26 Haziran 2021 Cumartesi

SA9272/TG344: Globalistler ve İslamcılar: Yeni Bir Dünya Düzeni İçin 'Medeniyetler Çatışması'nı Kışkırtmak-XIII

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Red Moon Rising - The Rapture and the Timeline of the Apocalypse Paperback'in yazarı Peter D. Goodgame'ın 'The Globalists and the Islamists' adlı kitabına aittir. "Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca dinin etkisi, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğu kesiminde azaldı. Maneviyat, yaşam standartları yükseldikçe ve popüler kültür de neredeyse tamamen laik hale geldiğinden materyalizmle yer değiştirdi. Orta Doğu'da durum neden farklıydı? Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı? Bu çalışma, bu durumun tesadüfen meydana gelen bir şey olmadığını ve militan İslam'ın, uzun vadede bir dünya hükümeti kurulması hedefine ulaşmak için baskın Anglo-Amerikan kurumların küresel seçkinleri tarafından oynanan bir kart olduğunu açıklamaya çalışacaktır." şeklindeki sunumuyla geçmiş yüzyılların resmi tarih söylemlerinin arkasına sarkan ve günümüzdeki kaosun, yaygınlaşan dinsizliğin ve ahlaksızlığın temel nedenlerini, Globalistlerin  'Militan İslam' kavramını üreterek ve müslümanları satanist küresel bir devlet kurmak amacıyla kullanarak Yahudi-Hristiyan Etiğinin aleyhine İslam Etiği'nin lehine bir canlanma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktadır. Eylül 2013'te planladığım ve üzerinde çalıştığım ve 7 Ekim 2018 Pazar günü yayınladığım  'SA6940/SD1156: İslamcılık; Zehirli Maya (Aşı) ya da Masonik Kara Büyü' başlıklı çalışmamda 'İslamcılık' maskesi ve 'Masonluk' aracılığı ile Osmanlı İmparatorluğunun müslüman topluluklarının nasıl ayrıştırıldığını ve kurulan yapay ulus-devletlerin kukla yönetimler tarafından nasıl Satanizmin hizmetine sunulduğunu ve Satanist Masonların İslam'ın içini nasıl boşaltmaya çalıştığını incelemiş ve mason olduğu kesin olarak açığa çıkan câni Fetullah Gülen liderliğindeki dinî cemaat-nurculuk  maskeli FETÖ üyesi generallerce, 15 Temmuz 2016'da, ahlakı ve dinî değerleri önceleyen politikalara sahip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye askerî darbe yapmaya çalışan ve halk tarafından durdurulan Masonik İslamcılığı şöyle tanımlamıştım: "İslamcılık, 1789'la Fransa'da egemen hâle gelen masonların, yer küredeki bütün imparatorlukları yıkma girişimlerini içeren bütüncül bir organizasyonun Osmanlı İmparatorluğuna yönelik olan hamlesinin adıdır ve Sultan III. Selim’den itibaren güçlenerek II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nu, İstanbul, İzmir, Selanik, Manastır, Mısır, Şam, Beyrut gibi merkezlerde kurulan gizli mason localarında olgunlaştırılarak parçalayan ve yıkan bir hançerdir. Günümüz tartışmalarının amacı da yeniden güçlenen, bölgesel ve küresel bütünleşik bir strateji izleyerek masonların hakimiyet alanlarını daraltan Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yönetimini hedef hâline getirerek yeniden parçalamak ve etkisiz hâle getirmekti", 06.09.2008 tarihli 'SA24/SD5: İslamcılık: Kara Büyü' başlıklı çalışmamda da Peter D. Goodgame'un "Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı?" şeklindeki sorusunu o sormadan (2014) 6 yıl önce (2008) cevap vermiştim: "İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır."  Satanistler, önce kendi topluluklarını, Yahudileri -Siyonist-Laik-Fanatik-Ortodoks diyerek parçaladılar ve Yahudi etiğini, tahrif edip etkisizleştirdiler, eş zamanlı olarak Katolik-Ortodoks-Protestan etiğini ve İslam Etiğini yetiştirdikleri profesyoneller aracılığı ile yok ettiler; bugün diktatör Arap liderleri, aynı satanist gücün birer piyonu olarak elde ettikleri dokunulmazlıkla hem İslam'a hem de Müslümanlara yönelik soykırım politikalarını acımasızca uygulamaktadırlar. Yayınladığımız bu çeviri seti, eksik bilinenlerle örtülmek istenen gerçeğin açığa çıkması için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 26.06.2021

The Globalists and the Islamists:
Fomenting the "Clash of Civilizations" for a New World Order

VII. Bin Laden'in Para Problemleri

Bin Ladin, iki yıl boyunca el-Turabi ve Müslüman Kardeşler'e görev duygusuyla hizmet ettikten sonra, 1993'ün sonunda bir nakit sıkıntısı çekmeye başladı. BCCI’nın (The Bank of Credit and Commerce International) düşüşünden sonra kurulmasına yardım ettiği 'Kardeşlik Grubu' finans ağından istediği zaman para çekmesine izin verilmedi çünkü bu ağa dahil değildi. Bu fonları kendisine dağıtan efendilerine bağımlıydı ve o anda İhvan, Bin Ladin'in finansmana ihtiyaç duyması için herhangi bir neden görmemişti.

Bin Ladin'in iflas etmesinin başlıca nedeni, Suudi hükümetinin tüm varlıklarını ve banka hesaplarını bloke etmesiydi. Robinson dahil bir dizi kaynak ve PBS'de yayınlanan bir bin Ladin biyografisinin isimsiz yazarı (Bu yazarın Dr. Saad al-Fagih olduğuna inanmak için nedenlerim var) tarafından bu durum tespit edilmiştir.

Usame bin Ladin, bu durumu düzeltmek için son birkaç on yılda diğer birçok Suudi muhalifin yaptığını yaptı: Londra'ya taşındı ve grubunu tanıtmak ve İngiltere'de yaşayan milyonlarca varlıklı Müslümandan bağış kabul etmek için bir örgüt kurdu. Suudi Arabistan'dan kaçan ve Arabistan İslami Reform Hareketi'ni kuran, yukarıda bahsi geçen Dr. Saad al-Fagih ve ayrıca, Suudi Arabistan'dan kaçarak Meşru Hakları Savunma Komitesi’ni (CDLR) kuran Dr. Muhammed el-Massari de daha önce aynısını yapmıştı. 

Bin Ladin'in Londra'da kısa bir süre yaşamış olduğu gerçeği, 1999 yılında Yossef Bodansky'nin Bin Ladin - Amerika'ya Savaş İlan Eden Adam kitabının yayınlanmasıyla büyük yankı uyandırdı. Bodansky'nin iddiasına, birkaç Londralı gazeteci ve özellikle de CNN'in yerleşik terörist "uzmanı", Holy War, Inc.'in yazarı ve bu olasılığı alaya alan Peter Bergen tarafından itiraz edildi. Ancak Bin Ladin ile ilgili bu gerçek, Suudi merkezli gazeteci Adam Robinson tarafından, Bin Ladin - Terörist Maskesinin Arkasında adlı kitabında da doğrulandı. 2001'in sonlarında yayınlanan bu biyografi, Usame'nin yakın ailesiyle yapılan röportajlardan yararlanıyor ve 1994'ün başında bin Ladin'in İngiltere'de geçirdiği üç ayın ayrıntılı bir açıklamasını veriyor.

Bin Ladin, "Londra'nın Wembley bölgesindeki Harrow Yolu üzerinde veya yakınında bir ev satın aldı . Ödemeyi nakit yaptı ve adı geçen sahibi olarak bir aracı kullandı." (1) Bin Ladin'in en önemli görevi, basın bültenlerini dağıtmak ve bağış toplamak için Danışma ve Reform Komitesi örgütünü kurmaktı. Bin Ladin bir Suudi muhalifinden ayrıldıktan sonra, Khaled al-Fawwaz Londra’dan yönetti, Bin Ladin ile uydu telefonu aracılığıyla iletişim kurdu ve açıklamalarını Londra'da bulunan birçok Arap gazetesine dağıttı. Birinci Bölüm'de bahsedildiği gibi, bin Ladin aynı zamanda iki Londra sakini ile yıllar boyunca militan İslamcı hareketin uluslararası sözcüsü ve beyni olarak imajını oluşturmak için çok önemli olan ilişkiler kurmuştu. İlki Arapça Al-Quds Al-Arabi gazetesinin editörü Abdel Bari Atwan, diğeri ise radikal din adamı ve kendisine "Usame bin Ladin'in sesi" diyen ve aşırılık yanlısı İslami Kurtuluş Partisi'ni ve el-Muhajirun örgütünü Londra'daki camisinden yöneten, Müslüman Kardeşler üyesi Şeyh Ömer Bekri Muhammed'di.

Robinson, bin Ladin'in biraz gezi yapmak için zaman bulduğunu da anlatıyor: “Usame gittiği yerlerden kartpostal gönderiyordu. Bunlardan, Londra Kulesi ve İmparatorluk Savaş Müzesi’ni gezmiş olduğu anlaşılıyor. En az bir kez İngiltere'nin güneyi terk etmiş ve her yıl İskoçya başkentinde Edinburgh Kalesi'ni ziyaret eden bir milyon kişiden biri olmuştu." (2)

Robinson ayrıca, Arsenal'in Torino'yu yendiği ve bir Avrupa turnuvasının yarı finaline çıktığı 15 Mart maçı da dahil olmak üzere iki önemli Arsenal futbol maçına katılması üzerine Bin Ladin'in tepkisini anlatıyor. Bin Ladin, hayranların heyecanı ve tutkusu hakkında yorum yapıyor ve daha sonra arkadaşlarına ve ailesine bunun daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini söylüyor. Sudan'a döndüğünde, on beş yaşındaki oğlu Abdullah için bir forma da dahil olmak üzere Arsenal Kulübü ile ilgili hatıra eşyaları getiriyor. (3)

Bin Ladin'in Londra gezisi Suudi Arabistan'ın müdahalesiyle yarıda kesildi. Bin Ladin bir terörist "beyni" değildi, ancak Müslüman Kardeşler'in üst düzey militan bir ajanıydı ve şimdiye kadar hükümetine karşı açık bir şekilde sırt çeviren en yüksek bağlantılı Suudi'ydi. Robinson'a göre, Suudi rejimi üzerine Yemen tarafından ve ayrıca 1994'ün başlarında Mısır Devlet Başkanı Mübarek tarafından daha fazla baskı uygulandı. (4) Her iki hükümet de Sudan'ın rejimlerini istikrarsızlaştırmaya çalışan teröristlere yardım ettiğine dair istihbarat alıyordu. Robinson, Suudi Arabistan'ın Bin Ladin sorununa tepkisini şöyle anlatıyor:

"Nisan 1994'te, (Ladin’in) Suudi vatandaşlığı 'sorumsuz davranış' nedeniyle iptal edildi ve kendisine , 'Suudi Arabistan krallığı ve diğer ülkelerin kardeşlik ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen eylemlerde bulunduğu için' doğduğu ülkede artık hoş karşılanmadığı bildirildi.' " (5)

Suudi hükümeti, İngiltere'den Ladin’in iade edilmesini talep etti. Bunun yerine sessizce Birleşik Krallık'tan ayrılmasına ve Sudan'a dönmesine izin verildi. Bin Ladin'in eve döndükten sonraki ilk hamlesi, Suudi Arabistan'ın vatandaşlığını iptal etme kararını kınayan bir bildiri yayınlamak oldu. Cevabı, kendisini Müslüman olarak tanımlamak için Suudi Arabistan uyruğuna bağımlı olmadığı yönündeydi. Birkaç hafta sonra ARC Londra'da hayat buldu ve basın açıklamalarında kendisini "Suudi Arabistan'daki tek parti sisteminin içinde ve dışında etkili bir muhalefet olmayı amaçlayan siyasi bir grup" olarak tanımladı. (6) Robinson s. 173

Ladin Sudan’da geçirdiği sonraki birkaç yıl boyunca mali ilişkilerine karşı ihtiyatlı olmaya devam etti. Kendi işletmeleri çok yüksek bir genel gidere hükmediyordu ve bu nedenle sürekli bir nakit akışına ihtiyacı vardı. Abdel Bari Atwan'ın Al-Quds Al-Arabi’si ile 1996'da yaptığı bir röportajda, Sudan'da bulunduğu süre boyunca "tarım ve inşaat projelerinde 150 milyon doların üzerinde" kaybettiğini iddia etti. (7) Parası hiç bitmedi ama harcamalarında daha dikkatli olmaya başladı. 'Kardeşlik Grubu' hiçbir zaman para sıkıntısı çekmeyen bir finans ağı olabilirdi, ancak bin Ladin'in kişisel hesapları sonsuz değildi. Bu gerçek, 1998'deki Afrika büyükelçilik bombalamalarının ardından tutuklanan birkaç El Kaide ajanının ve El Kaide'den kaçanların ifadeleriyle netlik kazanmıştı.

Bir zamanlar bin Ladin'in maaş bordrosunu yöneten firari Cemal el-Fadl, aldığı aylık 500 dolarlık maaştan şikâyet ederek bunu bazı Mısırlı çalışanların aldığı 1200 dolarlık maaşla karşılaştırdı. Bin Ladin, Mısır'da daha yüksek maaşlar alabilecekleri için daha fazla maaş vererek onları grupta tutmak istediğini söyledi. El-Fadl daha sonra bin Ladin'den 110.000 dolar çalarak iltica etti. (8)

Başka bir sığınmacı, L'Houssaine Kerchtou, hamile karısı için gerekli olan acil sezaryen ameliyatı için ödeme yapmayı reddetmesi üzerine bin Ladin'e sinirlenmişti. Kerchtou, "94-95'in sonundan beri El Kaide'de bir kriz yaşıyoruz. Usame bin Ladin'in kendisi bizimle konuşuyor ve para olmadığını ve tüm parasını kaybettiğini ve pek çok şeyi artık gerçekleştiremediği için insanların maaşını düşürmesi gerektiğini söylüyordu" diyor. Kerchtou, bin Ladin'in pilot lisansının yenilenmesi için ödeme yapmayı reddettiğini de ifade ediyor. Lisanslı pilotların, kötü şöhretli El Kaide terör örgütü için muazzam bir varlık olarak görüleceği düşünülebilir. (9)

2001 yılının sonlarında Al-Quds Al-Arabi, Bin Ladin'in Sudan'daki hayatı hakkında bir dizi rapor yayınladı. Raporlar onun kalışını "olumsuz" olarak nitelendiriyor ve bu kalışın kendisine korkunç maliyetini açıklıyordu: "Sudan dönemi Bin Ladin üzerindeki olumsuz etkisine rağmen önemliydi. Sudanlılar onu Sudan İslam Devrimi'nin ruhani lideri Dr. Hasan el-Turabi tarafından ilan edilen İslamcı projeyi desteklemek üzere gelen bir yatırımcı olarak görüyordu. ... Bin Ladin için bu dönem, bir yandan çok büyük paralara mal olan acı bir tecrübeyken, diğer yandan sonraki fikirlerin ve eylemlerin çoğunun mayalandığı bir dönemdi." (10)

Bin Ladin Sudan'dayken El Kaide içinde başka sorunlar ortaya çıktı. Şeyh Rahman, 1993 Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasının ardından Amerika’da gözaltına alındığında, bin Ladin'in Mısırlı elemanları Amerika'ya karşılık vermek için planlar yapılmasını talep etti, ancak bin Ladin bunu reddetti. Bu nedenle bir kısmı El Kaide'yi terk etti. Daha sonra Libya'nın Sudan üzerindeki baskısı nedeniyle bin Ladin, Libyalı ajanlarını evlerine göndermeye çalıştı. Onlara durumu anlattı ve kendileri ve aileleri için uçak bileti teklif etti, ancak bin Ladin'in siyasi baskıya boyun eğdiğini görünce o kadar tiksindiler ki teklifi reddedip çekip gittiler. (11)

Elçilik bombalamaları davası, Usame bin Ladin ve El Kaide örgütünün son derece zengin, yenilmez, kusursuz, gizli bir terör makinesi olduğu ve dünyanın herhangi bir yerine saldırabilecek kapasitede olduğu fikrini baltalamak için çok şey yaptı. 2001'in ortalarına kadar New York Times, Benjamin Weiser'ın 31 Mayıs'ta yazdığı "Yargılama Bin Ladin'in Terörist Grubunun İmajında Delik Açtı" başlıklı makalesi gibi makaleler yayınlıyordu, ancak bu haberler yanılsamayı kırmaya yetmedi ve 11 Eylül bu imajı intikamla geri getirdi.

Bin Ladin'in para sıkıntısı ve diğer iç sorunları, Hasan el-Turabi ve Sudan hükümetinin Bin Ladin'e açıkça ihanet etmesinin bir açıklaması olabilir. 1996 yılının Temmuz ayında Turabi ile görüşen Amerikalı işadamı Mansur İjaz'a göre Sudan, ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında Bin Ladin'i ABD'ye teslim etmek için çeşitli tekliflerde bulundu. (12) İlk teklif 1996 yılının Şubat ayında yapılmıştı, ancak Dışişleri Bakanlığı'nın Küresel Terörün Modelleri adını taşıyan bir raporunda Ladin, ‘bugün dünyadaki İslami aşırılık yanlısı faaliyetlerin en önemli mali sponsorlarından biri’ olarak gösterilmesine rağmen Clinton Yönetimi tarafından bu durum göz ardı edildi."

Teklif, Mayıs 1996'da Bin Ladin örgütünü Afganistan'a taşımaya hazırlanırken tekrarlandı, ancak aynı şekilde görmezden gelindi. Bin Ladin Sudan'dan ayrıldıktan sonra bile hükümet Clinton Yönetimine bilgi sağlamayı teklif etti. Bir Newsday.com makalesine göre, Ijaz bu teklifleri aktardı, ancak Beyaz Saray bunlara ilgisiz kaldı,

"Sonraki Sudan ziyaretinde Sudan istihbarat şefi Gutbi el-Mehdi ile bir araya geldiğini söyledi. El-Mehdi, Ijaz tarafından bildirildiği üzere, önündeki üç dosya yığınını işaret ederek; 'Hükümetinizi buraya gelmeye ikna edebilirseniz, onlara sağlayabileceğimiz şey şudur. Biz sadece bin Ladin veya Hizbullah'a değil, tüm ağa hakimiz. İslam dünyasında olup biten her şeyi çok iyi biliyoruz' demişti."(13)

The Sunday Times of London'da yer alan 6 Ocak 2002 tarihli bir makaleye göre, 11 Eylül sonrası Manhattan'daki bir akşam yemeğinde Clinton, Usame bin Ladin'in gitmesine izin vermenin muhtemelen "başkanlığının en büyük hatası" olduğunu itiraf etmişti.

Ama bu noktada şu soru ortaya çıkıyor, teklif gerçek miydi? Sudan, militan İslam'ın "tüm ağına" ihanet etmeye istekli miydi? Ijaz, teklifleri iletmek için Ulusal Güvenlik Konseyi yardımcısı Sandy Berger ve Afrika işlerinden sorumlu kıdemli danışman Susan Rice ile bir araya gelmişti. Rice daha sonra, Sudan'ın kanıtlanmış ikiyüzlülük sicili nedeniyle tekliflerin göz ardı edildiğini açıkladı.

"Sudanlılar dünyanın en kaygan, en dürüst olmayan hükümetlerinden biri. Önemli olan tek şey, yapacaklarını söyledikleri değil, yaptıklarıdır. Bir şey söyleyip başka bir şey yapmakta çok iyiler." (14)

Belki Sudan bin Ladin'i teslim etmeye istekliydi, ancak bin Ladin'i devirmek İslamcı Hareket için küçük bir darbe olurdu. Uluslararası Müslüman Kardeşler, kısmen bin Ladin tarafından kurulan finansal ağ üzerindeki kontrolünü elinde tutabilir ve Ortadoğu'nun ılımlı rejimlerine ve Batı'ya karşı savaşını neredeyse hiç güç kaybetmeden sürdürebilirdi. Usame bin Ladin gözden çıkarılabilecek bir karakterdi.

Peter D. Goodgame, 11 Ağustos 2002, RedMoonRising

<<Önceki                   Sonraki>>Tamer Güner, 26.06.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

VII. Kaynakları:
VII. Notları:

    1. Robinson, p. 168
    2. Robinson, p. 169
    3. Robinson, p. 169
    4. Robinson, p. 172
    5. Robinson, p. 172
    6. Robinson, p. 173
    7. "Tracing Bin Laden's Money," ICT
    8. "Trial Poked Holes," New York Times, "Cross Examination..."
    9. "Trial Reveals a Conspiracy..." CNN.com,
   10. "Bin Ladin's Life in Sudan," Al Quds Al Arabi
   11. "Trial Poked Holes," New York Times
   12. "Missed Chance," Newsday.com
   13. "Missed Chance," Newsday.com
   14. "Missed Chance," Newsday.com


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı