31 Ekim 2022 Pazartesi

SA9908/SD2582: Avrupa'nın Jeopolitik Misyonunu Gerçekleştirmek; Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  AB program başkanı, Istituto Affari Internazionali (IAI) kurumsal ilişkiler yöneticisi ve AB siyaseti ve kurumları, İtalyan dış politikası ve uluslararası güvenlik konularında uzman, ilerici bir dış politika ağı olan MondoDem'in başkanı ve ProgressiveActs'in kurucu üyesi Nicoletta Pirozzi'ye aittir ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ürettiği yetersizlik duygusuna karşıt ve ABD'ye alternatif olarak ilk toplantısı 6-7 Ekim 2022'de 44 ülkenin liderlerinin katılımıyla  Prag'da yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu (Europaen Political Community-EPC (*))'nun, Avrupa Birliği'nin küresel aktör olarak rolünü sürdürmesine yardımcı olup olmayacağına odaklanmaktadır. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in bu toplantıya verdiği cevap, Kırım'a yapılan saldırıyı bahane ederek, 29 Ekim 2022'de, Erdoğan'ın çabalarıyla Türkiye- BM-Ukrayna-Rusya arasında, Temmuz 2022'de, İstanbul'da imzalanan Tahıl Anlaşmasından çekildiğini ilan etmek olmuştur. Türkiye'nin EPC'deki 'Altın Rolü', bütün olarak Avrupa Birliği'nin başaramadığı stratejik ilerlemelerde tek başına elde edeceği zaferleri, küresel zemine yaymak olmalıdır.
Seçkin Deniz, 31.10.2022, Sonsuz Ark 

,

Realising Europe’s geopolitical vocation

"Avrupa Siyasi Topluluğu, yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin bel kemiği olabilir mi?"

Savaşın Avrupa topraklarına geri dönüşüyle ​​birlikte, Avrupa Birliği jeopolitik emellerini ve yeteneklerini yeniden keşfetti. Yine de savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisinin nasıl yeniden inşa edileceği bir ikilem olmaya devam ediyor. Geçen yıl, AB'nin küresel vizyonunun ve eyleminin altında yatan temel varsayımların çoğu temelinden sarsıldı.


EPC, takım elbiseli erkekler için bir fotoğraf verme fırsatından daha fazlası olabilir (AB Konseyi)

Birlik, ekonomiden enerjiye ve savunmaya kadar stratejik bağımlılığın kendisini olumsuz koşullara maruz bıraktığını ve nihayetinde Avrupa entegrasyonunu tehlikeye atabileceğini öğrendi. Rusya'nın sistemik bir düşman haline gelmesiyle AB'nin dünyası daraldı, Çin ekonomik bir rakip olarak statüsünü pekiştirdi ve küresel güneydeki ülkeler AB modeline yönelik eleştirilerini giderek daha fazla dile getirdiler.

AB'nin güvenilir bir uluslararası role sahip olması, şimdi her zamankinden daha fazla komşuluğuna bağlıdır. AB küresel emellerini gerçekleştirmek istiyorsa, bölgesel bir siyasi aktör rolünü nasıl oynayacağını öğrenmek zorunda.

Bu kolay değil. AB bir ada değildir ve onu Balkanlar'dan doğu komşularına, orta doğudan Afrika'ya kadar dünyanın en sorunlu bölgelerinden bazılarından ayıran bir okyanus yoktur. Ayrıca, komşu ülkelerle olan ilişkisi derin ve zorlu bir evrim geçirmektedir.

Yüzyılın başında güçlü bir dış politika aracını temsil eden üyelik perspektifi artık çekici değil (Birleşik Krallık), zehirli (Batı Balkanlar, Türkiye), dışlanmış (Kuzey Afrika) veya çok uzak (Moldova, Ukrayna, Gürcistan). Zaman içinde AB, bu ülkeleri bağlı ve ilgili tutmak için çeşitli planlar geliştirdi, ancak bu planlar çok az başarılı oldu. Aslında AB, Avrupa alanı üzerindeki kontrolünü kaybediyor ve bu, diğer aktörler tarafından hızla doldurulan, çatışmaları ve krizleri körükleyen bir siyasi boşluğa neden oluyor.

Uyum görüntüsü

Bu nedenle, AB'nin bölgesel bir güç olarak geri dönüşü için yeni, güçlü bir siyasi girişime yer ve ihtiyaç vardır. Yeni Avrupa Siyasi Topluluğu (EPC) böylesine iddialı bir projeyi temsil edebilir mi? 6 Ekim'de Prag'daki ilk tezahürüne bakarak bunu söylemek zor. Kırk dört ülke, 27 AB üye ülkesi ve Birleşik Krallık ve Türkiye de dahil olmak üzere 17 ortak, AB Konseyi'nin Çek dönem başkanlığı tarafından düzenlenen gayrı resmi zirveden bir gün önce bir araya geldi.

Bu, büyük fotoğraf fırsatı ve Avrupa ailesinin Ukrayna'daki Rus saldırganlığı karşısında önemli bir uyum göstergesiydi. Günün iki konusu tartışıldı: enerji ve güvenlik/istikrar. Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kolaylaştırdığı sınırlı ama somut bir sonuç bile vardı. Rusya'nın Ukrayna'ya şiddetle odaklanmasının yankılarıyla sarsılan, ihtilaflı ilişkilerinin normalleşmesini kolaylaştırmak için Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınıra sivil bir AB misyonu gönderilecek. Son olarak, altı ay sonra Moldova'da ve sonraki altı ay sonra İngiltere'de yeniden toplanma sözü verildi.

Bazı açılardan, bu şaşırtıcı bir sonuçtur. Bu fikir, Macron tarafından Avrupa Günü'nde (9 Mayıs) ortaya atıldığından beri, Avrupa standartlarına göre inanılmaz bir hızla yol almaya başladı. Avrupa kurumları ve Alman Şansölyesi Olaf Scholz da dahil olmak üzere bazı Avrupalı ​​liderler girişimi desteklediler ve ardından yeniden başlattılar.

Elbette, Ukrayna'da tırmanan savaş ve ardından Ukrayna ve Moldova'ya adaylık statüsü hızlandırma teklifi - Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nda kıta için tercihlerini ifade eden Avrupa vatandaşlarına cevap verme ihtiyacı ile birlikte - çok önemliydi. Ve Brexit sonrası Birleşik Krallık'taki siyasi ve ekonomik durumun evrimi, yeni başbakan Liz Truss'un Avrupa aile toplantısında bulunmasına ikna edilmesine yardımcı oldu.

Projenin destekçileri, bazı kilit hususları netleştirmek ve kilit ortaklara çekici kılmak için planda bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. EPC, bazı batı-Balkan ülkeleri ve doğu ortaklarının korktuğu gibi, genişlemenin yerini tutmayacaktır. Ayrıca, özellikle Birleşik Krallık'ın katılımını engelleyebileceği için kurumsallaştırılmayacak. Ve diğer pan-Avrupa örgütleriyle, özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi ile hiçbir örtüşme olmayacaktır.

Bütün bunlar Prag'da 44'ün kapsayıcı biçimini mümkün kıldı. Ancak bu açıklamalar, EPC'yi Avrupa'nın jeopolitik geleceğinin bel kemiğini temsil edebilecek etkili ve sürdürülebilir bir girişime dönüştürmek için yeterli olmayacaktır. Yalnızca amaçlarını netleştirirsek, format ve üyeliği uyarlamak mümkün olacaktır; tam tersi değil.

İki vizyon

EPC için iki ana vizyon vardır. Biri, AB'nin komşularını ona bağlı tutmak için siyasi bir alan oluşturmak. O zaman kurumsallaşma eksikliği bir sorun olabilir. AB sürücü koltuğunda olmak ve projenin millileştirilmesinden kaçınmak istiyorsa, Brüksel'deki kurumlar gündemin belirlenmesinde ve takibinin sağlanmasında kilit rol oynamalıdır.

Ayrıca, yalnızca karar verme rolüne sahip AB kurumlarına erişim, ortak ülkelere katma değer sunabilir. AB öncesi zirve toplantıları ortakları ve Avrupa Parlamentosu ve ortak ülkelerin parlamentolarından alınan bir parlamento forumunu içerecek şekilde genişletildi. Bu senaryoda, EPC'ye girme kriteri, demokrasiye saygı, insan hakları ve hukukun üstünlüğü dahil olmak üzere AB'nin temel değerlerine bağlılık olmalıdır.

Farklı bir fikir, acil sorunları ve uzun vadeli güvenlik endişelerini ele almak amacıyla Avrupa ailesini Rusya'ya karşı toplamak için EPC'yi kullanmak olabilir. Ortak değer ve kurallardan çok çıkarlar ortak bir platform sağlayacaktır. Prag'da seçilen resmi olmayan hükümetler arası ortam, formatın esnek olmasına ve üye sayısının geniş olmasına izin verdiği için ideal olacaktır. Ancak bu, günün aciliyetine çok iyi hizmet ediyor olsa da, sonraki aşamalar için bir reçete olarak daha az ikna edicidir. O zaman EPC'nin Ukrayna'yla ilgili ilk not alışverişinden Avrupa'nın geleceği için anlamlı bir şeye nasıl evrilebileceğini görmek zor.

Bu nedenle şu anda tek, net ve uzun vadeli bir perspektif yoktur ve resmi bir yapı olmaksızın 44 devlet arasında çıkarların yakınlaşmasını ve yeterli takibi sağlamak zor olacaktır. AB'nin Avrupa kıtasında kontrol edemediği bir inisiyatifi desteklemesinin akıllıca olup olmadığı da -çünkü tüm devletlerin eşit temelde katılımını savunuyor ve AB komitesinin rolünü dışlıyor- tartışmalıdır.

Bununla birlikte, EPC'nin hükümetler arası ortamının, AB zirvelerinin gündemine bağlı olarak AB ile ortak ülkeler arasındaki ana dış ve güvenlik politikası konularını tartışmak için siyasi bir forum işlevi gördüğü üçüncü bir yol da keşfedilebilir. Bu, AB kurumlarının desteğiyle farklı üye grupları tarafından geliştirilebilecek ve uygulanabilecek görünür, somut projelerle başlayabilir.

Başlangıç ​​noktası, Ukrayna'nın direncini ve gelecekteki yeniden yapılanmayı desteklemek için Yeni Nesil Ukrayna paketi olabilir. Bu, AB'yi sürücü koltuğunda tutarken, formatın sürdürülebilir olmasını ve üyeliğin kapsayıcı olmasını sağlar; bazı ortaklar katılmasa bile.

AB için şu anda en önemli görev, kendisi için neyin tehlikede olduğuna ve ne için olduğuna dair net bir vizyon geliştirmektir. Açık bir yön olmadan, görünüşte en akıllı siyasi icatlar bile geri tepebilir.

Bu, Social Europe ve IPS-Journal'in ortak yayınıdır.


Nicoletta Pirozzi, 14 Ekim 2022, Social Europe

(Nicoletta Pirozzi, AB program başkanı ve Istituto Affari Internazionali'de (IAI) kurumsal ilişkiler yöneticisidir ve AB siyaseti ve kurumları, İtalyan dış politikası ve uluslararası güvenlik konularında uzmanlaşmıştır. İlerici bir dış politika ağı olan MondoDem'in başkanı ve ProgressiveActs'in kurucu üyesidir.)


Seçkin Deniz, 31.10.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


(*) Avrupa Siyasi Topluluğu, Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilen, AB ülkeleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri, Batı Balkan ülkeleri, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, birlikten ayrılan Birleşik Krallık ve AB katılım müzakereleri dondurulan Türkiye'nin dahil olduğu ülkeleri içeren yeni bir siyasi gruptur.

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı