9 Nisan 2024 Salı

SA10683/SD3073: İsrail'in Savaş Psikozu

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 'Branding Democracy: U.S. Regime Change in Post-Soviet Eastern Europe- Marka Demokrasisi: Sovyet Sonrası Doğu Avrupa'da ABD Rejimi Değişikliği' de dahil olmak üzere birçok kitabın yazarı (veya editörü) Portland Eyalet Üniversitesi'nde kentsel çalışmalar ve uluslararası iletişim profesörü Gerald Sussman'a aittir ve İsrail'in Filistin'de uyguladığı planlı soykırımın tarihsel köklerine odaklanarak büyük bir cesaretle, 7 Ekim sonrası İsrail savaş politikalarının temelindeki soykırımcı Nazi psikozunu adım adım açığa çıkarmaktadır.
Seçkin Deniz, 09.04.2024, Sonsuz Ark 

Palestine: The Ongoing History of Terrorism, Racism, Confiscation, and Dispossession

Filistin: Terörizm, Irkçılık, El Koyma ve Mülksüzleştirmenin Süregelen Tarihi

7 Ekim'de Hamas öncülüğünde İsraillilere yönelik gerçekleştirilen saldırı ve ardından IDF'nin Gazze'ye yönelik son derece orantısız saldırısına İsrailli liderlerin ırkçı söylemleri eşlik etti. İsrail'in eski BM Büyükelçisi Dan Gillerman Filistinlilerden "korkunç insanlık dışı hayvanlar" olarak bahsetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da aynı nefret ifadesini kullandı. Netanyahu Gazze'yi "kötülük şehri" olarak nitelendirerek Eski Ahit'teki Sodom ve Gomorra hikayesini hatırlattı.


Gazze'de bomba ile parçalanmış binalar. Fotoğraf: Tasnim Haber Ajansı, CC BY-SA 4.0.

Yaratılış: El koyma ve mülksüzleştirmenin kökenleri 

Filistin'deki Siyonist tarih, uzun süreli terörizm, ırkçılık, el koyma ve mülksüzleştirme tarihidir. Filistin'de 1947-1948 yıllarında yaşanan ilk açık etnik savaş, 750.000 Filistinlinin geri dönüş hakkı olmaksızın yurtlarından sürülmesiyle sonuçlanmıştır. Filistinliler için bu olay Nakba (Felaket) olarak adlandırılmaktadır. Bugün İsrail'de 15 Mayıs Nakba'yı anmak suçtur. 

Filistin köylerine yapılan silahlı saldırılar ve halkın yerinden edilmesi, David Ben-Gurion'un etnik temizlik planının ilk aşamasıydı. Ben-Gurion İsrail'in ilk başbakanı ve savunma bakanı oldu. Filistinlilerin varlığını azaltmaya yönelik kirli işlerin çoğu Haganah (kısmen milis, kısmen terörist) ve en acımasız gruplar olan Lehi (Stern Çetesi olarak da bilinir) ve Irgun gibi terörist çeteler tarafından üstlenildi. 

Irgun'un lideri (1943-1948), İsrail'in sağcı Herut ("Özgürlük") Partisi'nin kurulmasına yardımcı olan Menachem Begin'di. Begin daha sonra Herut'un halefi Likud'un başbakanı oldu; bu parti şu anda Filistinlilere karşı kendisinden önceki herkesten çok daha ölümcül saldırılar düzenleyen bir başka terörist Benjamin Netanyahu tarafından yönetilmektedir. 1940'larda en radikal grup olan Lehi, İngiliz ve İsveçli diplomatlara yönelik suikastları da başarıları arasında sayıyordu. 

Irgun, Kudüs'teki İngiliz yönetim merkezi olan King David Oteli'ni bombalamasıyla tanınıyordu (1946). Lehi ile birleşen ve geleceğin Likud başbakanlarından Yitzhak Shamir tarafından yönetilen Irgun, Nisan 1948'de savaşçı olmayan Filistinlilere yönelik Deir Yassin köyü katliamını gerçekleştirdi. Filistin'deki sayısız katliamdan biri olan Deir Yassin'de onlarca çocuk, kadın ve yaşlı insan öldürüldü. 

Geleceğin bir diğer başbakanı Yitzhak Shamir, IDF'ye dönüşen Haganah'ın bir üyesiydi. Bu vahşet Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook, Seymour Melman ve diğer önde gelen Amerikalı Yahudi lider ve entelektüelleri 1948 yılında New York Times'a yazdıkları açık bir mektupla İsrail terörizmini kınamaya sevk etti. 

Herut'u ve liderlerini "terörist, sağcı, şovenist bir örgüt" olarak tanımladılar ve "örgütlenmesi, yöntemleri, siyasi felsefesi ve toplumsal çekiciliği bakımından Nazi ve Faşist partilere çok benzediğini" belirttiler. 19'uncu yüzyılın sonlarında Viyanalı bir Yahudi gazeteci olan Theodor Herzl tarafından ortaya atılan Siyonist fikrin başlangıcından itibaren, Filistin'deki yerleşik nüfusun zorla yerleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştı. Filistin topraklarını Filistinlilerle paylaşmak gibi bir plan hiçbir zaman olmadı. Herzl, Filistin'deki mevcut yerleşimi "barbarlığın bir dışa vurumu" olarak görüyordu. Orijinal Siyonist plan yerleşimci sömürgeciliğiydi.

İlk Siyonistlerden biri olan ve daha sonra İsrail Cumhurbaşkanı olacak Chaim Weizmann, Filistinlilerin "temizlenmesi gereken engeller" olduğunu söylemişti. Siyonistler için Araplar işe yaramaz taş ve çakıllardan farksızdı. Bir İngiliz anlaşması olan Balfour Deklarasyonu uyarınca Filistin, Yahudiler için bir "yurt" olmaktan öteye gitmeyecek şekilde belirlenmişti. 

Filistin'e Yahudi göçü 1930'larda Avrupa'da faşizmin yükselişi ve Ortadoğu ülkelerinde Siyonizm'e yönelik endişelerin artmasıyla hızlandı. 1947-1948 yıllarında Kuzey Amerika ve Avrupa'nın egemenliğindeki BM tarafından desteklenen İsrail, devleti hukuken tanıyan ilk ülke olan SSCB tarafından coşkuyla desteklenen ılımlı bir İşçi Partisi-sosyalist deneyi olarak başladı. 

O dönemde İsrail öncelikle laik bir siyasi sistem olarak işliyordu, ancak takip eden yıllarda dini sağ kontrolü ele geçirdi ve 1967 sonrası Batı Şeria ve Gazze'deki yasadışı Yahudi yerleşimlerinin ana kışkırtıcısı oldu, son yerleşimciler 2007'de geri çekildi. Kudüs ve Batı Şeria'da 1967'den bu yana yaklaşık 100.000 Filistinlinin evi, 800.000 zeytin ağacıyla birlikte yıkıldı. Bu arada 700.000 Yahudi yerleşimci, tarihi Filistin topraklarının tamamına ve Suriye'nin güneyine el koymaya yönelik uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'ndeki toprakları ele geçirmiştir. 

El konulan toprakların İsrailli Yahudilere verilmesi projesi, savaş zamanı Almanların Slav bölgelerinin tamamını ele geçirerek "Ari" halkların toprak varlıklarını genişletmelerini sağlamaya çalıştıkları Nazi lebensraum (yaşam alanı) planıyla paralellik göstermektedir. 

Bugüne kadar İsrail savaş makinesi, Gazze'nin en az yarısını yok etti ve bu bölgenin tamamını etnik olarak temizlemeyi, hatta pek çok kişinin soykırım olarak gördüğü bir eylemi gerçekleştirmeyi hedefledi. Gazze topraklarını ve sakinlerini yok etmeye yönelik mevcut politika, Biden yönetimi tarafından askeri (ve fiili olarak ahlaki) olarak tamamen desteklenmiştir, bu da onu büyük savaş suçlarının merkezi bir tarafı haline getirmektedir. Eğer Nürnberg Mahkemesi BM gözetiminde yeniden toplanmış olsaydı, Biden, Netanyahu ve hükümetlerindeki diğer pek çok kişi davada yer alırdı.

İkinci Nakba 

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği tekil vahşet eylemi, Gazze'deki Filistinlilerin 1967'deki İsrail işgalinden bu yana dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde yaşadıkları gerçeğini gizlememelidir. Gazze, Varşova Gettosu ve silahlı Yahudi partizanların zorla kapatıldıkları Nazi kuşatmasını kırmak için gösterdikleri çabalarla karşılaştırılıyor. Tıpkı Filistinliler gibi Varşova Yahudileri de evlerinden zorla çıkarılmış, modern ve ırkçı bir askeri güç tarafından terörize edilerek sıkışık ve zar zor hayatta kalınabilen bir yaşam sürmeye zorlanmışlardı. 

Gazze, İsrail'in son işgalinden önce nüfusunun yarısından fazlasının yoksulluk içinde yaşadığı, dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biridir. İsrail 2007'den beri Gazze'yi işgal etmediğini iddia etse de, bu dar kara koridorunda (5 mil genişliğinde, 25 mil uzunluğunda) yaşamın her yönünü kontrol ediyor ve ciddi şekilde sınırlandırıyor. 

İsrail devleti konusunda önde gelen akademisyenlerden Norman Finkelstein'a göre, polis devleti yönetimi suya, gıdaya, ilaca, elektriğe, sıvı yakıta, kıyı kaynaklarına, neredeyse her insana ve bölgeye girip çıkan her eşyaya erişimi çikolata ve patates cipsi seviyesine kadar belirliyor. İsrail'in 7 Ekim'den önce de uyguladığı Gazze'ye gıda, su, ilaç ve yakıt girişinin engellenmesi tek başına soykırım anlamına gelmektedir. Ekim 2023'te başlatılan IDF işgali, Netanyahu ve kabinesi tarafından apartheid devletinin Filistin sorununa nihai çözümü olarak belirlenmiştir. 

14 Kasım 2023'te İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich "Gazze Araplarının dünya ülkelerine göç etmesi" çağrısında bulundu. Sivil mahallelere, hastalara, sağlık personeline, gazetecilere ve mülteci kamplarına yapılan ve geçmişi 1947-1948 savaşına kadar uzanan saldırılar, kuşatma altındaki bölgede temel insani ihtiyaçların bastırılması (cordon sanitaire) gibi kesinlikle savaş suçudur. Kitlesel açlık nüfusun en az yarısını tehdit etmektedir.

Finkelstein, bombardımanın yoğunluğunu ve İsrailli yetkililer tarafından Hamas hücreleri olduğu iddia edilen hastanelerin kasıtlı olarak hedef alınmasını eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık olarak nitelendiriyor. Ekim ayından bu yana çocukları, kadınları ve yaşlıları ayrım gözetmeksizin hedef alan acımasız bombalama ve füze saldırıları Gazze'yi hızla dünyanın en büyük mezarlıklarından birine dönüştürüyor. 

Mart 2024 sonu itibariyle Filistinli sivil kayıpların sayısı 33.000'e ulaşırken, en az 75.000 kişi de yaralandı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tarafından yüzlerce kişi daha öldürüldü. Ölen Filistinlilerin en az yarısı kadın ve çocuklardan oluşuyor ve kayıtlara geçen ölü sayısına halen enkaz altında olduğu tahmin edilen 8,000 ceset dahil değil. 

Save the Children örgütü Gazze'deki her beş çocuktan dördünün depresyon, keder ve korku içinde yaşadığını ve yarısından fazlasının intiharı düşündüğünü tespit etmiştir. Yıllar geçtikçe İsrailli Yahudiler Gazzelilere karşı tutumlarını sertleştirdi. Yakın zamanda yapılan bir ankete göre İsraillilerin %57,5'i IDF'nin Filistinlilere karşı yeterli ateş gücü kullanmadığına inanıyor. ABD destekli İsrail hükümeti, ülkenin kendini savunma hakkı olduğunu söylüyor. 

Ancak çok az kişi Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı olup olmadığını ya da yasadışı olarak işgalci bir gücün meşru müdafaa hakkı olup olmadığını soruyor. İsrail'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen protesto yürüyüşlerinin neredeyse tamamı Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin kurtarılmasına odaklandı. Hiçbiri Gazze ve Batı Şeria'daki soykırım politikasını insanlığa karşı işlenen suçlar olarak protesto etmedi. İsrail'in Gazze'deki halkı toptan imha etmesi ve toplu katliam yapması, 1899 tarihli Lahey Sözleşmesi'ne (II) dayanan Uluslararası İnsancıl Hukuk uyarınca toplu cezalandırma yasağı kapsamında yasaklanmıştır. Biden yönetimi, 1930'ların sonunda Hitler rejiminin İspanyol faşistlerine yaptığı yardım gibi, müttefikine verdiği ölümcül destekle Gazze'yi bir başka Guernica'ya dönüştürmüştür.

İsrailli bilim adamı ve filozof Yeshayahu Leibowitz (1903-1994) 1986 yılında şöyle yazmıştır: "Filistinli örgütlerin terörizmini kınayanlar aynı zamanda Batı Şeria ve Gazze'deki İsrail işgalinin terörizmini de kınamalıdır." Daha sonra 1991'de şöyle demiştir: "Nazi benzeri bir zihniyet ülkemizde [İsrail] de mevcuttur. Bu bir gerçektir." 

Nazi Psikozu 

7 Ekim'de Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırısı ve ardından IDF'nin Gazze'ye yönelik son derece orantısız saldırısına İsrailli liderlerin ırkçı söylemleri eşlik etti. İsrail'in eski BM Büyükelçisi Dan Gillerman Filistinlilerden "korkunç insanlık dışı hayvanlar" olarak bahsetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da aynı nefret ifadesini kullandı. Netanyahu Gazze'yi "kötülük şehri" olarak nitelendirerek Eski Ahit'teki Sodom ve Gomorra hikayesini hatırlattı ki bu hikayede İsrail hükümeti artık Tanrı'yı oynuyor. 

Netanyahu ayrıca Filistinlilere yönelik nihai bir çözüm için kamuoyu desteğini harekete geçirmek amacıyla İncil'deki Amalek hikayesine de defalarca başvurdu. Bu masalda eski İbraniler Mısır'dan kaçarken (İsrail'in önde gelen arkeologlarından Israel Finkelstein tarafından belgelendiği üzere bu da bir kurgudur) bugünkü İsrail topraklarında yaşayan Amalek kabilesini katletmişlerdir. 

Netanyahu'nun hayali ataları herkesi öldürmüş ama kaynaklarına (koyunlar, giysiler, iş hayvanları) el koymuştur. Filistinliler yeni Amaleklilerdir. Bazı İsrailliler için yeni Naziler İsrailliler değil Filistinlilerdir. İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu bir radyo röportajında Gazze'yi nükleer bombayla yerle bir etme planı önerdi. "Nazilere insani yardım vermeyiz" diyerek bölgeye herhangi bir insani yardımın gitmesine karşı çıktı. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gazzelilerin Hamas'ı hükümet olarak seçmesi sorununa farklı bir çözüm getirdi. 

ABD'nin New York senatörü iken şu öneride bulunmuştur: "Kimin kazanacağını belirlemek için bir şeyler yaptığımızdan emin olmalıydık." ABD için bu, demokrasinin teşvik edilmesinin normal işleyişidir. 

Kudüs Belediye Başkan Yardımcısı Arieh King, İsrail'in Hamas üyesi olduğunu iddia ettiği 100'den fazla çıplak Filistinlinin fotoğrafını tweetledi. King şu açıklamayı yaptı: "IDF Gazze'deki Nazi Müslümanları yok ediyor"... "Tempoyu arttırmalıyız"... "Bana kalsa," diye ekledi, "4 D9 [buldozer] getirir, onları kumlu tepelerin arkasına yerleştirir ve yüzlerce Naziyi diri diri gömme emri verirdim. Onlar insanlık dışıdır ve onlara böyle davranılmalıdır". 

Nazi torunları kimlerdir? İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, İsrail'in savaş politikasının, sonu gelmeyen toplu cezalandırma yoluyla Filistinlilerin "gönüllü göçünü" teşvik etmek olduğunu belirtti. Buradaki "gönüllü göç", 19. yüzyıl Amerika'sında hükümetin Kızılderili Tehciri politikalarının bir parçası olarak Amerikan yerlilerinin katlanmak zorunda bırakıldığı "Gözyaşı Yolu "na benzemektedir. 

Saldırının asıl amacı Hamas'ı ortadan kaldırmak değil, Gazze'nin ve halkının bir varlık olarak yok edilmesi ve bölgenin İsrail devleti ve ticari çıkarları tarafından ele geçirilmesidir. İsrail'de açık Nazi söylemi gelişmektedir. İsrail'in Lübnan sınırındaki kuzey şehri Metula'nın belediye başkanı David Azoulai açıkça faşist bir çözüm önerdi: "Tüm Gazze Şeridi'nin boşaltılması gerekiyor. Dümdüz edilmeli. Tıpkı Auschwitz'de olduğu gibi. Tüm dünyanın İsrail'in neler yapabileceğini görmesi için bir müze olsun." 

İsrail'in 75 yıldır sürdürdüğü toprak gaspı, Filistinlilere yönelik periyodik kitlesel saldırılar, Netanyahu'nun alaycı bir şekilde "çimleri biçmek" dediği şey ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs Araplarına yönelik günlük taciz ve tutuklamalardan sonra savaş psikozu, giderek şiddetlenen apartheid politikasının bir parçası oldu. Ancak apartheid yeterli değildi.

İsrail hükümeti, Hamas liderliğindeki şiddetli ve çaresiz direnişi, sanki binlerce Filistin vatandaşının İsrail bombaları ve topçu mermileriyle son 17 yılda paramparça edilmesi terörizm değilmiş gibi, örgütü "terörist" olarak göstermek için kullandı. 

Teröristler kim? 


Gerald  Sussman,  31 Mart 2024, Counter Punch

(Gerald Sussman, Portland Eyalet Üniversitesi'nde kentsel çalışmalar ve uluslararası iletişim profesörüdür. 'Branding Democracy: U.S. Regime Change in Post-Soviet Eastern Europe- Marka Demokrasisi: Sovyet Sonrası Doğu Avrupa'da ABD Rejimi Değişikliği' de dahil olmak üzere birçok kitabın yazarı veya editörüdür.)


Seçkin Deniz, 09.04.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı