1 Ekim 2022 Cumartesi

SA9865/MT94: İki Ömer; Müslümanların 19. Yüzyıldan İki Öyküsü ve Amerikan Köleliği

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, lisans eğitimini Georgetown Üniversitesi Dış Hizmet Okulu'nda tamamlayan, yüksek lisans derecelerini Berkeley Lisansüstü İlahiyat Birliği'nden ve Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü'nden İslam Araştırmaları alanında alan, Afrika ve Orta Doğu'daki İslami bilimler, modern düşünce, epistemoloji, ulus devlet ve İslam hukuku ile tasavvuf gibi konularda akademik çalışmalar yapan, Ürdün, Mısır, Fas ve Senegal'de araştırmaları bulunan çağdaş İslam ve İslami entelektüel tarih bilgini Dr. Farah El-Sharif'e aittir ve ikisi de 19. yüzyılın başlarında Orta Senegal Nehri Vadisi'nde, Senegal Nehri boyunca uzanan yarı kurak bir bölge olan Futa Toro'da doğan; biri, Amerika'da bir kölenin ilk otobiyografisini Arapça yazan köleleştirilmiş Müslüman (Ömer ibn Said), diğeri ise Batı Afrika'daki en etkili ve bilgili Müslüman alim savaşçılardan biri (Şeyh Ömer Tâl) olan İki Ömer'e odaklanmaktadır. Analistin, "İki Ömer karşılaştırılamazken, hayatlarının toplamı birlikte alındığında, bize Atlantik ötesi kölelik, Batı Afrika'daki İslam ve yeni bir sömürge merkezli dünya düzeninin başlangıcı hakkında çok şey söyleyebilir." şeklindeki kanaati Afrika'daki derin uyanışın sorgulayan bilincini görmemizi sağlamaktadır. Türkiye'nin bu bilince, Afrika'yı da köleliğe sürükleyen, aklı reddeden 'Sufizm' kanalıyla değil, bizzat 'Tahkikî İman' paragidması ile yardımcı olması gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 01.10.2022, Sonsuz Ark


Two 19th-Century Tales of Muslims and American Slavery
"Aynı bölgede aynı adla dünyaya gelen iki adam, bizi Sahra altı Afrikalılar ve İslam hakkında eğitmek için farklı yollar izlediler."

Orta Senegal Nehri Vadisi'nde, 19. yüzyılın başlangıcı iki olağanüstü Ömer'in (Omar) doğuşuna tanık oluyordu. Biri, Amerika'da bir kölenin ilk otobiyografisini Arapça yazan köleleştirilmiş Müslüman olacaktı; diğeri ise Batı Afrika'daki en etkili ve bilgili Müslüman alim savaşçılardan biri. İki Ömer, Senegal Nehri boyunca uzanan yarı kurak bir bölge olan Futa Toro'da büyümüştü, dolayısıyla adlarına Arapça'da yaygın olarak eklenen "el-Futi" tekonimleri eklenmiştir. Tesadüfen, ikisi de 1864'te öldüler (ya da bilgin-savaşçı Şeyh Ömer Tal gibi bir mağarada kayboldular). Ama önemli olan ortak isimleri değil; daha ziyade simgeledikleri şeydir.


Resimleyen Joanna Andreasson

Bilgi üretimi, muhtemelen 11. yüzyıldan beri, İslam'ın Afrika'da yayılmasında bir köşe taşı olarak kaldı. Michael Gomez, "Erken Amerika'da Müslümanlar" adlı makalesinde, "Amerika'nın erken dönemlerindeki Müslüman varlığının boyutu ve karakteri hakkında bir fikir formüle etmeye çalışırken İslam'ın Batı Afrika'daki tarihsel gelişiminin dikkate alınması gerektiğini" belirtiyor. İkinci Ömer'in, Şeyh Ömer ibn Sa'id al-Futi Tâl'in (karışıklığı önlemek için bu makalede Şeyh Ömer Tal (Shaykh Omar Tal) olarak bahsedeceğiz) bilimsel projesi, 19. yüzyıl Batı Afrika'sındaki İslam manzarasını yeniden şekillendirecekti. 

Futa Toro'dan 20'li yaşlarının ortalarında, kendisini Futa Jallon'a (şimdi Gine), Sokoto'ya (kuzey Nijerya) ve Masina'ya (Mali) götüren bir bilgi arayışı göreviyle ayrıldı. Memleketi Futa Toro gibi, bunların hepsi, “almamis” olarak adlandırılan Müslüman alimler tarafından yönetilen krallıklar olarak önemli siyasi dönüşümler geçirmiş ve siyasi çalkantıların yaşandığı bir dönemde önemli bilim alanları olarak bilinen devletlerdi. 

İki Ömer'in reşit olduğu 19. yüzyıl Batı Afrika'sı çalkantılı bir ortamdı. Senegal Nehri Vadisi'ndeki Atlantik ve Sahra köleliğine gönderilen Müslümanların sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. 1776'daki Futa Toro devriminden bu yana, Müslüman alimlerin önderliğindeki birçok yeni imam, bir dizi askeri kampanya yoluyla iktidarı ele geçirecekti. 

İki Ömer hiç tanışmamış olsalar da hikayeleri, Futa Toro devriminin lideri ve İslam tarihinin tartışmasız en önemli kölelik karşıtı figürü olan kölelik karşıtı kişi Almami Abdülkadir Kan etrafında iç içe geçiyor. Kan'ın Futa Toro İmamlığı'nın, 1852'de kurduğu Toucouleur İmparatorluğu olarak adlandırılan Şeyh Ömer Tal'in devletinin kurulmasında ilham kaynağı ve kurumsal model olduğu tartışılabilir. 

Kan, İslam hukukuna dayalı köle ticaretini yasakladı ve Futa'nın limanlarına yanaşan köle gemilerini engelledi. Bilal Ware, çığır açıcı eseri “The Walking Qur'an”da şöyle diyor: Kölelik karşıtlığını Hıristiyan Avrupalılardan öğrenmek yerine, [Kan] onlara bunun nasıl yapıldığını gösterdi... kanıtlar gösteriyor ki 1787'de, Köle Ticaretini Kaldırma Derneği, ticaretin kademeli olarak nasıl sonlandırılacağını tartışmak için Londra'daki ilk toplantısını yaptığında… Kan, Senegambiya'da bunu zaten kaldırmıştı.”

Fransızların ve İngilizlerin köle ticaretine bulaştığı bir zamanda, Futa Toro bölgesi ona ve hem yerel hem de sömürgeci sponsorlarına şiddetle karşı çıktı.

Kan'ın mirası Şeyh Ömer Tal'a ilham vermiş olsa da, onun şiddetli ölümü, daha az şanslı Ömer ibn Said ("Seyyid" olarak telaffuz edilir) için felaket oldu. Ömer ibn Said, Carolinas'ta yazdığı otobiyografisinde, 1807'de Müslüman Futa Toro devleti ile gayrimüslim bir Bambara krallığı olan Kaarta arasında bir savaş olduğunu anlatır. Bu savaş, kölelik karşıtı lider Kan'ın ölümüne ve Ömer ibn Said'in yakalanmasına yol açtı. Bu üzücü anı şöyle anlatıyor: “Sonra bizim üzerimize büyük bir ordu geldi ve birçok adamı öldürdüler ve beni alıp büyük denize getirdiler ve beni bağlayıp büyük bir gemiye bindiren Hıristiyanlara sattılar. Hıristiyan dilinde Charleston denilen bir yere gelene dek, bir buçuk ay boyunca büyük denizde yelken açtık.”

Açıkçası, iki Ömer'in mücadeleleri ve deneyimleri dünyalar kadar farklıydı ve karşılaştırılamazlardı. Biri Kuzey Amerika'ya köle olarak götürüldü ve orada öldü, diğeri ise kısa süreliğine var olan bir imparatorluğun hükümdarıydı, Senegambia'da şimdiye kadar görülen en büyük imparatorluktu. Biri zincire vurulmuş bir hayat yaşadı, Amerika'da köle sahibi “Hıristiyanlar” arasına sürgün edildi, diğeri ise Hac yapmak ve diğer İslami bilgi merkezlerini ziyaret etmek için gerekli kaynaklara sahipti. Bir kölelik karşıtı olarak anılmasa da, Şeyh Ömer Tal, memleketinde başka köleleri de azat ettiği ve binlerce “mürid”in takipçisi olduğu ve aynı zamanda cesur bir kalem ve kılıç savaşçısı olarak bir miras bıraktığı, hayatının son on yılında “pagan” ve Fransız sömürge güçleriyle savaştığı biliniyordu. 

İki Ömer karşılaştırılamazken, hayatlarının toplamı birlikte alındığında, bize Atlantik ötesi kölelik, Batı Afrika'daki İslam ve yeni bir sömürge merkezli dünya düzeninin başlangıcı hakkında çok şey söyleyebilir. Uygun olarak, onların adaşı, 634'ten 644'e kadar hüküm süren ve aynı zamanda, söz konusu olduğunda gerçeği savunmak için ortaya koyduğu cesareti nedeniyle “faruk” (yanlış ile gerçeği ayırt eden) olarak bilinen ikinci İslam Halifesi Ömer ibn el-Hattab'dır.  Bu özellik, her iki Ömer'in mirasında da yankılanır. 

İkisinin hikayeleri, yalnızca Amerika'yı değil, bir bütün olarak İslam'ı anlamamızdaki kör noktaları giderebilir. Batı Afrika'nın genel olarak Müslüman alimleri, yalnızca Amerikan tarihinin değil, Afrika'daki İslam anlayışımızın da faruklarıdır. İki Ömer bize Arapça'nın hem Afrika hem de Amerikan dili olduğunu hatırlatıyor.

Amerika'daki Müslüman kölelerin tarihi hakkında çok az şey bilinmesi, Batı Afrika -ve Afrika'nın geneli- Müslüman geleneğindeki geniş İslam ilmi tarihi hakkında bilgi eksikliği ile doğru orantılıdır. Bilal Ware'in Kuran'ın Batı Afrika Müslümanlarının İslami epistemolojiyle ilişkisinin merkezinde yer aldığı teorisi, bu kör noktanın merkezinde yer alır: Eğer Ömer ibn Said ve diğer Müslüman köleler "Kur'an'ın cisimleşmiş hali olarak anlaşılsaydı" onları köleleştirmek, Tanrı'nın Kitabına saygısızlık etmek gibiydi... Kuran'ın mürekkepli ve kağıtlı nüshalarını yakma girişimleri 21. yüzyılın başında dünya çapındaki Müslümanların duygusal tepkilerine yol açsaydı, Senegambiyalılar Yürüyen Kuran'ın zincirlerle taşındığını görünce nasıl tepki verirdi?” diyerek sorar. Bu çerçeve bir kenara bırakıldığı sürece, hem İslam'a hem de Amerika'ya dair anlayışımız her zaman yetersiz kalacaktır.

Futa Toro'da -bugün Senegal ve Moritanya sınırında olan bölge- bu çağın yaygın geçiciliğine ve istikrarsızlığına rağmen, İslami eğitim gelişti. Genç erkek ve kız çocukların, bilgili alimlerle Kuran'ı ezberlemesi ve hadis, şiir, matematik, astronomi ve teoloji gibi çeşitli konularda eğitim alması olağandı. 1807'de köle tüccarları tarafından yakalanmadan önce ve Futa'daki hayatı boyunca, Ömer ibn Said İslami eğitimini Şeyh Ömer Tal gibi darp edilmiş bir alimden alacaktı. (Tarihsel kaynaklar Süleyman Bal'ın vesayeti altında olduğunu belirtmektedir.) Küçük yaştan itibaren Maliki mezhebinin temellerini öğrenmiş ve Kuran'ı ezberlemiş olurdu. Son zamanlarda hayatını ve yazdığı otobiyografik el yazmasını belgelemek için övgüye değer çabalar gösterildi.

"Allah'ın Hizmetkarları: Amerika Kıtasında Köleleşen Afrikalı Müslümanlar- Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas” kitabının yazarı Ala Alryyes ve Sylviane Diouf'un çalışmaları sayesinde, ilk günlerinden beri Amerika'da “Ömer gibi Afrikalı Müslümanların tanıdık bir varlık olduğunu” biliyoruz. 

Diouf, "Hayatlarını ABD'de köle olarak geçiren 400.000 Afrikalının on binlercesi Müslümandı" diye yazdı. Ayuba Sulayman Diallo ve Yarrow Mamout gibi diğer Müslüman köleler için, günde beş vakit namaz kılan, tespihlerine düzenli olarak "thikr" (Allah'ı zikreden) yapan ve Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanların kendilerini adamış olmalarının tipik olduğunu çeşitli hesaplardan biliyoruz.

Ömer ibn Said, Arapça otobiyografisinde, Güney Carolina'da zalim bir efendinin çiftliğine nasıl ayak bastığını, Kuzey Carolina Fayetteville'e kaçtığını, yakalandığını ve daha sonra, öncekinden daha iyi bir efendi olarak tanımladığı James Owen'a satıldığını anlatıyor.

Ömer, Amerikalı çağdaşları tarafından “olası olmayan” bilgisi nedeniyle “bir bilgin” ve “bir prens” olarak tanımlanıyor, ancak öyle değildi, aslında, dikkate değer bir bilgin, çünkü Batı Afrika'da yakalanmadan önce İslami inanç ve uygulamanın temellerinden daha fazlasını incelediğine dair çok az kanıt var. Ayrıca, Arapça bilgisi ve okuryazarlığı konusunda “olası olmayan” veya olağandışı bir şey yoktur. Bir mucize olarak statüsünü belirtmek için ona “Moreau Amca” ve “Prens Omeroh” gibi sevimli isimler taktılar. Bu, okuryazar Ömer ibn Said'e ve Batı Afrika'dan gelen diğer Müslüman kölelere karşı egzotikleştirici büyülerinin bir işareti olduğu kadar, Batı Afrikalı Müslümanların Arapça bilmelerinin ve iyi eğitim almalarının ne kadar normal olduğu konusundaki cehaletlerinin de bir göstergesidir. Ancak zincire vurulmuş Arapça bilmeleri, kölelerinin karşısında bir direniş biçimi olarak duruyordu.

Şeyh Ömer Tâl'in “iyi eğitimli” olduğunu söylemek yetersiz kalır. Tâl orijinal bilgiyi aktardı ve erişimi ve etkisi Batı Afrika'nın manzarasını yeniden şekillendirecek birçok yazılı eser üretti. Onun otoritesi ve ilmiyle, bugün bildiğimiz Batı Afrika'daki bir Sufi düzeninin biçimini tek başına değiştirdiği söylenebilir.

Şeyh Ömer Tâl, Batı ve Kuzey Afrika'da, ta Kahire'ye kadar uzanan geniş bir bilimsel ilişkiler ağından yararlandı. Aslında, birincil ve ikincil kaynaklar, "Griotlar" (geleneksel Batı Afrika hikaye anlatıcıları) tarafından anlatılan birçok baladın konusu haline gelen ünlü bir "munathara" (münazara-tartışma) 'da onu sorgularken El Ezher'in bilginlerini nasıl şaşkına çevirdiğini belgeliyor. Onun soyundan gelen Muntaga Tal tarafından yazılan “Hacc'Ömer'in Hayatındaki Nadir İnciler” başlıklı bin sayfalık ansiklopedik bir menkıbede, Kahireli bilginlerin Tal'in bilgisine tepkisini anlatan bir şiir:

Kahire alimlerini, parlak ilimlerin alimlerini onun için topladılar. Biri Kuran'ın benzer ayetlerini, diğeri hadisleri sordu. Bu ve buna benzer sorular dışında bir soru sorulmadı. Hiçbir kitaba danışmadan onlara en güzel şekilde cevap vermiştir.

Doktora tezimi Tal'in başyapıtı “Kitab al-Rimaḥ” (“Mızraklar Kitabı”) üzerine yazdım. Tal'in çalışması, Arapça Batı Afrika İslam bilimsel literatürünün önemli bir külliyatının ayrılmaz bir parçasıdır, ancak en göze çarpan durumu, 19. yüzyılda Batı Afrika'da İslam ve Tasavvufun muazzam yayılmasına nasıl yardımcı olduğu kadar, Tijani Sufi bakış açısı ve doktrini için nasıl bir plan olarak hizmet ettiğidir. 

Açık ve kuralcı anlatımı, bol alıntıları ve yorumları ve usta yazarının bilgisi ve çeşitli kaynakları ve bölümleri dikkatli bir hassasiyetle dokuma yeteneği nedeniyle “er-Rimah”, tartışmasız 18. yüzyılda zirvesini görmüş olan Sufi diriliş hareketi olan Tarikat-ı Muhammediye'nin metodolojisine özel olarak odaklanan, tüm Sufi düşüncesinin külliyatının bir mikrokozmosu olarak görülebilir. Eserin geniş kapsamlı, ikna edici retoriğinin gücü, bu yayılmaya yardımcı oldu ve Tal'ı, Batı Afrika'nın geniş kesimlerinde Tanrı'ya giden nihai yol olarak Hz. Muhammed ile yoğun bir bağlantıya dayalı olarak Sufizmi yayması için güçlendirdi. Ömer Tâl gibi Batı Afrikalı bilgeler, Peygamber'in otoritesini yaşayan, lezzetli bir rehberlik kaynağı olarak merkeze alarak, yalnızca “Yürüyen Kuranlar” değil, aynı zamanda yürüyen “peygamber mirasçılarıdır”.

Tarihsel olarak Batı akademisinde ne İslamcılar ne de Afrikacılar, iki Ömer gibi önemli şahsiyetlerin yollarına yeterince ilgi göstermediler. Bu affedilemez olsa da anlaşılabilir bir durumdur. Akademi, Afrikalı Müslümanları hem Arap Müslüman bilginleri hem de Afrikalı bilgi aktarıcıları olarak ciddiye alma konusunda uzun süredir devam eden eksikliklere sahipti. Batılı bilim adamları, Afrika ve İslam araştırmalarına ayrı merceklerle yaklaşma eğilimindedir: çoğu antropolog ve Afrikalı için meşru bir çalışma konusu olamayacak kadar "fazla İslami" ve İslamcıların ilgisini çekemeyecek kadar "Afrikalı" olmak, böylece Afrikalı-Müslüman akademik seslerin yarıda kalmasına neden oluyor.

19. yüzyıl İslam entelektüel tarihinin tarihçileri genellikle Mısır veya Şam'daki, yükselen Batı hegemonyasına reformist veya dirilişçi mercekler ve yaklaşımlar yoluyla tepki vermekle meşgul olan Ortadoğulu reformist düşünürlere odaklanma eğilimindedir. Müslüman dünyasındaki 20. yüzyılın sonlarında bilim adamlarının sömürgelikten kurtulma ile meşgul olmaları çok yaygındı. Aynı zamanda Batı Afrika'da, siyah Müslüman bilim adamlarının, İslami çalışmalarda sıklıkla göz ardı edilen ancak Batı Afrikalı Müslümanların (ve diğerlerinin) İslam'a ve onun birincil kaynaklarına Kur'an ve Hz.Muhammed'in geleneklerine deneysel yaklaşımının merkezinde yer alan bir paradigma olan gerçekleştirme epistemolojisi (“tahqiq”) aracılığıyla bu tehdidi tamamen aştıkları iddia edilebilir.

Wendell Hassan Marsh, “Dekolonizasyonun Nihai Sonu-The Ultimate End of Decolonization” başlıklı son makalesinde cesurca “Afrika'nın epistemik kendini doğrulaması, sömürgeciliğin nihai sonudur” diyor. Marsh, yakın zamanda yayınlanan “Afrika'da İslam Bursu: Yeni Yönler ve Küresel Bağlamlar-Islamic Scholarship in Africa: New Directions and Global Contexts” başlıklı çalışmanın önemini vurgulayarak, “Afrika'daki İslam düşüncesinin tarihleri, kültürleri ve anlamları üzerine yeni bir akademik çalışma dalgasına” işaret ediyor. Afrika'ya "yabancı" olarak uzun süredir devam eden İslam fikrine ve otoktoninin (yerliliğin) "Afrika dinini" oluşturan tek niteleyici olduğu fikrine meydan okuyor.

Şeyh Ömer Tâl ve Usman dan Fodio, Ahmadu Bamba ve Ibrahim Niasse gibi diğer üretken Batı Afrika bilge bilginlerinin yaşamları ve eserleri “dekolonizasyonu sona erdirme” vakasını araştırmak ve İslami düşünce ve pratiğinde yeni epistemik sınırların merkezinde tahkik (gerçekleşme) konusunda kendi kendini doğrulayan bir yaklaşımı merkeze almak için olgunlaşmış alanlardır. 

Tijani Batı Afrika ilminde, Şeyh Ömer Tâl'in ruhani yeteneklerinin giderek artan bir şekilde tanınmasının nedenlerinden birinin, sık sık okuduğu “hizb al-sayfi” (“kılıç duası”) başlıklı bir dua olduğu ileri sürülmektedir. Favori ayiniyle “Mızraklar Kitabı” başlığı arasındaki savaşan imgeler tekinsizdir. Tâl, gireceği en zor cihadın kendi nefsiyle mücadelesi olduğunu anladı. 

Benzer şekilde, Alryyes'in iddia ettiği gibi,  Ömer ibn Said otobiyografisine, Kuran fermanlarını kullanarak kendi özel direnişine ve sahiplerinin onun üzerindeki haklarına boyun eğmeyi reddetmesine işaret eden Kur'an'ın el-Mülk (Hâkimiyet) sûresi ile başlardı, “çünkü onun üzerindeki mülk (güç ve mülkiyet) yalnızca Allah’a aittir”

Her iki Ömer için de, nihai galip olarak Allah'a olan sarsılmaz güvenleri, onların "yürüyen Kuranlar" ve "peygamber varisleri" statülerini canlandırmaktadır. Sadece Amerika'yı değil, aynı zamanda İslam'ı anlamamızda kalem savaşçıları ve yol gösterici faruklar olarak statülerini mühürler.

Dr. Farah El Şerif, 21 Şubat 2022, The New Lines

(Farah El-Sharif, çağdaş İslam ve İslami entelektüel tarih bilginidir. Doktora derecesini, doktorasını 19. yüzyıl Batı Afrika'sında en çok yayılan İslami metin üzerine tezi olan Harvard Üniversitesi'nden aldı. Farah'ın akademik ilgi alanları, Afrika ve Orta Doğu'daki İslami bilimler, modern düşünce, epistemoloji, ulus devlet ve İslam hukuku ile tasavvufun kesişiminde yatmaktadır. Yüksek Lisans derecelerini Berkeley'deki Lisansüstü İlahiyat Birliği'nden ve Harvard Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü'nden İslam Araştırmaları alanında aldı. Lisans eğitimini Georgetown Üniversitesi Dış Hizmet Okulu'nda tamamladı ve Ürdün, Mısır, Fas ve Senegal'de araştırmalar yaptı.) 


Mustafa Tamer, 01.10.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı