18 Ağustos 2018 Cumartesi

SA6680/SD1100: Brookings'ten ABD'li Yetkililere: "Trump'ı Dışlayın, Çin'i İnsan Hakları ile Sıkıştırın!"

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız The Brookings'ten Ryan Hass'a ait olan metin, ABD Devleti'nde etkin geleneksel neocon davranış kodlarına uygun bir küstahlıkla kaleme alınmıştır ve Çin'le ilişkilerde 'İnsan hakları' konusunu diplomasi dışı bırakan Başkan Trump'ın dışlandığı bir çalışma paketi önermekte, Çin'i sürekli baskı altında tutabilmek için, diplomatlara, kongre üyelerine ve Trump'ın kabine üyelerine 'İnsan Hakları' konusunu demoklesin kılıcı olarak tutmayı emretmektedir. ABD Derin Devleti bunu dilediği her ülkeye uygulamakta ancak ABD'deki İnsan hakları ihlallerini umursamamaktadır. İlgiyle okumanızı öneririz.
Seçkin Deniz, 18.08.2018


4 ways the U.S. can raise human rights issues with China

 "ABD'nin Çin ile İnsan Haklarını Gündeme Getirebileceği Dört Yol"


Pekin’in, Tiananmen Olayı’nın 28. yıl dönümü anma törenleri kapsamında, Hong Kong’daki protestoculara ve Tayvan’daki politikacılara karşı son yıllarda sergilediği göz korkutma taktikleri, Çin’in insan hakları sicilini eleştirmek için genişleyen çabaları hatırlatıyor.

Aynı dürtü, aynı zamanda Pekin'in Amerikan kampüsleri konusundaki genel tartışmalarını ve Çin'in denizaşırı Çin üzerindeki baskısı insan hakları sicilini savunmaya yönelik çabalarını da belirginleştiriyor.

Sadece Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde değil, aynı zamanda dünyadaki başkentlerde de Çin, ekonomik kalkınma ve iç istikrarın, din, ifade, basın ve barışçıl toplanma özgürlüğü gibi bireysel özgürlüklere öncelik vermesi gerektiğini savunarak güven kazanıyor.

Çin, ABD ve ortaklarının on yıllardır öne sürdüğü evrensel değerlere illiberal bir alternatif geliştiriyor.


Bu arada, ABD, Çin ile yaptığı anlaşmalar dahil olmak üzere, temel özgürlüklerin gündeme getirilmesinde sessiz kaldı, susturuldu. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, gerek Amerikan gerekse Demokratik ve Cumhuriyetçi olan ardıl Amerikan başkanları, Çinli meslektaşlarıyla düzenli olarak belirli insan hakları kaygılarını gündeme getirdiler.


Bu tür müdahaleler sık sık Çinli liderlerin endişe duydukları belirli vak'alara bakma taleplerini içeriyordu.. Bu taleplerde nadiren acil ilerleme sağlandı, ancak bu talepler Amerika'nın çıkarlarının gücünü açıkça ortaya koyuyorlardı ve Amerikalı yetkililerin güncel durumlarla ilgili bilgi talep etmelerini ve takip etmelerini sağlıyorlardı.

Başkanların müdahaleleri çoğu zaman  haklarında dava açılan muhalifler için daha iyi bir yargılanma sağladı. Amerikan liderlerinin insan hakları konusundaki müdahalelerinin tutarlılığı, Çinlilerin hiç sevmediği bir temel belirlemişti, ancak bu durum her zaman ABD-Çin ilişkisinin standart bir özelliği olarak anlaşıldı.


Başkan Trump, bu geleneği büyük ölçüde etkiledi; çünkü görünüşte Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile üretken bir ilişki kurmaya öncelik veriyor ve bu çabaları zorlaştıracak sorunlara yol açmaktan kaçınmaya çalışıyordu.


Sonuç olarak, Çinli yetkililer Amerikan yetkililerinin insan hakları konusundaki kaygılarını daha da küçümseyerek, bu tür kaygıların Başkan için bir öncelik olmadığını ve bu nedenle ABD-Çin ilişkilerinin yönetiminin önünde bir engel olmayacağını belirttiler.


Başkan Trump'ın yaşayacağı muhtemel bir duygu değişikliği ve insan haklarını savunmaya başlayamama olasılığı göz önüne alındığında, sorulacak soru şudur: Ne yapılmalı? 


Kongre üyeleri, kabine üyeleri ve Amerikalı diplomatlar yaşanan gevşekliği ortadan kaldırmalıdırlar. İşte bunu hemen yapabilecekleri dört alan var:

1- Yeniden diplomatik yollara dönmek: Amerikalı yetkililer, fikirlerin savaştığı diplomatik alanda şiddetle rekabet etmelidir. Amerikalı diplomatlar, Çinli yetkililerin iç istikrarın bireysel özgürlüklerin yerine geçtiğine dair iddialarına fırsat vermeden meydan okumalıdır.


Özgür toplumlar tarihsel olarak daha güvenli ve refah içinde iken, baskıcı olanlar uzun vadeli istikrarı zayıflatan şikayetleri körüklediler.


2- Kongre beklentisi belirleme: Kongrenin daha üst düzey ABD yetkililerinden Çin'e seyahat sonrası insan hakları meseleleri konusundaki görüşlerini bildirmeleri isteneceği yönündeki beklentileri belirlendikçe, ABD'deki üst düzey yetkililer için bu tür meseleleri Çinli muadilleri ile paylaşacaklarından standart uygulama haline gelecektir.


Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BM Büyükelçisi Nikki Haley, insan hakları savunucularıdır ve bu konularda daha aktif hale gelmek için kongrenin bir talep sinyalinden faydalanacaklardır.


3- Karma konularda yenilenmiş enerji: Temel özgürlükler için ısrarlı savunuculuk önemli olmakla birlikte, Çin'deki yaşam kalitesi konularına ilişkin kamu bilincini artırmaya yönelik çabalar da artmaktadır.


Çin vatandaşları daha fazla koruma talep ettikçe, Çin yetkilileri için vatandaşların beklentilerine uygun daha fazla tepki gösterme yönünde baskılar artıyor. Geçmiş örnekler arasında Çin’de hava kalitesi ve maluliyet hakları konusunda halkın bilinçlendirilmesi yer alıyordu. Daha fazla çalışılacak potansiyel olarak olgunlaşmış alanlar arasında gıda güvenliği, eğitime erişim ve bilgiye erişim bulunmaktadır..


4- Ortaklar ile güçlendirilmiş koordinasyon: Birleşik Devletler, ortak diplomatik temsillere yönelik çabaları daha da güçlendirebilir, Sincan ve Tibet'teki şartları değerlendirmek için resmi yetkililerin ortak ziyaretleri yapılabilir ve tek suçu Nobel ödüllü merhum kocası Liu Xiaobo'yu sevmek olan da Liu Xia dahil tanınmış Çin muhaliflerinin serbest bırakılması için çağrıda bulunabilirler.


Birleşik Devletler ve benzer ortaklar, Çin'in (ve Rusya'nın) muhalefetin bastırılmasına yönelik yasaların, yönetmeliklerin ve gözetim araçlarının geliştirilmesi ve ihracının yanı sıra, Çin içindeki vatandaşlara bilgi erişimini sağlayamayan yabancı bilgi teknolojisi şirketlerine karşı ayrımcılığı nasıl ele alacaklarını ortaklaşa ele almalıdırlar. .

Pekin, pek çok kişiden özel olarak, kamuoyundan, iki taraftan ve benzer görüşlü ortaklardan paralel olarak ne kadar çok şey duyarsa, insan hakları sorunları ile ilgili politikalarını belirlerken dış tepkiler vermesi daha olasıdır.

Bu liste açıklayıcıdır, kapsamlı değildir. Ana nokta şu ki, Başkan Trump'ı içermeyen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin topuklu ayakkabılardan kurtulmasına yardımcı olacak ve Çin ile insan hakları konularında inisiyatifi yeniden ele almak için atılacak acil adımlar var.

İnsan hakları konusunda adalet, daha geniş ikili ilişkiden ödün vermeyecektir. İnsan haklarına yönelik sessizlik, başka hiçbir hedefe ulaşmayı kolaylaştırmayacaktır.


Amerikan değerlerini teşvik etmeye odaklı tutarlı bir sadakat, ABD ile Çin arasında sağlam bir ilişki kurarken kamu desteğini sürdürmenin en kesin yoludur. Bu, hem Washington'un hem de Pekin'in uzun vadeli çıkarlarına hizmet edecek olan bir hedeftir.Ryan Hass, 21 Haziran 2018, The BrookingsSeçkin Deniz, 18.08.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarNot: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı