindedir. Bir devletin ekonomik hedefleri de yurtdışında ikincil çıkarlar yaratabilir; örneğin kritik kaynaklara, kara ticaret yollarına veya gemicilik için deniz yollarına erişimi kontrol etmek gibi ki büyük güçler genellikle bunları güvence altına almaya çalışır.

Devletler tıpkı ülke içinde "silahlar ve tereyağı" arasında bir değiş tokuşla karşı karşıya kaldıkları gibi, bir yandan ticaretin ekonomik faydaları ve uluslararası işbölümü, diğer yandan da ekonomik kendine yeterliliğin güvenlik faydaları arasında bir değiş tokuşla karşı karşıya kalırlar. Ekonomi verimliliği teşvik ederken, güvenlik genellikle fazlalık talep eder. (19) Serbest ticaret karşılaştırmalı üstünlüğe göre uzmanlaşmayı teşvik eder ve bu nedenle birbirine bağımlı devletleri bir çatışmada gerekli ürün ve kaynaklardan mahrum kalmaya karşı savunmasız hale getiren darboğazlara ve tıkanma noktalarına neden olabilir. (20) Büyük, zengin, sanayileşmiş, kaynak zengini devletler ekonomilerinin büyüklüğü ve çeşitliliği nedeniyle dış ekonomik aksaklıklara karşı daha az savunmasız olma eğilimindedir.

EN BÜYÜK 10 KÜRESEL EKONOMİ (2022)


ABD, kısmen ABD dolarının hakimiyeti ve ABD finans sisteminin etkisi sayesinde hala dünyanın en büyük ekonomisine sahip.

Finans ya da küresel tedarik zincirlerinde hakim konumda olan devletler, hedef ülkelere yaptırım ya da ihracat kısıtlamaları uygulayabilecek güce sahiptir. (21) Yaptırımlar hedef devletlerin halkları için acı verici olsa da, devlet davranışını değiştirme aracı olarak nadiren etkilidir. (22) Dahası, "yaptırım geçirmezlik" önlemleri ve ekonomik gücün Batı'dan uzaklaşması, özellikle ABD'nin yaptırımları başarıya ulaştırma kapasitesini zayıflatmıştır. (23)

NÜFUS

Bir ulusun nüfusunun büyüklüğü, saldırganlığı caydırmak veya ülkeyi savunmak için ne kadar silahlı personelin seferber edilebileceğini ve ekonomiyi sürdürmek için ne kadar sanayi işçisinin seferber edilebileceğini büyük ölçüde belirler. Nüfus artışı ve yaş dağılımı gibi demografik eğilimler de bir devletin uzun vadeli güç pozisyonunun görünümünü şekillendirmeye yardımcı olur. Yaşlanan nüfus, nüfusun silahlı hizmete veya çalışmaya uygun kısmı azaldıkça ve sosyal güvenlik ihtiyaçları arttıkça zaman içinde kaynak kısıtlamalarını artıracaktır. Göç, düşük doğum oranlarını telafi edebilir ve nüfusu artırarak genellikle ekonomik kazançlar sağlayabilir, ancak aynı zamanda iç politikada tartışmalı olabilir.

YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE ABD VE RUSYA NÜFUSLARI (2021)

Diğer avantajlarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'dan daha güçlü bir demografik profile sahiptir. Daha büyük ve genç bir nüfus ekonomik büyümeye, teknolojik yeniliklere ve kültürel dinamizme katkıda bulunur.

COĞRAFYA

Bir devletin coğrafyası stratejisini önemli ölçüde etkiler. Rakiplerden uzaklık devletleri tehditlerden yalıtırken, rakiplere yakınlık tehditleri artırır. Düz araziler üzerindeki ortak kara sınırları, piyade, zırhlı araçlar ve topçu gibi toprakları ele geçirmek ve elde tutmak için gerekli askeri güçlerin nispeten hızlı hareket etmesine izin vererek her iki sınır komşusu devletin oluşturduğu tehdidi ve kırılganlığını artırır. Buna karşılık, su kütleleri ve sıradağlar gibi doğal sınırlar saldırı hareketini engeller, lojistik engeller yaratır ve savunmacılara derinlik, siper ve karşılık hazırlamak için zaman sağlar. Özellikle büyük su kütleleri, mesafenin yarattığı doğal lojistik engeller, yeterli asker ve teçhizatın deniz yoluyla taşınmasının zorlukları ve amfibi operasyonlar yürütmenin zorluğu ile birleşerek büyük ölçekli güç projeksiyonunu engeller. (24) Doğal engellerle korunan devletler daha rahat veya kısıtlı stratejiler izleme lüksüne sahiptir.

Bir devletin coğrafyası, askeri güçleri arasında kaynakları nasıl tahsis edeceğini şekillendirir: kara sınırları rakiplerine yakın olan devletlerin büyük kara ordularına öncelik vermesi daha muhtemelken, adalar veya uzun kıyı şeridine sahip devletlerin büyük donanmalara öncelik vermesi daha muhtemeldir. Devletler genellikle kendileri ile potansiyel rakipleri arasında tampon bölgeler oluşturmak ve hayati önem taşıyan deniz yollarının kontrolünü ya da bu yollara erişimi ellerinde tutmak isterler. Büyük güçler genellikle çevrelerindeki daha zayıf devletleri etkisiz hale getirmeye ve kendilerini potansiyel tehditlerden izole etmek için komşuları üzerinde bir etki alanı oluşturmaya çalışırlar. (25)

IÇ SIYASI FAKTÖRLER

Birçok iç siyasi faktör devletlerin dış zorluklara nasıl karşılık vereceğini etkiler. Halkı ulusal hedefler doğrultusunda -ölüm riski olsa bile- motive etme ve harekete geçirme ve iç cephede fedakârlıklara katlanma becerisi savaş zamanı morali için elzemdir. (26) Ortak bir yurttaşlık kimliği duygusu etrafında ulusal uyum savaş zamanında özellikle önemli hale gelir ama aynı zamanda devletin barış zamanında yararlanabileceği kaynakları da etkiler. Devletin toplumla ilişkisi, karar alma aygıtının yapısı, bürokrasi, çıkar grupları ve ideolojik ve kültürel eğilimlerin tümü, bir devletin ulusal hedeflerinin formülasyonunu ve bunlara ulaşmak için mevcut araçları etkiler. Ekonomik eşitsizlikler, sanayileşmenin getirdiği sosyal baskılar ve sivil çatışmalar gibi faktörler, bir devletin nüfusunu ve kaynaklarını etkin bir şekilde harekete geçirme kabiliyetini sınırlayan toplumsal bölünmeler yaratabilir. Bu güçler aynı zamanda yeni siyasi grupları iktidara taşıyarak dış politikada hızlı değişimlere yol açabilir ve muhtemelen rakiplerin saldırması için fırsatlar sunabilir. (27)

EYLEM HALİNDEKİ STRATEJİLER: JAPONYA VE RUSYA

Askeri, ekonomik, coğrafi, demografik ve yerel faktörlerin bu dinamik birleşimi bir devletin büyük stratejisini doğrudan etkilemektedir. Örneğin, Japonya'nın bir takımada olarak denize kıyısı olması onu dış saldırılardan izole ederken, nispeten küçük ve kaynak bakımından fakir iç kesimleri onu deniz ticaretine bağımlı kılmaktadır. (28) İngiltere'nin rakibinin Alçak Ülkeler'e hakim olmasını engellemek için harekete geçmesi gibi, Japonya da rakibinin Kore Yarımadası'nı kontrol etmesini engellemeye çalışmıştır. (29) Japonya'nın 1868'deki Meiji Restorasyonu'nun ardından sanayileşmesi dışarıdan hammadde talebi yaratmış ve büyük bir deniz filosunun inşasını teşvik ederek Japonya'nın 1905'te Rusya'yı yenmesinin ardından büyük güç statüsüne ulaşmasına yol açmıştır. Japon ordusu iki savaş arası dönemde güç kazanıp Mançurya'nın fethine giriştiğinde, dış ticaretten kopma korkusu Batı Pasifik'te emperyalist bir büyük strateji oluşturmuş ve Doğu Asya'nın büyük bölümünün toprak olarak fethedilmesine yol açmıştır. (30) İkinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ve denizaşırı imparatorluğunu kaybetmesinin ardından Japonya, devlet güdümlü, ihracata yönelik bir kalkınma modelini başarıyla uygulamış ve ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında sofistike bir teknolojik-sanayi üssü kurmuştur. (31) Bugün Japonya, ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük üçüncü GSYİH'sine sahiptir. (32) Ancak Japonya'nın savaş sonrası dikkat çekici büyümesi 1990'larda duraklamaya başlamış ve tam olarak toparlanamamıştır. (33)

Japonya savaş sonrası dönemde deniz yollarını korumak için ABD'nin genişletilmiş nükleer caydırıcılığına ve ABD Donanmasına bağımlı olsa da, Japonya'nın gerektiğinde kendi nükleer caydırıcılığını hızla geliştirebileceğine ve deniz kuvvetlerini artıracak araçlara sahip olduğuna şüphe yoktur. İkinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu olarak, Japonya'nın kendi milliyetçiliği ile ikircikli bir ilişkisi vardır, ancak hükümeti de göçe karşı olma eğilimindedir. Kısmen Japonya'nın göç konusundaki ciddi kısıtlamaları nedeniyle nüfusu yaşlanmış, ekonomisi ve ordusu üzerindeki kısıtlamalar artmıştır. (34) Genel olarak konuşmak gerekirse, Japonya'nın koşulları kara savunması için mükemmeldir ve Japonya'nın önemli bir deniz kabiliyetini sürdürmesini gerektirmektedir. Öte yandan, ekonomik ve demografik kısıtlamalarının yanı sıra Doğu Asya'daki mevcut güç dengesi göz önüne alındığında, Japonya'nın özellikle Asya kıtasında toprak fethi gerçekleştirme kabiliyeti bulunmamaktadır.

Japonya'nın aksine Rusya, az sayıda doğal coğrafi sınıra, sınırlı deniz erişimine ve iki kıtaya dağılmış bir düzineden fazla siyasi sınıra sahip devasa bir kara gücüdür - hem Çin hem de dünyanın en güçlü askeri ittifakı NATO ile uzun kara sınırları da dahil olmak üzere. Rus büyük stratejisinin yinelenen bir özelliği, tarihçi Stephen Kotkin'in "savunmacı saldırganlık" olarak adlandırdığı, uzak sınırları üzerinde kontrol sağlamaya, potansiyel düşmanlarla arasında tampon bölgeler ve stratejik derinlik oluşturmak için komşularını kendine tabi kılmaya ve denizlere erişimi olan sıcak su limanları elde etmeye çalışmak olmuştur. (35) Rus coğrafyası tarihsel olarak onu istilaya karşı savunmasız hale getirmiş olsa da, geniş iç mekanı Napolyon ve Hitler'in istilalarını çok büyük maliyetlerle de olsa absorbe etmesine ve ardından püskürtmesine olanak sağlamıştır.

Soğuk Savaş sırasında Rusya, ABD karşısındaki teknolojik dezavantajını büyük kara kuvvetleri bulundurarak ve nükleer bir cephanelik inşa ederek telafi etmeye çalışmıştır. Kaynak zengini iç kesimleri ve nispeten büyük ve iyi eğitimli nüfusu avantaj olmuştur ve Rusya önemli bir savunma sanayi üssüne sahiptir. Ancak Rus devletinin aşırı merkezileşme eğilimi, kronik yolsuzluk ve yaşlanan nüfus önemli kaynak kısıtlamaları yaratmaktadır. (36) Sovyetler Birliği savaş sonrası dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyken, bugün Rusya Federasyonu'nun ekonomisi Kanada'nınkiyle kıyaslanabilir. (37) Dahası, Rusya'nın muazzam toprakları, Moskova'daki hükümetin Çeçen isyanlarıyla çarpıcı bir şekilde örneklendiği gibi, genellikle birleşik bir sivil kimliğe entegre etmek için mücadele ettiği çeşitli çok uluslu bir nüfusu içermektedir.

Bu faktörlerin bir sonucu olarak, Rusya hem gerçek hem de hayali dış tehditlere karşı özellikle hassas olma eğilimindedir ve büyük ancak sınırlı kaynaklarını aşırı zorlayan stratejiler izlemektedir. (38) Rusya'nın komşuları yüzyıllardır doğularındaki devden korkarken, Ukrayna'daki mevcut savaşın gösterdiği gibi, Rus güçleri genellikle iç sınırlamalarla bağlıdır.

ABD'NİN BÜYÜK STRATEJİSİ

AMERİKAN AVANTAJLARI

Amerika uzun zamandır diğer büyük güçlere kıyasla benzersiz güvenlik avantajlarına sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri, kuzeyinde ve güneyinde hürmetkar orta güçler ve doğusunda ve batısında uçsuz bucaksız okyanuslar ile coğrafi olarak saldırılardan izole edilmiştir. Batı Yarımküre'de başka büyük güç yoktur ve Amerika Birleşik Devletleri yarımkürenin deniz yollarını tamamen kontrol etmektedir.

Başta Çin olmak üzere diğer ülkelerin son dönemde kaydettiği ilerlemelere rağmen ABD halen dünyanın en güçlü ve teknolojik açıdan en gelişmiş ordusuna sahiptir. Küresel ölçekte önemli ölçüde güç projeksiyonu yapabilen tek orduya sahip olmasının yanı sıra sağlam ve dirençli bir nükleer caydırıcılığa da sahiptir. ABD aynı zamanda benzersiz yeteneklere ve erişime sahip istihbarat servislerine de sahiptir: 2022 yılında ABD istihbarat için Rusya'nın tüm askeri bütçesi için harcadığından daha fazla harcama yapmıştır. (39)

Amerika Birleşik Devletleri, seçilen ölçüme bağlı olarak, dünyanın en büyük ya da ikinci büyük ekonomisine sahiptir ve ABD doları dünyanın birincil rezerv para birimidir, bu da büyük açıkları sürdürmesine ve küresel finansı kaldıraç olarak kullanmasına (hatta silah olarak kullanmasına) olanak sağlamaktadır. (40) Dünyanın en düşük ticaret-GSYİH oranlarından birine sahip olması, küresel değer zincirlerinde hakim bir konumda bulunması ve ticaretinin üçte birinin Batı Yarımküre'de gerçekleşmesi ile ticaretin büyük bölgeler arasında neredeyse eşit coğrafi çeşitliliğe sahip olması sayesinde ticaretteki aksaklıklardan nispeten yalıtılmıştır. (41) Ayrıca, ABD geniş ve kaynak zengini bir iç mekana sahiptir, net bir toplam enerji ihracatçısıdır ve gelecekte sürdürülebilir yenilenebilir enerji üretiminde lider bir rol elde etmek için teknolojik olarak iyi bir konumdadır. (42)

KUZEY AMERİKA TOPOGRAFYASI


Amerika Birleşik Devletleri doğal fiziksel güvenlikle kutsanmıştır. Kuzey ve güneydeki komşuları dost canlısıdır, doğu ve batıdaki açık okyanuslar ise bir istilayı neredeyse imkansız kılan büyük hendekler görevi görür.

Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük üçüncü nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. (43) Bu nüfus artmaktadır ve hızla yaşlanan nüfusları önümüzdeki on yıllarda kaynaklarını kısıtlayacak olan Çin, Rusya, Japonya ve Almanya gibi diğer büyük devletlere kıyasla nispeten gençtir. (44) Amerika Birleşik Devletleri çok sayıda göçmen çekmeye devam etmektedir ve dönemsel yerlicilik nöbetlerine rağmen, yeni gelenleri güçlü bir sivil kimliğe dahil etme konusunda genellikle becerikli olduğunu kanıtlamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşlarını yürütme şekli -ve yürütmeyi seçtiği savaşlar- büyük tehditlere olan uzaklığı, teknolojik donanımı ve iç siyasi kurumları da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin sonucudur. "Amerikan savaş tarzı" olarak adlandırılan bu yaklaşım, Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik avantajlarına güvenmesi ve muharip personelin nispeten büyük ölçekli seferberlikleri yerine rakiplerinin savaşma kabiliyetini yok etmek için ezici ateş gücü kullanması ile karakterize edilir. (45) Bu yaklaşım, Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerika'nın tamamen gönüllü bir güç bulundurmasına ve nispeten az kayıp vermesine olanak sağlamıştır. Hükümetin askeri araştırma ve geliştirmeye yaptığı harcamalar, ABD'nin küresel tüketim ekonomisindeki konumunu güçlendiren en son çift kullanımlı teknolojiler için bir arka kapı sübvansiyonu işlevi görmüştür. (46)

Bununla birlikte, Amerikan savaş tarzı, Amerika Birleşik Devletleri kıtasına yönelik yakın tehditlerin modern tarihi boyunca neredeyse hiç var olmadığı gerçeğinin de altını çizmektedir. Başkan George W. Bush bir keresinde "onlarla orada savaşacağız, böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzleşmek zorunda kalmayacağız" demiş olsa da, bunun tersi daha doğrudur: "onlarla orada savaşabiliriz" çünkü "onlarla Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzleşmek zorunda değiliz." (47) Son on yıllarda pek çok savaşa girmiş olmasına rağmen ABD kamuoyunun zayiattan son derece kaçınmasının nedeni de budur - söz konusu çıkarlar genellikle insan hayatına mal olmaya değmez. (48)

TARİHSEL PERSPEKTİFTE AMERİKAN BÜYÜK STRATEJİSİ

Varlığının ilk yüzyılı boyunca ABD'nin büyük stratejisi esasen "izolasyonist "ti, yani Avrupalı büyük güçleri Batı Yarımküre'den uzak tutmaya ve Avrupa'daki çatışmalara karışmaktan kaçınmaya çalışıyordu. (49) On dokuzuncu yüzyıl boyunca ABD, İngiltere'nin Avrupa güç dengesini yönetmesinden ve Kraliyet Donanması'nın sağladığı deniz korumasından, ulus inşasına ve genişlemeye odaklanmasına izin vererek, istenmeyen önemli bir faydalanıcı oldu. Ancak yirminci yüzyıla gelindiğinde, Birleşik Devletler dünyanın en büyük ve en dinamik ekonomisi haline gelirken, İngiltere düşüşe geçmiş ve Avrupa'daki "dengeleyici" rolünü yerine getiremez hale gelmiştir. (50)

Almanya ve Japonya'nın yükselişi Amerika'yı, Avrasya kara parçasında bir hegemonun ortaya çıkması halinde kıtanın kaynaklarını harekete geçirebileceği, okyanusları aşabileceği ve Batı Yarımküre'ye önemli bir güç yansıtarak Amerika Birleşik Devletleri'ne baskı yapabileceği ya da onu anti-demokratik bir "garnizon devlet" olmaya zorlayabileceği ihtimalini göz önünde bulundurmaya zorlamıştır. (51) Amerika Birleşik Devletleri'nin her iki Dünya Savaşı'na da katılmasının ve Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği'ni çevreleme kararının altında bu "Avrasya hegemonu" korkusu yatmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında diğer büyük dünya güçlerinin yok edilmesi, ABD'nin Batı Avrupa ve Doğu Asya'ya kuvvet konuşlandırmasına ve müttefiklerine yönelik Sovyet saldırılarını caydırmak için nükleer şemsiyesini genişletmesine yol açmıştır.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de çökmesi ve iki kutupluluğun sona ermesi, ABD'yi dünyanın tek büyük gücü olma gibi alışılmadık bir konumda bıraktı. ABD'nin denizaşırı varlığını haklı çıkaran ana tehdit buharlaşmıştı. Yine de büyük güç rakipleri olmamasına rağmen ABD ittifak taahhütlerini azaltmadı. Aksine, ABD Soğuk Savaş'ın sona ermesi ile Teröre Karşı Küresel Savaş arasında asker sayısını azaltırken, aynı zamanda diğer ülkelere verdiği güvenlik garantilerini de genişletti. ABD eski Doğu Bloğu ülkelerini NATO'ya dahil etti (ittifakı Rusya'nın sınırlarına kadar genişletti), Basra Körfezi petrolünün akışını güvence altına almak için Orta Doğu'ya kalıcı güçler konuşlandırdı ve Doğu Asya'daki ileri askeri varlığını sürdürdü. ABD, Soğuk Savaş sonrasında edindiği rahat konumu benimseyip kılıçları saban demirine çevirmek yerine, özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından son derece hırslı bir küresel gündeme girişti. (52)

ABD'NİN DÜNYA ÇAPINDAKİ ANLAŞMA MÜTTEFİKLERİ


Amerika Birleşik Devletleri dünyanın hemen her bölgesinde düzinelerce ülkeyi savunmayı resmi olarak taahhüt etmiştir. Bu anlaşmaların çoğu Soğuk Savaş sırasında imzalanmış ancak hiçbir zaman güncellenmemiş ya da gözden geçirilmemiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Soğuk Savaş sonrası "liberal hegemonya" stratejisi, ABD'nin küresel askeri üstünlüğüne dayanan ve bu üstünlüğü korumak amacıyla ABD liderliğinde bir uluslararası düzen geliştirmeye çalışmıştır. Askeri güç ve ekonomik yaptırımlar, Irak, İran ve Kuzey Kore de dahil olmak üzere "haydut devletler" olarak adlandırılan devletlere yönelik devletçilik araçları olarak gelişigüzel (ve bazen münhasıran) kullanıldı. (53) Rejim değişikliği -genellikle insan haklarını korumak veya demokrasiyi teşvik etmek adına- Washington politika yapıcıları için popüler bir seçenek haline geldi ve Orta Doğu'da onlarca yıl süren bir kaos ve kan dökme paroksizmini serbest bırakan, bölgede (ve ötesinde) milyonlarca hayata ve Amerikan halkına 8 trilyon dolara mal olan bir dizi talihsiz müdahale ve işgale yol açtı. (54) Bu müdahalelerin sonuçları istisnasız olarak ABD'nin çıkarlarına ters düşmüş, ya savaş öncesi statükoya geri dönülmesine (Afganistan), ya kaos ve anarşiye sürüklenilmesine (Libya), ya resmi düşmanların nüfuz kazanmasına (Irak) ya da bunların bir kombinasyonuna (Suriye) yol açmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri liberal hegemonya politikası izleyerek "tek kutuplu anı" heba etti. En iyi koşullar altında bile - Sovyetler Birliği'nin çöküşünü takiben ABD'nin göreceli gücünün en yüksek olduğu dönem - liberal hegemonya sadece başarısız olmakla kalmadı, aynı zamanda ABD'yi zayıflattı. Kanlı ve pahalı başarısızlıklara ek olarak, bu müdahaleler stratejik dikkati yükselen güçlerden uzaklaştırdı ve hem kaynakları hem de uluslararası iyi niyeti boşa harcadı. Washington büyük rakipleriyle savaştan kaçınmaya çalışırken, yurtdışındaki askeri aşırılıkları diğer devletlerin ABD'yi dengeleme çabalarını hızlandırmalarına neden oldu, özellikle de ABD Ukrayna ve Tayvan gibi parlama noktalarında diğer büyük güçlerin kırmızı çizgilerini test ederken. Neredeyse tüm büyük müttefikler büyük ölçüde ABD'ye bağımlı kaldılar ve dolayısıyla güçsüzleştiler. Teröre Karşı Küresel Savaş yerini yeni bir büyük güç rekabeti çağına bırakırken, yıllık savunma harcamaları 1 trilyon dolara doğru tırmanmaya devam etti ve Soğuk Savaş'ın sonunda vaat edilen "barış getirisini" uzak bir anıya indirgedi.

İTİDAL: DAHA İYİ BIR BÜYÜK STRATEJİ

Amerika Birleşik Devletleri çok daha az iddialı bir küresel strateji benimseyecek kadar güçlü ve güvenlidir. ABD'nin çıkarlarını en az maliyet, risk ve şiddetle daha etkin bir şekilde ilerleten büyük bir kısıtlama stratejisine geçmelidir. Bu büyük strateji, bölgesel güç dengelerini korumayı amaçlar ve tartışmasız küresel askeri üstünlüğü sürdürmeye yönelik gerçekçi olmayan ve kendi kendini yenilgiye uğratan girişimlerden kaçınır. Kısıtlama, yükümlülükleri en aza indirirken ABD'nin avantajlarını tam olarak kullanacak ve zengin ve yetenekli müttefikleri ABD güvenlik şemsiyesine bağımlı tutmak yerine kendi savunmaları için birincil sorumluluğu üstlenmeye teşvik edecektir. (55)

Mükemmel güç konumu ve Avrasya'nın büyük güçlerinden coğrafi izolasyonu göz önüne alındığında, ABD dünya tarihindeki en güvenli ve güçlü devlet olmaya devam etmektedir. Bu durum ABD'ye diğer devletlere nazaran daha esnek bir büyük strateji izleme imkânı vermektedir. (56) ABD, dünya polis gücünün yerini almak için nafile bir çabayla dünyanın dört bir yanında kalıcı askeri taahhütlerde bulunarak doğal avantajlarını heba etmekte, kaynaklarını tüketmekte ve gereksiz tehlikelere yol açmaktadır. Buna karşın itidal, ABD'nin önümüzdeki on yıllarda yeni güçlerin yükselişine zarif bir şekilde uyum sağlamasına ve hayati stratejik çıkarlarını korumaya devam etmesine olanak tanıyacaktır.

Kısıtlama stratejisi ABD'nin güvenliğinden kopuk aşırı hırslı projeler yerine hayati ulusal çıkarlara odaklandığı için çok daha az maliyetli olacak ve savunma harcamalarını önemli ölçüde azaltacaktır. Bununla birlikte, ulusal kaynakları daha etkin bir şekilde yeniden tahsis ederek ABD'nin uzun vadeli güç konumunu sürdürme konusunda mevcut büyük stratejiden daha iyi bir iş çıkaracaktır. Kısıtlama, ABD'nin denizaşırı üslerini ve kara kuvvetlerini küçültecek, bunun yerine gerektiğinde bölgesel beklenmedik durumlara yanıt verebilecek güçlü bir Donanmaya öncelik verecek ve nispeten hayatta kalabilen denizaltılara daha fazla vurgu yapacaktır. (57) Kısıtlama aynı zamanda siber uzay ve dış uzayı da içeren ve giderek bütünleşen bir savaş alanında ABD'nin avantajlarını korumaya çalışacak ve ABD'nin bilimsel araştırma temeline yatırım yapmaya devam edecektir. (58)

Kısıtlama sadece ABD'nin üstlendiği riskleri ve maliyetleri azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda politika yapıcıların ülke içi ihtiyaçlara daha fazla odaklanmasını sağlayacaktır. Büyük bir ulusal güvenlik devletinin büyümesine eşlik eden sivil özgürlüklerin erozyonu için bir bahaneyi ortadan kaldıracaktır, örneğin 11 Eylül saldırılarından bu yana iç gözetimin rahatsız edici yaygınlığı gibi.

Dünya, birkaç büyük gücün uluslararası sistemi doldurduğu çok kutuplu bir güç dağılımına doğru kayarken, ABD'nin "tek kutuplu an" sırasında izlediği büyük strateji giderek daha riskli ve kendi kendini yenilgiye uğratan bir hale geldi. Çin-Rusya ittifakı ve dünyanın büyük bir kısmının Ukrayna'daki savaş konusunda ABD ve müttefiklerinin yanında yer almayı reddetmesi, ABD'nin küresel liderlik iddialarına karşı giderek daha keskin bir meydan okuma olduğunu göstermektedir. Dahası, ABD'nin üstünlüğünün maddi temeli önemli ölçüde aşınmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda dünya ekonomik üretiminin yaklaşık yarısını gerçekleştiren ve Soğuk Savaş boyunca Sovyetler Birliği'nin iki katı büyüklüğünde bir ekonomiye sahip olan ABD, şu anda dünya GSYİH'sinin dörtte birinden daha azını oluşturmakta ve Çin ve AB ile yaklaşık ekonomik eşitliği sürdürmektedir. (59) Bu gerçeklik ABD'nin politika seçeneklerini kısıtlamakta ve geniş ancak sınırlı kaynaklarının daha iyi yönetilmesini gerektirmektedir.

Çok kutupluluğa geçiş zorluklar ve riskler getirse de aynı zamanda fırsatlar da sunmaktadır. Çok kutupluluk doğası gereği ABD için avantajlıdır çünkü ABD Batı Yarımküre'de uzak ve yalıtılmış kalırken Avrasyalı büyük güçleri stratejik ilgilerini birbirlerine yöneltmeye teşvik etmektedir. (60) Bu durum Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Washington'da benimsenen geleneksel akılla çelişmektedir ancak yüzyıllardır akıllıca politika yapımına rehberlik eden güç dengesi geleneğindeki stratejik düşünceyle de uyumludur.

Japonya ve Almanya gibi zengin devletleri, kendi bölgelerinde yetenekli, bağımsız aktörler olmak yerine güvenlik açısından bağımlı kalmaya teşvik ederek, ABD'yi onlar adına tehditleri caydırmanın risk ve maliyetlerini üstlenmeye zorlamakta ve başka türlü önlenebilecek çatışmalara girme riskiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Dahası, ABD'ye bağımlılık, bu bölgelerdeki caydırıcılığı, yetenekli müttefiklerinin kendi savunmalarını doğrudan sağlamalarına kıyasla daha az inandırıcı ve dolayısıyla daha az dirençli hale getirmektedir. Bu nedenle, genişletilmiş caydırıcılığın doğasında var olan kuşku, tarihsel olarak Amerikalı politika yapıcıları, ABD'nin temel çıkar bölgelerinde kararlılığını dolaylı olarak göstermek amacıyla küresel çevrede gereksiz savaşlara girmeye ya da en azından bunu yurtdışında aptalca ve gereksiz savaşlar için bir gerekçe olarak ileri sürmeye teşvik etmiştir. (61) Vietnam'da olduğu gibi, bu savaşlar genellikle "domino teorilerinin" şüpheli varsayımsal nedensel zincirleri tarafından yönlendirilen önemsiz çıkarlar için yüksek maliyetler gerektirmektedir. (62)

Kısıtlama, ABD'nin önemli bir denizaşırı askeri varlık yoluyla uzak bölgelerin güvenliğini doğrudan yönetmek ve istikrara kavuşturmak yerine, Avrasyalı bir hegemonun ortaya çıkmasını önlemek için öncelikle yerel aktörler arasındaki bölgesel güç dengelerine güvenmesini sağlayacaktır. Potansiyel bir hegemonun ortaya çıkması ve bölgesel güçler tarafından dengelenememesi durumunda ABD, kaynaklarını korumanın birikmiş faydasıyla dengeyi yeniden kurmak için harekete geçip geçmeyeceğine ve nasıl harekete geçeceğine karar verebilir. Japonya ve Almanya gibi devletler bağımsızlıklarını korumak istiyorlar, Çin ya da Rusya'nın tebaası olmak değil. Tehdit edildikleri takdirde ve ABD onları bundan caydırmaktan vazgeçerse, kendi savunmaları için aslan payını üstleneceklerini varsaymak güvenlidir. ABD, ileri konuşlandırılmış kuvvetlerini azaltma ya da kaldırma niyetini açıkça ortaya koyarak, yetenekli müttefiklerini, kendilerini korumaya yönelik doğal çıkarları nedeniyle kendi savunmalarını güçlendirmeye teşvik edecektir.

Amerika Birleşik Devletleri, büyük ölçüde yurtdışına aşırı yayılması nedeniyle kendi yarattığı risklerle karşı karşıya kalırken, diğer büyük güçlerden kaynaklanan doğrudan riskler uzaktır. En ciddi potansiyel güvenlik tehdidi, Çin'in Asya'ya hakim olması ve gücünü Batı Yarımküre'ye yansıtması olacaktır. Teorik olarak mümkün olsa da, Çin'in karşılaştığı engeller göz önüne alındığında bu senaryo olası değildir. Bunlar arasında büyük ölçekli amfibi operasyonlar düzenlemenin zorluğu; Çin'e karşı denge kurabilecek bölgesel aktörlerin varlığı; nispeten düşük teknolojili ve ucuz savunma sistemlerinin erişilebilirliği; Birleşik Devletler Donanması'nın dayanıklılığı ve nükleer caydırıcılığı; ve Çin'in demografik gerileme, yavaşlayan ekonomik büyüme, teknolojik zorluklar ve iç güvenlik sorunları gibi zorlu iç sorunları yer almaktadır.

ASYA'NIN TOPOGRAFYASI

Asya'nın coğrafyası fetih savaşlarına elverişli değildir ve iyi yapılandırılmış savunucular saldırının maliyetini yüksek tutabilir. Bir tarafta Japonya ve Filipinler, diğer tarafta ise Çin arasındaki denizler toprak fetihlerini engellemektedir. Benzer şekilde Himalaya Dağları da Hindistan ve Çin arasında büyük bir engel oluşturmakta ve her iki ülkenin de diğerini işgal etmesini zorlaştırmaktadır.

Avrasyalı bir hegemonun ABD'ye yönelik tehlikesi tamamen göz ardı edilebilir olmasa da, nükleer silahların varlığı ve tarihsel olarak fetih getirilerinin azalması nedeniyle önemli ölçüde azalmaktadır. Nükleer caydırıcılığın gücü, nükleer silaha sahip büyük bir devletin topraklarının fethini neredeyse imkansız kılmaktadır, zira nükleer bir savaş fethedilecek çok az şey bırakacaktır ve fethedecek kimse de kalmayacaktır. Nispeten küçük nükleer cephaneliklere ya da "minimal caydırıcılara" sahip devletler bile olası bir saldırgana öyle korkunç maliyetler yükleyebilir ki fetihten elde edilecek herhangi bir kazanım kolayca geçersiz kılınabilir. (63) Ayrıca, yabancı sanayi bölgelerini, çıkarılabilir kaynakları ya da tarım ve nüfus yerleşimi için toprakları ele geçirmek amacıyla toprak fethetmenin göreceli önemi zaman içinde azalmıştır. (64) Bu durum özellikle ulusal gelirlerinin çoğunu hizmet sektöründen elde eden ve nüfusları giderek daha fazla kent merkezlerinde yoğunlaşan birçok zengin ve güçlü devlet için geçerlidir. (65) Ayrıca Pasifik ve Atlantik okyanuslarının durdurucu gücü, dünyadaki en büyük stratejik derinlik kaynağı ve ABD'ye karşı herhangi bir Avrasya saldırganlığının önünde temel bir engel olmaya devam etmektedir.

Kısacası, ne Çin ne de Rusya yerel rakiplerini alt ederek her iki bölgeye de hakim olmaya hazır değil. Bu ABD stratejisinin benimsemesi gereken iyi bir haber.

Dolayısıyla, güç dağılımındaki değişimler ABD'yi dış kısıtlamalara uyum sağlamaya zorlasa da, stratejik konumu temelde güvenli ve diğer ülkelere kıyasla avantajlı olmaya devam etmektedir. Amerika çok kutupluluktan kazançlı çıkmaktadır ve güvenli, özgür ve müreffeh kalmak için dünyanın polisliğini yapma yükünü omuzlamak zorunda değildir. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Avrasya'nın hegemonu olma ihtimaline karşı önlem almalı ve teknolojik açıdan en ileri seviyede güçlü bir orduya sahip olmalıdır; ancak aynı zamanda geri çekilme, yükleri çıkarları örtüşen ortaklara ve müttefiklere kaydırma, gücünü koruma ve inşa etme ve Avrasya güç dengesini uzaktan denetleme imkanına da sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri için en büyük risk, stratejik olarak aşırı genişlemesi ve başını gereksiz yere belaya sokma eğilimidir.

ABD dış politika kurumu henüz kendisini çağdaş gerçeklerle uyumlu hale getirememiştir. Yine de ABD tarihsel olarak uluslararası sistemdeki değişikliklere uyum sağlamakta genellikle yavaş kalsa da, nihayetinde bu değişiklikleri başarıyla yönetmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin temelde güçlü ve güvenli konumu, geçiş dönemlerinde kendisine önemli bir hata payı verirken, odaklanma ve kararlılık gerektiren dönemlerde de ayakta kalmasını sağlamıştır. ABD, değişimi zorlamak için büyük bir krizi beklemek yerine, büyük stratejisinde gecikmiş bir ayarlama yapmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki on yıllarda önemli zorluklarla karşılaşacak olsa da, bu zorlukların üstesinden gelebilecek eşsiz bir kabiliyete de sahiptir.

Christopher McCallion, 1 Mart 2024, Defense Priorities

(Christopher McCallion Savunma Öncelikleri'nde araştırmacıdır. Daha önce Hunter College, City University of New York'ta siyaset bilimi alanında yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. London School of Economics and Political Science'tan Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Tarihi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.)


Seçkin Deniz, 25.06.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Dipnotlar:

 1. Barry R. Posen, The Sources of Military Doctrine: Dünya Savaşları Arasında Fransa, İngiltere ve Almanya (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984), 13.
 2. Uluslararası Para Fonu, "Government Expenditure, Percent of GDP," IMF Datamapper, https://www.imf.org/external/datamapper/exp@FPP/USA/CHN/JPN/DEU/IND/GBR/FRA/RUS/CAN/ITA. Dünyanın en büyük özel işvereni, 2022 yılında 2,3 milyon çalışanı ile Walmart'tır. Aynı yıl ABD hükümeti bu rakamın on katını, yani toplam işgücünün yaklaşık yüzde 15'ini istihdam etmiştir. "2022'de Çalışan Sayısına Göre Önde Gelen 500 Fortune Şirketi," Statista, https://www.statista.com/statistics/264671/top-50-companies-based-on-number-of-employees/; "1982'den 2022'ye Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Toplam Kamu Çalışanı Sayısı," Statista, https://www.statista.com/statistics/204535/number-of-governmental-employees-in-the-us/; "Genel Hükümette İstihdam," Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b85007f1-en/index.html?itemId=/content/component/b85007f1-en.
 3. Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (Long Grove, IL: Waveland Press, 1979).
 4. Walter Lippmann, ABD Dış Politikası: Shield of the Republic (Boston: Little, Brown, and Co., 1943).
 5. Barry R. Posen, Restraint: A New Foundation for U.S. Grand Strategy (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2014): 1-3.
 6. Posen, Restraint, 3. Güç ve güvenliğin sadece bir noktaya kadar eşanlamlı olduğu, bunun ötesinde dengelemenin gerçekleştiği ve güç arayışının kendi kendini yenilgiye uğrattığı argümanı için bakınız Waltz, Theory of International Politics, 125-127.
 7. Güç maksimizasyonunun güvenlik maksimizasyonu ile eşanlamlı olduğuna dair bir argüman için bakınız John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics (New York, NY: W.W. Norton, 2001), 19-22, 29-40. Tartışmalar için bakınız Christopher Layne, The Peace of Illusions: American Grand Strategy from 1940 to the Present (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006), 19-25; Barry R. Posen, "The Best Defense," National Interest, no. 67 (Spring 2002): 119-126.
 8. Dwight D. Eisenhower, "Address 'The Chance for Peace' Delivered Before the American Society of Newspaper Editors," American Presidency Project, 16 Nisan 1953, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/address-the-chance-for-peace-delivered-before-the-american-society-newspaper-editors.
 9. Waltz, Theory of International Politics, 73-77.
 10. Robert Jervis, "Tek Kutupluluk: A Structural Perspective," World Politics 61, no. 1 (Ocak 2009): 188-213.
 11. Lippmann, U.S. Foreign Policy, 8-10.
 12. Bu olgunun ünlü bir ifadesi için bakınız Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (New York, NY: Random House, 1987).
 13. Büyük stratejinin çeşitli tanımları için bakınız Edward Mead Earle, "Introduction," in Makers of Modern Strategy: Military Thought from Machiavelli to Hitler, ed. Edward Mead Earle (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1943), vii-xi; Bernard Brodie, "Strategy as a Science," World Politics 1, no. 4 (Temmuz 1949): 477, f.10; B.H. Liddell Hart, Strategy: Second Revised Edition (New York, NY; Meridian, 1991), 353-360; Paul Kennedy, "Grand Strategy in War and Peace: Toward a Broader Definition," içinde Grand Strategies in War and Peace, ed. Paul Kennedy (New Haven, CT: Yale University Press, 1991), 1-10; Lawrence Freedman, "Grand Strategy in the Twenty-First Century," Defence Studies 1, no. 1 (Spring 2001): 11-20; Williamson Murray, "Thoughts on Grand Strategy," in The Shaping of Grand Strategy: Politika, Diplomasi ve Savaş, ed. Williamson Murray, William Hart Sinnreich ve James Lacey (New York, NY: Cambridge University Press, 2011), 1-33.
 14. ABD'nin tutarlı bir büyük stratejiye ihtiyaç duymadığı ve bu stratejiyi oluşturma kabiliyetine sahip olmadığı yönündeki argümanlar için bakınız Daniel W. Drezner, Ronald R. Krebs ve Randall Schweller, "The End of Grand Strategy: America Must Think Small," Foreign Affairs 99, no. 3 (Mayıs/Haziran 2020): 107-117.
 15. Edward N. Luttwak, The Grand Strategy of the Byzantine Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), 409.
 16. Liderlerin bilişsel haritalamasına ilişkin bazı etkili analizler için bakınız Ole R. Holsti, "The Belief System and National Images: A Case Study," Journal of Conflict Resolution 6, no. 3 (Eylül 1962): 244-252; Alexander L. George, "The 'Operational Code': A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and Decision-Making," International Studies Quarterly 13, no. 2 (June 1969): 190-222; Jack L. Snyder, "The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations," RAND Corporation, Eylül 1977, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2154.pdf.
 17. Justin Logan ve Benjamin H. Friedman, "The Case for Getting Rid of the National Security Strategy," War on the Rocks, 4 Kasım 2022, https://warontherocks.com/2022/11/the-case-for-getting-rid-of-the-national-security-strategy/.
 18. Örneğin, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ABD, Nazi Almanyası ve İmparatorluk Japonya'sının yenilgiye uğratılmasına yardımcı olmak, Batı Avrupa ve Japonya'nın savaş sonrası yeniden inşasına yardım etmek ve Sovyetler Birliği'ni caydırmak için gereken muazzam kaynakları ayırmaya istekliydi. Çünkü ABD bu önlemlerin ulusal güvenlik hedefleri için kesinlikle hayati olduğunu düşünüyordu. Buna karşın Soğuk Savaş sonrasında ABD, Orta Doğu'daki birçok seçmeli müdahalesini "hafif bir ayak iziyle", hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştı. Bu durum, hayati çıkarların söz konusu olmadığını gösteriyordu. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu müdahalelerin hepsi belirtilen hedeflerine göre başarısız oldu, sonu gelmeyen bataklıklara veya "sonsuza kadar savaşlara" dönüştü ve zaman içinde planlayıcılarının başlangıçta öngördüğünden çok daha maliyetli olduğu kanıtlandı.
 19. Edward N. Luttwak, Strateji: The Logic of War and Peace (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 39-42. Örneğin, Çin uzun süredir "minimal" bir nükleer caydırıcılığa bağlıyken, artan büyük güç rekabeti Pekin'i potansiyel bir nükleer ilk saldırıyı karşılayacak yeterli füze ve platforma sahip olmak için nükleer yığınak yapmaya teşvik etmiştir.
 20. Örneğin, TSMC'nin gelişmiş yarı iletken üretimi üzerindeki neredeyse tekeli, Tayvan üzerinde bir çatışma çıkması durumunda küresel ekonomiyi bir kesintiye karşı savunmasız hale getirmektedir; sonuç olarak, dünyanın çoğu "karada" veya kendi yarı iletken üretim kapasitesini inşa etmek için yarışmaktadır. Bkz: Christopher McCallion, "Semiconductors Are Not a Reason to Defend Taiwan," Defense Priorities, 5 Ekim 2022, https://www.defensepriorities.org/explainers/semiconductors-are-not-a-reason-to-defend-taiwan.
 21. Bkz. örneğin Henry Farrell ve Abraham L. Newman, "Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion," International Security 44, no. 1 (Summer, 2019): 42-79.
 22. Robert A. Pape, "Why Economic Sanctions Do Not Work," International Security 22, no. 2 (Fall, 1997): 90-136.
 23. Bkz. örneğin Nicholas Mulder, "Sanctions Against Russia Ignore the Economic Challenges Facing Ukraine," New York Times, 9 Şubat 2023, https://www.nytimes.com/2023/02/09/opinion/sanctions-russia-ukraine-economy.html.
 24. "Suyun durdurucu gücü" üzerine bir tartışma için bakınız Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, 114-128.
 25. Andrew Latham, "Spheres of Influence in a Multipolar World," Defense Priorities, 26 Eylül 2022, https://www.defensepriorities.org/explainers/spheres-of-influence-in-a-multipolar-world.
 26. Bkz. örneğin, Barry R. Posen, "Nationalism, the Mass Army, and Military Power," International Security 18, no. 2 (Fall 1993): 80-124.
 27. Stephen M. Walt, Revolution and War (Devrim ve Savaş) (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1996).
 28. Tarihsel perspektifte Japon büyük stratejisine ilişkin tartışmalar için bkz. Michael J. Green, Line of Advantage: Japan's Grand Strategy in the Era of Abe Shinzo (New York, NY: Columbia University Press, 2022), 16-44; Richard J. Samuels, Securing Japan: Tokyo's Grand Strategy and the Future of East Asia (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2007), 13-37.
 29. Green, Line of Advantage, 23-24.
 30. D. Clayton James, "American and Japanese Strategies in the Pacific War," in Makers of Modern Strategy: from Machiavelli to the Nuclear Age, ed. Peter Paret (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986), 703-732.
 31. Chalmers Johnson, MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-1975 (Stanford, CA: Stanford University Press, 1982).
 32. "GSYİH (cari ABD$)," Dünya Bankası, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true.
 33. "GSYİH Büyümesi (yıllık %) - Japonya," Dünya Bankası, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=JP.
 34. Özellikle açıklayıcı bir örnek vermek gerekirse, Japonya'da yetişkin bezleri bebek bezlerinden 2,5 kat daha fazla satılmaktadır. Markus Bell, "Japan's Self-Destructive Immigration Policy," Diplomat, 4 Ocak 2022, https://thediplomat.com/2022/01/japans-self-destructive-immigration-policy/.
 35. Stephen Kotkin, "Russia's Perpetual Geopolitics," Foreign Affairs 95, no. 3 (Mayıs/Haziran 2016): 2-9. Ayrıca bakınız Robert H. Donaldson ve Joseph L. Nogee, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring Interests, 4. baskı (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 2009), 16-33.
 36. Kotkin, "Russia's Perpetual Geopolitics".
 37. "GSYİH (cari ABD$)," Dünya Bankası.
 38. Michael Kofman, "Drivers of Russian Grand Strategy," Russia Matters, 23 Nisan 2019, https://www.russiamatters.org/analysis/drivers-russian-grand-strategy.
 39. Office of the Director of National Intelligence, "U.S. Intelligence Community Budget," https://www.dni.gov/index.php/what-we-do/ic-budget; "Military Expenditure," Stockholm International Peace Research Institute, https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-expenditure.
 40. "GSYİH (cari ABD$) - Amerika Birleşik Devletleri, Çin," Dünya Bankası, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US-CN&most_recent_value_desc=true; "GSYİH, SAGP (cari uluslararası$) - Amerika Birleşik Devletleri, Çin," Dünya Bankası, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD?locations=US-CN.
 41. "Trade (% of GDP)," Dünya Bankası, https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS?name_desc=false; Dünya Ticaret Örgütü, "United States: Trade in Value Added and Global Value Chains," https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/miwi_e/US_e.pdf; Birleşik Devletler Ticaret Temsilciliği Ofisi, "Ülkeler ve Bölgeler," https://ustr.gov/countries-regions. Ayrıca bakınız Eugene Gholz ve Daryl G. Press, "The Effects of Wars on Neutral Countries: Why It Doesn't Pay to Preserve the Peace," Security Studies 10, no. 4 (Yaz 2001): 1-57.
 42. U.S. Energy Information Administration, "U.S. energy facts explained," https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/imports-and-exports.php; Benjamin Storrow, "In a First, Wind and Solar Generated More Power than Coal in U.S.," Scientific American, 12 Haziran 2023, https://www.scientificamerican.com/article/in-a-first-wind-and-solar-generated-more-power-than-coal-in-u-s/.
 43. "Nüfus, toplam," Dünya Bankası, https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?most_recent_value_desc=true.
 44. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi, Nüfus Bölümü, World Population Prospects 2022: Graphs and Profiles, https://population.un.org/wpp/Graphs/; Central Intelligence Agency, The World Factbook: Ülke Karşılaştırmaları - Nüfus artış hızı, https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population-growth-rate/country-comparison; Merkezi İstihbarat Teşkilatı, The World Factbook: Ülke Karşılaştırmaları - Medyan yaş, https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/median-age/country-comparison.
 45. "Amerikan savaş tarzı" tartışmaları için bakınız Russell F. Weigley, The American Way of War: A History of United States Military Strategy and Policy (New York, NY: Indiana University Press, 1973); Antulio J. Echevarria II, Reconsidering the American Way of War: US Military Practice from the Revolution to Afghanistan (Washington DC: Georgetown University Press, 2014).
 46. Bkz. örneğin, Beyaz Saray, "Remarks by National Security Advisor Jake Sullivan on Renewing American Economic Leadership at the Brookings Institution," 27 Nisan 2023, https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/.
 47. George W. Bush, "President Bush Addresses the 89th Annual National Convention of the American Legion," 28 Ağustos 2007, https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/08/20070828-2.html.
 48. Harvey M. Sapolsky ve Jeremy Shapiro, "Casualties, Technology, and America's Future Wars," Parameters 26, no. 2 (Summer, 1996): 119-127.
 49. Çokça kötülenen bu terime sempatik bir yaklaşım için bkz. Charles A. Kupchan, Isolationism: A History of America's Efforts to Shield Itself from the World (New York, NY: Oxford University Press, 2020).
 50. On dokuzuncu yüzyıl güç dengesi politikalarının ve yüzyılın başında yeni güçlerin yükselişinin klasik bir anlatımı için bkz: A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe, 1848-1918 (New York, NY: Oxford University Press, 1954).
 51. Bkz. örneğin, George F. Kennan, American Diplomacy, 1900-1950 (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1951), 4-5; Hans J. Morgenthau, In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy (New York, NY: Alfred A. Knopf, 1951), 5-7. Stephen Van Evera bu durumu "endüstriyel Avrasya'nın siyasi bölünmesi" olarak adlandırmıştır. Bkz: Stephen Van Evera, "Why Europe Matters, Why the Third World Doesn't: American Grand Strategy After the Cold War," Journal of Strategic Studies 13, no. 2 (1990): 2-4. Ayrıca bakınız George F. Kennan, "Contemporary Problems in Foreign Policy," National War College'da konuşma, 17 Eylül 1948, George F. Kennan Papers, Princeton University Seeley G. Mudd Manuscript Library, https://findingaids.princeton.edu/catalog/MC076_c03141. Kennan'ın stratejik düşünceleri hakkında bkz: John Lewis Gaddis, Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy During the Cold War, rev. and expanded ed. (Oxford, UK: Oxford University Press, 2005), 24-86. "Garnizon devlet" tartışmaları için bakınız Harold D. Lasswell, "The Garrison State," American Journal of Sociology 46, no. 4 (Ocak 1941): 455-468; Aaron L. Friedberg, In the Shadow of the Garrison State: America's Anti-Statism and its Cold War Grand Strategy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000).
 52. Soğuk Savaş sonrası zeitgeist'in ifadeleri için bakınız Francis Fukuyama, "The End of History?" National Interest, no. 16 (Yaz 1989): 3-18; Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs 70, no. 1 (1990/1991): 23-33; Samuel P. Huntington, "Why International Primacy Matters," International Security 17, no. 4 (Bahar, 1993): 68-83.
 53. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği yaklaşık 400 dış müdahalenin dörtte birinden fazlası Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra gerçekleşmiştir. Sidita Kushi ve Monica Duffy Toft, "Introducing the Military Intervention Project: A New Dataset on US Military Interventions, 1776-2019," Journal of Conflict Resolution 67, no. 4 (Nisan 2023): 752-779.
 54. Costs of War Project, "Summary of Findings," Watson Institute for International and Public Affairs, https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/summary.
 55. Önemli itidal açıklamaları için bkz: Eugene Gholz, Daryl G. Press ve Harvey M. Sapolsky, "Come Home, America: The Strategy of Restraint in the Face of Temptation," International Security 21, no. 4 (Bahar 1997): 5-48; Layne, Peace of Illusions, 159-192; Posen, Restraint.
 56. Robert Art hem izolasyonizmi hem de açık deniz dengelemesini "serbest el" stratejileri olarak adlandırmaktadır. Kısıtlama da benzer şekilde bir serbest el stratejisidir. Robert J. Art, A Grand Strategy for America (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2003), 172.
 57. Posen, Restraint, 135-163.
 58. Posen, Restraint, 135-163.
 59. Central Intelligence Agency, "A Comparison of Soviet and US Gross National Products, 1960-1983," Ağustos 1984, https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0000498181.pdf; "GDP (current US $) - United States, World," World Bank, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US-1W.
 60. Layne, Peace of Illusions, 24-26.
 61. Layne, Peace of Illusions, 124-133.
 62. Dominoes and Bandwagons: Strategic Beliefs and Great Power Competition in the Eurasian Rimland adlı kitapta toplanan makalelere bakınız, ed. Robert Jervis ve Jack Snyder (New York, NY: Oxford University Press, 1991).
 63. Robert Jervis, The Meaning of the Nuclear Revolution: Statecraft and the Prospect of Armageddon (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989).
 64. Carl Kaysen, "Is War Obsolete? Bir İnceleme Denemesi," Uluslararası Güvenlik 14, no. 4 (Bahar, 1990): 48-57.
 65. Stephen Van Evera, "Primed for Peace: Europe After the Cold War," International Security 15, no. 3 (Kış 1990-1991): 14-16.

Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı