17 Ekim 2021 Pazar

SA9404/TG355: COVID-19’dan Sonra Marburg Virüsü mü Gelecek?

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, araştırmacı-yazar Kieran Morrissey'e aittir ve Big Pharma finansörleri Rockefeller ve Bill Gates'in de dahil olduğu Öjeni Hareketi'nin ürettiği Covid-19 virüsü sonrası, virüsü, test kiti ve aşısı hazır bulunan Margburg Virüsü'ne odaklanmaktadır. Yazarın, "Bill Gates’e bağlı GAVI, 22 Nisan 2021 tarihinde “Bir sonraki pandemi: Marburg?” başlıklı bir makale yayınladı. Yaklaşmakta olan Marburg tehdidine vurgu yapan ve son aylarda DSÖ'ye atıfta bulunan çok sayıda Ana Akım Medya makalesi var." şeklindeki cümlesi bu iddiaların ne kadar somut olarak ortada olduğunu göstermekte ve bugüne dek Komplo Teorisi olarak aşağılanan bu türden yaklaşımları baştan çöpe atmaktadır. "Hemorajik ateş semptomları devasa bir Marburg pandemisi olarak ortaya çıkacak ve yeni Marburg PCR testi ile doğrulanabilir olacak ve dünyanın hiç görmediği kitlesel bir histeriye neden olabilecektir." Türkiye, Covid-19 salgını ile dünyadan farklı olarak daha kontrollü davranmış olsa bile dolaylı yollarla karşılaştığı yaptırımlara direnememiş, salgın bahane edilerek vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlamış ve yetişkinlerin yaklaşık %75'ini çift dozla aşılayarak yenilmiştir. Covid-19 Krizi sonrası, İklim Krizi bahanesiyle kuşatma altında kalmaya devam eden Türkiye'nin elde ettiği bu tecrübelerle neredeyse bağıra çağıra gelen Marburg Virüsü'ne karşı daha bilinçli bir tavrı şekillendirmesi gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 16.10.2021


A Possible Marburg-RiVax Final Solution
Olası Bir Marburg-RiVax Nihai Çözümü

Şu anda Ana Akım Medya propagandası ve özgürlükler üzerindeki bazı acımasız kısıtlamaların gevşetilmesinden dolayı, COVID pandemi savaşı kazanılmış gibi görünse de, bunun bir hile olduğuna inanıyorum; devam eden bir öjeni gündemini tamamlamak üzere daha büyük bir psikolojik operasyon takviye ediliyor. COVID-19 pandemisinin özellikleri aşağıdaki görüldüğü gibi oldukça endişe vericidir: 

 • COVID-19 hastalığının, erken tedavinin göz ardı edilmesiyle tıbbi olarak yanlış yönetilen ve bu nedenle çok yaşlılarda ve altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde erken ölümlere neden olan başka bir tedavi edilebilir soğuk algınlığı/grip olduğu ezici bir şekilde kanıtlanmıştır. Aşırı ölümlerin gerçekleştiği yanılgısı kitlesel bir histeriye yol açmıştır.
 • Muhtemel bir Wuhan Lab virüsü sızıntısının ana akım medyada yer alması, ölümlerde algılanan ani artışın ölümcül bir biyolojik silah sonucu olabileceği korkusunu artırmıştır. COVID'in yayılmasını durduracak bir aşı geliştirilmesine yönelik panik ortaya çıkmış; bunun için en az 10 yıl daha çalışma yapılması gerektiğinin ifade edilmesi, halk arasındaki korkunun daha da artmasına neden olmuştur.
 • COVID'i teşhis etmek için, şu anda bir işe yaramadığı anlaşılmış, gerçek zamanlı PCR testinin kullanılması, herhangi bir semptomu olmayan “vakalar” olarak tanımlanan, aslında var olmadığı bilinen asemptomatik, enfeksiyonlara bağlanan çok sayıda pozitif sonuç üretti ve bu durum, insanları daha da korkuttu. Artık, test laboratuvarlarında kullanılan aşırı döngü eşikleri nedeniyle bu pozitif sonuçların en az %97'sinin yanlış olduğunu biliyoruz. Gerçek zamanlı PCR bir araştırma aracı olarak geliştirilmiştir ve tanı amaçlı olarak uygun görülmemektedir.
 • Yeni COVID mRNA ve Viral Vektör gen tedavisi teknolojisine dayalı “aşı” enjeksiyonları alelacele geliştirildi. Bu enjeksiyonlar bir çılgınlık içinde, kitlesel bir küresel lisanssız deneyde, bilgilendirilmiş onam alınmadan uygulandı ve hemorajik ateşe benzer semptomlar, yani kanama ve pıhtı gibi birçok advers reaksiyona neden oldu. Pıhtıların ve kanamanın, vücut tarafından enjeksiyonlara yanıt olarak üretilen spike proteinlerden kaynaklandığı bulundu. Buna, aşıların içeriğinde olmasına rağmen belirtilmeyen, pıhtılara ve kanamaya sebep olduğu bilinen diğer bir bileşen olan Grafen Oksit eklendi.
 • COVID aşılarının birinci ve ikinci dozları, enjeksiyonlar nedeniyle olumsuz reaksiyonlara maruz kalan hastalarla yaz aylarında kapasitelerinin çok üzerinde dolu olan hastanelerdeki mevcut durumdan da anlaşılacağı gibi, nüfusun genel sağlığını zayıflattı. Birçok hastada hemorajik ateşe benzer semptomlar vardı.
 • İlk aşıların azalan bağışıklık etkisi nedeniyle gerekli olduğu iddia edilen planlı COVID güçlendirici enjeksiyonlar ve ayrıca çocuklara yapılması önerilen aşılar, şüphesiz daha şiddetli hemorajik ateş benzeri semptomlara neden olacak ve bu kötü durum daha da yaygınlaşacaktır.
COVID-19'un neden olduğu aşırı ölümlere yönelik yanlış iddialar ve bunu destekleyen sözde bilimsel çalışmalar üzerine yaptığım araştırmalar sırasında, kamuoyuna duyurulması aciliyetini hissettiğim için özet olarak belirteceğim bazı çok endişe verici gelişmelere rastladım: 
 • Bill Gates’e bağlı GAVI, 22 Nisan 2021 tarihinde “Bir sonraki pandemi: Marburg?” başlıklı bir makale yayınladı. Yaklaşmakta olan Marburg tehdidine vurgu yapan ve son aylarda DSÖ'ye atıfta bulunan çok sayıda Ana Akım Medya makalesi var.
 • Marburg Virüsü, ilk olarak 1967'de tanımlanan nispeten nadir bir hemorajik ateştir, 2005'ten bu yana bu virüse bağlı olarak toplam 376 ve 2005’den bu güne sadece 16 ölüm olmuştur.
 • Primerdesign , 2018'de Marburg kanamalı ateşi için tek adımlı Real-Time PCR testi genesig® ‘i geliştirdi. 2005'ten beri büyük bir salgına neden olmamış bir hastalık için neden 2018'de bir test geliştirsinler?
 • Soligenix, şu anda Marburg kanamalı ateşi için risin açısından zengin RiVax® aşısını denemek için acele ediyor. RiVax, ABD FDA tarafından risin intoksikasyonunun önlenmesi için Fast Track (hızlı geçiş) tanımına sahiptir. Risin toksin aşısının onaylanmasında, faz 1, 2 ve 3 denemelerini ortadan kaldırabilmek için FDA Hayvan Kuralı kullanılacaktır. 1967'den beri toplam 376 ölüm ve 2005'ten bu yana sadece 16 ölüme sebep olan bir aşıyı denemek için şimdi bu kadar acele neden? Rivax aşısının ana bileşeni Risin, bir lektindir ve hint yağı bitkisinin tohumlarında üretilen oldukça güçlü bir toksindir.
 • Soligenix hissedarları arasında BlacRrock Fon Danışmanları, Goldman Sachs & Co. LLC, vb. bulunuyor.
 • Risin, hint yağı bitkisinin tohumlarında üretilen bir lektin ve oldukça güçlü bir toksindir. Solunduğunda, enjekte edildiğinde veya yutulduğunda çok zehirlidir. Protein sentezini inhibe ederek toksin görevi görür. Hücrenin ribozomu (protein yapım makinesi) tarafından yürütülen bir süreçte haberci RNA'dan aldığı mesajlara göre hücrelerin çeşitli amino asitleri proteinlere birleştirmesini engeller -Bu tüm canlı hücreler ve dolayısıyla yaşamın kendisi için gerekli olan en temel hücre metabolizması düzeyidir. 
 • Ocak 2021'de NIH tarafından Marburg Virüsünün Asemptomatik Enfeksiyonu başlıklı bir makale yayınlandı.

COVID-19 pandemisinin fabrikasyonu ve bariz başarısızlığı, halkı hazırlıksız yakalayacak ikinci bir aşama veya nihai eylem olduğuna inanmamı sağlıyor. Hemorajik ateş semptomları, COVID aşılarını takviye eden güçlendirici enjeksiyonların, şu anda hastanelerde ve bakım evlerinde mahkûm olan savunmasız, COVID enjeksiyonu ile yaralanmış hastalara ve ayrıca çocuklara dayatılmasıyla kolayca arttırılabilir ve daha görünür hale getirilebilir. 

Hemorajik ateş semptomları devasa bir Marburg pandemisi olarak ortaya çıkacak ve yeni Marburg PCR testi ile doğrulanabilir olacak ve dünyanın hiç görmediği kitlesel bir histeriye neden olabilecektir. RiVax, mevcut COVID enjeksiyon altyapısı kullanılarak hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir ve halk, Ana Medyada gerçekleştirilen psikolojik operasyonlarla bu aşıyı olmaya kolayca ikna edilebilir. 

RiVax'taki zehirli Risin, ölümler semptomlara dayalı olarak Marburg hemorajik ateşine atfedileceğinden, ne olduğu anlaşılmadan milyarlarca insanı çok hızlı ve etkili bir şekilde öldürecektir. RiVax'ı reddeden insanlar asemptomatik yayıcı olarak etiketlenebilir ve Avustralya'da yaptıkları gibi kamplara yerleştirilebilirler ve bunun bir COVID koruma önlemi olduğu iddia edilir.

Önceki iki COVID makalemi okuduysanız, bu yolculuğa 2020'nin başlarında aşı tereddütlü bir kişi olarak başladığımı görmüşsünüzdür. SARS CoV 2 virüsünü anlamak amacıyla yakın zamanda Viroloji ve İmmünoloji üzerine yaptığım çalışmaların bir sonucu olarak, resmi bilim ve tıp tarafından pazarlanan teorilere yönelik daha önce sahip olduğum inançlar tamamen alt üst oldu.

Louis Pasture'un 1850'lerde patojenler veya “mikroplar” olarak bilinen görünmez mikroorganizmaların hastalığa yol açtığını belirten Hastalık Yapıcı Germ (Mikrop) Teorisini uydurduğunu şimdi anlıyorum . Pasteur’un virüsler hakkındaki fikirleri, Antik Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanan benzer teoriler üzerine uydurulmuş, gerçek bilimsel keşiften ziyade gelişen bir din veya kült gibidir.

Şimdi, Antoine Bechamp (Pasteur'ün amansız rakibi) tarafından geliştirilen ve mikroorganizmaların (mikropların) hasta organizmada buldukları zehirli materyalle beslendiklerini ve onu atılım için hazırladığını belirten Terrain (Ortam) Teorisinin, doğal bağışıklık tepkisine çok daha benzer olduğuna inanıyorum ki bunun doğru olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, muazzam karlılığı nedeniyle Big Pharma Germ Teorisine rağbet etmiş, Ortam Teorisi aktif olarak engellenmiştir.

Variolasyon (*) uygulaması, Çin'de 16. yüzyıla kadar uzanıyor ve 1796'da İngiliz doktor Edward Jenner tarafından çiçek hastalığı için icat edilen ilk Aşının öncüsüdür. Aşıların yaygın kullanımının kurtardıklarından çok daha fazla insanı öldürdüğünü keşfettim.

Servetini petrol işinde kazanan muhasebeci John D. Rockefeller ilk filantroptu (yardımsever) ve vakıfları tıbbi araştırmalardaki gelişmelere öncülük etti. 1901'de kurulan Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü, viroloji araştırmalarının ön saflarında yer aldı ve baş araştırmacı Louis O. Kunkel, mozaik virüsü hastalıklarının biyolojisini ve patolojisini araştırmıştı. 

Rockefeller Vakfı, 1930'dan başlayarak, Kaiser Wilhelm Antropoloji Enstitüsü’ne, insan kalıtımı çalışmalarına ve daha sonra Üçüncü Reich'ta öjeni deneylerine ilham verecek olan öjeni çalışmalarına finansal destek sağladı. Rockefeller imparatorluğu Chase Manhattan Bank (şimdi JP Morgan Chase) ile birlikte, bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilaç hisselerinin yarısından fazlasına sahip. Bilimsel çalışmaların dünyanın en güçlü ve zengin endüstrisi tarafından  endoktrinasyonu nedeniyle, aşıların artan kullanımı dahil olmak üzere; viroloji, immünoloji veya tıpta Mikrop Teorisine alternatif bir yaklaşım mümkün olmamıştır. Ana Akım Medya'yı ve tüm tıbbi ve bilimsel kurumları kontrol eden Bankacılık sektörü ve Big Pharma’dır.

Lütfen kendi araştırmanızı yapın, hızlı bir şekilde, eleştirel düşüncenizi kullanın ve bu çılgınlığı durdurmak için birleşelim. Marburg-RiVax nihai operasyonunun, COVID'in en kötü aşamasından sonra rahatlamışken ve Ana Akım Medya'da yer alan COVID acil durumunu yaratan Hükümet sahtekarlığı ve halk sağlığının kötü yönetimiyle ilgili günlük ifşaatlarla dikkatimizin dağıldığı sırada aniden devreye alınabileceğine inanıyorum.

Hemorajik ateş semptomları, halihazırda uygulanan COVID gen tedavisi enjeksiyonlarından kaynaklanabileceği gibi, sağlık departmanları da kız ve erkek çocuklar için HPV aşısını çılgınca zorlamaktadır; bu aşı ve hatta MMR aşısı, Grafen Oksit nanoparçacıkları veya diğer yardımcı maddelerle kasıtlı olarak kontamine edilebilir ve Marburg'un kanamalı ateş semptomları olan pıhtılara ve kanamalara neden olabilir.

Tüm aşıları derhal durdurmalı ve tüm aşı stoklarını ve bunu yapan ilaç üretim tesislerini imha etmeliyiz.

Kieran Morrissey, 22 Eylül 2021, Lew RockwellTamer Güner, 17.10.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri
REFERANSLAR:
 1. GAVI https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/marburg
 2. Marburg Virüsü https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/marburg
 3. genesig® https://www.genesig.com/assets/files/mbgv_std.pdf
 4. RiVax® Animal Rule https://www.fda.gov/drugs/nda-and-bla-approvals/animal-rule-approvals
 5. hissedarlar https://money.cnn.com/quote/shareholders/shareholders.html?symb=SNGX&subView=institutional
 6. Marburg Virüsünün Asemptomatik Enfeksiyonu https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33157026/
 7. Mikrop Hastalık Teorisi https://en.wikipedia.org/wiki/Germ_theory_of_disease
 8. Antoine Bechamp https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_B%C3%A9champ
 9. Arazi Teorisi https://landbyhand.org/terrain-is-everything-dr-antoine-bechamp/
 10. Aşı https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination
 11. John D. Rockefeller https://s3.amazonaws.com/lrc-cdn/assets/2016/08/thomas-lamont_john-d.-rockefeller-jr..jpg
 12. Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü Rockefeller imparatorluğu https://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_University

Çevirenin Notu:

(*) Variola, çiçek hastalığına neden olan virüsün adıdır. İlkel bir aşılama tekniği olan “Variolasyon”un birkaç farklı yöntemi vardı: Hastaların yaralarından kabuklar alınır, toz haline getirilir ve sağlıklı kişinin burnuna ince bir çubukla verilirdi. Başka bir variolasyon tekniğinde ise hastalardan döküntüler alınır, sağlıklı kişilerin derisi çizilerek sürülür ve bağışıklık oluşması beklenirdi.


Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı