4 Aralık 2021 Cumartesi

SA9469/MT24: Çin, 5G ve NATO Güvenliği

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Alman Marshall Fonu Asya Programı asistanı Julia Pallanch, ABD Alman Marshall Fonu eski stajyeri, Uluslararası Çatışma ve Güvenlik Danışmanlığının küçük ortağı Amy Yanan Zhang'a aittir ve Çin'in, NATO üyesi Avrupa ülkelerinde telekomünikasyon alanında, özellikle 5G, Bulut teknolojisi, veri güvenliği gibi altyapıya yaptığı yatırımların oluşturacağı tehditlere odaklanmaktadır. Analistlerin uyarılarını özetleyebilecek cümle şu olabilir: "Rusya artık NATO topraklarında çeşitli hibrit taktiklere başvuran tek devlet aktörü değildir: Çin de siyasi ve ekonomik etkisini ilerletmek için çeşitli karmaşık siyasi ve askeri olmayan taktikler kullanıyor. Mevcut bu tehditler karşısında, NATO ve AB'nin, özellikle de sivil ve askeri altyapı arasındaki çizginin net bir şekilde belirlenmediği telekomünikasyon gibi durumlarda, eylem kapsamlarını belirlemesi zorunludur." Çinli şirketlere yatırım yapma kolaylığı sağlayan Türkiye'nin önemi gittikçe daha fazla artan dünyadaki Çin etkisine karşı belirlediği strateji nettir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 23 Şubat 2021'de yaptığı, "Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmecinin katılımı ile ülkemizin 5G'ye giden yolda, donanım ve yazılım ihtiyacına yerli ve milli imkanlar ile cevap vermeliyiz. Bu amaçla geliştirdiğimiz 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'ni TÜBİTAK'ın destekleriyle sürdürüyoruz. 5G alt yapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G özel yönetim servis ile operasyon yazılım ürünleri yerli ve milli imkanlar ile geliştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurguladığı gibi 5G sistemine yerli ve milli imkanlar ile geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız. Projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm fazlar tamamlandığında anlımızın akı ile 5G'ye geçeceğiz" şeklindeki açıklama NATO'nun, Belçika, Almanya ve İsviçre (CERN) gibi ülkeler için duyduğu kaygıların Türkiye için büyük bir anlam taşımadığını göstermektedir.
Seçkin Deniz, 04.12.2021, Sonsuz Ark


China, 5G, and NATO Security
"Başkan Joe Biden'in yaz boyunca Avrupa'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde katıldığı üç ana zirveden, Çin'in önümüzdeki yıllarda transatlantik ilişkilerde merkezi bir rol üstleneceği açıkça ortaya çıktı."

Çin şimdi NATO'nun gündemiyle çeşitli şekillerde kesişiyor ve tartışmaların çok daha sabit bir bölümünü işgal ediyor. NATO Çin ile askeri bir çatışma içinde olmasa da, Pekin Batı için önemli bir jeopolitik rakip olmaya devam ediyor. Dahası, Amerika Birleşik Devletleri Çin'i doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor ve birkaç makul ihtimal, iki tarafı askeri çatışmaya çekebilir.

NATO için Doğru Rol

Avrupa ve ABD'nin Çin konusunda ne kadar uyumlu olması gerektiği konusunda hala tartışmalar olsa da,  ​NATO üyesi Avrupa ülkeleri geleneksel olarak güvenlik garantileri karşılığında ABD güvenlik ve savunma gündeminin bir parçasını üstlendiler. Ancak, Çin ayrıca, özellikle esneklik ve kritik altyapı ve Avrupa'nın dijital altyapısının Çin teknolojisine önemli ölçüde bağımlılığı ile ilgili olarak, Avrupa için bir dizi belirgin güvenlik riski oluşturmaktadır. Mevcut tartışma, NATO'nun bu sorunları ele almak için en uygun platform olup olmadığı, bunun yerine AB'nin daha aktif bir rol mü alması gerektiği veya aralarında uygun bir sorumluluk dağılımı olup olmadığıdır. Dayanıklılığın daha yakın NATO-AB işbirliğinin katalizörü olması için, her iki tarafın rollerinin açıkça tanımlandığı bir denge bulunmalıdır.

NATO askeri olmayan boyutta daha sağlam bir çerçeve benimserken, nihayetinde çoğunlukla siyasi koordinasyon ve istişare, kriz yönetimi ve toplu savunma ve birlikte çalışabilirlik konularına odaklanmaya devam ediyor. Öte yandan AB, daha geniş dayanıklılık konularının bazılarını ele almak için 5G Araç Kutusu ve Avrupa Demokrasi Eylem Planı da dahil olmak üzere bir dizi düzenleyici araçlara sahiptir. Gelecekteki NATO-AB işbirliği, geleneksel askeri yetenek planlaması ve dayanıklılık gereklilikleri arasındaki daha yakın bağlantıların yanı sıra ortak zemin ve paylaşılan sorumlulukların net bir şekilde anlaşılması temelinde oluşturulmalıdır.

Sivil Telekomünikasyonun Savunması

Hibrit müdahaleleri durdurabilen ve bunlara karşı koyabilen güçlü, modern telekomünikasyon altyapısı, NATO'nun temel toplu savunma misyonunu yerine getirmesi için bir ön koşuldur. fakat, Avrupa'daki bu altyapı büyük ölçüde özel sektöre aittir ve bu nedenle dış müdahale riskine maruz bırakılmaktadır ve yasalarla açıkça düzenlenmediği takdirde ulusal güvenlik yönlerini ihmal edebilecek ekonomik kararlara açıktır. Rusya artık NATO topraklarında çeşitli hibrit taktiklere başvuran tek devlet aktörü değildir: Çin de siyasi ve ekonomik etkisini ilerletmek için çeşitli karmaşık siyasi ve askeri olmayan taktikler kullanıyor. Mevcut bu tehditler karşısında, NATO ve AB'nin, özellikle de sivil ve askeri altyapı arasındaki çizginin net bir şekilde belirlenmediği telekomünikasyon gibi durumlarda, eylem kapsamlarını belirlemesi zorunludur.

Telekomünikasyon toplumların ve ekonomilerin işleyişinde merkezi bir rol oynar ve inovasyonun temelini ve geleceğini sağlar. Bu iki boyut daha sonra teknolojik üstünlük yarışında bağlantılıdır. Teknoloji, caydırıcılık ve savunmanın anahtarı olmuştur ve olacaktır. Teknolojik hakimiyet, sadece savaş alanı üstünlüğünü değil, aynı zamanda onun ötesindeki üstünlüğü de sağlar. Bu tür bir hakimiyet, sivil ve askeri yenilik, araştırma ve geliştirmeyi bütünleştiren sağlam ve sürekli gelişen bir sanayi tabanına bağlıdır. Atlantik genelinde ortak inovasyon girişimleri, savaş alanında ve dışında kritik yetenekleri sürdürmek ve arttırmak için çok önemlidir. NATO'nun rekabet avantajını korumak ve ittifakın direncini güçlendirmek için, özellikle endüstriyel stratejiyle ilgili olarak güvenlik politikasının unsurlarını destekleyen ekonomik boyutları bütünleştiren yeni siyasi kanalların oluşturulması gerekmektedir.

5G'ye Öncelik Vermek

Siber tehditlerin uzun süredir NATO için bir endişe konusu olduğu düşünüldüğünde, savunma boyutları yavaş yavaş gündeme gelse de 5G ağları doğal olarak NATO tartışmalarının odak noktası haline geldi. Ek olarak, verilerin nasıl işlendiği ve saklandığı konusu, kör nokta haline gelmemesi gereken önemli bir güvenlik alanıdır. Kamu sektörünü ve endüstrileri korumak ve şirketlerin, vatandaşların ve devlet kurumlarının iletişim trafiklerini uçtan uca Çinli olmayan bir ağa gönderme olanağına sahip olmalarını sağlamak meselenin merkezinde yer alıyor.

Örneğin 5G'de bulut altyapısı önemli bir rol oynayacak. Çin yasalarına göre, hükümet Çin'deki herhangi bir özel şirketin verilerine erişim talep edebilir ve bu verilere erişim izni verebilir, bu da bir Çin 5G bulutundaki tüm verileri riske atabilir. Belçika örneğini ele alırsak, bütün telekomünikasyon altyapısı, AB ve NATO yönetimleri tarafından kullanılan mobil iletişim de dahil olmak üzere önceden Çin ekipmanına bağımlıydı. Benzer şekilde, Çin teçhizatı bugün Almanya'nın ağlarına nüfuz ediyor, bu da Almanya'da yerleşik bütün NATO birliklerinin mobil trafiğinin bir noktada Çin teknolojisine dayanan ağlar üzerinden gittiği anlamına geliyor. Deutsche Telekom'un Huawei tarafından oluşturulan ve yönetilen bulutu, lansmanından sonra önemli bir referans müşterisi olarak İsviçre'deki Nükleer Araştırma Merkezi'ne (CERN) sahipti. Devlet ağları, savunma sanayii ve iç güvenlik işlevlerini yerine getiren ağlar için yerinde inceleme yapılması açıkça asgari bir gereklilik olsa da, kamu hizmetleri ve ilaç endüstrileri, sağlık, bankacılık veya ulaşım gibi toplum için kritik işlevleri yerine getiren ağlar ve iletişim de aynı şekilde Çin ekipmanına güvenmemelidir.

Avrupa'daki Çin telekomünikasyon altyapısını değiştirmenin maliyeti engelleyici olmayacak: operatörler 4G'den 5G'ye geçtikçe, tüm eskiyen ekipmanlar ne olursa olsun değiştirilecek. Bu nedenle, Avrupa'da yeni Huawei ekipmanının tamamen yasaklanması, kurulu güvenilmeyen üssün aşamalı olarak kaldırılması "doğal olarak" yaklaşık altı yıl alabilir. O halde soru, aşamalı olarak kullanımdan kaldırma sürelerine ilişkin kısa vadeli ticari düşüncelerin hızı belirlemediği, ulusal güvenlik gerekçesiyle güvenilir teknolojiye daha hızlı bir geçişin sağlanmasıdır. 

Çinli satıcılar ne teknolojik olarak daha gelişmiş ne de Avrupalı ​​emsallerinden daha rekabetçidir: onlar sadece, küresel pazarlarda faaliyet gösteren yerli şirketler için sübvansiyonların kombinasyonunun ve yoğun bir şekilde korunan bir iç pazarın oyun alanını bozmaya devam ettiği bir sisteme güveniyorlar. Sorun, Avrupa, Latin Amerika ve Asya'daki daha zayıf kredi puanlarına sahip olan ve bu nedenle alternatif finansman mekanizmaları sunulmadıkça Çin kredilerine başvurmak zorunda kalan küçük operatörler için akut. Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, 5G ağ dağıtımında lider olarak kabul ediliyor, ancak altyapıları herhangi bir Çin ekipmanı kullanılmadan konuşlandırıldı, çoğunlukla Avrupa teknolojisine dayandı. Yaygın olarak önerilen uzun vadeli alternatiflerden biri Açık RAN'dır, ancak pratikte Çin'in geliştirme yapılarındaki varlığı ve etkisi kapsamlı bir risk değerlendirmesi gerektirmektedir.

5G güvenliği için AB Araç Kutusu, ilk eylem için iyi bir çerçeve sunuyor, ancak zorunlu olmayan yapısı, AB üyeleri arasında farklı yorum ve uygulamalara izin vererek, güvenlik açıkları bırakıyor. Doğru yönde atılacak bir adım, araç kutusunun AB genelinde daha katı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır, ancak bu sadece bir başlangıç ​​noktasıdır. Kritik varlıkları fiber optik, ulaşım ve deniz altı kabloları aracılığıyla birbirine bağlayan ağlar, aynı incelemeyi ve sıkı güvenlik önlemlerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu ağ çevreleri için araç kutularının ortak gelişimi de o zaman tasavvur edilebilir.

Çin ve NATO

NATO zirvesinde benimsenen incelikli dile rağmen, güvenlik çıkarlarına ve ittifakın demokratik ilkelerine yönelik algılanan tehdit, Çin sorununu önemli bir NATO gündem maddesi statüsüne yükseltti. İttifakın Çin'e yönelik politikası, bir sonraki zirvede kabul edilmesi beklenen Stratejik Konsept'te sağlamlaştırılacak. O zaman NATO için zorluk, hibrit caydırıcılık, yıkıcı ve gelişen teknolojiler ve hassas kritik altyapı gibi çeşitli ve farklı güvenlik tehditlerini aynı anda ele almak olacaktır. Hızla değişen güvenlik ortamı ve teknolojinin hızlı gelişimi göz önüne alındığında, bu yeni senaryoya uyum sağlama ve tüm bu cephelerde etkin bir şekilde hareket etme yeteneği NATO'nun geleceği için çok önemli olacaktır.

Bu makale, Chatham House yönetimi altında, bu yaz Avrupa ve ABD'den uzmanları Çin, 5G, dayanıklılık ve kritik altyapı konularında ne kadar geniş kapsamlı soruların araştırıldığını keşfetmek için bir araya getiren Alman Marshall Fonu tarafından düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısından çıkarılan sonuçları yansıtmaktadır. NATO bağlamında ele alınmıştır.

Julia Pallanch, Amy Yanan Zhang, 27 Ekim 2021, The German Marshall Found of the United States, GMF

(Julia Pallanch, Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Fonu'nda Asya Programında program asistanıdır. Amy Yanan Zhang, Uluslararası Çatışma ve Güvenlik Danışmanlığı ile küçük bir ortak ve Amerika Birleşik Devletleri Alman Marshall Fonu'nda eski bir stajyerdir.)


Mustafa Tamer, 04.12.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı