7 Mayıs 2021 Cuma

SA9184/SD2052: Afganistan'da Bir NATO Tugayına Komuta Ettim. Şimdi Ayrılma Zamanı Değil.

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Kabil'deki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü (ISAF) Müşterek Komutanlığı (2009-2010) plan dairesi şefi olarak görev yapan ve ardından Uruzgan'daki NATO tugayının komutanlığını yapan, ABD Ordusu'ndan emekli olduktan sonra, Afganistan'da bölgesel güvenlik, ekonomi ve kalkınma konularında aktif olarak çalışan Emekli Albay James L. Creighton'a aittir ve ABD-NATO Koalisyon askerlerinin 1 Mayıs-11 Eylül 2021 tarihleri arasında Afganistan'dan tamamen çekilmesine odaklanmaktadır. CIA-Pentagon aracılığı ile kurduğu ve sonra terör örgütleri dediği El Kaide-Taliban arasında dilediği zaman ayrım yapan ve/veya bu ayrımı IŞİD-DAEŞ'le ortadan kaldıran ve sonuç olarak Afganistan'ı can ve mal güvenliğinin olmadığı kaos ve terör ülkesine dönüştürerek çıkarlarını koruyan politikalarıyla ABD, Rusya'yı El Kaide-Taliban'a para vererek Amerikan askerlerini öldürtmekle suçladığı 2020 yılının 29 Şubat'ında Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuş, 1 Mayıs 2021'den birkaç gün önce, Afganistan'dan 'Afgan Halkının Amerikan terörüne karşı direnişine' yenilerek çekilmeye başlamıştır. ABD, Bin Ladin suikastının onuncu yıldönümünde 2001'de işgal ettiği Afganistan'dan çekilirken Afgan hükümeti ve halkı şu soruyu sormaya devam etmektedir: "Afganistan'daki El Kaide'nin kökü neden kurumadı?" Afgan hükümeti, haklı olarak Taliban'ın El Kaide ile devam eden bağlarını barış sürecine büyük bir meydan okuma olarak görmektedir. Çünkü El Kaide demek geçmişte sadece CIA-Pentagon demek iken, bugün ilave olarak artık Kremlin-FSB-Çin demektir. El Kaide, Taliban'dan asla farklılaşmadı. Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı sözcüsü Rahmatullah Andar: "Taliban, ABD ile El Kaide ve diğer terörist gruplarla bağları koparma konusunda anlaşmasına rağmen, El Kaide hala Taliban'ın savaşçıları arasında savaşıyor." Amerikan çıkarları gereği kurulan ve yönetilen, Taliban ve DAEŞ-IŞİD'e dönüştürülen  'El Kaide' insanların derilerine işlenmiş bir damga olarak kullanılıyor; oysa çoğunlukla CIA ajanları El Kaide kılığında Müslüman ülkelerde Amerikan çıkarları için ölüm planları uygulamışlardır. Basın yine El Kaide gibi bir işlevsel araç olma özelliğini korumaktadır; ilgili endişelerin ortasında, CNN televizyonu bir El Kaide yetkilisinin yabancı birliklerin Afganistan'dan çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da operasyonlara başlayacağını söylediğini aktarıyor. Afganistan bir tür kariyer alanı olarak görüldüğü için Amerikan Ordusu'nun kurmayları bu çekilmeye karşı oluşlarını politik bir perdeyle saklamaya çalışmaktadırlar. Aşağıdaki analiz bu anlamda, Türkiye'de de benzerlerinin bolca bulunduğu 'ahkam kesme makamı'nda olduklarını vehmeden emeklilerden bir albayın ilginç bir 'Afganistan sevgisi ve İstikrar kaygısı'na bürünmüş riyakarlığının açık bir serüvenidir. Bu tartışma ABD'nin ve Avrupa'nın sömürgeci ve kan dökücü acımasız yüzünün net olarak fotoğrafının çekilmesini sağlamaktadır.
Seçkin Deniz, 07.05.2021


I Commanded a NATO Brigade in Afghanistan. Now Is Not the Time to Leave.

"Bu Eylül'de (11 Eylül 2021) Afganistan'dan ayrılmak, bugüne kadar elde edilen kazanımları tehlikeye atacak ve ülkelerini yeniden inşa etmeye çalışan binlerce askerin, uluslararası yardım görevlisinin, sivilin ve genç Afganların fedakarlıklarını yararsız hale getirecektir."

Görünürde, yakın zamanda açıklanan Amerikan ve koalisyon güçlerinin bu Eylül ayında Afganistan'dan çekilmesi hem siyasi hem de kamuoyu açısından çekici görünüyor. Bu yirmi yıllık savaşta 3.000'e yakın Amerikan ve koalisyon üyesi insan ve on binlerce Afgan hayatını kaybetti. Taliban'la savaşmak ve Afganistan Hükümeti'nin istikrarlı bir toplum inşa etmesine yardım etmek için bir trilyon dolardan fazla para harcandı.

Eleştirmenler, yaşamlar ve önemli mali yatırımlar pahasına, amaçlanan hedeflerine ulaşmamış bir çabaya sürekli destek vermeyi haklı göstermenin zor olduğunu savunuyorlar. Dahası, Afgan hükümeti yolsuzluğun olmadığı bir hukukun üstünlüğü sistemini kurmaya çalışırken Taliban ülke çapında nüfuz sahibi olmaya devam ediyor. Ne kadar siyasi açıdan uygun ve görünüşte haklı görünse de, Afganistan'ı hala kritik bir noktada kendi başına bırakmak, çok daha kötü bir duruma yol açabilir ve bu durum Batı güvenliğine daha büyük bir tehdit oluşturabilir.

Afganistan'ın, bir milyondan fazla Afgan'ın öldürüldüğü Sovyetler Birliği ile on yıllık bir çatışmanın (1979-1989) kanıtladığı üzücü ve sıkıntılı bir yakın tarihi var. Sovyetlerin geri çekilmesinin ardından, bir iktidar boşluğu, Peştun "Taliban"ın ortaya çıkışına neden olan acımasız bir iç savaşla (1992-1996) sonuçlandı. Taliban, Vahhabi doktrinlerinden etkilenen kendi şeriat hukuku markası ile  sosyal hizmetleri, eğitimi, sağlığı ve diğer devlet işlevlerini feda eden baskıcı bir toplum yaratan, standartların uygulanması için acımasız cezaların ve aleni dayakların idaresi ile noktalanan bir terör saltanatı kurdu.

Ekim 2001'de Taliban iktidarının sona ermesiyle 1.5 milyondan fazla mülteci İran'a ve iki milyonu Pakistan'a kaçtı. On binlerce Afgan vatandaşı ya öldürüldü ya da aşırı yoksulluk içinde yaşadı, ekonomi harabe halindeydi ve birçok kırsal alanda eğitim seviyeleri neredeyse yoktu. Sovyet işgalinden, şiddetli bir iç savaştan ve korkunç bir Taliban yönetiminden muzdarip olan insanların fiziksel ve duygusal yaraları toplumun her alanında kendini gösteriyor.

Bu korkunç bölümün sonu, zamanında yapılan çok uluslu bir müdahaleyle geldi.

2001'den bu yana, NATO, Hindistan, Pakistan, Avustralya, Japonya ve benzer şekilde motive olmuş diğer ülkeler ve uluslararası örgütleri içeren çok uluslu bir koalisyon, Afganistan'ı yeniden inşa etmek ve bölgeye istikrar getirmek için çözüm arayışında çeşitli roller oynadı.

Koalisyon çok sayıdaki engel nedeniyle, ilerleme yavaş olmakla birlikte birçok kilit alanda önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Daha önce neredeyse var olmayan sağlık hizmetleri artık Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "ülke genelinde sağlık hizmetlerinin kapsamının artmasıyla birlikte son 17 yılda istikrarlı bir şekilde ilerliyor" olarak tanımlanıyor ve 2018'de sağlık hizmetlerinin "neredeyse Nüfusun % 87'si iki saat uzaklıkta. "

Eğitim gelişmeye devam ediyor. Küresel Eğitim Ortaklığı'na göre 2001 yılından bu yana, genel eğitime kaydolan çocukların sayısı (1-12. Sınıflar), özellikle kızların erişimiyle birlikte neredeyse dokuz kat arttı ve okul sayısı 3.400'den 16.400'e yükseldi.

Güvenlik cephesinde, Afgan Ulusal Güvenlik Kuvvetleri (ANSF) 352.000'e varan rezervleriyle yaklaşık 288.000 toplam güce sahiptir. Bunlardan yaklaşık 180.000'inin, Kabil'i ve bazı şehirleri Taliban'dan korumak için koalisyon güçleri tarafından tamamen eğitildiği, herhangi bir dönemde hem polisten hem de ordudan  temin edilerek savaş görevi için hazırlandığı tahmin ediliyor.

Yönetişim, kalkınma ve güvenlik gibi alanlardaki ilerleme, eşitsiz olsa da, yine de olumlu yöndeki bir harekettir. Aslında, Afganistan'ın son yıllarda küresel medyada ilk sayfa haberi olmamasının bir nedeni var; çünkü uluslararası koalisyonun gücüyle daha istikrarlı bir ortam oluştu.

Bu noktada, geri çekilme kararı önemli risklerle birlikte gelir.

Gerçek şu ki, Taliban, koalisyonun çekilmesinin ardından etkisi büyük olasılıkla artmaya devam edecek geçerli bir güç olmaya devam edecek. Yönetişim, eğitim, kadın hakları, sağlık hizmetleri ve altyapıdaki kazanımlar tehlikeye girecek. Afgan vatandaşlarının güvenliği, Taliban tarafından daha önce 2001'den önce çıkarılan katı yasalara yeniden tabi olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları, geri çekilmenin önemli insani ve güvenlik zorlukları ve istikrarsızlaştırılmış Afganistan için bir katalizör olabileceğini kabul etmelidir.

Tarihsel bir öncelik var. 1996'daki Taliban zaferini görmezden gelmek, El Kaide'nin ülkeye ve daha geniş bir bölgeye akınına ve ardından 11 Eylül 2001'de New York ve Washington DC'ye saldırılara yol açtı. 2011'de Irak'tan aniden geri çekilmek DAEŞ'in hızlı yükselişine doğrudan katkıda bulundu. Irak ve komşularının istikrarını bozan Irak ve Suriye Devleti (IŞİD) insani krize ve yıkıcı acılara neden oluyor.  Koalisyonun Afganistan'dan ayrılması da benzer sonuçlar doğurabilir.

Gözlemciler, yaşanan ilerlemenin bugüne kadar Afganistan'da yapılan büyük enerji ve yatırımı yansıtmadığını iddia edecekler. Hükümete karşı doğuştan gelen güvensizlik, yozlaşmış uygulamalar, bazen tutarsız ve tereddütlü bir strateji ve sert, az gelişmiş bir ortamın tümü, gerçekleşmemiş beklentilere katkıda bulunmaktadır.

Afganistan'a Batılı bir bakış açısıyla bakıldığında, tablo son derece sinir bozucudur; Ancak, ülkenin 1979'da işgal edildiğinden bu yana nelere katlandığına ve daha geniş bölge için istikrarsız bir ortam tehdidine bakıldığında, koalisyonun varlığı mantıklı geliyor.

Bu Eylül'de Afganistan'dan ayrılmak, bugüne kadar elde edilen kazanımları tehlikeye atacak ve ülkelerini yeniden inşa etmeye çalışan binlerce askerin, uluslararası yardım görevlisinin, sivilin ve genç Afganların fedakarlıklarını yararsız hale getirecektir. Karar, ortaya çıkacak şeyin çok gerçek tehditlerine karşı tartılmalıdır; başka bir insani kriz, terör örgütleri için güvenli sığınakların genişletilmesi ve Taliban yönetiminin geri dönüşü.

Ülke ve daha geniş bölge buna hazırlıklı değil ve Birleşik Devletler ve müttefikleri ortaya çıkacak olan sonuçlardan hoşlanmayacak.

James L. Creighton, 28 Nisan 2021, The National Interest

(James L. Creighton, Albay ABD Ordusu (Emekli), Kabil'deki Uluslararası Güvenlik Yardım Gücü (ISAF) Müşterek Komutanlığı (2009-2010) plan dairesi şefi olarak görev yapmış ve ardından Uruzgan'daki NATO tugayının komutanlığına atanmıştır. Ordudan emekli olduktan sonra, Afganistan'da bölgesel güvenlik, ekonomi ve kalkınma konularında aktif olarak çalışmıştır.)


Seçkin Deniz, 07.05.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı