16 Ekim 2021 Cumartesi

SA9402/MT16: Küresel Düzen'de Kontrollü Evrim; "Merkez Tutamıyor"

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, (Neo-Con ve Satanist ideolojiye sahip) Brookings Enstitüsü'nün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkezi Direktörü Thomas Wright'a aittir ve Pandemi sonrası Ulusötesi tehditler Büyük Güç Rekabetinin nasıl olması gerektiğine odaklanarak, II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Yeni Dünya Düzeni'nin kontrollü olarak nasıl dönüştürüleceğini dikte etmektedir. Analist'in ait olduğu kliğin kibirli ve hükmedici dilini kullandığı analizde kurduğu cümleler ve ulaşmak istediği hedefler açıktır; Covid-19 salgını ve bu salgın çerçevesinde şekillenen yeni küresel düzenin bütün ayrıntılarını, uluslararası ilişkilerde ısrarla ve özenle geliştirilen İklim Değişikliği literatürünün ne tür bir yeni baskıcı sisteme evrileceğine dair soruları cevaplayacak niteliktedir. Thomas Wright'ın, "Biri büyük ölçüde demokratik olan ve ABD tarafından yönetilen ve diğeri otoriter olan ve Çin tarafından yönetilen iki ayrı güç grubu istikrarlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu takımyıldızlar birbirine bağımlıdır, ancak güvensizlik ve rekabet tarafından parçalanmıştır." diyerek kabaca yeni düzenin nasıl olacağını açıklarken, gerekçelerini de bugüne dek hazırlanan 'İklim Krizi Literatürü'ne dayandırmaktadır: "İklim konusundaki bilimsel fikir birliğini temsil eden uluslararası uzmanlar organı olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, dünya, bilim adamlarının tahmin ettiği değişim hızına ve büyüklüğe göre yüzyılın sonuna kadar yaklaşık üç santigrat derece ısınma yolunda ilerliyor; felaket olabilir uyarısı yapılıyor. Ciddi, işbirliğine dayalı eylem yoksa, dünya daha sık kuraklık ve orman yangınları görecek; daha yoğun kasırgalar, fırtınalar ve seller yaşanacak; hastalıklar hayvanlardan insanlara daha fazla bulaşacak; yüz milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açan deniz seviyesinin yükselmesi birçok kıyı bölgesinin ve alçakta bulunan ulusların sular altında kalmasına neden olacak ve okyanus ve karasal ekosistemlerin tahribatı artacak." Yazar, Covid-19 salgını ile bütün insanlığı, nefes alma özgürlüğünden dahi mahrum bırakan ve insanların bedenlerinin dokunulmazlığını hiçe sayan ve sosyalleşme ihtiyaçlarını tarihte görülmemiş bir şekilde yasaklayan faşist devlet uygulamalarından elde edilen sonuçlara bağlı olarak yeni bir kuşatma stratejisi ortaya koymaktadır: "Agresif bir şekilde ekonomilerini karbondan arındıran ülkeler, bunu yapmayan ülkelere yaptırımlar ve diğer ticaret kısıtlamaları getirerek karşı tepkilere ve yeni ticaret savaşlarına yol açabilir." Analizdeki köşeli yaklaşımlardan görüleceği üzere, İklim Krizi Literatürü'ndeki zorlayıcı dilin uluslararası düzenin yeni bir kaldıracı olarak gündemde olduğu artık sabittir: "Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın yaptığı gibi karbon emisyonlarını azaltma çabalarını baltalamak isteyen başka bir başkan seçerse, iklim değişikliği transatlantik ittifakı bile zorlayabilir. ABD hükümeti iklim politikası konusunda Avrupa ile geniş çapta uyumlu kalsa bile, Kongre karbon emisyonlarını azaltma veya temiz teknolojiye yatırım yapma taahhütleri gibi anlamlı iklim eylemlerini engellerse Avrupalılar yine de hoşnutsuz hale gelebilir. Bu da Avrupa'nın ABD önderliğindeki uluslararası düzeni korumaya yardım etme isteğini azaltabilir." Yazarın kaygılı olduğu konu ABD sağının ya da solunun Çin ile rekabete ya da işbirliğine odaklı farklı yaklaşımları değil, eskiyen ve dağılan Dünya Düzeni'nin kontrollü bir şekilde nasıl değiştirileceğidir: "Ulusötesi tehditler konusunda işbirliği ihtiyacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile rekabet etme şeklini değiştirmelidir; rekabet edip etmemesini değil. ABD'li yetkililer Çin'den tamamen vazgeçmemeli; bunun yerine, Pekin ile hem ikili hem de çok taraflı ortamlarda çalışmak için iyi niyetli bir çaba göstermeliler. ABD-Çin işbirliğinde katı sınırlar olduğunu kabul etmek, hiçbir işbirliğinin mümkün olmadığını söylemekle aynı şey değildir. Çin'in pandemiler ve iklim değişikliğiyle mücadelede çıkarı var ve diplomasi kademeli olarak yardımcı olabilir. Ancak asıl zorluk, Çin ve diğer rakiplerle işbirliği gerekenden daha az olduğunda ne yapılacağına karar vermektir. Birleşik Devletler'in, istekli koalisyonlar yoluyla ortak zorlukların üstesinden gelmek için bir yedek plana ihtiyacı var." Analizin, 'Merkez Tutamıyor' şeklindeki başlığını "Küresel Düzen'de Kontrollü Evrim; "Merkez Tutamıyor" şeklinde değiştirmemizin temel sebebi de budur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül 2021'de Türkiye'nin henüz imzalamadığı, Kabine toplantısı sonrası TBMM'ye sevk etme kararı aldıklarını açıkladığı Paris İklim Anlaşması ile ilgili söyledikleri bu anlamda değerlendirilmelidir: "Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız. Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz. Paris İklim Anlaşması ile 2053’e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz. Birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın imzası var diye yapılan işi değersiz hale getirme, önemsizleştirmeye, hatta tam tersini göstermeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar aldık" Sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi amaçlayan ve İklim değişikliğiyle mücadelede sanayi ve ticaret politikalarını değiştiren Avrupa Birliği, ithalatta "sınırda karbon düzenlemesi" getiriyor. Türkiye'nin ihracatını sürdürebilmesi için bu düzenlemeyi TBMM'den geçirmesi zorunlu hale getirilmiş durumdadır. Dünya'yı çevre ve doğa katliamı, savaş ve terörle yaşanmaz hale getiren Satanizm'in (doğal ya da yapay) salgınları, İklim değişiklikleri, kasırgalar, yangınlar, seller gibi ilahî cezaları da insanların kontrol altında tutulması için kullandıkları bir dönemde olduğumuz tartışılmaz bir şekilde ortadadır; Türkiye bu dönemde de Erdoğan liderliğinde yol alma imkanına sahiptir.
Seçkin Deniz, 16.10.2021, Sonsuz Ark


