11 Temmuz 2024 Perşembe

SA10852/AF24: Avrasya: Rusya ve Türkiye Arasında

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki iç ve dış politika konularında yaptığı yayınları Governance, Post-Soviet Affairs, Journal of Democracy, Foreign Policy ve The SAIS Review of International Affairs gibi çeşitli akademik ve politika dergilerinde yer alan İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne bağlı Stockholm Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde (SCEEUS) çalışan Johan Engvall'a aittir ve Avrasya'daki Rus etkisine karşı yayıldığını iddia ettiği Türkiye etkisini analiz etmekte, düşman bir gözle Türkiye'nin ürettiği dış politika genişlemesine ve bunun ABD ve Avrupa ülkeleri için ne anlama geldiğine/geleceğine odaklanmaktadır. Analistin Türkiye ve Rusya ilişkilerini hedef aldığı açık bir şekilde görülmektedir: "Bu ABD ve AB için ne anlama geliyor? Türkiye, ABD'nin yanında olması gereken kilit bir müttefik devlettir. Rusya'nın Çin ve İran'la birleşerek Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin ilke, kural ve kurumlarını altüst etmeye kararlı revizyonist devletlerden oluşan bir eksen oluşturması Türkiye'nin önemini daha da arttırıyor."
Seçkin Deniz, 11.07.2024, Sonsuz Ark 


Eurasia: Between Russia and Turkey

"Rusya'nın Orta Asya'daki etkisi azalırken, Türkiye'nin etkisi artıyor."

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ve Batı'nın yaptırımları, giderek yalnızlaşan Rusya ile fırsatçı Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirdi. Rusya, Türkiye'nin önde gelen ithalat ortağı haline gelirken, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı da arttı. Rusya'nın Batı'dan izole olduğu bir ortamda Türkiye, Rus gazının alıcısı ve Avrupa mallarının Rus pazarına yeniden ihracatçısı olarak giderek daha önemli hale geldi. Batılı ülkelerin giderek artan tedirginliğine karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin enerji ilişkisini "gerçekten stratejik" olarak tanımladı.


Recep Tayyip Erdoğan

Ancak işbirliği jeopolitik rekabeti de beraberinde getiriyor; zira giderek kendine daha fazla güvenen bir Türkiye, Güney Kafkasya ve Orta Asya'da Rusya'ya meydan okuyor; Moskova'nın büyük bir güç olarak algılanması için gerekli olan münhasır etki alanının bir parçası olarak gördüğü iki bölge. Güney Kafkasya'da Azerbaycan'ı bir geçit olarak kullanan Türkiye, etkisini Hazar Denizi'nin doğu yakasındaki Orta Asya'da Türk dili konuşan devletlere doğru genişletiyor. Böylece, güvenlik, ticaret ve kültür gibi çok çeşitli alanları kapsayan bir Türk işbirliği bloğunun himayesinde bir Trans-Hazar dinamiği ortaya çıkmaktadır.

Türkiye'nin Bir Güvenlik Alternatifi Olarak Ortaya Çıkışı

Türkiye'nin geniş Hazar bölgesinde artan jeopolitik etkisi, Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2020 yılında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'na kadar geri götürülebilir. Savaş sırasında Ankara'nın kapsamlı askeri desteği, Azerbaycan'ın tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin 1990'ların başından beri kontrol ettiği toprakların büyük bölümünü geri almasını sağladı. Vladimir Putin ateşkese aracılık etmiş ve çatışma bölgesine Rus barış gücü askerlerinin konuşlandırılmasını emretmiş olsa da, bu durum savaşın Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'ın zaferi ve Rusya'nın müttefiki Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlandığı gerçeğini değiştirmedi. Türkiye böylece Güney Kafkasya'ya askeri olarak girmiş ve Rusya'nın bölgedeki askeri tekelini kırmış oldu.

Bu başarıdan güç alan Türkiye ve Azerbaycan, stratejik ittifaklarını 2021 Şuşa Deklarasyonu ile somutlaştırmaya başladılar. Bir NATO üyesiyle yapılan ve karşılıklı savunma yükümlülükleri içeren bu anlaşma, Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki tek ülke olarak Azerbaycan'a Moskova'ya karşı gerçek bir güvenlik alternatifi sunmaktadır. Eylül 2023'te cesaretlenmiş bir Azerbaycan, "Rus barış güçlerinin gözleri önünde" askeri bir saldırıyla Dağlık Karabağ'ın tam kontrolünü ele geçirme yönündeki otuz yıllık hedefini gerçekleştirdi. Ukrayna'daki savaşın baskısı altındaki Rusya, Nisan 2024'te birliklerini Dağlık Karabağ'dan derhal ve tamamen çekeceğini duyurdu.

Türkiye'nin Güney Kafkasya'daki atılganlığı Hazar'ın diğer tarafında da fark edilmedi. Bu durum Orta Asya'daki Türk devletlerine Ankara ile işbirliğinin güvenlik açısından gerçek faydalar sağlayabileceğini gösterdi. Kazakistan ve Özbekistan, Türkiye ile ikili ilişkilerini kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselterek eğitim, ortak askeri tatbikatlar ve istihbarat toplama gibi alanlarda askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik anlaşmalar imzaladı. Dahası, Türk savunma sanayii büyüyen Orta Asya insansız hava aracı pazarında hızla hakimiyet kazanmakta ve böylece Moskova'nın bölgenin tek silah tedarikçisi olarak hakimiyetini aşındırmaktadır.

Rusya Ukrayna ile meşgulken ve Güney Kafkasya'da zayıflamışken, verdiği güvenlik garantileri Orta Asya devletleri için giderek daha içi boş gelmeye başlıyor. Her ikisi de Rusya liderliğindeki askeri ittifak CSTO'nun üyesi olan ve topraklarında Rus askeri üsleri bulunan Kırgızistan ve Tacikistan orduları arasında 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan şiddetli sınır çatışmaları, Rusya'dan sadece gönülsüz tepkilere neden oldu. Bunun yerine Türkiye, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki barışı tesis etme çabalarını desteklemek üzere devreye girerek yakın zamanda bir sınır anlaşmasına doğru ilerleme kaydedilmesini sağladı.

Orta Koridor

Türk işbirliği aynı zamanda Orta Koridor olarak bilinen Trans-Hazar ticaret ve ulaşım koridorunun, Avrupa ve Asya arasındaki ticaret için Rusya'yı bypass eden alternatif bir güzergah olarak yeniden canlandırılmasına da yardımcı olmaktadır. Orta Koridor, Avrupa ve Asya'yı Orta Asya, Güney Kafkasya ve Türkiye üzerinden birbirine bağlayan karayolları, demiryolları ve gemilerin yanı sıra deniz yollarından oluşan bir ağdır. Güney Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri için Orta Koridor, Çin ile Avrupa arasında kıtalararası ticaret vizyonunu yansıtmakta ve onları AB'nin Küresel Geçit Girişimi ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile bağlamaktadır. Orta Asya'da ana geçit Kazakistan'dır. Yine de Çin, muhtemelen Orta Koridor'a bağlanacak olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunu inşa ederek ek bir güney Orta Asya rotası planlamaktadır.

Ankara'nın bakış açısına göre, İstanbul'dan Orta Asya'ya engelsiz bir ticaret koridoru ufukta beliriyor. Şimdilik Güney Kafkasya'nın ana ulaşım koridoru, Azerbaycan'ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya bağlayan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu güzergahı olmaya devam ediyor. Ancak bu güzergâhın kapasitesi, artan Trans-Hazar ticaret akışını idare etmek için yetersizdir. Bu bağlamda, Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'daki dört Türk ülkesi, Azerbaycan'ın batı kesimleri ile Ermenistan üzerinden Azerbaycan'ın Nahçıvan eksklavına ve oradan da Türkiye'ye uzanan bir ulaşım koridoru olan tartışmalı Zengezur Koridoru'nu ortaklaşa teşvik etmeyi taahhüt etmişlerdir. Bu koridor Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasını öngörmektedir. Aynı derecede tartışmalı olsa da Ermenistan'ı bypass eden olası bir alternatif, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinden geçen Aras koridoru olacaktır.

Rusya dışı ulaşım yollarına yönelik artan talepler karşısında, Orta Koridor'un etkinliğini arttırmak amacıyla Trans-Hazar'da bir dizi faaliyet gerçekleştirilmiştir. Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Türkiye, koridorun 2027 yılına kadar geliştirilmesi için bir yol haritası üzerinde anlaşmaya vardı. Mevcut kapasitesi yaklaşık 2 milyon ton olan koridorun kapasitesini 10 milyon tona çıkarmayı hedefliyorlar. Bunun gerçekleşmesi için Orta Koridor'daki devletlerin, hantal transit ve ticaret prosedürleri, sınır noktaları ve limanlardaki darboğazlar ve büyük hacimli malları elleçlemek için yetersiz konteyner ve gemi filosu kapasitesi gibi güzergâhın çekiciliğine ilişkin çeşitli kısıtlamaları ele alması gerekiyor. Ocak ayı sonunda AB yetkililerinin Avrupalı ve uluslararası yatırımcıların Orta Koridor için bir kalkınma programına 10 milyar avro yatırım yapmayı taahhüt ettiklerini açıklamasıyla bu yönde bir adım atılmış oldu.

Ticaret taşımacılığı ve lojistiğindeki aksaklıklar Kazakistan'ın enerjiye bağımlı ekonomisi için özellikle sorunludur. Petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'i Batı pazarlarına giderken Rusya topraklarından geçiyor. Rusya'nın 2022 yılında bu akışı kesmesi, Kazakistan'ın enerji kaynaklarını Hazar Denizi üzerinden Avrupa'ya yönlendirmek için Azerbaycan ile işbirliğini genişletmesine yol açtı. Geniş doğal gaz rezervlerine sahip Türkmenistan da aynı şekilde Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa Komisyonu ile uzun zamandır önerilen Trans-Hazar Boru Hattı'nın Avrupa'ya ulaştırılması konusunda görüşmeleri yoğunlaştırdı. Kaynak zengini Orta Asya ülkeleri için Türkiye'nin konumu, bir gaz ve petrol merkezi olmasının yanı sıra Batı enerji pazarlarına erişim açısından da kilit önem taşıyor.

Türk Dünyasının Birliği

Rusya gibi Türkiye de, bir diyalog platformundan hayatın her alanında kapsamlı işbirliğini geliştiren bir örgüte dönüşen kendi çok taraflı formatını (Türk Devletleri Örgütü) destekliyor. Üye devletler -Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan- iddialı bir Türk Dünyası 2040 Vizyonu benimsedi. Amaç, örgütü, üye ülkeler arasında malların, sermayenin, hizmetlerin, teknolojilerin ve insanların serbest dolaşımını sağlayarak AB'nin Türk dilli bir eşdeğerine dönüştürmektir. Bir Türk Yatırım Bankası kuruluyor ve normalde çok taraflı ittifaklardan kaçınan daimi tarafsız Türkmenistan gruba gözlemci olarak katıldı.   

Türk Devletleri Teşkilatı, Türk dayanışmasını ve birliğini teşvik etmeyi amaçlayan çok sayıda proje öngörmektedir. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY, Türk bloğunu oluşturan devletler arasında ortak kültürel ve bilimsel projeleri hayata geçirmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ortak bir Türk alfabesi önerdi.

Nihayetinde bu yumuşak güç projesi, Moskova'nın Russkii mir fikrine, yani Rus değerlerini ve normlarını paylaşan, Rus dilinin süregelen varlığı ve ortak Sovyet geçmişiyle birbirine bağlanmış kardeş uluslardan oluşan Rus dünyasına bir rakip teşkil etmektedir. Ancak Azerbaycan ve Orta Asya devletleri, kimlik oluşumunu etkileyen hızlı bir toplumsal ve demografik değişimden geçmektedir. Orta Asya nüfusunun yüzde 70'inden fazlası kırk yaşın altındadır. Sovyetler Birliği'ne dair kişisel deneyimi olmayan geniş bir Sovyet sonrası nesil ön plana çıkarken, Rus kültürü bölgede bir zamanlar sahip olduğu baskın rolü kaybetmektedir.

Batı Politikası için Çıkarımlar

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinin öngörülemeyen sonuçları, Güney Kafkasya ve Orta Asya'daki devletlere diplomatik ilişkilerini çeşitlendirmeye çalışmaktan ve uluslararası pazarlara alternatif yollar aramaktan başka bir seçenek bırakmıyor. Türkiye alternatif ortaklıklara yönelik artan talebe yanıt veriyor. Savunma, enerji ve kültür alanlarında -Moskova'nın nüfuzunun temelini oluşturan alanlarda- ilerleme kaydeden Türkiye, Hazar'ın ötesinde Rusya'ya karşı bir denge unsuru olarak ortaya çıkıyor.

Bu ABD ve AB için ne anlama geliyor? Türkiye, ABD'nin yanında olması gereken kilit bir müttefik devlettir. Rusya'nın Çin ve İran'la birleşerek Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin ilke, kural ve kurumlarını altüst etmeye kararlı revizyonist devletlerden oluşan bir eksen oluşturması Türkiye'nin önemini daha da arttırıyor. Üyeleri stratejilerini koordine ediyor gibi görünüyor. Bu eksenin artan etkisine karşı konulamazsa, doğuda Pasifik Okyanusu'ndan batıda Akdeniz'e kadar uzanabilir ve bu süreçte çok sayıda devlet için tehdit oluşturabilir.

Johan Engvall, 27 Mayıs 2024, The National Interest

(Johan Engvall, PhD, İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne bağlı Stockholm Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde (SCEEUS) çalışmaktadır. Uzmanlık alanı Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki iç ve dış politika konularıdır. Yayınları Governance, Post-Soviet Affairs, Journal of Democracy, Foreign Policy ve The SAIS Review of International Affairs gibi çeşitli akademik ve politika dergilerinde yer almıştır.)


Ahmet Faruk, 11.07.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Ahmet Faruk Yazıları              Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı