25 Mart 2024 Pazartesi

SA10653/EK21: Avrupa Hâlâ Önemli mi?

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Almanya Bonn Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Küresel Teknoloji Politikaları Profesörü olarak görev yapan Dr. Maximilian Mayer ve Polonya'nın Krakow kentindeki Jagiellonian Üniversitesi'nde NAWA Kürsüsü Profesörü ve Routledge'ın Rethinking Asia and International Relations serisinin Kitap Serisi Editörü Bulgar-Avustralyalı siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Emilian Kavalski'ye aittir ve Avrupa Birliği'nin küresel politikalardaki mevcut çelişkili tutumlarına odaklanmaktadır. Küreselci ve neoliberal bir perspektifle ele alınan Avrupa'nın durumuna dair analistlerin çektikleri fotoğraf şöyledir: "AB'nin kendini normatif bir güç olarak ilan eden kimliğinin modası geçmiştir ve artık jeopolitik kargaşa ve mücadele dünyasına uymamaktadır. AB küresel bir güç değil kıtasal bir güç olduğunu kabul etmelidir. Bu gerçekle yüzleşmek kaçınılmaz olarak Avrupa'nın söylem ve stratejilerini yeniden düzenlemesini gerektirecektir." Türkiye'nin bu çerçevede yürüteceği stratejik değeri olan politikalara ihtiyacı gün geçtikçe daha bariz bir şekilde görülmektedir. Avrupa artık normatif ve küresel güç olmadığı için önemli değildir.
Seçkin Deniz, 25.03.2024, Sonsuz Ark 

Is Europe Still Relevant?

"AB, küresel bir güç olarak kalmak istiyorsa, sert yeteneklerini geliştirmeli ve daha güçlü bir güvenilirlik sergilemelidir."

Avrupa Birliği (AB) 2024 yılına, kilit sektörleri ve gelişmekte olan teknolojileri korurken Çin gibi ülkelere bağımlılığı azaltarak ekonomik güvenliğini güçlendirecek yeni tedbirler alarak başladı. Bu durum, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, bir hafta önce Davos'ta Çin Başbakanı Li Qiang'ın son dakikada yaptığı çağrıya rağmen jeopolitik taahhütlerine bağlı kaldığını gösteriyor. İlk bakışta bu hamle Brüksel'in elini güçlendiriyor gibi görünüyor. Ancak daha yakınımızda yaşanan olaylar Avrupa jeopolitiğinin güvenilirliği konusunda soru işaretleri üretiyor. 

2 Ekim 2023 tarihinde Estonya ve Finlandiya'yı birbirine bağlayan deniz altı "Balticconnector" doğal gaz boru hattı hasar gördü. Enkazdan elde edilen kanıtlar, boru hattının deniz dibinde sürüklenen bir gemi çapası tarafından -ve iddiaya göre kasıtlı olarak- dışarıdan koparıldığını gösterdi. Kısa süre sonra, Çinli Hainan Xin Xin Yang Shipping şirketine ait Newnew Polar Bear adlı Hong Kong bandıralı bir konteyner gemisinin boru hattı hasar gördüğünde bölgede olduğu ortaya çıktı. Gemi olaydan kısa bir süre sonra, iskele tarafındaki çapası kayıp halde Arkhangelsk limanına (Rusya'da) girerken fotoğraflandı. Bu olay Avrupa Birliği'ni böylesine bariz bir provokasyona karşı "stratejik özerkliğini" savunmaya zorlamalıydı.  

Sadece bir ay önce Von der Leyen, Ukrayna'ya verdiği destek ve giderek daha iddialı hale gelen Çin'e karşı duruşuyla AB'nin tam teşekküllü bir jeopolitik birliğe dönüştüğünü ilan etmişti. Aralık 2023'te yapılacak AB-Çin Zirvesi öncesinde Baltık konektörü olayı Brüksel'in Pekin'i Avrupa'nın güvenliğini tehdit etmekten sorumlu tutma kararlılığını test etti. Olay, Pekin'in sadece Moskova'nın yanında yer almakla kalmayıp Rusya'nın savaş çabalarına doğrudan ekonomik ve teknik destek sağladığı yönündeki iddialara da itibar kazandırdı. AB'nin tepkisi ise Estonya ya da Finlandiya'yı desteklemeyi ihmal ederek ve onları Pekin'le baş başa bırakarak hiçbir yerde görülmedi. Bu gelişme, 2024'e girerken AB'nin jeopolitik açılımı konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır.

Ukrayna'daki savaş sürerken, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sert iç kutuplaşmanın kurbanı olmaya devam ediyor. Avrupa'da Macaristan başbakanı Viktor Orban kıtayı kendi kleptokratik otoriter kaprislerine tabi kılıyor. Bununla mücadele edebilmek için AB karar alma sürecini gözden geçirmeli ve hem kendisi hem de diğerleri için anlamlı yeni bir vizyon ortaya koymalıdır.

Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nde, potansiyel olarak yeni gelen Trump yönetimini destekleyen milletvekilleri, Amerikan dış politikasının temel ilkelerini terk ediyor ve Washington'un küresel statüsünü feda ediyor. Avrupa'da ise politika yapıcılar yaklaşan "Trump kıyameti" karşısında endişeli bir bekleyiş içinde nefeslerini tutuyor ve trans-Atlantik ortaklığın geleceğine ilişkin tartışmalar yürütüyor.

Bu gelişmeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Xi Jinping'in kulağına hoş geliyor. Rusların büyük can ve askeri teçhizat kaybına rağmen Rusya, hibrit savaş, gönüllü uşaklar ve Batı iradesinin kaypaklığı sayesinde Ukrayna ile girdiği dayanıklılık savaşını kazanıyor gibi görünüyor. Sonuncusu, Jinping'in iç muhalefetin ortadan kaldırılmasını, çeşitli etnik, dini ve dilsel grupların homojenleştirilmesini, Boğaz'ın karşısındaki inatçı eyaletin yeniden birleştirilmesini ve Güney Çin Denizi'nin askerîleştirilmesini içeren "Çin Rüyası" arayışını cesaretlendirmelidir.

Küresel siyasetin hızla değişen akımları karşısında Avrupa'nın elinde ne gibi seçenekler var? Brüksel'in dış ve güvenlik politikası yaklaşımını önemli ölçüde revize etmeden çok az seçeneği var. İlk olarak, Avrupa'nın stratejik vizyonu yanlış odaklanmadan muzdarip. Pekin ve Washington ile çeşitli en kötü durum senaryolarını dikkate almak gerekse de, Avrupa'nın kendi arka bahçesindeki sorunlar en önemli öncelik olmalıdır. Litvanya bu sorun için oldukça açıklayıcı bir örnektir. 

Mayıs 2021'de Çin-CEE işbirliğinden çekilen ilk Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ülkesi oldu. Bu öncelikle Vilnius'un "Belarus'tan Tayvan'a özgürlük için savaşanları" destekleme yönündeki normatif taahhüdünün bir sonucuydu. Ardından Kasım 2021'de Litvanya'nın "Tayvanlı" bir temsilcilik açması Pekin'in büyükelçisini geri çekmesine ve Litvanya'ya yaptırım uygulamasına yol açtı. 

Temmuz 2023'te, NATO'nun Vilnius zirvesinden sadece birkaç gün önce Litvanya, "ülkemiz ve AB üzerinde doğrudan etkisi olan küresel jeopolitik değişimlere" tepki göstererek iddialı Hint-Pasifik Stratejisini başlattı. Ancak Kasım 2023'te Vilnius Çin ile ilişkilerini normalleştirmeye başladı. Litvanya hükümeti, ulusal ve Avrupa bürokrasileri Hint-Pasifik gibi uzak bölgelerdeki küresel sorunlara odaklanan çok sayıda strateji belgesi yayınlasa bile, jeopolitik Avrupa'nın öncelikli odak noktasının kıtanın yakın çevresi ve yakın bölgeler olması gerektiğini fark etti. Ancak Avrupa arka bahçesine her zamankinden daha az ilgi gösteriyor. İster Baltık bağlantı boru hattı olsun ister Orta Doğu'da yayılan kriz, AB ortalıkta görünmüyor. AB'nin kendi çevresinde bu denli stratejik angajman eksikliği hem sorumsuzca hem de son derece dar görüşlü bir yaklaşımdır.

Baltık Konnektörü olayından çıkarılacak iki temel sonuç vardır. Birincisi, AB'nin kendini normatif bir güç olarak ilan eden kimliğinin modası geçmiştir ve artık jeopolitik kargaşa ve mücadele dünyasına uymamaktadır. İkinci olarak, AB küresel bir güç değil kıtasal bir güç olduğunu kabul etmelidir. Bu gerçekle yüzleşmek kaçınılmaz olarak Avrupa'nın söylem ve stratejilerini yeniden düzenlemesini gerektirecektir.

Çin'den ayrılmak Avrupa için stratejik bir öncelik olmaya devam ederken, piyasaların açıklığı ile ilgili karmaşık sonuçlar doğursa da, Avrupa çok daha yakın tehditlerle karşı karşıyadır. Avrupa'nın Kuzey Amerika ve Hint-Pasifik'teki ortakları Rusya'yı ya da Ukrayna'yı işgalini Çin'in yarattığı tehdit kadar önemli görmüyor. Bu nedenle AB acilen kıtayı savunacak kabiliyetler geliştirmeye odaklanmalıdır. Bu önemli bir zorluk olsa da, böyle bir gelişme AB'nin stratejik özerkliğini pekiştirmek için mükemmel bir fırsattır.  

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin de gösterdiği üzere, AB'nin vizyon ve stratejisinin yeniden ayarlanması için üç temel noktaya odaklanılması gerekmektedir. İlk olarak, Avrupa'nın ekonomik dayanıklılığının geliştirilmesine yardımcı olmak için inovasyona yatırım yapılmalıdır. Avrupa, COVID-19 pandemisinden ekonomik olarak zayıflamış bir durumda çıktı ve durumu hızla kötüleşiyor. Avrupa'nın dijital teknolojilere ve diğer alanlara bağımlılığı arttıkça stratejik özerklik anlamsız hale gelmektedir. Aynı zamanda, yüksek enerji fiyatları, işgücü kıtlığı, yetersiz inovasyon ve aşırı düzenleyici yükler nedeniyle firmalarının rekabet gücü engelleniyor. Bu zorluklar çoğunlukla kendi kendini beslemekte ve Avrupa'nın ekonomik olarak gelişmesini ve küresel olarak rekabet edebilmesini engellemektedir.

İkinci olarak, AB'nin kendi sert güç kabiliyetlerini geliştirmesi gerekmektedir. Bir zamanlar Avrupa'nın düzenleyici normlarını uygulamasına izin veren ticaret merkezli odaklanma ve ekonomik güç dönemi artık yerini sert ve keskin bir güç dönemine bırakıyor. Fransa, Almanya ve İtalya gibi önemli savunma kapasitelerine sahip AB üyesi ülkeler, askeri-endüstriyel kapasitelerini yeniden silahlandırmayı ve genişletmeyi henüz düşünmediler ve bu da önemli bir stratejik sorumluluk yaratıyor. Öte yandan, Polonya ve Baltık ülkeleri gibi bazı Doğu Avrupa ülkeleri askeri kapasitelerini güçlendirmek için şimdiden adımlar atmışlardır. Bu güvenlik endişelerinin giderilmesi için operasyonel ve stratejik düzeylerde daha kapsamlı ve artan ortak çabalara ihtiyaç vardır.

Üçüncü ve belki de paradoksal olarak, AB ancak stratejik çevresini savunma kapasitesini göstererek güvenilir bir küresel ve Hint-Pasifik aktörü haline gelebilir. Baltık konektörü olayı, AB'nin savaş ve kritik enerji ve iletişim altyapısına yönelik ciddi saldırılar karşısında stratejik arka bahçesini koruma konusundaki isteksizliğini ve genel yeteneksizliğini güçlendirmektedir. "Avrupa'nın dünyada daha güçlü bir rol oynamasını" güvence altına almak için AB, stratejik arka bahçesinde kapasitesini ve güvenilirliğini ortaya koymalıdır. Kararlı adımlar atılmadığı takdirde AB, küresel jeopolitiğin çalkantılı sularında sürüklenme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.

Emilian Kavalski, Maximilian Mayer, 14 Şubat 2024, The National Interest

(Dr. Maximilian Mayer, Almanya Bonn Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Küresel Teknoloji Politikaları Profesörü olarak görev yapmaktadır. Emilian Kavalski, Bulgar-Avustralyalı bir siyaset bilimci ve uluslararası ilişkiler uzmanıdır. Polonya'nın Krakow kentindeki Jagiellonian Üniversitesi'nde NAWA Kürsüsü Profesörü ve Routledge'ın Rethinking Asia and International Relations serisinin Kitap Serisi Editörüdür.)


Eyüp Kaan, 25.03.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Eyüp Kaan Yazıları


Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı