10 Ağustos 2019 Cumartesi

SA7894/SD1450: Ejderha ile Başa Çıkmak

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, üniversite öğretim üyesi ve diplomat olarak 40 yıl boyunca ABD-Çin ilişkilerinin içinde bulunan Philip A. Shull'a aittir ve ABD-Çin geriliminde yaşananlara dair ilk kez herkesin ilgi duyabileceği, politik-diplomatik maskelerden arınmış ve reel anlam düzeyine indirgenmiş bir içerikle inşa edilmiştir. ABD'nin kendisini anlatmak konusunda yüz yıla yakın bir süredir uluslararası arenada tercih ettiği 'yalan rüzgarları' bu kez ABD'nin haklı olabileceği bir konuda kendisini anlatamaz hale gelmesine neden olmuştur. Shull'ün aksine Trump'ı hatalı bulan neocon satanist güruh da bu konuda Çin'e yardım etmeye devam etmektedir. ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik ticari eleştirilerinde 'haklı' olma olasılığı hiç kimse tarafından umursanmamış, bu durum Çin'in ABD'nin 'yalan rüzgarları'nı ve ABD içi çıkar çatışmalarını zaaf olarak kullanmasına ve bu karanlık mağarada dilediği stratejileri geliştirmesine imkan vermiştir. Ancak BMGK üyesi ülkeler hariç, dünyanın geri kalanının, özellikle Türkiye'nin böyle bir zaafı olmadığı içindir ki, politika yapıcılar, Çin'in nasıl düşündüğünün anlaşılması ve kendi geleceklerini korumak ve kurmak adına Philip A. Shull'un neredeyse acz içinde kalmış olarak telif ettiği bu analizden istifade etmekle mükelleftirler. Çin, binlerce yıllık diplomatik-politik entrika ustalığıyla kendisini dünyanın 2. büyük ekonomisi haline getiren ABD'yi dizlerinin üzerine çökertmiştir. Trump'ın kendi ekonomisini korumak adına hemen her ay Çin'den yapılan ithalat kalemlerine uyguladığı daha yüksek vergi oranları ilanına karşılık Çin, daha kapsamlı ve daha etkili karşılıklar vermektedir. Ağustos'un ilk haftasında Çin'in Yuan'ı Dolar karşısında, son onbir yılın en düşük düzeyine indirecek şekilde devalüe etmesi ve dolar satıp altın alması, Trump'ın FED'e uyguladığı baskıyla inen faizlerin bile piyasayı Dolar ve ABD ekonomisi lehine düzenlemesine engel olmuştur. Çin, analizden de görüleceği üzere gerçek ve büyük bir tehdit olarak, en büyük rakibi olan ABD'yi çaresiz duruma düşürebilme gücüne sahiptir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle ve İngiltere ile Birliğin kurallarından bağımsız ayrı ayrı  ilişkiler geliştiren Çin, Afrika'dan sonra Avrupa'yı da istila etmiş durumdadır. Ne var ki ABD, Çin'e karşı müttefikleri ile ortak çalışacağı yerde, müttefiklerini de ayrı ayrı hedef tahtasına oturtmakta ve yaptırımlar uygulamaktadır. Türkiye, satanist para patronlarının ürettiği bu kaostan büyük dersler ve imkanlar üreterek küresel arenada yükseldiği süper ligdeki yerini sağlamlaştırabilir...
Seçkin Deniz, 10.08.2019

Dealing with the Dragon

"Pekin ile yeni bir anlayışa ulaşmak için, Çin'in tarihini ve liderlerini motive eden dünya görüşünü ve beklentilerini takdir etmeliyiz."

Winston Churchill, Rusya’dan “gizem içinde gizemli bir şekilde gizlenmiş bir bilmece” olarak bahseder. Kuşkusuz, birçok insan aynı şeyin Çin için söylenebileceği konusunda hemfikir. Çin'le ilgili yaklaşık 40 yıl boyunca, önce bir üniversite öğretim görevlisi olarak, sonra da Dış Tarım Servisi'nden bir diplomat olarak, onlarca ülkeden yüzlerce memurun ve ihracatçının haksız yere reddedilen gönderilerden ve mantıksız kilişelerden müzakere pozisyonlarında Dünya Ticaret Örgütü taahhütlerini açıkça görmezden gelmeye kadar Çin davranışları karşısında yaşadığı şaşkınlığı ve hüsranı gördüm.Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti, 1979'da diplomatik ilişki kurduklarından beri, ilişki barışçıl ve müreffeh bir dünyada ortak çıkarlarla ilgili parlayan iyimser yaklaşımlarla gerginlik ve karşılıklı güvensizlik arasında gitti geldi.. ABD tarafı, mutlu bir gelecek için her zaman umut beslemek, Çin'in uluslararası topluluğa “sorumlu” bir oyuncu olarak katılacağı ve “kurallara dayalı” bir ticaret ve diplomasi sisteminin herkese bir iyileşme ve zenginleşme olarak yansıyacak bariz faydalarının kaçınılmaz olarak Çin'de yol açacağı temel  değişikliklerin gerçekleşeceği varsayımına sahipti.

Pekin’in 2001’de DTÖ’ye girmesinden bu yana, Çin ile ticaret patladı ve ülkenin bir pazar olarak potansiyeli her zamankinden daha fazla oldu. Ancak, uluslararası toplumun güvenilir ve geleneksel bir üyesi olarak faaliyet gösteren Çin'in vaatleri gerçekleşmedi ve şu anda her zamankinden daha ileride görünüyor. Bunun yerine, Çin’in göze çarpan ekonomik yükselişi çirkin davranışlara ve haksız rekabet uygulamalarına yol açmıştır. Çin’in sıkça ve titizlikle DTÖ kurallarına bürünmesi, ABD ve “düşünen” tüccarlar, politika yapıcılar ve müzakereciler arasında milyarlarca dolarlık ticaretin kaybedilmesine ve şaşkınlığa neden oldu.


Yani, ne oluyor? Çin neden “normal” bir ülke gibi davranmıyor ve kurallara uymuyor? Pekin neden küresel topluluğun güvenini zedeleyecek şekilde hareket ediyor? Çin bu  kendini yıkıcı eylemlerini şimdi, tam olarak tarihi başarıları onu dünyanın ikinci en büyük ekonomisi haline getirmişken ve dünya sahnesindeki yeni öncülüğünün küresel bir lider olarak görülme arzusunu yeniden gündeme getirmişken neden sürdürüyor? “Orta Krallık” olarak haklı konumu olarak gördüğü şeyleri geri almak mı istiyor? En önemlisi, etkisinin çok büyük olduğu bir dünyada Çin'i pozitif bir güç olmaya nasıl teşvik ediyoruz?


İsteğe Bağlı Gereksinimler ve İsteğe Bağlı Araçlar gibi Kurallar


Diplomatlara ve diğer uluslararası pratisyenlere, birçok Amerikalı'nın şok edici bulduğu Çin'in eylem ve tepkileri, büyük ölçüde temelde farklı beklentilere ve dünya görüşlerine kadar izlenebileceği için şaşırtıcı gelmeyecek. Küresel ekonomik rekabet söz konusu olduğunda, bu farklı görüşler (a) devletin rolünü ve sorumluluğunu ve (b) kuralların ve düzenlemelerin rolünü ve amacını içerir.


Devletin ticaretteki rolünün Amerikan ideali, katılımcıların “yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinde koşması” için rekabet edebilecekleri ve çaba gösterebilecekleri şeffaf, öngörülebilir bir eşitlikçi sistem oluşturmak ve polislik etmek olsa da Çin idealleri çok farklı. Bildiğim çoğu Çinli, devletin şu anda yaptığı kadar değil, daha aktif bir rol alması gerektiğine de inanıyor. Devletin iç huzuru ve refahı sağlama sorumluluğu bulunduğundan, her seviyede hükümetin ticareti geliştirmekte aktif ve önyargılı katılımcı olması doğaldır.


Benzer şekilde, Amerikan görüşü kuralların ve düzenlemelerin eşit olarak ve tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiği yönünde olsa da, Çinli devlet yetkililerinin daha geniş politika hedeflerinin peşinde koşması ya da kuralları ve düzenlemeleri başka bir politika aracı seti olarak ulusal çıkarlara hizmet etmek için kullanması beklenmektedir. ABD devleti ve şirketleri, sırları çalınan ya da gönderileri haksız yere reddedilen tek devlet ve şirketleri değildir. Gerçekten de, uluslararası ticaret normlarını ihlal etmek söz konusu olduğunda, Çin bir ayrımcılık yasağı modeli olmuştur.


Çinliler, “ilke” ye olan saygımızdan gerçekten şaşırıyor ve sömürülecek bir zayıflık olarak görüyorlar. Dünya Ticaret Örgütü’nün her ülkenin kendi yönetmeliklerini oluşturma hakkına sahip olduğu beyannamesinden alıntı yaparak, Çin’in haksız bir ticaret engelini savunmaya çalıştığı birçok ticari görüşmede bulundum. Temel olarak Çin, “hukukun üstünlüğüne” dayanan bir ticaret sistemini reddediyor ve hatta herkesin kafasını karıştırıyor ve kendi yaptığı “kanuna kurala" uydurmaya çalışıyor.


Çin'in Davranışlarını Anlamak


Çin'in ticaretteki ve ekonomisinin tüm diğer kısımlarındaki müdahaleci ve otoriter rolünün kökü, diğer yerlerde, kıtlıkla ilgili deneyiminde, özellikle de gıda kıtlığında bulunabilir.


Yabancı Servis Enstitüsü alan çalışmaları dersinde onlarca yıl önce öğrendiğim gibi, dünyadaki hiçbir ülke Çin'den daha fazla açlık çekmedi. Tekrarlayan kıtlığın etkisi çok yaygındı ve Çin dilinde çok derinlerde gömülüydü. Çince 'de “Nüfus” sözcüğü  “kişi” + “ağız” kelimesinden oluşur ve merhaba demenin bir başka şekli, “Henüz yemek yedin mi?”dir (Buna karşılık, İngilizce olarak “kişi başına” deriz. Yunanca'da “baş başına” anlamına geliyor. Çoğu Batılı dilde selamlamada (hal hatır sorma), sağlık ve aile hakkında, belki de yaşam için en büyük tehdit olan açlıktan ziyade hastalık olduğu için soruluyor.)


Çin tarihinin en kötü kıtlıklarından biri, 1949’da PRC’nin kurulmasından sonra gerçekleşti. Bu, Çin’in mevcut liderliğinin çoğunun biçimlendirici yılları sırasında yaşandı.


Pek çok Amerikalı'nın şok edici bulduğu Çin'in eylemleri ve tepkileri, büyük ölçüde temelde farklı beklentilere ve dünya görüşlerine göre izlenebilir.


Tarihin ve emperyal Konfüçyüs geleneğinin güçlü ağırlığıyla birleştiğinde, bu uzun yıllar süren muazzam acı ve kargaşa, Komünist Partide güçlü, merkezi otoritenin insanlar için daha yüksek bir yaşam standardı getirmesi için gerekli olduğu inancını tazeledi ve sağlamlaştırdı. Yine de, ÇHC liderliği kadar güven ve konumunun davranışını haklı gösterdiğine emin olarak, birçok Çinli yetkili Çin'in büyümesinin ve refahının diğer ülkelerle yapıcı ekonomik ilişkilere bağlı olduğunu kabul ediyor.


ÇHC’nin DTÖ’ye ve diğer uluslararası normlara saygısızlığı da Çin’in yaratımlarında yer almamasından ve uluslararası anlaşmalarla olan deneyimlerinin hoş olmamasından kaynaklanıyor. Dünyanın en zengin ve en gelişmiş ülkesi olarak birçok yüzyıldan sonra Çin, 19. ve 20. yüzyıllarda istilalar ve “eşitsiz anlaşmalar” yaşadı. Son derece küçük düşürücü olan bu deneyimler, Çin liderlerinin Güney Çin Denizi'ndeki Çin asırlık “Dokuz Çizgisi” toprak iddiaları konusundaki agresif adımlarını da içeren uluslararası ticaret ve güvenlik sorularına nasıl yaklaştıklarını şekillendirmeye yardımcı oluyor. Elbette, kabul edilemez davranışları anlamak, onu affetmek demek değildir.


Çin'in davranışlarını değiştirmenin en iyi yolunun müttefiklerimizle birlikte çalışmak olduğuna inanıyorum. Pekin'in modu operandi bölmek ve fethetmektir. Amerika Birleşik Devletleri Çin ile “baştan sona” gidecek kadar güçlü olsa da, diğerleri değildir. Çin, güce saygı duyuyor. Bu ülkeleri çabalarımıza dahil edebildiğimiz ölçüde, hepimiz bu kadar uzun boylu kalacağız.


Rekabetçi Liderlik


Gördüğüm uluslararası liderlik hakkındaki en belirgin ve anlayışlı ifadelerden biri Başkan Dwight David Eisenhower'ın veda konuşması. 1961'de, Birleşik Devletlerin dünyadaki baskın bir güç olduğu  kabul edildiğinde,“Bu öncülüğün açıkça anlaşılmasıyla gurur duyuyoruz, ancak Amerika’nın liderliğinin ve prestijinin yalnızca eşsiz maddi ilerlememize, zenginliklere ve askeri gücümüze değil, gücümüzü dünya barışı ve insani iyileşme çıkarlarına nasıl kullandığımıza bağlı olduğunu fark ettik.” demişti.


Bu gerçek, Çinli liderlerin henüz öğrenemedikleri temel bir derstir. Çin, bu kadar dar bir kişisel ilgiye sahip olduğu sürece, ABD’nin en büyük küresel lideri olarak yer değiştiremez. Çin, “doğru olabilecek” ve en büyük olmanın en iyisi olduğu anlamına gelen zihniyette mahsur kaldı.


Birçok ülkenin Roosevelt, Kennedy ve Eisenhower adında önemli bulvarları ve meydanları olmasının bir nedeni var. Küresel liderlik, kamu yararına yönelik politikalar izleyerek ve belirli bir durumda ülkeyi dezavantajlı olsalar bile taahhütleri yerine getirerek ve kuralları izleyerek gösterilmekte ve kazanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca süren bozulmalara rağmen dayandığı iyi niyet ve güven rezervuarıdır. Ürünlerimizin kalitesi tüccarlarımızın güvenilirliği ile birleştiğinde, Amerika Birleşik Devletleri küresel bir lider rolünü ve küresel ticaretteki muazzam rekabet avantajını korumak için iyi bir konumdadır.


Olduğu yerde kredi vermek, sıkı çalışma, kararlılık ve ekonomik reform politikaları Çin'i dönüştürdü, yüz milyonlarca berbat yoksulluktan kurtuldu ve onu dünya lideri bir ekonomi haline getirdi. Ancak, davranışta daha az bir bilmece, gizem ve gizem haline getiren temel bir değişiklik olmadan, Çin ulusların lideri olmayacak.Notlar:


BÜYÜK DUVAR AYARLI ORTAK ZEMİN


Çin mao dun terimi (kelimenin tam anlamıyla “mızrak kalkan”) uzlaşmaz iki farklılığı tanımlamak için kullanılıyor. Biri herhangi bir kalkanı delebilecek bir mızrak ve diğeri herhangi bir kılıcı durdurabilecek bir kalkan ile savaşan iki savaşçı arasındaki sınırsız bir savaşı anlatan ünlü bir halk masalından geliyor. Buradaki kişisel tecrübemden yola çıkarak, doğru ve uygun uluslararası davranış anlayışımıza aykırı çalışan yaygın Çin uygulamalarının bir örneği var.


İthalat düzenlemelerinin tutarsız uygulaması. Bir Çin limanında reddedilen bir ürün bir başkasında kabul edilebilir. Gelen bir gönderi hakkında arama yaptığında bir ithalatçı ile buluşuyordum. “Evet… iyi… Ne ?! YOK HAYIR! Geminin BERTH SIX'e demirlemesi gerekiyor! İşlerin düzenlendiği yer burası!” Diye bağırdı. Aynı ürün için de oldukça farklı vergi tarifeleri değerlendirilebilir. Çalıştığım bir işte, yüzde 44'lük tarife sahip bir ürünü ithal eden bir şirket sıfır vergi öderken, bir diğer ithalatçı yüzde 100 ödedi.


Kendi ticari yasaklarını ve kendi söylemlerini görmezden gelmek. Ticarette uzun yıllar boyunca, Pekin'in belirli bir ABD ürününü yasakladığında Çin'in sadece dördüncü en büyük pazarımız olduğu yönünde bir şaka vardı. ABD etinin nasıl güvensiz ve Çinliler için büyük bir risk oluşturduğunu bir kez daha anlattığım bir müzakerede bir mola sırasında, karşıt konumdaki yetkili bana geldi ve “Bakan Danışmanı Shull, size karımdan bahsetmek istiyorum. Oğlumuz ABD'de üniversiteye gideceği için çok mutlu! ”


Bir müzakerenin ortasında gereksinimleri değiştirme. Çinli yetkililer, bir tarımsal ürün için yeni bir teknik gereksinime uyabileceğimizi öğrenince şaşırdılar, ara verdiler ve ardından daha katı bir açıklama yaptılar.


Artık karlı olmayan gönderileri reddetmek. İthal edilen ürünün fiyatı sözleşmenin imzalanması ile teslimat arasında düşerse, Çinli denetçilerin gönderinin sözleşmenin şartlarını yerine getirmediğini bulma ve reddetme ihtimalleri artar.


Daha önemli bir hedefe ulaşmak için bazı yasaları ve düzenlemeleri görmezden gelmek. 1980'lerin sonundaki “tek çocuk politikasının” zirvede olduğu sıralarda mahsul seyahatlerimde çoğu çiftçinin bunu görmezden geldiğini keşfettim. Bu konuda kırsal politikadan sorumlu bir Pekin yetkilisine sorduğumda şöyle dedi: “Yerel yetkililer, merkezi hükümet politikalarını yerel koşullara uyarlamalıdır. Köylerdeki tek çocuk politikası köylülere çok popüler olmayabilir. ”


İlişkiler kanun ve kuralları koyar. Bir ortak girişim yöneticisi bilgeliğin iki özelliğini paylaştı: “Sözleşmenin imzalanması müzakerelerin başlangıcını işaret ediyor” ve “İlişki iyi değilse, sözleşme sizi kurtarmaz.” (Büyükelçilik içinde bile ilişkilere yönelik bu tavırlar var. ICASS'ın ilk günlerinde, idari bölüm ajansların artık ofis malzemelerini paylaşamayacağına dair bir bildirimde bulundu. “Tamam, çünkü memurlarınızdan biri memurlarımızdan biriyle evli, bu yüzden birbirimizle birlikteyiz.”)


“İnsanlara” duyulan güvensizlik. Açık görüşlü Çin bile olsa, Çin'in demokrasi için “çok büyük” olduğunu söyledim. 1989'da Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı öğrencilerle gösteride konuştuğumda, bazıları bana şöyle dedi: “Tabii ki herkesin oy vermesine izin veremeyiz. Köylülerin eğitimi yok ve yiyecek fiyatlarını yükseltmek için oy kullanacaklardı ve bu istikrarsızlaştırıcı olurdu.”


“Piyasa”nın güvensizliği. Piyasa reformlarının ilk tanıtımı sırasında bir yerel tahıl yetkilisi, “ABD hükümeti ekmeğin fiyatını nasıl belirliyor?” Diye sordu. Hükümetimizin bunu yapmadığını açıkladım; fiyat yüzüyor, “100 kişi ve 50 somun ekmek varsa, bir fiyat var; 50 kişi ve 100 somun ekmek varsa, başka bir fiyat daha var ”dedim. Bir an duraksadı ve “ABD hükümeti ekmeğin fiyatını nasıl belirliyor?” Diye sordu.


İmkansız standartlar koymak.  Çin, binlerce yıl boyunca mutlak devlet iktidarını ticari operasyonlar üzerinde gerçekleştirmeye çalıştı, nesnel ve eşitlikçi kurallara dayalı bir ticaret ve yasalar sistemi ile kimsenin karşılayamayacağı standartları belirledi ve sonra yetkililere, onları zorlayıp uygulamama konusunda takdir yetkisi verdi. Bu uygulama tek başına ABD gıda ve tarım ihracatında milyarlarca dolar zarar vermiştir. -Phil ShullPhilip A. Shull, Dealing With The Dragon, Temmuz/Ağustos 2019, The Foreing Service Journal, Afsa


(Philip A. Shull, 31 yıl boyunca Yabancı Tarım Servisi ile birlikte Çin'de (üç kez), Filipinler, Arjantin, Kore ve Hong Kong'da görev yapan emekli bir FSO'dur. 2017-2019 AFSA Yönetim Kurulu'nda emekli temsilcisidir.)
Seçkin Deniz, 10
.08.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı