22 Mayıs 2018 Salı

SA6179/SD993: Brookings Entstitüsü: 'Macron Mucizesi' Fransa'yı Küresel Bir Güce Dönüştürebilir

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analizi okumadan önce Fransa'da Charlie Hepdo saldırısı da dahil olmak üzere Fransa'daki terör saldırılarını düşünmenizi öneririz. Neocon-Satanist Brookings Enstitüsü'nün bu analizinde, satanist dünya düzeninin patronlarından biri olan Rothschildlerin eski bir çalışanı olan Macron'un Fransa'da Cumhurbaşkanı olması projesini gerçekleştirmek için CIA tarafından gerçekleştirilen bu saldırılan Fransızların hangi duyarlılıklarını hedef aldığını göreceksiniz. Yine satanist dünya düzeninin sahiplerinin 2003 Irak işgaline karşı çıkan Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ı nasıl aşağıladığını ve çöken düzenin en büyük tetikçisi, jandarması ve hegemonik gücü olan ABD'nin itibarsızlaşması sonucu Macron'un Fransa'nın geleneksel eski gücünü canlandırmak ve sert ahlakın yumuşatılması olarak tanımlanan eşcinsel-homoseksüel cinsiyet teorisi de dahil olmak üzere, satanistlerin çıkarlarını sürdürmek için nasıl desteklendiğini açık bir şekilde okuyacaksınız (2017'de yapılan seçimlerde, katılım oranının yüzde 80 civarında olduğu seçimlerde Macron, (Seçime katılımın hayli düşük kaldığı Fransa'da 2. tura kalan Macron) kayıtlı seçmenlerin yüzde 43,63'ünü, Le Pen ise 22,42'sinin oyunu aldı.) Bir itiraf niteliğinde olan bu analiz, Macron'un Türkiye ve İslam karşıtı politikalarının temel mantığını anlamanızı sağlayacak, Chirac dolayısıyla cezalandırılan Fransa'ya karşılık çok parçalı koalisyona rağmen söz dinleyen Merkel'in şahsında aslında bitik olan Almanya'nın Avrupa Birliği'nin patronu haline getirildiğini öğreneceksiniz. 14 Nisan 2018'de defalarca kimyasal silah kullanan Esat rejimine bir hafta önceden duyurulan cezalandırıcı saldırıya ABD ve İngiltere ile birlikte katılması ile Fransa'nın küresel sahnelere geri döndüğünü 'kanıtlayan' Macron, Suriye'de ABD'nin kontrol ettiği ve PKK-YPG ile terörize ettiği topraklara yerleşmeye devam ediyor. Macron, ABD Başkanı Trump'ın 8 Mayıs 2018'de İran kararı sonrası yaptığı açıklamada, 'Fransa, İngiltere ve Almanya Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararından dolayı üzüntü duyuyor' ifadesini kullanarak diğer Avrupa Birliği kurumları ve ülkeleri gibi, satanist Velayet yönetimi ile yapılan İran Nükleer anlaşmasının sürmesini isteyen neocon satanistlerin sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.
Seçkin Deniz, 22.05.2018

The “Macron miracle” could transform France into a global powerhouse

Çarpıcı Cumhurbaşkanlığı zaferinden bir ay sonra ve yeni kurulan partisi (La République en Marche-Yürüyüş seçim ittifakı yaptığı Demokrasi Hareketi (MoDem) ile birlikte 577 üyeli Ulusal Meclis'te 350 sandalye kazandı) beklenmedik ölçüde parlamentoda güç kazanmasından üç gün sonra, Beşinci Fransız Cumhuriyetinin en genç cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, iyimser ve hevesli olmak için her türlü sebebi vardı. Paris Yaşasın Teknoloji Konferansı'nda 15 Haziran 2017'de, Fransa'da “yeni bir momentumun başlangıcını” ilan etti: “Fransa’nın bir başlangıç ülkesi olmasını, yeni girişmcilerle birlikte çalışan bir ulus olmasını, aynı zamanda bir girişimci gibi düşünen ve hareket eden bir ulus olmasını istiyorum.”


Onun coşkusu naiflikten geçse de, kendisini üreten politik girişimci, imkansızı başarmıştı. Sadece iki yıl önce bilinmeyen bir teknokrat olan Macron, bir süredir fosilleşmiş siyasi manzara çöktüğü zaman Fransa’nın tek başına zafer kazanmasına neden oldu.

Macron'un yeni bir başlangıç ​​vaadi, aynı zamanda geniş dış politika etkilerine de sahip. Fransa Macron'un cumhurbaşkanlığı döneminde, hem Avrupa hem de Fransız çıkarlarını geliştirmek için çok taraflılıktan yararlanırken kendisini çevik, esnek, yaratıcı ve büyük güç politikaları yürüten “başlangıç gücü” olarak yeniden icat etmeyi amaçlıyor; tarihin ivmelenmesinden yararlanmayı umuyor. Suriye'nin kimyasal silah kullanımını cezalandırmak için ABD ve İngiltere ile birlikte yaptığı 14 Nisan saldırısı, Fransa'nın uluslararası normları korumak için güç kullanma çabasını gösteriyor. Ülkenin dönüşümü aslında Macron'dan daha önce geliştiği için, Fransızların kendisini uluslararası sahnede gösterme konusundaki kararlılığı bir sürpriz olarak görülmemelidir, Fransa son on yılda tarihsel engellerden, eski alışkanlıklardan ve ahlaki sertlikten kurtulmak için çalışmıştır.


Fransız projesinin başarılı olup olmadığı görülmeye devam ediyor. Fransa'nın yeniden konumlandırılması, Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzenin hızla çökmesi nedeniyle gerçekleşmektedir. ABD, bir zamanlar istikrarın temeli iken, şimdi öngörülemez ve daha az güvenilir hale geldi. İç anlaşmazlıklar ve demokratik kurumlara karşı güvensizlikle boğuşan Avrupa Birliği, dünya sahnesinde henüz bir anlam kazanamamıştır. 


Rusya gibi devlet dışı aktörler ve bazı revizyonist güçler, müttefikler arasında kafa karışıklığı yaratıyor ve uluslararası güvenlik mimarisini istikrarsızlaştırıyor. Modernite vernikli eski bir güç olan Fransa, önümüzdeki yıllarda iç merkezkaç güçler (popülizm, ulusal kesintiler) ve Avrupa içi rekabet ile mücadele etmeye devam edecektir. Yine de, Macron'un Fransası, fırtınanın zorlu koşullarından kurtulanların gücü ile fırtınayı yenmeye kararlı görünüyor. Buradaki zorluk formu bir madde ile aşılamak, referans kimlikler oluşturmak ve uluslararası topluma karşı güvenilirliği ile ilgili itibar kazanmaktır, çünkü genellikle yeni başlayanlar bir fikri iş modeline dönüştürmekte başarısız oluyor.


Gece yarısına beş kala


Jacques Chirac'ın Cumhurbaşkanı olduğu 2003'te Fransa'nın savaşa (Irak'ın işgali) karşı çıkmasıyla “çok kutuplu bir dünya”nın yükselişine dair tahminleri biraz erken olmuş olabilir, ancak Fransız cumhurbaşkanı on yıl kadar erken bir tarihte dünya meselelerinde ABD'nin hegemonyasının sona erişini ve kademeli Amerikan çekilmesini öngörmüştü. Fransızlar bu yeni gerçekliği, “dışarıdaki her şey düştüğü gün”, yani dışişleri bakanı Fabius'a ya da Başkan Obama'nın “kurtuluş günü” ne göre ilk kez tecrübe ettiler. 30 Ağustos 2013'te Suriye rejiminin kimyasal silah kullanması karşısında, dünyanın tek süper gücü sorumluluklarının altında kaldı. Başkan Obama saldırılara karar verdi, arkasından "liderlik etmeyi" reddetti ve Fransız hükümetini boşlukta bıraktı. 


Hem 2003 hem de 2013, Fransa için uyandırma servisi olarak görev yapmıştı: etkili liderlik iktidar tarafından desteklenmelidir. Geçmişte, 2003 yılında Fransa, yalnızca tecrit ile ödüllendirilecek bir bilgelik sesiydi: Avrupalı müttefikler ya Amerika'ya karşı çıkmaktan çekiniyorlardı ya da “susmalarını" söyleyen kibirli Fransa'ya kızmışlardı. Daha da kötüsü, Fransızlar Birleşmiş Milletler'de ihtişam peşinde koşarken bütün cephelerde kıdem ve prestij kaybediyorlardı.


Yirmi birinci yüzyılın başlarında, krizin derinliklerine inen Fransa için zordu. Kitlesel protestolar en iddialı yasal reformları durdururken, Fransa'daki işsizlik 2008 krizinden sonra 2015'te yüzde 10,6'ya kadar yükselmişti. Fransa'nın kamu borcu 2017'de GSYİH'nin yüzde 98,1'ine ulaşırken Avrupa şartlarına uymak zorlaşıyordu. Geleneksel partiler, Le Pen'in 2002'deki iyi performansı ve Fransız halkının Avrupa anayasası ile ilgili 2005 referandumunda “hayır” demesi ile Avrupa projesini askıya almak zorunda kalmak gibi birbiri ardına aşağılayıcı mağlubiyetler yaşadılar.


Eşitliğin yerine getirilmemiş vaatleri ve laikliğin sıkı bir şekilde yorumlanması - Fransızların laiklik ilkesi, kamusal alandan dini sembolleri büyük ölçüde dışlamaktadır - 2005'teki gençlik isyanları ve son zamanlarda yaşanan “Burkini” tartışmaları patlayıcı bir sosyal kokteyl üretmek için birleştiğini resmetmektedir. Bu arada Le Pen'in Aşırı Ulusalcı partisi de “şeytanlaştırma” kampanyasıyla ivme kazanmaya devam etti. Geçtiğimiz on yılın büyük bir bölümünde, Fransız toplumu, declinist-gerici teorilerdeki şaşkınlıktan muzdaripti.


Fransa'nın Dünya sahnesinde,yıldızı soldu: Fransız refah modeli rekabetsiz ve yenilenemez-reforme edilemez olarak kabul edildi; benzersiz asimilasyon modelinin de giderek etkisiz kaldığı görülüyordu. Fransa'nın dünyadaki küresel üretimdeki payı 2003 ile 2018 arasında üçte bir oranında azaldı. Ülke, 2008 ve 2017 yılları arasında Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Rekabet Endeksi'nde sekiz sıra kaybetti. Buna karşılık, yeniden birleşme yükünün üstesinden gelen eski “Avrupa'nın hasta adamı” Almanya, Avrupa'nın en önde gelen ve en saygın sesi oldu.


Fransa'nın en trajik günleri geriden gelecekti. 2015'ten bu yana Fransız topraklarında yaşanan terör saldırılarında toplam 245 kişi öldü; bunların yüzde 95'i son derece travmatik olaylarda (Charlie Hebdo, Paris, Nice saldırıları) Fransız toplumunun en yüksek sembollerini hedef aldı (Basın özgürlüğü, Bastille Günü, Joie de Vivre- Hayat Sevinci ). Yeni koordineli saldırılar 2015'ten bu yana başarılı bir şekilde önlenmesine rağmen, terörizm tehdidi günümüzde sürekli bir endişe kaynağıdır (Fransız vatandaşlarının yüzde 42'si terörizmin, İsraillilere benzer şekilde endişe edilen ilk üçlük listede olduğunu söylüyor ve 2016'daki istatistiklere göre yüzde 88'i "önümüzdeki birkaç ay içinde bir terörist saldırı düzenleneceğini" düşünüyordu.)


Fransa'nın düşüşü yavaş ve sinsi olsa da, 2013-2016  yılları arasında dünya düzeninin çözülmesi hem yıkıcı hem de kaçınılmaz görünüyordu. Küresel güç yapısındaki değişimleri doğrulamak için şiddetli yeni düzenlemeler yapıldı ve bu Batı'yı felaketin eşiğine getirdi. İran'da ve Kuzey Kore'de artışa ek olarak kimyasal tabu Suriye'de sona erdi.. Rusya gibi revizyonist güçler, köklü kuralları çiğneyerek, Kırım ve Donbass başta olmak üzere devlet dışı aktör taktiklerini benimseme fırsatını kullandılar. Teröristler toprak kazandılar ve binden fazla Fransız vatandaşını yabancı savaşçılar olarak çektiler.


Avrupa'da mültecilerin dalgaları, Çekirdek Avrupa'nın evrensel değerlerini güvenlik ve istikrar için korkularla uzlaştıramadı. Milliyetçi popülizm, Batı dünyasının her köşesinde, Brexit oylamasından Donald Trump seçimine kadar her yerde kazandı.


Dünyanın parçalanması, Fransa'nın daha da gerilemesine neden olabilirdi. Ancak krizler hem riskler hem de fırsatlar getirir. Terörle ve popülizmle karşı karşıya kalan Fransa, birçoklarına -bazı Fransızlar dahil- göre sürpriz olsa da, çökmedi. Tam tersine, bütün Fransızlarda yankılanan şok dalgası ülkeyi uyandırdı. Aşırı uluslararası dalgalanmaların yaşandığı ve benzeri görülmemiş güvenlik tehditlerinin arttığı bu dönemde, Fransa kendi kaderini kontrol altına almak ve ulusal bütünlüğünü korumak için uluslararası rolünü yeniden düşünmek ve yeniden başlatmak gerektiğini fark etti.


 Bu yazı ilk olarak The National Interest'ta yayınlandı..


Célia Belin ve Boris Toucas, 22 Nisan 2018, The Brookings Institu


(Célia Belin, Dış Politika, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkezi, Boris Toucas, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (FSSE))
Seçkin Deniz, 22.05.2018, Sonsuz Ark, Çeviri

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı