15 Haziran 2021 Salı

SA9256/SD2116: Bangladeş: Güney Asya Öne Çıkan Yıldızına Dikkat Etmeli

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Yeni Delhi Observer Research Foundation kıdemli araştırmacısı ve Ekonomi ve Büyüme Programının başkanı, Bloomberg Opinion köşe yazarı Mihir Swarup Sharma'ya aittir ve Bangladeş'in Hindistan ve Pakistan'a göre pozitif olarak ayrışan ihracata dayalı ekonomisine odaklanmaktadır. Yazarın analizinin başlığı çok kışkırtıcı ve tehdit dolu: "Güney Asya Öne Çıkan Yıldızına Dikkat Etmeli" Sorulacak soru açık, Neden dikkat etmeli? Çin yerine ikame imalat ülkesi ve kadınları köleleştirilmiş işçiler olarak çok düşük ücretlerle çalışan ve kişi başına geliri 2.227 dolar olan yoksul, mağdur ve sömürge bir ülkeye Hindistan ve Pakistan neden dikkat etmeli? Yazara göre, Pakistan'ın kişi başına düşen geliri 1.543 dolar, Hindistan'ın ise 1.947 dolar; o yüzden. Bu Bangladeş'e musallat olun ve onun zenginleşmesini engelleyin demek oluyor. Türkiye'nin Bangladeş'le ilişkileri Erdoğan döneminde çok boyutlu yakın ilişkilere dönüştü. HİSAR HSS, SİHA dahil birçok Savunma Sanayi ürünü ihracatı ve diğer alanlarda geliştirilen stratejik ilişkiler Düşman komşularla çevrili Bangladeş için güvenli bir alan oluşmasında etkin rol oynayacak. Türkiye'nin Hindistan-Pakistan-Bangladeş üçgeninde çok hassas dengeler üretmesi ve etkin rol oynayacağı sağlam bir zemin inşa etmesi gerekiyor. Hindistan burada 'güvensiz ve tehditkâr' bir kukla olarak ne yapacağı hiçbir zaman belli olmayacaktır.
Seçkin Deniz, 15.06.2021


South Asia Should Pay Attention to Its Standout Star

"Hindistan ve Pakistan'ın bir zamanlar fakir olan komşuları Bangladeş'ten öğrenecekleri çok şey var. "

Yarım yüzyıl önce, Mart 1971'de Bangladeş'in kurucuları, daha zengin ve daha güçlü Pakistan'dan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Ülke kıtlık ve savaşın ortasında doğdu; milyonlar Hindistan'a kaçtı ya da Pakistan askerleri tarafından öldürüldü. Pakistan ordusunun Amerikalı destekçilerine göre, yeni ülke başarısız olmaya mahkum görünüyordu: Dönemin Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, onu ünlü bir tanımıyla "basketcase- işe yaramaz" olarak nitelendirdi. George Harrison ve Ravi Shankar, yoksullukla mücadele eden ülkede UNICEF'in yardım çalışmaları için para toplamak amacıyla ilk kez süper yardım düzenledi.


Bangladeşli kadınlar ülkenin yükselişinde kilit rol oynadı. Fotoğrafçı: Münir Uz Time/AFP/Getty Images

Bangladeş Kabine Sekreteri bu ay gazetecilere verdiği demeçte, kişi başına düşen GSYİH'nın geçen yıl %9 artarak 2.227 dolara yükseldiğini söyledi. Pakistan'ın kişi başına düşen geliri ise 1.543 dolar. 1971'de Pakistan, Bangladeş'ten %70 daha zengindi; bugün Bangladeş Pakistan'dan %45 daha zengin. Pakistanlı bir ekonomist asık karamsar bir yüz ifadesiyle “2030'da Bangladeş'ten yardım isteyebileceğimiz ihtimal dahilinde” dedi.

Sonsuza kadar önemli tek Güney Asya ekonomisi olacağından emin olan Hindistan, şimdi kendisinin de kişi başına Bangladeş'ten daha fakir olduğu gerçeğiyle boğuşmak zorunda. Hindistan'ın 2020-21'de kişi başına düşen geliri sadece 1.947 dolardı.

Hindistan'ın Bangladeş'in başarısını kabul etmesini bekleyerek heyecanlanmayın: Hindistan'daki sağcı figürler,  oradan yasadışı göçmenler sınırı geçerek geldikleri için Bangladeş'in çok yoksul olduğuna inanıyorlar. Gerçekte, Bangladeş, Hindu milliyetçisi politikacıların Bangladeşli “termitlere” karşı korkup kaçtığı depresif Hindistan eyaletlerinden çok daha zengin. Sanki Mississippi, Kanada'dan yasadışı göç konusunda endişeleniyormuş gibi.

Belki de bu, GSYİH rakamları açıklandığında Hindistan sosyal medyasının neden öfke ve inkarla patladığını açıklıyor. Bu arada, Bangladeş medyası çok az karşılaştırma yaptı. Bu, istikrarlı bir şekilde büyümekten gelen bir tür özgüven.

Bangladeş'in büyümesi üç temele dayanıyor: ihracat, sosyal ilerleme ve mali ihtiyat. 2011 ve 2019 yılları arasında Bangladeş'in ihracatı, dünya ortalaması olan % 0,4'e kıyasla her yıl %8,6 büyüdü. Başarı, büyük ölçüde ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu giyim gibi ürünlere amansız bir şekilde odaklanmasından kaynaklanıyor.

Bu arada, Bangladeşli kadınların işgücündeki payı Hindistan ve Pakistan'daki azalmanın aksine büyüdü. Bangladeş, kamu borcunun GSYİH'ye oranını %30 ile %40 arasında korumuştur. Hindistan ve Pakistan, salgından GSYİH'nın %90'ına yakın kamu borcuyla çıkacak. Mali kısıtlama, Bangladeş'in özel sektörünün borç almasına ve yatırım yapmasına izin verdi.

Bangladeş'in başarısı kendi problemlerini de beraberinde getiriyor. Birincisi, ihracatı, ülkenin ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi gibi gelişmiş ekonomilere tarifesiz erişime izin veren çeşitli mekanizmalara katılımından yararlanıyor. Bu gruplandırmalar yalnızca dünyanın en az gelişmiş ülkelerine açıktır. Büyümesi sayesinde, Bangladeş muhtemelen 2026 yılına kadar bu ayrıcalıklardan vazgeçmek zorunda kalacak.

(Bangladeş'in) Ekonomisi olgunlaştıkça karşılaştırmalı üstünlükleri de değişecektir. Vietnam ve diğerleri gibi, o önemi hazır giyimden daha yüksek değerli ihracata kaydırmak zorunda kalacak. Geçiş, Bangladeş'i diğer ülkelerde olduğu gibi test edecek.

Hükümetin önümüzdeki on yıl için yeni küresel entegrasyon biçimlerine ve ekonominin sürekli dönüşümüne odaklanan bir stratejiye ihtiyacı var. Yapılacak en akıllı şey, serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak gelişmiş dünya pazarlarına erişimi sürdürmek olacaktır. Bangladeşli yetkililere göre Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ile bir STA üzerinde çalışmalar başladı, ancak daha yapılacak çok şey var.

Mihir Şarma, 1 Haziran 2021, Bloomberg

(Mihir Swarup Sharma, Bloomberg Opinion köşe yazarıdır. Yeni Delhi'deki Observer Research Foundation'da kıdemli bir araştırmacı ve Ekonomi ve Büyüme Programının başkanıdır. "Restart: The Last Chance for the Indian Economy" kitabının yazarı ve What the Economy Needs Now kitabının yardımcı editörüdür.)


Seçkin Deniz, 15.06.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı