8 Ekim 2022 Cumartesi

SA9876/MT96: Yusuf el-Karadavi Geride Karmaşık Bir Miras Bırakıyor

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The New Lines dergisinin kurucusu ve baş editörü Hassan Hassan'a aittir ve yıllardır vatandaşlığını aldığı Katar'da yaşayan, Foreign Policy ve Prospect dergilerinin 2008'de yaptığı anketlerde dünyada en etkili 20 düşünür arasında ikinci seçilen ve 26 Eylül 2022'de (96) ölen Mısırlı din alimi ve Dünya Müslüman Alimler Birliği başkanı Yusuf el-Karadavi'ye odaklanmaktadır. Analistin Karadavi'nin intihar bombalarını onaylayan fetvasını merkeze alarak yaptığı analizin şu cümlesi dikkat çekicidir: "Gelenekçi dini kurumlardan itibarlarını ve popülerliklerini genellikle organik bir şekilde inşa ederek ortaya çıkan yüzlerce din adamının aksine, Karadavi medya ve siyaset tarafından desteklendi. Katı Müslüman din adamı terimleriyle, geleneksel bir din adamından çok bir entelektüeldi. Ne olursa olsun, Batı da dahil olmak üzere bölgedeki ve ötesindeki en popüler bilim adamlarından biri olmaya devam etti." Karadavi'nin medya, BAE ve Katar, Foreign Policy ve Prospect desteğiyle bu kadar ünlü olması onu yücelten Müslümanların dikkatini çekecek bir durum olmak zorundadır.
Seçkin Deniz, 08.10.2022, Sonsuz Ark


Yusuf al-Qaradawi Leaves Behind a Complex Legacy

"Etkili din adamı bir gece öldü; Batı'da sık sık karalanmasına rağmen, Müslüman dünyasında bazıları onu ılımlı biri olarak görüyor."

Pazartesi günü (26 Eylül 2022) İslam'ın en ikonik din adamlarından biri olan Yusuf el-Karadavi vefat etti.

Karadavi'yi anan ölüm ilanlarının çoğu, o zamana kadar militan cihatçı gruplarla sınırlı olan intihar bombalamalarının ana akım haline gelmesine yardımcı olduğu değerlendirilen 2001'deki kötü şöhretli fetvasına odaklanacak.


Müslüman din adamı Yusuf el-Karadavi (Fotoğraf Münir Zakiroğlu / Anadolu Ajansı / Getty Images)

Ancak Orta Doğu'dakiler için onun mirası daha karışık. Selefi düşünceyi ve litürjiyi destekleyen yedinci yüzyıl ahlak kurallarını askıya alarak muhafazakar sosyal törelere ve köktenci değerlere meydan okuyan teolojisi ve fetvaları, genellikle çok ilerici olarak görüldü ve ona hem hayranlık hem de ün kazandırdı.

Karadavi'yi aşırılıkçı olarak düşünmeye alışmış Batılılar için şaşırtıcı gelse de, birçok Müslüman onu ılımlı İslam'ı temsil eden bir alim olarak hatırlayacaktır. Katar merkezli Mısırlı din adamının cesur ve ilerici fermanları, kadın sünnetini yasaklamaktan karma eğitime izin vermeye kadar, muhafazakar görüşlere onlarca yıl meydan okudu.

Bu miras, köktendincileri onun “el-Helal vel-Haram fi al-İslam” (“İslam'da Müsaade Edilen ve Yasaklananlar”) adlı kitabıyla “helal… ve biraz daha helal” olarak alay etmeye yöneltti, çünkü onun fetvalarını, açıkça yasak olanlar dahil her şeye izin veriyor olarak gördüler.

Karadavi'nin uluslararası üne sıçraması, uydu TV kanallarının Orta Doğu'da yayılmasıyla aynı zamana denk geldi. El Cezire'de din hakkında konuştuğu ve Ortadoğu, Güney Asya ve Avrupa'dan arayanlara canlı fetvalar sunduğu “Şeriat ve Hayat” adlı programı vardı. Aynı kanalda, 1990'ların sonlarında bölgenin en ikonik laik aydınlarından biri olan Sadık Celal el-Azm ile geniş çapta duyurulan 135 dakikalık canlı bir tartışmada yer aldı.

Gelenekçi dini kurumlardan itibarlarını ve popülerliklerini genellikle organik bir şekilde inşa ederek ortaya çıkan yüzlerce din adamının aksine, Karadavi medya ve siyaset tarafından desteklendi. Katı Müslüman din adamı terimleriyle, geleneksel bir din adamından çok bir entelektüeldi. Ne olursa olsun, Batı da dahil olmak üzere bölgedeki ve ötesindeki en popüler bilim adamlarından biri olmaya devam etti. 

Mirası, önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ve daha sonra Katar'daki El Cezire ve siyasi bağlantıları aracılığıyla dikkatlice rafine edildi. Dubai'de, dini referansları için 1 milyon dolarlık bir ödül kazandı ve 2000 yılında Yılın Müslüman Kişisi seçildi. Doha'da kendisine dünya çapındaki tüm Müslüman din adamlarını temsil ettiğini iddia eden, 2004 yılında kurulan ve geçtiğimiz birkaç yıl içinde ciddi şekilde hastalanana kadar başkanlığını yaptığı Uluslararası Müslüman Alimler Birliği adı verilen yepyeni bir Müslüman organ verildi. Bu ün, geniş İslamcı hareketle olan yakın bağları ile birlikte, ona Müslüman Kardeşler'in manevi babası olarak ün kazandırdı.

Aynı zamanda, Karadavi'nin geleneksel görüşlerden kopma eğilimi, intihar bombacılığını haklı çıkaran diğer uca geçti. Nisan 2001'de Filistinliler tarafından İsraillilere karşı gerçekleştirilen intihar saldırılarının dinen caiz olduğunu açıklayan en önde gelen din adamı oldu. Taktiği “cihadın en büyük biçimlerinden biri” olarak nitelendirdi. Onun fetvası, intihara karşı İslami yasak nedeniyle intihar operasyonlarının yasak olduğunu iddia eden Selefi din adamlarına verilen bir yanıttı.

Karadavi ünlüydü ve popülerdi ve onun şöhreti, fikirlerini milyonların zihnine yerleştirmesine yardımcı oldu. Onun ilerici fetvaları, son yirmi yılda doğru ve iyi niyetli çok daha dikkate değer din adamlarınınkinden çok daha etkili bir şekilde ana akımda temellendirildi. Yine de aynı şey intihar bombacılığının gerekçesi için de geçerli. Taktik, ana akım Filistinli militanlar tarafından zaten kabul edildiğinden ve din adamı desteğini dile getirmeden önce Şam'daki Baasçılar gibi görünüşte seküler rejimler tarafından desteklendiğinden, Karadavi'yi intihar bombacılığından tamamen suçlamak haksızlık olur. Ancak kendisinin ve diğer ılımlı olduğu söylenen din adamlarının bunu onaylaması, şüphesiz onun ana akıma girmesine yardımcı oldu. Aksi takdirde ılımlı din adamları tarafından verilen fetvaların tehlikesi, uzun süredir uç ve aşırı olarak algılanan intihar bombalarını herhangi bir radikal söylemden daha fazla normalleştirmeleridir.

Tarihsel olarak, intihar saldırıları ana akım Müslüman din adamları ve hatta genel olarak Sünni militanlar tarafından geniş çapta desteklenmemişti. 1980'ler boyunca, Suriye ve Afganistan gibi yerlerde çok sayıda Sünni militan hareket, “istishhadi” (şehitlik) operasyonları olarak bilinen tek bir örnek olmadan vahşi işgallerle veya rejimlerle karşı karşıya kaldı. Sünni bir grup tarafından intihar operasyonlarının ilk kullanımı 1990'ların başında, lideri daha sonra taktiğin doğrudan Lübnanlı Şii silahlı grup Hizbullah'tan ödünç alındığını belirten Filistin İslami Cihad tarafından yapıldı. İkincisi, Lübnan'daki İsrail işgaline karşı bu taktiği kullanmıştı ve bu tür operasyonların genellikle askeri hedefleri vardı, örneğin 1983'te Beyrut'taki ABD ve Fransız kışlalarını bombalamak ve aynı yıl Tire'deki İsrail Savunma Kuvvetleri karargahını bombalamak gibi. 17 yaşındaki Ahmed Qasir. Sünni cihatçılar intihar bombacılığı taktiğini benimsediklerinde, halk arasında terör yaymak amacıyla savaşçı olmayanları kasten öldürmek ve IŞİD-DAEŞ gibi gruplar söz konusu olduğunda, hatta camilerde ibadet edenleri öldürmek de dahil olmak üzere çok daha ileri gittiler.

Kulağa ne kadar garip gelse de, Sünni taraftaki bu kısıtlama eksikliği bazen ana akım din adamlarının taktiğe karşı çıkmasıyla açıklanıyor; Herhangi bir bağlamda bir savaş aracı olarak izin verildiği ilan edildikten sonra, aşırılık yanlılarının kendi görüşlerine göre ne zaman uygunsa onu uygulamalarına bırakıldı. Buna karşılık, bütün gelenekçi din adamları bu konuda nettir. İntihar saldırıları gelenekçiler tarafından reddedilir çünkü intihar Kuran ve Hadislerde açıkça yasaklanmıştır.

Sünni din adamları arasında ilk dikkate değer ve ana akım gerekçe, 2001 yılında Karadavi'den geldi.

Görünüşte, Karadavi'nin bu görüşü, ılımlı bir din adamı olarak ünüyle çelişiyor gibi görünüyor. Ama aslında onun İslam hükümlerini yeniden yorumlama yöntemi liberaldi. İntihar operasyonu yürüten bir militanın ruhunun, intihar eden depresif bir insanla aynı olmadığını savundu. Bu görünüşte paradoksal miras, kendi teolojik inançlarına hitap ediyor ve aynı zamanda aşırılıkçı düşüncenin ne kadar “liberal” olduğunu göstermeye hizmet ediyor. Bir gelenekçi veya literalist için bu tür taktikleri haklı çıkarmak çok daha zordur.

Yedinci yüzyıl ceza kanunlarının  -hırsızların ellerini kesmek ve cezayı hapisle değiştirmek gibi- askıya alınmasını modern yasalar lehine haklı çıkarabilen aynı din adamı, intihara karşı dini metinsel kanıtları gözden kaçırabilir ve intihar operasyonlarını haklı çıkarmak için pragmatik olarak modern bir bağlam uygulayabilir.

Bu tür fetvaları yalnızca radikal din adamları yayınladığı sürece, uygulama kenarda kalır ve özünde aşırılıkçı bir eğilim olarak kolayca reddedilebilir. Buna karşılık, ılımlı din adamları tarafından yayınlanan fetvalar, meseleleri ana akıma taşımaya yardımcı oluyor ve aşırılık yanlısı gruplara ve duyarlı Müslümanlara, fetvayı, savaşta öldürülen sivilleri pek dikkate almadan, “İslami projelerine” karşı çıkan herkese genişletmeleri için bir pencere açıyor. Karadavi kapıyı açtığında, militanlar kapıdan kolayca geçtiler.

2016 yılında, IŞİD-DAEŞ tarafından bölgedeki bir intihar bombası dalgasının ardından, İslamcılar ve Arap aydınlar tarafından yapılan çok sayıda çağrı, din adamlarını intihar saldırılarına karşı net bir tavır almaya davet etti.

O zamanlar Müslüman Kardeşler'in lider yardımcısı olan İbrahim Münir, din adamlarından intihar operasyonları hakkındaki görüşlerini yeniden düşünmelerini istedi. "Masum sivilleri öldürmek yaygınlaştı çünkü intihar bombacıları kendilerini patlatırken bu fetvalara güveniyor" dedi.

Suudi gazeteci Jamal Khashoggi, 2017'de suikaste uğramadan önce, Karadavi'nin eski fetvası hakkında şunları yazdı: “cahil Müslümanlar tarafından işlenen şiddetin ve kan dökülmesinin yaygınlığı ışığında şeyhin, yoğun baskıya rağmen intihar operasyonlarını onaylamayı sürekli olarak reddeden Suudi Arabistan'daki meslektaşlarının görüşlerini onaylamasının zamanı geldi. ”

Suudi Arabistan'ın üst düzey din adamları, siyasi nedenlerle değil, daha çok İslam'ın intiharın her türlü biçimine karşı katı yasağına dayanarak intihar bombacılığına yaptırım uygulamayı reddetti.

2016 yazında Karadavi intihar saldırılarına ilişkin görüşünü değiştirdi. O yılın Temmuz ayında, "Filistinli kardeşler, İsraillilerin kalplerine terör aşılamak için [taktiğe] ihtiyaç duyuyorlardı" dedi. "Bana artık ihtiyaçları olmadığını söylediler, ben de onlara artık bunu onaylamadığımı söyledim."

Fetvayı inkar etme şeklini, adeta bir hastaya ilaç yazar gibi anlatıyordu. Reçete, hastanın artık ihtiyacı olmadığı için durdurulmuştu. Genel olarak uygulamayı kınamayı reddetti. Cin şişeden çıkmıştı ve yan etkileri çok zararlıydı; destekçilerinin intihar bombasını daha sonra saldırıya uğradığında, bunu zaten inkar ettiğinin farkında olmadan onaylamasını haklı çıkarmaları buna örnektir.

Müslümanlar, sonunda Müslümanları diğerlerinden daha fazla etkileyen aşırılık meselesini düzgün bir şekilde ele alacaklarsa, Karadavi'yi hatırlamanın doğru yolu, aşırılıkçı düşüncenin kenardan değil, ana akım tarafından nasıl desteklendiğini belirlemenin bir yolu olarak mirasının bu karmaşıklığını vurgulamaktır.

Hassan Hassan, 26 Eylül 2022, The New Lines Magazine

(Hassan Hassan, New Lines dergisinin kurucusu ve baş editörüdür.)


Mustafa Tamer, 08.10.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı