23 Eylül 2019 Pazartesi

SA7997/KY1-CÇ668: Öncüler-Yığınlar

"Kendisi gibi siyah deriliyi kırbaçlayan siyah derili kişi filmlerde hoş olmayandır. Gerçekte öyle şeyler olmuş mudur? Olmuştur. Kırbaçlanan köle kırbacı hak etmiştir çünkü kendi geçimine yönelik bir tehlikeye yol açmıştır. "


Yığının derdi ucuz kavundur. Bu hep böyle olmuştur. Böyle de olacaktır. Bu doğaldır. Bir yandan günlük geçimini sağlarken, bir yandan da yarınki geçimi üzerine planlar yapar, tasarılarda bulunur, gelecek üzere kaygısı geçimiyle ilintilidir. Bu doğal olandır. 

İşini kaybetmediği sürece işini kaybetmenin –işinden bir nedenle atılması- bir haksızlık olduğu üzerine düşünmez. Böyle bir kaygısı olmaz. Adalet duygusu da günlük maişetine emeğine yöneliktir. Olan –kendi geçimine yönelik bir olumsuzluk içermediği sürece- olması gerekendir. Buna itiraz edene şaşar. İtiraz edene itiraz eder –itiraz edişi geçimine yönelik bir tehlike sezgisindendir- karşı koyar. 

Kendisi gibi siyah deriliyi kırbaçlayan siyah derili kişi filmlerde hoş olmayandır. Gerçekte öyle şeyler olmuş mudur? Olmuştur. Kırbaçlanan köle kırbacı hak etmiştir çünkü kendi geçimine yönelik bir tehlikeye yol açmıştır. Köleliğe itirazı akıl edeni akılsızlıkla suçlaması bu yüzdendir. Belki efendisinden daha şedittir renktaşına karşı. 

Öncüler birkaç kişiden ibarettir her dönemde. Olanı olması gereken olarak almayışları duyarlılıklarını yitirmeyişlerindendir. Maişetin ötesinde olan bir şey olduğunu sezme yetilerini yitirmemişlerdir öncüler. Sevilirler mi? Yığın tarafından sevilmezler. Bir bozguncu gibi algılanırlar. Hep mi böyledir? Hayır! Yığının her bir bireyinin maişetiyle ilgili sorunlar devasa olduğunda, her bir birey hem günlük hem gelecek maişetine ulaşmada güçlüklerle karşılaştığında öncüleri baş tacı eder. Öncü onlara karınlarını doyurmayı vaadediyordur. Çünkü öncünün de önceliği yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Öncü yığını ucuz kavuna ulaştırdığında ötelenen temel sorunları daha kolay çözeceği umudundadır. 

Tehlike tam da buradadır. Her dem ucuz kavuna ulaşmak kolay olmayacaktır. Kıtlığı var bunun. Kuraklığı var. Ucuz kavunun yeniden pahalanması tehlikesi var. Böyle olduğunda yığın o öncüden de çabucak ayrılacak, başkasına koşacaktır. İdeali ucuz kavun olan varlık için lüks olan adalet-hakkaniyet-eşitlik gibi değerler idealistler için bir başka bahara kalacaktır. Demek ki idealist önce buradaki sorunları çözmelidir. Sonra ucuz kavun. Ama bu gerçekçi değildir. Yığın için ideal olan ucuz kavundur. Ucuz kavuna nasıl ulaşıldığı –ulaşamayanların durumu- çok da önemli değildir. Önemli gibi görünür. Görüntüden öte değildir. 

Bu yüzden idealistler her dönemde kaybetmişlerdir, her dönemde kaybedeceklerdir Kaybetmeleri mukadderdir. Ve fakat bu hal de idealistler için önemsizdir. Çünkü onların emeli, hedefi anı, günü kurtarmak, birilerini kazanmak değildir. İdealistler için, insan olmanın gereği olan eylemleri yapmış olmak, insan olmanın uzun bir yürüyüş olduğunu bilerek yol almaktır önemli olan. Kazanmak-kaybetmek üzerine inşa etmiş değillerdir dünyalarını. Yığınlar indinde kaybedilmiş adım olarak görülenler gerçekte idealistler için gerçek kazançlardır. Cemal Çalık, 23.09.2019,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli


Facebook Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı