26 Ağustos 2013 Pazartesi

SA370/KY1-CÇ42: Maslahat

“Söz vermiştin. Sözünden dönmemelisin. Maslahat putuna secde etmemelisin.”


Maslahat, her devrin putu olmuştur. Her devrin putudur maslahat. Her devir yeniden yontulan bir puttur maslahat. Her devir yeniden parlatılan bir puttur maslahat. Put kıranlara inat her dem yaşamın içine sokulan bir puttur maslahat. Yaşamı, ilkeleri, insanı kirleten bir puttur maslahat.

Maslahat bütün putları kendinde mezcetmiştir. Bütün putların temsilcisidir maslahat. Bütün putların koruyup gözetenidir maslahat. Her put yerle bir edilse de, her birini yeniden ayağa kaldıran put olmuştur maslahat. Ayağa kaldıracak olan puttur maslahat.

 Cânilerin sığınağıdır maslahat. Cânilerin barınağıdır maslahat. Cânilerin kalesi olmuştur her dem maslahat. Cânilere gerekçeler sunandır maslahat. Cânilerin her dem geçer akçesi maslahattır.

Her câni maslahata yaslanır, her câni cinayetlerini maslahat eliyle yapar, maslahatın diliyle aklar cinayetlerini. Cânilere yol gösteren maslahat putudur. Cânilere kucak açan maslahat putudur. Cânileri emziren maslahattır. Maslahata dayanmayan tek bir cinayet yoktur.

Maslahat vahşeti doğurandır. Vahşeti doğurup büyüten, sarıp sarmalayandır maslahat. Vahşete yol açandır, yollar açandır maslahat. Vahşetin durup dinlenmeksizin yürümesini sağlayandır maslahat. Vahşet maslahatla kol kola dolaşır yeryüzünde. İnsan içine çıkacak yüzü vahşete verendir maslahat.

Yüzsüzlerin yüzüdür maslahat. Vahşete dirilişin maskesini takıp ölüm kusmasını öğretendir maslahat. Vahşi maslahatla aklanır. Sahtekâr maslahatla aklanır, dolandırıcı maslahatla aklanır, hasetçi hasedini maslahatla yıkar, mütecaviz tecavüzünü maslahatla perdeler, alçak alçaklığını maslahatla örter, onursuz onursuzluğunu maslahatla örer, erdem düşmanları düşmanlıklarını maslahatla yükseltir.

Maslahat putu engeldir önünde gayretin. Gayreti ortasından ikiye bölendir maslahat. Gayreti zehirli soluğuyla çürütendir maslahat.

Gayret insan olmada en öncelikli olandır. Gayretsiz hiçbir idealini gerçekleştiremez insandan doğan. Gayretsiz hiçbir yere kendisi olarak varamaz insan. Maslahat putu bu yüzden düşmandır gayrete. Gayret gösterene.

Maslahat putunun öncelikli savaşı hep gayret üzre olanlar olmuştur. Gayret üzre olanların soluğunu kesmeye çıkmıştır maslahat. Çün gayret kişiyi inanca ulaştırır, inanca ulaşanı olmak için yola düşürür, yola düşeni savaşım vermeye yetirir. İnsan olma savaşımını verdirir gayret. Bu yüzden maslahat putunun tek düşmanı gayrettir denilse yeridir.

Maslahat putu gayreti gayret edeni hazzetmez. Bir gayret edeni gördüğünde gözü kesmiyorsa pusar olduğu yerde, gizler kendini, gizlemenin yollarını arar. Böylece gayretin çelmesinden korunmayı umar. Çelmesinden korunup çelme vuracağı anı kestirmeye çalışır.

Maslahat putu bilir ki; gayret kişiyi bilinçlendirmiştir. Bilincini aklıyla aklamıştır. Aklıyla yüklenmiştir yolculuğunu. İnsan olma yürüyüşünü aklın akladığı bilinçle yapmaktadır artık. Maslahat putunun pusmaktan başka bir yolu yoktur.

Bu yüzden maslahat putu aklın önünde perdedir, perde olmayı seçmiştir. Aklı perdelemek zorunda olduğunu bilir maslahat. Maslahat putu aklı kirada olanlar olsun ister yeryüzünde. Aklı kirada olmayanlar tapmayacaktır, itaat etmeyecektir kendine.

Bunu bilir, bu gerçeği tüm çıplaklığıyla bilir. Sezer de bilir. Bilişi sezgiyledir. Aklı kirada olanların olması gerektiğini sezgiyle bilmiştir maslahat putu. Aklı kirada olmayan, olup bitenlerin olup bitmemesi için neler yapılması gerektiğini sorgular. Maslahat bu sorgudan ölesiye tiksinir. Bu soru maslahata iman etmişlerin imanını çalacaktır bunu bilir.

Bu yüzden en gözde müminleri aklı kirada olanlardır maslahat putunun. Bu yüzden aklı perdelemeyi seçmiştir maslahat. Ne yaman seçicidir maslahat. Ne yaman bir avcıdır maslahat bir bilinse.

Aklı kirada olan toz kondurmaz mabuduna. Sorgulatmaz mabudunu. Maslahat taparların tümü aklı kirada olanlardır. Aklının sahibi olmayanlar sımsıkı sarılır maslahat putuna. Aklı kirada olanlar varlıklarını sürdürmede maslahat putunun emeği olduğunu sanır, emeği olduğuna inanır. Soluk alışını maslahat putuna sarılmaktan bilir.

Aklı kirada olan gırtlağını bir el sıkmıyorsa, maslahattan bilir ve başkasının gırtlağına sarılan bir zalimin elini gördüğünde, o eli tutmak yerine gırtlağı sıkılana maslahat putuna secdeyi önerir. Ocağına bir ateş düşmemişse aklı kirada olanın, maslahattan bilir, ocağına ateş düşeni gördüğünde evi kundaklayanın önünü kesmek yerine, maslahat putuna secdeyi salık verir.

Bağı bahçesi tarumar olmamışsa olmuyorsa, maslahattan bilir aklı kirada olan; bağı bahçesi tarumar edileni gördüğünde tarumar edene değil, engel olmak kınamayı bile çok görüp bağ bahçesi tarumar olana, yaptığının akılsızlık olduğunu söyleyip bu akılsızlıktan vazgeçmesini, bir an önce maslahat putuna secde etmesini emreder.


Maslahat putu hayâdan yoksun kılar insanı. Maslahatperesetlerin her biri hayâsızdır, her biri ahlaksızdır her biri vicdansızdır. Maslahatperestlerin her biri “bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın” küfrünü zikreder gün aşırı, her vakit dilindedir, her vakit dilinden gönlüne akıtır o zehri.

Virtleri o sözdür. Zikirleri o sözdür. O zikirle mest olur. Gönenir o küfürle. O küfürle zevkten dört köşedir Maslahatperestlerin her biri.

Ey, insandan doğmuş, insan olmaya çıkmış yolcu; “bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın” sözünü çağrıştıran bir sözü işittiğinde, aslandan kaçan bir ceylan gibi kaç! Ulaşmasın içine o ses. Bulaşmasın gönlüne o ses.

Çürürsün. Çürütür. Yürüyüşünden vaz geçirir. İnsandan daha aşağı olan bir seviyede olmana yol verir. Kaybedenlerden olursun. Maslahatperest’lerden olursun. Gören gözün kör, duyan kulağın duymaz olur. Onurlu erdemli bir yaşam yerine kölece bir yaşamı sürdürürsün.

Ey, insandan doğmuş olan, sen insan olmaya mahkûmsun! Dağların taşların yüklenmekten çekindiği yükü yüklenmelisin. Söz vermiştin. Sözünden dönmemelisin. Maslahat putuna secde etmemelisin. Yüz çevirmelisin her bir puttan. Her bir putun kökü, kaynağı maslahat putudur; yüz dönmeli, yürüyüşünü sürdürmelisin.

Bu yürüyüştür seni insan kılacak olan. Seni sen yapacak olan bu yürüyüştür.


Cemal Çalık, 26.08.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz Ark


Seçkin Deniz Twitter Akışı