22 Mayıs 2024 Çarşamba

SA10763/SD3121: Mıra | Öznel Şeyler 15: Bedeninizi Herkesle Paylaşır mısınız?

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bedeniniz paranızdan daha mı değersiz? Bedeninize herhangi bir emek harcamadan sahip olduğunuz için onu dilediğiniz herkesle paylaşabileceğinizi, ama paranız için emek harcadığınızdan onu hiç kimse ile paylaşmayacağınızı mı düşünüyorsunuz?"


Havayı paylaşır mısınız? Ya da suyu? Ya da toprağı, ateşi?

Her yere eşit bir şekilde yayılan havayı paylaşmak ya da paylaşmamak gibi bir seçeneğiniz yok; ama ya su, toprak, ateş?

Mülkiyet hakkı yükleyebildiğiniz su, toprak ve ateşi paylaşır mısınız? Paylaşır mısınız diye sormamak gerek; istemeseniz de paylaşmak zorundasınız, çünkü mülkiyet hakkı iddia edemediğiniz hava olmadan su, toprak ve ateş herhangi bir anlam taşımaz; her biriniz aynı anda suya, toprağa ve ateşe sahip olamadığınız için paylaşmadığınız su, toprak ve ateş size tek başına fayda sağlamaz.

Allah her şeyi birbirine muhtaç bir şekilde yaratmıştır ve paylaşmayı zorunlu kılmıştır. Hava, su, toprak ve ateş olmadan hayat olmaz ve gerçekte bunların hiçbirinin üzerinde -ne kadar iddia etse de-insanın mülkiyet hakkı yoktur. Allah paylaşmayandan alır bir başkasına verir. Çünkü mülk sadece Allah’ındır. 

İnsana sadece alın teri kadar mülk edinme hakkı vardır; bir de miras olarak kalan. Ancak Allah insana alın teri yahut miras yoluyla edindiği mülkten elde ettiği hasadı, parayı diğer insanlarla paylaşmayı emreder. Çünkü mülk onundur, insan onun emrettiği gibi tasarruf etmek zorundadır; sevdiği malı yakınlarıyla, yetimlerle, yoksullarla, yolda kalmışlarla, ihtiyaçlarından dolayı isteyenlerle ve kölelerle- artık kölelik yok, ancak köleler gibi çalıştırılan ve sadece yaşayabilecek kadar ücret verilen işçiler var- paylaşmakla mükelleftir.

Ve bir de misafirleriyle.

Misafir nedir, kimdir; tanımlamak gereksizdir. Evinizde, işyerinizde ya da herhangi bir mekânda sizin davetiniz veya izninizle bulunan kişidir. Sahip olduğunuz maldan ve paradan harcayarak ona ikram etmelisiniz; onun başına kakmadan, pintilik yapmadan sevdiğiniz malı ve parayı onunla paylaşmalısınız

Peki ya duygularınız, bedeniniz?

Duygularınızı kolayca paylaşır mısınız? Paranızı harcadığınız gibi duygularınızı da paylaşmak için harcar mısınız?

Duygularınız alın terinizle kazandıklarınıza benzer, belki paylaşırken incinmeyi de göze alarak onları başkalarıyla paylaşmak isteyebilirsiniz, ama ya bedeniniz? 

Bedeninizi herkesle paylaşır mısınız? 

Bedeniniz size mi aittir? İstediğiniz herkesle ya da isteyen herkesle bedeninizi paylaşır mısınız?

Size miras yoluyla kalmadığı gibi, alın terinizle elde ettiğiniz bir şey değildir bedeniniz ve bedeninizin mülkiyeti de sizde değildir; siz mülk sahibinin paylaşma iznine tabiisiniz. Mülk sahibi olan Allah’ın emrettiği gibi, ancak karınızla ya da kocanızla paylaşırsınız bedeninizi, başka bir özgürlüğünüz yoktur bu konuda.

Ama paylaşıyorsunuz şimdi; dini öldüren Batılılar gibi modernleşerek.

Bedeniniz hava değildir ki herkes eşit bir şekilde paylaşsın, su, toprak ve ateş de değildir ki sizden alınıp başkasına verilsin. Bedeniniz sadece size verilmiş bir emanettir, onu emanetin sahibinin çizdiği sınırlar dışında paylaşamazsınız.

Batılılar çoğunlukla, emek vererek kazandıkları paralarını asla paylaşmazlar, ancak bedenlerini istedikleri yerde, istedikleri kişilerle, belki para karşılığı belki cinsel dürtülerin çizdiği sınırsızlıkla paylaşırlar. Çünkü onlar için bazen bedava edindikleri bir emtiadır bedenleri, bazen de zevk nesnesi.

Siz de Batılılaşıyorsunuz büyük bir heyecanla ve paylaşıyorsunuz, paranızı, malınızı paylaşmadığınız halde en değerli varlığınızı, sizi şerefli kılan bedeninizi… üstelik dilediğiniz ya da dileyen herkesle paylaşıyorsunuz.

Dehşet verici bir şey bu.

Bedeniniz paranızdan daha mı değersiz? Bedeninize herhangi bir emek harcamadan sahip olduğunuz için onu dilediğiniz herkesle paylaşabileceğinizi, ama paranız için emek harcadığınızdan onu hiç kimse ile paylaşmayacağınızı mı düşünüyorsunuz?

Peki, bedeninizi dilediğiniz gibi paylaşmanın sonuçları olmayacak mıydı?

Kadının bedenini özgürce paylaştığı için değersizleşmesinin ürettiği psikolojik ve sosyolojik sorunları da göz ardı edelim. Bedenini tanımadığı kişilerle paylaştığı için çocuğunun babasının kim olduğunu bilmeyen anneler bir yana resmî istatistiklere yansıyan korkunç sonuçlar var…

Avrupa Komisyonu’nun Eurostat verilerine göre hazırlanan ‘2023- Avrupa'nın Demografisi’ başlıklı raporuna göre AB'de evlilik dışı canlı doğumların oranı 2001 ve 2019 yılları arasında istikrarlı bir şekilde artarak %26,8'den %42,7'ye yükselmiş, 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla %41,9 ve %41,8'e düşmüş. 2001 ve 2021 yılları arasında (veya mevcut en son yıl), evlilik dışı doğumların payı 23 Üye Devlette (Letonya, Macaristan, Estonya ve İsveç hariç hepsi) artmış olup en büyük artışlar Portekiz (+36,2 puan, 2001'de %23,8'den 2021'de %60,0'a) ve İspanya'da (+29,5 puan, %19,7'den %49,2'ye) gözlemlenmiş. 2021 yılında veya mevcut en son yılda, dokuz Üye Devlette tüm canlı doğumların yarısından fazlası evlilik dışı gerçekleşmiştir. 2021 yılında en yüksek paylar Fransa (%63,5), Portekiz (%60,0) ve Bulgaristan'da (%59,9), en düşük paylar ise Yunanistan (%16,5) ve Hırvatistan'da (%23,6) görülmüş.

Evlilik dışı doğan çocukların babalarını bilme hakkı, anne ve babalarıyla birlikte yaşama hakkı, bedenlerini herkesle paylaşma hakları olduğunu düşünen kadınlar ya da erkekler tarafından ellerinden alınırken hangi gelişmişlikten bahsedilebilir?

Bedeniniz hava değildir ki herkes eşit bir şekilde paylaşsın, su, toprak ve ateş de değildir ki sizden alınıp başkasına verilsin. Sadece size verilmiş bir emanettir, onu emanetin sahibinin çizdiği sınırlar dışında paylaşamazsınız; bunun ağır bedelleri var ve siz -erkek ve kadın- insanı doğuran kadını değersizleştirdiğiniz kadar değersizleşirsiniz.

Bütün bunları düşündüğünüzde yeniden sormak gerek; istediğiniz herkesle ya da isteyen herkesle bedeninizi paylaşır mısınız?

Bedeniniz size mi aittir?


YouTube'da izlemek için tıklayınız (Video: Zeynel Badak)


<<<Önceki                           Sonraki>>>


Seçkin Deniz, 22.05.2024, Sonsuz Ark, Mıra | Öznel Şeyler


Mıra | Öznel Şeyler

Seçkin Deniz Yayınları
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

Seçkin Deniz Twitter Akışı