4 Kasım 2022 Cuma

SA9915/SD2587: Avrupa'da Ücret Adaletinin Sağlanması

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Avrupa hizmet işçileri sendikası UNI Europa başkanı Oliver Roethig'a aittir ve Avrupa Birliği'nde artan enflasyona karşı alım gücü azalan işçilerin küresel şirketlere karşı kamu sözleşmelerine bağlı toplu pazarlık gücünün artırılmasına odaklanmaktadır. "Son otuz yılda, işçilerin toplu pazarlık yeteneğinin amansız bir şekilde zayıfladığını gördük." diyen yazarın "AB'nin kendi ihlal ettiği kamu ihale kuralları, şirketlerin toplu pazarlığı bastırmaya teşvik edilmesine neden oluyor. Kamu kurumları, en düşük fiyatı diğer tüm seçim kriterlerinin üzerine koyarak, müzakerelerden kaçınmaya ve işçileri en çok sıkıştırmaya hazır olan şirketleri ödüllendiriyorlar." yorumu ve "Greedflation" olarak adlandırılan bu şeyde, baskın şirketler fiyatları yükseltiyor ve böylece rekor kârları hissedarlara temettüler ve genel müdür maaşı olarak yukarı doğru yeniden dağıtırken enflasyonu artırıyor, ancak çoğu zaman aynı anda işçilere gerçek vadeli ücret kesintileri uyguluyorlar." şeklindeki tespiti  Avrupa Birliği kurumlarında işçiler aleyhine etkili olan lobicileri ile şirketlerin enflasyonun artışına katkı sağladıkları gerçeğini resmediyor. Türkiye'de de tröst haline gelen zincir marketlerin enflasyonu azdırmalarına şahit olduğumuz bugünlerde, analiz, devletin kamu çalışanlarına yönelik destekleyici politikalarının özel sektör için de bir ölçü olarak alınabileceğine işaret etmektedir.
Seçkin Deniz, 04.11.2022, Sonsuz Ark 

Achieving wage justice in Europe

"Özel firmalar için toplu sözleşmelere bağlı kamu sözleşmelerinin yapılması, düşen işgücü payını durdurmaya yardımcı olabilir."

Avrupa genelinde, çalışan insanlar yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya. Krizin yükünü paylaşmanın cevabının toplu pazarlığın güçlendirilmesinde yattığına dair artan kurumsal bir anlayış var. Şimdi harekete geçme zamanı.


Kamu alımları toplu pazarlık bağlantısıyla ücret tabanını yükseltebilir (Olivier Le Moal / Shutterstock.com)

"Toplu pazarlığın güçlendirilmesi, enflasyon şokunun işçiler ve işverenler arasında adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamanın anahtarıdır. Uzun vadede, işçiler için daha güçlü bir ses ve işverenler arasında daha güçlü rekabet, pazarlık gücünün yeniden dengelenmesini sağlayacaktır."

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yakın zamanda yayınlanan İstihdam Görünümü 2022'deki sözleri bunlar. Gerçekten de, emekçilerden kemer sıkmalarının istendiği bir dönemde, sermaye tarafında tanık olduğumuz beslenme çılgınlığı, sadece ahlaki olarak saldırgan değil, aynı zamanda ekonomik olarak da sağlam değil. "Greedflation" olarak adlandırılan bu şeyde, baskın şirketler fiyatları yükseltiyor ve böylece rekor kârları hissedarlara temettüler ve genel müdür maaşı olarak yukarı doğru yeniden dağıtırken enflasyonu artırıyor, ancak çoğu zaman aynı anda işçilere gerçek vadeli ücret kesintileri uyguluyorlar.

Amansız zayıflama

Bu, daha derin bir sorunun belirtisidir; işyeri demokrasisindeki kriz. İşçiler işyerinde güçlü bir şekilde söz sahibi olacak araçlara sahip olduklarında, bunları adil bir pay talep etmek için kullanırlar. Son otuz yılda, işçilerin toplu pazarlık yeteneğinin amansız bir şekilde zayıfladığını gördük.

İşyeri demokrasisindeki bu kriz, sırayla, siyasi demokraside bir krize yol açıyor. Araştırmamız toplu pazarlık saldırıya uğradıkça eşitsizliğin arttığını gösteriyor. Toplu pazarlığın zayıflaması, çalışanların birlikte çalışmaları ve çalışma hayatlarının koşullarını belirlemesi gereken yolların giderek kapanması anlamına geliyor. Kendi yaşamları üzerindeki bu çok somut kontrol ve öznelik kaybı, çalışan insanlar arasında sisteme olan güvenin kaybolmasına neden oluyor. Çaresizlik içinde, pek çok kişi aşırı sağın demir yumruklu düzen vaadiyle baştan çıkarılıyor.

Bu gerçekleşmenin politika yapıcılar tarafından algılandığına dair bazı cesaret verici işaretler var. Avrupa Birliği'nin asgari ücret ve toplu pazarlık yönergesi, ihtiyaç duyulan tutkunun bir kısmını ifade ediyor. Üye devletler için belirlenen yüzde 80 toplu sözleşme kapsamı hedefi özellikle önemlidir.

Avrupa'da istihdamın büyük kısmını oluşturan hizmet sektörlerine özel dikkat gösterilmesi gerekecektir. Bu kitlesel işgücü, nispeten düşük toplu pazarlık kapsamı ve en kötü niyetli sendika karşıtı taktiklerin bazılarından muzdariptir. Amazon gibi son derece güçlü şirketler, güçlerini iş yerinde demokrasiyi atlatmak için kullanıyor ve bir yandan da kamu parasını topluyorlar. İşçiler tek başına durumu yeniden dengeleyemez ve Avrupa ölçeğindeki sorunlar için AB eylemine ihtiyacımız var.

Kamu alımları

AB'nin toplu pazarlığı güçlendirmek için harekete geçmesinin en kolay yolu kamu alımlarıdır. Özel şirketlerden mal ve hizmetlere yapılan kamu harcamaları, birliğin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 14'ünü oluşturuyor.

AB'nin kendi ihlal ettiği kamu ihale kuralları, şirketlerin toplu pazarlığı bastırmaya teşvik edilmesine neden oluyor. Kamu kurumları, en düşük fiyatı diğer tüm seçim kriterlerinin üzerine koyarak, müzakerelerden kaçınmaya ve işçileri en çok sıkıştırmaya hazır olan şirketleri ödüllendiriyorlar.

Bunun yerine kurallar, kamu tarafından satın alınan bir sözleşme kapsamındaki her özel sektör çalışanının altına bir nezaket zemini koymalıdır. Bunu basit ama derin bir değişiklikle yapabilirler: çalışan insanlar, sadece işçilerin toplu iş sözleşmesi yaptığı şirketlerin kamu parasına erişmesine izin vererek, yaşam maliyeti kriziyle yüzleşmek için ihtiyaç duydukları araçları yeniden kazanabilirler.

Bu çözüme destek artıyor ve bunun için hem sendikalar hem de Avrupa Parlamentosu üyeleri giderek daha fazla baskı yapıyor. Kamu parası -çalışanların vergi olarak ödediği para- işlerimizi ve toplumun refahını baltalayan şirketleri finanse etmek için kullanılmamalıdır.

Enflasyonun yükünü paylaşmak ancak gücün yeniden dengelenmesiyle sağlanabilir. Bu 'Birlikte daha güçlü' bir AB'nin sloganıdır. Toplu pazarlık yoluyla ilerleyerek bu sözler eyleme dönüştürülmelidir.

Oliver Roethig, 13 Ekim 2022, Social Europe

(Oliver Roethig, Avrupa hizmet işçileri sendikası UNI Europa'ya başkanlık ediyor.)


Seçkin Deniz, 04.11.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı