5 Haziran 2018 Salı

SA6261/SD1011: Sonsuz Ark Sohbetleri 5

"Sonsuz Ark, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu sağlıklı bilgiye, analizlere ve sağaltıcı perspektiflere duyduğu saygı gereği, yayınladığı çeviriler ve analizlerle etkin bir şekilde katkıda bulunmaya devam ediyor."


Türkiye tarihi rolüne geri dönerken, yakın müslüman ve hristiyan coğrafyamızdan Doğu ve Batı Avrupa'ya, Balkanlara, Afrika'ya, Amerikan Kıtasına, Rusya'ya, Orta Asya'ya, Güneydoğu ve Güneybatı Asya'ya, Uzakdoğu'ya yönelik ilgilerimizin de eşzamanlı olarak artması gerekiyor. 

Türkiye Ortadoğu'da daralan hareket alanına ilgisini yoğunlaştırarak tarihi rolünü kavrayamaz ve gerekli olanı tasarlayamaz. Ortadoğu bu aşamada ihmal edilebilir bir sonuçtur, başlangıç değildir; doğal olarak dünyanın nasıl değiştiğini yüz yıllık ilişkilerin ve siyonist güdümlü dünya düzeninin nasıl aşama aşama yıkıldığını dikkatle izlemeli ve stratejik analizlerimizi sağlam verilere isnad etmeliyiz.

Bugün Çin tarafından finansal anlamda  istila edilen ve ABD-Trump tarafından yeni vergi tarifeleriyle askıya alınan Avrupa Birliği fason bir karakter olarak Fransa'da Macron'un Cumhurbaşkanı yapılmasına bağlanmış zayıf bir umut olarak duruyor. Yıpranmış bir Merkel'le Almanya korumacı politikalara dönük yaklaşımları desteklerken birliğin Franco-Cermen temeli umutsuz bir şekilde Macron-Merkel ikilisinin AB'de yapacağı reformlarla, özellikle Rusya ve Türkiye gibi iki güçlü 'düşman'a karşı yeniden diriltilmek isteniyor. Aynı zamanda on yıllık politik ve ekonomik çöküş dönemini geride bırakmak isteyen ulusalcı akımların etkisindeki AB karşıtı partilerin kurduğu koalisyonla İtalya, Avrupa Birliği'nin sarsılmış temellerini ortadan kaldırmaya yönelik potansiyeli ile güçlü bir şekilde geliyor.

Kendi içinde onlarca parçaya ayrılmış Batı artık geleceği tasarlayan bir güce sahip değil, her bir ülke kendi geleceğine dair endişeler taşırken yetmiş yıllık birliktelik hızla yerini belirsizliğe, yoksulluğa, artan şiddet ve teröre, yaygınlaşan suç şebekelerine terk etmiş durumda. Çin, bağımlı olduğu ithalatçı Batı'nın yaşadığı sarsıntılardan etkilenmemek ya da daha az etkilenmek için Batı'lı ülkelerle ikili ilişkiler geliştirmeye, Mao Kültürü'nü zayıflatan yeni liberal stratejilerle komünizmden uzaklaşmaya çalışırken, Rusya, Batı'nın hegemonyasını, Batı'yı doğalgaza bağımlı hale getirerek etkisizleştiriyor ve Batılı değerleri kültürel alandan silme çabalarını derinleştiriyor.

Sonsuz Ark, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu sağlıklı bilgiye, analizlere ve sağaltıcı perspektiflere duyduğu saygı gereği, yayınladığı çeviriler ve analizlerle etkin bir şekilde katkıda bulunmaya devam ediyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri bu genel perspektif içerisinde bir an önce tamamlanmasını istediğimiz bir süreç olarak Türkiye'yi daha etkin bir role taşıyacak değere sahiptir; büyük bir ihtimalle Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçileceği ve Ak Parti'nin TBMM'de etkin bir çoğunluğa sahip olacağı 24 Haziran sonrası Türkiye'nin zayıf karnı olarak değerlendirilen, döviz-petrol ve doğalgaz bağımlılığı masaya yatırılacak ve sonuç alıcı bir kararlılıkla dolarizasyondan kurtulmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarını arttırmaya odaklanmış stratejinin derinleştirilerek uygulanması sağlanacaktır.

Tarih, hiçbir zaman çökmüş olan imparatorlukların dirildiğinden bahsetmez, Batılı Siyonist-Satanist emperyalizm-hegemonya doğuyu da kendi bağımlılıkları ile kuşatmış olduğundan Doğu da Batı ile birlikte çökmektedir. Türkiye hata yapma hakkından yoksun olarak bu yolculuğunda yalnızdır ve örneksizdir; bu derin ve yaygın çöküşten kurtulmanın yolu da insan hakları, özgürlükler, ekonomi ve kültürel, sosyolojik, ahlakî ve dinî değerlere dair yeni perspektifler ile birlikte halkın da desteklediği adalet uygulamalarını taviz vermeden geliştirmekten geçmektedir.

Sonsuz Ark; etkin ve olumlu bir eleştirinin güçlü bir eleştiri anlamına geldiği düşüncesiyle yayınlarında eleştiri odaklı yaklaşımlar sergilemeye devam edecektir.Seçkin Deniz, 05.06.2018, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark Sohbetleri
Sonsuz Ark Sohbetleri

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.


Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı