16 Kasım 2020 Pazartesi

SA8947/KY75-NDY1: 'Aile Huzuru'nun Temeli

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Aile, çocuğu gözleyerek öğrenme için gerekli olan modelleri sağlar, bilgi ve beceriler aktarır ve deneyimler kazandırır; çocuğun ilk okuludur."

Aile, bireyin hayata hazırlandığı ilk eğitim ortamı olduğu gibi, toplumsal huzurun tesisinde başvurulacak ilk ve en önemli sosyal kurumdur. Sevgi, saygı kavramlarıyla beslenen ve ileriye dönük mutlu, huzurlu, sağlıklı bireylerin oluşturduğu aileler yalnızca kendileri için değil aynı zamanda ülke bütünlüğümüz için de vazgeçilmez kurumlardır. 

Birlik ve beraberlik ilkesine sahip ailelerden oluşan toplumlar tüm sorunlarının çözümünde daha başarılıdırlar. Yarınlarımıza sahip çıkmak istiyorsak güçlü aile yapımızın korunması adına elimizden gelen her türlü çabayı kutsal bir görev inancıyla yerine getirmeye çalışalım... 

Sosyolojik anlamda aile topumun en küçük birimidir ve ailenin yapısı sağlam ise o toplum da sağlamdır. Toplumların sağlıklı bir şekilde barış içinde yaşamaları, varlıklarını sürdürebilmeleri ve gelişmeleri bireylerinin aile içinde başlayan karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüsü ile mümkündür.

Günümüzde maalesef boşanma oranlarının giderek arttığını gözlemlemekteyiz. Bu sebeple, son yıllarda resmi ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen aile eğitim programları yaygınlaşmakta, ebeveynlere çocuk gelişimi, iletişim, sağlık gibi bir çok konuda eğitimler verilmektedir. Elbette bunlarla beraber aile birliğini dinî bir temele oturtmak da önemlidir. 

Konumuz bağlamında 'Din ve Değerler Eğitimi'ne de ihtiyaç duyulduğunu gösteren bulgular var. Modernleşme sürecinin aile üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi ve boşanmalardaki hızlı artışın önlenebilmesinde 'Din ve Değerler Eğitimi'nin olumlu katkıları olacaktır.

Hiçbir öğreti, din ve eğitim sistemi kişiyi yalnız bırakmamıştır. Kişinin aile ortamında ilgisiz bırakılıp eğitilmemesi onun olumsuz güçlerin eline teslim edilmesi demektir. Batı toplumlarında ailenin kutsallığını kaybetmesi ile birlikte toplumda kargaşa, anarşi kendini hissettirmiştir.

Aile, çocuğun kişiliğinin biçimlenmesinde en önemli çevresel etkendir. Kişilik, çocuğun kendisine, çevresindeki insanlara ve dünyaya karşı tavırlarını belirleyen özelliklerin tümüdür, insanı diğer insanlardan ayıran duyuş, tutum ve davranış örüntülerini içeren ruhsal özellikleridir. Aile, çocuğu gözleyerek öğrenme için gerekli olan modelleri sağlar, bilgi ve beceriler aktarır ve deneyimler kazandırır; çocuğun ilk okuludur.

Aile ahlakî bir kurumdur ve insanı eğitir. Hayatın zorluklarına, sorunlarına karşı daha dirençli olabilmeyi sağlar. Daha anlayışlı olmayı ve empati kurabilmeyi sağlar. Sabrı öğretir. Başka insanlarla daha iyi ve doğru ilişkilerin geliştirilmesini, devamlılığını sağlama eğitimi verir.

Anne-babalar çocuklarını yetiştirmek için ciddi zaman, emek ve enerji harcarlar. Çocuklarının davranışlarına karşı ilgili ve duyarlı olan ailelerde çocukların istekleri ve bakış açıları önemsenir; gereksinimleri uygun bir biçimde ve zamanında karşılanır.

Çocuğun toplumsal ilişkilerde kendini güvende hissetmesi, gerekli becerileri kazanabilmesi aile üyeleri ile güvene dayalı sağlıklı ilişki kurabilmesinin bir sonucudur. Olumlu aile ilişkileri çocuğun olumlu toplumsal beklentiler geliştirmesini sağlar.

Çocuğun bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimi sevgi dolu sıcak bir ortamda gelişmesine bağlıdır. Uyumlu ilişkiler içinde, güvenli bir aile ortamında sevgi ve anlayışla büyüyen çocuk olgunlaşır, kişilik kazanır, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenir. Sevildikçe güven duygusu pekişir, desteklendikçe öz saygısı artar. Anlayış gördükçe hoşgörülü olmayı, sorumluluk aldıkça bağımsız davranmayı öğrenir.

Aile, çocuğu bireycilikten kurtararak sosyalleştirdiği gibi, onu yalnızlıktan ve ruhsal boşluktan da kurtarır. Sosyal, duygusal, ahlaki ve dinî gelişiminde, kimliğini kazanmasında ve kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol oynar.

Aile içindeki mutluluk elbette evvela anne ve babanın birbiriyle uyum ve anlaşmasından geçiyor. Anne-Baba arasındaki yakınlık ve huzurlu iletişim bütün aile fertlerine yansır. Aile huzurunun temeli bu şekilde oluşur.

Ailenin ve ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm anne ve babalara sevgiyle...


Nilüfer Dilrûba Yılmaz, 16.11.2020, Sonsuz Ark, Değiştirme Cesareti

Nilüfer Dilrûba Yılmaz Yazıları

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı