2 Haziran 2018 Cumartesi

SA6245/SD1005: Emmanuel Macron'un Saf Liberalizm Eleştirisi

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Globalist-Küreselci sermayenin 'Avrupa Egemenliği' politikası için özel bir proje olarak tasarladığı Macron'un Fransa'ya Cumhurbaşkanı yapılmasının temel mantığını izah ettiği gibi, Trump'ın 'Önce Amerika' politikası ile Globalist-Küreselci dünya düzenine karşı açtığı savaşın temel gerekçelerini de kısmen açıklamaktadır. Trump "Globalist-Küreselci dünya düzeninin sahiplerinin 'kötü rolü' oynayan bir adamı mıdır, bu düzende bir araç olarak kullanılan ABD'yi kurtarmak için ortaya çıkmış bir kahraman mı?", sorusunun cevabına dair de ön bilgi edinebileceğiniz analiz, dağılan Avrupa Birliğine dair kaygıların liberaller tarafından giderilmesi gerektiğini dikte eden, ABD'ye ve yayılmacı Çin'e karşı AB'nin kazanımlarını korumaya çalışan 'üçüncü bir yol'un var olduğunu iddia eden Macron'u destekleyen niteliği ile de öne çıkmaktadır. Macron'un Beyaz Saray gezisi Trump tarafından bir fiyaskoya dönüştürüldüğü için, Macron, grevlerle, protesto gösterileriyle dalgalanan Fransa'da küçük işletmeleri desteklemekten vazgeçen bir yöntemle umutsuz bir şekilde yeniden başlamanın yollarını aramaktadır.
Seçkin Deniz, 02.06.2018


Emmanuel Macron’s Critique of Pure Liberalism

"Donald Trump'ın en yakın yabancı dostunun Fransız Cumhurbaşkanı olması bir kaza değil."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Amerika'ya yaptığı ziyareti karşıtlıkların buluşması olarak kategorize etmek cazip geliyor: Macron, serbest ticareti ve Avrupa Birliğini destekleyen 'globalist-küreselci', ABD Başkanı Donald Trump milliyetçi ve popülist. Tartışmalarının, İran nükleer anlaşmasının kaderinden iklim değişikliği ile mücadeleye kadar, tüm bunların karşı karşıya olduğu ticaret savaşlarının arka planına karşı, üzerinde anlaştıkları zor meseleleri de içereceği açıktır. Fakat iki cumhurbaşkanının yakın ilişkilerinin gerçekliği yanlış yorumlanmıştır; çoğunlukla Macron'un kendisi yanlış anlaşılmıştır.


Her ne kadar radikal olarak farklı platformlara sahip olsalar da, her iki cumhurbaşkanı da kendilerini  eski siyasi kuruluşları sarsan, siyasal kuralları yeniden yazmış, beklentilerin tersine zaferler elde etmiş isyancı olarak görüyorlar.. Fakat benzerlikleri basit bir tarz meselesi değildir. Macron, onu suçlayanların iddia ettiği gibi, hiçbir zaman, diz çöken postmodern bir “globalist- küreselist” olmadı. Tam aksine, hem iç hem de dış politikada, sistematik olarak korumaya odaklanmış popülist itirazları liberal bir çerçeveye kanalize etmeye çalışmış, hiçbir zaman vatanseverlik iddiasıyla kimsenin kendisine karşı çıkmasına izin vermemiştir.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 13 Temmuz 2017'de Paris'te Donald Trump'ı ağırladı.  (Pierre Suu / Getty Images)

Gözlemciler genellikle Macron'u Clinton-Blair'in var olan sağ ve sol arasındaki farkı ikiye ayıran Clinton-Blair “üçüncü yolu”nun Fransız varisi olarak tanımladılar. Aslında, bu farkı, milliyetçi günah ve küreselci inanç arasında üçüncü bir yol çizerek aşmaya çalışıyor. Fransız cumhurbaşkanı, görevinin kapsayıcılığının -ki bunun başarısını ya da başarısızlığını belirleyeceğinin - kesin olarak farkındadır; görevi sadece AB'yi değil, bir bütün olarak küreselleşmeyi de reforme ederek liberal demokrasiye olan güveni yeniden tesis etmek olacaktır.

Macron için, bu projede Fransa'nın kaderinden çok daha fazlası var. 18. yüzyıla kadar uzanan “modern zamanların büyük uzlaşmaları”nın saldırıya uğradığını iddia ediyor. Bu hassas denge, herkesin yararına, istikrarlı ve gelişen bir orta sınıfa ve bireysel özgürlüklere, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne destek veren başarılı bir piyasa ekonomisine dayanıyor. Bu uzlaşma, ekonomik dengesizlikler ve onlar için sanrılı çözümler sunan bir “milliyetçi cazibe-büyü” tarafından tehdit ediliyor. Macron, bunun yerine, orta sınıfın aleyhine, yasadışı rekabete dönüşmesine izin verilen bir “küreselleşme krizi” nin nedenlerini ele almayı öneriyor.


Bu inanç, aynı zamanda, Cumhurbaşkanının Eylül 2017'de Sorbonne'daki Avrupa reformu ile ilgili konuşmasının özünde de yer aldı. Avro bölgesi entegrasyonundan ortak savunma girişimlerine dek bir dizi öneriyi gündeme getiren Macron, AB'nin milliyetçiliğe geri çekilmeksizin popülist başarılı temalara uygun olması gerektiğini düşünüyor. Atina'da, başka bir konuşmasında, AB'ye yönelik vizyonunu “Avrupa egemenliği” terimini, ulusal egemenlik ile Avrupa entegrasyonu arasındaki gerilimlerin üstesinden gelme girişimi açısından bir çelişki iddiasıyla özetledi.

Macron'un kök problemleri çözme yolu, liberallerin uzun zamandır görmezden geldiği her şeyden önce, ticaret ve göç gibi bölünme sorunlarının ele alınmasını içeriyor. Popülist korkular, sınırların kontrolsüz kaldığı algısı tarafından körüklendiğinde, Macron hükümeti, mal ve halkların mevcut hareketinin, 'duvarlara ve tarifeler'e dönüşen daha dramatik bir tepkiden kaçınmak için hukukun üstünlüğünü izlediğini göstermek istiyor. Macron, Fransa'ya yasadışı yollarla göç eden göçmenlerin sınır dışı edilmesini hızlandırma amaçlı tedbirler almak için zorlu bir geçiş sürecine girdi. Macron Hükümeti tarafından desteklenen bir yasa tasarısı, iltica talepleri reddedilen sığınmacıların yasadışı olarak kalma yerine etkili bir şekilde geri gönderilmesini sağlamayı amaçlıyor.


Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci politikasına överken, ayrıca Avrupa sınır kontrollerinde yatırımların artmasını istedi.. Ve, Beş Yıldız Hareketi ve Lig partisinin zaferle çıktığı İtalyan seçimlerinin sonucuna yaptığı yorumda, Fransız cumhurbaşkanı, göçü, popülist dalganın Avrupa'ya yayılmasının ardında yatan başlıca nedenlerden biri olarak gördüğünü söyledi. Macron'un ulaştığı sonuç şuydu: daha yıkıcı milliyetçi tepkilerden kaçınmak için, liberallerin, bu da nüfusun çoğunda kaygılara yol açan Avrupa'ya gelen göçmenlerin ve mültecilerin artan nüfusuyla başa çıkma konusuna ciddiyetle bakması gerekmektedir.


Macron ticarette korumayı her zaman açıkça reddetti. AB ile Güney Amerika ticaret bloğu Mercosur arasında yeni ticaret müzakerelerinin açılmasını resmen destekledi ve Trump'ın yeni vergi tarifelerini eleştirerek diğer Avrupalılara katıldı. Yine de, serbest ticaretin “adil” olmasını ve AB'nin özellikle Çin'e gelince, uluslararası ticarete yaklaşımında daha “koruyucu” ve daha az naif olması gerektiğini söyledi. Macron, serbest ticaretin desteklenmesinin, sınırın adil olmayan uygulamalar ve rekabet için açık bırakılmadığı algısına bağlı olduğuna inanıyor. Yine burada, korumacı bir tepkiden kaçınmak için, serbest ticaret yapanların çok taraflı olarak daha iyi düzenlenmiş uluslararası ticaret ihtiyacını kabul etmeleri gerekiyor.

İleriye baktığımızda, Fransız cumhurbaşkanı, liberal demokrasilerdeki daha ciddi kırılmaları önlemek için küresel ekonominin getireceği gelecekteki aksaklıklara değinme ihtiyacı olduğunu görüyor. Yeni teknolojilerin yükselişi iş piyasasında ve daha geniş ekonomilerde daha da fazla bozulma getirecektir. Macron için, bu tür yaratıcı yıkım arzu edilir bir şeydir. Ama bu yaratıcı yıkımın olumsuz etkilerini görmek istemiyorsak, Schumpeter'in Darwini olmak için, yani ekonomik dönüşümün demokrasilerimizin toplumsal dokusunun tahrip edilmesine yol açmasını istemiyorsak, ilgilenmemiz gerekiyor.


Fransa'da, Macron küçük işletmeler için düzenlemeleri kaldırarak bir başlangıç ekonomisinin büyümesini kolaylaştırmaya çalışıyor. Aynı zamanda, yönetimi, AB içinde hem dijital piyasayı hem de bu sektöre yönelik yönetmelikleri geliştirmek için görevlendiriyor. Wired ile yapılan uzun bir röportajda, yapay zekanın sağlık sektörüne olan katkısını övüyor, ancak düzenlenmemiş uygulamanın demokrasiyi tehlikeye atabileceğini de ekliyor. Burada yine Amerika’nın basit özel girişimcilerinin ve Çin’in “prensipleri ve değerleri bizim olmayan bir hükümet tarafından yönetilen çok sayıda veri topladığı” Avrupa’nın üçüncü bir yolunu anlatıyor. Bu rakiplere karşı Macron’un hedefi, uluslararası rekabetçilik ve politik gözetimin bir karışımı olarak “Avrupa’da bir Avrupa egemenliğini yeniden yaratmak.”


Küresel bir ekonominin olumsuz etkilerini hesaba katmak, iklim değişikliği söz konusu olduğunda göz kamaştırıcıdır. Bu nedenle Macron'un iklim değişikliğine karşı Paris anlaşmasındaki imza konusunu ele alması ve anlaşmayı savunması doğaldır. Uluslararası kamuoyunun kendisini hem işbirlikçi dünya düzeninin savunucusu hem de küreselleşmenin reformeri olarak görmesine izin verdi. Daha da önemlisi, Paris iklim anlaşması, gönüllü taahhütlerle ulusal egemenliği koruyan ve yalnızca devletleri değil, özel sektörü ve sivil toplumu da bir araya getiren modernleştirilmiş bir çok taraflılık için yeni bir şablondur. Tamamen gönüllü bireysel ulusal taahhütlerden oluşan anlaşma, Macron'un kendi egemenlik ve karşılıklı bağımlılık vizyonunu mükemmel bir şekilde göstermektedir. İlginç bir şekilde, Macron’un Trump’ın Paris anlaşmasından çekilmesine verdiği yanıt doğrudan ABD valilerine, belediye başkanlarına ve şirketlerine hitap etmek olmuştu.


Dış politikaya gelince, Charles de Gaulle'den bu yana her Fransız cumhurbaşkanı Fransız bağımsızlığına vurgu yaptı. Bu, ülkenin nükleer kapasitelerine ve Sahel'de olduğu gibi güvenlik çıkarlarını savunmak için asker sağlama yeteneğine dayanan özerk bir savunma politikasını sürdürmek için sürekli çaba göstermektir. Fakat egemenlik ve bağımsızlık, izolasyon ve kapalı sınırlarla eşitlenmemelidir; tam tersi olmalıdır. Daha fazla kontrol ve daha fazla egemenliğe giden tek gerçek yol, aktif olarak benimsenen işbirliği ve karşılıklı bağımlılıktır.

Bu, AB içindeki Fransa için ne anlama geliyor? Birincisi, Macron,  daha güçlü bir AB'ye tamamen entegre olması halinde Fransa'nın daha güçlü olacağını savunuyor. Bu argüman, Fransız düşüncesinde yeni değil, ama Macron davasını daha da zorlaştırıyor. Brexit kararı burada bir karşı örnek olarak kullanılıyor: AB'nin kolektif karar çerçevesini terk etmeye karar vererek, Birleşik Krallık, ulusal çıkarlarını doğrudan etkileyen konularla ilgili olarak masadaki yeri terk edecektir. İkincisi Macron, Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını daha özerk bir biçimde savunabilmesi gerektiğinde ısrar ediyor. Fransa cumhurbaşkanı, Avrupa’nın askeri projeler, ortak AB sınırlarındaki devriyeler ve haksız ticaret uygulamalarına verdiği cevapları arttırmasını istiyor.


Bu vizyonun trans-Atlantik ilişkileri için sonuçları vardır. Fransızlar, hem Başkan Barack Obama'nın hem de başkan Trump'ın, farklı şekillerde ABD'nin ulusal çıkarlarını yeniden tanımladıklarını ve Avrupa müttefiklerinin çıkarlarını etkileme konusunda daha az istekli olduklarını ya Obama'nın diğer öncelikleri yüzünden ya da Trump ile görüldüğü gibi dünyanın geri kalanına daha fazla işlemsel yaklaşımını kabul etmişlerdir. Fransız bakış açısından, bu gelişmeler mükemmel bir şekilde meşrudur. Sonuçta, Fransa bir NATO üyesidir, tüm güvenlik politikası kendi temel güvenlik çıkarlarını koruma gerekliliğine dayanmaktadır. Avrupalıların da bu trans-Atlantik değişikliklerine uyum sağlamaları gerekiyor. Artan güvenlik tehditleri sırasında daha fazla, daha az tahmin edilebilir Washington ile karşı karşıya kalacaklar. Bu arka plana karşı, Macron’un “Avrupa egemenliği”, Trump’ın “Önce Amerika ”sına bir cevaptır.


Beyaz Saray'da buluştuklarında, Macron ve Trump aynı sorunları farklı, ama ters olmayan bir açıdan ele alacaklar,. Amerikalı mevkidaşı  kadar, Fransız devlet başkanı her iki ülkeyi de süpüren popülist havayı anlıyor. Fakat Macron, açık ve işbirlikçi bir dünya düzenini korurken farklı bir dizi cevapla ona yaklaşması gerektiğine inanıyor.. Trump'ı, milliyetçilik ve tek başına “Önce Amerika ” politikasının daha iyi bir anlaşma elde etmenin yolu olmadığına ikna edip edemeyeceğini görmek mümkün olmaya devam edecektir.


Paul Zajac, Benjamin Haddad | 20 NISAN 2018,  Foreign Policy


(Paul Zajac, Washington DC'deki Amerikan Girişim Enstitüsü'nde (AEI) Fransız misafir diplomattır. AEI'ye katılmadan önce Paris'teki Dışişleri Bakanlığı'nda Analiz, Planlama ve Strateji Merkezi'nin müdür yardımcısıydı. Burada ifade edilen görüşler kendisine aittir. Benjamin Haddad, Washington DC'deki Hudson Enstitüsü'nde çalışmaktadır.)

Seçkin Deniz, 02.06.2018, Sonsuz Ark, Çeviri


Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı