24 Mayıs 2017 Çarşamba

SA4370/KY56-HS5: Âşık-Mâşuk-Aşk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 24.05.2017


Âşık-Mâşuk

* Haçlı seferleri sonrası Müslümanlara kılıç değil Gospel (Hakikat)-Truth (Gerçeklik) ile yaklaşan Raymond Lull ve Aşık & Maşuk

https://www.youtube.com/watch?v=hhPWgfsLQX8&app=desktop


* Tasavvufun âşık ile mâşuku'na pek aşina görünüyor...


* Nursi ve Gülen'in Celcelutiye duası ile tüm mahlûkatın gönüllerinde yer etme hırsı nedir?

* Çok etkili, uzakta olan birini cinlerle bağlama kendine aşık etme duası peşinde koşanlardan farkı?

* Sufiyye'nin âşık ve mâşuku...

* Sufiyye'nin âşık ve mâşuku...


* Sufiyye'nin âşık, mâşuk ve meyvesi Gül simgeli Logos/ Hakikat-i Muhammediye... 

*Yine Kemet Ülkesinden* Âşık-mâşuk... Ay ve güneş...


           
* Sufilerin deyimiyle Celal( Âşık), Cemal (Mâşuk) ve zıtlıkları kendinde birleştiren İnsan-ı Kamil (Aşk, Oğul)

Bursa Ulucami…
* Ne kadar enteresan değil mi? Tek Dünya Dini hedefi ile faaliyet gösteren tarihte bilinen ilk misyoner ve Aşık- Maşuk.

* Âşık-Mâşuk-Aşk...* St. Augustine 'e göre ortada AŞK olabilmesi için 3 şey olmazsa olmaz.Âşık-Mâşuk ve Aşk. Yani teslis…"Zihnin aşk eylemi, bizatihi Teslis inancına özgüdür ki; aşk için üç adet eşit miktarda elzem şeye ihtiyaç vardır-aşık olan kişi, aşık olunan kişi ve aşkın bizzat kendisi. Aşkın zihinde hayat bulması için bir şeyi sevmesi gerekir ve bir şeyi sevmek için de aşkı sevmesi gerekir. “İşte oradasınız üçünüz birlikte, aşık olan, kendisine aşık olunan ve aşk.” Augustine, Uluhiyetin hangi üyesinin Aşık, (hangisinin) Maşuk ve (hangisinin) Aşk olduğu konusunda ayrıma gitmekte acele etmemiştir." 

* St.Augustine of Hippo... 

Hristiyanlığa da sonradan giren teslisi pekiştirirken...


Âşık-Mâşuk-Aşk
"Şurası aşikar görünmektedir ki; Augustine, Uluhiyetin üç temsilcisi arasındaki birlik ve eşitlik vurgusunda bulunurken, uluhiyet kaynağı (Fons Divinitas) olan Baba’nın Doğusundan kendisine kalan mirası sürdürmek istemekteydi. Bu durumda Baba, Aşık’tır. Kutsal Metinlerin çoğu yerinde belirtildiği gibi, örneğin Efesliler 1:6  “Öyle ki, sevgili Oğlu’nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün”, Oğul ise Maşuk’tur. (Kutsal) Ruh, bu durumda Aşk’tır veya Aşık ve Maşuk’u birbirine bağlayan karşılıklı sevgidir. Baba ve Oğul arasındaki karşılıklı sevgi, bizatihi Aşk’a karşı duyulan bir aşktır ve bu Aşk Kutsal Ruh’tur."   

* Fark edenler olmuştur, anlattıklarımızda aşık diye anlattığımız teslisin bir unsuru bir bakarsın maşuk olur...

* Cevabı Yunus versin:
 * Anlayana Yunus açık açık anlatır o yalın Türkçesiyle… 

"Bu cihana gelmeden Mâşuk ile bir idim"
* Antik Mısır'ın Zümrüd-ü Anka'sı Bennu… İsis / Sophia (Sufiyye)’nin dirilttiği Osiris'i temsil eder. Kaf Dağı'nın ardındaki Mâşuk/ Zümrüdü Anka

* Âşık-Mâşuk-Aşk...
          


* Aşk-LoveAşk Dini...


Love will show you the way (Aşk size yol gösterecek)
Destroy the ego (Egonuzu yok edin)
Enlighthen yourself (Kendinizi aydınlatın)
 *Hallac'ın ilahi aşkı öğrendiği İblis ve nefis mücadelesi tavsiyesi


"Love will show you the way"


"Destroy The Ego"


Aşk dinine gönülden bağlıdır Gandhi... "Where Love is, there God is also" [Aşk’ın bulunduğu yerde Tanrı da vardır] der.* Friday 13... Friday'a adını veren FREYA-Goddess of Love & Fertility ve kadının yılda 13 kez adet görmesi... FREYA ISIS'in Avrupa'daki karşılığı.


Anlaşılan ISIS (Goddess of Love&Fertility) [Aşk ve Bereket Tanrıçası] bundan böyle Cuma gününe (Friday) adını veren FREYA ( Goddess of Love & Fertility) olarak anılacak


Mother Teresa da Gandhi gibi TRUTH (Gerçeklik) ve LOVE (Aşk) arayışındaydı. Bu kelimelere dikkat!
"Bütün dinleri seviyorum… Eğer insanlar bizim aşk eylemlerimizle daha iyi birer Hindu, Müslüman veya Budist olursa, işte o zaman orada büyüyüp gelişen başka şeyler ortaya çıkar." 

"Bazıları O’na Şiva, bazıları Allah diğeri de doğrudan Tanrı der, fakat şunu belirtmeliyiz ki; O, bizi daha yüce şeyler yapmamız için yaratandır: Sevmemiz ve sevilmemiz için. İbadet etmeden sevemeyiz öyleyse hangi dinden olursak olalım birlikte ibadet etmeliyiz."

Neymiş? Başrolde bir Sufi…

LOVE IS A VERB (AŞK BİR FİİLDİR)
 * Sufilerin AŞK'ını en iyi bilen ve anlatanlardan biri St.Augustine of Hippo idi... (M.S. 354—430).          
* "Because God is love, the man who loves love certainly loves God; and the man who loves his brother must love love."

"Tanrı aşk olduğu için, aşkı seven kişi mutlak anlamda Tanrıyı sevmektedir ve kardeşini seven bir kişinin aşkı sevmesi gerekir."

*  “Know Thyself- Kendini bil” sözünün kendisine atfedildiği Socrates de bir farmason ve "Lover of Wisdom" (Bilgeliği Seven) idi.

<<<4             6>>>


Halim Selim, 24.05.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye
Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız.

Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı