28 Temmuz 2020 Salı

SA8751/SD1762: Covid Sonrası: Avrupa-Afrika İlişkilerini Karşılıklı Yarar için Sıfırlamak

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, araştırmalarını Kuzey Afrika ve Sahel'e yoğunlaştıran Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde politika görevlisi Andrew Lebovich'e aittir ve Avrupa Birliği ile Afrika Birliği arasında yapılacak olan anlaşmaların yeni ruhunun nasıl olması gerektiğine odaklanmaktadır. Maske üretecek atölyelere bile sahip olmadığı için, Covid-19 sonrası Çin'den çekilerek üretimi yerelleştirmeye çalışan Avrupa Birliği'nin yeni hedefi Afrika'yı Çin'den boşalan 'yere' entegre etmektir. Ancak bu yeni entegrasyonun yüz kızartıcı kölelik ve sömürge dönemlerinin etkilerinden arındırılması ile mümkün olacağını savunan analiste göre, "Gelişimsel yaklaşımların ötesine geçmek, endüstriyel büyümeyi ve Afrika ekonomilerinin ve siyasetinin Afrika ulusları ve vatandaşları için işleyecek şekilde yönetilmesini teşvik etmeyi ve desteklemeyi de gerektirmektedir ve bu, gelecekte yapılacak herhangi bir AB-Afrika anlaşmasının bir dayanağı olmalıdır." Çin'in ve Rusya'nın Afrika'daki yayılma alanı dikkate alındığında Avrupa Birliği'nin bu paniğini ve cömert-bahşedici yaklaşımını anlamak mümkündür, ancak buna karşılık Türkiye'nin de çok kapsamlı ilişkiler kurduğu Afrika ülkelerine yaptığı tekliflerin önemini fark eden sömürgeci Fransa'nın Cumhurbaşkanı Macron'un saldırganlığının muhtemel bir Avrupa Birliği-Afrika Birliği anlaşmasının önündeki en büyük engellerden olduğunu söylemek de mümkündür. Türkiye insanlık dışı geçmişe sahip olan Avrupa-Afrika arasında kurulması mümkün olmayan, kurulsa da zayıf olması muhtemel bu ilişkilerin merkezinde yer almakta ısrarcı olmaya devam etmelidir. (Bakınız Güncel Not: Macron, Afrikalıların Fransa'ya olan "sömürge" kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı, Anadolu Ajansı, 20.11.2020)
Seçkin Deniz, 28.07.2020

After covid: Resetting Europe-Africa relations for mutual benefit
"Covid, Avrupa ve Afrika arasındaki ilişkilerin resmi olarak yenilenme sürecine ara verdi, ancak aynı zamanda eski sorulara yeni bir odak getirdi."

Koronavirüsün ortaya çıktığı zamanlarda, hastalığın Afrika'daki potansiyel yıkıcı etkisi hakkındaki endişeler kısa süre içinde büyüdü. Şimdilik, korkulan olmadı. Bu hafta itibarıyla (08.06.2020), kıtada kayıtlı 160.000'nin üzerinde doğrulanmış Covid-19 vak'ası ve yaklaşık 4.500 ölüm var.

Bu nispeten düşük rakam, özellikle Nijerya gibi ülkelerdeki nüfus merkezlerinde kısmen az sayılabilir. Ancak, her zaman olduğu gibi, dış gözlemciler, kıtayı farklılaştırılmamış bir yoksulluk ve hastalık kitlesi olarak görme eğiliminde olan Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki köklü yaklaşımla Afrika hakkındaki sonuçları yorumlamak eğilimindedir. Sonuç olarak, dış gözlemcilerin birçoğu, Hastalık Kontrol Merkezi gibi kıta çapındaki kurumların hızlı tepkileri ve yetenekli planlamaları dahil olmak üzere, Afrika'daki birçok ülkenin salgına verdikleri hızlı yanıtları ve birçok uzmanlıkları, esneklikleri ve kurumsal gücü görmezden gelmiştir veya yazmıştır.

Bununla birlikte, hastalığın geçmişine bakıldığında, Afrika'nın geleceği ile ilgili olarak halk sağlığı krizinin şimdilik gündemden uzaklaştırdığı birtakım sorunlar var. Bunlar arasında Avrupa Birliği ve Afrika Birliği arasındaki gelecekteki ilişki yer alıyor: şu anda kurumsal düzenlemelerin birçoğunu etkileyen Cotonou Anlaşması'nın bu yılın sonunda yürürlüğe gireceği göz önüne alındığında, gelecekteki ortaklık çerçevelerine yönelik tartışmalar ortadan kalkmayacak.

Gelecek doğum sonrası ilişkinin nasıl görünebileceğine dair bol miktarda fikir var: Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Afrika Anlaşmazlıkların Yapıcı Çözüm Merkezi (The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes) yakın zamanda bu soruyu ele alan verimli ve geniş kapsamlı bir etkinliğe sponsorluk yaparken, ECFR, ECFR üst düzey politika sorumlusu Susi Dennison ve AU'nun Avrupa ile ortaklıklardaki lider temsilcisi Carlos Lopes liderliğinde konuyla ilgili kendi karantina tartışmalarını yapıyor. Her iki tartışma da Covid'in her iki tarafı da dikkatli ve yakın işbirliğinin yenilenmesine itmesi gerektiği sonucuna varmış durumda. Daha da önemlisi, katılımcılar krizin her iki tarafın da yararlanabileceği büyük bir sıfırlamaya yol açması gerektiğini de açıkladılar.

Avrupalı ​​politika yapıcıların yeni bir ilişki kurmak için Covid'in ne anlama gelmesi gerektiğini anlamaları için sadece bir tek yol yoktur. Hiçbir kapsayıcı açıklama, hastalığın etkilerinin Afrika'da neden düşük olduğunu izah edemez; kıtanın 54 ülkesindeki bağlamların, nüfusların, kapasitelerin ve yönetim normlarının çeşitliliği bu tür kapsayıcı açıklama girişimlerini etkileyecektir. Bir dizi potansiyel risk faktörünün varlığına rağmen, Covid vak'alarının Afrika'da nispeten düşük kalmasının birçok nedeni vardır. Örneğin, Batı Afrika'daki sağlık otoriteleri, sağlık normlarını anlamak ve bunlara saygı göstermek için sosyalleştirilmiş pandemi hazırlık ve popülasyonları konusunda deneyime sahiptir.

Senegal, özellikle dini liderlerden kaynaklanan bazı erken muhalefetle karşılaştı, ancak sınırlarını kapatmak ve covid hastaları ve potansiyel olarak enfekte olanlar için yeterli temas alanı ve yeterli yatak alanı sağlayan bir halk sağlığı kampanyası başlatmak için erken harekete geçti. Ayrıca hastalık için ucuz ve etkili bir test geliştirmek için çalıştı. Bu arada Gana ve Güney Afrika, virüsün yayılmasını izlemek ve kontrol altına almak için hükümet kaynaklarını ve halk sağlığı sistemlerini harekete geçirerek oldukça kapsamlı testler yaptılar.

Bununla birlikte, virüs Avrupa veya Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştırıldığında daha az etkili kalsa bile, duruşlar dalgalanma etkileri ile kayma ve ekonomik gerileme riski taşımaktadır. Ne olursa olsun, ekonomi mutlaka gelecekteki Afrika-Avrupa düşüncelerinin bir parçası olacak. Lopes, Afrika'daki covid'in ana etkisinin ekonomik olacağı  ile ilgili uyarısında, birçok Afrika ekonomisinin küresel olarak kırılgan bir makroekonomik tablo ile karşı karşıya olduğuna ve artan mali baskı ile başa çıkabilmek için sınırlı bir yeteneğe sahip olduğuna dikkat çekti. Bu baskının bir sonucu olarak, Etiyopya başbakanı Abiy Ahmed gibi liderler, Avrupa ve uluslararası ortaklardan geniş çaplı borç tahliyesi ve diğer mali yardım çağrısında bulundular. Mali G20'nin teklifini kabul etti, kriz karşısında borçların askıya alınmasına rağmen daha fazlasına ihtiyaç var. Sokağa çıkma yasağı ve kilitlenmeler de diğer ülkelerin yanı sıra Nijer'de ve Senegal'de protestolara yol açarak önemini yitirdi.

Covid-19 krizi, bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması planlanan AB-AU zirvesini sekteye uğrattı. Toplantının Ekim ayında yapılması planlanıyor, ancak ülkeler kendi halk sağlığı sorunlarını ele almak amacıyla çabaladığı için ön çalışmaların çoğu ertelendi.

Avrupa Komisyonu, Mart ayında yayınladığı bir bildiride, Afrika için yeni ve kapsamlı bir strateji planlarını ortaya koyuyordu. Bildiri beş öncelikli işbirliği alanını içeriyordu: “1) Yeşil geçiş ve enerji erişimi, 2) dijital dönüşüm, 3) sürdürülebilir büyüme ve istihdam, 4) barış ve yönetişim ve 5) göç ve hareketlilik.”

Avrupalı ​​ve Afrikalı ortaklar için bu stratejideki anahtar hedeflerden biri, kalkınma yardımı merkezli bir çerçevenin ötesine geçme ve bunun yerine AB ile Afrika arasında gerçek bir ortaklık yaratma ihtiyacı olmuştur. Geçen ayki (Mayıs) yuvarlak masa toplantısında Norveç Dışişleri Bakanı Marianne Hagen, ortak bir siyasi vizyona dayanarak AB-Afrika ilişkilerinde “sıfırlanmaya ihtiyacımız olduğunu” savundu.

Bu paylaşılan vizyon pratikte çoğu zaman böyle olmamıştır. Örneğin Sahel gibi AB politikaları büyük ölçüde güvenlik altında; Kuzeyde göçmen akışını durdurmak isteyen AB göç politikaları bölge ekonomilerini baskı altına aldı ve Afrika ekonomilerinin güvendiği ve AB'nin desteklediğini söylediği serbest bölgesel dolaşımı bile engelledi. Bu müzakereler ve covid'in etkisi, geçmiş uygulamaları değiştirmek, AU ve üye devletlerin ihtiyaçlarını ve vizyonunu dikkatle dinlemek ve daha sürdürülebilir ve eşitlikçi bir AB-AU ve Avrupa-Afrika ilişkisi yaratmak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

ECFR tarafından desteklenen Covid tartışmalarında, Lopes ve AU uluslararası müzakereler kıdemli danışmanı Faten Aggad, tüm tarafların bu ilişkiyi karşılıklı yararı gözetecek şekilde yeniden yapılandırmak için çalışabileceği çeşitli yollar açıkladı. Örneğin Lopes, hidrokarbon fiyatlarındaki düşüşün Afrika ekonomilerini yenilenebilir enerjiye kaydırmaya ve tüketicilere zarar vermeden devlet bütçelerini tıkayan yakıt sübvansiyonlarından kurtulmaya yardımcı olmak için beklenmedik bir fırsat sunduğunu belirtti. Hem kendisi hem de Aggad, krizin Çin'de imalatın merkezileşmesinin potansiyel maliyetlerine dikkat çektiğini gözlemledi. Avrupa ülkelerinde, ilaçlardan imal edilen ürünlere kadar değişen malların üretimini yeniden yerelleştirmeye olan ilgi giderek artmaktadır; tüm bunlar Afrika'daki  ülkelerde endüstriyel üretimi destekleme şansı sunuyor; Fas zaten bu konuda aktif ve terfi etmiş durumda.

Bununla birlikte, Aggad'ın ileri sürdüğü gibi, Afrika, Avrupa'dan doğrudan yatırımının bir parçası olarak ve geçen yıl 24 ülke için yürürlüğe giren Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi'ne destek olarak doldurulabilecek yaklaşık 100 milyar dolarlık bir altyapı boşluğu ile karşı karşıya ve alım satımın 1 Temmuz 2020'de covid hitinden önce başlaması bekleniyor. Daha iyi bölgesel altyapı gelişimi sadece endüstriyel üretime değil, aynı zamanda tüketiciler için de potansiyel olarak daha düşük maliyetlere ve Afrika ülkelerindeki birincil ve bir dizi ikincil sanayi ve ekonomide ekonomik büyümeyi arttırmaya yardımcı olacaktır.

Gelişimsel yaklaşımların ötesine geçmek, endüstriyel büyümeyi ve Afrika ekonomilerinin ve siyasetinin Afrika ulusları ve vatandaşları için işleyecek şekilde yönetilmesini teşvik etmeyi ve desteklemeyi de gerektirmektedir ve bu, gelecekte yapılacak herhangi bir AB-Afrika anlaşmasının bir dayanağı olmalıdır.


Andrew Lebovich, 8 Haziran 2020, European Council On Foreign Relations- EFCR

(Andrew Lebovich Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde politika görevlisidir. Araştırmaları Kuzey Afrika ve Sahel üzerine yoğunlaşıyor. Lebovich şu anda New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Afrika Tarihinde doktora adayıdır ve burada Kuzey Afrika, Sahra ve Sahel'de din, politika ve toplum okuyor. Daha önce Batı Afrika'daki Açık Toplum Girişimi (OSIWA) için Sahel danışmanı olarak çalıştı, kuruluşa Batı Afrika ve Sahel'deki politik, sosyal ve güvenlik konularında ve Yeni Amerika Vakfı için danışmanlık yaptı. Fransa, Cezayir, Fas, Senegal, Mali ve Nijer'de saha ve arşiv araştırması yaptı ve yürüttü. Lebovich, 2009 yılında Dartmouth College'dan Tarih lisans derecesini Magna Cum Laude ile bitirdi. Yazıları Dış Politika , Atlantik ve Mücadele Terörizm Merkezi'nin Sentinel yayınında  diğer yayınlarda yer aldı.)Seçkin Deniz, 28.07.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Güncel Not:  Anadolu Ajansı, 20.11.2020

Macron, Afrikalıların Fransa'ya olan "sömürge" kızgınlığını Türkiye ve Rusya'ya bağladı

Macron, "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var." dedi.

Macron, Jeune Afrique gazetesine verdiği demeçte, Afrikalıların sömürge dönemi nedeniyle kendilerine olan kızgınlığından Türkiye ve Rusya'yı sorumlu tuttu.​​​​​​​

Barkhane Operasyonu ile ilgili gelecek aylarda yeni kararlar alacağını vurgulayan Macron, "(Afrikalı) Ortaklarımızın Fransa'nın yanlarında kalmalarını istediklerini açık şekilde tekrar söylemelerine ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

Macron, gelecek yıl Ruanda'ya gitmeyi umduğunu aktardı.

"Sömürge dönemi sonrası kızgınlıkla ilgili, bazen Afrikalı liderler ama özellikle Rusya ve Türkiye gibi yabancı güçler tarafından uygulanan strateji var. Saf olmamak lazım." görüşünü paylaşan Macron, bunlara ses verenlerin, videolar yapanların ve Fransızca yayın yapan medyalarda yer alanların birçoğunun Rusya veya Türkiye tarafından maaş aldığını iddia etti.

Macron, karikatürlerle ilgili ifadelerinin Müslüman Kardeşler ve Türkiye tarafından çarpıtıldığını ve bunun Sahra Altı Afrika dahil kamuoyunun görüşünü etkilediğini iddia etti.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı