19 Kasım 2022 Cumartesi

SA9935/MT108: Küçük Kötülüklere Övgü; Realizm (Gerçekçilik) Dış Politikayı Onarabilir mi?

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  'Oil, the State, and War: The Foreign Policies of Petrostates- Petrol, Devlet ve Savaş: Petrostatların Dış Politikaları' kitabının yazarı, Stimson Center kıdemli Öğretim Üyesi ve Georgetown Üniversitesi'nde yardımcı Doçent olan Emma Ashford'a aittir ve Gerçekçiliğe (Realizm) yönelik birer eleştiri çerçevesi belirlemeye çalışan Alman ve Amerikan entelektüelleri arasındaki çapraz ilişkiye ve bu felsefenin altında yatan kavramların daha derin ve daha kötü niyetli tarihsel köklerine özellikle odaklanarak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde klasik gerçekçiliğin gelişimini araştıran Matthew Spectre'ın 'The Atlantic Realists-Atlantik Gerçekçileri' ile modern jeopolitiği anlamak için bir çerçeve olarak klasik gerçekçiliği, özellikle gerçekçiliğin daha modern yapısal versiyonlarına karşıt olarak iyileştirmeye çalışan Jonathan Kirshner'ın 'An Unwritten Future-Yazılmamış Bir Gelecek' adlı kitaplarına odaklanmaktadır. Amerikan İmparatorluğu'nun sürmesini sağlamak için her türlü felsefi temeli kullanan ve bu temellerden sapmadan yeni bakış açıları üreten Amerikan düşünce okullarının insanlığa verdikleri üç yüz yıllık zarar göz önüne alındığında, beşerî aklın neden kötülüğe hizmet ettiğini anlamak kolaylaşacaktır. Ateist ve ya daha çok doğru bir tanımla 'satanist' itkilerin, âmillerin ve âmirlerin egemenliğinde bu türden felsefî tartışmaların insanlığın aklı olan üniversiteleri/akademiyi de çürüttüğü söylenebilir. Keyifli okumalar diliyoruz.
Seçkin Deniz, 19.11.2022, Sonsuz Ark


In Praise of Lesser Evils; Can Realism Repair Foreign Policy?

Gerçekçi olmak için harika bir zaman değil. Uluslararası ilişkilerin önde gelen birçok realist (gerçekçi) teorisyeni, Ukrayna'daki savaşı doğru bir şekilde öngörmüş olsa da, onların küçük devletlerin hakları üzerindeki büyük güç politikalarına odaklanmaları ve tırmanma risklerine ilişkin uyarıları dış politika yorumcuları arasında popüler olmamıştır.

Başta John Mearsheimer olmak üzere bazı realistlerin, savaşın neredeyse tamamen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşçılığından ziyade NATO'nun genişlemesinin yapısal faktörünün sonucu olduğu konusundaki ısrarları da gerçekçiliği daha geniş bir halk kitlesine sevdirmedi. Bilgin Tom Nichols'a göre, Ukrayna'daki savaş “gerçekçiliğin saçmalık olduğunu” kanıtladı.

Etik ve insan hakları söz konusu olduğunda, bunların bir kısmı gerçekçiliğin normal halkla ilişkiler sorunudur. Uluslararası siyasetin temel felsefi geleneklerinden biri olan realizm (gerçekçilik), güç ve güvenliği uluslararası sistemin merkezinde görür. Düşünce okulu çeşitli tatlarda gelse de, neredeyse tüm realistler birkaç temel kavram üzerinde hemfikirdir: devletler öncelikle güvenlik ve hayatta kalma tarafından yönlendiriliyor; devletler arası ilkeler yerine ulusal çıkar temelinde hareket ediyor ve uluslararası sistem anarşi tarafından tanımlanıyor.

Bu kavramların hiçbiri hoş veya popüler değil. Realist Robert Gilpin “No One Loves a Political Realist-Kimse Politik Gerçekçiyi Sevmez” başlıklı bir makale yazmıştı. Çoğu zaman, uluslararası yaşamın sert gerçeklerine dikkat çekmek veya devletlerin barbarca davrandığını belirtmek, basit bir teşhisten ziyade bencil davranışların onaylanması olarak görülüyor.

Okulun kurucu babalarından biri olan Hans Morgenthau'nun belirttiği gibi, realistler kendilerini “belirli bir ulusun ahlaki özlemlerini evreni yöneten ahlaki yasalarla özdeşleştirmeyi” reddediyor olarak görebilirler. Ancak onları eleştirenler, Ukrayna konusundaki tartışmanın da gösterdiği gibi, onları genellikle hiçbir ahlaka sahip olmamakla suçluyor.

Sanki bir ipucu varmış gibi, iki yeni kitap, klasik gerçekçiliğin tarihine bakarak gerçekçiliğin kusurlarını ve vaatlerini ele almaya çalışıyor; bu karamsarlığına uluslararası sistem analizi yoluyla değil, insan doğasına daha geniş anlamda kasvetli bir bakış açısıyla ulaşan daha eski bir gerçekçilik versiyonu.

Matthew Spectre'ın 'The Atlantic Realists-Atlantik Gerçekçileri', Alman ve Amerikan entelektüelleri arasındaki çapraz ilişkiye ve bu felsefenin altında yatan kavramların daha derin ve daha kötü niyetli tarihsel köklerine özellikle odaklanarak, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde klasik gerçekçiliğin gelişimini araştırıyor.

Buna karşın Jonathan Kirshner'ın 'An Unwritten Future-Yazılmamış Bir Gelecek'i, modern jeopolitiği anlamak için bir çerçeve olarak klasik gerçekçiliği, özellikle gerçekçiliğin daha modern yapısal versiyonlarına karşıt olarak iyileştirmeye çalışıyor. Kirshner klasik gerçekçiliği övmeye çalışırken, Spectre onu gömmeye gelmiş.

Ancak her iki yazar da gerçekçilik hakkında siyaset bilimci William Wohlforth'un şu şekilde ortaya koyduğu merkezi bir gerçeğe dayanıyor: "En önemli nokta, gerçekçiliğin şimdi var olmadığı ve hiçbir zaman tek bir teori olmadığıdır." Daha ziyade, diğer düşünce okulları tarafından önerilen büyük ve çoğu zaman ölüme mahkûm ideolojik haçlı seferlerinden ziyade, her biri pragmatizm ve mümkün olanın sanatı ile karakterize edilen dünya hakkında düşünmek için çeşitli modeller içeriyor.

Eleştirilerin Odağındaki Kremlin

Realistler, son yıllarda ABD'nin feci dış politikasını eleştirmede ön saflarda yer aldılar ve dünyayı kendi imajına göre yeniden şekillendirmeye çalışmanın aptallığını vurguladılar. Sonuç olarak, kamunun ve hatta seçkinlerin görüşleri son on yılda daha pragmatik ve gerçekçi bir yöne doğru sallanmaya başladı. Bununla birlikte, realistler Ukrayna'daki savaşı yeterince açıklamamak ve buna yanıt vermemekle, bu değişime karşı potansiyel bir tepkiyle karşı karşıya kalabilirler.

Ukrayna uzun zamandır realist düşünce için bir parlama noktası olmuştur. Birçok realist, Soğuk Savaş sonrası dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin idealist bir Avrupa siyaseti anlayışına fazla odaklandığını ve sınırların kalıcı anlamı ve Rusya ile rakipleri arasındaki askeri denge gibi klasik jeopolitik kaygılardan çok bıkkın olduğunu iddia ediyor. 

Liberal enternasyonalizme (ticaretin, uluslararası kurumların veya liberal normların güç politikalarının daha az önemli olduğu bir dünya inşa etmeye yardımcı olabileceği fikrine) abone olan politika yapıcılar, tipik olarak NATO'nun genişlemesini daha küçük orta ve doğu Avrupa devletleri için demokratik bir seçim meselesi olarak sundular. Realistler, aksine, bunun Moskova için meşru bir güvenlik endişesi sunacağını savundular; Batı'nın bakış açısından NATO ne kadar iyi niyetli görünürse görünsün, hiçbir devletin karşıt bir askeri ittifakın sınırlarına daha da yaklaşmasından memnun olmayacağını tartışacaklardır.

Bu anlaşmazlıklar, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'daki savaşı ve 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinden sonra daha şiddetli hale geldi ve liberal enternasyonalistler, bu savaşların Putin'in Sovyet imparatorluğu coğrafyasını yeniden fethetmeye çalışan emperyalist, revizyonist bir lider olduğunu ortaya koyduğunu iddia etti. Ancak birçok realist, bu çatışmaların Moskova'nın en yakın komşularının NATO'ya katılmasını engelleme girişimleri olduğunu ileri sürdü.

Her iki argüman da makul; Kremlin'in mantığını anlamak zor. Yine de teşhisler olarak, çok farklı politika sonuçlarına işaret ediyorlar: Putin hırsla hareket ediyorsa, o zaman Batı caydırıcılığı desteklemeli ve Rusya'ya karşı sert bir tavır almalı, ama eğer korkudan hareket ediyorsa, taviz vermeli ve gelecekteki genişleme sınırlarını kabul etmelidir.

24 Şubat işgalinden bu yana bu eleştiriye yeni bir boyut geldi. Savaşın başlamasından sonraki aylarda gerçekçiliğin daha derin düşünceli eleştirileri, çatışmanın birçok gerçekçi analizinin, neredeyse tamamen ABD ve Rusya arasındaki ilişkilere odaklandıkları için nispeten yararsız olduğuna ve Putin'in işgal kararını ve çatışma sırasındaki davranışını açıklayan içsel ve düşünsel faktörleri görmezden gelindiğine dikkat çekti.

Realistler muhtemelen NATO'nun Sovyet sonrası alana genişlemesinin savaşa katkıda bulunduğu konusunda haklılar, ancak bu en iyi ihtimalle kısmi bir açıklama. Rusya'nın savaş öncesi karar verme sürecinde diğer faktörlerin de önemli olduğu görülüyor: Ukrayna'da NATO silahlanmaları veya üsleri (resmi üyeliği olsun ya da olmasın), Ukrayna ordusuna verilen Batı eğitimi, Kiev'in Putin'e yakın oligarklara yönelik yolsuzluk baskısı ve Ukrayna'nın AB ile artan ekonomik bağları.

Dolayısıyla Ukrayna'daki savaş, bazı gerçekçi teorilerin küresel jeopolitik çalkantı sırasında olabilecekleri kadar yararlı olmadığını gösteriyor; realistler Ukrayna'daki savaşın geniş hatlarına hakimler ama ayrıntıların çoğunu yanlış anlıyorlar.

Bu özellikle talihsiz bir durumdur, çünkü dünyaya yönelik diğer yaklaşımlar - özellikle de Soğuk Savaş sonrası dönemin çoğuna egemen olan liberal enternasyonalizm varyantları - yetersiz bulunmuştur. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin devasa askeri üstünlüğünü koruyabileceğini ve diğer güçlerin yükselişini engelleyebileceğini öne süren öncelik veya liberal hegemonya savunucuları, Çin'in yükselişiyle yanıldıklarını kanıtladılar.

Afganistan ve Irak'taki rejim değişikliği savaşlarını veya Libya'daki insani müdahaleleri destekleyen liberal enternasyonalistler, büyük projelerinin bocaladığını ve başarısız olduğunu gördüler. Spectre ve Kirshner'ın kitaplarında sunulan realist teoriler, tam olarak yeni içgörüler sunmayabilir, ancak pragmatizmi birçok yönden yeni çok kutuplu dünyamıza daha uygun olan klasik bir realist model anlayışımızı gözden geçiriyor ve güncelliyor.

GERÇEK OLALIM

Bugün “gerçekçilik” olarak adlandırılan şey -çoğu lisans öğrencisine Uluslararası İlişkiler 101 dersinde öğretilen düşünce okulu- aslında yapısal gerçekçilik ya da Yeni-Gerçekçiliktir, gerçekçiliğin 1970'lerde bilim adamı Kenneth Waltz tarafından özetlenen bir versiyonudur.

Yeni-Gerçekçilik ayrıca, devletlerin güvenliği öncelikle askeri tahkimatlar ve teknoloji gibi savunma araçlarıyla mı yoksa güç ve toprak elde eden bir genişleme yoluyla mı aradığına bağlı olarak “savunma” ve “saldırı” varyantlarına ayrılıyor.

Her iki versiyon da ağırlıklı olarak yapısal faktörlere (devletlerin küresel düzeyde etkileşim kurma biçimleri) odaklanıyor ve iç siyaseti, bürokratik karar almanın tuhaflıklarını, liderlerin psikolojisini, küresel normları ve uluslararası kurumları etkin bir şekilde görmezden geliyor.

Bu nedenle Yeni-Gerçekçilik, Thucydides, Machiavelli ve Bismarck'ı ilk uygulayıcıları arasında sayan, felsefede güçlü köklere sahip olan ve iç politika ve insan doğasının rolü, prestij ve onuru, aynı zamanda, klasik gerçekçiliğin daha modern muadili olan “neoklasik gerçekçilik” (bu derginin eski editörü Gideon Rose tarafından türetilmiş bir terim) ile de tezat oluşturuyor; bu terim, yerel ve düşünsel faktörleri yapısal teorilere yeniden dahil ederek iki varyantı birleştirmeye çalışıyor.

Spectre'ın ve Kirshner'ın kitaplarının her ikisi de klasik gerçekçilikle, özellikle de onun sonraki tüm realist teorilerin kaynağı olarak rolüyle ilgileniyor. Spectre, bir çizgi romanda olduğu gibi, Morgenthau ve Alman teorisyen Wilhelm Grewe gibi önemli oyuncuların entelektüel temellerine ve biyografilerine odaklanarak gerçekçiliğin köken hikayesini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Bunu yaparken amacı, gerçekçiliğin doğuşunun daha önce anlaşıldığından çok daha karanlık bir hikaye olduğunu kanıtlamaktır. Klasik gerçekçiliğin yaygın olarak anlatılan hikayesinde, Morgenthau gibi Alman-Amerikalı göçmenler, 20. yüzyılın başlarındaki kanlı savaşlara, ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın temelsiz idealizmini reddederek ve Machiavelli ve Thucydides gibi düşünürler tarafından benimsenen klasik realpolitik nosyonlarına geri dönerek tepki verdiler.

En ünlü İngiliz tarihçi Edward Hallett Carr tarafından sunulan bu anlatı, Nazilerin yükselişini ve Dünya Savaşı'nın patlak vermesini, Wilson'ın, çatışmaları realpolitik ve güç yerine yasalar ve normlar yoluyla çözecek bir Milletler Cemiyeti yaratmaya yönelik idealist çabalarının başarısızlığına bağlıyor.

Ancak Spectre, klasik gerçekçiliğin aslında Bismarckçı Realpolitik'in soyundan gelmediğini öne sürüyor. Daha ziyade, beceriksiz emperyalist II. Wilhelm tarafından on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında uygulamaya konulan emperyalist düşünce okulu olan Weltpolitik'in arayışının bir uzantısıdır.

İlki, gereksiz çatışmalardan kaçınmak için hasımlar arasında ustaca bir denge kurmayı vurgularken, ikincisi daha çok, büyük güçlerin yayılma ve egemenlik hakkına sahip olduğu şeklindeki sosyal Darwinist fikirler tarafından yönlendirilmişti. Spectre, gerçekçiliğin hain köklerini savunmak için klasik gerçekçiliğin temel kavramlarının kökenlerine bakıyor ve “ulusal çıkar” ve “jeopolitik” gibi terimleri araştırıyor. Bulduğu şey, bu terimlerin bazılarının aslında yirminci yüzyılın ortalarından on yıllar önce, emperyalizm hakkındaki tartışmalarda ve Wilson gibi politikacıların ABD ve Almanya gibi yükselen güçlerin istisnai olduğu iddialarında ortaya çıktığıdır.

Polonya'nın Orzysz kentindeki NATO tatbikatı sırasında Polonyalı askerler, Temmuz 2022, Omer Marques / Getty Images

Benzer şekilde, Spectre, klasik realistlerin birçok yönden kendileri için asil bir soy icat ettiğine dair sağlam bir iddiada bulunuyor ve çalışmaları dünya kavramlarına uyan (Hobbes gibi) büyük tarihsel filozofları belirlerken, daha şüpheli tarihsel öncüllerini tamamen göz ardı ediyor veya bunlardan kaçınıyor. 

Alman filozof Carl Schmitt'in Grossraum (daha sonra Lebensraum olarak daha kötü bir şöhrete sahip olan, Hitler'in Nazi hükümetinin Doğu Avrupa'daki fetihlerini haklı çıkarmak için kullandığı doktrin) ile daha sonraki realist düşünürlerin jeopolitik üzerindeki odakları arasındaki bağlantıları keşfetmek için önemli zaman harcıyor. 

Gerçekçiliğin bu entelektüel soykütüğü etkileyici bir katkıdır. Ancak Spectre'ın bundan çıkardığı dersler daha az inandırıcı. 1950'lerin klasik realistlerinin daha önceki, daha az etik uluslararası ilişkiler teorilerinden kavram ve fikirler aldıkları konusunda haklı olsa da, bu tür borçlanmanın neden sonraki argümanlarını baltaladığı açık değildir. Spectre, bu düşük bağlar nedeniyle gerçekçiliğin “birikmiş tarihsel “bilgelik” deposu olarak değil, daha ziyade tarihi bir eser olarak görülmesi gerektiğini ve trajik bir şekilde dünya siyaseti üzerinde çok fazla güç uygulayan bir şey” olarak görülmesi gerektiğini öne sürüyor. Yine de tüm filozoflar ve bilim adamları ilham ve destek için geçmişi araştırıyorlar. Peki ya klasik realistler kendi durumlarını desteklemek için benzer bakış açıları için geriye bakarlarsa? Fikirleri için yirminci yüzyılın sorunlu tarihinden daha uzun, daha çeşitli bir soy aradılar. Bunun için onları suçlamak zor.

Gerçekten de, Spectre'ın genel argümanının çoğu, çağrışım yoluyla suçluluk anlamına geliyor. Klasik realistlerin argümanlarını yirminci yüzyılın başlarındaki emperyalistlere tanıdık gelecek terimlerle ifade ettikleri kuşkusuz doğrudur. Ancak Spectre'ın kendisinin de belirttiği gibi, bu mirasa “etik ciddiyet” ve “dikkat” eklediler. Bu unsurlar, diğer her şey kadar önceki on yıllarda tanık oldukları fikir ve olaylara karşı bir tepkiydi. Tarihte gerçekçiliğin daha karanlık çeşitlerinin olması, onun daha modern enkarnasyonlarını lekelememelidir. Aslında, bugünün dış politika tartışması için de aynı şey söylenebilir. Güç arayışını ve ABD askeri üstünlüğünü benimseyen dünyaya yönelik kuşkusuz gerçekçi yaklaşımlar var. Ancak gerçekçiliğin temel içgörülerini alan, ancak gerçekçiliğin en eski köklerinin ahlak dışılığını veya emperyalist ilkelerini kabul etmeyen daha etik ve savunmacı varyantlar da vardır. Bazı realistler, kendi annelerini satabilecek kalpsiz şahinlerdir; diğerleri, zor seçimlerin gerekliliğinden pişmanlık duyan düşünceli güvercinlerdir. Her Henry Kissinger için bir George Kennan vardır.

KARMAŞIK

Kirshner'ın 'Yazılmamış Bir Gelecek'teki hedefleri günümüze daha yakın. Kirshner, savaşın rasyonalist nedenlerine bağlılıklarında aşırı olduğunu ve uluslararası sistemde durağanlıktan başka bir şeyi açıklayamadığını savunduğu yapısal gerçekçilerin teorilerini vahşileştiriyor. Kirshner, gerçekçiliği daha cimri bir modele indirgeyerek, ki bu modelde gerçekten önemli olan tek değişkenin güç olduğu bir modele indirgenirken, diyor Kirshner, çok ileri gittiler ve çok az değerli bir teori ürettiler. Dünyayı değerlendirmenin daha yararlı bir yolu olarak gördüğü şeyi önerirken, gerçekçilik ve liberalizm gibi paradigmalar hakkında agnostik olan akademisyenlerin son zamanlardaki araştırmalarından yararlanıyor. Bunun yerine, bu bilim adamları, klasik gerçekçiliğin merkezinde yer alan faktörler olan uluslararası ilişkilerde onur ve prestijin rolünü inceliyorlar. Kirshner, çağdaş düşünürlerin, yerel politik ve düşünsel faktörleri getirerek ve Yeni-Gerçekçiliğin “hiper-rasyonalist” dünya görüşünün tuzakları olarak gördüğü şeylerden kaçınarak, dünyanın klasik gerçekçi modellerini yeniden diriltmesi gerektiğini savunuyor.

Kirshner'in görüşüne göre, devletler arasındaki çatışmalar bazen yanlış algılamalardan veya bir devletin kendisini istemeden güvenli hale getirme girişimlerinin komşu bir devleti daha az güvenli hale getirdiği güvenlik ikileminden kaynaklanabilir. Ancak yapısal realistlerin ilgili olarak kabul edeceği bu nedenlere ek olarak, savaşın farklı dünya görüşlerinden veya farklı devletlerdeki farklı çıkar hiyerarşilerinden kaynaklanabileceğine, yapısalcı realistlerin göz ardı etme eğiliminde olduğuna inanıyor.

Kirshner ayrıca yapısal realistlerin son yıllarda karşılaştığı temel sorunların çoğunu doğru bir şekilde tanımlıyor: ahlakı, temelde ahlak dışı bir teoriyle, ulusal çıkar kavramının şekillendirilebilirliğiyle ve ne yapılmaması gerektiğine dair bir kılavuz olmaktan ziyade amaçlı eyleme bir kılavuz olarak gerçekçiliğin sınırlarıyla nasıl uzlaştırılır.

Kirshner, açıkça, yapısal gerçekçiliğin, kendi çözümlerini önermektense başkalarının yaklaşımlarındaki hatalara işaret etmede daha iyi olduğunu savunuyor; bu, Ukrayna işgalinin nedenleri hakkındaki tartışmaları takip eden herkese doğru gelecek bir eleştiri. Aslında, Yazılmamış Bir Gelecek, savaşın radikal bir belirsizliğe dalma olduğunu savunurken en güçlü noktasındadır. (Yapısal gerçekçilerin modellerini ekonomiden ödünç alma biçimlerindeki içsel çelişkilere işaret ederek, beyzbol içinde oynarken en zayıf olanıdır.)

Yapısal Yeni-Gerçekçilik, savaşların neden ve ne zaman olduğunu veya savaşlar olduğunda liderlerin ve halkların nasıl tepki vereceğini tam olarak açıklayamaz. Altı ay önce, televizyonda bir cumhurbaşkanı rolünü oynayarak ünlenen bir aktörün, Ukraynalıları işgale karşı bir araya getirerek yeni ve birleşik bir ulusal kimliğin yaratılmasını teşvik edeceğine kim inanırdı? Kirshner'in altını çizdiği gibi savaş, ancak insan faktörlerini analize dahil ederek anlaşılabilir.

Kirshner'in sonraki kuşak realistlerle sorunu, liberalizmin meydan okumasına verdikleri yanıttan kaynaklanmaktadır. Liberaller, ticaret, uluslararası kurumlar veya uluslararası hukuk yoluyla elde edilip edilemeyeceği konusunda farklılık gösterseler de, devletlerin çatışma ve güç politikalarının üzerine çıkabileceğine inanırlar; realistler sadece aşkınlığın mümkün olduğuna inanmazlar.

Bu anlaşmazlık karşısında, Yeni-Gerçekçiler, iki okulun tamamen farklı ideolojik varsayımlara dayandığını kabul etmek yerine, kendi inançlarını doğada ideolojik olmaktan çok bilimsel göstermek umuduyla sosyal bilimsel dili ve çerçeveyi benimsediler. Aslında, Kirshner, hem realizmin hem de liberalizmin ideolojik temelleri olduğunu ve çağdaş realistlerin bilim adamı gibi davranmayı bırakmalı ve klasik realizmin daha karmaşık ama analitik açıdan daha zengin arazisine geri dönmeleri gerektiğini söylüyor.

İSTENİLEN VE MÜMKÜN OLAN

Ukrayna ve daha geniş anlamda ABD dış politikası üzerindeki tartışmalar, birçok yönden realist ya da kısıtlama görüşlü düşünürlere yönelik uzun süredir devam eden eleştirileri yeniden şekillendiriyor. Kirshner'in vurguladığı gibi, çoğu realist her şeyden önce sağduyuyu vurguladığından, eleştirmek onlar için ikame olarak farklı, olumlu bir politika önermekten çok daha kolaydır. Sonuç olarak, tek bir realist politika yoktur. Örneğin realistler, terörizme karşı savaşa yönelik eleştirilerinde net ve birlik içindeydiler -Irak'ın işgaline neredeyse oybirliğiyle karşı çıktılar- ama onun yerini alması gerektiğine inandıkları soruda çok daha az. Bazıları Çin'e karşı yeni bir haçlı seferi çağrısı yaparken, diğerleri birçok bölgede ABD'nin geri çekilmesini istiyor. Bu bölünme, realistlerin bu veya gelecekteki yönetimlerde politika sürecini şekillendirmesini zorlaştırıyor.

Yine de gerçekçilik, günümüzün politika tartışmalarında büyük ölçüde bir folyo olarak mevcut olsa da, ABD dış politika yapıcılarını seçimlerini haklı çıkarmaya ve belki de biraz daha pragmatik seçenekleri benimsemeye zorluyor olsa da, realistlerin umabileceği en iyi şey bu olabilir.

Spectre'ın işaret ettiği gibi, realistlerin politika oluşturma ile karmaşık bir ilişkisi vardır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın politika planlama direktörü olarak görev yapan Kennan ve onun altında çalışan Morgenthau, en iyi bilinen gerçekçi politika yapıcılar arasındadır ve etkileri zamanla büyümüş ve azalmıştır.

En gerçekçi yönetimler - Başkan Richard Nixon ve George H. W. Bush'unkiler - bazı dikkate değer politik zaferler elde ettiler: Vietnam Savaşı'nı sona erdirmek, Sovyetler Birliği'nin barışçıl bir şekilde dağılmasını yönetmek, Körfez Savaşı'nı kazanmak.

Ancak Nixon'ın sorunlu iç siyasi sicilinden Bush'un 1992 seçim kaybına kadar karışık mirasları da vardı. Bu, karşı konulmaz ABD gücünün idealistlerin çoğu politikayı yönlendirmesine izin verdiği Clinton, George W. Bush ve Obama yönetimlerinde gerçekçi etki için söylenebilecekten daha fazlasıdır. Yine de dünya çok kutupluluğa doğru kaymaya devam ettikçe, gerçekçi anlayışlar ABD dış politikasının yürütülmesi için bir kez daha önemli hale gelecektir.

Bu, Spectre ve Kirshner'ın kitaplarını özellikle değerli kılıyor. Her ikisinin de liberalizmin bir türevini saman adam olarak kullanmadan gerçekçiliğin öncüllerini ve içgörülerini dikkate alması eşit derecede etkileyicidir. Kirshner, "Paradigmalar kaçınılmazdır" diye yazıyor. “Paradigma savaşları büyük ölçüde anlamsızdır.” Her iki kitap da çözülemez felsefi tartışmalarda zaman kaybetmiyor. Yine de, her iki kitabın da gerçekçi teorilere yönelttikleri suçlamalardan bir şekilde suçlu olması da ironiktir: Spectre ve Kirshner, bu teorilerle ilgili sorunlara mükemmel eleştirel bakışlar sağlıyorlar, ancak alternatifler sağlamada yetersiz kalıyorlar.

Bu cephede, Kirshner'in kitabı özellikle daha iyi performans gösteriyor. Çin'in yükselişi, politik ekonomi sorularının klasik realist teorilerle nasıl kaynaştırılacağı ve hatta klasik realizmin potansiyel zayıflıklarının ve eksikliklerinin keşfedilmesi üzerine bölümleriyle, Yazılmamış Bir Gelecek, devam eden politika tartışmalarına klasik gerçekçi bakış açılarını yeniden yerleştirmenin pratikte ne anlama geleceği sorusunu dikkatli bir şekilde değerlendiriyor.

Klasik gerçekçilik, ABD'nin Çin'in yükselişine karşı son derece dikkatli olması gerektiğini ve Çin'in hırsının Çin gücüyle birlikte yükseleceğini öne sürüyor. Ayrıca Washington'un, 1815, 1914 veya 1939'daki gibi dünyayı sarsan bir büyük güç savaşını kazara kışkırtmasın diye, sınırlar dahilinde bu yükselişle uzlaşmanın ve uyum sağlamanın yollarını ciddi olarak düşünmesi gerektiğini öne sürüyor.

Bu içgörülere rağmen, Kirshner'ın sonuçları dünyayı sarsıcı değil. “Üç çeyrek asırdan sonra, herhangi bir büyük gücün küresel taahhütlerinin doğasını yeniden değerlendirmesinin fazlasıyla uygun olduğunu” öne sürse de, ABD'nin dış politikada statükoyu koruduğunu savunarak bitiriyor. Bilinmeyene sıçrama -aslında herhangi bir büyük değişiklik- gerçekçiliğin sağduyuya yaptığı vurguyla bağdaşmaz. Bu sinir bozucu bir sonuç çünkü kitabın kendisinin Çin'in yükselişini tartışırken inandığı uluslararası sistemde bir durağanlık düzeyi olduğunu gösteriyor.

Öte yandan Spectre, büyük ölçüde ABD dış politikasının geleceği sorusuna odaklanıyor. Realizmin emperyal yaklaşımlara fazla hürmetkâr, fazla antidemokratik olduğunu savunurken ve etik açıdan sorgulanabilir felsefeye fazlasıyla kök salmış olduğundan, realizmi, en azından postkolonyal, feminist ve eleştirel teorik anlayışları bir araya getirene kadar, ileriye doğru makul bir yol olarak görmediğini açıkça ortaya koyuyor.

Bu hoşnutsuzluk, bu kavramlar evrensel değerlerle çatıştığında, dış politikada pragmatizm ve ılımlılıktan kaynaklanan ilerici rahatsızlığın çoğunu yansıtıyor.

Zaman zaman bu gerilim, ilericiler arasında insani müdahale konusunda -örneğin Suriye'de- rahatsız edici iç tartışmalara neden oldu ve bu tür müdahalelerin ülkeyi sonu gelmeyen Ortadoğu savaşlarına sürüklemekten başka bir işe yaramadığını savunanlarla ABD'nin çevredeki insan haklarını koruma sorumluluğu olduğunu iddia edenleri karşı karşıya getirdi.

Ancak realistler bu gerilime asla kör kalmadılar. Morgenthau'nun kendisi de klasikleşmiş Milletler Arasında Siyaset adlı eserinde yazdığı gibi, "Politik gerçekçilik, siyasi ideallere ve ahlaki ilkelere kayıtsız kalmayı gerektirmez ve buna göz yummaz, ancak gerçekten de arzu edilen ve mümkün olan arasında keskin bir ayrım gerektirir."

Realistler, dış politikanın genellikle daha az kötülük arasında bir seçim olduğunu kabul ederler. Aksini iddia etmek -ahlaki ilkelerin veya değerlerin tüm güç ve çıkar kısıtlamalarını geçersiz kılabileceğini iddia etmek- politik gerçekçilik değildir. Siyasi fantezidir.

Emma Ashford, Eylül/Ekim 2022, Foreign Affairs

(Emma Ashford, Stimson Center'da Kıdemli Öğretim Üyesi ve Georgetown Üniversitesi'nde Yardımcı Doçenttir. 'Oil, the State, and War: The Foreign Policies of Petrostates- Petrol, Devlet ve Savaş: Petrostatların Dış Politikaları' kitabının yazarıdır.)


Mustafa Tamer, 19.11.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı