17 Aralık 2022 Cumartesi

SA9974/MT116: Theodor Herzl'in Siyonist-Ütopik Romanı Bugünkü İsrail Hakkında Ne Diyor?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, gazeteci ve akademisyen Ariel Sophia Bardi'ye aittir ve 1902'de yayınlanan, Yahudi özerkliğinin nasıl görüneceği ve nasıl hissedileceğine cevap arayan yüzyıl başı metinlerinden biri olan "Altneuland" ya da "Eski-Yeni Topraklar" adlı romanın yazarı, Siyonizm'in babası olarak adlandırılan, Dünya Siyonist Örgütü'nün kurucusu, Budapeşte doğumlu, Viyanalı gazeteci Theodor Herzl'den bugüne Siyonizm'e ve İsrail'in mevcut durumuna odaklanmaktadır. Zamanın şeffaflaştırıcı özelliğinin yeniden devrede olduğunu göreceğiniz bu türden metinlerin de gelecek zaman için öngörü oluşturmaya yardımcı olacağını düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 17.12.2022, Sonsuz Ark


What Theodor Herzl’s Zionist-Utopian Novel Says About Israel Today

"Avusturya-Macaristanlı gazeteci Theodor Herzl, İsrail'in kurucu babası olarak anılıyor. Ancak son romanında ortaya konan Yahudi devleti vizyonu, bugünün İsrail'iyle çok az benzerlik gösteriyor."

Bundan tam bir asır önce, huysuz bir Alman aristokrat ile Viyanalı aşık bir Yahudi avukat özel bir yattan inerek Filistin'in Yafa limanına ayak bastılar.

İki kez baktılar.


Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in resmi, Theodor Herzl'in 6 Mart 2022'deki kabine toplantısına katıldığı bir resmin yanındaki duvardaki çerçeveye yansımış durumda. (Ronen Zvulun / Pool / AFP via Getty Images)

"Burada bir mucize olmuş," diye bağırdı avukat Friedrich. Fransız ve İtalyan Rivieralarını andıran binlerce beyaz sahil villası parıldıyordu. Trenler başlarının üzerinde, yükseltilmiş raylar üzerinde gürültüsüzce süzülüyordu. Elektrik lambaları palmiye ağaçlarından cam meyveler gibi sarkıyordu. Bu tuhaf, fütüristik ülkede turistler Paris'ten kalkan ve durmaksızın gelen trenlerden iniyorlardı. Antik çöl kenti Eriha beş yıldızlı bir sağlık merkezine ev sahipliği yapıyordu. Kudüs'te, M.Ö. 586 yılında Babil kuvvetleri tarafından yıkılan Birinci Tapınak, Tapınak Dağı'nda yeniden inşa edilmiş olarak duruyordu. Sahilin ilerisinde Akka'nın minareleri parıldıyordu.

Kağıt üzerinde yıl 1922'ydi, ancak Dünya Siyonist Örgütü'nü kuran Budapeşte doğumlu Viyanalı gazeteci Theodor Herzl bu sahneyi yüzyılın başında 1902'de yayınlanan bir roman için yazmıştı. İki yıl sonra 44 yaşında öldü. "Altneuland" ya da "Eski-Yeni Topraklar" adlı kitap, yazarın siyasi fikirlerini kurguyla destekliyordu. Herzl, Yahudi liderliğindeki bir ütopyayı yüksek teknoloji ve son teknoloji olarak hayal ediyordu, ancak eski geleneklere ve manevi uygulamalara derinden borçluydu; proto-İsrail devleti ile Yahudi Wakanda arasında bir yerde. Ancak bu bir devlet değil, sosyal bir kooperatifti. Kitapta topraklar Osmanlı sultanlarından kiralanıyordu. Kâr payları yeniden yatırıma dönüştürülerek kendi kendini idame ettiren, resmi olarak, "Yeni Toplum- New Society" olarak adlandırılan kolektif mülkiyetli bir hisse senedi ticareti işbirliği bir ortaklık oluşturuluyordu.

Gerçek hayatta, Herzl 1902'de (romanının yayınlandığı yıl) İstanbul'a gitti ve Filistin'de özerk bir Yahudi yerleşimi için sultanlarla pazarlık yapmaya çalıştı, ancak sultanlar bunu reddettiler. Gerisi tarih oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından 1917'de imzalanan Balfour Deklarasyonu, bir Yahudi ulusal yurdunun kurulmasını onayladı. Dikkate alınmayan bir şart, yerli halkların haklarının ihlal edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyordu.

Herzl hala İsrail'in kurucu babalarından biri olarak kabul edilmektedir. 1896 tarihli etkili manifestosu "Der Judenstaat" ("Yahudi Devleti"), Avrupa'daki yaygın antisemitizm karşısında gururlu bir kendi kaderini tayin vizyonu ortaya koymuştu. "Vaat edilmiş topraklara!" diye haykırıyordu Herzl, "'Yahudi' sıfatı Alman, İngiliz, Fransız gibi bir onur terimi haline gelsin diye." 1949 yılında, İsrail'in devlet ilan etmesiyle başlayan savaşın sona ermesinin ardından, kalıntıları Viyana'dan getirildi ve Batı Kudüs'te onuruna yeniden adlandırılan bir tepeye defnedildi: Herzl Dağı.

Yine de Herzl'in "Altneuland" adlı romanına -1896 manifestosunun aksine- nadiren atıfta bulunuluyor veya hatırlanıyor.

Bunun bir nedeni olabilir. Bu ütopik romanı okuduğunuzda (ve bunun için 1922'deki önemli yolculuğun yüzüncü yıldönümünden daha iyi bir fırsat olamaz) Herzl'in Filistin'de Yahudiler tarafından yönetilen, canlı bir şekilde hayal edilmiş kooperatifinin bugünkü İsrail'den ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz.

İlk olarak, biraz bağlamdan bahsedelim. Yahudilik Siyonizm ile eş anlamlı değildir; ne bugün ne de Herzl'in zamanında. Kiev'den eski bir Bund seçim afişi "Nerede yaşıyorsak, ülkemiz orasıdır!" diye haykırıyordu. Bugünkü Litvanya'da 1897 yılında kurulan Bund hareketi, Siyonistlerin kadim vaat edilmiş topraklara "geri dönüş" söylemini reddeden, Yidiş dilindeki "doikayt" ya da "burada-lık" kavramını vurgulayan sosyalist bir siyasi partiydi. Başka yerlerde, Ukrayna doğumlu İbrani yazar Ahad ha-Am (né Asher Ginzburg) gibi isimler, denizaşırı ülkelere kaçmak yerine Avrupa içinde Yahudi ruhani uyanışı için bastırıyordu. Ayrıca Filistinlilerin etraflarındaki hiçbir şeyi anlamayan "vahşi çöl insanları" olarak tanıtılan ırkçı imajına karşı uyarıda bulunmuştu: "Yerliler öyle kolay kolay kenara çekilmeyeceklerdir."

Yirminci yüzyılın başında bile "geri dönüş" kavramı pek çok kişiye saçma geliyordu. Romalılar tarafından köklerinden söküldükten bin yıl sonra, Sefarad ve Mizrahi diasporası, İspanya'dan İran'a uzanan müreffeh bir dönem olan İslam Altın Çağı olarak müjdelenen erken ortaçağ döneminde gelişmişti. İslam dünyasında Yahudiler, Hıristiyanlarla birlikte "zimmî", yani yasal olarak korunan Kitap Ehli statüsünü paylaşıyordu. Aşkenaz kardeşleri, hoşgörüsüz kasaba halkının onları mayasız "matzah" ekmeklerini taze çocuk kanıyla tatlandırmakla suçladığı Ortaçağ Hıristiyan Avrupa'sında daha az başarılı olmuşlardı.

Yine de "geri" dönecek neresi vardı?

"Filistin'le hiçbir bağlantım yok. Oraya hiç gitmedim," diye alay ediyor "Altneuland "ın orta sınıf Viyanalı kahramanı Friedrich. "Atalarım orayı bin sekiz yüz yıl önce terk etti. Orada ne arayabilirim ki? Bence sadece antisemitler Filistin'e anavatanımız diyebilir." Tası tarağı toplayıp gitmek ve Türk sultanları tarafından yönetilen uzak, tozlu bir ülkeye yerleşmek, bunun yerine daha iyi bir entegrasyonu savunan Avrupalı kahvehane entelektüelleri için şaşırtıcı bir amaç gibi görünüyordu.

Herzl'in 1896 manifestosu yayınlandığında, Avrupa'daki Yahudi diasporası, İmparatoriçe Büyük Katerina'nın 1792'de tüm Yahudi ailelerin sürgün edilmesini emrettiği, Rus İmparatorluğu içinde günümüz Letonya, Ukrayna, Polonya, Belarus, Estonya, Moldova ve Litvanya'yı kapsayan periferik bir bölge olan Pale of Settlement'ta 1881-1884 yılları arasında gerçekleştirilen pogromlarla sarsılmaya devam ediyordu. Petersburg'daki Kışlık Saray'a giden II. Alexander'in arabasına bir bomba attılar. Asırlık "İsa katili" klişesinin yeniden canlanmasıyla, hükümdarın koreografisi yapılmış suikastından Yahudiler topluca sorumlu tutuldu. Öldürülen imparatorun acımasız halefi - oğlu III. Alexander- Rus Yahudilerinin kamu hayatına girmesini, toprak sahibi olmasını veya kiralamasını ya da bölgeler arasında serbestçe dolaşmasını engelleyen 1882 Mayıs Yasalarını onayladı.

Çar'ın baş danışmanlarından birine atfedilen ve 1880'lerde sızdırılan bir notta, Rus İmparatorluğu'ndaki Yahudilerin ya yurtdışına göç edeceği, ya Hıristiyanlığa geçeceği ya da açlıktan öleceği öngörülüyordu. Tüm bunlar olurken, Yahudi dükkânları ve sinagogları tahrip ediliyor ve Yahudi mülkleri yağmalanıyordu. Yağmacılar, gezici bir sirk topluluğu gibi kasabalar arasında dolaşıyordu. Düzeni sağlamak için gönderilen Rus askerleri sonunda isyancıların yanında yer aldı. Alexander bir başka pogroma cevaben "Çok üzücü ama bunun sonunu göremiyorum," diye yazdı. "Yahudiler kendilerini Ruslara çok itici gösteriyorlar."

Yahudi sürgününün sonunun başlangıcı anlamına gelen İlk Aliyah'a bakın. "Hovevei Zion" ("Siyon Aşıkları") olarak bilinen tarım kolektifleri, kısa süre içinde Filistin'in iç bölgelerinde ortaya çıkan kooperatif yerleşkeleri kurmak için fonları bir araya getirdi. Bu, Saul (eski İsrail Krallığı'nın ilk hükümdarı), Davut (Kudüs'ü ele geçiren, Filistlileri ve diğer Levanten düşmanları bozguna uğratan ve krallığı küçük bir imparatorluğa dönüştüren) ve Süleyman (liderliğinde Birinci Tapınak inşa edilen ve dağınık Yahudi kabileleri birleşik bir halk ve inanç haline getirilen) kralların hükümdarlıklarında temsil edilen, yoğun bir şekilde mitleştirilen Yahudi anavatanına uzun zamandır beklenen "eve dönüş" idi. Yine de Siyonizm bir kaçınılmazlıktan ziyade bir seçenek - hem de radikal bir seçenek - olarak ortaya çıktı.

Herzl kendi muhalefetinin farkındaydı. "Altneuland"da Friedrich, kendi kendini yok etmeye doğru sürüklenen, solmuş bir son dönem Yahudi burjuvazisini temsil ediyor gibidir. Romanın açılış sayfalarında sevgilisi tarafından reddedildikten sonra öylesine depresyona girmiş ve hayal kırıklığına uğramıştır ki, yaşlanmakta olan insan düşmanı bir milyonerin -Alman aristokrat Kingscourt'un- uzak bir adaya yelken açma teklifini kabul eder. Ama önce Kingscourt Yafa'da karaya çıkmalarında ısrar eder. Bu noktada, kitabın yayınlandığı yıl olan 1902'dir. Friedrich, Osmanlı Filistin'inde Avrupa'dakinden çok daha belirgin bir terk edilmişlik havasıyla karşılaşır. Güneşten yıpranmış Yahudilerin ve Arapların paçavralar içinde çırpındığı limana "tuhaf, mezara benzer bir koku" yayılmıştır. Kudüs çığlık atan dilencilerle dolup taşmaktadır. "Yahudi krallığından geriye Tapınak duvarının bu parçasından başka bir şey kalmadı," diye yakınır.

1922 yılına gelindiğinde işler değişmiştir. Yirmi yıllık ada hayatının yumuşattığı ikili, Herzl'in sorunsuz işleyen kurgusal kooperatifiyle karşılaşırlar. Herzl, "gelecek günlerin peri masalı" dediği "Altneuland "ı yazmaya başladığında, manifestosunda özetlediği türden özel bir Yahudi devletine karşı tutumunu yumuşatmıştır.

Herzl'in Yeni Toplumu- New Society-, John Lennon'ın "Imagine" şarkısının ünlü sözlerini çağrıştırır: "Imagine there's no countries/ It's not hard to do/ Nothing to kill or die for/ And no religion, too.- Ülkelerin olmadığını hayal edin/ Yapması zor değil/ Öldürecek ya da uğruna ölecek bir şey yok/ Ve din de yok." İsrail Savunma Kuvvetleri'ni ya da zorunlu askerlik hizmetini unutun: Daimi bir ordu bile yok. Resmi bir din de yok. İnancı, etnik kökeni ya da milliyeti ne olursa olsun herkes topluluğa katılabilir. Camiler ve kiliseler sinagogların yanında yer alır ama gerçek tanrı eşitliktir.

"Altneuland", Yahudi özerkliğinin nasıl görüneceği ve nasıl hissedileceğine cevap arayan yüzyıl başı metinlerinden biriydi. Bu amaçla, Siyonist ütopik edebiyatın niş alanı, endüstriyel kapitalizmin ezici adaletsizliklerinden dehşete düşen diğer gerçek hayattaki ütopik hareketlerle örtüşüyordu. Herzl bunlardan birkaçının adını veriyor: 1800'lerin ortalarında İngiltere'nin Manchester kentinin dışında "ev kolonisi" adını verdikleri bir manifatura mağazasına sahip olan Rochdale Öncüleri; İrlanda'nın Clare bölgesinde 1830'larda kurulan Ralahine Komünü üretim kooperatifi; ve derin uykudaki Viktorya dönemi kahramanını 2000 yılında sosyalist bir cennete Rip Van Winkle benzeri bir yolculuğa gönderen Amerikalı yazar Edward Bellamy'nin 1888 tarihli etkili romanı "Looking Backward". Ancak esin kaynağı olan ev kolonilerinin aksine, Yeni Toplum- New Society- gerçek bir kolonidir.

Kitapta sadece tek bir Filistinli karakter, konuşkan ve cana yakın Reşid Bey (karısının eldivenli eli, sert bir hoşgörüyle övülen bir gelenek olan peçenin arkasından kısa bir süre görünüyor) yer alıyor. "Bu Yahudileri davetsiz misafir olarak görmüyor musunuz?" diye sorar Kingscourt. Reşid Bey soğukkanlılıkla, "Yahudiler bizi zenginleştirdi," diye cevap verir. "Sizden hiçbir şey almayan ama onun yerine size bir şeyler getiren bir adama hırsız der misiniz?"

Herzl'in kaçtığı bir mesele de açık kayıt sistemine rağmen eyaletin Yahudi çoğunluğunu -özellikle de Yidiş konuşan Aşkenaz çoğunluğunu- nasıl koruduğudur. Bunun yerine, romanın baş kötüleri Viktor Orbán veya Giorgia Meloni gibi aşırı sağcı popülistlerdir. Yahudi olmayanları üyelikten dışlamak için kampanya yürütüyorlar; bu düşünülemez bir kötülük. Bir Yeni Toplum- New Society- üyesi, "Eğer bu aptalca, dar görüşlü politikayı benimserseniz, ülke mahvolacak" diye öfkelenir.

Bugün "Altneuland "ı okumak, fantezi ile gerçeği, ütopya ile distopyayı karşılaştırmaktır. Kitapta, pis, kasvetli görünümlü kulübeler olarak tasvir edilen Filistin köyleri buldozerlerle yıkılıyor ve yerlerine İsrail'in Batı Şeria'daki banliyö tarzı yerleşimlerinden birini andıran pırıl pırıl planlanmış bir topluluk olan "Yeni Köy" inşa ediliyor. Bu sağlıklı bir gelişme olarak kabul ediliyor. Gerçekten de 1948'den sonra 400'den fazla Filistin köyü İsrail devleti tarafından yok edildi. Bu, kitapta anlatıldığı gibi, köylerin asıl sakinlerinin yararına olmaktan çok uzaktı. Filistin nüfusunun yaklaşık yarısı -yaklaşık 750.000 kişi- yerinden edildi ya da korku ve baskı altında savaştan kaçtı. Toplulukları ortadan kaldırıldıktan sonra, yerlerine 400'den fazla yeni İsrail kasabası inşa edildi. Mevzuat, Filistinlilerin geri dönüş hakkının engellenmesine yardımcı oldu: 1950'de çıkarılan Gaiplerin Mülkiyet Yasaları ve 1954'te (İsrail'in sığınma talebinde bulunan herkese haklar tanıyan BM Mülteci Sözleşmesi'ni imzalamasından üç yıl sonra) onaylanan Sızma Karşıtı Yasa, devlete düzensiz yollarla giren herkesi "sızmacı" olarak tanımlıyordu.

Aynı yasa şimdi de sığınmacıların taleplerine karşı kullanılıyor. 2006 ve 2012 yılları arasında yaklaşık 50,000 Eritreli ve Sudanlı, Sina üzerinden tehlikeli bir yürüyüş yaptıktan sonra İsrail'e geçti; bu, ironik bir şekilde, Mısır esaretinden kaçan eski Yahudilerin vaat edilen topraklara yaptıkları, her Hamursuz Bayramı'nda anılan yolculuğun rotasıydı. Paralellik burada sona eriyor. 2012 yılında Mısır-İsrail sınırı bir çitle kapatıldı. Tel Aviv'in güneyindeki Merkez Otobüs Terminali'nin karşısında bulunan Levinsky Parkı, sınırı geçmeyi başaranlar için kasvetli bir toplanma noktası haline geldi.

Bekâr erkekler, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin hukuka aykırı bulduğu bir kararla, Negev çölünde Mısır sınırına yakın, hapishane benzeri korkunç bir gözaltı tesisi olan Holot'a nakledildi. Bu tesis 2018 yılında kapatıldı, ancak diğer iki tesis - Ben Gurion Havaalanı'ndaki Yahalom ve Ramla'daki Givon Cezaevi - çocuklu aileler de dahil olmak üzere sığınma talebinde bulunanları hapsetmeye devam ediyor. Mahkumlar teknik olarak idari gözaltında tutulduklarından, cezalarını çekmediklerinden, normal cezai işlemler - tanımlanmış suçlamalar, avukat hakkı, mahkeme tarihi - geçerli değildir. Bu durum, aynı yasal boşluk kullanılarak gözaltına alınan çok sayıda Filistinli için de geçerli; İsrailli sivil toplum örgütü B'Tselem'e göre 2001'den bu yana her yıl 250 ila 950 Filistinli bu şekilde gözaltına alındı.

Bir ironi daha var: Levinsky Parkı adını bir başka Siyonist ütopik romancıdan alıyor. 1892'de yayınlanan "5800 Yılında İsrail Topraklarına Yolculuk" adlı kurgusal seyahatname, Odesa'nın Yahudi edebiyat çevrelerinin demirbaşı olan İbrani yazar Elhanan Eib Levinsky tarafından yazılmıştır. Levinsky 1881-1884 pogromları sırasında ateşli bir Siyonist olmuştu. Metni, bir çift Yahudi balaycısının Miladi takvim yılı 2040'a tekabül eden gelecekteki bir İsrail devletine yolculuğunu anlatır. Herzl'in romanında olduğu gibi, "Eretz Israel" - "İsrail Ülkesi" - fonograflar, zeplinler, elektrik ışıkları ve elektrikli gemilerle tamamlanmış, yüzyıl başı modernitesinin kükreyen bir pastişi gibi okunan, son teknoloji ürünü, sosyalist esintili bir ütopya haline gelmiştir. Kendisini yeni bir "Cennet Bahçesi" olarak adlandırıyor, ancak Yahudi olmayan vatandaşlara İbranice isimler verildiği ve eşit derecede korunduğu bir bahçe.

Levinsky Parkı'nın sığınmacılarla dolup taştığı 2012 yılında Jerusalem Post, ütopik romanın 110. yıldönümüne ilişkin kulağa hoş gelmeyen bir yazı yayınladı. Köşe yazarı, Levinsky'nin "hayali öngörülerinin çoktan gerçekleşmiş olmasının mucize olduğu" sonucuna vardı.

İsrail Devleti, belirlenmiş bir vatanın dokunulmaz bir koruma sağladığı önermesi üzerine kurulmuştur. Pek çok kişinin dile getirdiği bir başka ironi de, Holokost'tan kurtulanların soyundan gelen İngiliz yazar Jacqueline Rose'un etkili bir şekilde ifade ettiği gibi, "İsrail'in, Yahudi halkının kaçmak zorunda kaldığı ulus olma halini tam da kalbine kazımış olmasıdır". İsrail bu yıl Yahudi olmayan 5,000 Ukraynalı mülteciyi kabul ederek, Afrikalı mültecilere yönelik muamelesiyle olumsuz karşılaştırmalara davetiye çıkarmıştır; geri dönüş hakkı tanınmayan mülteci statüsündeki milyonlarca Filistinliden bahsetmeye bile gerek yoktur. Bir Yahudi büyükbabası olan herkese ücretsiz uçak bileti, İbranice dil dersleri ve pasaport verilebiliyor. Ancak Yahudi olmayan göçmenler için vatandaşlığa giden bir yol yok. 2009'dan bu yana sadece 10 Eritreli ve bir Sudanlı başvuru sahibine mülteci statüsü verildi.

Tüm bunları Herzl'in romanının sonundaki duygusal bir sahne ile karşılaştırın. Bu noktada, Friedrich ve Kingscourt - bir Hıristiyan - isimsiz adalarındaki münzevi, tembel yaşam tarzlarını bırakmaya ve Yeni Toplumun- New Society-adanmış üyeleri olmaya yemin etmişlerdir. Kitabın son sayfalarında, Commonwealth'in yaşlı Rus-Yahudi başkanı yatağında huzur içinde ölmeye hazırlanmaktadır. Son sözleri bugün gerçek olmaktan çok boş geliyor: "Bırakın, yabancı aramızda, evinde olsun."

2022'de "Altneuland" ve yazarı hakkında ne söyleyebiliriz? Siyonizmin babası, "parya" muamelesi görmeye alışmış, Herzl'in 1896'da bir Yahudi devleti için yazdığı cri de coeur'den alıntı yapacak olursak, "haklarından ve mallarından mahrum bırakılmaktan" her zaman endişe duyan Yahudiler için bir haysiyet ve kendi kaderini tayin etme hayalini temsil ediyordu. Polonya'dan göç eden Yahudi büyük büyük ebeveynlerimin Chicago'daki oturma odasında Siyonist bir tılsım gibi Herzl'in bir gobleni asılıydı. Herzl'in unutulmuş romanını yeniden okumak (daha doğrusu okumak) bu mirası yeniden düşünmek için bir şans.

İsrail eskiden dünya sahnesinde bir anomali gibi görünse de - apartheid devletine benzetilen bir demokrasi - kadim kökenlere dayanan ayrıcalıklı, etno-milliyetçi bir "yuva" fikri artık giderek yaygınlaşıyor. Başbakan Narendra Modi'nin Hindu Siyonizmi olarak adlandırılabilecek, mitolojik Ram krallığını yeniden inşa etmek için Müslüman "işgalciyi" saf dışı bırakmaya ve gölgede bırakmaya kararlı Hindistan'ından başka bir yere bakmaya gerek yok. Ya da beyaz milliyetçi Richard Spencer'ın tüyler ürpertici "beyaz Siyonizm" neolojisini icat ettiği Amerika Birleşik Devletleri. İtalya'da kazanan aşırı sağcı koalisyon, Mussolini'nin demir pençesine özlem duyuyor gibi görünüyor, tıpkı Mussolini'nin uzak emperyal Romalı seleflerinden ilham alması gibi. Siyon'a dönüşten farklı olarak, bu hareketlerin aradığı "dönüş" fiziksel değil, zamansaldır: Milliyetçi (ve faşist) ideolojilerin içine işlemiş nostaljik bir mecaz olan düşmüş bir altın çağı yeniden canlandırmak istiyorlar.

Herzl'in mirası neden önemlidir? Çünkü İsrail'deki Yahudi vatanı fikri, 1948 savaşında boşaltılan köylerden bu yaz gazeteci Shireen Abu Akleh'in öldürülmesine kadar ülkenin insan hakları ihlallerini bir kenara itecek kadar kutsal kabul ediliyor. Son olarak, aşırı sağcı Dini Siyonist Parti İsrail'de 1 Kasım'da yapılan son seçimlerde Knesset'te 14 sandalye kazandı. Adını ABD doğumlu Yahudi aşırı milliyetçi Meir Kahane'den alan ve Kahanizm olarak bilinen Arap karşıtı aşırı ideolojiye bağlı olan Itamar Ben-Gvir'in liderliğindeki yeni Başbakan Benjamin Netanyahu'nun koalisyonu "Altneuland"ın bağnaz, popülist kötü adamlarını hatırlatıyor. Tarihin en gayretli Siyonistlerinin birçoğunun buna benzer bir anavatan tasavvur etmemiş olması önemlidir. Herzl'in Yeni Toplum- New Society- vizyonu, yüzyıl başındaki zulmün alevleri arasında şekillenmiştir. 

Yeni yaşam ve varoluş modellerine ilham veren, çağın kargaşası ve şiddetiydi. İçinde bulunduğumuz çağ, birbiriyle örtüşen krizler ve olağanüstü hallerle işaretleniyor. Herzl gibi insanlar da zararlı bir statükoyu değiştirmek için mücadele ediyor. Bu durum, Herzl'in bir zamanlar uğruna mücadele ettiği ve üzerine yazılar yazılan fikirleri yeniden gözden geçirmek için ideal bir zaman. Yahudi devletiyle eşanlamlı olan bu adam artık başka bir şeyi temsil etsin: eşitlik, açık sınırlar, radikal ütopik deneyler. Bizler de dünyalarımızı yeni ve cesur çizgilerle yeniden hayal etmeliyiz.

Ariel Sophia Bardi, 11 Kasım 2022, The New Lines Magazine

(Ariel Sophia Bardi bir gazeteci ve akademisyendir.)


Mustafa Tamer, 17.12.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı