13 Ekim 2023 Cuma

SA10400/MT202: Dijital Çağın Yeni Paganizmi

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, en son 'Autobibliography' adlı kitabı yayınlanan İrlandalı romancı, kısa öykü ve deneme yazarı Rob Doyle'a aittir ve Kaliforniyalı yazar Erik Davis'in 'TechGnosis: Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information-TechGnosis: Bilgi Çağında Mit, Büyü ve Mistisizm' adlı kitabını temel alarak Dijital Çağın pagan-putperest değişimine odaklanmaktadır. Analistin şu cümlesi kitabı özetleyici niteliktedir: "Davis, "büyü teknolojinin bilinçdışıdır" özdeyişinden yola çıkarak, görünüşte rasyonalist-materyalist-ateist bir uygarlığın yeni makinelerine kadim animizm ve arketipik rüyalarla yatırım yapmasının sayısız yolunu araştırıyor." 
Seçkin Deniz, 13.10.2023, Sonsuz Ark

The new paganism of the digital age

"Erik Davis mistik coşku çağımızı öngörüyor"

Bulunduğunuz yer tuhaf mı? Çoğu zaman hayallerimizdeki şaşırtıcı bilim-kurgu geleceğinde yaşıyormuşuz gibi görünüyor. Her ne kadar pek de tahmin etmediğimiz bir şekilde distopik bir hal almış olsa da, mucize ve vahiy çağına doğru hızla ilerlediğimize dair bir his de var. 


Matrix - Gnostik bir kıssa mı? (Kaynak: Matrix/Warner Bros.)

Bağlantılı, cihazlarla dolu dünyamızın rutin büyüsü, sürekli bir vecd hali gibi bir şey yaşamamıza izin veriyor; akışların, grup sohbetlerinin ve sınırsız bilginin sezgisel akışkanlığı, insanların şu anda hem cennet hem de cehennem olan bir rüya dünyasına girmiş, serbest bırakılmış yarı-tanrılar ırkı olarak yaşadığı hissini aşılıyor.

Eğer 20. yüzyıl ateist idiyse, dindarlık artık her yerde; safkan bir rasyonalist olarak yaşayan neredeyse hiç kimseyi tanımıyorum, ne de tamamen tek bir inanç veya metafizik gelenek içinde yaşayan pek çok kişiyle karşılaşıyorum. Astroloji ve okültizm ana akım gün ışığında gelişirken, psychedelic deneyim ve sentetik uyuşturuculara yeniden canlanan ilgi, tekno-pagan tapınaklarına her zamankinden daha çok benzeyen gece kulüplerinin yüksek çözünürlüklü ses sistemleri arasında gnostik solucan delikleri açtı.

Bu paradoksal sentezi anlamaya çalışmak beni, 1967'de doğmuş ama büyük ölçüde Doksanların çocuğu olan, Kaliforniyalı bir yazar olan Erik Davis'in 'TechGnosis: Myth, Magic, and Mysticism in the Age of Information- TechGnosis: Bilgi Çağında Mit, Büyü ve Mistisizm' adlı kitabına götürdü. 1967 doğumlu Kaliforniyalı yazar Erik Davis, doksanlı yılların çocuğudur. Kültürel bir gazeteci olarak bakış açısının şekillendiği bu on yılı, "sadece gençliğimi yansıtıyor olsa da, gelecekteki daha büyük değişikliklerin habercisi gibi görünen esrarengiz olasılık, kültürel mutasyon ve çılgın tehdit duygusu" nedeniyle sevgiyle hatırlıyor. TechGnosis'i "Batı dünyasının teknoloji takıntısını ateşlemeye ve sürdürmeye devam eden mistik dürtülerin gizli bir tarihi" olarak tanımlıyor ve "dini soruların, ruhani deneyimlerin ve okült olasılıkların artık tartışmasız bilim-kurgu gerçekliğimize bağlı kalmaya devam ettiği" konusunda ısrar ediyor.

Davis, "büyü teknolojinin bilinçdışıdır" özdeyişinden yola çıkarak, görünüşte rasyonalist-materyalist-ateist bir uygarlığın yeni makinelerine kadim animizm ve arketipik rüyalarla yatırım yapmasının sayısız yolunu araştırıyor. Son zamanlarda yapay zeka etrafında dönen hype'ı düşünün; rasyonel olarak kabul edilen bir teknolojiye bilinç ve kötücül - Chtulian! - bir teknolojiye yansıtmaya ne kadar hazır olduğumuzu düşünün. Ayrıca, Carl Jung tarafından "insanın psişik olarak ezici bir Öteki ile yüz yüze gelmesi" olarak tanımlanan dini deneyimin kendisinin de teknokültürel mutasyonla birlikte evrim geçirip geçirmediğini sorarken, psychedelic ilaçlar, meditasyon ve şamanizm gibi "vecd teknolojilerinin" artık ruhla ilgili soruları etkileme ve değiştirme yollarını da değerlendiriyor.

TechGnosis'in ilk baskısı 1998'de yayınlandı - Google'ın kurulduğu yılı hatırlamak her zaman şaşırtıcıdır - baş döndürücü bir ekonomik büyüme ve liberal demokrasinin zaferi iyimserliğinin yaşandığı bir zaman. O zamandan bu yana ne kadar çok şeyin değiştiğini, geçirdiğimiz amansız kültürel, toplumsal ve teknolojik altüst oluşu düşünmek baş döndürücü. Yine de Davis'in ilk kitabı güncelliğini korudu (güncellenmiş materyallerle birden fazla gözden geçirilmiş baskının yardımıyla). Bunun nedeni kısmen, doksanlı yılların artık acı verici bir şekilde gözden düşmüş tekno-ütopyacılığına hiçbir zaman tam olarak kapılmamış olması ve teknoloji-medeniyet geleceğimizin (evet, şu anda içinde bulunduğumuz geleceğin) özellikle pembe bir resmini çizmemiş olmasıdır. 

Davis, Marshall McLuhan'ın 1962'de Küresel Köy'ün tahmin ettiğimizden daha rahatsız edici bir yere dönüşebileceği hakkında yazdığını aktarıyor: "Duyularımız dışımıza çıktıkça, Büyük Birader de içimize giriyor... Bir anda, tam da kabile davullarının, karşılıklı bağımlılığın ve üst üste bindirilmiş bir arada yaşamın olduğu küçük bir dünyaya yakışan bir panik dehşet aşamasına geçeceğiz."

Zarif bir şekilde evrimleşmiş elimize cihazların verilmesinden bu yana geçen yılları tanımlayan çevrimiçi çeteler, omni-paranoya, kitlesel dengesizlik, ahlaki öfke, günah keçisi ilan etme ve çok sesli aşırılıkçılığın daha iyi bir tanımı var mı? Bu şüpheci bakış açısı Davis'i, diğer psychedelic kuramcıları rasyonalizm ve Aydınlanma geleneğinden çok uzak, çok gevşek ve kolay bulanlar için çekici bir yazar haline getirebilir. Gnostik, mistik, dini ve evet, psychedelic deneyimlere çekici bir şekilde açık - gençliğini tanımladığı gibi "bir tür baş döndürücü arayışçı" - ama aynı zamanda soğukkanlı ve rasyonel, hatta teknokapitalizmin sömürücülüğü söz konusu olduğunda alaycı. Şimdi ellili yaşlarının sonlarında olan ve podcast'lerde ve YouTube konuşmalarında ilgi çekici bir konuk olan (ve aynı zamanda Substack'inde birçok mükemmel makalenin yapımcısı olan) Davis, "akıl ve gizem, şüphecilik ve sempati, soğukkanlı gözlem ve katılım gizemi arasında bir orta yolu" savunuyor.

Kitabı, çoklu kültürel-entelektüel yollar ve azınlık inanç sistemleri arasında baş döndürücü bir bilgi yelpazesi sunarak, amansız ve genellikle parlak bir fikir püskürtüyor. Davis, William Gibson (Neuromancer) ve Neal Stephenson'ın (Snow Crash) ufuk açıcı, gelecek şoku yaratan siberpunk kurgularını ve Philip K. Dick'in gnostik distopyalarını inceliyor. Ama aynı zamanda büyülü-ezoterik-dinsel tarihe de uzanıyor: Yunan mitik hileci Hermes Trismegistus, John Dee'nin "Enochian" büyüsü, 1945'te Nag Hammadi'deki sapkın gnostik kutsal kitapların keşfi - hatta nörobilimci John C. Lilly'nin damardan ketamin ve duyusal yoksunluk tankı yoluyla yunuslarla telepatik iletişim kurma deneyleri. 

Cizvit ilahiyatçı Pierre Teilhard de Chardin'in noosferik Omega Noktasına dair mesihçi vizyonunun - tüm zihinlerin ilahi ilkeyi dünyevi apotheosis'ine ulaştıran vecd dolu bir birlik içinde kaynaştığı - izini, doksanlı yılların Kablolu teknoloji propagandacılarının ve Tekillik huckster'larının, gözetim kapitalizmi, epistemolojik parçalanma, radikal eşitsizlik ve siyasi aşırılık çağımıza ivme kazandıran hezeyan dolu retoriklerine kadar sürüyor.

Davis dijital çağın dini ve doğaüstü metaforlarla dolu olduğu konusunda ısrarcıdır. Analog "ruh" ile dijital "ruh" arasında yaptığı ayrım akılda kalıcıdır: "Analog dünya ruhun oluklarına yapışır; sıcak, dalgalı, maddi tarihin patlamaları ve çizikleriyle yıpranmış. Dijital dünya ise ruhun soğuk matrisini çalıştırır: aydınlık, soyut, bedensellikten çok kod." Davis'in kitabının, simülasyon, yabancılaşma, aldatma ve kutsal ayaklanma mitosunu küresel psişik ana akım haline getiren ve belki de genç zihinleri gelecek on yılların kabus gibi hipergerçekliklerine dalmaya hazırlayan heyecan verici bir film olan Matrix'in çoklu sinemalarda gösterime girmesinden kısa bir süre önce ortaya çıkması dikkatlerden kaçmıyor.

Ayrıca 60'lar sonrası yeraltından çıkıp daha geniş bir gnostik kültürel havayla kaynaşan neo-psikedelik kültüre de sempati duyuyor (bugünlerde New York Times ya da New Yorker'ı açtığınızda psychedelic araştırmalarla ilgili makaleler görmeden edemiyorsunuz, ancak psychedeliclerin indirgenemez tuhaflığının kabulü daha az yaygın). Ancak Davis, bağlı cihazlarımızı ve sosyal medyayı uygarlığın yumruk kasesindeki gerçek asit olarak görüyor: belki de son on yılda yaşadığımız kırılmalar, asla uyanamayacağımız siberdelic bir korku yolculuğunun sadece başlangıcıdır.

Bugün, dijital gelecek-şimdi, büyülü-animist-panteistik geçmişi yankılamaya devam ediyor ve tam tersi gerçekleşiyor. Şamanlar "kutsalın kendinden geçmiş teknisyenleri", LSD "gnostik bir molekül" ve Gnostisizmin kendisi - evrenimizi uğursuz bir demiurge'nin, daha küçük bir tanrının berbat işi ilan eden sapkın Hıristiyan doktrini - "dünyanın ilk metafizik komplo teorisi" değilse nedir? 

Bu arada, sanal gerçekliğin yeniden canlanması ve video oyunlarının giderek daha gerçekçi hale gelen dokusu, simülasyon ve iç içe geçmiş gerçekliklerin eski fantezisini ("Hindu hikayelerinin kahramanları kendilerini sık sık Borgesvari rüya dünyalarının sonsuz yuvalarında dolaşırken bulurlardı") çağrıştırıyor. Buradan bilincin kendisinin oyun içinde bir oyun olduğuna, buna paralel ya da bunun üstünde seviyeler olduğuna inanmak sadece kısa, psikotik bir sıçramadır. Gerçekliğin bir video oyunu olmadığı ortaya çıksa bile, gerçek oyunlar gnostik özlemleri yeniden canlandırıyor. "Seviyeleri ilerletmek için fethedilmesi gereken patron karakterler ve kötü yaratıklar, şamanların ve gnostiklerin diğer dünyalardaki mistik gezintilerinde fethetmek zorunda kaldıkları eşik sakinlerinin ve Kapıların Bekçilerinin soluk yankılarıdır."

En azından genç haliyle Davis'in zekâsı, kendine nefes almak için zar zor yer açabilen türden. TechGnosis o kadar çok alanı kapsıyor ki, keşke bir süre daha tek bir yerde kalsa, üzerinden hızla geçtiği ilgi çekici alanlardan bazılarını daha derinlemesine araştırsa ya da sık sık ortaya attığı çarpıcı, spekülatif fikirlerden daha fazlasını yapsa diyorsunuz. 

Kitabının süregelen kült cazibesi, bir dizi uzun sonsözde kitabın devam eden geçerliliğini değerlendirerek (ve abartarak) onu tartışmalı bir şekilde biraz kendini beğenmiş hale getirmiştir. Ancak bunlar, "sihir, numaralar ve teknoloji arasındaki güçlü, arketipik bağlantılar" ve yeni metaforlar üretmede psychedelic düşüncenin değeri konusunda bu kadar uyanık bir yazarın yüksek cazibesine karşı itirazlar. 

Davis böylesine tuhaf, zorlayıcı şeyleri gerçek bir şiirsellikle yazıyor, meta-müziği "kendi gizemli tasarımlarını, eğer varsa, her türlü anlam ve hesaplaşmanın ötesinde anlarda görebildiğimiz o engin kozmik ağlarda" serbest bırakılıyor.

Rob Doyle, 3 Ağustos 2023, UnHerd

(Rob Doyle İrlandalı bir romancı, kısa öykü ve deneme yazarıdır. En son kitabı Autobibliography'dir.)


Mustafa Tamer, 13.10.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı