17 Ağustos 2013 Cumartesi

SA362/KY1-CÇ39: Sen; Ey, İrade Çalan Eşkıyâ!

Ve pervasızca kan döküyorlar. Sen onların ellerini kır, ayaklarını bük Allah’ım!

14 Ağustos 2013, Kara Çarşamba, İman Cami, Kahire/Mısır

“Onlar hayvanlar gibidirler; hatta yolca daha şaşkındırlar.” 

Sen; ey irade çalan eşkıya, sen ey irade hırsızı uğru, sen ey sıkıntı eken sefil, sen ey zer ve zorun tutkunu, sen ey hırsının kulu, sen ey öfkesinin sersemi, sen ey hasedin meftunu, sen ey kanaatin kanlısı, sen ey bağnazların şahı, sen ey nefsinin zebunu, sen ey gafletin metfunu, sen ey yoksulun hor göreni, sen ey aldanmışların en aldanmışı, sen ey yerin göğün utancı sen ne vicdansızsın!

Ey irade hırsızı sen ne zalimsin!

Sen ey irade çalan, sen ne aşağılık şeysin?! Sen ne hayvansın, hem her hayvandan daha zalimsin sen!

Bir kaplan senden daha merhametlidir. Kaplanı aslanı sırtlanı çakalı karnını doyurmak için avlanır sen ise avlanmak için avlanırsın. Kan dökmek senin şanındandır. Sen ne zalimsin! Sen ne hainsin! Ne vicdansızsın sen!

Ey anıldığında utançtan yerin göğün titrediği irade hırsızı, sen, ne büyük bir belasın başına toplumun, toplumların. Sen ne büyük bir belasın insanın ve insanlığın!

Ey irade hırsızı, sen ne hainsin?!

Sen ey irade hırsızı, kan içici vampir; sen ey merhametsizliğin künhü; sen ey yeri, göğü iblise döşek yapan, sen ey şirkin ikiyüzlü şakirdi, sen ey münafıklığın remzi, sen ey müstekbirlerin emzirdiği, sen ey yılanların yoldaşı, sen ey çiyanların çaşıdı, sen ey zehirli örümceklerin zehri, sen ey azgınların azığının hazırlayıcısı, sen ey katliam sofralarının hamisi, sen ey katillerin barınağı, sen ey mütecavizlerin sığınağı, sen ey umutları müfsit eden, sen ne aşağılıksın?! Sen ne utanmazsın?!

Ey irade hırsızı, sen ne kalleşsin!

Sen ey irade hırsızı, firavunların kalıntısı, sen ey nemrutların kurmayı, sen ey adalet yoksulu, sen ey kötü zanlar mucidi, sen ey cahillerin cahili, sen ey bozguncular bozguncusu, sen ey pişmanlıktan nasibi olmayan nasipsiz, sen ey fenanın ev sahibi, sen ey ebu leheblerin komşusu, sen ey her tür aybın kalbi, sen ey bütün eksikliklerin bütün kötülüklerin kaynağı, sen ne kadar zavallısın?!

Ey irade hırsızı, sen ne karanlıksın!

Sen ey irade hırsızı, sen ne alçaksın;  kimse alçaklıkta su dökemez eline, kimse alçaklıkta bir adım geçemez önüne, kimse alçaklıkta yarışamaz seninle, kimse alçaklıkta boy ölçüşemez seninle, kimse alçaklık dersi veremez sana, kimse alçaklıkta yoldaşlık yapamaz sana, kimse alçaklıkta gerekeni eksik bıraktın diyemez sana. Alçaklığın maliki sensin!

Ey irade hırsızı, sen ne alçaksın?!

Sen ey irade hırsızı, ebu cehlin yaren; sen ne kutsuzsun, sen ne onursuzsun, sen ne pervasızsın kan dökmede. İblistir mürebbiyen senin, kabildir senin evvelin, hitlerdir senin selefin. Vahşilikte öndesin selefinden, cinayette öndesin evvelinden. Hırsızlıkta öndesin mürebbin iblisten. Vahşilerin önderisin, canilerin perverisin, hırsızların serverisin. Kutsuz elinin dokunduğu her şey bozulur, kutsuz elinin dokunduğu her şey çürür, kutsuz elinin dokunduğu her şey kararır, kutsuz elinin dokunduğu her şey kendi olmaktan çıkar, kutsuz elinin dokunduğu her şey yitirir dengesini, kutsuz elinin dokunduğu her şey bulanır toprağa.

Sen ey irade hırsızı, sen ne kutsuzsun!

Sen ey irade hırsızı, sen ne azgınsın?! Sen azgınlıkta sınır tanımazsın, azgınlıktan yorulmazsın, nefesin küflüdür senin. Nefesin zehirlidir senin. Soldurur çiçekleri kokuşmuş nefesin, zehirli nefesin.

Sen ey irade hırsızı, sen dirinin, diriliğin düşmanısın. Dirilişin düşmanısın. Sen baharın düşmanısın. Sen oluşun düşmanısın. Sen ey irade hırsızı sen evrenin düşmanısın. Cennetin düşmanısın cehennemin yanındasın, cehennemden yanasın. Sen ey irade hırsızı sen ne bedbahtsın! Yamyamlık mesleğindir senin. Onursuzluk zırhındır senin. Sen ey irade hırsızı, sen ey merhamet katili, sen ey zulüm ekip vahşet deren; sen kötüsün!

Rabbim, irade hırsızının şerrinden sana sığınırım! İrade hırsızının zulmünden sana sığınırım! İrade hırsızının ifsadından, yalanlarından sana sığınırım!

Ya rab, irade hırsızlarına fırsat verme! İrade hırsızlarının oyunlarını, tuzaklarını başlarına çal! İrade hırsızlarının mustazaflara daha fazla musallat olmalarına fırsat verme!

Ya rab, bu irade hırsızları yeryüzünü talan ediyorlar, yeryüzünü bozgun yerine çeviriyorlar, ekinleri yakıyorlar, suları zehirliyorlar, mabetleri yıkıyorlar, yeryüzünü mazlumların, sabilerin kanlarıyla utandırıyorlar yeryüzünü gökyüzünü bu utançtan kurtar Allah’ım!

Yüceler yücesi Rabbim, sen buyurdun, sana dua edenlerin duasını kabul edensin sen, öyle ise gelip dayandık kapına ve yürekten haykırıyoruz, irade hırsızlarının soluklarını hemen şuan kes Allah’ım!
Sen irade hırsızlarını tarif etmişsin, buyurmuşsun ki “Onlar hayvanlar gibidirler hatta yolca daha şaşkındırlar” öyle ise ey âlemlerin Rabbi işte geldik dayandık kapandık secdeye ve haykırıyoruz yürekten bizi bu şaşkınların zulmünden kurtar Allah’ım!

Allah’ım bu günde, bu gecede, bu saatte, bu yerde seni şahit tutmaktayım, şahit olarak sen yetersin. Bu irade hırsızları secdeye kapananlara kurşun yağdırmakta. Çoluk-çocuk-kadın yaşlı demeden kanlarını dökmek için ellerini ovuşturuyorlar. Ve pervasızca kan döküyorlar. Sen onların ellerini kır, ayaklarını bük Allah’ım!

Senden başka kimsesi yoktur mustazafların! Senden başka kimsemiz yoktur. Sen müstekbirlerin tahtlarını başlarına çal, vadettiğin gibi mustazafları yeryüzüne hâkim kıl. Sen her şeye kadirsin! Senin her şeye gücün yeter!
Cemal Çalık, 17.08.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz Ark

Seçkin Deniz Twitter Akışı