The Center Cannot Hold
"Bölünmüş Bir Dünya Ortak Tehditlerden Kurtulacak mı?"

COVID-19 salgını başlamadan önce Washington'da iki parti özellikle Çin ile büyük güç rekabetinin, ABD dış politikasının ana düzenleyici ilkesi olması konusunda yeni bir fikir birliğine varmıştı. Bazıları, salgının ve ulusötesi tehditlerin Amerikan halkı için yükselen rakip güçlerden daha büyük bir tehlike oluşturduğunu öne sürerek bu kavramı sorguladılar. Vermont'tan bağımsız Senatör Bernie Sanders gibi büyük güç rekabetine şüpheyle bakanlar, ABD'nin iki ülkenin pandemi ve iklim değişikliği gibi sınırsız riskleri yönetmek için birlikte çalışabilmesi için Çin ile gerilimi düşürmeye çalışması gerektiğini savundular.

Ancak, büyük güç rekabetinin mi yoksa ulusötesi tehditlerin mi Birleşik Devletler için daha büyük tehlike oluşturup oluşturmadığı konusundaki tartışma yanlıştır. Bir yanda Çin ve Rusya, diğer yanda pandemiler ve iklim değişikliği üzerine on yıl önce yapılan stratejik değerlendirmelere baktığınızda Washington'un her ikisinde de neredeyse en kötü senaryoları yaşadığı açık. Büyük güç rekabeti henüz sıcak bir savaş başlatmadı, ancak soğuk bir savaş başlatmanın eşiğinde görünüyor. Bu arada, bir yüzyıldaki en kötü salgın henüz bitmedi ve iklim krizi hızlanıyor.

COVID-19'un güçlü bir şekilde netleştirdiği şey, bu çağın ulusötesi tehditler ve büyük güç rekabeti çağı olduğudur; bu iki olgunun birbirini şiddetlendirdiği bir çağdır. Salgının başlangıcından bu yana Çin hükümeti, iktidardaki hakimiyetini sürdürme takıntısına sahip ve virüsle savaşmak için uluslararası toplumla işbirliği yapmayı reddediyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pandemi yanıtının uluslararası boyutlarını neredeyse yalnızca Çin ile rekabet açısından çerçeveledi ve diğer demokrasilerle çok taraflı bir işbirliği yapma umudunu bile söndürdü. Pandeminin zirvesinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD-Çin rekabetinin arenası haline geldi ve dünyanın geri kalanını kendi başına pandemi ile savaşmaya terk etti.

Büyük güç rekabeti ve ulusötesi tehditler, önümüzdeki yıllarda ABD'nin dış ve ulusal güvenlik politikalarını şekillendirecek. Washington, diğeriyle daha iyi başa çıkmak için ötekini küçümseyemez. Küresel halk sağlığı konusunda işbirliğini mümkün kılmak için Çin ile olan gerilimi azaltmaya çalışmak, kısmen Pekin'in gelecekte daha şeffaf ve işbirlikçi olmaya inandırıcı bir şekilde taahhütte bulunamaması nedeniyle işe yaramayacak. Aynı şekilde, dünyayı ulusötesi tehditlerle (büyük güçler arasındaki rekabeti körükleyebilir) başa çıkmak için bir araya getirme planı olmadan Çin ile rekabeti arttırmak, yalnızca gelecekteki felaketleri garanti eder.

Amerika Birleşik Devletleri'nin, büyük güç rekabeti koşulları altında ulusötesi tehditleri ele alacak bir stratejiye ihtiyacı var. ABD, Gelecekteki salgınlara hazırlanmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için başta Çin olmak üzere rakipleriyle işbirliği yapmayı hedeflemelidir. Ancak işbirliğinin başarısız olması durumunda, maliyetlerin daha fazlasını üstlenmek anlamına gelse bile, küresel kamu mallarından çok daha fazla pay sağlamak için müttefikleri ve ortakları bir araya getirecek bir yedek planı olmalıdır. Bunların hiçbiri kolay olmayacak, ancak hepsi gereklidir.

GİZLİLİK VE HAYATTA KALMA

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabet salgını daha da kötüleştirdi ve pandemi de ABD-Çin rekabetini derinleştirdi ve daha genel olarak uluslararası işbirliğini engelledi. Ancak büyük güç rekabeti ile ulusötesi tehditler arasındaki olumsuz sinerji, COVID-19'dan önce bile belirgindi. 2002–4 SARS salgınından sonraki on yılda, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin küresel halk sağlığı konusunda işleyen bir ilişki geliştirdiler. Mevcut pandeminin arifesinde Amerika Birleşik Devletleri, Pekin'deki ABD büyükelçiliğine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Gıda ve İlaç İdaresi'nden düzinelerce halk sağlığı uzmanı yerleştirdi.  Bunlar arasında bulaşıcı hastalıklar ve pandemi hazırlığı üzerinde çalışan yaklaşık 12 CDC yetkilisinden oluşan bir ekip vardı. (Trump yönetimi, Uganda gibi ülkelere Başkanlık Acil Yardım Planı aracılığıyla finanse edilen AIDS üzerinde çalışan bir dizi CDC yetkilisini yeniden görevlendirdi, ancak pandemi hazırlığı üzerinde çalışan büyükelçilik ekibi yerinde kaldı.)

Ancak bir dizi ABD büyükelçiliği yetkilisinin, dış politika analisti Colin Kahl ve bana Artçı Şoklar kitabımız için söylediği gibi, bu ekibin Çin hükümetiyle işbirliği, büyük ölçüde Çin'in eylemleri nedeniyle ABD-Çin rekabeti yoğunlaştıkça daha zorlu hale geldi. Örneğin 2018 ve 2019'da Çinli yetkililer, H7N9 olarak bilinen bir kuş gribi türünün örneklerini DSÖ'nün grip için “işbirliği merkezleri” ile tam olarak paylaşmayı reddederek ABD'deki meslektaşlarını hayal kırıklığına uğrattı. O zamanlar halk sağlığı uzmanları, bu grip formunun veya onun bir çeşidinin potansiyel olarak bir sonraki küresel pandeminin kaynağı olabileceğine inanıyorlardı.

Çinli halk sağlığı yetkilileri de ABD'li meslektaşlarıyla ilişki kurmak konusunda daha isteksiz hale geldiler. 2019'da Pekin'deki ABD büyükelçiliği, ABD-Çin ilişkilerinin 40. yılını kutlamak için bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ABD'li yetkililer, halk sağlığı işbirliğini öne çıkarmayı planlamıştı - genellikle bazen çalkantılı bir ikili ilişkide bir başarı öyküsü olarak kabul edilirdi - ve birkaç Çinli halk sağlığı yetkilisinin konuşması planlandı. Ancak olaydan 24 saat önce, artan ticaret gerilimleri arasında tüm Çinli yetkililerin katılımı iptal edildi. Bu, olacakların habercisiydi.

COVID-19 vurduğunda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) neredeyse mutlak gizliliği sürdürdü. Pekin ve diğer hükümetler arasında olduğu gibi, Pekin ile Washington arasındaki tüm iletişim kanalları sessizleşti. Çinli liderler, Çin'de ortaya çıkan salgınla ilgili hayati bilgileri dünyanın geri kalanından gizlemeye, hatta Çinli bilim adamlarının virüsün genetik dizisini diğer ülkelerdeki bilim insanlarıyla paylaşmalarını engellemeye çalıştı. (Çinli bir bilim adamı kasıtlı olarak emre itaatsizlik etti ve Avustralyalı bir meslektaşı ile işbirliği yaptı.) Pekin ayrıca DSÖ'yü salgını "uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmemeye zorladı; bu resmi bir atama, koordineli bir uluslararası müdahale gerektirecekti. Çin'e seyahat kısıtlamaları getirmeyi desteklemek veya tarafsız kalmak.

Çin hükümetinin eylemleri DSÖ'yü zor durumda bıraktı ve seçimlerini kısıtladı. SARS salgını sırasında, DSÖ genel direktörü Gro Brundtland, Çin hükümetini salgını örtbas etmeye ve uluslararası toplumla tam işbirliği yapmayı reddetmeye çağırdı. Strateji, Pekin'i rotasını değiştirmeye ve sonunda DSÖ ile ilişki kurmaya ikna etmeye yardımcı oldu. Amerika Birleşik Devletleri, DSÖ'nün COVID-19 ile aynı oyun kitabını kullanacağını ve Pekin'i işbirliğini askıya aldığı için alenen eleştirmesini - veya en azından övmeyi reddetmesini - ummuştu.

Ancak üst düzey DSÖ yetkilileri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in seleflerinden daha diktatör ve dış baskılara daha az duyarlı olduğuna inanıyordu. Ona çağrı yapmayı denerlerse, muhtemelen onların kurumlarını tamamen kapatacaktı. DSÖ yetkilileri ayrıca Çin ile çalışmanın virüsü durdurmak için tek umudu sunduğuna inanıyordu. Bu, Pekin'in alenen pohpohlanmasını gerektiriyorsa, öyle olsundu; bu DSÖ'yü ABD ile çatışma rotasına sokan bir planlamaydı.

Çin hükümetinin neden böyle davrandığını kesin olarak söylemek imkansız, ancak Çin uzmanlarının büyük çoğunluğunun Xi'nin en önemli önceliği olduğuna inandığı şey ışığında gizlilik ve kontrolün mantıklı açıklaması şuydu: rejimin hayatta kalması. Xi, suçu Çin'e atabilecek veya rejimin iç meşruiyetine zarar verebilecek seyahat kısıtlamaları yoluyla onu izole edebilecek COVID-19'a uluslararası bir yanıtı kolaylaştırmak istemedi. Bunun yerine Xi, pandemiyi kendi avantajına kullandı: Çin'in virüsü bastırması, Pekin tarafından ABD'nin deneyimine keskin bir tezat teşkil eden bir ulusal gurur meselesi haline geldi.

Çin, virüsü kendi ülkesinde kontrol altına aldıktan sonra dış politikasında daha iddialı hale geldi. Pandemi yardımı ve daha sonra aşıya erişimi, Çin'e yönelik halkın övgüsüne ve Kuşak ve Yol Girişiminin sağlık bileşenine katılım gibi olumlu politika seçimlerine bağladı. Ayrıca, COVID-19'un kökenleri hakkında uluslararası bir soruşturma talep ettiği için Avustralya'ya misilleme yaptı. Dünya pandemi ile sarsılırken Çin, Hong Kong'a acımasız bir ulusal güvenlik yasası getirdi, Hindistan ile ölümcül bir sınır kavgasına neden oldu ve dünya çapında mücadeleci “Kurt Savaşçı” diplomasisine girişti; yalanlar ve dezenformasyon pazarlamak da dahil olmak üzere eleştirilere agresif bir şekilde yanıt verdi. Çin liderleri için pandemi, Batı'nın amansız düşüşünü ortaya çıkardı, Pekin'in gücünü ve yeteneklerini doğruladı ve ÇKP'nin istediğini yapması için daha fazla serbestlik üretti.

DÖNÜM NOKTASI

Jeopolitik, ABD'nin COVID-19'a verdiği yanıtı da şekillendirdi. Popüler inanışın aksine, bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileri, virüsün oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini Avrupalı ​​meslektaşlarından daha çabuk kavradılar. Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki üst düzey yetkililer, Çin'in Wuhan kentindeki salgının kamuoyuna açıklanmasından sadece birkaç gün sonra, Ocak ayı başlarında pandemiye odaklanmaya başladı. Çin rejimiyle ilgili şüpheleri nedeniyle büyük ölçüde dikkat etmeye hazırdılar: Ulusal güvenlik danışman yardımcısı Matthew Pottinger, The Wall Street Journal için yazdığı bir yazıda SARS salgınını ele aldı ve 2020'nin başlarında Pekin'in önceki örtbasının merceğinden Wuhan'dan gelen haberleri inceledi. Ancak Pottinger ve diğer MGK yetkilileri tehlike konusunda akıllı olsalar da, pandemi kaçınılmaz olarak ABD'ye ulaştığında bununla başa çıkmak için gerekli hazırlıkları yapmaya Trump'ı ikna edemediler.

2020 boyunca, Trump yönetimi COVID-19'un uluslararası boyutlarını neredeyse tamamen ABD'nin Çin ile rekabeti açısından gördü. Yönetim tepkisini formüle etmeye başladıkça, hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha kapsamlı bir halk sağlığı yaklaşımını tercih edenler, önemli anlarda dışlandı veya marjinalleştirildi. Sonuç olarak, Trump yönetimi, küresel halk sağlığı politikasının küçük ayrıntılarından veya dünyayı salgınla mücadele etmek için bir araya getirmenin zorluğuyla uğraşmaktan ziyade salgından Çin'i sorumlu tutmaya ve ABD'nin Pekin'e olan bağımlılığını azaltmaya odaklandı.

COVID-19 ayrıca Trump yönetimini Çin ile rekabeti yoğunlaştırmaya teşvik etti. Ocak 2020'de Çin ile Birinci Aşama Ticaret Anlaşmasını imzaladığında, Trump yönetimi biri Çin'i kontrol altına almak isteyen, diğeri ise daha geniş bir stratejik rekabet peşinde koşmak yerine Çin ile olan ekonomik farklılıklara dar bir şekilde odaklanmak isteyen iki kampa bölünmüştü. Trump, kuşatma grubu tarafından tercih edilen şahin terimlerle konuştu, ancak ticaret anlaşmasını sonuçlandırırken ekonomik konulara odaklanan kampın yanında yer aldı. Bununla birlikte, Mart ayının ortasına kadar Trump, krizin - ve gerektirdiği kilitlenmelerin - artık kişisel siyasi beklentilerini tehdit ettiğine ikna olmuş bir şekilde kuşatma grubuna katılmıştı.

Çin ile devam eden angajmandan yana olan iki Trump yönetim yetkilisi, bana COVID-19'dan önce Trump'ın kuşatma grubunu kontrolü altına aldığını söyledi. Ancak virüsü yeniden seçilme şansı için bir tehdit olarak gördüğünde, Çin'in iddialı duruşuna karşı koymak için kuşatma grubunun tercih ettiği politikaları onaylamaya istekli hale geldi. Kuşatma grubuyla ilişkili başka bir üst düzey yetkiliye göre, pandemi ve Çin'in buna tepkisi, yönetimi Pekin'e karşı geri adım atmak için daha kapsamlı bir stratejinin arkasında birleştirmeye yardımcı oldu. Üst düzey yetkili, Mart 2020 ile yıl sonu arasında, ABD'nin Çinli teknoloji firmalarına kısıtlamalar, Çinli yetkililere yaptırımlar, Tayvan ile ve Sincan'daki baskının bir soykırım olarak tanınması, diplomatik temaslara ilişkin daha gevşek düzenlemeler dahil olmak üzere önceki üç yılda olduğundan daha fazla sınırlama önlemi uygulamaya koyduğunu söyledi.  Bu anlamda, salgın ABD-Çin rekabetinde çok önemli bir andı.

İki ülke arasındaki rekabet, ABD'nin pandemi konusunda müttefikleriyle işbirliği de dahil olmak üzere diğer her şeyi alt üst etti ve geride kimsenin dolduramayacağı bir küresel liderlik boşluğu bıraktı. Mart 2020'de G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları bir tebliğde bile anlaşamadılar ve Haziran ayındaki G-7 liderleri zirvesi Trump'ın başkanlığı döneminde iptal edildi ve hiçbir zaman yeniden planlanmadı. AB, DSÖ ve aşıları paylaşmaya yönelik küresel girişim olan COVAX için finansmanı arttırarak hızlandırmaya çalıştı, ancak hiçbir zaman küresel bir müdahale düzenlemeye yaklaşmadı. Çin'in iddialı dış politikası ve pandemi yardımını çıkarlarını ilerletmek için kullanma girişimleri, Avrupalı ​​liderleri kızdırdı ve 2020 boyunca Çin'e karşı tutumlarını sertleştirmeye ikna etti.

Bu dönemde, aşı geliştirme veya dağıtımı konusunda neredeyse hiç uluslararası işbirliği yoktu, seyahat kısıtlamaları veya tıbbi malzemelerin dağıtımı konusunda hiçbir koordinasyon yoktu ve çatışma bölgelerindeki düşmanlıkların durdurulması konusunda sınırlı işbirliği vardı. COVID-19'un neden olduğu ekonomik bozulma, uluslararası yardımdan çok az pay alan düşük gelirli ülkeleri harap etti. Özellikle, Bangladeş gibi son yirmi yılda önemli kalkınma kazanımları elde eden ve kendilerini orta gelirli ekonomilerin alt katmanına iten ülkeler sert darbe aldı. Bill & Melinda Gates Vakfı, sadece 25 hafta içinde pandeminin, önemli bir halk sağlığı göstergesi olan aşı kapsamı konusunda 25 yıllık ilerlemeyi tersine çevirdiğini tespit etti. Ve BM'ye göre, Pandemi, Pandemi öncesi hedef olan yüzde üç ile karşılaştırıldığında, toplam 490 milyon insanı, temiz suya, yeterli gıdaya veya barınağa erişim kaybı olarak tanımlanan küresel yoksulluk oranını 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde yediye çıkaracak.

İKLİM TAKOZU

Pandemiler, büyük güçler arasındaki rekabeti arttırmayı ve çok ihtiyaç duyulan işbirliği olasılığını azaltmayı vaat eden tek ulusötesi tehdit değil. İklim değişikliği de aynı şeyi yapabilir. Pandeminin neden olduğu küresel ekonomik gerileme, karbondioksit ve diğer ısı tutucu gazların emisyonlarında kısa süreli ve mütevazı bir azalmaya neden oldu, ancak bu emisyonlar şimdiden yeniden artmaya başladı. İklim konusundaki bilimsel fikir birliğini temsil eden uluslararası uzmanlar organı olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, dünya, bilim adamlarının tahmin ettiği değişim hızına ve büyüklüğe göre yüzyılın sonuna kadar yaklaşık üç santigrat derece ısınma yolunda ilerliyor; felaket olabilir uyarısı yapılıyor. Ciddi, işbirliğine dayalı eylem yoksa, dünya daha sık kuraklık ve orman yangınları görecek; daha yoğun kasırgalar, fırtınalar ve seller yaşanacak; hastalıklar hayvanlardan insanlara daha fazla bulaşacak; yüz milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açan deniz seviyesinin yükselmesi birçok kıyı bölgesinin ve alçakta bulunan ulusların sular altında kalmasına neden olacak ve okyanus ve karasal ekosistemlerin tahribatı artacak.

Dünyayı ortak bir amaç etrafında birleştirmek yerine, iklim değişikliğinin büyük güçler arasındaki rekabeti derinleştirmesi muhtemeldir; özellikle de fosil yakıtlardan uzaklaşma ekonomik kazananlar ve kaybedenler üretirken. Agresif bir şekilde ekonomilerini karbondan arındıran ülkeler, bunu yapmayan ülkelere yaptırımlar ve diğer ticaret kısıtlamaları getirerek karşı tepkilere ve yeni ticaret savaşlarına yol açabilir. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi için yayınlanan yakın tarihli bir raporda, Janka Oertel, Jennifer Tollmann ve Byford Tsang, Avrupa ile Çin arasında iklim değişikliği konusunda işbirliğinin önündeki engellerin “yükselmekte olduğunu” savunuyor ve şu uyarıda bulunuyor: “Karar vericiler, Çin'in enerji üretimini ve tüketimini nasıl değiştirdiğinin son derece rekabetçi yönlerini küçümsememelidir.”

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, hem hammaddelere erişim hem de ekonomilerini karbon nötr hale getirmek için gereken teknolojiyi geliştirmek için Çin ile rekabet edecek: özellikle mıknatıslar, piller, yüksek performanslı seramikler ve diğer şeylerin yanı sıra ışık yayan diyotlar konusunda. Bu alanların bazılarında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Çin'e bağımlılık riski altındadır, bu nedenle temiz teknoloji geliştirirken kendilerine daha fazla güvenmek isteyeceklerdir.

Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın yaptığı gibi karbon emisyonlarını azaltma çabalarını baltalamak isteyen başka bir başkan seçerse, iklim değişikliği transatlantik ittifakı bile zorlayabilir. ABD hükümeti iklim politikası konusunda Avrupa ile geniş çapta uyumlu kalsa bile, Kongre karbon emisyonlarını azaltma veya temiz teknolojiye yatırım yapma taahhütleri gibi anlamlı iklim eylemlerini engellerse Avrupalılar yine de hoşnutsuz hale gelebilir. Bu da Avrupa'nın ABD önderliğindeki uluslararası düzeni korumaya yardım etme isteğini azaltabilir.

İŞBİRLİĞİNİN SINIRLARI

Çoğu sağda yer alan bazı analistler, ulusötesi tehditlerin yabancı yönlerini yalnızca Çin'i suçlayabilecekleri ölçüde önemsiyorlar, Çin'in DSÖ üzerindeki kötü etkisini veya iklim değişikliği sorunundaki merkezi rolünü jeopolitik rekabette bir sopa olarak kullanıyorlar. Bu tehditler konusunda uluslararası işbirliği için olumlu bir gündem sağlamaya bile çalışmıyorlar; ancak bunların hepsi, ağır bir insani zarara yol açacağını ve jeopolitik gerilimleri arttıracağını garanti ediyor. Bir sonraki pandemiye neden olan hastalık, COVID-19 kadar bulaşıcı olabilir, ancak çok daha ölümcül ve aşılara karşı dayanıklı olabilir. İklim değişikliği daha da kötüye gidiyor.

Çoğunlukla soldaki diğer analistler, ABD'nin Çin ile olan rekabetini bir kenara bırakması veya en azından ortak zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için gerilimi azaltmaya çalışması gerektiğini savunuyorlar. Tam olarak ne amaçladıkları belli değil. Bir yandan, Çin'e çok fazla özden ödün vermeden ABD söylemini yumuşatmayı kastediyorlarsa, hükümetlerin Çin ile işbirliğine Trump yönetiminden çok daha meyilli olduğu, ancak Çin'in tekliflere rağmen ciddiye almadığı Avrupa'ya bakmaları iyi olur.  Aksine Çin, Avrupa'ya yaklaşımında çok daha iddialı ve çatışmacı bir tavır aldı. Öte yandan, Çin'e tek taraflı olarak büyük jeopolitik tavizler vermeyi kastediyorlarsa - örneğin Güney Çin Denizi'ndeki toprak satın almaları veya Tayvan'ın statüsü konusunda - ABD yalnızca son derece yüksek bir bedel ödemekle kalmayacak, aynı zamanda muhtemelen Pandemiler veya iklim değişikliği konusunda Pekin'in sunduğundan daha fazla işbirliği sağlamadan Pekin'i daha da cesaretlendirecek. Ulusötesi tehditlerle ilgili olmayan konularda kasıtlı olarak ABD çıkarlarının altını oymak sağlam bir strateji değildir.

Pekin'le stratejik rekabetin üstesinden gelmek mümkün değil: planlar, Çin'in Asya'daki etki alanını genişletmek istemesi nedeniyle uluslararası düzene derinden gömülü. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Biden'in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın yakın zamanda "modeller yarışması" olarak adlandırdığı şeyle de meşgul. Çin, dünyayı ÇKP için güvenli hale getirmeye ve sisteminin etkinliğini göstermeye çalışıyor. Bu, liberal demokratik ülkelerden gelen ve hedeflerini engelleyebilecek baskı olarak gördüğü şeye karşı geri itmeyi gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri, Pekin'e yönelik uluslararası eleştirilerin sansüre uğraması veya baskı araçlarının diğer ülkelere ihracı gibi Çin otoriterliğinin olumsuz dışsallıklarından endişe duyuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in kilit teknolojilerde kalıcı bir avantaj elde etmesi halinde askeri güç dengesine ne olacağı konusunda da endişeli. Diplomaside bile sürtüşme ABD-Çin ilişkilerine özgü olacak ve öngörülebilir gelecekte daha geniş uluslararası düzeni etkileyecek. Açıkça yüzleşmeden kaçınılabilir; ancak rekabetten kaçınılamaz.

Bu rekabet işbirliğine gerçek sınırlar getiriyor. Küresel halk sağlığı alanını ele alınız: pandemi hazırlığının nasıl iyileştirileceğine ilişkin birçok çalışma, dünya liderlerini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer silahların yayılmasını önleme kurallarıyla sahip olduğu uluslararası sağlık düzenlemelerini uygulamak için aynı gücü vermek de dahil olmak üzere, DSÖ'yü önemli ölçüde güçlendirmeye çağırıyor. Bu öneri yeni değil. 2014-16 Batı Afrika Ebola salgını da dahil olmak üzere önceki sağlık acil durumları sırasında DSÖ'nün performansı ile ilgili yapılan birkaç inceleme, üye devletler tarafından uluslararası sağlık düzenlemelerine uyulmaması durumunda yaptırımlar önermiştir, ancak üye devletler bu gücü DSÖ'ye vermemiştir.

Sorun, her hükümetin yaptırımlar için evrensel olarak uygulanabilir bir mekanizma veya başka bir uygulama mekanizması üzerinde anlaşmaya varmasıdır. Çin, bilimsel araştırma tesislerinin müdahaleci denetimleri de içerecek herhangi bir reformu kabul etmeyecektir. Pekin, bu eylemlere izin verdiği şeklinde yorumlanabilecek belirsiz bir dili kabul etse bile, COVID-19 salgınının verdiği dersten anlaşıldığı gibi, bir kriz meydana geldiğinde sözünü tutmayacaktır.

İŞBİRLİĞİ BAŞARISIZ OLDUĞUNDA

Ulusötesi tehditler konusunda işbirliği ihtiyacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile rekabet etme şeklini değiştirmelidir; rekabet edip etmemesini değil. ABD'li yetkililer Çin'den tamamen vazgeçmemeli; bunun yerine, Pekin ile hem ikili hem de çok taraflı ortamlarda çalışmak için iyi niyetli bir çaba göstermeliler. ABD-Çin işbirliğinde katı sınırlar olduğunu kabul etmek, hiçbir işbirliğinin mümkün olmadığını söylemekle aynı şey değildir. Çin'in pandemiler ve iklim değişikliğiyle mücadelede çıkarı var ve diplomasi kademeli olarak yardımcı olabilir. Ancak asıl zorluk, Çin ve diğer rakiplerle işbirliği gerekenden daha az olduğunda ne yapılacağına karar vermektir. Birleşik Devletler'in, istekli koalisyonlar yoluyla ortak zorlukların üstesinden gelmek için bir yedek plana ihtiyacı var.

Pandemi hazırlığı söz konusu olduğunda, bu, DSÖ'yü tam olarak desteklemek (gerekli reformlar için baskı yapmak da dahil olmak üzere) aynı zamanda benzer düşünen devletlerden oluşan bir koalisyon oluşturmak anlamına gelir: pandemi hazırlığı için devlet başkanı düzeyinde düzenli olarak toplanacak küresel bir ittifak ve sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte çalışır. Üyelik koşullarını kabul eden her ülke üye olabilmelidir. Ancak bu koşullar katı olmalı ve şu anda uluslararası sağlık düzenlemelerinin gerektirdiğinin ötesinde bir şeffaflık taahhüdünü içermelidir; örneğin, DSÖ müfettişlerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki meslektaşlarının sahip olduğu yetkiyi vermek. En önemlisi, DSÖ ne zaman uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan etse, ittifak üyeleri seyahat ve ticaret kısıtlamalarının yanı sıra kamuya açık mesajlaşma ve mali cezalar ve yaptırımlar konusunda koordineli olacaklardır. Bu cezalar ve yaptırımlar, DSÖ'ye yeterli erişim sağlayamayan veya DSÖ ile tam işbirliği sağlayamayan devletlere yönelik olacaktır. İttifak, DSÖ'nün yerini alacak değildir, onu destekleyecektir.

Böyle bir koalisyonun başarılı olması için, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ve ortakları, küresel kamu malları sağlama yükünün çok daha büyük bir kısmını üstlenmek zorunda kalacaktır. Örneğin G-7, küresel ihtiyacın yaklaşık yüzde onu olan 870 milyon aşı dozunu satın alıp dağıtma sözü vermek yerine, Haziran zirvesinde dünyayı COVID-19'a karşı aşılamayı taahhüt edebilirdi. Bir koalisyon, gelişmekte olan ülkelerin gelecekteki pandemilere hazırlanma kapasitesini geliştirmelerine ve tedavi, teşhis ve aşılara yatırım yapmalarına yardımcı olmak için büyük bir adım atabilir.

İklim değişikliği ile ilgili olarak durum daha karmaşıktır. Amerika Birleşik Devletleri bu alanda daha az güvenilir bir ortaktır ve Çin'in hayatta kalma içgüdüleri teoride onu WHO'yu güçlendirmekten ziyade iklim tehditlerini azaltmaya daha istekli hale getirebilir. Çin ile sürdürülen, yönetilen rekabet, potansiyel olarak ABD'nin, Pekin'in bu alanda kalıcı bir avantaj elde etmesini engelleyecek temiz teknoloji yatırımları için iki taraflı destek oluşturmasına yardımcı olabilir.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin ayrıca, çok sayıda insanı tehdit eden aşırı hava olayları gibi hızlandırılmış iklim değişikliğinin uluslararası güvenlik sonuçlarıyla uğraşmaya ve iklimin dış politika boyutlarını ele almaya istekli koalisyonlar kurması, Fosil yakıtlardan uzaklaşmanın petrol ihracatına bağımlı ülkeleri ve bölgeleri istikrarsızlaştırabileceği riskini yönetmek de dahil olmak üzere eyleme geçmesi gerekecektir.

Biri büyük ölçüde demokratik olan ve ABD tarafından yönetilen ve diğeri otoriter olan ve Çin tarafından yönetilen iki ayrı güç grubu istikrarlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu takımyıldızlar birbirine bağımlıdır, ancak güvensizlik ve rekabet tarafından parçalanmıştır. Bu bölünme genelinde işbirliği, paylaşılan kriz zamanlarında her zaman ilk tercih olmalıdır, ancak COVID-19 pandemisinin gösterdiği gibi, ABD liderliğindeki takımyıldızın her zaman bir yedek planı olmalıdır. 2020'de yoktu. Bir sonraki kriz için buna ihtiyacı var.

Thomas Wright, Eylül/Ekim 2021, Foreign Affairs

(Thomas Wright, Brookings Enstitüsü'nde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkezi Direktörüdür ve Colin Kahl ile birlikte Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order'ın ortak yazarıdır.)


Mustafa Tamer, 16.10.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı