7 Şubat 2024 Çarşamba

SA10569/SD3006: Mıra | Öznel Şeyler

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Öznelliği içselleştiren herkes için nesnel bir bakış açısı yerine ‘âdil' bir bakış açısı üretebileceğim ‘Ben’ özneli cümlelerle yazmak insanın içinin ve dışının birleştiği yeri gösterebilmeyi amaçlıyor."


Düşünüyorum ve yazıyorum. Ancak bundan kime ne?

Her birimizin düşünceleri neden ‘önemli’ olsun ki? Mesela, benim düşündüklerim ve yazdıklarım bir başkasını neden ilgilendirsin?

Her düşünme ve bileşiğinde yazma işleminin amacı bir başkasına ulaşmak değil midir?

Yayılmaktır yazılan her düşüncenin en önemli hedefi. Bu yüzden her birimizin düşünceleri ister yazılarak yayılma amacı gütsün, isterse yazılarla yayılan düşünceleri okuyarak gelişmeyi amaç edinsin; ‘önemli’dir.

Önem verdiğimiz düşüncelerin yayılarak başkalarını etkilemesini umarız; sözlü ya da yazılı olarak ve davranışlara dönüşmüş olarak. Sanatın her türünü de bir yazma işlemi olarak değerlendirebiliriz. Her birinde temel amaç davranış değişikliğidir. Fiziksel şiddete entegre edilmiş amaçlar da böyledir; eğitim ya da ikna yoluyla insanlara ulaşmış amaçlar da.

O an dikkat çekilen şeyin hedef insanın ya da topluluğun zihninde nasıl şekillenmesini istiyorsak, öyle düşünür ve yazarız. Doğal olarak, düşündüğümüz ve yazdığımız şey, her okurun zihnindekilerle etkileşime girer ve her durumda okurda olumlu ya da olumsuz bir değişiklik üretir. Entelektüel tartışmaların ya da herhangi ikili (ya da çoklu) sohbetlerin konusu haline gelir.

Ben, düşünen ve düşündüklerini yazan ve herhangi öne çıkarılmış araçlarla yayan insanların ağır bir sorumluluk taşıdıklarını düşünüyorum. Bu öznel bir değerlendirme değil; herkes için öznel sorumluluk taşıyan bu davranışlar toplamının sonuçları asla sadece aktif ya da pasif olan özneye dair değil; geometrik olarak genişleyen insan nüfusundaki etkileşim aralığına göre sonsuzu etkileyen bir gücü var yayılanların.

İnsan, düşünürken ve düşündüğünü yazarak yayarken kaygılanmalı, hatta korkmalı diyorum. Çünkü sorumsuzluğun ürettiği sınırları bilinmeyen sonuçlar var ve her birimiz yaptıklarımızdan sorumlu tutulacağız. İçinde yaşadığımız toplumların yargı sisteminden bahsetmiyorum; o yargı sistemi her şeye ulaşamaz ve her şeyi denetleyemez -ki ulaşsa ve denetlese bile her türlü sorunlarıyla o sistemin âdil bir yargılama yapma olasılığı çok düşüktür-. Bu yüzden sorumluluk duygusu bir tür inanç sistematiğinin unsurudur.

Yazarların denetlenmesi güç olan değişikliklere neden olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu noktada her bir yazarın ürettiği ‘öznel’ şeylerin öneminin büyüklüğünün tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Yazdıklarımız ne tür etkilere yol açıyorsa o etkilerin olumlu ya da olumsuz sonuçlarından da sorumluyuz ve bu sorumluluk için gerekli olan yargılamanın da -adaletin tanımı gereği- herhangi bir kusur atfedilemeyecek olan bir varlık tarafından yapılması gerektiği açıktır.

Ben Allah’ın bizi yargıladığını ve yargılayacağını biliyorum. Düşündüklerimin ve bileşiğinde yazdıklarımın sorumluluğunu, onun gönderdiği son kitap olan Kur’an’ın ölçülerini esas alarak üstleniyorum. Şeytan’ın ‘karanlık adamlarının ve kadınlarının’ ürettiği her türlü yayılmış ve yayılmakta olan düşünceye karşı insanların bir imkânı olmalı diye düşünüyorum.

Ve bu yüzden yazıyorum, bu yüzden yazdıklarımı önemli buluyorum ve aslında sırf bu yüzden yazdığım hiçbir şeyin ‘öznel’ olmadığının farkındayım.

Öznelliği içselleştiren herkes için nesnel bir bakış açısı yerine ‘âdil' bir bakış açısı üretebileceğim ‘Ben’ özneli cümlelerle yazmak insanın içinin ve dışının birleştiği yeri gösterebilmeyi amaçlıyor.

Belki ‘ilaçsız bir iyileşme imkânı olan hastalıklara’ nasıl yaklaşılacağını bulabilir ve yazarak anlatabilirim.

YouTube'de izlemek için tıklayınız (Video: Zeynel Badak)Not: ‘Mıra’ Zazaca’da ‘benden’ demektir. Devlet eli ya da ideolojik çökeltilerin etkisiyle tamamen farklı ve kendine özgü bir yapısı olan anadilimin kasıtlı olarak Kürtçe’nin içinde boğdurulmasına tahammül edemiyorum. Bu, saldırı altındaki etnik kimliğimi korumaya yönelik küçük bir çabadır, saygı duyulmasını istiyorum. ‘Öznel Şeyler' insanın yazma ve yayılma sorumluluğunun farkında olması gerektiğini düşündüğüm hususları içermektedir.

Seçkin Deniz, 07.02.2024, Sonsuz Ark, Mıra | Öznel Şeyler


Mıra | Öznel Şeyler

Seçkin Deniz Yayınları
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı