10 Mayıs 2017 Çarşamba

SA4306/KY1-CÇ394: Sırat-ı Mustakîm Polemikleri

"Bana gına geldi dinsel tartışmalarından.. evet sen tam sırat-ı müstakimdesin.. ve fakat ben senin bu sırat-ı müstakimin ne olduğunu bir türlü senden duymadım.. kimine kafir dedin, kiminin boyuna bosuna, sakalına, paltosuna, saçını hangi tarafa taradığına göre hüküm verdin, vermektesin.. "


Kabul.. her ne diyorsan, her ne demekte isen kabul.. ben ehl-i dalaletim.. hatta müşriğim.. seni yalancı mı çıkaracağım?..  Madem felsefe ile iştigal etmekteyim.. demek ki ben de kaybedenlerdenim.. kabul..

Ve fakat senin neye inandığını bilmiyorum.. bak ben sana nasıl bir yaratıcıya inandığımı söyleyeyim.. sonra nasıl bir inanç skalası içinde olduğumu zikredeyim.. belki sen de senin inancını anlatırsın suçlamak, tehdit etmek, elindeki cennetlik yahut cehennemlik listesini okumak yerine..

‘De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur’ (İhlas Suresi)

Ben bu surenin şu yorumuna bütün kalbimle aklımla ve bilincimle katılıyorum.. hoş yorumlamaktan varestedir bu sure ve fakat ola ki birileri için gerekli olsun..

‘Bil ki, sen yaradılmışsın ve senin bir yaratıcın vardır. Bütün alemin ve alemde olan her şeyin bir yaratıcısı olan O’dur. O birdir, zira ortağı ve eşi yoktur. Daima var olmuştur, çünkü O’nun varlığının başlangıcı yoktur; daima da var olacaktır, zira O’nun varlığının sonu yoktur. O’nun varlığı ezel ve ebedde vaciptir, zira yokluğun O’na yolu yoktur. O’nun varlığı kendi zatı iledir, zira hiçbir şey O’ndan müstağni olmadığı halde, O’nun hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Belki O’nun durması kendisi iledir.’

‘O cevher değildir, araz değildir. O hiçbir kalıba konmamıştır. Hiçbir şeye benzer değildir, hiçbir şey de O’na benzer değildir. Nekadarlık, nasıllık, ve ne içimliliğin O’na yolu yoktur. Hayale gelen ve hatırdan geçen nitelik ve nicelikten ne varsa O bunlardan aridir. Bütün bunlar O’nun yarattıklarının sıfatıdır ve O, hiçbir yaratılmışın sıfatında değildir. Belki vehim ve hayalin tasavvur ettiği ne varsa, O bunların yaratıcısıdır. Küçüklük, büyüklük ve miktarın O’na yolu yoktur. Bunlar bütün alemin cisimlerinin sıfatlarıdır. O, cisim değildir. O’nun hiçbir cisimle ilgisi yoktur. Yer üzerinde değildir, yer içinde de değildir. Belki de kendisi asla yer tutucu ve yer kabul edici değildir.’

Benim yaratıcı tasavvurum budur.. varsın bu tasavvur müşrikliğime kanıt olarak sunulsun.. hiç önemli değil..

Tasavvurumdaki bu yaratıcı insanlığa zaman zaman elçiler göndermiştir bu elçilerin sonuncusu da Muhammedül Emin’dir. İnancıma göre din tamamlanmıştır (Maide 3); inancım bana haksız yere kimseyi öldürmememi, kimseye –bendeki kimse canlı cansız varlıkların tümüdür- zulmetmememi emreder. Yoksula, mahzuna, yetim ve öksüze, mustazafa yardım etmemi, israf etmememi emreder. Yalan söylememeyi, dedikoduyu, iftirayı, yalan yere yemin etmeyi, yapmayacağım şeyi yapacağım dememeyi emreder. 

Benim inancım kimseyi kendim gibi inanmaya zorlamamayı (Bakara 256) emreder ve ‘Senin dinin sana benim dinim bana’ (Kafirun 6) de, diye emreder. Ne cennetliklerin listesi elimdedir ne cehennemliklerin listesi..

Bana gına geldi dinsel tartışmalarından.. evet sen tam sırat-ı müstakimdesin.. ve fakat ben senin bu sırat-ı müstakimin ne olduğunu bir türlü senden duymadım.. kimine kafir dedin, kiminin boyuna bosuna, sakalına, paltosuna, saçını hangi tarafa taradığına göre hüküm verdin, vermektesin.. 

Hadi sana uğurlar olsun.. ha.. kenef taşına ‘köse’ gerçeğini de söyletin bizahmet!


Not: 'Köse Gerçeği' nedir diye soran olursa...Kıssalar Dini'nden bir kıssa... Cübbeli, sakal bırakmayanlara yönelik bir vaazında diyor ki -bu o kişice gerçekten vuku bulmuş- kenef taşı Allah'a 'benim ne günahım vardı da ben kenef taşı yaptın!' diye sormuş.. cevap verilmiş.. ' "Ya seni sakalsız birinin mezar taşı yapsaydım ne olacaktı?" Kenef taşı secdeye kapanmış.. özür dilemiş.. haline şükretmiş.. hani köseler hariç tutulsun, diyorum.. malum onlar istemeden sakalsızlar.Cemal Çalık, 10.05.2017,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş HâliSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı