19 Haziran 2018 Salı

SA6342/SD1031: Sonsuz Ark Sohbetleri 7

 "Bütünüyle dünya, ihtiyaçlarının farkında olmayan bir ruh hali ile muzdariptir. Türkiye, alternatif üretme hakkını elde eden bir ülke olarak İhtiyaçlar Sorunu'nu da ele alırken önderlik etmekle mükelleftir."

 

Türkiye'nin ihtiyaçlarını nasıl belirliyoruz?  Bu henüz sorulmamış bir soru değil, ancak bu sorunun bütünü kapsayan bir soru olarak sorulmamış olduğu açık. Halen Maslow'un hiyerarşik ihtiyaçlar piramidini aşamamış bir algının etkisi altındayız, çünkü 'ihtiyaç' kavramını felsefî olarak tartışmayı akletmiyoruz, ihtiyaç listesini güncellemek gibi bir 'Temel İhtiyaç' açlığı çektiğimizin farkında değiliz. Oysa iletişim ve uzay çağı olarak adlandırdığımız yirmi birinci yüzyılda, ihtiyaçların birbirleri ile ilişkisi geçmiş insanlık tarihinde olduğundan çok daha karmaşık ve hassas karar noktalarını gerektiren bir öneme sahip.

Ne yapmalıyız? Sorgulamaya nereden başlamalıyız? Maslow'un fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ve sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı ve en üst düzeyde kendini gerçekleştirme ihtiyacı gibi sınırlı , sınırları birbirinden uzaklaştırılmış beş temel ihtiyacın önem sırasının artık önemli olmadığı bir çağdayız. Aynı anda yeme-içme, giyim-moda, barınma-kentleşme, savaş-terör-güvenlik-eğitim, iş, saygı-sevgi-ahlak, sağlık, ulaşım, iletişim, algısal saldırılara karşı savunma, özgürlük, sömürü, teknoloji, yapay zeka sorunları ile karşılaşan ve bu sorunlara karşı ihtiyaç duyduğu araçları isteyen insana teklif edilen ve bütün bu ihtiyaçlarını düzenleyen temel 'Din' ihtiyacı nasıl giderilmelidir?

Dünya güncellenmemiş ihtiyaçlar sorunu ile başa çıkma konusunda yeterli bir duyuşsal serinliğe sahip olma özelliğini yitiren kaotik bir bozunma çağındadır ve uyuşturucunun yasallaşması, eşcinselliğin normal sayılması, dinlerin etkisizleştirilmesi, esmer- beyaz kadın ticareti, alkol bağımlılığının yaygınlaşması, bireysel ve kitlesel şiddetle artan ölümler, kürtaj gibi insanlık dışı uygulamaların yaygınlaştırılması talebi, aile kavramının yok olması gibi yüz yüze kalınan sorunlarla insanlığın geleceği ciddi bir tehdit altındadır. Bütünüyle dünya, ihtiyaçlarının farkında olmayan bir ruh hali ile muzdariptir. Türkiye, alternatif üretme hakkını elde eden bir ülke olarak İhtiyaçlar Sorunu'nu da ele alırken önderlik etmekle mükelleftir.

Sonsuz Ark, geniş tuttuğu yayın çerçevesi ve içerik çeşitliliği ile algıları etkilemeyi hedeflemektedir. Sonsuz Ark'ın 1 Temmuz 2012'den bu yana bunu ne kadar başardığını ölçebilecek araçlara sahip değiliz, ancak dünyayı izlemek ve insanların ihtiyaçlarını belirlemek gibi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı, bu ihtiyaçların ahlakî ölçülerle nasıl giderilmesi gerektiğine dair felsefî tartışmaların geciktiğini söylemek ve Yeni Türkiye'nin yetkililerini uyarmak zorunda hissediyoruz.


Sonsuz Ark, sorular, uyarılar ve başlangıçlar için iyi bir yer olabilir, ancak bütün olarak yeterli olması mümkün değildir.


Seçkin Deniz, 19.06.2018, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark Sohbetleri
Sonsuz Ark Sohbetleri

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Seçkin Deniz Twitter Akışı