17 Mayıs 2017 Çarşamba

SA4337/KY56-HS4: Kadim Falsifiye'nin İnsan-ı Kamil'i: Hakikat-i Muhammediye/ Horus/ Herkül/ Buddha/ Christ/ Adam Kadmon

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 17.05.2017


Horus

* Gülen medyasında sıkça yer alan bir isim var:

  İştar Gözaydın

* Zerdüştlük, ISIS, Ishtar, Horus vb her şeyi isminde toplamış… Enteresan

* Cemaatin web sitesine Herkül adı konulduğunda hafif ölçekli travma geçiren şakirtlere şu açıklama yapılıyordu.* Gözden kaçmasın, HERKÜL neymiş? Tasavvufta insanın manevi bakımdan çıkabileceği yükseklikler için bir unvan!

* Cemaatin sitesine adı konulan HERKÜL (Herakles), Bhagavad Gita'daki İkbal'in övdüğü Lord Krishna'dan başkası değildir.

* Cemaatin sitesine adı konulan HERKÜL (Herakles), Bhagavad Gita'daki Krishna ve aynı zamanda Mısır'daki Horus'tur.

* Sitenin adı Herkül( HORUS) olunca gözbebeği gibi baktığı Kimse Yok mu? Derneği de onun gözü, yani HORUS'un gözü olur.* TRT Mısri Belgeseli…

*Sufilerin bakışları, onların gözü ile bakan Allah'ın bakışları derken Horus'un gözünü paylaşmak...
*Horus'un Gözü çok isabetli…

*Çünkü Horus/ Logos/ Oğul/ Hakikat-i Muhammediye aynı kavram...

* Antik Mısır'ın sırlarına hiyeroglifler üzerinden erişen Sufiler,

* Horus'un gözüne de gönül gözü deyiverdiler...

* Size hiç Bülbül ile Gül'ün aşkını anlattılar mı? Gül kimi temsil ederdi?  
* Gül/Lotus, Hakikat-i Muhammediye/ Buddha'yı temsil eder... Antik Mısır'a giderseniz Oğul/Horus'u…

* Antik Mısır'ın Gül'ü Lotus ve Hakikat-i Muhammediye'si  Horus...* Sufiyye'nin Gül'ü Hakikat-i Muhammediye'yi temsil ederken bu Haç'ların üzerindeki Gül'ler de aynı şeyi Logos/Oğul/Christ'i temsil eder

*Aslında hedeflenen Hakikat-i Muhammediye/ Sonsuz Nur/ Herkül/Horus /Oğul/ Logos/ Buddha ortak anlayışında bir din...

* Güneş kültünün Oğul Horus'una dönüştürülen, Christ yapılan Hz. İsa, çarmıha gerilmeden önce SON YEMEK'te ekmek yedi, şarap (çorba) içti. Neden?


Herkül

* Bizans, Antik Yunan, Herkül, Apollon, Pantheon, Rixos, Calinos, Bellona hepsi bir arada...


* Herkül de tasavvufta bir mertebe zaten. 

* Rixos ise mübarek bir zat...

* Pantheon, Apollon Tapınağı, Herkül falan demişken Türkçe Olimpiyatlarında ne bekliyorduk?
* Cenevre Kantonu Başsavcılığı, Perge Antik Kenti'nden 5 yıl önce kaçırılan Roma Dönemi'ne ait Herkül lahitinin Türkiye'ye iadesine karar vermiş.

* Herkül lahiti geldiğine göre Almanya'daki Pergamon-Şeytanın Tahtı da geri gelecek mi?* "Amerika'nın din-i hakkı arayan ehemmiyetli cemiyeti" din-i hak ( Hak din) nedir, şöyle tanımlıyor:* Herkül, seçim öncesi duaya yoğunlaşmış...


* Herkül'ün bu haftaki cuma hutbesi " Kaos içindeki ışık"(!)

* Herkül'ün son cuma hutbesindeki "Kaos İçindeki Işık" meğer tünelin ucundan gelen AkParti treninin farı imiş...

* Şakirtler siz de Herkül gibi füruat deyip geçmeyin; bakın bir gün istismar gerektiğinde lazım oluyor...

* Herkül de son sohbetinde ahir zaman fitneleri ve Deccal'i konu edinmiş.* Son sohbetinde ahir zaman ve Deccal'i konu alan Herkül Şair Eşref'ten de bahsetmiş.
* Herkül'ün bahsettiği Şair Eşref, Abdülhamid Han'ı hicvettiği şiirlerini "Deccal" adlı eserde toplamıştı.

* Herkül'ün son sohbetinde alıntıladığı Şair Eşref'in Abdülhamid düşmanlığı had safhadaydı. Bir şiirinde şöyle diyordu: * Anti-Defamation League (ADL), bir dönem Herkül'e de hoşgörü ve diyalog temalı kitap yazdırmıştı.

* Mark Podwal'ın Anti-Defamation League (ADL)'nin sponsoru olduğu kitabı "Jerusalem Sky: Stars, Crosses and Crescents"


* Herkül "gün gelecek, stadyumlara sığmayacaksınız" derken hıyanetin büyüklüğünü mü tarif ediyordu ki?


* Herkül'den çok daha önce "Korkma Zübeyir, titre" diyen Said Nursi vardı.

* Herkül de tasavvufta bir mertebe zaten...(!)
* Herkül'ü tasavvufta bir mertebe diye şakirtlere kakalayanlar, Ermeni Krallığı Komagene'nin çiğ köfte markası olmasını nasıl anlattılar acaba?

* FETO da geçenlerde Roma mitolojisinde Herkül'ün kurtardığı Promete'den bahsetmişti...

* Said-i Nursi'nin bahsettiği Din-i Hakkı arayanlar cemiyetinin kurucusu Blavatsky, Prometheus için şöyle diyor:  * Aslında hedeflenen Hakikat-i Muhammediye/ Sonsuz Nur/ Herkül / Horus /Oğul/ Logos/ Buddha ortak anlayışında bir din…

* Zıtlıkları lion/dragon kendinde birleştiren bir başka İnsan-ı Kamil ( Oğul) olan Herkül'ü bilir misin?


 Buddha

* Kutlu Doğum Haftası'nı yeterince idrak edebilmek için sadece gül dağıtmakla kalınmamalı, her yer gül şeklinde kandillerle donatılmalı (!)

* Ancak bu şekilde çiçek dağıtılan Buddha Doğum Haftası kutlamaları Lotus Lantern Festivali'ne birebir benzetebiliriz.

* Wisdom of Rumi, Buddha, Laozi, Gandhi for Yoga Meditation...* Nation of Islam'ın kurucusu Wallace Fard'ın, Moorish Science Temple'ın kurucusu Noble Drew Ali'nin reenkarnasyonu olduğuna inanılıyordu...

* Drew Ali'nin de Allah'ın hulul ettiği Buddha, Hz. İsa ve Hz. Muhammed ve diğer Peygamberlerin  reenkarnasyonu olduğuna.

* Sufiyye hareketinin ortaya çıkışı ve gelişmesi, yabancı kültürlere ve özellikle Hindistan'a büyük ilgi gösteren Abbasiler döneminde olmuştur.

* Abbasi Halife'si Mansur, Hintli mimar ve mühendislere 762’de yeni Abbasi başkenti Bağdat’ı inşa ettirmiştir.

* Abbasi başkenti Bağdat'ın adı "Tanrı’nın Hediyesi” anlamına gelen Sanskritçe bir kelime olan Bhaga-dada’dan gelir...

* Sufiyye'nin, Abbasiler döneminde ortaya çıkması ve gelişmesi tesadüf değildir.

* Abbasi halifesi Harun Reşid ve oğlu Memun zamanında bu merkezde antik Yunan ve Latin eserler Arapça'ya çevrilmiştir.

* Sadece Antik Yunan ve Latin değil İran ve Hindistan'dan eserler de Arapçaya çevriliyordu...

* Budist bilginler, burada ibadet ve ahlaki konuları işleyen birkaç Mahayana ve Hinayana sutrasını da Arapça’ya çevirdi.

* Bu dönemdeki enteresanlıklardan bir tanesi de, Abbasi Halife Memun'un Kabil Şah'ından Buddha heykeli istemesi...

* Halife Memun teslimiyet nişanı (?) olarak istettiği Buddha heykelini 2 yıl boyunca Kabe'de sergiletmişti...

* "Kuyudaki Adam" hikayesini anlatan Said Nursi ve Tolstoy birbirlerinden habersizler miydi?
http://www.risalehaber.com/kuyudaki-adam-tolstoy-bediuzzaman-ve-buda-16108yy.htm

* Neden Tolstoy'un "şarkta meşhur bir hikâye" dediği Budist menkıbesine Said Nursi Suhuf-i İbrahim demeyi tercih etti?

* Bu hikayede geçen "Aslan kükremesi" Buddha öğretileri, ağzından girilen ejderha da " Kadim Hikmet" tir...

* Nefsin 7 mertebesi ve Buddha
* Nefsin 7 mertebesi, seyr-i sülük ve Buddha/ Logos/ Hakikat-i Muhammediye...


* Gül/ Lotus, Hakikati Muhammediye/Buddha'yı sembolize eder.

* Buddha'nın doğum gününün kutlandığı Lotus Lantern Festivali* Buddha öğretileri de İnsan-ı Kamil'in, Allah'ın Cemal (Güneş) ve Celal (Ay) sıfatlarını kendinde topladığı konusunda Sufiyye ile hemfikir...

* Tek Dünya Dini için hazır mıyız? 

* Bir sonraki Kutlu Doğum etkinliğinde gece Lotus Lantern Festivali'ndeki gibi ışıklı güller kullanılsın.


* Lotus Lantern Festival'i Buddha'nın doğum gününü kutlamak için düzenleniyor... 

Buddha/ Hakikat-i Muhammediye.

<<<3             5>>>


Halim Selim, 17.05.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye
Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız.

Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı