5 Mayıs 2020 Salı

SA8565/SD1690: Afrika'ya Bir 'Söz'

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz 2019 Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e aittir ve Covid-19 salgını ile mücadelede küresel bir tepki ve yardım-bağış amacıyla AB öncülüğünde 4 Mayıs 2020'de yapılan Küresel Sağlık Taahhütleri Konferansı'nın, Afrika'ya yönelik yardımlarla ilgili içeriğine odaklanmaktadır. Abiy Ahmed, Afrika'nın borç harcamalarının, sağlık harcamalarından çok daha fazla olduğunu, gelişmiş olan ülkelerin Afrika ülkeleri için yeni bir borç yapılanması imkanı sağlamasını istemektedir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 salgınıyla küresel mücadele için teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesine yönelik Avrupa Birliği Komisyonunca 4 Mayıs 2020'de düzenlenen ABD'nin katılmadığı, Türkiye, Fransa, Almanya, Japonya, Suudi Arabistan, Kanada, Avustralya, İsrail, İsveç, Ürdün, Estonya, Portekiz ve daha birçok ülkenin aşının bulunması için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye hazır olduklarını duyurduğu yardım taahhüdü konferansında katılımcı ülkeler tarafından verilen 7,4 milyar Euroluk taahhüdü şöyle yorumladı: "Bu cömert katkıları memnuniyetle karşılıyorum ama bu fonlar, yeni araçların gereken hızda geliştirilmesi için sadece bir ön ödeme. Herkese, her yere ulaşabilmek için muhtemelen bu miktarın 5 katına ihtiyacımız olacak. Dünyada herkes güvende olana kadar hiç kimsenin güvende olamayacak. Covid-19 için geliştirilecek aşı ve tedavisi, ekonomik ve herkes için erişilebilir olmalı. Covid-19'dan kurtulmanın tek yolu bu."  Gelişmiş ülkeler, yüzlerce yıldır sömürdükleri Afrika'nın borçlarını yeniden yapılandırırlar mı belirsiz; ancak esas olan Afrika ülkelerinin tümünün halen sömürüldüğü ve ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya, Çin , BAE-Suud-İsrail gibi büyük ve küçük hegemon ülkeler tarafından istikrarsızlaştırıldığı gerçeğinin halen sürdüğü. Türkiye, bu alanda sükunetle uyguladığı stratejisini bütün Afrika kıtasına yayarken bu gerçeği göz önünde bulundurmaya devam etmelidir.
Seçkin Deniz, 05.05.2020

A Pledge for Africa
"Sahra-altı Afrika'nın 45 ülkesinin 34'ünde, kişi başına yıllık sağlık harcaması 200$'ın altındadır ve kilitlenmeler, evde kalma emirleri ve hatta COVID-19 ile mücadele için sık sık el yıkama gibi önlemler uygulamak neredeyse imkansızdır. Bu basit gerçek, 4 Mayıs'ta Küresel Sağlık Taahhütleri Konferansı'nın acil ihtiyaç olduğunun altını çiziyor."

Bütün ülkeler bu sıkıntıya neden olan koronavirüs bulunmayana kadar dünya COVID-19 pandemisinden arınmış olmayacak. Bu basit gerçek, 4 Mayıs'ta yapılacak Küresel Sağlık Taahhütleri Konferansı'nın acil ihtiyacının altını çiziyor. Dünya sadece şimdi gelişmekte olan ülkelerin hastalıklarla mücadele etme yeteneğini desteklemek için harekete geçerek bu sonbaharda ikinci bir virüs dalgasından kaçınabilir.

Afrika Birliği liderleri, şimdi gelişmiş dünyadan gelen test kitleri, ventilatörler ve kişisel koruyucu ekipmanlar (KKD) ile ilgili teklifleri memnuniyetle karşılıyorlar. Ancak eğer gelgit COVID-19'a ters düşecekse, dünyanın en zengin ülkeleri, karşılaştığımız çifte krizin, halk sağlığı ve ekonomik krizin üstesinden gellebilmesi amacıyla kapsamlı bir strateji için gelişmekte olan dünyanın taleplerini duymalı ve bunlara cevap vermelidir.Şimdiye kadar, zengin ülke liderlerinin -bunun yüzyılda bir gerçekleşen varoluşsal küresel bir kriz olduğu - söylemleri ile dünyanın fakir ve gelişmekte olan ülkelere vermek istedikleri destek arasında büyük bir kopukluk olduğu görülüyor. Nitekim geçen haftaya kadar Afrika ülkeleri sağlık hizmetlerinden daha çok çok borç ödemelerine para harcıyorlardı.

Sahra-altı Afrika'nın 45 ülkesinin 34'ünde, kişi başına yıllık sağlık harcaması 200 $'ın altındadır ve bu ülkelerin çoğunda kişi başı yıllık sağlık harcaması zar zor 50 $'a ulaşmaktadır. Böyle düşük harcama seviyeleri, akut bakım hastane yataklarına, ventilatörlere ve COVID-19 gibi hastalıklarla başa çıkmak için gerekli ilaçlara fon sağlanmasını imkansız hale getiriyor. Doktorlar, hemşireler, röntgen teknisyenleri ve diğer sağlık profesyonellerine ekipmanlarıyla birlikte ödeme yapmak neredeyse bir lüks gibi görünebilir.

Daha da kötüsü, zengin ekonomiler için hastalığı azaltmak amacıyla alınan önlemlerin çoğu - kilitlenmeler, evde kalma emirleri ve hatta sık sık el yıkama - gelişmekte olan dünyanın çoğunda kolayca uygulanamaz. Çok aşırı kalabalık olan şehirlerde sosyal uzaklaşma tamamen imkansızdır ve yeterli sanitasyon (Seçkin Deniz'in Notu: Sanitasyon, temiz içme suyu ve insan dışkısı ve kanalizasyonunun yeterli arıtımı ve bertarafı ile ilgili halk sağlığı koşullarını ifade eder.) ve çoğu durumda insanların ihtiyaç duyduğu akan suyu sağlamak için yeterli kaynak yoktur.

Peki ne yapılmalı? Yeni başlayanlar için, Afrika hükümetleri sağlık ve sosyal güvenlik ağlarına yatırım yapabilmek için derhal bir fon akışına ihtiyaç duyuyor. Burada en etkili başlangıç ​​noktası borç ödemelerindeki rahatlamadır. Şimdiye kadar, Uluslararası Kalkınma Birliği'nin (Dünya Bankası'nın en yoksul gelişmekte olan ülkeler için imtiyazlı kredi verme kolu) 173 üyesi için Aralık ayına kadar ikili borçtan kurtulma imkânı mevcut. Acil ihtiyaçlarımızı karşılamak ve önceden plan yapmak için, sadece bu yıl için değil, gelecek yıl için de borçların ödenmesine dair bir anlaşmaya ihtiyacımız var.

Borcun azaltılmasının ötesinde, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer çok taraflı kalkınma bankalarının hibe ve borç verme tavanlarının önemli ölçüde artırılması gerekecektir. Ve yakında 1.5 trilyon dolar toplamak için uluslararası para ihracı - IMF'nin Özel Çekme Hakları - gerçekleşecek.

Afrika'da biz bu desteği sadece kendimiz için değil, bu krizdeki ihtiyaçlarımız hiç olmadığı kadar büyük olsa da istiyoruz. Afrika'da biz, gelişmiş ülkelerin (Çin dahil) yardımını istiyoruz, böylece tüm dünyayı bu beladan korumak için elimizden geleni yapabiliriz.

Ama zaman kısa. Afrika, COVID-19 tarafından vurulan Dünya'daki son yerler arasında olabilir, ancak hastalık her zamanki gibi güçlü ve ölümcül olmaya devam ediyor. Tehdidi ortadan kaldıracaksak, her ülke, bir aşı arayışını hızlandırmak ve her yerde mevcut olmasını sağlamak için elinden geleni yapmalıdır.

Bu amaçla, Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu yeterli finansmana ihtiyaç duyuyor - hemen 3 milyar dolar, 2021 ve ötesinde daha fazlası ile - sadece bunu karşılayabilenler için bir aşı geliştirmek ve üretmek değil, aynı zamanda dünyaya eşit olarak dağıtacak bir konumda olmak gerekiyor. Ve Gavi, Aşı İttifakı'nın bunun olmasını sağlamak için fonlara ihtiyacı var.

Benzer şekilde, eşgüdümlü bir küresel çaba, her ülkede ve her kıtada ihtiyaç duyulan KKD'lerin, test kitlerinin ve ventilatörlerin üretimini ve bu ölüm kalım kaynaklarının dağılmasını büyük ölçüde hızlandırabilir ve zenginler tarafından istiflenmesini engelleyebilir. Birkaç koronavirüs vakası olan ve pandeminin ağır etkisinden uzak ülkeler, hayat kurtarıcı ekipman göndererek daha fakir ülkelere yardım etmeye istekli olmalıdır. Ve ileriye baktığımızda, acil durumlar için bu malzemelerin stoklamalıyız, böylece bir dahaki sefere en çok yardıma ihtiyacımız olduğunda birbirimize yardımcı olabiliriz.

Tüm bu konular 4 Mayıs'ta Global Sağlık Taahhüdü etkinliğinin gündemindedir. Tüm ülkelerden bu pozisyona katılmalarını, dinlemelerini ve tavsiyelerde bulunmalarını ve en önemlisi vermelerini istiyoruz.


Abiy Ahmed, 1 Mayıs 2020, Project Syndicate

(Etiyopya Başbakanı olan Abiy Ahmed, 2019'da Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü)
Seçkin Deniz, 05
.05.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı