4 Eylül 2018 Salı

SA6765/SD1121: Sonsuz Ark Sohbetleri 16

"Bugün, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarını yaşarken insanın bilgiye olan ihtiyacı derinleşen mutsuzluk ve kaos sonucu evrilerek doğru bilgiye olan ihtiyaca dönüştü."


İnsanlık tarihi boyunca insan edindiği bilginin hayatına yansıması ile bir kimlik, kişilik inşâ ederken daima edilgen olmanın acılarını yaşamıştır. Bilgi, doğru ya da yanlış (manipülatif-spekülatif) bilgi olarak tasnif edildiğinde, insan zihninin ne kadar büyük bir tehdit altında olduğu daha net görülebilir. Doğru ile yanlış bilginin mücadele alanı insan zihnidir; çünkü davranışlar zihnin ürettiği sonuçlardır.


Bebeklikten itibaren ailenin, çevrenin baskılayarak öğrettiği bilgi insanın her şeyine müdahale ederek onu yönetir; doğal olarak insanı yönetmek isteyen herkes insana öğretilecek olan bilginin de kontrolünü eline almak ister. İnsan sistemler ve devletler üreten hakim gücün amaçları doğrultusunda eğitilir ve yönetilir. Bu devasa güç karşısında insan çok zayıftır; Allah'ın insanlara elçi göndermesinin temel amacı da, bu hakim gücün manipüle ederek değiştirdiği doğru bilgiyi yeniden öğretmektir.


Güç savaşlarının bilgi odaklı sürdüğü zayıf iletişim zamanlarında tapınaklarda ya da herhangi bir vaaz alanında vaizler gücün elçileri olarak istenilen formdaki ve içerikteki bilgiyi insanlara yaydılar, çok az sayıdaki yazıcılar da aynı işlemi metinlerde yaptılar, ancak yazılı metinler gücün kontrolü altındaydı ve seçilmiş kişiler ulaşabiliyordu; matbaanın keşfi ile birlikte bilginin yayılma hızı arttı ve eşzamanlı olarak bilgi üretim merkezleri olarak Ateist-Pozitivist paradigmanın savaşçıları binlerce metin ürettiler. Bilgi ulaşılabilir oldukça içeriği daha fazla yanlışla insanı etkilemeye başladı. İnsanlar son üç yüz yılda her geçen yıl daha da artan hızla kendilerine öğretilen bilginin etkisi ile değiştiler.

Bugün, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonlarını yaşarken insanın bilgiye olan ihtiyacı derinleşen mutsuzluk ve kaos sonucu evrilerek doğru bilgiye olan ihtiyaca dönüştü. Yanlış-manipüle edilmiş bilginin insanı getirdiği noktada verdiği, kazandırdığı davranışlar bütün olarak insanı aşağılayan, hassasiyetlerini yok eden ve hayvansı özgürlük katmanlarında gezinir hale getiren özellikler kazandılar. Çok hızlı değişen insan, nesiller arası geçişi doğru yönetemez hale geldi ve tıkandı.


İnsan aklının ya da insanın en büyük güvencesi olan vicdan ve doğru bilgiye duyduğu merak açılacağı alanlarda doğru bilginin güvenlik alanına muhtaç durumda. Sonsuz Ark olarak, hakim gücün etkisinde kalmaksızın, soruşturulmuş ve emin olunmuş bilgi ile internet yayıncılığı yapmaya devam ediyoruz. Güç savaşlarının ana alanı olan Bilgi, bu anlamda içerdiği her şeyi yayanı da sorumlu tutmaktadır. 


Biz, reklam almadan, sadece okurunun doğru bilgiye ve yoruma olan ihtiyacını dikkate alarak çalışıyoruz. Ancak işimizin çok zor olduğunun da farkındayız. Devasa bir güce karşı, ancak okurunun samimi ilgisi ile yürüyenlerin yaşadığı şeyler pek değişmiyor, çok küçük adımlarla ilerleyebiliyoruz. Buna karşılık bizi teselli eden şeyler de var; meraklı bir doğru bilgi arayıcısının ulaşabileceği bir yer inşâ etmiş olmak ve bilmenin getirdiği öğretme ve yayma sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek... Bir tür antik çağ gezgin vaizleri gibi azız ve etki alanımız ancak ulaşabildiğimiz zihinlerle sınırlı...


Yolculuğumuz sürüyor; Pozitivizm'in Ateizm'e ve şimdide Satanizm'e dönüştüğü bu kaos çağında Allah'a inanmanın verdiği güvenle ve sabırla çalışmaya devam ediyoruz.Selam ve sevgiyle...

Seçkin Deniz, 04.09.2018, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark SohbetleriSonsuz Ark Sohbetleri

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
.

Seçkin Deniz Twitter Akışı