16 Şubat 2024 Cuma

SA10584/MT238: Türkiye Osmanlıcayı Nasıl Değiştirdi?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, İngiliz-Türk serbest gazeteci Sara Tor'a (*) aittir ve Cumhuriyet'in kuruluşu ile birlikte yaşanan dildeki ve harflerdeki değişime odaklanmaktadır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından finanse edilen,  Sabancı Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi ile birlikte yürütülen AKİS: Osmanlıca Transkripsiyon Aracı Projesi'ne vurgu yaparak, Erdoğan'ı yanlış bir şekilde 'Yeni Osmanlıcılık'la etiketleyen yazar şöyle diyor: "Özgün tarih, kültür ve kimliklerinden koparılmalarının üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra Türkler neredeyse geri dönüyor. Yakında Türkiye her iki dünyanın da en iyisine sahip olabilir; daha basit ve daha sistematik bir modern dilin yanı sıra bir zamanlar unutulmuş olan diline zahmetsizce erişme seçeneği elde edebilir."
Seçkin Deniz, 16.02.2024, Sonsuz Ark

How Turkey Replaced the Ottoman Language

"Bir Türk-İngiliz yazar, bugün Türkçeyi kaybetme - ve yeniden öğrenme - deneyimi üzerinden ülkenin kaybını yansıtıyor"

Üç yaşındayken ana dilimi kaybettim. Kaybetmek komik bir kelime; sanki bir gün parkta oynarken dil cebimden düşmüş gibi. Ama bunu tarif etmenin başka bir yolu yok.


Selçuk'taki İsa Bey Camii'nin avlusunda yer alan tarihi Osmanlı mezar taşları. (Murat Taner/Getty Images)

İngiliz bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olarak Türkiye'de doğdum, 2 yaşında İngiltere'ye geri döndüm ve her zaman hem İngilizce hem de Türkçe ile çevriliydim. Gıcırtılı bir Türk çizgi filmi izlediğime ve kötü karakterin "seni mahvedecegim!" diye bağırdığında ne demek istediğini içgüdüsel olarak bildiğime dair puslu bir anım var. (Seni yakalayacağım!). Ancak daha sonraki anılarımda Türkçe diye bir şey yok. O çizgi filmden sonra bir noktada dili anlamayı bıraktım. Belki günlerimi bir İngiliz kreşinde geçirmemin etkisiydi, belki de annemle babamın evde birlikte İngilizce konuşmalarından kaynaklanıyordu, ama her iki durumda da babamın bana ne dediğini artık anlayamıyordum. İletişim kurmaya devam edebilmemiz için bilinçli bir kararla ikinci dili olan İngilizceye geçmek zorunda kaldım. Sonrasında Türkçemin üzerine bir kapı kapandı; önümdeki 15 yıl boyunca tamamen dışarıda kalacaktım.

Yine de, benzer bir garip fenomenin 95 yıl önce benim atalarım da dahil olmak üzere Türk halkı tarafından da yaşandığı gözümden kaçmıyor. 1928 yılında Türkiye Cumhuriyeti büyük bir dil reformu gerçekleştirdi ve sadece birkaç ay içinde ülke eski Osmanlıca ve Arap alfabesini tamamen değiştirerek bugün kullanılan Romanize Türkçenin erken bir versiyonunu kullanmaya başladı. Bu hamle ile Türk halkı, kimliklerinin önemli bir parçasını oluşturması gereken dillerinden koparıldı; tıpkı benim yıllar sonra olduğum gibi.

Onun Osmanlıcanın yerini alması belki de o kadar sürpriz değil. Temel bilgileri öğrendikten sonra, son derece karmaşık ve kafa karıştırıcı olduğuna tanıklık edebilirim. Arapça, Farsça ve Türkçe kelime ve gramerden oluşan, Arap alfabesiyle yazılan bu dilde harfler birden fazla sesi temsil edebiliyor, harfin şekli kelime içindeki konumuna göre değişiyor ve sesli harfler genellikle gösterilmiyordu. Örneğin vav - و - harfi sadece "v" ünsüzünü değil, aynı zamanda Türkçe'deki "o", "u", "ö" ve "ü" ünlü seslerini de temsil ediyordu. Daha basit, daha standart bir dile kesinlikle ihtiyaç vardı.

Böyle bir değişikliğe ilişkin tartışmalar, modern Türkçenin fiilen uygulanmasından çok önce, 1839-1876 yılları arasındaki Tanzimat döneminde başlamıştı. Bu dönem boyunca, eğitime biraz daha fazla erişim ve matbaa kullanımının artması da dahil olmak üzere bir dizi batılılaştırıcı değişiklik yapıldı. Sonuç olarak, Osmanlı dilinin sorunlarına ışık tutulmuştur.

Yeni okullar, tutarsız yazım nedeniyle öğrencilere okumayı öğretmenin zorluklarını vurgularken, gazete yayıncıları Arap alfabesinin dizgi sürecini yavaşlattığından ve son dakika haberlerini yaymayı zorlaştırdığından şikayet ediyordu. Dahası, 1850'lerde telgrafın kullanılmaya başlanmasıyla birlikte postane ve bankalardan demiryolları ve limanlara kadar çeşitli sektörler Latin alfabesini kullanmak zorunda kaldı. Mors alfabesi o dönemde Arapça'yı barındırmıyordu.

Ayrıca, daha kolay bir dilin Müslüman çoğunluk için okuryazarlık oranlarını artıracağı yönünde argümanlar da vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda genel okuryazarlık oranına ilişkin rakamlar genellikle %10'un altında gösterilmektedir. Ancak Osmanlı toplumunun Müslüman kesimi, kısmen Ermeniler veya Yahudiler gibi gayrimüslimlerin kendi alfabelerini kullanarak Türkçe yazabilmeleri nedeniyle, gayrimüslim azınlıklardan çok daha düşük okuryazarlık seviyelerine sahipti.

Yüzyılın başında dili sadeleştirme girişimlerine rağmen -ki buna, sistemi hala Arap alfabesini kullanan ama her harfi ayrı ayrı gösteren meşhur Enver Paşa da dahildi- hiçbiri başarılı olamadı. Bunun nedeni belki de vurgulanan sorunlara rağmen pek çok kişinin değişime karşı olmasıydı. Bazıları Arap alfabesini İslam'la kutsal bir bağ olarak görüyordu. Diğerleri ise bir Avrupa alfabesinin kullanılmasının Türk kültürünü etkileyeceğini düşünüyordu. Ancak 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk modern, Batılı görünümlü bir devlet oluşturmak için çalışmaya başladı. 1928 yılına gelindiğinde, dili elden geçirme zamanı gelmişti.

Haziran 1928'de reformu denetlemek ve uygulamak üzere Dil Encümeni kuruldu. İlk görevi yeni bir Türk alfabesi oluşturmak olan konsey üyeleri, Türkçe sesleri en iyi şekilde aktaracak harfleri bulmak için diğer 20 Romanize alfabeyi inceledi. Sonuç olarak, "x", "q" ve "w" harflerini kaldırdılar ve "ç", "ş", "ı", "ö", "ü" ve "ğ" harflerini eklediler. Belirli dilbilimsel kuralların kararlaştırılması gerekiyordu ve kabul edilenler arasında fonetik yazım, her ses için bir harf ve hiçbir sessiz harfin birlikte yazılmaması yer alıyordu. 

Bu sistem tamamlandıktan sonra, konsey bunun uygulanması için planlar hazırlamak zorundaydı. Kendilerine 5-15 yıllık bir süre tanıyan üyeler, ilk birkaç yıl okullarda eski ve yeni iki alfabenin birlikte öğretilebileceğini, gazetelerin ise başlangıçta her iki alfabeyle de yazılabileceğini, daha sonra kademeli olarak sadece romanlaştırılmış Türkçe ile yazılmış makalelere geçilebileceğini düşündüler. Ancak bu fikir Atatürk'e sorulduğunda, cevabı basitti: "Ya üç ay içinde, ya da hiç." Atatürk'e göre uzun ve yavaş bir uygulama asla başarılı olamazdı çünkü insanlar yeni yazıyı öğrenme zahmetine katlanmayacaklardı. Bu nedenle Ağustos 1928'de bir gece konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin alfabesini değiştireceğini duyurdu. 1 Kasım'da reform resmi olarak meclisten geçti.

Yeni harfleri öğretmek için kısa süre içinde bir faaliyet telaşı başladı. Basına 1 Aralık 1928'e kadar yeni yazıyı kullanma zorunluluğu getirilirken, devlet dairelerine de 1 Ocak 1929 tarihi verildi. Yine 1 Ocak 1929'da ülke çapında, hem şehirlerde hem de uzak köylerde Millet Mektepleri açıldı. Bunlar "A" okulları ve "B" okulları olarak ikiye ayrılmıştı ve her biri 12-45 yaş arasındaki öğrencilere dört aylık kurslar sunuyordu. "A" okulları tamamen yeni yazıyla okuma ve yazmaya odaklanırken, "B" okulları artık okuryazar olanlara yaşam becerileri öğretiyordu. Final sınavını geçenlere sertifika verilirken, ilk üçe girenlere Atatürk'ün imzasını taşıyan anayasanın bir kopyası verildi. Halkı yeni yazıyla eğitmeye yönelik bu çaba, 1927'de %10,5 civarında olan okuryazarlık oranının 1935'te %20,4'e yükseldiğini görecekti.

Ulusal Okullara devamın 12-45 yaş arası gençler için zorunlu olması gerekiyordu. Gitmeyenler para cezasına çarptırılabilir ve kamu sektöründe çalışmaları yasaklanabilirdi. Aslında 1931 yılına gelindiğinde okuma yazma bilmeyenlerin devlet kurumlarında, bankalarda, limanlarda, demiryollarında, büyük fabrikalarda ve çiftliklerde çalışması yasaklanmıştı. 

Ancak gerçekte, büyük büyükannem ve büyükbabamı karşılaştırırken öğrendiğim gibi, herkes buna zaman ayıramıyordu. Her iki büyük büyükbabamın da temel Osmanlıca ve modern Türkçeyi okuyup yazabildiği ve bu nedenle bir Millet Mektebine gitmiş olmaları gerektiği söylendi, ancak büyük büyükannelerimden hiçbiri okuma yazma bilmiyordu. Bu insanlar köy halkıydı, toprakta basit, kırsal yaşamlar sürüyorlardı; kadınların bakması gereken bebekleri, ilgilenmesi gereken evleri ve çalışması gereken tarlaları vardı. Dört aylık okul, öğleden sonra birkaç saat bile olsa çok fazla zaman alıyordu.

Ancak eğitim alanlar her zaman eşit şartlarda değildi. Büyük dedelerim arasında bile fark vardı. Biri akıcı bir şekilde okuma yazma öğrenmiş, hatta 1940'larda köyün "muhtarı" (seçilmiş temsilci) olmuş. Ancak diğeri yeni Türkçe okuma kavramını hiçbir zaman tam olarak kavrayamadı; daha sonraki yaşamında babamdan gazeteyi yüksek sesle okumasını istediği bilinirdi çünkü kendi okuması çok yavaştı. Ne zaman okusa, harfleri bir araya getirip bir kelime oluşturmadan önce heceleyerek okurdu. Belki de toprağı işlemesi gerektiği için Millet Mektebi'ne düzenli olarak devam edememiş ve bu çocuksu fonetik okuma yöntemiyle baş başa kalmıştı. Bunu asla bilemem. Yine de, büyük büyükbabalarımın kendi dillerini yeniden öğrenmek için okula geri dönmeleri kavramı benim kendi deneyimime benziyor. Üniversitede Türkçeyi yeniden öğrendim; ancak okuma yazma öğrenmek yerine gramer çalışıyor ve kelime dağarcığı ediniyordum.

Bir zamanlar size doğal gelen bir dille başa dönmek çok garip bir duygudur. Dilbilgisine daldıkça ve yavaş yavaş bir cümleyi nasıl bir araya getireceğinizi öğrenmeye başladıkça, hafızanızda bir telaş oluyor ve her şey birdenbire daha anlamlı hale geliyor. Örneğin, biz çocukken babamın her zaman kullandığı bir cümle vardı: "herkes ayakkabilarini giysin" ("herkes ayakkabılarını giysin"). Her sabah okula gitmeden önce bize seslenirdi ve biz de ne yapacağımızı bilirdik. Kullandığı tek Türkçe buydu. Benim için sadece bir anlam ifade eden bir ses akışıydı. Ancak dili yeniden öğrendiğimde, akış birden kelimelere bölündü; cümlenin nasıl kurulduğunu görebiliyordum ve anında çok daha fazla anlam taşıyordu.

Büyük büyükbabalarım için kendi dillerini okumayı yeniden öğrenmek biraz buna benziyor olmalı. Onların durumunda, aniden sayfadaki işaret ve sembollerin kelimelere dönüştüğü ve her şeyin onlar için bir kez daha anlamlı hale geldiği bir an olmuş olmalı.

Ancak daha sonra, 1932'de dil reformu bir sonraki adımını attı: Sözcük dağarcığını "Türkçeleştirmek". 20. yüzyılın başında Osmanlıca'nın %58'inin Arapça-Farsça, sadece %38'inin Türkçe olduğu düşünülmekteydi. Dolayısıyla, 1928'de yeni alfabenin kullanılmaya başlanmasına rağmen, Arapça ve Farsça yazılı dilde hâlâ ön plandaydı. Ancak konuşulan Türkçe biraz daha farklı ve daha az yapmacıktı. Birçokları için konuşulan Türkçe çok daha "saf" olarak görülüyordu.

Atatürk, ülkenin resmi dilini bu yerel dile yaklaştırmak istedi ve bu nedenle herhangi bir yabancı kelimenin kullanılmasını yasakladı. Türk Dili Tetkik Cemiyeti kuruldu ve yeni, tamamen Türkçe bir sözlük oluşturmak amacıyla kelime toplamaya başladı. Bunun için halk edebiyatına, Türkçenin eski biçimlerine, köylerde kullanılan sözcüklere ve Türk lehçelerine başvurdular. 

1935 yılına gelindiğinde, 8.752 sözcük içeren ilk Osmanlıcadan Türkçeye cep kitabı yayımlandı - bunların 4.696'sı zaten bilinen Türkçe sözcüklerdi; 415'i Türk lehçelerinden geliyordu; 583'ü "Türkçeleştirilmiş" sözcüklerdi ve geri kalanı da Türk ekleri kullanılarak türetilmiş yeni sözcüklerdi. İnsanlara bu yeni kelimeleri öğretmek için gazeteler bunları nasıl kullanıldıklarına dair tanımlarla birlikte basmaya ve radyolar dil dersleri yayınlamaya başladı.

Ancak dili arındırma çabaları çok ileri gitti. Yabancı kelime kullanmadan makale yazmaya çalışan gazeteciler, yeni Türkçe karşılığa bakmaya yönlendirildi. Eğer yoksa, kendileri yeni bir kelime yaratmalıydılar. Çok geçmeden bu uygulama nedeniyle kimse ne yazıldığını anlayamaz oldu; dil neredeyse anlaşılmaz hale gelmişti. Atatürk'ün bile Başbakan İsmet İnönü'ye "Konuşamıyoruz, dilsiz kaldık, bu kadar çalıştık, küçük bir cüzdan çıkardık" diye haykırdığı söylenir. Atatürk bir başka yorumunda, bu kez sözlükten sorumlu Falih Rıfkı Atay'a, "O'ndan istifade etmeye mecburuz" demiştir.

Dilin artık yardıma ihtiyacı olduğu için Atatürk Güneş-Dil Teorisi'ne yöneldi. Bu, tüm dillerin kökeninin ilk olarak Orta Asya'da konuşulan, güneşten ilham alan ve zamanla diğer birçok dili etkileyen bir proto-Türkçe'ye dayandığı teorisiydi. Bu nedenle bazı yabancı kelimelerin kullanılmasına izin verilebilirdi çünkü köklerinin Türkçe olduğu düşünülüyordu. 

Sonuç olarak, Türkçenin tamamen arındırılması biraz yavaşladı, ancak uzun sürmedi. Atatürk'ün 1938'de ölümünden sonra, İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte, 1940'larda Türkçeleştirme için yeni bir hamle yapılacaktı. Böyle bir hamle 1960 yılında tekrar gerçekleşecekti. Sonuç olarak, erken cumhuriyetin Türkçesi ile bugünün Türkçesi arasında büyük farklar vardı.

Bu iki aşama - önce alfabe değişikliği, ardından kelime hazinesinin Türkçeleştirilmesi - Türk halkını her zaman olumsuz olmasa da büyük ölçüde etkiledi. Batı'nın yönettiği bir dünyada Arap alfabesiyle devam etmenin sorunlara yol açacağı uzun süredir belliydi. Ayrıca sistematik olmayan, konuşulan yerel dilden çok farklı olan ve çok az kişinin düzgün okuyup yazabildiği bir resmi dile sahip olmanın sürdürülemez olduğu da açıktı. Bir tür önlem alınması gerekiyordu ve bu önlem sayesinde nihayet kitleleri eğitmeye yönelik bir hamle gerçekleşti.

Ancak büyük dezavantajları da vardı. En büyüklerinden biri, Türk nüfusunun Osmanlı İmparatorluğu döneminde oluşturulmuş herhangi bir yazılı belgeye bir daha asla kolayca erişemeyecek olmasıydı. Tarihi el yazmalarından edebiyata, bu tür metinlerin bir ulusun kültüründe - ve dolayısıyla kimliğinde - oynadığı büyük role rağmen, bu metinler sonraki nesiller için artık hiçbir anlam ifade etmeyecekti.

Elbette hükümet halkı edebiyattan tamamen koparmak istemiyordu - ne de olsa ulusa ilk kez okumayı öğretmişlerdi. Bu nedenle 1930'ların sonu ve 1940'larda, yeni yazının öğretildiği ilk kuşaktan bazıları üniversite çağına geldiğinde, bir Türk edebiyatı kanonu ya da "Milli Kütüphane" oluşturmak için bir kampanya başlatıldı. Bu sadece Batı edebiyatını Türkçeye çevirmek için değil, aynı zamanda Osmanlı geçmişinden gelen eserleri de Türkçeleştirmek için bir çabaydı. Ancak, kelime dağarcığının Türkçeleştirilmesi ve dilbilgisindeki değişim hemen sorunlara yol açtı. Örneğin, Osmanlı şiirinin ayrılmaz bir parçası olan bazı yapılar yeni Türkçe ile doğru bir şekilde aktarılamazken, diğer çeviri sorunları da eşdeğer bir Türkçe kelime bulunmadığında ortaya çıktı.

Bu girişimle ilgili en büyük sorun, çevriyazıya aktarılacak eserlerin seçilmesi gerekliliğiydi. Mevcut tüm edebiyat eserlerini tek tek çevirmek çok büyük bir girişim olurdu; ancak kütüphaneye kimlerin dahil edileceği seçimi siyasi etkilere açıktı. 1930'larda Türkiye'deki kültür politikaları Türk milliyetçiliğinin güçlenmesinden yanaydı. Sonuç olarak, sadece eski halk edebiyatına - örneğin "Dede Korkut Kitabı"ndaki destansı hikayelere - yönelmekle kalınmadı, aynı zamanda değer taşıdığı, edebi zevki geliştireceği ve genç nesil arasında milli duyguyu artıracağı düşünülen eserler de seçildi. Bu durum, özellikle kadınlar ya da gayrimüslimler tarafından yazılan pek çok edebiyat eserinin sürecin dışında bırakılması ve tarihe gömülmesi anlamına geliyordu.

Kültürünüzün büyük bir kısmından men edilmek kimliğinizi gerçekten etkiliyor, ancak bu her zaman hemen belli olmuyor. Kendimi her zaman İngiliz ve Türk melezi olarak görmüşümdür. Arkadaşlarımla aynı yemekleri yemiyordum ve muhtemelen evimizde çok fazla dans ediyorduk, ama yine de bol miktarda çay içiyordum ve her durumda her zaman kibardım. İstesem de daha İngiliz-Türk olamazdım; okuldaki lakabım bile Türk'tü. Ama hayatı boyunca Türkiye'de yaşamış olan eşimle tanıştığımda, Türk'ten çok İngiliz olduğumu fark ettim.

Türkçe bilmeden büyüdüğüm için, her şeyden önce popüler kültürü kaçırmıştım. Eşimin sevdiği kitapları ve televizyon programlarını hiç duymamıştım; Türkiye'yi kasıp kavuran geçmiş akımlar hakkında bilgim yoktu; söylediği şarkıları bilmiyordum. Sonra kayınvalidemle tanıştım ve eksikliğini hissettiğim daha fazla kültürel unsur olduğunu gördüm. Örneğin, Türkiye'de belirli zamanlarda belirli ifadeler söylenmelidir; örneğin birisi çalışırken "kolay gelsin", yeni bir şey satın alındığında "gule gule kullan" (kelimenin tam anlamıyla: gülümseyerek kullan) veya birisi sizin için bir şey yaptıktan sonra "ellerine saglik" (kelimenin tam anlamıyla: ellerine sağlık), örneğin yemek yapmak gibi. Bu ifadelerden o kadar çok var ki, her biri en az diğerleri kadar önemli ve bunları kullanmamak son derece kaba bir davranış. Ben bunların hepsini bilmiyordum ve hala da bilmiyorum, ancak kayınvalidem bunları dini olarak kullanıyor. Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu ifadeleri bilmediğim için, kayınvalidem ilk başta beni çok kaba bulmuş olmalı. Davranışlarımın bile açıkça İngiliz olduğunu fark ettim.

Yine benim durumumla Türk halkının durumu arasında benzerlikler var. Geçmişlerini öğrenmek için Osmanlı belgelerinin çoğuna, kitaplara ve hatta eski gazetelere erişimleri olmayan ve cumhuriyetin ilk yıllarında imparatorluğun hatırasından uzaklaşmak için bir devlet kampanyası yürüten ulus, kısa sürede kendini tamamen Türk hissetti; Osmanlı dili ve kültürü artık yoktu.

Ancak son yıllarda bu kimliği yeniden keşfetme ve canlandırma girişimleri ön plana çıkmaktadır. Örneğin, I. Osman (imparatorluğun kurucusu) ve Barbaros'tan (bir zamanlar Osmanlı Donanmasının amirali) sultanlar Süleyman ve Abdülhamid'e kadar büyük Osmanlı figürlerinin hayatlarını kurgulayan diziler büyük televizyon kanalları tarafından gösterilmekte ve izleyiciler arasında son derece popüler olmaktadır.

Bu ilgi artışı, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir yeni Osmanlıcılığın savunucusu olması nedeniyle siyasetten de etkilenmiştir. Örneğin 2014 yılında liselerde zorunlu Osmanlıca dersinin okutulup okutulmayacağına ilişkin bir tartışma ortaya çıktı. Dönemin eğitim bakanı Osmanlıcanın seçmeli ders olarak okutulmasından yanayken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsteseler de istemeseler de Osmanlıca bu ülkede öğretilecek ve öğrenilecek" diyerek zorunlu dersleri destekledi. Ancak, neredeyse 10 yıl sonra, Osmanlıcanın liselerde öğretilmesi, belki de kayıp dil hakkında yeterli bilgiye sahip yeterli sayıda öğretmen olmadığı için, hala gerçekleşmedi.

Bununla birlikte, yeni bir proje her şeyi değiştirmek üzere olabilir. AKİS: Osmanlıca Transkripsiyon Aracı Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından finanse ediliyor ve Türkiye'nin en iyi özel kurumlarından biri olan Sabancı Üniversitesi tarafından İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Viyana Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor. 

Proje, herhangi bir Osmanlıca metni birkaç saniye içinde otomatik olarak modern Türkçeye çevirmek için yapay zekayı kullanmayı amaçlıyor. Proje, derin öğrenme sürecinin bir parçası olan ve Google Translate ve Siri tarafından kullanılan teknolojiye benzeyen gelişmiş bir tekrarlayan sinir ağı kullanıyor. Projenin direktörü Profesör Berrin Yanıkoğlu, "Projeye başladığımızda, yüksek lisans öğrencilerimden biri İngilizce el yazısı tanımaya yönelik son teknoloji ürünü bir teknik üzerinde çalışmayı yeni bitirmişti," dedi. "Aynı modeli kullanabileceğimize ve onu yeni Osmanlıca verilerle eğitebileceğimize karar verdik. İşe yaradı."

Osmanlıcanın doğası gereği sesli harflerin eksik olması projeyi kolaylaştırmadı. Projenin baş araştırmacılarından Yardımcı Doçent Esma Bilgin Taşdemir, "Biz sadece karakterlerin şekillerini tanımıyoruz, daha ziyade kelimelerin kendilerini tanımaya ve onları Türkçe karşılıklarıyla eşleştirmeye çalışıyoruz" diyerek ekibinin dilin sunduğu zorlukları nasıl aştığını açıklıyor. "Bu çok daha doğrudan bir yöntem ve kendi alanında tamamen yeni bir şey. Başka bir yerde böyle bir şey yok."

Araç çok yakın bir gelecekte yayına girecek ve akademisyenler, akademisyenler ve arşivcilerden Osmanlıca bir metni okuyabilmek isteyen herkese açık olacak. Herhangi bir kullanıcı Osmanlıca bir belgenin fotoğrafını yükleyebilecek ve araç 10 saniye içinde metni parçalara ayırarak her bir satırı Türkçeye çevirecek. Şu anda yaklaşık %95'lik bir karakter tanıma oranıyla çalışan transliterasyonun verimliliğinin ve doğruluğunun zaman geçtikçe artması bekleniyor. 

Taşdemir, "Araç ne kadar çok veriye sahip olursa, o kadar yetenekli olacaktır" dedi. "Şu anda ağırlıklı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun sonraki dönemiyle ilgileniyoruz, ancak teknolojiye ve yeterli veriye sahip olduğumuzda, o zaman aktarılabilir. Farklı yazı tiplerini ve diğer belge türlerini işleyebileceğiz."

Amaç, aracın basılı yazı tiplerinin yanı sıra farklı yaşlardaki materyallerden el yazısını da tanımasıdır. Ne de olsa matbaanın yaygınlaştığı Tanzimat döneminden önceki tüm belgeler el yazısıyla yazılmıştı. Yanıkoğlu, "Bizim için ilk şey el yazısını çözmek, daha sonra gelecekte artık kullanılmayan kelimeler için bir sözlük veya tüm PDF'leri tek seferde çevirmek veya bölünmüş kelimeyi birleştirmek gibi başka özellikler de ekleyebiliriz" diye ekledi.

Araç şimdiden sosyal medyada Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi görürken, akademisyenler de Osmanlı tarihinin yeni yönlerinin gün ışığına çıkmasına yardımcı olmasını umuyor. "Sınırlı kaynaklar ve zaman yetersizliği nedeniyle tarihçiler genellikle transkripsiyonunu yapacakları belgelere öncelik verirler. Bu nedenle, henüz dokunmadıkları bazı belgeler olacaktır," diye açıklıyor Taşdemir. "Bu araç, ellerindeki verilerin bir kısmından ziyade tamamının işlenmesine yardımcı olacak, böylece daha önce görülmemiş veya okunmamış şeyler gün ışığına çıkabilir. Bu da ülkeye geçmişi hakkında daha fazla şey öğretecektir."

Özgün tarih, kültür ve kimliklerinden koparılmalarının üzerinden neredeyse bir asır geçtikten sonra Türkler neredeyse geri dönüyor. Yakında Türkiye her iki dünyanın da en iyisine sahip olabilir; daha basit ve daha sistematik bir modern dilin yanı sıra bir zamanlar unutulmuş olan diline zahmetsizce erişme seçeneği elde edebilir. Bilinmeyen romanlar keşfedilebilir, şiirler bulunabilir, oyunlar gün yüzüne çıkarılabilir, tarihsel anlatılar ortaya çıkarılabilir ya da resmi kararnameler ortaya çıkarılabilir.

Bu, Osmanlılara bakış açısını değiştirme ve hatta ulusal kimlikte bir kaymaya neden olma potansiyeline sahip. Sadece Türklerin aniden fes giymeye ve dünyayı yeniden fethetmeye başlamasını beklemeyin. Ne de olsa eski alışkanlıklar kolay kolay bırakılmıyor - ben bilirim, babamla hala İngilizce konuşuyorum.

Sara Tor, 18 Ağustos 2023, The New Lines Magazine

(Sara Tor İngiliz-Türk serbest gazetecidir.)


Mustafa Tamer, 16.02.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?(*) Sara Tor, kendi dilinden: 

Gazeteci, yazar, kelimelerin kadını.

Nasıl tanımlarsanız tanımlayın, Aralık 2018'den bu yana medya sektöründe serbest olarak çalışıyorum. İlk işim The Times için, Giles Coren tarafından yazılan Notebook köşesine çevrimiçi bir cevap niteliğinde olan 'Beyond Giley'i yazmaktı. Bu, belirli bir konudaki görüşlerin nesil ve geçmişteki değişikliklerle nasıl farklılaşabileceğini gösterme girişimiydi. Zaman içinde bu köşe gelişti ve şimdi The Times'ın Yorum bölümünde düzenli olarak yayınlanan kendi kişisel Not Defterim haline geldi.

'Giley'in Ötesinde' günlerinden bu yana fikir yazılarım arttı. Özellikle İslam ve Orta Doğu ile ilgili konularda yazmaya ilgi duyuyorum. Yarı Türk ve Müslüman olmam, bu alanlarda özellikle değerli olduğuna inandığım eşsiz bir kavrayışa sahip olduğum anlamına geliyor. Ne de olsa, kişisel deneyimlerden yararlanma becerisi herhangi bir köşe yazısını büyük ölçüde geliştirebilir.

Ama her şey benim görüşlerimden ibaret değil. Uzmanlık alanımı önemli ölçüde genişlettim ve artık tarih haberlerinin yanı sıra röportajlar, özellikler ve kişisel yazılar yazmaktan da büyük keyif alıyorum. Bunlar The Times, The Guardian, The Times 2, The Sunday Times Magazine, The Independent, Middle East Eye, Who Do You Think You Are? Dergisi ve daha fazlası.

Gazeteciliğimin yanı sıra radyo programcılığı da yapıyorum. Bu nedenle, Times Radio'da panelist olarak güncel olayları analiz etmekten kültürel konuları tartışmaya kadar birçok bağlamda sayısız kez yer aldım.  Bu da yetmezmiş gibi gazetecilik ve radyoculuğun yanı sıra metin editörlüğü hizmeti de veriyorum. Yakın zamanda, Türkiye'deki mülteci krizine müdahale konusunda çalışan ve Alman hükümeti tarafından finanse edilen bir kuruluş olan GIZ Türkiye ile büyük bir projeyi tamamladım. Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı