17 Mart 2022 Perşembe

SA9593/TG366: Büyük Sıfırlama- Aşama 2: Savaş

      Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kurucusu Klaus Schwab'in 'Dördüncü Sanayi Devriminin Geleceğini Şekillendirmek: Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek İçin Bir Kılavuz'  (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution: A Guide to Building a Better World) adlı kitabındaki dehşet verici yeni kavramlara ve Cyborg'laştırılmış insan nesline odaklanmaktadır. Great Reset- Büyük Sıfırlama'nın amacı 'İnsanı Değiştirmek', insanın doğal ve özel olan biyolojik ve psikolojik varlığını makineleştirmek ve özgürlüğünü tamamen elinden almaktır.  Covid-19 salgınını Great Reset-Büyük Sıfırlama'nın 1. aşaması olarak değerlendiren analistin 24 Şubat 2022'de Putin liderliğindeki Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan Rusya-Ukrayna Savaşını 2. Aşama olarak değerlendirdiği ve 10 maddede gerekçelendirdiği analizin içeriğini dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytanî ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler. "Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut çatışmanın, birbirine bağlı küresel paydaşlar ağı ve yaygın bir kamu-özel ortaklık ağı tarafından desteklenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Büyük Sıfırlama gündeminin bir sonraki katalizörü olduğunu birkaç maddede açıklıyorum." diyen yazarı okumaya devam edelim.
Seçkin Deniz, 17.03.2022, Sonsuz Ark


THE GREAT RESET PHASE 2: WAR

Büyük Sıfırlamanın ikinci aşamasına hoş geldiniz: Savaş.

Pandemi dünyayı karantinaya alıştırıp deneysel ilaçların kabulünü normalleştirirken, KOBİ'leri yok ederek şirketlere en büyük servet transferini hızlandırırken ve sibernetik bir geleceğe hazırlık olarak işgücü operasyonlarının kas hafızasını (1) ayarlarken, ulusların "Daha İyisini İnşa Edebilmesi"nden (Build Back Better) önce ekonomik çöküşü hızlandırmaya yönelik ek bir vektör gerekliydi. 

Aşağıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki mevcut çatışmanın, birbirine bağlı küresel paydaşlar ağı ve yaygın bir kamu-özel ortaklık ağı tarafından desteklenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Büyük Sıfırlama gündeminin bir sonraki katalizörü olduğunu birkaç maddede açıklıyorum.

1. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şimdiden küresel tedarik zincirlerinde benzeri görülmemiş bozulmalara neden olarak yakıt kıtlığını artırıyor ve kronik enflasyon seviyelerine neden oluyor. 

Jeopolitik gerilimler NATO ile Çin-Rusya ekseni arasında uzun süreli bir çatışmaya dönüşürken, ikinci bir daralma ekonomiyi stagflasyona (Çev: Resesyon ile enflasyonun aynı anda görüldüğü durum) sürükleyebilir. 

Önümüzdeki yıllarda, ortalamanın altında büyüme ve kontrolden çıkan enflasyonun birleşimi, küresel ekonomik alt sınıfı, gelişmekte olan bir gig ekonomisinde (2) mikro iş sözleşmelerine ve düşük ücretli işlere zorlayacaktır.

Başka bir resesyon, küresel kaynak susuzluğunu artıracak, kendi kendine yeterlilik kapsamını daraltacak ve devlet sübvansiyonlarına bağımlılığı önemli ölçüde artıracaktır.

 Ufukta beliren dünya işgücünün önemli bir bölümünün yoksullaşmasıyla birlikte, bu durum, çok katmanlı bir neo-feodal düzene yol açacak Evrensel Temel Gelirin getirilmesine yönelik bir başlangıç olabilir. 

Bu nedenle, Dünya Ekonomik Forumu'nun 2030 yılına kadar 'hiçbir şeye sahip olmayacağımız ve mutlu olacağımıza' dair uğursuz öngörüsü korkunç bir hızla ortaya çıkıyor gibi görünüyor.

2. Savaşın ekonomik sonuçları, küresel işgücünün dramatik bir şekilde küçülmesine yol açacaktır. 

Great Reset'in mimarları, bu eğilimi birkaç yıldır tahmin ediyor ve küresel zorlukların üstesinden gelmek için yıkıcı teknolojilerin rolünü teşvik ederek ve teknolojideki hızlı değişimlere ayak uydurmak için geleneksel iş modellerini temelden değiştirerek bu ekonomik türbülanstan yararlanacaklar.

Salgın gibi, çatışma çağında afete hazırlık, önemli ölçüde, gelecek nesillerin Büyük Sıfırlama'nın işgücü taleplerini karşılayabilmesi için kamusal ve özel alanlarda belirli teknolojik yenilikleri benimseme istekliliğine dayanacaktır.

Klaus Schwab'ın Dördüncü Sanayi Devrimi'nin Geleceğini Şekillendirmek adlı kitabında yinelenen bir tema, çığır açan teknolojik ve bilimsel yeniliklerin artık etrafımızdaki fiziksel dünyaya havale edilmeyeceği ancak bizim eklentilerimiz haline geleceği düşüncesidir. 

Schwab, yeni nesil iş gücünde gelişen teknolojilerin önceliğini vurguluyor ve ölçeklenebilir teknoloji tabanlı çözümler aracılığıyla küresel iş gücünün çeşitli yönlerini dijitalleştirme planlarıyla ilerlemenin aciliyetine dikkatleri çekiyor. 

Büyük Sıfırlamaya öncülük edenler, dijital yenilikler, e-stratejiler, telepresence emeği, Yapay Zekâ, robotik, nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti ve Bedenlerin İnterneti etrafında dönen yeni pazarlar yaratarak jeopolitik riski yönetmeye çalışıyorlar. 

Yapay zekâ teknolojilerinin baş döndürücü yayılma hızı, bu tür teknolojilerin optimizasyonunun ilk başta çiftçilik, perakende satış, yemek servisi, imalat ve kurye endüstrileri gibi yüz milyonlarca işçi için bir güvenlik ağı sunan geleneksel endüstrileri ve meslekleri etkileyeceğini gösteriyor.  

Ancak robotlar, akıllı yazılımlar ve makine öğrenimi biçimindeki otomasyon, rutin, tekrarlayan ve öngörülebilir işlerle sınırlı kalmayacak.

Yapay zekâ sistemleri, özellikle muhasebe, insan kaynakları ve orta yönetim kademe pozisyonları gibi bilgi işleme ve örüntü tanımayı içeren alanlarda beyaz yakalılarla ilgili çeşitli işleri toptan otomasyonlaştırmanın eşiğinde.

Gelecekteki istihdam eğilimlerini tahmin etmek kolay bir iş olmasa da, pandemi ve savaşların birleşik tehdidinin, işgücünün lojistiği yeniden şekillendiren teknoloji ile benzeri görülmemiş bir değişikliğin eşiğinde olduğu ve yüz milyonlarca mavi ve beyaz yakalı işi potansiyel olarak tehdit ettiği anlamına geldiğini söylemek mümkündür. Bu durum, tarihin en büyük ve en hızlı iş kaybıyla sonuçlanacaktır ve daha önce düşünülemez olan bir işgücü piyasası değişiminin de habercisidir.  

Özel sektörde teknoloji kullanımının artmasının büyük iş kayıplarına yol açması uzun zamandır bekleniyordu. Pandemi kilitlenmeleri ve savaşın yol açacağı aksamalar, bu süreci hızlandıracak ve birçok şirket, yalnızca işletmelerinin ayakta kalabilmesi için çalışanlarını işten çıkarmak ve yerine yaratıcı teknolojik çözümler getirmek zorunda kalacaktır.

Başka bir deyişle, önümüzdeki yıllarda kaybedilecek olan işlerin çoğu zaten ihtiyaç fazlası haline gelmekteydi ve ortalık yatıştığında bunların geri kazanılması pek mümkün değil.

3. Savaş, Avrupa'nın Rus enerji sektörüne olan bağımlılığını önemli ölçüde azalttı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin merkeziliğini ve Büyük Sıfırlama'nın temelinde yer alan 'net sıfır' emisyon konusunu pekiştirdi.

Büyük Sıfırlama ile adım adım yürüyen politika yapıcılar, 'yeşil' enerjiye geçişi hızlandırarak ve 'iklim değişikliğine karşı mücadele'nin bir parçası olarak karbonsuzlaştırmanın önemini yineleyerek Rusya'ya karşı uygulanan sert yaptırımlardan yararlandılar.

Bununla birlikte, Büyük Sıfırlama'nın nihayetinde benzin ve dizelin yerini alan 'yeşil' hidrojen ve karbon nötr sentetik yakıtların adil dağılımına yönelik olduğunu varsaymak çok dar görüşlü olacaktır. 

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, pandemi sonrası toparlanma için çok önemli olsa da; daha da önemli olan şey bu hedeflerin, şu anda Davos seçkinleri tarafından 'paydaş kapitalizmi' olarak övülen hissedar kapitalizminin yeniden inşası için temel teşkil etmeleridir. 

Ekonomik terimlerle, bu, hükümetlerin artık devlet politikalarının nihai belirleyicileri olmadığı, seçilmemiş özel şirketlerin makroekonomik işbirliği ve çok paydaşlı bir küresel yönetişim modeli aracılığıyla dünyanın sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklarını ele almak için doğrudan sorumluluk üstlenmesiyle toplumun fiili mütevellileri haline geldiği bir sistemi ifade eder.

Böyle bir ekonomik yapı altında, varlık holding grupları, yatırımları BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirerek ve onları Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) uyumlu olarak yapılandırarak küresel sermaye akışını yeniden yönlendirebilir; böylece yeni uluslararası pazarlar, savaşın neden olduğu ekonomik çöküşten sarsılan potansiyel olarak yüz milyonlarca insanın felaketi ve sefaleti üzerine inşa edilebilir.

Bu nedenle, savaş, sıfırlamayı aktif olarak enerji bağımsızlığını sürdürmeye, piyasaları 'yeşil ve kapsayıcı büyümeye' doğru şekillendirmeye ve nihayetinde nüfusları karbon kredisi ekonomisi olarak da bilinen bir Cap and trade (3) (emisyon üst sınırı ve ticaret) sistemine yönlendirmeye zorlayan hükümetler için büyük bir itici güç sunuyor.

Bu, kapitalizmin sürekli büyüme zorunluluğundan ödün vermeden 'Daha İyisini İnşa Et' gibi aldatıcı sloganlar kullanarak, daha adil ve daha yeşil araçlarla kapitalizmi yeniden icat etmenin hayırsever kisvesi altında, gücü paydaş kapitalistlerin elinde merkezileştirecektir.

4. Dijital teknolojilerin malzeme bilimi ve biyoloji ile yakınsaması, tarım sektörünü kökten değiştireceği ve bitki bazlı ve laboratuvarda yetiştirilen alternatiflerin küresel ölçekte benimsenmesini teşvik edeceği için savaş nedeniyle oluşacak gıda kıtlığı, sentetik biyoloji endüstrisine büyük bir nimet sunacaktır.

 Rusya ve Ukrayna dünyanın ekmek sepetleridir ve tahıl, gübre, bitkisel yağ ve temel gıda maddelerindeki kritik kıtlıklar, biyoteknolojinin gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği açısından önemini artıracak ve Bill Gates tarafından ortaklaşa finanse edilen 'Impossible Foods'a benzer başka sahte et girişimlerini doğuracaktır.

Gıda sistemleri 'sürdürülebilir' proteinler ve CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) gen-düzenlemeli patentli mahsuller yetiştirmek için gelişen teknolojiler aracılığıyla yeniden tasarlanacağından, endüstriyel gıda üretimi ve ekiminde dramatik bir revizyon başlatması ve nihayetinde tarım ticareti ve biyoteknoloji yatırımcılarına fayda sağlaması için daha fazla hükümet düzenlemesi beklenebilir.

5. Rusya'nın SWIFT'den (Dünya Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Birliği) dışlanması, küresel nüfusun geniş kesimlerini teknokratik bir kontrol şebekesine bağlamak için tam olarak gerekli türden bir geri tepme yaratacak ekonomik sıfırlamanın habercisidir.

Birkaç ekonomistin belirttiği gibi, SWIFT, CHIPS (Takas Odası Bankalararası Ödeme Sistemi) ve ABD Dolarının Rusya'ya karşı silah haline getirilmesi, yalnızca Çin gibi jeopolitik rakipleri ters dolarizasyon sürecini hızlandırmaya teşvik edecektir.

Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ana yararlanıcısı, Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) ve BRICS üye devletlerini SWIFT ekosistemini atlamaya ve sınır ötesi uluslararası ödemeleri Dijital Yuan'la düzenlemeye teşvik ederek Avrasya pazarını yeniden şekillendirebilecek olan Çin gibi görünüyor.

Kripto para birimlerine olan talep büyük bir artış görecek olsa da bu durum, muhtemelen birçok hükümeti kamu blokajları aracılığıyla sektörü giderek daha fazla düzenlemeye ve merkezi olmayan kripto para birimleri üzerinde çok taraflı bir yasak uygulamaya teşvik edecektir.

Kriptoya geçiş, federal bir düzenleyici tarafından denetlenen programlanabilir para planlarını nihayetinde hızlandırmaya yönelik bir genel prova olabilir ve bu da güçlü bir küresel teknokrasinin elinde daha fazla güç birikmesine yol açar ve böylece finansal kurumlara köleliğimizi mühürler.

Bu savaşın para birimlerini pariteye getireceğine ve bu nedenle, gelecekte merkez bankası dijital para birimlerinin benimsenmesi yoluyla uluslararası bankacılık ve makroekonomik işbirliğinin işleyişini dönüştürmeyi vaat eden yeni bir Bretton Woods anının habercisi olacağına inanıyorum.

6. Bu savaş, Avrasya'da demirlemiş yeni bir uluslararası kurallara dayalı düzene yönelik küreselci tutkuda önemli bir bükülme noktasına işaret ediyor.

 'Jeopolitikanın babası' Halford Mackinder'ın yüzyılı aşkın bir süre önce belirttiği gibi, son 500 yılda her küresel hegemonun yükselişi Avrasya üzerindeki hakimiyet sayesinde mümkün olmuştur. Benzer şekilde, her küresel hegemonun düşüşü, bu çok önemli kara kütlesi üzerindeki kontrolü kaybetmekle ilişkilendirildi. 

Coğrafya ve güç arasındaki bu nedensel bağlantı, WEF'i temsil eden küresel paydaşlar ağının gözünden kaçmadı; bunların birçoğu, Amerika'nın gerileyen siyasi ve ekonomik etkisi ve teknokratların akıllı küreselleşme dediği şeye acil bir ihtiyaç nedeniyle çok kutuplu bir çağa geçişi ve büyük güç rekabetine geri dönüşü öngörmüştü.

Amerika umutsuzca süper güç statüsüne tutunmaya çalışırken, Çin'in ekonomik yükselişi ve Rusya'nın bölgesel hırsları, Avrasya'nın stratejik eksen noktalarını (Batı Avrupa ve Asya Pasifik) alt üst etme tehdidinde bulunuyor.

Amerika'nın önceden tartışmasız bir hegemonyaya sahip olduğu bölge artık çatlaklara karşı dayanıklı değil ve küresel güç projeksiyonu hesabını çarpıcı biçimde değiştirecek bir muhafız değişikliğine tanık olabiliriz.  

Çin'in iddialı Kuşak ve Yol Girişimi (Belt and Road Initiative: BRI), dünya adasını (Asya, Afrika ve Avrupa) birleştirme ve küresel gücün odağında tektonik bir kaymaya neden olma potansiyeline sahip olsa da; yakın zamanda gerçekleşen Ukrayna işgalinin, Çin-Avrupa demiryolu taşımacılığı üzerinde geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. 

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna'nın BRI için Avrupa'ya açılan kapı olarak işlev görebileceğini iddia etti. Bu nedenle, Ukrayna üzerindeki son gerilimlerde Çin'in büyük payını göz ardı edemeyiz. NATO'nun Ukrayna varlıklarının Çin'e satışını sınırlayarak ve Modern İpek Yolu'nu engellemek için elinden gelen her şeyi yaparak Çin'in bölgedeki yükselişini kontrol etme arzusunu da görmezden gelemeyiz. 

Yaptırımlar Rusya'yı Çin ile ikili bağları güçlendirmeye ve BRI ile tam olarak bütünleşmeye doğru iterken, Pan-Avrasya ticaret bloğu küresel müştereklerin ortak yönetimini ve ABD istisnacılığı çağına sıfırlamayı zorlayan bir taban kayması yaratabilir. 

7. Savaşın Çin ile Avrupa arasındaki ikili ticaret akışları üzerindeki uzun vadeli etkisine ilişkin spekülasyonların artmasıyla birlikte; Rusya-Ukrayna çatışması, Büyük Sıfırlama'nın önde gelen savunucularından İsrail'in daha da büyük bir uluslararası öneme sahip olmasını sağlayacak. 

İsrail, Çin için oldukça çekici bir BRI pazarıdır ve ÇKP, İsrail'in Hint Okyanusu ve Akdeniz'i Süveyş Körfezi üzerinden birbirine bağlayan stratejik bir ileri karakol olarak öneminin kesinlikle farkındadır. 

Ayrıca, Çin hükümeti uzun yıllardır İsrail'in küresel bir teknoloji merkezi olarak önceliğini kabul etmiş ve kendi stratejik zorluklarını karşılamaya yardımcı olması için İsrail'in inovasyon yeteneklerinden yararlanmıştır.

Bu nedenle, Naftali Bennet'in Moskova ve Kiev arasındaki arabuluculuğunun, Kuşak ve Yol Girişimi'nin (BRI) hem Çin hem de İsrail'in bölgesel ve küresel stratejik ayak izini genişletmedeki araçsal rolünü etkilemesi muhtemeldir.

İsrail'in geleceğin önde gelen teknoloji merkezleri arasında olma durumu ve Avrupa ile Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ağ geçidi statüsü, Çin'in son on yılda inşa ettiği yollar, demiryolları, limanlar ve enerji boru hatları gibi fiziksel altyapılar ağına ayrılmaz bir şekilde bağlıdır.  

Oto-teknolojiler, robotik ve siber güvenlik alanlarında halihazırda bir güç merkezi olan İsrail, Milenyum Krallığında merkezi ulus olmayı hedefliyor ve ülkenin teknoloji girişimlerinin dördüncü sanayi devriminde önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. 

Rusya-Ukrayna krizinin ortasında Çin ile gelişen ilişkisini güçlendirmek, İsrail'i Kudüs'te birleşen merkezi ekonomik ve teknolojik gücün büyük bir kısmıyla mükemmel bir bölgesel hegemonyaya itmeye yardımcı olabilir.

İsrail, ihracat pazarlarını ve yatırımlarını Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştırma çabalarına girişirken, önemli bir soru ortaya çıkıyor.

İsrail, güvenlik çıkarlarını ABD'den uzaklaştırma ve Çin-Rusya ekseninde kendisini garantiye almanın biçimlendirme aşamalarında mı? 

8. Dijital Kimliklerin Dünya Ekonomik Forumu'nun Büyük Sıfırlama gündeminin merkezi bir parçası olduğu bilinmektedir ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerletmenin ve geleceğin akıllı şehirlerinde bireyselleştirilmiş ve entegre hizmetler sunmanın bir yolu olarak; bu kimliklerin, endüstriler, tedarik zincirleri ve pazarlar arasında uyumlu hale getirileceği artık yaygın bir bilgidir. 

 Birçoğu, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) yatırımcıları ve insan sermayesi tahvil piyasaları için vatandaşların, veri metaları olarak işlem gördüğü; BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine karşı ne kadar iyi performans gösterdiklerine bağlı olarak bir sosyal ve iklim puanı atanan insanların yeni bir kurumsal değer zincirine dahil olduğu küresel bir teknokratik nüfus kontrolü ve itaat sistemini başlatmak üzere böyle bir platformun nasıl kullanılabileceğine odaklandı. 

Akıllı ortamlarda insanların ve bağlı cihazların bu sorunsuz doğrulaması ancak biyometrimiz, sağlık kayıtlarımız, mali durumlarımız, eğitim transkriptlerimiz, tüketici alışkanlıklarımız, karbon ayakizimiz ve insan deneyimlerinin tamamı birlikte çalışabilir bir veri tabanında depolandığında gerçekleşebilir. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygunluğumuzu belirleyecek olan bu sistem, sosyal sözleşmemizde devasa bir değişiklik yapılmasını zorunlu kılacaktır.

Aşı pasaportları başlangıçta kamu-özel sektör ortaklıkları tarafından Dijital Kimlikler için bir giriş noktası olarak lanse edildi. Şimdi böyle bir mantık kendi yolunu çizdiğine göre, mevcut jeopolitik gerilimler yeni bir dijital ekosistemdeki kilit düğümün ne olduğunu ölçeklendirmeye nasıl katkıda bulunabilir?

Ukrayna geleneksel olarak Avrupa'nın ekmek sepeti olarak anılır ve Rusya'nın yanı sıra her iki ülke de temel tahılların başlıca küresel tedarikçileridir. Bu nedenle, savaş, metalar ve enflasyon için siyah bir kuğu olmanın tüm özelliklerine sahiptir. 

Küresel arz sıkışıklığı nedeniyle çöküşün eşiğine gelen bir ekonomiyle, ortaya çıkan ekonomik sarsıntıların dünya çapında savaş zamanındaki acil durumları tetikleyeceğine ve halka karne için hazırlanmaları gerektiğinin söyleneceğine inanıyorum. 

Bu gerçekleştiğinde, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri ile arayüz oluşturan Dijital Kimliklerin çok taraflı olarak benimsenmesi, eşi benzeri görülmemiş bir olağanüstü hâl ve istisna durumunda hane tayınlarının verimli bir şekilde yönetim ve dağıtımı için bir çözüm olarak lanse edilebilir.

İngiltere Merkez Bankası, yalnızca bir işverenin veya hükümetin makul gördüğü temel ihtiyaçlara veya mallara harcanabilecek programlanabilir nakit beklentisini şimdiden gündeme getirdi.

Alıcı tarafından nasıl harcanacağı noktasında kontrol sağlandıktan sonra, gıda kolilerini almak ve temel bir geçim kaynağı elde etmek için gerekli olacak Dijital Kimlik olmadan yeterince işlev görmek neredeyse imkânsız hale gelecektir. UBI'yi (Evrensel Temel Gelir) düşünün.

Gıda enflasyonu hiçbir azalma belirtisi olmaksızın yukarı yönlü bir yörüngede devam ederse, hükümetler karne şeklinde fiyat kontrolleri uygulayabilir ve ulusal bir acil durum sırasında karbon ayak izimizi ve tüketim alışkanlıklarımızı takip etmek için Dijital Kimlikteki blok zincir defterlerine istihkak girişleri kaydedilebilir.

9. NATO ile Çin-Rusya ekseni arasında bir hibrit savaş başladığında, Avrupa doğrudan ateş hattındadır. 

Bankalara ve kritik altyapıya yönelik bir siber saldırının veya hatta kıtalararası balistik füzelerle (ICBM'ler) gerçekleşecek geçici ve taktiksel bir nükleer çatışmanın yarattığı açık ve mevcut tehlikeyi görmezden gelmek yanlış olur.

Herhangi bir savaşan tarafın karşılıklı garantili imha doktrini (4) tarafından engellenmeme durumunu öngöremiyorum, bu yüzden termonükleer bir serpinti olası değil.

Bununla birlikte, SWIFT bankacılık aygıtından veya Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sisteminden sistem belleğini silmek için uzaktan erişim teknolojilerinin kullanılması, potansiyel olarak uluslararası ekonominin çoğunu çalışmaz hale getirebilir ve doların çöküşüne neden olabilir. 

Böyle felaket boyutlarında bir olay meydana gelirse, bu durum şüphesiz siber güvenliği elden geçirmek için artan taleplere yol açacaktır.

Böyle bir olaydan kaynaklanacak etki, vatandaşların gerekli bir ulusal güvenlik önlemi olarak Dijital Kimliğe sahip olmalarını gerektiren yeni bir küresel güvenlik protokolü oluşturabilir. 

Ülke çapında bir siber saldırının ardından internete veya kamu hizmetlerine erişmenin, vatandaşların çevrimiçi etkinliklerinin ve işlemlerinin meşru ve kötü niyetli olmayan bir kaynaktan geldiğini doğrulayacak bir Dijital Kimlik kullanılmasını nasıl gerektirebileceğini hayal edebilirsiniz.

Siyasette çok az tesadüf vardır.

10. Bu savaşın ekonomik sonuçları o kadar feci olacak ki; hükümetler ve kamu sektörü, finansman açığını gidermek için önemli bir özel sermaye enjeksiyonuna ihtiyaç duyacaktır. 

Bu ortam, merkez bankacılığı kurumları ve hükümetler arasındaki geleneksel güçler ayrılığını etkin bir şekilde geçersiz kılacaktır. Çünkü merkez bankacılığı kurumları, merkez bankaları ve hedge fonları tarafından hükümetlerin toptan ele geçirilmesiyle egemenlikleri oyulacak olan ulus devletlerin mali yörüngesini orantısız şekilde etkileyecek bir biçimde konumlanacaktır. 

Bu nedenle, ulus devlet modeli yavaş yavaş küresel bir teknokrasi tarafından altüst ediliyor. Bu teknokratik yapı, çoğunluğu küresel yönetişimi yeniden yapılandırmaya çalışan ve kendilerini küresel karar alma sürecine dahil etmiş devlet dışı kurumsal aktörler olan endüstri liderleri, merkez bankacılığı oligarkları ve özel finans kurumlarından oluşan seçilmemiş bir konsorsiyumdan oluşur.

Bu nedenle, pandemi ve Rusya-Ukrayna çatışması ışığında uluslararası ilişkilerin ve dünyanın şu anda yaşamakta olduğu sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşümün geleceği, çok taraflılık ve egemen devletlerin seçilmiş temsilcileri tarafından kararlaştırılmayacaktır. 

Bunun yerine kararlar, menfaat politikaları tarafından motive edilen ve hiçbir seçmene karşı sorumlu olmayan veya hiçbir devlete borcu bulunmayan ve egemenlik ve uluslararası hukuk gibi kavramların kendileri için bir anlam ifade etmediği çok paydaşlı ortaklıklar ağı aracılığıyla verilecektir.

Winter Oak, 09.03.2022

<<<Önceki  

Tamer Güner, 17.03.2022, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

Çevirenin Notu:

(1) Kas hafızası: Motor öğrenme ile eşanlamlı olarak kullanılan tekrarlama yoluyla belirli bir motor görevi hafızada birleştirmeyi içeren bir prosedürel hafıza şeklidir.

(2) Gig Ekonomisi: Şirketlerin çalışanlarıyla belirsiz süreli sözleşme yapmak yerine geçici ve kısa dönemli kontratlar yaptığı çalışma biçimi

(3) Cap and trade: Emisyon üst sınırı ve ticaret, endüstriyel faaliyetin bir sonucu olarak belirli kimyasalların, özellikle karbondioksitin toplam emisyon düzeyini sınırlamak veya üst sınır getirmek için tasarlanmış bir hükümet düzenleyici programı için ortak bir terimdir.

(4) Karşılıklı Garantili İmha Doktrini (MAD): Ağırlıklı olarak Soğuk Savaş’ın ilk çeyreğinde geçerli olan bu doktrin, taraflardan hangisi saldırırsa saldırsın, verilecek cevapla birlikte karşılıklı olarak birbirlerini yok etmeleri anlamına geliyordu. Doktrine göre, bir nükleer güç, karşı tarafın neredeyse tüm nükleer başlıklarını kesin bir şekilde yok edecek bir saldırıda bulunsa bile, (iki gücün astronomik düzeye ulaşmış nükleer silah kapasiteleri düşünüldüğünde) karşı tarafın kalan silahları çerçevesinde aynı veya daha yüksek şiddette cevap alacaktır. Doktrin, tarafların medeniyeti haritadan silmekteki isteksizliğine dayanır.


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı