27 Haziran 2024 Perşembe

SA10828/AF22: Reisi Sonrası İran'ın Kırılgan Siyasi Geleceği: Bir Liderlik Boşluğu

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahip, hekim, jeo-stratejik analist ve serbest yazar Imran Khalid'e aittir ve İbrahim Reisi sonrası İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve İran Velayet Sistemi'nin geleceğine odaklanmaktadır. Analistin temel hedefi Amerikan çıkarları ile uyumlu bir yönetimin sürmesidir. Bu dikkat çekici beklentinin İran-ABD ilişkileri için taşıdığı anlam 1979'a kadar uzanmaktadır.
Seçkin Deniz, 27.06.2024, Sonsuz Ark 

Iran’s fragile political future after Raisi’s death: A leadership vacuum 

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin beklenmedik ölümü, ülkedeki kırılgan liderlik durumunu açıkça ortaya koydu. Reisi'nin trajik bir kaza olarak nitelendirilen ölümü, İran'ı kritik bir dönemeçte önemli bir iktidar boşluğuyla karşı karşıya bıraktı. Tartışmalı bir şekilde 2021'de cumhurbaşkanlığına getirilen Reisi, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in yerine geçecek isim olarak görülüyordu. Yaygın bir popülariteye sahip olmadığı 2021 yılında cumhurbaşkanlığına getirilmesi, kendisini Ayetullah Ali Hamaney'in halefi olarak konumlandırmak için stratejik bir hamle olarak görülüyordu.


İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 19 Eylül 2023 tarihinde New York'taki BM Genel Merkezi'nde 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor. (Fotoğraf: ANGELA WEISS / AFP) (Fotoğraf: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

Reisi'nin gidişiyle İran'ın siyasi manzarası derin bir belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Reisi, İran'ın komşu Arap devletleri, Rusya ve Çin ile olan karmaşık ilişkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynamıştı. Onun ölümü bu hassas dengeleri bozdu. Potansiyel haleflerin zayıf dizilimi bu kırılganlığı yansıtıyor, bir belirsizlik ortamı yaratıyor ve Hamaney sonrası dönemde ülkenin gelecekteki yönü hakkında şüphe uyandırıyor.

Reisi'nin iktidara yükselişi kişisel karizma ya da siyasi zekadan ziyade İran'ın yönetim sistemine olan sarsılmaz sadakati ve acımasız baskı geçmişiyle ilgiliydi. Bu karmaşık miras, halefinin seçimini son derece hassas bir görev haline getiriyor. Bu karar sadece yeni bir cumhurbaşkanı atamakla ilgili değil, aynı zamanda rejimin ve Velayet-i Fakih sisteminin geleceğini şekillendirmekle de ilgili.

Şu ana kadar bir sonraki dini lider için öne çıkan tek aday Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney. Onun olası halefiyeti, Şah'ın monarşisinin devrilmesini haklı çıkaran ilkelerin altını oyan, hesap verilemez, kalıtsal bir iktidar devrine ilişkin endişeleri artırıyor. Mücteba, babasının gündemini perde arkasından uygulaması ve geniş bir mali imparatorluğu yönetmesiyle tanınıyor. Ancak bu olasılık, İran'da hanedan siyasetinin uygulanmasına ilişkin kritik soruları gündeme getirecektir. Mücteba dışında, kuyrukta neredeyse hiç tanınmış isim yok.

Ayetullah Hamaney'in yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerini nasıl düzenleyeceği İran'ın gelecekteki liderliği hakkında çok şey ortaya koyacaktır. Hamaney kendi seçtiği adayı dayatmayı ve diğerlerini dışlamayı tercih ederse, bu durum seçime katılımı önemli ölçüde düşürecek ve İranlılar arasında gerçek değişimin ancak mevcut sistemin yıkılmasıyla sağlanabileceğine dair inancı pekiştirecektir. Buna karşılık, geçmişte zaman zaman yaptığı gibi reformist uçlardan adaylara izin vermek, kritik bir anda bir meşruiyet cilası sağlayabilir. Dolayısıyla yaklaşan seçimler, rejimin yönetime yaklaşımı ve reform taleplerini karşılama konusundaki istekliliği açısından önemli bir gösterge olacaktır.

Bir olasılık, İran rejiminin cumhurbaşkanlığı koltuğuna daha da aşırı sertlik yanlısı birini atamasıdır. Bu, rejimin 2020 parlamento seçimlerinden bu yana kilit kurumlarda ve karar alma rollerinde en güvenilir sertlik yanlılarına güvenme stratejisiyle tutarlı olacaktır.  

Şu anda Reisi'nin pozisyonu için yarışan adayların hepsi sertlik yanlısı kimliklerini kanıtlamaya çalışıyor. Bu eğilim, Reisi'nin oynaması beklenen dengeleyici rolü yerine getirebilecek önemli bir figürün yokluğunu göstermektedir. Halefini seçme süreci muhtemelen rejim içindeki çeşitli güç merkezlerinin çatışan çıkarlarından etkilenecek ve potansiyel olarak en üst düzey liderlik pozisyonu için hırsları yeniden alevlendirecektir. Bu durum Devrim Muhafızları ile bağlantılı sertlik yanlılarının şansını arttırarak rejimin aşırı unsurlara olan güvenini daha da pekiştirebilir. Daha aşırı bir sertlik yanlısının atanma ihtimali İran'ın dış politikasını ve nükleer hedeflerini etkileyebilir.

İran'da sertlik yanlısı bir ismin cumhurbaşkanlığına gelmesinin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda derin yansımaları olacaktır. İçeride rejimin muhalif gruplara karşı giderek daha tahammülsüz hale gelmesi ve daha sıkı sosyal kontrol önlemleri alması muhtemeldir. Bu durum rejim ve toplum arasındaki çatışmaları yoğunlaştırabilir, süregelen ekonomik krizi şiddetlendirebilir, yaşam koşullarını kötüleştirebilir ve spontane protestolara yol açabilir. Bu tür gelişmeler rejimi bir iç meşruiyet krizine sürükleyebilir ve yönetici elit ile kitleler arasındaki uçurumu genişletebilir.

Dışarıda ise sertlik yanlısı bir değişim komşu ülkelere karşı daha çatışmacı bir tutum takınılmasına yol açabilir ve Suudi Arabistan'la ilişkilerin düzeltilmesi gibi son diplomatik çabaları boşa çıkarabilir. Sertlik yanlılarının etkisi İran'ın nükleer politikasını da etkileyebilir, özellikle de nükleer doktrininin değiştirilmesi talepleri karşısında. Böyle bir değişim ABD ve Batı ile doğrudan bir çatışmaya yol açarak gerilimi tırmandırabilir ve muhtemelen İran'ı maliyetli bir çatışmaya sürükleyebilir.

Bir diğer olasılık ise İran rejiminin Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine reformist ve ılımlıların katılmasına izin vererek yarışı daha rekabetçi hale getirmesidir. Bu stratejinin uygulanması halinde siyasi tansiyonun düşürülmesi ve özellikle 1979 devriminden bu yana en düşük katılımın gerçekleştiği son parlamento seçimlerinde rekor seviyelere ulaşan seçmen katılımının arttırılması hedefleniyor. Ancak bu hamle, sertlik yanlılarının iktidarı tekelleştirme stratejisine meydan okuyacaktır ki bu da Hamaney'in muhtemelen tercih etmediği bir yöndür. 

Reformistleri ve ılımlıları karar alma pozisyonlarından başarılı bir şekilde uzaklaştıran sertlik yanlılarının, bu grupları siyasi hayata yeniden dahil etme çabalarını engellemesi bekleniyor. Katılımları sadece seçimlerde aday olmakla sınırlı kalsa bile sertlik yanlıları buna şiddetle direnecektir. Bu iç mücadele, bir yandan artan halk memnuniyetsizliğini ele alırken bir yandan da kontrolü sürdürmeye çalışan rejim içindeki daha geniş gerilimi yansıtıyor.

Bununla birlikte, en olası senaryo İran rejiminin Reisi'nin politikalarını devam ettirecek bir adayı dayatmasıdır. Reisi döneminde İran, ekonomik yaptırımlar nedeniyle sınırlı iç gelişmelere rağmen uluslararası alanda önemli kazanımlar elde etti. Batı ile çatışmacı olmasa da, Reisi yönetimi yaptırımları hafifletmeye çalıştı ve bazı atılımlar gerçekleştirdi. İran, İsrail ile karşı karşıya geldikten sonra caydırıcılık dengesini korumayı başardı ve ABD ile iletişim kanalları açarak bölgesel savaştan kaçındı. Nükleer konuda bile İran, Umman'ın arabuluculuğunda ABD ile dolaylı müzakerelere girişti.

Bu yaklaşımın sürdürülmesi, rejimin dış başarılarının korunmasına ve potansiyel olarak iç durumunun iyileştirilmesine yardımcı olabilir ve bölgesel istikrar ve yayılmanın önlenmesi konusundaki Amerikan çıkarlarıyla uyumlu hale gelebilir.

Imran Khalid, 31.05.2024, The Hill

(Imran Khalid jeostratejik analist ve serbest yazardır. Kendisi bir hekimdir ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.)


Ahmet Faruk, 27.06.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Ahmet Faruk Yazıları              Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı