10 Mayıs 2017 Çarşamba

SA4305/KY56-HS3: Sonsuzluk Ağacı- Tree of Life-Kabbalah-3-

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 10.05.2017Hakikât-i Muhammediye

* Hakikat-i Muhammediye vurgusu önemli,  Dinlerarası diyalog projesi Common Word.
http://www.acommonword.com/the-common-word-for-a-common-humanity-the-underlying-essence-of-the-message-as-rooted-in-the-holy-scriptures-of-islam-and-christianity/

* Dinlerarası diyalog projesi için Common Word ismi boşuna mı seçilmiş?

*Common Word ismindeki Word ( Logos) Hristiyan teslisindeki oğul Hz. İsa'yı ifade ediyor...

* Tasavvuftaki Hakikat-i Muhammediye nazariyesinin kökeni de bu Word (Logos)’tur. Durum böyle olunca anlaşmak da kolay...


* Tasavvuftaki Hakikat-i Muhammediye nazariyesinin getirdikleri...
* Tek dünya dini oluşturmaya yönelik faaliyetler ile Hz. Muhammed (sav)'in dışarıda bırakılmaya çalışıldığını sananlar fena halde yanılıyorlar.

* Tam aksine tek dünya dini hedefi ile faaliyet gösterenlerin bunu Hakikat-i Muhammediye'siz yapmaları mümkün değil...  

* Neden tek dünya dini için diyalog faaliyetlerinde bulunan FETO'nün Sonsuz Nur kitabı yazdığına kafa yordunuz mu?

* FETO Sonsuz Nur'u yazdı, çünkü "tek dünya dini" için Nur-u Muhammediye olmazsa olmaz...* Dünyadaki tüm tahrif olmuş dinlerde pagan teslisinin olması tesadüf değil, çünkü çürüme tam merkezde gerçekleşiyor.

* Pagan teslisindeki ikinci kişilik olan Logos(oğul) ile tasavvuftaki Hakikat-i Muhammediye nazariyesinin içeriği aynı...

* Tasavvufta" yüzü suyu hürmetine" olarak tanımlanan şey pagan teslisindeki Logos'da God's  Reason ya da Divine Reason.

* Hem Nursi hem de FETÖ, diyalog ve Hakikat-i Muhammediye nazariyesinin yaygınlaşması için çaba göstermişlerdir…

* Hakikat-i Muhammediye'nin İslamiyet'e sonradan girdiği gibi Hristiyan teslisinin ikinci kişiliği Logos'da Hristiyanlığa sonradan girmiştir.

* Hakikat-i Muhammediye'yi pekiştirmek için çalışan FETÖ'nün icadı Kutlu Doğum Haftası kutlanmaya devam edilecek mi?

* Eğer Hakikat-i Muhammediye nazariyesi şirk değil ise Hristiyan teslisindeki Logos inancı da şirk olmasa gerek…* Tasavvufun içi boşaltılıyor diyenler! Mesela tasavvufun belkemiği olan Hakikat-i Muhammediye'ye saldırıldığını gösteren örnek verir misiniz?

* Yunus o meşhur yalın ve anlaşılır Türkçesi ile Hakikat-i Muhammediye'yi şöyle anlatır:

"Çalap kendü sun’ından ere Tanrılık kıldı"

Anladık mı?

* “Hz.Cebrail parti kursa oy vermem, Hz.Muhammed tamam bırakın artık dese ona itiraz ederim" diyen Gülen hangi inanca sahip olabilir?

* Hakikat-i Muhammediye nazariyesini desteklemek için Sonsuz Nur'u yazan Gülen İnsan-ı Kamil olduğuna inanıyor...

* Sufiyye'de Hakikat-i Muhammediye, Nur-u Muhammediye, Varlık Ağacı, Hakikat Ağacı diye anlatılan Tree of Life'dır...

* Bu da Menzil cemaati… Bağlandıkları kutup Gavs... Tree of Life/Varlık Ağacı/Hakikat-i Muhammediye'yi temsil ediyor.* Mısır öğretilerinde Mısır'ın ilk tanrılarının meydana geldiği Akasya (Tree of Life).
* Sufiyye'ye göre bütün ilahi isimler ilk defa Varlık Ağacı'nda ( Hakikat-i Muhammediye) tecelli etti.

* Hedeflenen "peygambersiz İslam" değil, Hz.Peygamber'in hayatının 63 yılla sınırlı olmadığını iddia eden, Hakikat-i Muhammediye'li İslam...

* FETÖ Hakikat-i Muhammediye'yi tesis ederek Hristiyan'ların Logos'u ve Musevi'lerin Ein Soph'u ile aynı içeriği yakalamayı hedefliyordu.

* Tasavvufun Hakikat-i Muhammediye nazariyesi nedir? Logos'u çıkarıp yerine Hz.Muhammed koyup okuyun.
* Hristiyanlıktaki herkesin açık şirk olduğunu bildiği "Logos(oğul)" inancı, tasavvufun Hakikat-i Muhammediye'si olunca şirk olmuyormuş…

* Cinlerle birbirlerinden faydalanan ve Azazil sayesinde mertebe kazananlar! Yaratılışı Hakikat-i Muhammediye (Logos) ile açıklayanlar! * Yaratılışı Hakikat-i Muhammediye ile Azazil'e farklı işlevler yükleyerek açıklamayanları hariç tutuyoruz. Var mı?* Hakikat-i Muhammediye yaratılış nazariyesinin uydurma ve şirk olduğunu söylemek Hz. Muhammed (sav)zarar vermez. Yazdıklarımızı anlamayanlar var.

* İnsan-ı Kamil olma yolunda "sağ elde güneş", "sol elde ay" mana olarak yin-yang ile aynıdır.

* Erkek ile dişinin,aydınlık ile karanlığın, Allah ile İblis'in birlikteliğini temsil eder, sufilerin aşk dediği budur.

* Tüm tahrif olmuş dinlerde mevcut teslisin 3. Kişisi Sophia tam da burada hayat bulur.

* Tüm tahrif olmuş dinlerde teslisin iki kişisi böyle izah edildiğine göre diğer kişisi Sufiyye'de kimdir? Fikri olan?

* Sufiyye'nin Hakikat-i Muhammediye (Logos) kavramı teslisin Hristiyanlıkta Oğul diye bilinen diğer kişisidir.

*Sufiyye'nin Aşık, maşuk ve meyvesi Gül simgeli Logos/ Hakikat-i Muhammediye... 

Yine Kemet Ülkesinden* Diyanetin yapacağı en faydalı icraatlardan biri Hakikat-i Muhammediye meselesini Levlake uydurma hadisi ile birlikte masaya yatırmak olacaktır.

* Hristiyanlığa sonradan giren Logos(Oğul) ile tasavvufun Hakikati Muhammediye'sinin ne alakası var? Mahmut Erol Kılıç:* Tasavvuf ehlinin itibar ettiği ve tek çarenin Anadolu'nun Sufi İslam'ı olduğunu söyleyen bir isim Mahmut Erol Kılıç.

* TRT Mısri Belgeseli… 
Sufilerin bakışları onların gözü ile bakan Allah'ın bakışları derken Horus'un gözünü paylaşmak...

* Horus'un Gözü çok isabetli...

Çünkü Horus/ Logos/ Oğul/ Hakikat-i Muhammediye aynı kavram...

* Nefsin 7 mertebesi, seyr-i sülük ve Buddha/ Logos/ Hakikat-i Muhammediye...


* Yer gök İbn-i Arabi'nin Şeceret-ül Kevn'i (Varlık Ağacı) ile doldu... Desenize artık herkes Hakikat(!) in farkında...* Artık sırr'ı anlatın... İnsanlar batıni derinliğini bilerek süslesinler...

* Bu sır nedir diye soranlara Noel Ağacı'nın Sufiyye'nin Hakikat-i Muhammediye'sini temsil ettiğini anlatsınlar

* Neden Müslümanlar'ın da İslami Christmas Ağacı olmasın?... 
                      
Hurma Ağacı…

Madem çam beğenmiyorsunuz, hurma verelim.* Yazar metnin altını Hakikat-i Muhammediye ile doldursaydı daha çok alıcısı olurdu... Sıra ona da gelecek...


* Yılbaşı yaklaşırken "Çam ağacı süslemek bir Türk adetidir"


* Hakikat-i Muhammediye ve onu sembolize eden Varlık Ağacı'nı süslemek kadim bir Türk geleneği…

*Varlık Ağacı'nı süsleyeceksin ki albenisi olsun...* Adına Hakikat-i Muhammediye diyeceksin ki benimsensin…

*Size hiç Bülbül ile Gül'ün aşkını anlattılar mı? Gül kimi temsil ederdi?  
* Gül/Lotus, Hakikat-i Muhammediye/ Buddha'yı temsil eder... Antik Mısır'a giderseniz Oğul/Horus'u…

* Antik Mısır'ın Gül'ü Lotus ve Hakikat-i Muhammediye'si  Horus...* Sufiyye'nin Gül'ü Hakikat-i Muhammediye'yi temsil ederken bu Haç'ların üzerindeki Gül'ler de aynı şeyi Logos/Oğul/Christ'i temsil eder
*Aslında hedeflenen Hakikat-i Muhammediye/ Sonsuz Nur/ Herkül/Horus /Oğul/ Logos/ Buddha ortak anlayışında bir din...

* Ohr Ein Sof (Ohr Ain Sof) - Infinite Light-Sonsuz Nur Kabbala'nın temel öğretilerinden biridir...

http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/2123175/jewish/Infinite-Light.htm

* Kabbala'nın Sonsuz Nur'unu Hakikat-i Muhammediye olarak da okuyabilirsiniz…

*Tek Dünya Dini için hazır mıyız? 

Bir sonraki Kutlu Doğum etkinliğinde gece Lotus Lantern Festivali'ndeki gibi ışıklı güller kullanılsın.

* Lotus Lantern Festival'i Buddha'nın doğum gününü kutlamak için düzenleniyor... 
Buddha/ Hakikat-i Muhammediye.


<<<2             4>>>

Halim Selim, 10.05.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye
Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız.

Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı