27 Kasım 2021 Cumartesi

SA9459/MT22: RAND: "Bir İç Savaşa mı Yaklaşıyoruz?"

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, RAND Corporation(*) başkanı Michael D. Rich'in kıdemli danışmanı Brian Michael Jenkins'a aittir ve ABD'deki 'İç Savaş' tartışmalarına odaklanmaktadır. Analist'in kimliği ve görevi dikkate alındığında, bugüne dek ciddiye alınma sorunu yaşayan 'ABD'de Bölünme ve İç Savaş' başlıklı tartışmaların aslında ne kadar derin olduğunu ve ABD'nin bölünme gerçeğinin tam ortasında, tartışılan şeyin tam olarak yaşandığı bir devirde olduğunun anlaşılmasını sağlamaktadır.  Analist'in bir tür günah çıkarmaya benzeyen şu cümleleri ibret vericidir: "Amerikalıların ortak bir tarih duygusu bile yok. Amerika'nın hikayesi, gurur duymamız gereken, devredilemez yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı haklarını savunmaya adanmış ahlaki bir haçlı seferi mi? Yoksa utanmamız gereken bir toprak genişlemesi, katliam, kölelik ve emperyalizm hikayesi mi?" İnsanlığa ve dünyaya ne yaptıklarını elbette en iyi Amerikalılar biliyorlar ve bunun bir bedeli olduğu gerçeği tarihteki bütün imparatorlukların mezarlıklarında ayrıntılı kanıtlarıyla vardır. İnsanlığın ve Dünya'nın ABD'ye, dünyanın geri kalanına ve insanlığa daha fazla zarar vermeyecek bir ölüm dilemekten başka bir seçeneği yoktur. Türkiye, ABD'nin ölümü ile oluşan/oluşacak olan boşluğa ABD'nin ve İngiltere'nin iskeletini dikerek Çin, Rus, Hindistan acımasızlığına ve yayılmacılığına karşı denge oluşturma stratejisinden vazgeçmemelidir.
Seçkin Deniz, 27.11.2022, Sonsuz Ark


 Politicians face violence and threats from voters- and each other. Are we nearing a civil war?
Politikacılar, seçmenlerden ve birbirlerinden gelen şiddet ve tehditlerle karşı karşıya. Bir iç savaşa mı yaklaşıyoruz?

"İşaretler endişeye neden oluyor. Amerika, kendisini şiddete yatkın hale getiren toplumsal ve siyasi koşullardan muzdarip ve liste giderek büyüyor gibi görünüyor."

Geçen hafta, kimliği belirsiz biri Demokratlarla altyapı tasarısı lehinde oy kullanan Cumhuriyetçi bir kongre üyesini arayarak kendisinin ve personelinin ölmesi gerektiğini söyledi. Pazartesi günü Twitter, farklı bir Cumhuriyetçi kongre üyesi tarafından paylaşılan ve koridorun diğer tarafından bir meslektaşına suikast düzenlediği bir karikatür videosuna bir uyarı etiketi ekledi.

Çarşamba günü, bir Black Lives Matter organizatörü, New York belediye başkanının tartışmalı bir suçla mücadele polis birimini eski durumuna getirmesi halinde “kan dökülmekle” tehdit etti. Cuma günü, eski Başkan Donald Trump'ın başkan yardımcısının asılması çağrısında bulunan isyancıları savunduğu bir röportaj yayınlandı.

Ocak ayında, yeni bir Kongre üyesi Kongre'ye silahlı gelme sözü verdi. Bir diğeri, 6 Ocak'ta Capitol'ün koridorlarına akın eden kalabalığa karşı ofisinde barikat kurduktan sonra, kendini savunmak için silahını kullanmak zorunda kalabileceğini düşündüğünü itiraf etti. Yine bir başka Kongre üyesi, belediye binası toplantısında kendisine silah doğrulttu. Ve Trump'ı görevden almak için oy veren 10 Cumhuriyetçiden biri - karısının ve çocuklarının güvenliğinden endişe ederek - yeniden aday olmamaya karar verdi.

En az bir tanınmış Amerikalı tarihçi, günümüzün hırçın siyasetini, İç Savaş'a giden yıllarda cumhuriyetinkiyle karşılaştırıyor. Ve gerçekten de, ülke çapındaki Amerikalılar, kavgacı davranışları onaylıyor gibi görünüyorlar. 1 Kasım'da yayınlanan bir ankete göre, bütün Amerikalıların yüzde 18'i (Cumhuriyetçilerin yüzde 30'u, Bağımsızların yüzde 17'si ve Demokratların yüzde 11'i) “vatanseverlerin” ülkeyi kurtarmak için şiddete başvurmak zorunda kalabileceğine inanıyor. Yılın başlarında yapılan bir başka anket, insanların yüzde 46'sının ülkenin başka bir iç savaşa girme olasılığının bir şekilde veya çok muhtemel olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Haklılar mı? Amerika'nın giderek daha medeni olmayan davranışları, iç savaşa doğru gittiğimiz anlamına mı geliyor?

Önümüzdeki yoldaki işaretler endişe nedenidir. Amerika, kendisini şiddete yatkın hale getiren bir dizi toplumsal ve politik koşullardan muzdarip ve liste uzuyor gibi görünüyor. Aynı zamanda, egemenliklerini her zaman savunan eyaletler, giderek daha fazla müdahaleci ve zalim olarak nitelendirdikleri federal otoriteye daha fazla meydan okuyorlar. Covid-19 pandemisi siyasi ve coğrafi farklılıkları şiddetlendirerek okullarda, havaalanlarında ve hastanelerde maske ve aşı zorunlulukları üzerinden toplumsal savaşa yol açıyor.

Bu, yeniden ayrılık/bölünme konuşmalarına yol açtı. Ancak bu, iç savaşın ufukta olduğu anlamına gelmiyor. Bir kere, ayrılmadan bahsetmek hala sadece konuşmaktır. Her iki siyasi partinin de sağ ve sol uçlarına eğilmeleri, uzak kenarlarda sayıları ve gürültüyü artırıyor. Ancak çoğu insanın siyasi tavırlar ve fantaziler için çok az zamanı vardır.

Bazı seçilmiş yetkililerimiz tarafından ve onlara karşı sergilenen kavgacı retorik ve kavgacı davranış, aynı zamanda bir iç savaşın- eyaletler arasında bir askeri rekabet - kaçınılmaz ve hatta muhtemel olduğu anlamına gelmez. Daha olası bir senaryo, sivil kargaşalar, silahlı çatışmalar, zıtlaşmalar, tehditler, suikast girişimleri ve diğer siyasi şiddet eylemlerinin çalkantılı bir dönemidir; başka bir deyişle, Amerikan tarihinin son 200 yılına çok benzeyen bir şey.

Gerçekten de, şu anda gördüklerimizin çoğunun bol miktarda emsalleri var. Bu emsaller mevcut koşullarımızı daha az çirkin kılmıyor, ancak daha önce benzer salgınlardan geçtiğimiz ve hayatta kaldığımız anlamına geliyor. Bununla birlikte, iç savaş kaçınılmaz olmadığı gibi, cumhuriyetin ölümcül bir şekilde zayıflamayacağının veya birliğin süreceğinin garantisi yoktur; ülke çapında gördüğümüz gerilimlerin merkezi silahlı çatışmadan ziyade yerelleştirilmiş vahşilik üretmesi daha muhtemel görünse de.

Fransız siyaset bilimci Alexis de Tocqueville'in yaklaşık iki yüzyıl önce -demokrasinin hâlâ alışılmadık bir yönetim biçimi olduğu- Amerika Birleşik Devletleri'ni gezdikten sonra belirttiği gibi, ülkeye güç veren şey Amerikalıların güçlü bir topluluk duygusuna sahip olmalarıydı. Bugün, bu topluluk duygusunu aşındıran trendler kataloğu iç karartıcı derecede uzun.

Siyasi sistemimizde artan kutuplaşma listenin başında geliyor. RAND Corporation'daki araştırmalara göre, kutuplaşma 1970'lerde başlayan uzun vadeli bir eğilimdir ve artık siyasi muhaliflerin asli düşmanlar - tiranlar, hainler, teröristler - şeytanlaştırılmasında kendini göstermektedir.

Kutuplaşma, siyasi söylemde kaba hakaretlere, ad hominem(**) saldırılarına ve küfrün özgünlük gösterdiği fikrine dönüşen nezaket kaybına da katkıda bulundu. Çağdaş siyasi retorik, görünüşte tutkuları alevlendirmeyi amaçlıyor, zaman zaman suça teşvikle sınırlanıyor. Bazı haber kanalları ve internet (yabancı nüfuz operasyonları ile birlikte) farklılıkları körüklüyor ve gerçekler genellikle konu dışında kalıyor.

Bu sivil olmayan kültür, kamu görevlilerine yönelik vahşi saldırıları ve tacizi yaygınlaştırarak, sıradan insanları kamu hizmetine girmekten caydırırken, aynı zamanda fanatiklerin de ilgisini çekiyor. Ve bazı siyasi kampanyalar, kampanya kurallarından kaçmak ve oylama sürecini kurcalamak için şeffaf olmayan finansman ve paravan örgütler ile karanlık tarafa geçti. Yaptıkları tek reklam bile seçimlerin meşruiyetini sorguluyor. Bu demokrasiye değil, Kremlin'e uygun bir davranıştır.

Sosyal konulardaki uzlaşmaz farklılıklar siyasi bölünmeyi pekiştiriyor. Irk adaletsizliği, kürtaj, silah kontrolü, göçmenlik ve LGBTQ hakları üzerindeki farklılıklar, kiminle ilişki kurmak istediğini giderek daha fazla belirliyor ve benzer düşünen arkadaşlar ve ortaklarla gruplaştıkça siyasi hatlar boyunca kendi kendini ayırmayı güçlendiriyor.

Topluluklar içinde bile, Amerikalılar birlikte daha az şey yapıyor. Kiliseye katılım azalıyor. Sivil kuruluşlara ve localara üyelikler on yıllardır azalmaktadır. PTA üyeliği 1960'lardakinin neredeyse yarısı kadar düştü. Bowling ligleri neredeyse yok oldu. Ve ortak ulusal askerlik deneyimi, 1973'te zorunlu askerliğin kaldırılmasıyla birlikte dağıldı.

Bu arada, (esas olarak aşırı sağ komplo teorileri tarafından yönlendirilen) kendi kendilerini vatandaş ilan eden milisler, 2008'den bu yana ve özellikle son beş yılda arttı. Yaklaşık 100.000 üyesi olduğu tahmin edilen milis hareketi, federal hükümete karşı ortak nefretleriyle bir arada tutulan bir takımyıldızda beyaz üstünlükçü, Müslüman karşıtı, göçmenlik karşıtı, sol karşıtı ve kadın düşmanı gruplardan farklıdır ancak bunlarla örtüşmektedir.

Amerikalıların ortak bir tarih duygusu bile yok. Amerika'nın hikayesi, gurur duymamız gereken, devredilemez yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı haklarını savunmaya adanmış ahlaki bir haçlı seferi mi? Yoksa utanmamız gereken bir toprak genişlemesi, katliam, kölelik ve emperyalizm hikayesi mi?

Yine de tüm bu ihlallere rağmen, 1860'ta Birleşik Devletler bugün olduğundan daha düzgün bir şekilde bölünmüştü. “Kırmızı” devletler ve “Mavi” devletlerdeki tüm ima edilen homojenliğe rağmen, bunlar kuzeye karşı güneye kıyasla (ırk, etnik köken ve din açısından) daha karmaşık mozaiklerdir. Bu, ikili bir bozulmaya işaret ediyor.

Ve 1861'de ülke öncelikle tek bir sorunla ayrılmıştı; köleliğin hayatta kalması. Bugünkü durumumuz çok daha parçalı; aşırılığı teşvik edebilecek ancak iki tarafın birleşmesini engelleyebilecek bir anlaşmazlıklar kaleydoskopu. Aynı zamanda, genç nesiller politik olarak daha aktifken, sözde bağımsızlar 2004'ten bu yana en fazla büyümeyi yaşadılar ve hangi yöne yönelirlerse yönelsinler, görüşleri daha az partizan olma eğilimindedir.

İç Savaş'a girerken, siyasi bağlılıklar da daha yereldi. İnsanlar Washington'dan çok eyalet başkentine baktılar. Amerika Birleşik Devletleri sadece 73 yıldır varlığını sürdürüyordu (sanki bizim açımızdan sadece 1948'den beri). Ayrılacak 11 eyalet, birlik içinde ortalama 50 yıldan az bir süre harcamıştı. Ekonomi çok daha az entegreydi.

Ve Başkan Abraham Lincoln yönetiminde, ABD Ordusunun sadece 10 piyade alayı vardı. Bugünün ABD ordusu küresel bir kurumdur ve eyalet Ulusal Muhafız birimleri ABD silahlı kuvvetlerine tamamen entegre edilmiştir. Pentagon siyasallaşmadan kaçınır ve bir iç savaşa direnir.

Brian Michael Jenkins, 14 Kasım 2021, NBCNews

(Brian Michael Jenkins, RAND Corporation başkanının kıdemli danışmanıdır.)


Mustafa Tamer, 27.11.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?(*) RAND Corporation (Araştırma ve Geliştirme anlamında, İngilizce Research ANd Development başharflerinden oluşmaktadır) Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri için araştırma ve geliştirme yapması maksadıyla 1946 yılında Project RAND ismiyle Douglas Havacılık Şirketi tarafından ABD Santa Monica'da kurulan, 1948 yılında ana şirket bünyesinden ayrılan, kâr amacı gütmeyen dünya çapında çalışan bir siyasi strateji ve düşünce kuruluşudur. Organizasyon ABD hükümetine, Milli güvenlik konularında stratejiler üretme konularındaki çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Şirket eğitim, sağlık, hukuk ve bilim alanlarında da araştırmalar yapmaktadır. RAND'ın yaklaşık 1.700 çalışanı vardır ve Santa Monica, Kaliforniya (merkezi), Washington D.C., Pittsburgh, Pennysylvania (Carnegie Mellon Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi'ne bitişik), Cambridge (İngiltere) ve Brüksel (Belçika'da) ofisleri bulunmaktadır. Ayrıca ABD'de daha başka küçük ofisleri bulunmaktadır: Jackson Missisippi'de ve New Orleans Lousiana'da Körfez Eyaletleri Politikaları Enstitüsü, 2003 yılından beridir Doha'da (Katar) RAND-Katar Politikaları Enstitüsü bulunmaktadır.

(**) Seçkin Deniz'in notu: Ad hominem, argumentum ad hominem ya da insan karalama safsatası; kalıplaşmış bir Latince deyimdir. Bir reaksiyonun, belirli bir kişinin herhangi bir konudaki duruşu yerine şahsına yöneltilmesidir.


Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı