7 Eylül 2023 Perşembe

SA10347/SD2858: ABD: Bir Yaşam Biçimi Olarak Askerî Şişkinlik ve İmparatorluk -1

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 1981'den beri gazetecilik yapan, 1998'den beri Seattle'da ve 1977'den beri Kuzeybatı Pasifik'te, diğer adıyla Cascadia'da yaşayan ilerici aktivist Patrick Mazza'ya aittir ve tarihçi William Appleman Williams'ın 'Empire as a Way of Life'ı (Bir Yaşam Biçimi Olarak İmparatorluk) adlı son kitabını temel alarak dört bölümde Küresel Amerikan İmparatorluğu'nun başlangıcından bugüne kadar oluşumuna odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 07.09.2023, Sonsuz Ark 

Military bloat and empire as a way of life

"William Appleman Williams'ın son eserini hatırlamak"

Yoksulları aç bırakın - Pentagon'u besleyin

Bir kez daha, diğer ihtiyaçlar kısılırken, federal bütçe anlaşması orduyu beslemek için yoksulları kelimenin tam anlamıyla aç bırakacak. SNAP alıcılarına, bazılarını gıda destek programından uzaklaştıracak yeni çalışma şartları getirilirken, askeri bütçeye (asla savunma demeyin) dokunulmuyor. Son borç tavanı anlaşması Joe Biden'ın 886 milyar dolarlık 2024 Pentagon bütçe talebine dokunmazken, yerel programlarda kesintiye gidildi. Ulusal Öncelikler Projesinden alınan aşağıdaki grafik hikayeyi anlatıyor.


Kaynak: CBO'nun 2023 Mali Sorumluluk Yasası H.R. 3746'nın Bütçesel Etkilerine İlişkin Tahmini

Gerçek anlamda ABD tarihindeki en büyük askeri bütçedir; bunun tek istisnası İkinci Dünya Savaşı ve 11 Eylül sonrası Irak ve Afganistan savaşlarının zirvesidir. Kore ve Vietnam Savaşlarından ya da Reagan dönemindeki askeri yığınaktan açık ara daha büyüktür. Yine Ulusal Öncelikler Projesinden:

Gerçek askeri bütçe daha da yüksektir. Nükleer silahlar, dış askeri yardım ve "istihbarat" da eklendiğinde, proje mevcut 2023 bütçesini 920 milyar dolar olarak gösteriyor. Bu hala düşük bir rakam. Askeri harcamalar konusunda uzman olan William Hartung, gazilere destek ve borç servisi gibi diğer maliyetleri de ekleyerek 2020 mali yılında bile toplam askeri harcamaların 1.25 trilyon dolar olduğunu hesaplıyor. Şimdiye kadar 1,5 trilyon doları rahatlıkla zorluyor.

Bu grafikte de görüldüğü üzere ABD, toplam harcamaların %39'unu gerçekleştirerek dünya üzerindeki en büyük askeri harcama yapan ülke konumundadır ve bu oran, sonraki 10 ülkenin toplamından daha fazladır:


En savaşçı ulus

Peki askeri bütçe neden bu kadar tartışılmaz? Askeri harcamalardaki şişkinlik ne kadar sık eleştirilirse eleştirilsin, bütçe neden daha da yükseklere tırmanıyor? Dwight Eisenhower'ın veda konuşmasında yaptığı ünlü uyarıdan sonra bile:

"Hükümet konseylerinde, askeri-endüstriyel kompleksin istediği ya da istemediği yersiz nüfuz kazanmasına karşı korunmalıyız. Yanlış konumlandırılmış gücün feci bir şekilde yükselme potansiyeli mevcuttur ve devam edecektir. Bu bileşimin ağırlığının özgürlüklerimizi ya da demokratik süreçlerimizi tehlikeye atmasına asla izin vermemeliyiz. Hiçbir şeyi hafife almamalıyız. Sadece uyanık ve bilgili bir yurttaşlık, güvenlik ve özgürlüğün birlikte gelişebilmesi için, devasa endüstriyel ve askeri savunma mekanizmasının barışçıl yöntem ve hedeflerimizle doğru bir şekilde iç içe geçmesini sağlayabilir."

Ike (Dwight Eisenhower), D-Day sırasında Avrupa'yı işgal eden ABD kuvvetlerini yöneten general ve Soğuk Savaş'ın başlarında nükleer yığınak sırasında başkan olarak bu kompleksin öncülerinden biri olduğu için bunu biliyor olmalıydı. 

Hartung'un uyarısının neden dikkate alınmadığına dair bir ipucu, başlangıçta bu kompleksi askeri-endüstriyel-kongre kompleksi, yani askeri harcamaları sürekli artıran "demir üçgen" olarak adlandırmak istemesidir. Hartung'un yazdığı gibi, Kongre silah endüstrisi tarafından satın alınmıştır. Bu, artan askeri harcamaların kampanya bağışları olarak geri döndüğü bir tür kara para aklama düzenidir ve ABD'nin gerçek yönetim sistemi olan yasallaştırılmış rüşvetin mükemmel bir örneğidir.

Ancak Ike'ın çağrıda bulunduğu "uyanık ve bilgili yurttaşlığın" neden hiçbir zaman, en azından kompleksin gücünü sınırlayabilecek düzeyde ortaya çıkmadığını açıklayan daha derin nedenler var. Savaş ve militarizm Amerikan deneyiminin derinliklerine kök salmıştır. Eski Başkan Jimmy Carter'ın dediği gibi, "Dünyayı dolaşıp insanlara yeryüzündeki en savaşçı ülkenin hangisi olduğunu sorsanız, sizce hangi yanıtı alırsınız? Amerika Birleşik Devletleri. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıktığımızdan bu yana, hatta daha da öncesinde, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir yerinde sürekli savaş halinde olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana diğer ülkelerle yaklaşık 30 savaşa girdik. Dolayısıyla askeri-endüstriyel kompleksin, her türlü silahın üreticilerinin ülkede ve Kongre'de çok etkili olduğunu söyleyebilirim."  

Carter, ABD'nin 242 yıllık tarihinin sadece 16 yılında kimseyle savaşmadığını belirtti. (Carter'ın sözde barışçıl yıllarında bile ABD, Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbignew Brzezinski'nin itiraf ettiği gibi, Sovyetlere "kendi Vietnam'larını" vermek için başarılı bir çabayla Afganistan'da sorun çıkardığı için bu bile şüphelidir). Liste oldukça geniştir. Eğer ABD Avrupalı ya da Asyalı bir güçle savaşmıyorsa, sınırdaki bir yerli ulusla ya da bir başkasıyla savaşıyordu.  

Tarihçi Geoffrey Perrett, 1989'da ABD'nin büyük çatışmalarının tarihini yazdığı Country Made by War adlı kitabında savaşın ABD'nin işine yaradığını belirtmiştir.

"1775'ten bu yana dünya üzerinde hiçbir ulus ABD kadar savaş deneyimi yaşamamıştır: dokuz kuşakta dokuz büyük savaş. Savaşlar arasında Filipin isyanı ve Basra Körfezi'ndeki çatışmalar gibi başka silahlı çatışmalar da yaşandı. Amerika'nın savaşları, büyüklüğe yükseldiği bir merdivenin basamakları gibi olmuştur. Başka hiçbir ulus silah gücüyle bu kadar uzun süre, bu kadar tutarlı ve bu kadar geniş ölçekte zafer kazanmamıştır."

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan çatışmalar bu kadar başarılı olmasa da, yine de ABD'nin bu savaşta kazandığı ve her biri savaşta harap olmuş diğer tüm güçler üzerinde ezici bir üstünlük kurmasını sağlayan temel zaferi ortadan kaldırmayı başaramadılar. 

Tarihçi Alfred McCoy'un son çalışması To Govern the Globe'da belirttiği gibi, bu savaş ABD'yi Avrasya'nın hem Avrupa hem de Asya uçlarına hakim olma gibi eşi benzeri görülmemiş bir konumda bıraktı. Bu hegemonya Çin ve diğer güçlerin yükselişiyle aşınsa da, ABD hala güçlü bir konumda.  

"İmparatorlukta doğdu ve büyüdü"

Tüm bunlara daha temel bir soru sormak gerekir. ABD neden en savaşçı, en sürekli savaş halinde olan ülke olmuştur? Bu sorunun yanıtı için tarihçi William Appleman Williams'a ve onun 1980'de yayınlanan ve hayatını özetleyen son kitabının başlığı olan Empire as a Way of Life -Bir Yaşam Biçimi Olarak İmparatorluk'a bakabiliriz.

Williams, Amerikan istisnacılığı mitine tarihin gerçekleriyle nüfuz eden, ABD'nin sömürgeci köklerinden itibaren bir imparatorluk olduğunu ve diğer imparatorluklar gibi davrandığını ortaya koyan revizyonist ABD tarihi ekolünün dekanıydı.

Öncelikle Williams'ın terimlerini tanımlamasına izin verin. "...bir yaşam biçimi, alışkanlık haline geldikçe ve kurumsallaştıkça, bir kültürün ve toplumun itici gücünü ve karakterini tanımlayan düşünce ve eylem kalıplarının birleşimidir." Sonra, imparatorluk, "bir unsurun iradesinin ve gücünün üstünlüğünü ortaya koyduğu" bir sistemdir. Bazı durumlarda imparatorluk "eskiden bağımsız olan insanların tamamen dışsal bir güç tarafından zorla boyun eğdirilmesiyle ilgilidir." Yerli halklar ya da Meksika'nın eski kuzey yarısında yaşayanlar gibi.

Williams ABD'li kitlelerin peşini bırakmıyor. İmparatorluğun yollarına saplanmış durumdayız.

"İmparatorluk öylesine özünde Amerikan yaşam tarzımız haline geldi ki, amaçlarımızın keyfini çıkarmanın coşkusuyla araçlarımızın doğasını rasyonelleştirdik ve bastırdık. Emperyalizmin Amerikan halkının afyonu olduğunu söylemek belki biraz aşırıya kaçmak olur ama çok az bir farkla."

ABD başka bir imparatorluktan, İngilizlerden "doğdu ve büyüdü". Williams, "Amerika Birleşik Devletleri olarak bilinen 19. ve 20. yüzyıl imparatorluğu, I. Elizabeth'in 16. yüzyıldaki çeşitli eleştirmenlerinin ve danışmanlarının gözlerinde bir parıltı olarak başladı" diye açıklıyor. O zamanlar "İngiltere geri kalmış ve az gelişmiş küçük bir adaydı" ve Atlantik'in kıyısında ortaya çıkan ve Avrupa'nın dünyayı fethetme çağını başlatan Portekiz, İspanya, Fransa ve Hollanda gibi diğer güçler tarafından geride bırakılmıştı.

İngiltere, "iç refah ve toplumsal barışın güçlü bir emperyal genişleme gerektirdiği" sonucuna vardı ve önce İskoçya ve İrlanda'daki Britanya Adaları'ndaki iç imparatorluğu sağlamlaştırarak, ardından 1600'lerde Kuzey Amerika kıyılarına doğru genişleyerek işe başladı. "...imparatorluğun en önemli yönü, Amerikan kolonilerini küçük, güvensiz ileri karakollardan kendi ilerlemelerini üreten dinamik toplumlara dönüştürmedeki başarısıydı. İmparatorluk, yayılmanın özgürlük, refah ve toplumsal barışın anahtarı olduğu önermesine dayanan başka bir kültür üretti."

Kaçınılmaz olarak, ana adaların yönetici sınıfı ile kolonilerin yükselen elitleri arasında gerilimler yükseldi. Benjamin Franklin, kalkınmanın ağırlığının eninde sonunda Britanya İmparatorluğu'nun merkezini Kuzey Amerika'ya taşıyacağına inanıyordu (ki sonunda 1945'te taşındı, ancak bu hikayenin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor) ve neredeyse bölünme zamanına kadar bu yolu tavsiye etti. Williams şöyle yazıyor: "Ancak İngilizler böyle bir politikanın kontrol ve kâr kaybına yol açacağından korktular ve Amerikalılar giderek kendi imparatorlukları üzerinde hak iddia etmeye başladılar."

Bu durum Devrim Savaşı ve Birleşik Devletler'in başarılı bir şekilde kurulmasıyla sonuçlandı. Ancak zayıf bir merkezi hükümet, George Washington'un "yükselen bir imparatorluk" olarak adlandıracağı şeyi tam olarak ilerletemiyor gibi görünüyordu; kurucular bu tür bir dil kullanmaktan çekinmiyorlardı. Shay İsyanı gibi ayaklanmalar toplumsal barışı bozma tehdidi yaratırken, birliğin iki ya da daha fazla ulusa bölüneceği anlaşılıyordu. Bu nedenle yeni ulusal elitler bir araya gelerek güçlü bir merkezi hükümet altında genişlemenin devamını sağlayacak bir çerçeve oluşturdular: Anayasa. Williams şöyle yazıyor: "...Anayasa, içeride ve dışarıda imparatorluk yönetiminin bir aracıydı."

"Küreyi genişletin"

Anayasa, başlıca yazarlarından biri olan James Madison tarafından tasarlanan temel bir siyasi anlayışın akıllıca bir dönüşü üzerine kurulmuştur. O zamana kadarki genel kanı, Fransız siyaset filozofu Montesquieu tarafından "özgürlüğün ancak küçük bir devlette var olabileceği" şeklinde ortaya konmuştu. Madison cesurca bunun tam tersini savundu: özgürlük için imparatorluk şarttı." Madison'ın bu argümanı ortaya atması gerekiyordu çünkü Britanya'yla yaşadıkları deneyimlerden dolayı yanan yeni ulusun pek çok vatandaşı güçlü bir merkezi hükümetle hiçbir şey yapmak istemiyordu.

Madison, Thomas Jefferson'a yazdığı bir mektupta bu görüşünü dile getirmiştir. "Bu hükümet biçimi, amacını gerçekleştirmek için küçük değil, geniş bir alanda faaliyet göstermelidir... Alanı genişletirseniz, çok çeşitli partileri ve çıkarları içine alırsınız; bütünün çoğunluğunun diğer vatandaşların haklarına saldırmak için ortak bir güdüye sahip olma olasılığını azaltırsınız; ya da böyle bir ortak güdü varsa, herkesin bunu hissetmesi daha zor olacaktır... birbirleriyle birlikte hareket etmek."

Williams şöyle yazıyor: "Ekonomik refahı, sosyal istikrarı, özgürlüğü ve temsili hükümeti sürdürmek için fazla sosyal alanın ve fazla kaynakların gerekli olduğunu savunuyordu." Tarım arazilerini genişletmek, ihracatı artırmak ve korumak ve üretimi teşvik etmek için güçlü bir merkezi hükümete ihtiyaç duyulacaktı.

Louisiana'nın satın alınması ve Pasifik'e yapılan Lewis & Clark Keşif Gezisi ile Jefferson, Madison'ın anlayışını tamamen benimsedi. Başkanlıktan ayrılırken "Daha önce hiçbir anayasanın bizimki kadar geniş bir imparatorluk ve özyönetim için iyi hesaplanmadığına ikna oldum" dedi. Williams, "Jeffersoncu Demokrasi, daha sonra adlandırıldığı şekliyle, emperyal genişlemenin bir yaratığıydı," diye yazıyor. "O, belki de Madison'dan bile daha fazla, bunu bir yaşam biçimi olarak kurdu ve Amerikalıların çoğu bunu benimsedi çünkü bu onlara kişisel ve sosyal ödüller verdi."

"Uyanık ve bilgili vatandaşlar" için çok fazla.

"Williams şöyle yazıyor: "...insanlar bir kez fazla kaynakları ve alanı hayatlarının rutin bir parçası olarak edinmeye, tadını çıkarmaya, hafife almaya ve israf etmeye başladıklarında ve bunları Tanrı'nın lütfunun bir işareti olarak görmeye başladıklarında, bırakın bir kültürü, sınırlar üzerinde anlaşmaya vararak bir kariyer yapmak dahi gerektirir. Özellikle de kıyılarınızda birkaç kıta büyük ölçüde çıplak yatıyorsa."

Boş kıtalar efsanesi ve onun somutlaştırdığı ırkçılık her zaman hikayenin bir parçası olmuştur. "Irkçılık... psikolojik olarak meşrulaştırıcı ve ekonomik olarak karlı bir peri masalı olarak başladı ve hayatta kaldı... imparatorluğun, kendi insanı içinde yaşama beceriksizliğinin ya da isteksizliğinin çocuğu olduğu acı gerçeğinin üstünü örttü. Bir yaşam biçimi olarak imparatorluk, ihtiyaç duyulandan daha fazlasına sahip olmaya dayanır."

Sıradaki bölüm: Gelecek bölümlerde emperyal yayılmacılığın nasıl yanlış yönlendirilmiş bir misyon duygusu ve güvenlik dürtüsünden kaynaklandığı ve imparatorluğun bir yaşam biçimi olarak kurucuların döneminden sonra nasıl gelişmeye devam ettiği incelenecektir.

Patrick Mazza, 3 Haziran 2023, The Raven


Sonraki>>>


(Patrick Mazza, 1981'den beri ilerici aktivist ve gazetecidir. 1998'den beri Seattle'da ve 1977'den beri Kuzeybatı Pasifik'te, diğer adıyla Cascadia'da yaşıyor.)

Seçkin Deniz, 07.09.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı